7ba0a37d89ca87d9318adc07debbf4de3bc0aa12
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-24 13:30+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, fuzzy, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:343
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:340
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:346
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:436
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:433
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1153
67 #, fuzzy
68 msgid "clear Augeas path"
69 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
70
71 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:487
72 msgid "close the current Augeas handle"
73 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:493
76 msgid "define an Augeas node"
77 msgstr "określa węzeł Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:490
80 msgid "define an Augeas variable"
81 msgstr "określa zmienną Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:496
84 msgid "look up the value of an Augeas path"
85 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:484
88 msgid "create a new Augeas handle"
89 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:502
92 msgid "insert a sibling Augeas node"
93 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:517
96 msgid "load files into the tree"
97 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
98
99 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:520
100 msgid "list Augeas nodes under augpath"
101 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
102
103 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:511
104 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
105 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:508
108 msgid "move Augeas node"
109 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
110
111 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:505
112 msgid "remove an Augeas path"
113 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:514
116 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
117 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
118
119 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:499
120 msgid "set Augeas path to value"
121 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
122
123 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1084
124 msgid "test availability of some parts of the API"
125 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
126
127 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1162
128 msgid "upload base64-encoded data to file"
129 msgstr ""
130
131 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1165
132 #, fuzzy
133 msgid "download file and encode as base64"
134 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
135
136 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:628
137 msgid "flush device buffers"
138 msgstr "czyści bufory urządzenia"
139
140 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:616
141 msgid "get blocksize of block device"
142 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
143
144 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:610
145 msgid "is block device set to read-only"
146 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
147
148 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:625
149 msgid "get total size of device in bytes"
150 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
151
152 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:613
153 msgid "get sectorsize of block device"
154 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
155
156 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:622
157 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
158 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
159
160 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:631
161 msgid "reread partition table"
162 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
163
164 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:619
165 msgid "set blocksize of block device"
166 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
167
168 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:604
169 msgid "set block device to read-only"
170 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
171
172 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:607
173 msgid "set block device to read-write"
174 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
175
176 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1027
177 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
178 msgstr ""
179 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
180
181 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:448
182 msgid "list the contents of a file"
183 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
184
185 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:640
186 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
187 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
188
189 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1147
190 #, fuzzy
191 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
192 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
193
194 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1168
195 #, fuzzy
196 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
197 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
198
199 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:538
200 msgid "change file mode"
201 msgstr "zmienia tryb pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:541 fish/cmds.c:1045
204 msgid "change file owner and group"
205 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
206
207 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:586
208 msgid "run a command from the guest filesystem"
209 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
210
211 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:589
212 msgid "run a command, returning lines"
213 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
214
215 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:349
216 msgid "add qemu parameters"
217 msgstr "dodaje parametry QEMU"
218
219 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:1117
220 #, fuzzy
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:697
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:700
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1087
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:664
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1159
241 #, fuzzy
242 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
243 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
244
245 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:811
246 msgid "report file system disk space usage"
247 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
248
249 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:814
250 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
251 msgstr ""
252 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
253
254 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:709
255 msgid "return kernel messages"
256 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
257
258 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:637
259 msgid "download a file to the local machine"
260 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
261
262 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:706
263 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
264 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
265
266 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:817
267 msgid "estimate file space usage"
268 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
269
270 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:760
271 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
272 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
273
274 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1021
275 msgid "echo arguments back to the client"
276 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
277
278 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105
279 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:319
280 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:327
281 #: fish/cmds.c:889 fish/cmds.c:892 fish/cmds.c:895 fish/cmds.c:898
282 #: fish/cmds.c:901 fish/cmds.c:904 fish/cmds.c:907 fish/cmds.c:910
283 #: fish/cmds.c:913 fish/cmds.c:916 fish/cmds.c:919 fish/cmds.c:922
284 msgid "return lines matching a pattern"
285 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
286
287 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:715
288 msgid "test if two files have equal contents"
289 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
290
291 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:544
292 msgid "test if file or directory exists"
293 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
294
295 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:943
296 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
297 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
298
299 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:583
300 msgid "determine file type"
301 msgstr "określa typ pliku"
302
303 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:1090
304 msgid "return the size of the file in bytes"
305 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
306
307 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:1081
308 msgid "fill a file with octets"
309 msgstr "wypełnia plik oktetami"
310
311 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1171
312 #, fuzzy
313 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
314 msgstr "wypełnia plik oktetami"
315
316 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:757
317 msgid "find all files and directories"
318 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
319
320 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1024
321 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
322 msgstr ""
323 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
324
325 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:688
326 msgid "run the filesystem checker"
327 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
328
329 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:367
330 msgid "get the additional kernel options"
331 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
332
333 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:373
334 msgid "get autosync mode"
335 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
336
337 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:424
338 msgid "get direct appliance mode flag"
339 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
340
341 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:679
342 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
343 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
344
345 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:685
346 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
347 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
348
349 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:400
350 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
351 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
352
353 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:361
354 msgid "get the search path"
355 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
356
357 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:403
358 msgid "get PID of qemu subprocess"
359 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
360
361 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:355
362 msgid "get the qemu binary"
363 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
364
365 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:430
366 msgid "get recovery process enabled flag"
367 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
368
369 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:412
370 msgid "get SELinux enabled flag"
371 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
372
373 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:394
374 msgid "get the current state"
375 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
376
377 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:418
378 msgid "get command trace enabled flag"
379 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
380
381 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:1156
382 #, fuzzy
383 msgid "get the current umask"
384 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
385
386 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:379
387 msgid "get verbose mode"
388 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
389
390 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:994
391 msgid "get SELinux security context"
392 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
393
394 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:859 fish/cmds.c:862
395 msgid "list extended attributes of a file or directory"
396 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
397
398 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:775
399 msgid "expand a wildcard path"
400 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
401
402 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:694
403 msgid "install GRUB"
404 msgstr "instaluje program GRUB"
405
406 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:799
407 msgid "return first 10 lines of a file"
408 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
409
410 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:802
411 msgid "return first N lines of a file"
412 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
413
414 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:724
415 msgid "dump a file in hexadecimal"
416 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
417
418 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:1099
419 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
420 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
421
422 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:820
423 msgid "list files in an initrd"
424 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
425
426 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:976
427 msgid "add an inotify watch"
428 msgstr "dodaje obserwację inotify"
429
430 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:988
431 msgid "close the inotify handle"
432 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
433
434 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:985
435 msgid "return list of watched files that had events"
436 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
437
438 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:973
439 msgid "create an inotify handle"
440 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
441
442 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:982
443 msgid "return list of inotify events"
444 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
445
446 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:979
447 msgid "remove an inotify watch"
448 msgstr "usuwa obserwację inotify"
449
450 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:391
451 msgid "is busy processing a command"
452 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
453
454 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:385
455 msgid "is in configuration state"
456 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
457
458 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:547 fish/cmds.c:550
459 msgid "test if file exists"
460 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
461
462 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:388
463 msgid "is launching subprocess"
464 msgstr "uruchamia podprocesy"
465
466 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:382
467 msgid "is ready to accept commands"
468 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
469
470 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:337
471 msgid "kill the qemu subprocess"
472 msgstr "niszczy podproces QEMU"
473
474 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:334
475 msgid "launch the qemu subprocess"
476 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
477
478 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:457
479 msgid "list the block devices"
480 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
481
482 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:460
483 msgid "list the partitions"
484 msgstr "wyświetla listę partycji"
485
486 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:451
487 msgid "list the files in a directory (long format)"
488 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
489
490 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:928 fish/cmds.c:931
491 msgid "create a hard link"
492 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
493
494 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:934 fish/cmds.c:937
495 msgid "create a symbolic link"
496 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
497
498 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:871 fish/cmds.c:874
499 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
500 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
501
502 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:454
503 msgid "list the files in a directory"
504 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
505
506 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:865 fish/cmds.c:868
507 msgid "set extended attribute of a file or directory"
508 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
509
510 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:595
511 msgid "get file information for a symbolic link"
512 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
513
514 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1048
515 msgid "lstat on multiple files"
516 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
517
518 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:559
519 #, fuzzy
520 msgid "create an LVM logical volume"
521 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
522
523 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:580
524 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
525 msgstr ""
526 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
527
528 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:667
529 msgid "remove an LVM logical volume"
530 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
531
532 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1093
533 msgid "rename an LVM logical volume"
534 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
535
536 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:751
537 msgid "resize an LVM logical volume"
538 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
539
540 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:1150
541 msgid "expand an LV to fill free space"
542 msgstr ""
543
544 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:469 fish/cmds.c:478
545 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
546 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
547
548 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1108
549 #, fuzzy
550 msgid "get the UUID of a logical volume"
551 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
552
553 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:1051
554 msgid "lgetxattr on multiple files"
555 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
556
557 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:532
558 msgid "create a directory"
559 msgstr "tworzy katalog"
560
561 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:1042
562 msgid "create a directory with a particular mode"
563 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
564
565 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:535
566 msgid "create a directory and parents"
567 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
568
569 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:787
570 msgid "create a temporary directory"
571 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
572
573 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1009
574 #: fish/cmds.c:1012 fish/cmds.c:1015
575 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
576 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
577
578 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1000
579 msgid "make ext2/3/4 external journal"
580 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
581
582 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1003
583 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
584 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
585
586 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1006
587 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
588 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
589
590 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:838
591 msgid "make FIFO (named pipe)"
592 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
593
594 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:562
595 msgid "make a filesystem"
596 msgstr "tworzy system plików"
597
598 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:997
599 msgid "make a filesystem with block size"
600 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
601
602 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:880
603 msgid "create a mountpoint"
604 msgstr "tworzy punkt montowania"
605
606 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:835
607 msgid "make block, character or FIFO devices"
608 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
609
610 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:841
611 msgid "make block device node"
612 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
613
614 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:844
615 msgid "make char device node"
616 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
617
618 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:826
619 msgid "create a swap partition"
620 msgstr "tworzy partycję wymiany"
621
622 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:829
623 msgid "create a swap partition with a label"
624 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
625
626 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:832
627 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
628 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
629
630 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:970
631 msgid "create a swap file"
632 msgstr "tworzy plik wymiany"
633
634 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1018
635 msgid "load a kernel module"
636 msgstr "wczytuje moduł jądra"
637
638 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:439
639 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
640 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
641
642 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:823
643 msgid "mount a file using the loop device"
644 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
645
646 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:658
647 msgid "mount a guest disk with mount options"
648 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
649
650 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:655
651 msgid "mount a guest disk, read-only"
652 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
653
654 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:661
655 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
656 msgstr ""
657 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
658 "plików"
659
660 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:877
661 msgid "show mountpoints"
662 msgstr "wyświetla punkty montowania"
663
664 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:574
665 msgid "show mounted filesystems"
666 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
667
668 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:703
669 msgid "move a file"
670 msgstr "przenosi plik"
671
672 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:766
673 msgid "probe NTFS volume"
674 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
675
676 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1129
677 #, fuzzy
678 msgid "resize an NTFS filesystem"
679 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
680
681 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1186
682 #, fuzzy
683 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
684 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
685
686 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1063
687 msgid "add a partition to the device"
688 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
689
690 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1135
691 #, fuzzy
692 msgid "delete a partition"
693 msgstr "tworzy partycję wymiany"
694
695 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1066
696 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
697 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
698
699 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1138
700 #, fuzzy
701 msgid "return true if a partition is bootable"
702 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
703
704 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1141
705 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
706 msgstr ""
707
708 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1078
709 msgid "get the partition table type"
710 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
711
712 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1060
713 msgid "create an empty partition table"
714 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
715
716 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1075
717 msgid "list partitions on a device"
718 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
719
720 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1069
721 msgid "make a partition bootable"
722 msgstr "zmienia partycję na startową"
723
724 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1144
725 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
726 msgstr ""
727
728 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1072
729 msgid "set partition name"
730 msgstr "ustawia nazwę partycji"
731
732 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:712
733 msgid "ping the guest daemon"
734 msgstr "odpytuje demona gościa"
735
736 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1057
737 msgid "read part of a file"
738 msgstr "odczytuje część pliku"
739
740 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:553
741 msgid "create an LVM physical volume"
742 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
743
744 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:673
745 msgid "remove an LVM physical volume"
746 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
747
748 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:730
749 msgid "resize an LVM physical volume"
750 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
751
752 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1183
753 #, fuzzy
754 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
755 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
756
757 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:463 fish/cmds.c:472
758 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
759 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
760
761 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1102
762 #, fuzzy
763 msgid "get the UUID of a physical volume"
764 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
765
766 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1177
767 #, fuzzy
768 msgid "write to part of a file"
769 msgstr "odczytuje część pliku"
770
771 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:886
772 msgid "read a file"
773 msgstr "odczytuje plik"
774
775 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:481
776 msgid "read file as lines"
777 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
778
779 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:850
780 msgid "read directories entries"
781 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
782
783 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:940
784 msgid "read the target of a symbolic link"
785 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
786
787 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1054
788 msgid "readlink on multiple files"
789 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
790
791 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:925
792 msgid "canonicalized absolute pathname"
793 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
794
795 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:754
796 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
797 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
798
799 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1180
800 #, fuzzy
801 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem (with size)"
802 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
803
804 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:523
805 msgid "remove a file"
806 msgstr "usuwa plik"
807
808 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:529
809 msgid "remove a file or directory recursively"
810 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
811
812 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:526
813 msgid "remove a directory"
814 msgstr "usuwa katalog"
815
816 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:883
817 msgid "remove a mountpoint"
818 msgstr "usuwa punkt montowania"
819
820 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:778
821 msgid "scrub (securely wipe) a device"
822 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
823
824 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:781
825 msgid "scrub (securely wipe) a file"
826 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
827
828 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:784
829 msgid "scrub (securely wipe) free space"
830 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
831
832 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:364
833 msgid "add options to kernel command line"
834 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
835
836 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:370
837 msgid "set autosync mode"
838 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
839
840 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:421
841 msgid "enable or disable direct appliance mode"
842 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
843
844 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:676
845 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
846 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
847
848 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:682
849 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
850 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
851
852 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:397
853 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
854 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
855
856 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:358
857 msgid "set the search path"
858 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
859
860 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:352
861 msgid "set the qemu binary"
862 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
863
864 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:427
865 msgid "enable or disable the recovery process"
866 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
867
868 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:409
869 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
870 msgstr ""
871 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
872
873 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:415
874 msgid "enable or disable command traces"
875 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
876
877 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:376
878 msgid "set verbose mode"
879 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
880
881 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:991
882 msgid "set SELinux security context"
883 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
884
885 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:565 fish/cmds.c:853
886 msgid "create partitions on a block device"
887 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
888
889 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:733
890 msgid "modify a single partition on a block device"
891 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
892
893 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:742
894 msgid "display the disk geometry from the partition table"
895 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
896
897 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:739
898 msgid "display the kernel geometry"
899 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
900
901 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:736
902 msgid "display the partition table"
903 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
904
905 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:769
906 msgid "run a command via the shell"
907 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
908
909 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:772
910 msgid "run a command via the shell returning lines"
911 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
912
913 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:763
914 msgid "sleep for some seconds"
915 msgstr "usypia na kilka sekund"
916
917 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:592
918 msgid "get file information"
919 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
920
921 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:598
922 msgid "get file system statistics"
923 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
924
925 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:718 fish/cmds.c:721
926 msgid "print the printable strings in a file"
927 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
928
929 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:949
930 msgid "disable swap on device"
931 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
932
933 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:955
934 msgid "disable swap on file"
935 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
936
937 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:961
938 msgid "disable swap on labeled swap partition"
939 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
940
941 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:967
942 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
943 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
944
945 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:946
946 msgid "enable swap on device"
947 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
948
949 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:952
950 msgid "enable swap on file"
951 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
952
953 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:958
954 msgid "enable swap on labeled swap partition"
955 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
956
957 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:964
958 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
959 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
960
961 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:442
962 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
963 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
964
965 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:805
966 msgid "return last 10 lines of a file"
967 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
968
969 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:808
970 msgid "return last N lines of a file"
971 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
972
973 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:643
974 msgid "unpack tarfile to directory"
975 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
976
977 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:646
978 msgid "pack directory into tarfile"
979 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
980
981 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:649 fish/cmds.c:1123
982 msgid "unpack compressed tarball to directory"
983 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
984
985 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:652 fish/cmds.c:1126
986 msgid "pack directory into compressed tarball"
987 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
988
989 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:445
990 msgid "update file timestamps or create a new file"
991 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
992
993 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1033
994 msgid "truncate a file to zero size"
995 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
996
997 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1036
998 msgid "truncate a file to a particular size"
999 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1000
1001 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:601
1002 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1003 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1004
1005 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:847
1006 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1007 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1008
1009 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:571
1010 msgid "unmount a filesystem"
1011 msgstr "odmontowuje system plików"
1012
1013 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:577
1014 msgid "unmount all filesystems"
1015 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1016
1017 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:634
1018 msgid "upload a file from the local machine"
1019 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
1020
1021 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1039
1022 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1023 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1024
1025 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:406
1026 msgid "get the library version number"
1027 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1028
1029 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1030
1030 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1031 msgstr ""
1032 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1033 "zamontowanemu urządzeniu"
1034
1035 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:748
1036 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1037 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1038
1039 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:745
1040 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1041 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1042
1043 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:556
1044 msgid "create an LVM volume group"
1045 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1046
1047 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1114
1048 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1111
1052 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:670
1056 msgid "remove an LVM volume group"
1057 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1058
1059 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1096
1060 msgid "rename an LVM volume group"
1061 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1062
1063 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:466 fish/cmds.c:475
1064 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1065 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1066
1067 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1132
1068 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1105
1072 #, fuzzy
1073 msgid "get the UUID of a volume group"
1074 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1075
1076 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:796
1077 msgid "count characters in a file"
1078 msgstr "liczy znaki w pliku"
1079
1080 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:790
1081 msgid "count lines in a file"
1082 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1083
1084 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:793
1085 msgid "count words in a file"
1086 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1087
1088 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1174
1089 #, fuzzy
1090 msgid "create a new file"
1091 msgstr "tworzy plik"
1092
1093 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:568
1094 msgid "create a file"
1095 msgstr "tworzy plik"
1096
1097 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:691
1098 msgid "write zeroes to the device"
1099 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1100
1101 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1120
1102 #, fuzzy
1103 msgid "write zeroes to an entire device"
1104 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1105
1106 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:727
1107 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1108 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1109
1110 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:856
1111 msgid "determine file type inside a compressed file"
1112 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1113
1114 #: fish/cmds.c:328
1115 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1116 msgstr ""
1117 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1118 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1119 "o poleceniu."
1120
1121 #: fish/cmds.c:1464 fish/cmds.c:1476 fish/cmds.c:1489 fish/cmds.c:1503
1122 #: fish/cmds.c:1517 fish/cmds.c:1532 fish/cmds.c:1547 fish/cmds.c:1560
1123 #: fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616
1124 #: fish/cmds.c:1630 fish/cmds.c:1643 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1671
1125 #: fish/cmds.c:1685 fish/cmds.c:1699 fish/cmds.c:1713 fish/cmds.c:1727
1126 #: fish/cmds.c:1741 fish/cmds.c:1756 fish/cmds.c:1787 fish/cmds.c:1801
1127 #: fish/cmds.c:1815 fish/cmds.c:1831 fish/cmds.c:1844 fish/cmds.c:1859
1128 #: fish/cmds.c:1872 fish/cmds.c:1887 fish/cmds.c:1900 fish/cmds.c:1915
1129 #: fish/cmds.c:1928 fish/cmds.c:1944 fish/cmds.c:1960 fish/cmds.c:1976
1130 #: fish/cmds.c:1990 fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2019 fish/cmds.c:2038
1131 #: fish/cmds.c:2057 fish/cmds.c:2075 fish/cmds.c:2090 fish/cmds.c:2105
1132 #: fish/cmds.c:2120 fish/cmds.c:2135 fish/cmds.c:2150 fish/cmds.c:2165
1133 #: fish/cmds.c:2180 fish/cmds.c:2196 fish/cmds.c:2216 fish/cmds.c:2250
1134 #: fish/cmds.c:2264 fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2302 fish/cmds.c:2320
1135 #: fish/cmds.c:2337 fish/cmds.c:2353 fish/cmds.c:2370 fish/cmds.c:2385
1136 #: fish/cmds.c:2401 fish/cmds.c:2413 fish/cmds.c:2426 fish/cmds.c:2443
1137 #: fish/cmds.c:2459 fish/cmds.c:2475 fish/cmds.c:2491 fish/cmds.c:2507
1138 #: fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2633
1139 #: fish/cmds.c:2651 fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703
1140 #: fish/cmds.c:2738 fish/cmds.c:2757 fish/cmds.c:2833 fish/cmds.c:2869
1141 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2922
1142 #: fish/cmds.c:2941 fish/cmds.c:2960 fish/cmds.c:2979 fish/cmds.c:2998
1143 #: fish/cmds.c:3017 fish/cmds.c:3036 fish/cmds.c:3053 fish/cmds.c:3067
1144 #: fish/cmds.c:3081 fish/cmds.c:3097 fish/cmds.c:3113 fish/cmds.c:3130
1145 #: fish/cmds.c:3163 fish/cmds.c:3179 fish/cmds.c:3195 fish/cmds.c:3209
1146 #: fish/cmds.c:3224 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3264 fish/cmds.c:3285
1147 #: fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3323 fish/cmds.c:3343 fish/cmds.c:3363
1148 #: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3437
1149 #: fish/cmds.c:3451 fish/cmds.c:3465 fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3495
1150 #: fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3563
1151 #: fish/cmds.c:3578 fish/cmds.c:3596 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3636
1152 #: fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3715
1153 #: fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3756 fish/cmds.c:3776 fish/cmds.c:3795
1154 #: fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3828 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3936
1155 #: fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3970 fish/cmds.c:3985 fish/cmds.c:4003
1156 #: fish/cmds.c:4036 fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4069 fish/cmds.c:4083
1157 #: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4150 fish/cmds.c:4167
1158 #: fish/cmds.c:4186 fish/cmds.c:4200 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4232
1159 #: fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4287 fish/cmds.c:4305
1160 #: fish/cmds.c:4325 fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4383 fish/cmds.c:4420
1161 #: fish/cmds.c:4435 fish/cmds.c:4451 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4489
1162 #: fish/cmds.c:4508 fish/cmds.c:4523 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4557
1163 #: fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4818
1164 #: fish/cmds.c:4852 fish/cmds.c:4872 fish/cmds.c:4890 fish/cmds.c:4910
1165 #: fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4951 fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5029
1166 #: fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5079 fish/cmds.c:5093
1167 #: fish/cmds.c:5108 fish/cmds.c:5132 fish/cmds.c:5153 fish/cmds.c:5174
1168 #: fish/cmds.c:5195 fish/cmds.c:5216 fish/cmds.c:5237 fish/cmds.c:5258
1169 #: fish/cmds.c:5279 fish/cmds.c:5300 fish/cmds.c:5321 fish/cmds.c:5342
1170 #: fish/cmds.c:5363 fish/cmds.c:5383 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5421
1171 #: fish/cmds.c:5439 fish/cmds.c:5457 fish/cmds.c:5474 fish/cmds.c:5494
1172 #: fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5557 fish/cmds.c:5573
1173 #: fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5603 fish/cmds.c:5617 fish/cmds.c:5631
1174 #: fish/cmds.c:5645 fish/cmds.c:5661 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5731
1175 #: fish/cmds.c:5762 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:5805
1176 #: fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:5906
1177 #: fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5979 fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6055
1178 #: fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6104 fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6143
1179 #: fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6179 fish/cmds.c:6196 fish/cmds.c:6229
1180 #: fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6335 fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6413
1181 #: fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6517 fish/cmds.c:6535
1182 #: fish/cmds.c:6577 fish/cmds.c:6594 fish/cmds.c:6630 fish/cmds.c:6664
1183 #: fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6700 fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6771
1184 #: fish/cmds.c:6790 fish/cmds.c:6809 fish/cmds.c:6825 fish/cmds.c:6842
1185 #: fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6883 fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6917
1186 #: fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6953 fish/cmds.c:6985 fish/cmds.c:7000
1187 #: fish/cmds.c:7020 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7052 fish/cmds.c:7066
1188 #: fish/cmds.c:7100 fish/cmds.c:7136 fish/cmds.c:7173 fish/cmds.c:7226
1189 #: fish/cmds.c:7245 fish/cmds.c:7278 fish/cmds.c:7291 fish/cmds.c:7308
1190 #: fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7365 fish/cmds.c:7386 fish/cmds.c:7408
1191 #: fish/cmds.c:7446 fish/cmds.c:7467 fish/cmds.c:7501 fish/cmds.c:7529
1192 #: fish/cmds.c:7557
1193 #, c-format
1194 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1195 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1196
1197 #: fish/cmds.c:1465 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1490 fish/cmds.c:1504
1198 #: fish/cmds.c:1518 fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561
1199 #: fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617
1200 #: fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1644 fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1672
1201 #: fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1700 fish/cmds.c:1714 fish/cmds.c:1728
1202 #: fish/cmds.c:1742 fish/cmds.c:1757 fish/cmds.c:1788 fish/cmds.c:1802
1203 #: fish/cmds.c:1816 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860
1204 #: fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1888 fish/cmds.c:1901 fish/cmds.c:1916
1205 #: fish/cmds.c:1929 fish/cmds.c:1945 fish/cmds.c:1961 fish/cmds.c:1977
1206 #: fish/cmds.c:1991 fish/cmds.c:2004 fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2039
1207 #: fish/cmds.c:2058 fish/cmds.c:2076 fish/cmds.c:2091 fish/cmds.c:2106
1208 #: fish/cmds.c:2121 fish/cmds.c:2136 fish/cmds.c:2151 fish/cmds.c:2166
1209 #: fish/cmds.c:2181 fish/cmds.c:2197 fish/cmds.c:2217 fish/cmds.c:2251
1210 #: fish/cmds.c:2265 fish/cmds.c:2284 fish/cmds.c:2303 fish/cmds.c:2321
1211 #: fish/cmds.c:2338 fish/cmds.c:2354 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2386
1212 #: fish/cmds.c:2402 fish/cmds.c:2414 fish/cmds.c:2427 fish/cmds.c:2444
1213 #: fish/cmds.c:2460 fish/cmds.c:2476 fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2508
1214 #: fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:2562 fish/cmds.c:2616 fish/cmds.c:2634
1215 #: fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2704
1216 #: fish/cmds.c:2739 fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2870
1217 #: fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2898 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2923
1218 #: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2961 fish/cmds.c:2980 fish/cmds.c:2999
1219 #: fish/cmds.c:3018 fish/cmds.c:3037 fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3068
1220 #: fish/cmds.c:3082 fish/cmds.c:3098 fish/cmds.c:3114 fish/cmds.c:3131
1221 #: fish/cmds.c:3164 fish/cmds.c:3180 fish/cmds.c:3196 fish/cmds.c:3210
1222 #: fish/cmds.c:3225 fish/cmds.c:3245 fish/cmds.c:3265 fish/cmds.c:3286
1223 #: fish/cmds.c:3306 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3344 fish/cmds.c:3364
1224 #: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3418 fish/cmds.c:3438
1225 #: fish/cmds.c:3452 fish/cmds.c:3466 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3496
1226 #: fish/cmds.c:3514 fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3564
1227 #: fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3637
1228 #: fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3687 fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3716
1229 #: fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3777 fish/cmds.c:3796
1230 #: fish/cmds.c:3810 fish/cmds.c:3829 fish/cmds.c:3920 fish/cmds.c:3937
1231 #: fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3971 fish/cmds.c:3986 fish/cmds.c:4004
1232 #: fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4051 fish/cmds.c:4070 fish/cmds.c:4084
1233 #: fish/cmds.c:4117 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4168
1234 #: fish/cmds.c:4187 fish/cmds.c:4201 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4233
1235 #: fish/cmds.c:4252 fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4288 fish/cmds.c:4306
1236 #: fish/cmds.c:4326 fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4421
1237 #: fish/cmds.c:4436 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4470 fish/cmds.c:4490
1238 #: fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4540 fish/cmds.c:4558
1239 #: fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4819
1240 #: fish/cmds.c:4853 fish/cmds.c:4873 fish/cmds.c:4891 fish/cmds.c:4911
1241 #: fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4952 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5030
1242 #: fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5080 fish/cmds.c:5094
1243 #: fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5154 fish/cmds.c:5175
1244 #: fish/cmds.c:5196 fish/cmds.c:5217 fish/cmds.c:5238 fish/cmds.c:5259
1245 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5301 fish/cmds.c:5322 fish/cmds.c:5343
1246 #: fish/cmds.c:5364 fish/cmds.c:5384 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5422
1247 #: fish/cmds.c:5440 fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5475 fish/cmds.c:5495
1248 #: fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5544 fish/cmds.c:5558 fish/cmds.c:5574
1249 #: fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5618 fish/cmds.c:5632
1250 #: fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5662 fish/cmds.c:5695 fish/cmds.c:5732
1251 #: fish/cmds.c:5763 fish/cmds.c:5778 fish/cmds.c:5793 fish/cmds.c:5806
1252 #: fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5907
1253 #: fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5980 fish/cmds.c:6018 fish/cmds.c:6056
1254 #: fish/cmds.c:6091 fish/cmds.c:6105 fish/cmds.c:6125 fish/cmds.c:6144
1255 #: fish/cmds.c:6163 fish/cmds.c:6180 fish/cmds.c:6197 fish/cmds.c:6230
1256 #: fish/cmds.c:6299 fish/cmds.c:6336 fish/cmds.c:6391 fish/cmds.c:6414
1257 #: fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6518 fish/cmds.c:6536
1258 #: fish/cmds.c:6578 fish/cmds.c:6595 fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6665
1259 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6701 fish/cmds.c:6755 fish/cmds.c:6772
1260 #: fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6843
1261 #: fish/cmds.c:6867 fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6901 fish/cmds.c:6918
1262 #: fish/cmds.c:6935 fish/cmds.c:6954 fish/cmds.c:6986 fish/cmds.c:7001
1263 #: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7040 fish/cmds.c:7053 fish/cmds.c:7067
1264 #: fish/cmds.c:7101 fish/cmds.c:7137 fish/cmds.c:7174 fish/cmds.c:7227
1265 #: fish/cmds.c:7246 fish/cmds.c:7279 fish/cmds.c:7292 fish/cmds.c:7309
1266 #: fish/cmds.c:7346 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7387 fish/cmds.c:7409
1267 #: fish/cmds.c:7447 fish/cmds.c:7468 fish/cmds.c:7502 fish/cmds.c:7530
1268 #: fish/cmds.c:7558
1269 #, c-format
1270 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1271 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1272
1273 #: fish/cmds.c:1767 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2535 fish/cmds.c:2572
1274 #: fish/cmds.c:2591 fish/cmds.c:2716 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2788
1275 #: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:3142 fish/cmds.c:3666
1276 #: fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:3897
1277 #: fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4336 fish/cmds.c:4394
1278 #: fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4587 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4642
1279 #: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4699 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4756
1280 #: fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4964
1281 #: fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5707
1282 #: fish/cmds.c:5742 fish/cmds.c:5848 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5917
1283 #: fish/cmds.c:5953 fish/cmds.c:5991 fish/cmds.c:6029 fish/cmds.c:6067
1284 #: fish/cmds.c:6209 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6268
1285 #: fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6311 fish/cmds.c:6346 fish/cmds.c:6365
1286 #: fish/cmds.c:6474 fish/cmds.c:6493 fish/cmds.c:6548 fish/cmds.c:6561
1287 #: fish/cmds.c:6606 fish/cmds.c:6642 fish/cmds.c:6711 fish/cmds.c:6730
1288 #: fish/cmds.c:6968 fish/cmds.c:7078 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7148
1289 #: fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7204 fish/cmds.c:7257 fish/cmds.c:7322
1290 #: fish/cmds.c:7420 fish/cmds.c:7482 fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7541
1291 #: fish/cmds.c:7569
1292 #, c-format
1293 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1294 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1295
1296 #: fish/cmds.c:1773 fish/cmds.c:2235 fish/cmds.c:2541 fish/cmds.c:2578
1297 #: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2775 fish/cmds.c:2794
1298 #: fish/cmds.c:2813 fish/cmds.c:2853 fish/cmds.c:3148 fish/cmds.c:3672
1299 #: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3884 fish/cmds.c:3903
1300 #: fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4342 fish/cmds.c:4400
1301 #: fish/cmds.c:4574 fish/cmds.c:4593 fish/cmds.c:4612 fish/cmds.c:4648
1302 #: fish/cmds.c:4686 fish/cmds.c:4705 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4762
1303 #: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4800 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4970
1304 #: fish/cmds.c:5010 fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5713
1305 #: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5854 fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5923
1306 #: fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6073
1307 #: fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6352 fish/cmds.c:6371 fish/cmds.c:6480
1308 #: fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6648 fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6736
1309 #: fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7118 fish/cmds.c:7154 fish/cmds.c:7191
1310 #: fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7263 fish/cmds.c:7328 fish/cmds.c:7426
1311 #, c-format
1312 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1313 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1314
1315 #: fish/cmds.c:8437
1316 #, c-format
1317 msgid "%s: unknown command\n"
1318 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1319
1320 #: fish/edit.c:86
1321 #, c-format
1322 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1323 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1324
1325 #: fish/fish.c:88 fuse/guestmount.c:879
1326 #, c-format
1327 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1328 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1329
1330 #: fish/fish.c:92
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid ""
1333 "%s: guest filesystem shell\n"
1334 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1335 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1336 "Usage:\n"
1337 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1338 "  %s -i libvirt-domain\n"
1339 "  %s -i disk-image(s)\n"
1340 "or for interactive use:\n"
1341 "  %s\n"
1342 "or from a shell script:\n"
1343 "  %s <<EOF\n"
1344 "  cmd\n"
1345 "  ...\n"
1346 "  EOF\n"
1347 "Options:\n"
1348 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1349 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1350 "  -a|--add image       Add image\n"
1351 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1352 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1353 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1354 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1355 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1356 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1357 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1358 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1359 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1360 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1361 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1362 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1363 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1364 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1365 msgstr ""
1366 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1367 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1368 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1369 "Użycie:\n"
1370 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1371 "  %s -i domena-libvirt\n"
1372 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1373 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1374 "  %s\n"
1375 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1376 "  %s <<EOF\n"
1377 "  polecenie\n"
1378 "  ...\n"
1379 "  EOF\n"
1380 "Opcje:\n"
1381 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1382 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1383 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1384 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1385 "                       pomocą Tab\n"
1386 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1387 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1388 "                       montowania dysków\n"
1389 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1390 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1391 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1392 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1393 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1394 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1395 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1396 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1397 "                       wykonaniem\n"
1398 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1399 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1400
1401 #: fish/fish.c:188 fuse/guestmount.c:976
1402 #, c-format
1403 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1404 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1405
1406 #: fish/fish.c:227
1407 #, c-format
1408 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1409 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1410
1411 #: fish/fish.c:234
1412 #, c-format
1413 msgid ""
1414 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1415 msgstr ""
1416 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1417
1418 #: fish/fish.c:243 fuse/guestmount.c:1021
1419 #, c-format
1420 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1421 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1422
1423 #: fish/fish.c:300
1424 #, c-format
1425 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1426 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1427
1428 #: fish/fish.c:370
1429 #, fuzzy, c-format
1430 msgid ""
1431 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1432 msgstr ""
1433 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1434
1435 #: fish/fish.c:377
1436 #, c-format
1437 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1438 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1439
1440 #: fish/fish.c:483
1441 #, c-format
1442 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1443 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1444
1445 #: fish/fish.c:491
1446 #, c-format
1447 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1448 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1449
1450 #: fish/fish.c:497
1451 #, c-format
1452 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1453 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1454
1455 #: fish/fish.c:666
1456 #, fuzzy, c-format
1457 msgid ""
1458 "\n"
1459 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1460 "editing virtual machine filesystems.\n"
1461 "\n"
1462 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1463 "      'man' to read the manual\n"
1464 "      'quit' to quit the shell\n"
1465 "\n"
1466 msgstr ""
1467 "\n"
1468 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1469 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1470 "\n"
1471 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1472 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1473 "\n"
1474
1475 #: fish/fish.c:747
1476 #, c-format
1477 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1478 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1479
1480 #: fish/fish.c:753 fish/fish.c:770
1481 #, c-format
1482 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1483 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1484
1485 #: fish/fish.c:764
1486 #, c-format
1487 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1488 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1489
1490 #: fish/fish.c:819
1491 #, c-format
1492 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1493 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1494
1495 #: fish/fish.c:836
1496 #, c-format
1497 msgid "%s: too many arguments\n"
1498 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1499
1500 #: fish/fish.c:865
1501 #, c-format
1502 msgid "%s: empty command on command line\n"
1503 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1504
1505 #: fish/fish.c:1029
1506 msgid "display a list of commands or help on a command"
1507 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1508
1509 #: fish/fish.c:1031
1510 msgid "read the manual"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: fish/fish.c:1033
1514 msgid "quit guestfish"
1515 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1516
1517 #: fish/fish.c:1036
1518 msgid "allocate an image"
1519 msgstr "przydziela obraz"
1520
1521 #: fish/fish.c:1038
1522 msgid "display a line of text"
1523 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1524
1525 #: fish/fish.c:1040
1526 msgid "edit a file in the image"
1527 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1528
1529 #: fish/fish.c:1042
1530 msgid "local change directory"
1531 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1532
1533 #: fish/fish.c:1044
1534 msgid "expand wildcards in command"
1535 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1536
1537 #: fish/fish.c:1046
1538 msgid "view a file in the pager"
1539 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1540
1541 #: fish/fish.c:1048
1542 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1543 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1544
1545 #: fish/fish.c:1050
1546 msgid "allocate a sparse image file"
1547 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1548
1549 #: fish/fish.c:1052
1550 msgid "measure time taken to run command"
1551 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1552
1553 #: fish/fish.c:1064
1554 #, c-format
1555 msgid ""
1556 "alloc - allocate an image\n"
1557 "     alloc <filename> <size>\n"
1558 "\n"
1559 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1560 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1561 "\n"
1562 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1563 "\n"
1564 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: fish/fish.c:1075
1568 #, c-format
1569 msgid ""
1570 "echo - display a line of text\n"
1571 "     echo [<params> ...]\n"
1572 "\n"
1573 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1574 msgstr ""
1575 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1576 "     echo [<parametry> ...]\n"
1577 "\n"
1578 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1579
1580 #: fish/fish.c:1082
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid ""
1583 "edit - edit a file in the image\n"
1584 "     edit <filename>\n"
1585 "\n"
1586 "    This is used to edit a file.\n"
1587 "\n"
1588 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1589 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1590 "\n"
1591 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1592 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1593 "\n"
1594 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1595 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1596 msgstr ""
1597 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1598 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1599 "\n"
1600 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1601 "\n"
1602 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1603 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1604 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1605 "\n"
1606 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1607 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1608 "\n"
1609 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1610 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1611
1612 #: fish/fish.c:1096
1613 #, c-format
1614 msgid ""
1615 "lcd - local change directory\n"
1616 "    lcd <directory>\n"
1617 "\n"
1618 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1619 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1620 "    place.\n"
1621 msgstr ""
1622 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1623 "    lcd <katalog>\n"
1624 "\n"
1625 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1626 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1627
1628 #: fish/fish.c:1103
1629 #, c-format
1630 msgid ""
1631 "glob - expand wildcards in command\n"
1632 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1633 "\n"
1634 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1635 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1636 "    once for each expanded argument.\n"
1637 msgstr ""
1638 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1639 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1640 "\n"
1641 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1642 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1643 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1644 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1645
1646 #: fish/fish.c:1111
1647 #, c-format
1648 msgid ""
1649 "man - read the manual\n"
1650 "    man\n"
1651 "\n"
1652 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: fish/fish.c:1116
1656 #, c-format
1657 msgid ""
1658 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1659 "     help cmd\n"
1660 "     help\n"
1661 msgstr ""
1662 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1663 "     help polecenie\n"
1664 "     help\n"
1665
1666 #: fish/fish.c:1121
1667 #, c-format
1668 msgid ""
1669 "more - view a file in the pager\n"
1670 "     more <filename>\n"
1671 "\n"
1672 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1673 "\n"
1674 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1675 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1676 "\n"
1677 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1678 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1679 "\n"
1680 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1681 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1682 msgstr ""
1683 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1684 "     more <nazwa_pliku>\n"
1685 "\n"
1686 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1687 "\n"
1688 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1689 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1690 "\n"
1691 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1692 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1693 "\n"
1694 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1695 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1696
1697 #: fish/fish.c:1137
1698 #, c-format
1699 msgid ""
1700 "quit - quit guestfish\n"
1701 "     quit\n"
1702 msgstr ""
1703 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1704 "     quit\n"
1705
1706 #: fish/fish.c:1140
1707 #, c-format
1708 msgid ""
1709 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1710 "     reopen\n"
1711 "\n"
1712 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1713 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1714 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1715 msgstr ""
1716 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1717 "     reopen\n"
1718 "\n"
1719 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1720 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1721 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1722 "przydatne do testowania.\n"
1723
1724 #: fish/fish.c:1147
1725 #, fuzzy, c-format
1726 msgid ""
1727 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1728 "     sparse <filename> <size>\n"
1729 "\n"
1730 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1731 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1732 "\n"
1733 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1734 "    command, except that the image file is allocated\n"
1735 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1736 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1737 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1738 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1739 "    space during a write operation.\n"
1740 "\n"
1741 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1742 "\n"
1743 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1744 msgstr ""
1745 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1746 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1747 "\n"
1748 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1749 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1750 "\n"
1751 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1752 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1753 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1754 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1755 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1756 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1757 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1758 "\n"
1759 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1760 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1761 "\n"
1762 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1763 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1764 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1765 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1766 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1767 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1768 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1769 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1770 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1771 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1772
1773 #: fish/fish.c:1166
1774 #, c-format
1775 msgid ""
1776 "time - measure time taken to run command\n"
1777 "    time <command> [<args> ...]\n"
1778 "\n"
1779 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1780 "    time afterwards.\n"
1781 msgstr ""
1782 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1783 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1784 "\n"
1785 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1786
1787 #: fish/fish.c:1172
1788 #, c-format
1789 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1790 msgstr ""
1791 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1792 "poleceń\n"
1793
1794 #: fish/fish.c:1186
1795 #, c-format
1796 msgid ""
1797 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1798 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1799 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: fish/fish.c:1343
1803 #, c-format
1804 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1805 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1806
1807 #: fish/glob.c:52
1808 #, c-format
1809 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1810 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1811
1812 #: fish/glob.c:72
1813 #, c-format
1814 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1815 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1816
1817 #: fish/lcd.c:34
1818 #, c-format
1819 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1820 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1821
1822 #: fish/man.c:34
1823 #, c-format
1824 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: fish/man.c:53
1828 #, fuzzy, c-format
1829 msgid "the external 'man' program failed\n"
1830 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1831
1832 #: fish/more.c:40
1833 #, c-format
1834 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1835 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1836
1837 #: fish/prep.c:114
1838 #, c-format
1839 msgid ""
1840 "List of available prepared disk images:\n"
1841 "\n"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: fish/prep.c:117
1845 #, c-format
1846 msgid ""
1847 "guestfish -N %-16s %s\n"
1848 "\n"
1849 "%s\n"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: fish/prep.c:125
1853 #, c-format
1854 msgid "  Optional parameters:\n"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: fish/prep.c:132
1858 #, c-format
1859 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1860 msgstr ""
1861
1862 #: fish/prep.c:142
1863 #, c-format
1864 msgid ""
1865 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1866 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1867 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: fish/prep.c:179
1871 #, c-format
1872 msgid ""
1873 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1874 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: fish/prep.c:241
1878 #, c-format
1879 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1880 msgstr ""
1881
1882 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
1883 #, fuzzy
1884 msgid "failed to allocate disk"
1885 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1886
1887 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
1888 #, c-format
1889 msgid "failed to partition disk: %s"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: fish/prep.c:297
1893 #, c-format
1894 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: fish/rc.c:249
1898 #, c-format
1899 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1900 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1901
1902 #: fish/rc.c:254
1903 #, c-format
1904 msgid ""
1905 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1906 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1907 msgstr ""
1908 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1909 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1910 "zgadzać.\n"
1911
1912 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1913 #, c-format
1914 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1915 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1916
1917 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1918 #, c-format
1919 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1920 msgstr ""
1921 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1922 "serwera\n"
1923
1924 #: fish/rc.c:380
1925 #, c-format
1926 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1927 msgstr ""
1928 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1929
1930 #: fish/reopen.c:36
1931 #, c-format
1932 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1933 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1934
1935 #: fish/reopen.c:46
1936 #, c-format
1937 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1938 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1939
1940 #: fish/time.c:35
1941 #, c-format
1942 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1943 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1944
1945 #: fuse/guestmount.c:883
1946 #, c-format
1947 msgid ""
1948 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1949 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1950 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1951 "Usage:\n"
1952 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1953 "Options:\n"
1954 "  -a|--add image       Add image\n"
1955 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1956 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1957 "  --help               Display help message and exit\n"
1958 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1959 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1960 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1961 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1962 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1963 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1964 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1965 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1966 msgstr ""
1967 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1968 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1969 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1970 "Użycie:\n"
1971 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1972 "Opcje:\n"
1973 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1974 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1975 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1976 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1977 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1978 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1979 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1980 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1981 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1982 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1983 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1984 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1985 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1986 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1987
1988 #: fuse/guestmount.c:1092
1989 #, c-format
1990 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1991 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1992
1993 #: fuse/guestmount.c:1100
1994 #, c-format
1995 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1996 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1997
1998 #: inspector/virt-inspector.pl:200
1999 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2003 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2007 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2011 #, fuzzy
2012 msgid "  Mountpoints:\n"
2013 msgstr "wyświetla punkty montowania"
2014
2015 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2016 #, fuzzy
2017 msgid "  Filesystems:\n"
2018 msgstr "tworzy system plików"
2019
2020 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2021 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2025 msgid "  Initrd modules:\n"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2029 msgid "  Applications:\n"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2033 msgid "  Kernels:\n"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2037 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2041 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:159
2045 #, fuzzy, perl-brace-format
2046 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2047 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2048
2049 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2050 msgid ""
2051 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2052 "XPath::XMLParser)"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:169
2056 #, fuzzy
2057 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2058 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2059
2060 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2061 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:195
2065 #, perl-brace-format
2066 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:198
2070 #, perl-brace-format
2071 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2075 #, perl-brace-format
2076 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:435
2080 #, perl-brace-format
2081 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:478
2085 #, fuzzy, perl-brace-format
2086 msgid "cpio command failed: {error}"
2087 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2088
2089 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:490
2090 #, perl-brace-format
2091 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:494
2095 #, perl-brace-format
2096 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1208
2100 msgid ""
2101 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2102 "\n"
2103 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2104 "machine\n"
2105 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2106 "\n"
2107 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2108 "information about the disk image as possible.\n"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1281
2112 #, perl-brace-format
2113 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2117 #, perl-brace-format
2118 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1314
2122 #, fuzzy, perl-brace-format
2123 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2124 msgstr "odmontowuje system plików"
2125
2126 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1498
2127 #, perl-brace-format
2128 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1524
2132 #, perl-brace-format
2133 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1589
2137 msgid "Can't find grub on guest"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1644
2141 #, perl-brace-format
2142 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1675
2146 #, perl-brace-format
2147 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1698
2151 #, perl-brace-format
2152 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1769
2156 #, perl-brace-format
2157 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1777
2161 #, perl-brace-format
2162 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1838
2166 #, fuzzy, perl-brace-format
2167 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2168 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
2169
2170 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1877
2171 #, perl-brace-format
2172 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: src/guestfs.c:290
2176 #, c-format
2177 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2178 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2179
2180 #: src/guestfs.c:393
2181 #, c-format
2182 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2183 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2184
2185 #: src/guestfs.c:748
2186 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2187 msgstr ""
2188 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2189
2190 #: src/guestfs.c:762
2191 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2192 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2193
2194 #: src/guestfs.c:776
2195 #, c-format
2196 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2197 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2198
2199 #: src/guestfs.c:797 src/guestfs.c:834 src/guestfs.c:881
2200 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2201 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2202
2203 #: src/guestfs.c:949
2204 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2205 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2206
2207 #: src/guestfs.c:954
2208 #, fuzzy
2209 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2210 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
2211
2212 #: src/guestfs.c:974
2213 #, c-format
2214 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2215 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2216
2217 #: src/guestfs.c:1062
2218 #, c-format
2219 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2220 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2221
2222 #: src/guestfs.c:1474
2223 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2224 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2225
2226 #: src/guestfs.c:1493
2227 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2228 msgstr ""
2229 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2230 "błędów"
2231
2232 #: src/guestfs.c:1506
2233 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2234 msgstr ""
2235 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2236
2237 #: src/guestfs.c:1602
2238 #, c-format
2239 msgid "external command failed: %s"
2240 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2241
2242 #: src/guestfs.c:1675
2243 #, c-format
2244 msgid ""
2245 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2246 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2247 msgstr ""
2248 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2249 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2250
2251 #: src/guestfs.c:1851
2252 msgid "qemu has not been launched yet"
2253 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2254
2255 #: src/guestfs.c:1862
2256 msgid "no subprocess to kill"
2257 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2258
2259 #: src/guestfs.c:1984
2260 #, c-format
2261 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2262 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2263
2264 #: src/guestfs.c:2007
2265 #, c-format
2266 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2267 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2268
2269 #: src/guestfs.c:2122
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2273 msgstr ""
2274 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2275 "x\n"
2276
2277 #: src/guestfs.c:2280 src/guestfs.c:2334
2278 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2279 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2280
2281 #: src/guestfs.c:2296
2282 #, c-format
2283 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2284 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2285
2286 #: src/guestfs.c:2311
2287 #, c-format
2288 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2289 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2290
2291 #: src/guestfs.c:2441
2292 #, c-format
2293 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2294 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2295
2296 #: src/guestfs.c:2463
2297 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2298 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2299
2300 #: src/guestfs.c:2472
2301 msgid "dispatch failed to marshal args"
2302 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2303
2304 #: src/guestfs.c:2602
2305 #, c-format
2306 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2307 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2308
2309 #: src/guestfs.c:2618
2310 #, c-format
2311 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2312 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2313
2314 #: src/guestfs.c:2741
2315 #, c-format
2316 msgid "%s: error in chunked encoding"
2317 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2318
2319 #: src/guestfs.c:2769
2320 msgid "write to daemon socket"
2321 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2322
2323 #: src/guestfs.c:2792
2324 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2325 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2326
2327 #: src/guestfs.c:2797
2328 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2329 msgstr ""
2330 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2331 "fragmentów pliku"
2332
2333 #: src/guestfs.c:2805
2334 msgid "failed to parse file chunk"
2335 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2336
2337 #: src/guestfs.c:2814
2338 msgid "file receive cancelled by daemon"
2339 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2340
2341 #: test-tool/test-tool.c:78
2342 #, c-format
2343 msgid ""
2344 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2345 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2346 "Usage:\n"
2347 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2348 "Options:\n"
2349 "  --help         Display usage\n"
2350 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2351 "                 Helper program (default: %s)\n"
2352 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2353 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2354 "  --timeout n\n"
2355 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2356 msgstr ""
2357 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2358 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2359 "Użycie:\n"
2360 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2361 "Opcje:\n"
2362 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2363 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2364 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2365 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2366 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2367 "  --timeout n\n"
2368 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2369 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2370
2371 #: test-tool/test-tool.c:134
2372 #, c-format
2373 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2374 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2375
2376 #: test-tool/test-tool.c:143
2377 #, c-format
2378 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2379 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2380
2381 #: test-tool/test-tool.c:155
2382 #, c-format
2383 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2384 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2385
2386 #: test-tool/test-tool.c:178
2387 #, c-format
2388 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2389 msgstr ""
2390 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2391 "się\n"
2392
2393 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2394 #, c-format
2395 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2396 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2397
2398 #: test-tool/test-tool.c:197
2399 #, c-format
2400 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2401 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2402
2403 #: test-tool/test-tool.c:219
2404 #, c-format
2405 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2406 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2407
2408 #: test-tool/test-tool.c:231
2409 #, c-format
2410 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2411 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2412
2413 #: test-tool/test-tool.c:237
2414 #, c-format
2415 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2416 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2417
2418 #: test-tool/test-tool.c:243
2419 #, c-format
2420 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2421 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2422
2423 #: test-tool/test-tool.c:249
2424 #, c-format
2425 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2426 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2427
2428 #: test-tool/test-tool.c:255
2429 #, c-format
2430 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2431 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2432
2433 #: test-tool/test-tool.c:263
2434 #, c-format
2435 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2436 msgstr ""
2437 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2438 "nie powiódł się\n"
2439
2440 #: test-tool/test-tool.c:294
2441 #, c-format
2442 msgid ""
2443 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2444 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2445 msgstr ""
2446 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2447 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2448
2449 #: test-tool/test-tool.c:302
2450 #, c-format
2451 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2452 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2453
2454 #: test-tool/test-tool.c:316
2455 #, c-format
2456 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2457 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2458
2459 #: test-tool/test-tool.c:365
2460 #, c-format
2461 msgid ""
2462 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2463 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2464 "\n"
2465 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2466 msgstr ""
2467 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2468 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2469 "\n"
2470 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2471
2472 #: test-tool/test-tool.c:381
2473 #, c-format
2474 msgid "command failed: %s"
2475 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2476
2477 #: test-tool/test-tool.c:389
2478 #, c-format
2479 msgid ""
2480 "Test tool helper program %s\n"
2481 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2482 "was built.\n"
2483 msgstr ""
2484 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2485 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2486
2487 #: test-tool/test-tool.c:423
2488 #, c-format
2489 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2490 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2491
2492 #: tools/virt-cat.pl:128
2493 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: tools/virt-cat.pl:153
2497 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: tools/virt-df.pl:258
2501 msgid "Virtual Machine"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: tools/virt-df.pl:258
2505 #, fuzzy
2506 msgid "Filesystem"
2507 msgstr "tworzy system plików"
2508
2509 #: tools/virt-df.pl:261
2510 msgid "1K-blocks"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: tools/virt-df.pl:263
2514 msgid "Size"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: tools/virt-df.pl:265
2518 msgid "Used"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: tools/virt-df.pl:266
2522 msgid "Available"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: tools/virt-df.pl:267
2526 msgid "Use%"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: tools/virt-df.pl:269
2530 msgid "Inodes"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: tools/virt-df.pl:270
2534 msgid "IUsed"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: tools/virt-df.pl:271
2538 msgid "IFree"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: tools/virt-df.pl:272
2542 msgid "IUse%"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: tools/virt-edit.pl:111
2546 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: tools/virt-edit.pl:136
2550 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: tools/virt-edit.pl:159
2554 msgid "File not changed.\n"
2555 msgstr ""
2556
2557 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2558 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2562 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2563 msgstr ""
2564
2565 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2566 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: tools/virt-ls.pl:161
2570 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2571 msgstr ""
2572
2573 #: tools/virt-ls.pl:186
2574 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2578 msgid "virt-make-fs input output\n"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2582 msgid "unexpected output from 'du' command"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2586 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2587 #, perl-brace-format
2588 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2592 #, perl-brace-format
2593 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2597 #, fuzzy
2598 msgid ""
2599 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2600 msgstr ""
2601 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2602 "błędów"
2603
2604 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2605 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2609 #, fuzzy
2610 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2611 msgstr ""
2612 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2613 "błędów"
2614
2615 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2616 #, fuzzy
2617 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2618 msgstr ""
2619 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2620 "błędów"
2621
2622 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2623 msgid ""
2624 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2625 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2626 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: tools/virt-rescue.pl:194
2630 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: tools/virt-resize.pl:33
2634 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: tools/virt-resize.pl:511
2638 #, fuzzy, perl-brace-format
2639 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2640 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2641
2642 #: tools/virt-resize.pl:513
2643 #, perl-brace-format
2644 msgid ""
2645 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2646 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2647 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: tools/virt-resize.pl:538 tools/virt-resize.pl:541
2651 #, perl-brace-format
2652 msgid ""
2653 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: tools/virt-resize.pl:705
2657 #, fuzzy, perl-brace-format
2658 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2659 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
2660
2661 #: tools/virt-resize.pl:725
2662 #, perl-brace-format
2663 msgid ""
2664 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2665 "command line option\n"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: tools/virt-resize.pl:731
2669 #, perl-brace-format
2670 msgid ""
2671 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: tools/virt-resize.pl:735
2675 #, perl-brace-format
2676 msgid ""
2677 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: tools/virt-resize.pl:777
2681 #, perl-brace-format
2682 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: tools/virt-resize.pl:785
2686 #, perl-brace-format
2687 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2688 msgstr ""
2689
2690 #: tools/virt-resize.pl:802
2691 #, perl-brace-format
2692 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: tools/virt-resize.pl:807
2696 #, perl-brace-format
2697 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: tools/virt-resize.pl:830
2701 #, perl-brace-format
2702 msgid ""
2703 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2704 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2705 "size.\n"
2706 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: tools/virt-resize.pl:846
2710 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: tools/virt-resize.pl:895
2714 #, perl-brace-format
2715 msgid ""
2716 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2717 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: tools/virt-resize.pl:910
2721 msgid ""
2722 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2723 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: tools/virt-resize.pl:925
2727 msgid "Summary of changes:\n"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: tools/virt-resize.pl:929
2731 #, perl-brace-format
2732 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: tools/virt-resize.pl:931
2736 #, perl-brace-format
2737 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: tools/virt-resize.pl:933
2741 #, perl-brace-format
2742 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: tools/virt-resize.pl:938
2746 #, perl-brace-format
2747 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: tools/virt-resize.pl:943
2751 #, perl-brace-format
2752 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: tools/virt-resize.pl:948
2756 #, perl-brace-format
2757 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: tools/virt-resize.pl:954
2761 #, perl-brace-format
2762 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: tools/virt-resize.pl:961
2766 #, perl-brace-format
2767 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: tools/virt-resize.pl:966
2771 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: tools/virt-resize.pl:968
2775 msgid ""
2776 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2777 "and so it will just be ignored.\n"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: tools/virt-resize.pl:971
2781 msgid ""
2782 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2783 "to partition this extra space if you want.\n"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: tools/virt-resize.pl:974
2787 #, perl-brace-format
2788 msgid ""
2789 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2790 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2791 "or adjust your resizing requests.\n"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: tools/virt-resize.pl:1015
2795 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: tools/virt-resize.pl:1111
2799 #, perl-brace-format
2800 msgid "Copying {p} ..."
2801 msgstr ""
2802
2803 #: tools/virt-resize.pl:1118
2804 msgid "done"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: tools/virt-resize.pl:1176 tools/virt-resize.pl:1234
2808 #, perl-brace-format
2809 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: tools/virt-tar.pl:163 tools/virt-tar.pl:170
2813 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: tools/virt-tar.pl:191
2817 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: tools/virt-tar.pl:194
2821 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: tools/virt-tar.pl:205
2825 #, perl-brace-format
2826 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: tools/virt-tar.pl:208
2830 #, perl-brace-format
2831 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: tools/virt-tar.pl:230
2835 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: tools/virt-win-reg.pl:259
2839 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: tools/virt-win-reg.pl:283
2843 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: tools/virt-win-reg.pl:297
2847 msgid ""
2848 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
2849 "export\n"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: tools/virt-win-reg.pl:408
2853 #, perl-brace-format
2854 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
2858 #, perl-brace-format
2859 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: tools/virt-win-reg.pl:433
2863 #, perl-brace-format
2864 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: tools/virt-win-reg.pl:456
2868 #, perl-brace-format
2869 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
2870 msgstr ""
2871
2872 #~ msgid "could not parse size specification '%s'\n"
2873 #~ msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
2874
2875 #~ msgid ""
2876 #~ "alloc - allocate an image\n"
2877 #~ "     alloc <filename> <size>\n"
2878 #~ "\n"
2879 #~ "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
2880 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
2881 #~ "\n"
2882 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
2883 #~ "\n"
2884 #~ "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
2885 #~ "    <nn>             number of kilobytes\n"
2886 #~ "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
2887 #~ "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
2888 #~ "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
2889 #~ "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
2890 #~ "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
2891 #~ "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
2892 #~ "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
2893 #~ "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
2894 #~ msgstr ""
2895 #~ "alloc - przydziela obraz\n"
2896 #~ "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
2897 #~ "\n"
2898 #~ "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
2899 #~ "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
2900 #~ "\n"
2901 #~ "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
2902 #~ "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
2903 #~ "\n"
2904 #~ "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
2905 #~ "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
2906 #~ "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
2907 #~ "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
2908 #~ "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
2909 #~ "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
2910 #~ "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
2911 #~ "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
2912 #~ "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
2913 #~ "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
2914
2915 #~ msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
2916 #~ msgstr ""
2917 #~ "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym "
2918 #~ "rozmiarze\n"