Update PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-02-24 10:33+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-02-02 20:49+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:86
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:311
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:308
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:314
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:404
57 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
58 msgstr ""
59
60 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:401
61 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
62 msgstr ""
63
64 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:455
65 msgid "close the current Augeas handle"
66 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
67
68 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:461
69 msgid "define an Augeas node"
70 msgstr "określa węzeł Augeas"
71
72 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:458
73 msgid "define an Augeas variable"
74 msgstr "określa zmienną Augeas"
75
76 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:464
77 msgid "look up the value of an Augeas path"
78 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
79
80 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:452
81 msgid "create a new Augeas handle"
82 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
83
84 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:470
85 msgid "insert a sibling Augeas node"
86 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
87
88 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:485
89 msgid "load files into the tree"
90 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
91
92 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:488
93 msgid "list Augeas nodes under augpath"
94 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
95
96 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:479
97 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
98 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
99
100 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:476
101 msgid "move Augeas node"
102 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
103
104 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:473
105 msgid "remove an Augeas path"
106 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
107
108 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:482
109 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
110 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
111
112 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:467
113 msgid "set Augeas path to value"
114 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
115
116 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1052
117 msgid "test availability of some parts of the API"
118 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
119
120 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:596
121 msgid "flush device buffers"
122 msgstr "czyści bufory urządzenia"
123
124 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:584
125 msgid "get blocksize of block device"
126 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
127
128 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:578
129 msgid "is block device set to read-only"
130 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
131
132 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:593
133 msgid "get total size of device in bytes"
134 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
135
136 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:581
137 msgid "get sectorsize of block device"
138 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
139
140 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:590
141 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
142 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
143
144 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:599
145 msgid "reread partition table"
146 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
147
148 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:587
149 msgid "set blocksize of block device"
150 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
151
152 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:572
153 msgid "set block device to read-only"
154 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
155
156 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:575
157 msgid "set block device to read-write"
158 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
159
160 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:995
161 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
162 msgstr ""
163 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
164
165 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:416
166 msgid "list the contents of a file"
167 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
168
169 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:608
170 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
171 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
172
173 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:506
174 msgid "change file mode"
175 msgstr "zmienia tryb pliku"
176
177 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:509 fish/cmds.c:1013
178 msgid "change file owner and group"
179 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
180
181 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:554
182 msgid "run a command from the guest filesystem"
183 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
184
185 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:557
186 msgid "run a command, returning lines"
187 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
188
189 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:317
190 msgid "add qemu parameters"
191 msgstr "dodaje parametry QEMU"
192
193 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:665
194 msgid "copy a file"
195 msgstr "kopiuje plik"
196
197 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:668
198 msgid "copy a file or directory recursively"
199 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
200
201 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1055
202 msgid "copy from source to destination using dd"
203 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
204
205 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:632
206 msgid "debugging and internals"
207 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
208
209 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:779
210 msgid "report file system disk space usage"
211 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
212
213 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:782
214 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
215 msgstr ""
216 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
217
218 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:677
219 msgid "return kernel messages"
220 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
221
222 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:605
223 msgid "download a file to the local machine"
224 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
225
226 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:674
227 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
228 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
229
230 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:785
231 msgid "estimate file space usage"
232 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
233
234 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:728
235 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
236 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
237
238 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:989
239 msgid "echo arguments back to the client"
240 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
241
242 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:119
243 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:291
244 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:857
245 #: fish/cmds.c:860 fish/cmds.c:863 fish/cmds.c:866 fish/cmds.c:869
246 #: fish/cmds.c:872 fish/cmds.c:875 fish/cmds.c:878 fish/cmds.c:881
247 #: fish/cmds.c:884 fish/cmds.c:887 fish/cmds.c:890
248 msgid "return lines matching a pattern"
249 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
250
251 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:683
252 msgid "test if two files have equal contents"
253 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
254
255 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:512
256 msgid "test if file or directory exists"
257 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
258
259 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:911
260 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
261 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
262
263 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:551
264 msgid "determine file type"
265 msgstr "określa typ pliku"
266
267 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1058
268 msgid "return the size of the file in bytes"
269 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
270
271 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1049
272 msgid "fill a file with octets"
273 msgstr "wypełnia plik oktetami"
274
275 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:725
276 msgid "find all files and directories"
277 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
278
279 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:992
280 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
281 msgstr ""
282 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
283
284 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:656
285 msgid "run the filesystem checker"
286 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
287
288 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:335
289 msgid "get the additional kernel options"
290 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
291
292 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:341
293 msgid "get autosync mode"
294 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
295
296 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:392
297 msgid "get direct appliance mode flag"
298 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
299
300 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:647
301 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
302 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
303
304 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:653
305 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
306 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
307
308 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:368
309 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
310 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
311
312 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:329
313 msgid "get the search path"
314 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
315
316 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:371
317 msgid "get PID of qemu subprocess"
318 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
319
320 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:323
321 msgid "get the qemu binary"
322 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
323
324 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:398
325 msgid "get recovery process enabled flag"
326 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
327
328 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:380
329 msgid "get SELinux enabled flag"
330 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
331
332 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:362
333 msgid "get the current state"
334 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
335
336 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:386
337 msgid "get command trace enabled flag"
338 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
339
340 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:347
341 msgid "get verbose mode"
342 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
343
344 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:962
345 msgid "get SELinux security context"
346 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
347
348 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:827 fish/cmds.c:830
349 msgid "list extended attributes of a file or directory"
350 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
351
352 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:743
353 msgid "expand a wildcard path"
354 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
355
356 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:662
357 msgid "install GRUB"
358 msgstr "instaluje program GRUB"
359
360 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:767
361 msgid "return first 10 lines of a file"
362 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
363
364 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:770
365 msgid "return first N lines of a file"
366 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
367
368 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:692
369 msgid "dump a file in hexadecimal"
370 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
371
372 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:1067
373 #, fuzzy
374 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
375 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
376
377 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:788
378 msgid "list files in an initrd"
379 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
380
381 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:944
382 msgid "add an inotify watch"
383 msgstr "dodaje obserwację inotify"
384
385 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:956
386 msgid "close the inotify handle"
387 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
388
389 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:953
390 msgid "return list of watched files that had events"
391 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
392
393 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:941
394 msgid "create an inotify handle"
395 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
396
397 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:950
398 msgid "return list of inotify events"
399 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
400
401 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:947
402 msgid "remove an inotify watch"
403 msgstr "usuwa obserwację inotify"
404
405 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:359
406 msgid "is busy processing a command"
407 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
408
409 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:353
410 msgid "is in configuration state"
411 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
412
413 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:515 fish/cmds.c:518
414 msgid "test if file exists"
415 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
416
417 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:356
418 msgid "is launching subprocess"
419 msgstr "uruchamia podprocesy"
420
421 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:350
422 msgid "is ready to accept commands"
423 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
424
425 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:305
426 msgid "kill the qemu subprocess"
427 msgstr "niszczy podproces QEMU"
428
429 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:302
430 msgid "launch the qemu subprocess"
431 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
432
433 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:425
434 msgid "list the block devices"
435 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
436
437 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:428
438 msgid "list the partitions"
439 msgstr "wyświetla listę partycji"
440
441 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:419
442 msgid "list the files in a directory (long format)"
443 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
444
445 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:896 fish/cmds.c:899
446 msgid "create a hard link"
447 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
448
449 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:902 fish/cmds.c:905
450 msgid "create a symbolic link"
451 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
452
453 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:839 fish/cmds.c:842
454 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
455 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
456
457 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:422
458 msgid "list the files in a directory"
459 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
460
461 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:833 fish/cmds.c:836
462 msgid "set extended attribute of a file or directory"
463 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
464
465 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:563
466 msgid "get file information for a symbolic link"
467 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
468
469 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:1016
470 msgid "lstat on multiple files"
471 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
472
473 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:524 fish/cmds.c:527
474 msgid "create an LVM volume group"
475 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
476
477 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:548
478 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
479 msgstr ""
480 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
481
482 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:635
483 msgid "remove an LVM logical volume"
484 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
485
486 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1061
487 msgid "rename an LVM logical volume"
488 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
489
490 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:719
491 msgid "resize an LVM logical volume"
492 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
493
494 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:437 fish/cmds.c:446
495 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
496 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
497
498 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:1019
499 msgid "lgetxattr on multiple files"
500 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
501
502 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:500
503 msgid "create a directory"
504 msgstr "tworzy katalog"
505
506 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1010
507 msgid "create a directory with a particular mode"
508 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
509
510 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:503
511 msgid "create a directory and parents"
512 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
513
514 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:755
515 msgid "create a temporary directory"
516 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
517
518 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:977
519 #: fish/cmds.c:980 fish/cmds.c:983
520 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
521 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
522
523 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:968
524 msgid "make ext2/3/4 external journal"
525 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
526
527 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:971
528 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
529 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
530
531 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:974
532 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
533 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
534
535 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:806
536 msgid "make FIFO (named pipe)"
537 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
538
539 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:530
540 msgid "make a filesystem"
541 msgstr "tworzy system plików"
542
543 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:965
544 msgid "make a filesystem with block size"
545 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
546
547 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:848
548 msgid "create a mountpoint"
549 msgstr "tworzy punkt montowania"
550
551 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:803
552 msgid "make block, character or FIFO devices"
553 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
554
555 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:809
556 msgid "make block device node"
557 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
558
559 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:812
560 msgid "make char device node"
561 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
562
563 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:794
564 msgid "create a swap partition"
565 msgstr "tworzy partycję wymiany"
566
567 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:797
568 msgid "create a swap partition with a label"
569 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
570
571 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:800
572 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
573 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
574
575 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:938
576 msgid "create a swap file"
577 msgstr "tworzy plik wymiany"
578
579 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:986
580 msgid "load a kernel module"
581 msgstr "wczytuje moduł jądra"
582
583 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:407
584 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
585 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
586
587 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:791
588 msgid "mount a file using the loop device"
589 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
590
591 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:626
592 msgid "mount a guest disk with mount options"
593 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
594
595 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:623
596 msgid "mount a guest disk, read-only"
597 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
598
599 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:629
600 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
601 msgstr ""
602 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
603 "plików"
604
605 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:845
606 msgid "show mountpoints"
607 msgstr "wyświetla punkty montowania"
608
609 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:542
610 msgid "show mounted filesystems"
611 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
612
613 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:671
614 msgid "move a file"
615 msgstr "przenosi plik"
616
617 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:734
618 msgid "probe NTFS volume"
619 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
620
621 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1031
622 msgid "add a partition to the device"
623 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
624
625 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1034
626 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
627 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
628
629 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1046
630 msgid "get the partition table type"
631 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
632
633 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1028
634 msgid "create an empty partition table"
635 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
636
637 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1043
638 msgid "list partitions on a device"
639 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
640
641 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1037
642 msgid "make a partition bootable"
643 msgstr "zmienia partycję na startową"
644
645 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1040
646 msgid "set partition name"
647 msgstr "ustawia nazwę partycji"
648
649 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:680
650 msgid "ping the guest daemon"
651 msgstr "odpytuje demona gościa"
652
653 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1025
654 msgid "read part of a file"
655 msgstr "odczytuje część pliku"
656
657 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:521
658 msgid "create an LVM physical volume"
659 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
660
661 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:641
662 msgid "remove an LVM physical volume"
663 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
664
665 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:698
666 msgid "resize an LVM physical volume"
667 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
668
669 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:431 fish/cmds.c:440
670 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
671 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
672
673 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:854
674 msgid "read a file"
675 msgstr "odczytuje plik"
676
677 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:449
678 msgid "read file as lines"
679 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
680
681 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:818
682 msgid "read directories entries"
683 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
684
685 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:908
686 msgid "read the target of a symbolic link"
687 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
688
689 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1022
690 msgid "readlink on multiple files"
691 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
692
693 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:893
694 msgid "canonicalized absolute pathname"
695 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
696
697 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:722
698 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
699 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
700
701 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:491
702 msgid "remove a file"
703 msgstr "usuwa plik"
704
705 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:497
706 msgid "remove a file or directory recursively"
707 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
708
709 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:494
710 msgid "remove a directory"
711 msgstr "usuwa katalog"
712
713 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:851
714 msgid "remove a mountpoint"
715 msgstr "usuwa punkt montowania"
716
717 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:746
718 msgid "scrub (securely wipe) a device"
719 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
720
721 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:749
722 msgid "scrub (securely wipe) a file"
723 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
724
725 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:752
726 msgid "scrub (securely wipe) free space"
727 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
728
729 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:332
730 msgid "add options to kernel command line"
731 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
732
733 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:338
734 msgid "set autosync mode"
735 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
736
737 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:389
738 msgid "enable or disable direct appliance mode"
739 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
740
741 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:644
742 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
743 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
744
745 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:650
746 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
747 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
748
749 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:365
750 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
751 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
752
753 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:326
754 msgid "set the search path"
755 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
756
757 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:320
758 msgid "set the qemu binary"
759 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
760
761 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:395
762 msgid "enable or disable the recovery process"
763 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
764
765 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:377
766 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
767 msgstr ""
768 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
769
770 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:383
771 msgid "enable or disable command traces"
772 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
773
774 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:344
775 msgid "set verbose mode"
776 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
777
778 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:959
779 msgid "set SELinux security context"
780 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
781
782 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:533 fish/cmds.c:821
783 msgid "create partitions on a block device"
784 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
785
786 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:701
787 msgid "modify a single partition on a block device"
788 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
789
790 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:710
791 msgid "display the disk geometry from the partition table"
792 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
793
794 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:707
795 msgid "display the kernel geometry"
796 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
797
798 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:704
799 msgid "display the partition table"
800 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
801
802 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:737
803 msgid "run a command via the shell"
804 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
805
806 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:740
807 msgid "run a command via the shell returning lines"
808 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
809
810 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:731
811 msgid "sleep for some seconds"
812 msgstr "usypia na kilka sekund"
813
814 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:560
815 msgid "get file information"
816 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
817
818 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:566
819 msgid "get file system statistics"
820 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
821
822 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:686 fish/cmds.c:689
823 msgid "print the printable strings in a file"
824 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
825
826 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:917
827 msgid "disable swap on device"
828 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
829
830 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:923
831 msgid "disable swap on file"
832 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
833
834 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:929
835 msgid "disable swap on labeled swap partition"
836 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
837
838 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:935
839 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
840 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
841
842 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:914
843 msgid "enable swap on device"
844 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
845
846 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:920
847 msgid "enable swap on file"
848 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
849
850 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:926
851 msgid "enable swap on labeled swap partition"
852 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
853
854 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:932
855 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
856 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
857
858 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:410
859 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
860 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
861
862 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:773
863 msgid "return last 10 lines of a file"
864 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
865
866 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:776
867 msgid "return last N lines of a file"
868 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
869
870 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:611
871 msgid "unpack tarfile to directory"
872 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
873
874 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:614
875 msgid "pack directory into tarfile"
876 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
877
878 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:617
879 msgid "unpack compressed tarball to directory"
880 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
881
882 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:620
883 msgid "pack directory into compressed tarball"
884 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
885
886 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:413
887 msgid "update file timestamps or create a new file"
888 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
889
890 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:1001
891 msgid "truncate a file to zero size"
892 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
893
894 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1004
895 msgid "truncate a file to a particular size"
896 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
897
898 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:569
899 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
900 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
901
902 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:815
903 msgid "set file mode creation mask (umask)"
904 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
905
906 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:539
907 msgid "unmount a filesystem"
908 msgstr "odmontowuje system plików"
909
910 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:545
911 msgid "unmount all filesystems"
912 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
913
914 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:602
915 msgid "upload a file from the local machine"
916 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
917
918 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:1007
919 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
920 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
921
922 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:374
923 msgid "get the library version number"
924 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
925
926 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:998
927 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
928 msgstr ""
929 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
930 "zamontowanemu urządzeniu"
931
932 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:716
933 msgid "activate or deactivate some volume groups"
934 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
935
936 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:713
937 msgid "activate or deactivate all volume groups"
938 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
939
940 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:638
941 msgid "remove an LVM volume group"
942 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
943
944 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1064
945 msgid "rename an LVM volume group"
946 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
947
948 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:434 fish/cmds.c:443
949 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
950 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
951
952 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:764
953 msgid "count characters in a file"
954 msgstr "liczy znaki w pliku"
955
956 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:758
957 msgid "count lines in a file"
958 msgstr "liczy wiersze w pliku"
959
960 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:761
961 msgid "count words in a file"
962 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
963
964 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:536
965 msgid "create a file"
966 msgstr "tworzy plik"
967
968 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:659
969 msgid "write zeroes to the device"
970 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
971
972 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:695
973 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
974 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
975
976 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:824
977 msgid "determine file type inside a compressed file"
978 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
979
980 #: fish/cmds.c:296
981 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
982 msgstr ""
983 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
984 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
985 "o poleceniu."
986
987 #: fish/cmds.c:1345 fish/cmds.c:1357 fish/cmds.c:1370 fish/cmds.c:1384
988 #: fish/cmds.c:1398 fish/cmds.c:1413 fish/cmds.c:1428 fish/cmds.c:1441
989 #: fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1469 fish/cmds.c:1484 fish/cmds.c:1497
990 #: fish/cmds.c:1511 fish/cmds.c:1524 fish/cmds.c:1539 fish/cmds.c:1552
991 #: fish/cmds.c:1566 fish/cmds.c:1580 fish/cmds.c:1594 fish/cmds.c:1608
992 #: fish/cmds.c:1622 fish/cmds.c:1637 fish/cmds.c:1668 fish/cmds.c:1682
993 #: fish/cmds.c:1696 fish/cmds.c:1712 fish/cmds.c:1725 fish/cmds.c:1740
994 #: fish/cmds.c:1753 fish/cmds.c:1768 fish/cmds.c:1781 fish/cmds.c:1796
995 #: fish/cmds.c:1809 fish/cmds.c:1825 fish/cmds.c:1841 fish/cmds.c:1857
996 #: fish/cmds.c:1871 fish/cmds.c:1884 fish/cmds.c:1900 fish/cmds.c:1919
997 #: fish/cmds.c:1938 fish/cmds.c:1956 fish/cmds.c:1971 fish/cmds.c:1986
998 #: fish/cmds.c:2001 fish/cmds.c:2016 fish/cmds.c:2031 fish/cmds.c:2046
999 #: fish/cmds.c:2061 fish/cmds.c:2077 fish/cmds.c:2097 fish/cmds.c:2131
1000 #: fish/cmds.c:2145 fish/cmds.c:2164 fish/cmds.c:2183 fish/cmds.c:2201
1001 #: fish/cmds.c:2218 fish/cmds.c:2234 fish/cmds.c:2251 fish/cmds.c:2266
1002 #: fish/cmds.c:2282 fish/cmds.c:2294 fish/cmds.c:2307 fish/cmds.c:2324
1003 #: fish/cmds.c:2340 fish/cmds.c:2356 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2388
1004 #: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2442 fish/cmds.c:2496 fish/cmds.c:2514
1005 #: fish/cmds.c:2532 fish/cmds.c:2550 fish/cmds.c:2565 fish/cmds.c:2584
1006 #: fish/cmds.c:2619 fish/cmds.c:2638 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2750
1007 #: fish/cmds.c:2763 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2790 fish/cmds.c:2803
1008 #: fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2841 fish/cmds.c:2860 fish/cmds.c:2879
1009 #: fish/cmds.c:2898 fish/cmds.c:2917 fish/cmds.c:2934 fish/cmds.c:2948
1010 #: fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2978 fish/cmds.c:2994 fish/cmds.c:3011
1011 #: fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3060 fish/cmds.c:3076 fish/cmds.c:3090
1012 #: fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3123 fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3162
1013 #: fish/cmds.c:3178 fish/cmds.c:3194 fish/cmds.c:3210 fish/cmds.c:3228
1014 #: fish/cmds.c:3245 fish/cmds.c:3264 fish/cmds.c:3282 fish/cmds.c:3302
1015 #: fish/cmds.c:3316 fish/cmds.c:3330 fish/cmds.c:3345 fish/cmds.c:3360
1016 #: fish/cmds.c:3378 fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3411 fish/cmds.c:3428
1017 #: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3461 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3501
1018 #: fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3551 fish/cmds.c:3566 fish/cmds.c:3580
1019 #: fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3621 fish/cmds.c:3641 fish/cmds.c:3660
1020 #: fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3693 fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3801
1021 #: fish/cmds.c:3818 fish/cmds.c:3835 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3868
1022 #: fish/cmds.c:3901 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3948
1023 #: fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4032
1024 #: fish/cmds.c:4051 fish/cmds.c:4065 fish/cmds.c:4081 fish/cmds.c:4097
1025 #: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4170
1026 #: fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4228 fish/cmds.c:4248 fish/cmds.c:4285
1027 #: fish/cmds.c:4300 fish/cmds.c:4316 fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4354
1028 #: fish/cmds.c:4373 fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4422
1029 #: fish/cmds.c:4496 fish/cmds.c:4534 fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4683
1030 #: fish/cmds.c:4717 fish/cmds.c:4737 fish/cmds.c:4755 fish/cmds.c:4775
1031 #: fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4816 fish/cmds.c:4856 fish/cmds.c:4894
1032 #: fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4928 fish/cmds.c:4944 fish/cmds.c:4958
1033 #: fish/cmds.c:4973 fish/cmds.c:4997 fish/cmds.c:5018 fish/cmds.c:5039
1034 #: fish/cmds.c:5060 fish/cmds.c:5081 fish/cmds.c:5102 fish/cmds.c:5123
1035 #: fish/cmds.c:5144 fish/cmds.c:5165 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5207
1036 #: fish/cmds.c:5228 fish/cmds.c:5248 fish/cmds.c:5268 fish/cmds.c:5286
1037 #: fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5322 fish/cmds.c:5339 fish/cmds.c:5359
1038 #: fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5422 fish/cmds.c:5438
1039 #: fish/cmds.c:5454 fish/cmds.c:5468 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5496
1040 #: fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5596
1041 #: fish/cmds.c:5627 fish/cmds.c:5642 fish/cmds.c:5657 fish/cmds.c:5670
1042 #: fish/cmds.c:5683 fish/cmds.c:5701 fish/cmds.c:5736 fish/cmds.c:5771
1043 #: fish/cmds.c:5807 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5920
1044 #: fish/cmds.c:5955 fish/cmds.c:5969 fish/cmds.c:5989 fish/cmds.c:6006
1045 #: fish/cmds.c:6025 fish/cmds.c:6042 fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6092
1046 #: fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6253 fish/cmds.c:6276
1047 #: fish/cmds.c:6299 fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6398
1048 #: fish/cmds.c:6440 fish/cmds.c:6457 fish/cmds.c:6493 fish/cmds.c:6527
1049 #: fish/cmds.c:6544 fish/cmds.c:6563 fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6634
1050 #: fish/cmds.c:6653 fish/cmds.c:6672 fish/cmds.c:6688 fish/cmds.c:6705
1051 #, c-format
1052 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1053 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1054
1055 #: fish/cmds.c:1346 fish/cmds.c:1358 fish/cmds.c:1371 fish/cmds.c:1385
1056 #: fish/cmds.c:1399 fish/cmds.c:1414 fish/cmds.c:1429 fish/cmds.c:1442
1057 #: fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1470 fish/cmds.c:1485 fish/cmds.c:1498
1058 #: fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1525 fish/cmds.c:1540 fish/cmds.c:1553
1059 #: fish/cmds.c:1567 fish/cmds.c:1581 fish/cmds.c:1595 fish/cmds.c:1609
1060 #: fish/cmds.c:1623 fish/cmds.c:1638 fish/cmds.c:1669 fish/cmds.c:1683
1061 #: fish/cmds.c:1697 fish/cmds.c:1713 fish/cmds.c:1726 fish/cmds.c:1741
1062 #: fish/cmds.c:1754 fish/cmds.c:1769 fish/cmds.c:1782 fish/cmds.c:1797
1063 #: fish/cmds.c:1810 fish/cmds.c:1826 fish/cmds.c:1842 fish/cmds.c:1858
1064 #: fish/cmds.c:1872 fish/cmds.c:1885 fish/cmds.c:1901 fish/cmds.c:1920
1065 #: fish/cmds.c:1939 fish/cmds.c:1957 fish/cmds.c:1972 fish/cmds.c:1987
1066 #: fish/cmds.c:2002 fish/cmds.c:2017 fish/cmds.c:2032 fish/cmds.c:2047
1067 #: fish/cmds.c:2062 fish/cmds.c:2078 fish/cmds.c:2098 fish/cmds.c:2132
1068 #: fish/cmds.c:2146 fish/cmds.c:2165 fish/cmds.c:2184 fish/cmds.c:2202
1069 #: fish/cmds.c:2219 fish/cmds.c:2235 fish/cmds.c:2252 fish/cmds.c:2267
1070 #: fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2295 fish/cmds.c:2308 fish/cmds.c:2325
1071 #: fish/cmds.c:2341 fish/cmds.c:2357 fish/cmds.c:2373 fish/cmds.c:2389
1072 #: fish/cmds.c:2406 fish/cmds.c:2443 fish/cmds.c:2497 fish/cmds.c:2515
1073 #: fish/cmds.c:2533 fish/cmds.c:2551 fish/cmds.c:2566 fish/cmds.c:2585
1074 #: fish/cmds.c:2620 fish/cmds.c:2639 fish/cmds.c:2715 fish/cmds.c:2751
1075 #: fish/cmds.c:2764 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2791 fish/cmds.c:2804
1076 #: fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2861 fish/cmds.c:2880
1077 #: fish/cmds.c:2899 fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2935 fish/cmds.c:2949
1078 #: fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2979 fish/cmds.c:2995 fish/cmds.c:3012
1079 #: fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3077 fish/cmds.c:3091
1080 #: fish/cmds.c:3106 fish/cmds.c:3124 fish/cmds.c:3142 fish/cmds.c:3163
1081 #: fish/cmds.c:3179 fish/cmds.c:3195 fish/cmds.c:3211 fish/cmds.c:3229
1082 #: fish/cmds.c:3246 fish/cmds.c:3265 fish/cmds.c:3283 fish/cmds.c:3303
1083 #: fish/cmds.c:3317 fish/cmds.c:3331 fish/cmds.c:3346 fish/cmds.c:3361
1084 #: fish/cmds.c:3379 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3412 fish/cmds.c:3429
1085 #: fish/cmds.c:3444 fish/cmds.c:3462 fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3502
1086 #: fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3552 fish/cmds.c:3567 fish/cmds.c:3581
1087 #: fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3622 fish/cmds.c:3642 fish/cmds.c:3661
1088 #: fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3694 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3802
1089 #: fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3836 fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3869
1090 #: fish/cmds.c:3902 fish/cmds.c:3916 fish/cmds.c:3935 fish/cmds.c:3949
1091 #: fish/cmds.c:3982 fish/cmds.c:3999 fish/cmds.c:4016 fish/cmds.c:4033
1092 #: fish/cmds.c:4052 fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4082 fish/cmds.c:4098
1093 #: fish/cmds.c:4117 fish/cmds.c:4135 fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4171
1094 #: fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4286
1095 #: fish/cmds.c:4301 fish/cmds.c:4317 fish/cmds.c:4335 fish/cmds.c:4355
1096 #: fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4389 fish/cmds.c:4405 fish/cmds.c:4423
1097 #: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4611 fish/cmds.c:4684
1098 #: fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4738 fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:4776
1099 #: fish/cmds.c:4795 fish/cmds.c:4817 fish/cmds.c:4857 fish/cmds.c:4895
1100 #: fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4959
1101 #: fish/cmds.c:4974 fish/cmds.c:4998 fish/cmds.c:5019 fish/cmds.c:5040
1102 #: fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5103 fish/cmds.c:5124
1103 #: fish/cmds.c:5145 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5208
1104 #: fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5249 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5287
1105 #: fish/cmds.c:5305 fish/cmds.c:5323 fish/cmds.c:5340 fish/cmds.c:5360
1106 #: fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5409 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5439
1107 #: fish/cmds.c:5455 fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5483 fish/cmds.c:5497
1108 #: fish/cmds.c:5511 fish/cmds.c:5527 fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5597
1109 #: fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5643 fish/cmds.c:5658 fish/cmds.c:5671
1110 #: fish/cmds.c:5684 fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5737 fish/cmds.c:5772
1111 #: fish/cmds.c:5808 fish/cmds.c:5845 fish/cmds.c:5883 fish/cmds.c:5921
1112 #: fish/cmds.c:5956 fish/cmds.c:5970 fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6007
1113 #: fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6043 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6093
1114 #: fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6199 fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6277
1115 #: fish/cmds.c:6300 fish/cmds.c:6325 fish/cmds.c:6381 fish/cmds.c:6399
1116 #: fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6458 fish/cmds.c:6494 fish/cmds.c:6528
1117 #: fish/cmds.c:6545 fish/cmds.c:6564 fish/cmds.c:6618 fish/cmds.c:6635
1118 #: fish/cmds.c:6654 fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6689 fish/cmds.c:6706
1119 #, c-format
1120 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1121 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1122
1123 #: fish/cmds.c:1648 fish/cmds.c:2110 fish/cmds.c:2416 fish/cmds.c:2453
1124 #: fish/cmds.c:2472 fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2650 fish/cmds.c:2669
1125 #: fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:3023 fish/cmds.c:3531
1126 #: fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724 fish/cmds.c:3743 fish/cmds.c:3762
1127 #: fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:4201 fish/cmds.c:4259
1128 #: fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4471 fish/cmds.c:4507
1129 #: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4583 fish/cmds.c:4621
1130 #: fish/cmds.c:4640 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4829
1131 #: fish/cmds.c:4869 fish/cmds.c:5372 fish/cmds.c:5537 fish/cmds.c:5572
1132 #: fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5713 fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5782
1133 #: fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5894 fish/cmds.c:5932
1134 #: fish/cmds.c:6072 fish/cmds.c:6105 fish/cmds.c:6118 fish/cmds.c:6131
1135 #: fish/cmds.c:6144 fish/cmds.c:6174 fish/cmds.c:6209 fish/cmds.c:6228
1136 #: fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6356 fish/cmds.c:6411 fish/cmds.c:6424
1137 #: fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6593
1138 #, c-format
1139 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1140 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1141
1142 #: fish/cmds.c:1654 fish/cmds.c:2116 fish/cmds.c:2422 fish/cmds.c:2459
1143 #: fish/cmds.c:2478 fish/cmds.c:2603 fish/cmds.c:2656 fish/cmds.c:2675
1144 #: fish/cmds.c:2694 fish/cmds.c:2734 fish/cmds.c:3029 fish/cmds.c:3537
1145 #: fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:3730 fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3768
1146 #: fish/cmds.c:3886 fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:4207 fish/cmds.c:4265
1147 #: fish/cmds.c:4439 fish/cmds.c:4458 fish/cmds.c:4477 fish/cmds.c:4513
1148 #: fish/cmds.c:4551 fish/cmds.c:4570 fish/cmds.c:4589 fish/cmds.c:4627
1149 #: fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4665 fish/cmds.c:4700 fish/cmds.c:4835
1150 #: fish/cmds.c:4875 fish/cmds.c:5378 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5578
1151 #: fish/cmds.c:5613 fish/cmds.c:5719 fish/cmds.c:5753 fish/cmds.c:5788
1152 #: fish/cmds.c:5824 fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5900 fish/cmds.c:5938
1153 #: fish/cmds.c:6180 fish/cmds.c:6215 fish/cmds.c:6234 fish/cmds.c:6343
1154 #: fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6511 fish/cmds.c:6580 fish/cmds.c:6599
1155 #, c-format
1156 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1157 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1158
1159 #: fish/cmds.c:7495
1160 #, c-format
1161 msgid "%s: unknown command\n"
1162 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1163
1164 #: fish/edit.c:86
1165 #, c-format
1166 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1167 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1168
1169 #: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:868
1170 #, c-format
1171 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1172 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1173
1174 #: fish/fish.c:96
1175 #, c-format
1176 msgid ""
1177 "%s: guest filesystem shell\n"
1178 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1179 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1180 "Usage:\n"
1181 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1182 "  %s -i libvirt-domain\n"
1183 "  %s -i disk-image(s)\n"
1184 "or for interactive use:\n"
1185 "  %s\n"
1186 "or from a shell script:\n"
1187 "  %s <<EOF\n"
1188 "  cmd\n"
1189 "  ...\n"
1190 "  EOF\n"
1191 "Options:\n"
1192 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1193 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1194 "  -a|--add image       Add image\n"
1195 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1196 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1197 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1198 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1199 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1200 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1201 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1202 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1203 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1204 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1205 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1206 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1207 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1208 msgstr ""
1209 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1210 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1211 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1212 "Użycie:\n"
1213 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1214 "  %s -i domena-libvirt\n"
1215 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1216 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1217 "  %s\n"
1218 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1219 "  %s <<EOF\n"
1220 "  polecenie\n"
1221 "  ...\n"
1222 "  EOF\n"
1223 "Opcje:\n"
1224 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1225 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1226 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1227 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1228 "                       pomocą Tab\n"
1229 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1230 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1231 "                       montowania dysków\n"
1232 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1233 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1234 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1235 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1236 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1237 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1238 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1239 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1240 "                       wykonaniem\n"
1241 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1242 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1243
1244 #: fish/fish.c:188 fuse/guestmount.c:965
1245 #, c-format
1246 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1247 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1248
1249 #: fish/fish.c:227
1250 #, c-format
1251 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1252 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1253
1254 #: fish/fish.c:234
1255 #, c-format
1256 msgid ""
1257 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1258 msgstr ""
1259 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1260
1261 #: fish/fish.c:243 fuse/guestmount.c:1010
1262 #, c-format
1263 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1264 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1265
1266 #: fish/fish.c:270
1267 #, c-format
1268 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1269 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1270
1271 #: fish/fish.c:343
1272 #, c-format
1273 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1274 msgstr ""
1275 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1276
1277 #: fish/fish.c:350
1278 #, c-format
1279 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1280 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1281
1282 #: fish/fish.c:360
1283 #, c-format
1284 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1285 msgstr ""
1286 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1287
1288 #: fish/fish.c:406
1289 #, c-format
1290 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1291 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1292
1293 #: fish/fish.c:414
1294 #, c-format
1295 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1296 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1297
1298 #: fish/fish.c:420
1299 #, c-format
1300 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1301 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1302
1303 #: fish/fish.c:568
1304 #, c-format
1305 msgid ""
1306 "\n"
1307 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1308 "editing virtual machine filesystems.\n"
1309 "\n"
1310 "Type: 'help' for help with commands\n"
1311 "      'quit' to quit the shell\n"
1312 "\n"
1313 msgstr ""
1314 "\n"
1315 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1316 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1317 "\n"
1318 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1319 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1320 "\n"
1321
1322 #: fish/fish.c:648
1323 #, c-format
1324 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1325 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1326
1327 #: fish/fish.c:654 fish/fish.c:671
1328 #, c-format
1329 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1330 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1331
1332 #: fish/fish.c:665
1333 #, c-format
1334 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1335 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1336
1337 #: fish/fish.c:720
1338 #, c-format
1339 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1340 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1341
1342 #: fish/fish.c:737
1343 #, c-format
1344 msgid "%s: too many arguments\n"
1345 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1346
1347 #: fish/fish.c:766
1348 #, c-format
1349 msgid "%s: empty command on command line\n"
1350 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1351
1352 #: fish/fish.c:920
1353 msgid "display a list of commands or help on a command"
1354 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1355
1356 #: fish/fish.c:922
1357 msgid "quit guestfish"
1358 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1359
1360 #: fish/fish.c:925
1361 msgid "allocate an image"
1362 msgstr "przydziela obraz"
1363
1364 #: fish/fish.c:927
1365 msgid "display a line of text"
1366 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1367
1368 #: fish/fish.c:929
1369 msgid "edit a file in the image"
1370 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1371
1372 #: fish/fish.c:931
1373 msgid "local change directory"
1374 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1375
1376 #: fish/fish.c:933
1377 msgid "expand wildcards in command"
1378 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1379
1380 #: fish/fish.c:935
1381 msgid "view a file in the pager"
1382 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1383
1384 #: fish/fish.c:937
1385 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1386 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1387
1388 #: fish/fish.c:939
1389 msgid "allocate a sparse image file"
1390 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1391
1392 #: fish/fish.c:941
1393 msgid "measure time taken to run command"
1394 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1395
1396 #: fish/fish.c:953
1397 #, c-format
1398 msgid ""
1399 "alloc - allocate an image\n"
1400 "     alloc <filename> <size>\n"
1401 "\n"
1402 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1403 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1404 "\n"
1405 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1406 "\n"
1407 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1408 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1409 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1410 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1411 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1412 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1413 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1414 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1415 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1416 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1417 msgstr ""
1418 "alloc - przydziela obraz\n"
1419 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1420 "\n"
1421 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1422 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1423 "\n"
1424 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1425 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1426 "\n"
1427 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1428 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1429 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1430 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1431 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1432 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1433 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1434 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1435 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1436 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1437
1438 #: fish/fish.c:972
1439 #, c-format
1440 msgid ""
1441 "echo - display a line of text\n"
1442 "     echo [<params> ...]\n"
1443 "\n"
1444 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1445 msgstr ""
1446 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1447 "     echo [<parametry> ...]\n"
1448 "\n"
1449 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1450
1451 #: fish/fish.c:979
1452 #, c-format
1453 msgid ""
1454 "edit - edit a file in the image\n"
1455 "     edit <filename>\n"
1456 "\n"
1457 "    This is used to edit a file.\n"
1458 "\n"
1459 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1460 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1461 "\n"
1462 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1463 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1464 "\n"
1465 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1466 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1467 msgstr ""
1468 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1469 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1470 "\n"
1471 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1472 "\n"
1473 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1474 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1475 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1476 "\n"
1477 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1478 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1479 "\n"
1480 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1481 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1482
1483 #: fish/fish.c:993
1484 #, c-format
1485 msgid ""
1486 "lcd - local change directory\n"
1487 "    lcd <directory>\n"
1488 "\n"
1489 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1490 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1491 "    place.\n"
1492 msgstr ""
1493 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1494 "    lcd <katalog>\n"
1495 "\n"
1496 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1497 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1498
1499 #: fish/fish.c:1000
1500 #, c-format
1501 msgid ""
1502 "glob - expand wildcards in command\n"
1503 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1504 "\n"
1505 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1506 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1507 "    once for each expanded argument.\n"
1508 msgstr ""
1509 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1510 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1511 "\n"
1512 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1513 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1514 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1515 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1516
1517 #: fish/fish.c:1007
1518 #, c-format
1519 msgid ""
1520 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1521 "     help cmd\n"
1522 "     help\n"
1523 msgstr ""
1524 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1525 "     help polecenie\n"
1526 "     help\n"
1527
1528 #: fish/fish.c:1012
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "more - view a file in the pager\n"
1532 "     more <filename>\n"
1533 "\n"
1534 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1535 "\n"
1536 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1537 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1538 "\n"
1539 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1540 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1541 "\n"
1542 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1543 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1544 msgstr ""
1545 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1546 "     more <nazwa_pliku>\n"
1547 "\n"
1548 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1549 "\n"
1550 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1551 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1552 "\n"
1553 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1554 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1555 "\n"
1556 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1557 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1558
1559 #: fish/fish.c:1028
1560 #, c-format
1561 msgid ""
1562 "quit - quit guestfish\n"
1563 "     quit\n"
1564 msgstr ""
1565 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1566 "     quit\n"
1567
1568 #: fish/fish.c:1031
1569 #, c-format
1570 msgid ""
1571 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1572 "     reopen\n"
1573 "\n"
1574 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1575 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1576 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1577 msgstr ""
1578 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1579 "     reopen\n"
1580 "\n"
1581 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1582 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1583 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1584 "przydatne do testowania.\n"
1585
1586 #: fish/fish.c:1038
1587 #, c-format
1588 msgid ""
1589 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1590 "     sparse <filename> <size>\n"
1591 "\n"
1592 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1593 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1594 "\n"
1595 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1596 "    command, except that the image file is allocated\n"
1597 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1598 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1599 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1600 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1601 "    space during a write operation.\n"
1602 "\n"
1603 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1604 "\n"
1605 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1606 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1607 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1608 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1609 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1610 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1611 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1612 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1613 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1614 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1615 msgstr ""
1616 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1617 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1618 "\n"
1619 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1620 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1621 "\n"
1622 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1623 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1624 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1625 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1626 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1627 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1628 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1629 "\n"
1630 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1631 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1632 "\n"
1633 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1634 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1635 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1636 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1637 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1638 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1639 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1640 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1641 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1642 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1643
1644 #: fish/fish.c:1065
1645 #, c-format
1646 msgid ""
1647 "time - measure time taken to run command\n"
1648 "    time <command> [<args> ...]\n"
1649 "\n"
1650 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1651 "    time afterwards.\n"
1652 msgstr ""
1653 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1654 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1655 "\n"
1656 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1657
1658 #: fish/fish.c:1071
1659 #, c-format
1660 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1661 msgstr ""
1662 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1663 "poleceń\n"
1664
1665 #: fish/fish.c:1227
1666 #, c-format
1667 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1668 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1669
1670 #: fish/glob.c:52
1671 #, c-format
1672 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1673 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1674
1675 #: fish/glob.c:72
1676 #, c-format
1677 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1678 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1679
1680 #: fish/lcd.c:34
1681 #, c-format
1682 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1683 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1684
1685 #: fish/more.c:40
1686 #, c-format
1687 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1688 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1689
1690 #: fish/rc.c:249
1691 #, c-format
1692 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1693 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1694
1695 #: fish/rc.c:254
1696 #, c-format
1697 msgid ""
1698 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1699 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1700 msgstr ""
1701 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1702 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1703 "zgadzać.\n"
1704
1705 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1706 #, c-format
1707 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1708 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1709
1710 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1711 #, c-format
1712 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1713 msgstr ""
1714 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1715 "serwera\n"
1716
1717 #: fish/rc.c:380
1718 #, c-format
1719 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1720 msgstr ""
1721 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1722
1723 #: fish/reopen.c:36
1724 #, c-format
1725 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1726 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1727
1728 #: fish/reopen.c:46
1729 #, c-format
1730 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1731 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1732
1733 #: fish/time.c:35
1734 #, c-format
1735 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1736 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1737
1738 #: fuse/guestmount.c:872
1739 #, c-format
1740 msgid ""
1741 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1742 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1743 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1744 "Usage:\n"
1745 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1746 "Options:\n"
1747 "  -a|--add image       Add image\n"
1748 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1749 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1750 "  --help               Display help message and exit\n"
1751 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1752 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1753 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1754 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1755 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1756 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1757 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1758 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1759 msgstr ""
1760 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1761 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1762 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1763 "Użycie:\n"
1764 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1765 "Opcje:\n"
1766 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1767 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1768 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1769 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1770 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1771 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1772 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1773 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1774 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1775 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1776 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1777 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1778 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1779 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1780
1781 #: fuse/guestmount.c:1081
1782 #, c-format
1783 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1784 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1785
1786 #: fuse/guestmount.c:1089
1787 #, c-format
1788 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1789 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1790
1791 #: src/guestfs.c:255
1792 #, c-format
1793 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1794 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1795
1796 #: src/guestfs.c:358
1797 #, c-format
1798 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1799 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1800
1801 #: src/guestfs.c:709
1802 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1803 msgstr ""
1804 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1805
1806 #: src/guestfs.c:723
1807 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1808 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1809
1810 #: src/guestfs.c:737
1811 #, c-format
1812 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1813 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1814
1815 #: src/guestfs.c:758 src/guestfs.c:798 src/guestfs.c:828
1816 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1817 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1818
1819 #: src/guestfs.c:914
1820 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1821 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1822
1823 #: src/guestfs.c:919
1824 msgid "qemu has already been launched"
1825 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1826
1827 #: src/guestfs.c:927
1828 #, c-format
1829 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1830 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1831
1832 #: src/guestfs.c:1017
1833 #, c-format
1834 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1835 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1836
1837 #: src/guestfs.c:1425
1838 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1839 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1840
1841 #: src/guestfs.c:1444
1842 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1843 msgstr ""
1844 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1845 "błędów"
1846
1847 #: src/guestfs.c:1457
1848 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1849 msgstr ""
1850 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1851
1852 #: src/guestfs.c:1548
1853 #, c-format
1854 msgid "external command failed: %s"
1855 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1856
1857 #: src/guestfs.c:1626
1858 #, c-format
1859 msgid ""
1860 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1861 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1862 msgstr ""
1863 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1864 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1865
1866 #: src/guestfs.c:1779
1867 msgid "qemu has not been launched yet"
1868 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1869
1870 #: src/guestfs.c:1790
1871 msgid "no subprocess to kill"
1872 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1873
1874 #: src/guestfs.c:1912
1875 #, c-format
1876 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1877 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1878
1879 #: src/guestfs.c:1935
1880 #, c-format
1881 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1882 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1883
1884 #: src/guestfs.c:2043
1885 #, c-format
1886 msgid ""
1887 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1888 msgstr ""
1889 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1890 "x\n"
1891
1892 #: src/guestfs.c:2201 src/guestfs.c:2255
1893 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1894 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1895
1896 #: src/guestfs.c:2217
1897 #, c-format
1898 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1899 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1900
1901 #: src/guestfs.c:2232
1902 #, c-format
1903 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1904 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1905
1906 #: src/guestfs.c:2354
1907 #, c-format
1908 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1909 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1910
1911 #: src/guestfs.c:2376
1912 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1913 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1914
1915 #: src/guestfs.c:2385
1916 msgid "dispatch failed to marshal args"
1917 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1918
1919 #: src/guestfs.c:2515
1920 #, c-format
1921 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1922 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1923
1924 #: src/guestfs.c:2531
1925 #, c-format
1926 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1927 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1928
1929 #: src/guestfs.c:2654
1930 #, c-format
1931 msgid "%s: error in chunked encoding"
1932 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1933
1934 #: src/guestfs.c:2682
1935 msgid "write to daemon socket"
1936 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1937
1938 #: src/guestfs.c:2705
1939 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1940 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1941
1942 #: src/guestfs.c:2710
1943 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1944 msgstr ""
1945 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1946 "fragmentów pliku"
1947
1948 #: src/guestfs.c:2718
1949 msgid "failed to parse file chunk"
1950 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1951
1952 #: src/guestfs.c:2727
1953 msgid "file receive cancelled by daemon"
1954 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1955
1956 #: test-tool/test-tool.c:69
1957 #, c-format
1958 msgid ""
1959 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1960 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1961 "Usage:\n"
1962 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1963 "Options:\n"
1964 "  --help         Display usage\n"
1965 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1966 "                 Helper program (default: %s)\n"
1967 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1968 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1969 "  --timeout n\n"
1970 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1971 msgstr ""
1972 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1973 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1974 "Użycie:\n"
1975 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1976 "Opcje:\n"
1977 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1978 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1979 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1980 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1981 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1982 "  --timeout n\n"
1983 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1984 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1985
1986 #: test-tool/test-tool.c:125
1987 #, c-format
1988 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1989 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1990
1991 #: test-tool/test-tool.c:134
1992 #, c-format
1993 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1994 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1995
1996 #: test-tool/test-tool.c:146
1997 #, c-format
1998 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1999 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2000
2001 #: test-tool/test-tool.c:169
2002 #, c-format
2003 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2004 msgstr ""
2005 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2006 "się\n"
2007
2008 #: test-tool/test-tool.c:174 test-tool/test-tool.c:180
2009 #, c-format
2010 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2011 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2012
2013 #: test-tool/test-tool.c:188
2014 #, c-format
2015 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2016 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2017
2018 #: test-tool/test-tool.c:210
2019 #, c-format
2020 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2021 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2022
2023 #: test-tool/test-tool.c:222
2024 #, c-format
2025 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2026 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2027
2028 #: test-tool/test-tool.c:228
2029 #, c-format
2030 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2031 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2032
2033 #: test-tool/test-tool.c:234
2034 #, c-format
2035 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2036 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2037
2038 #: test-tool/test-tool.c:240
2039 #, c-format
2040 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2041 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2042
2043 #: test-tool/test-tool.c:246
2044 #, c-format
2045 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2046 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2047
2048 #: test-tool/test-tool.c:254
2049 #, c-format
2050 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2051 msgstr ""
2052 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2053 "nie powiódł się\n"
2054
2055 #: test-tool/test-tool.c:285
2056 #, c-format
2057 msgid ""
2058 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2059 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2060 msgstr ""
2061 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2062 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2063
2064 #: test-tool/test-tool.c:293
2065 #, c-format
2066 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2067 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2068
2069 #: test-tool/test-tool.c:307
2070 #, c-format
2071 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2072 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2073
2074 #: test-tool/test-tool.c:356
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2078 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2079 "\n"
2080 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2081 msgstr ""
2082 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2083 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2084 "\n"
2085 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2086
2087 #: test-tool/test-tool.c:372
2088 #, c-format
2089 msgid "command failed: %s"
2090 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2091
2092 #: test-tool/test-tool.c:380
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "Test tool helper program %s\n"
2096 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2097 "was built.\n"
2098 msgstr ""
2099 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2100 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2101
2102 #: test-tool/test-tool.c:414
2103 #, c-format
2104 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2105 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2106
2107 #~ msgid "%s: failed to write XML document\n"
2108 #~ msgstr "%s: zapisanie dokumentu XML nie powiodło się\n"
2109
2110 #~ msgid "hivexml: missing name of input file\n"
2111 #~ msgstr "hivexml: brak nazwy pliku wejściowego\n"
2112
2113 #~ msgid "xmlNewTextWriterFilename: failed to create XML writer\n"
2114 #~ msgstr "xmlNewTextWriterFilename: utworzenie zapisu XML nie powiodło się\n"
2115
2116 #~ msgid ""
2117 #~ "\n"
2118 #~ "Welcome to hivexsh, the hivex interactive shell for examining\n"
2119 #~ "Windows Registry binary hive files.\n"
2120 #~ "\n"
2121 #~ "Type: 'help' for help summary\n"
2122 #~ "      'quit' to quit the shell\n"
2123 #~ "\n"
2124 #~ msgstr ""
2125 #~ "\n"
2126 #~ "Witaj w hivexsh, interaktywnej powłoce hivex do sprawdzania\n"
2127 #~ "binarnych plików typu \"hive\" Rejestru systemu Windows.\n"
2128 #~ "\n"
2129 #~ "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać podsumowanie pomocy\n"
2130 #~ "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2131 #~ "\n"
2132
2133 #~ msgid "hivexsh: error getting parent of node %zu\n"
2134 #~ msgstr "hivexsh: błąd podczas uzyskiwania nadrzędnego węzła %zu\n"
2135
2136 #~ msgid "hivexsh: error getting node name of node %zx\n"
2137 #~ msgstr "hivexsh: błąd podczas uzyskiwania nazwy węzła %zx\n"
2138
2139 #~ msgid "hivexsh: you must load a hive file first using 'load hivefile'\n"
2140 #~ msgstr ""
2141 #~ "hivexsh: należy najpierw wczytać plik \"hive\" używając \"load plik_hive"
2142 #~ "\"\n"
2143
2144 #~ msgid "hivexsh: unknown command '%s', use 'help' for help summary\n"
2145 #~ msgstr ""
2146 #~ "hivexsh: nieznane polecenie \"%s\", należy użyć \"help\", aby uzyskać "
2147 #~ "podsumowanie pomocy\n"
2148
2149 #~ msgid "hivexsh: load: no hive file name given to load\n"
2150 #~ msgstr "hivexsh: load: nie podano nazwy pliku \"hive\" do wczytania\n"
2151
2152 #~ msgid ""
2153 #~ "hivexsh: failed to open hive file: %s: %m\n"
2154 #~ "\n"
2155 #~ "If you think this file is a valid Windows binary hive file (_not_\n"
2156 #~ "a regedit *.reg file) then please run this command again using the\n"
2157 #~ "hivexsh option '-d' and attach the complete output _and_ the hive file\n"
2158 #~ "which fails into a bug report at https://bugzilla.redhat.com/\n"
2159 #~ "\n"
2160 #~ msgstr ""
2161 #~ "hivexsh: otwarcie pliku \"hive\" nie powiodło się: %s: %m\n"
2162 #~ "\n"
2163 #~ "Jeśli ten plik jest binarnym plikiem \"hive\" systemu Windows (a _nie_\n"
2164 #~ "plikiem *.reg programu regedit), proszę wykonać te polecenie ponownie,\n"
2165 #~ "używając opcji \"-d\" programu hivexsh i dołączyć pełne wyjście _oraz_ "
2166 #~ "ten\n"
2167 #~ "plik \"hive\" do zgłoszenia błędu na https://bugzilla.redhat.com/\n"
2168 #~ "\n"
2169
2170 #~ msgid "hivexsh: '%s' command should not be given arguments\n"
2171 #~ msgstr "hivexsh: polecenie \"%s\" nie przyjmuje parametrów\n"
2172
2173 #~ msgid ""
2174 #~ "%s: %s: \\ characters in path are doubled - are you escaping the path "
2175 #~ "parameter correctly?\n"
2176 #~ msgstr ""
2177 #~ "%s: %s: znaki \\ w ścieżce są podwójne - czy parametr ścieżki jest "
2178 #~ "poprawnie poprzedzony znakiem modyfikacji?\n"
2179
2180 #~ msgid "hivexsh: cd: subkey '%s' not found\n"
2181 #~ msgstr "hivexsh: cd: nie odnaleziono podklucza \"%s\"\n"
2182
2183 #~ msgid ""
2184 #~ "Navigate through the hive's keys using the 'cd' command, as if it\n"
2185 #~ "contained a filesystem, and use 'ls' to list the subkeys of the\n"
2186 #~ "current key.  Full documentation is in the hivexsh(1) manual page.\n"
2187 #~ msgstr ""
2188 #~ "Należy nawigować między kluczami \"hive\" używając polecenia \"cd\", "
2189 #~ "jakby\n"
2190 #~ "zawierały system plików oraz \"ls\" do wyświetlania podkluczy bieżącego\n"
2191 #~ "klucza. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie podręcznika hivexsh"
2192 #~ "(1).\n"
2193
2194 #~ msgid "%s: %s: key not found\n"
2195 #~ msgstr "%s: %s: nie odnaleziono klucza\n"