6e44d6ad72892dcb92f2b1184d3fa6acaa0d0f98
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-03-23 22:28+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:113
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:105
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:170 fish/alloc.c:177
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:317
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:314
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:320
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:410
57 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
58 msgstr ""
59 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
60
61 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:407
62 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
64
65 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:461
66 msgid "close the current Augeas handle"
67 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
68
69 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:467
70 msgid "define an Augeas node"
71 msgstr "określa węzeł Augeas"
72
73 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:464
74 msgid "define an Augeas variable"
75 msgstr "określa zmienną Augeas"
76
77 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:470
78 msgid "look up the value of an Augeas path"
79 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
80
81 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:458
82 msgid "create a new Augeas handle"
83 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
84
85 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:476
86 msgid "insert a sibling Augeas node"
87 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
88
89 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:491
90 msgid "load files into the tree"
91 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
92
93 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:494
94 msgid "list Augeas nodes under augpath"
95 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
96
97 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:485
98 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
99 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
100
101 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:482
102 msgid "move Augeas node"
103 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
104
105 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:479
106 msgid "remove an Augeas path"
107 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
108
109 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:488
110 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
111 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
112
113 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:473
114 msgid "set Augeas path to value"
115 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
116
117 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1058
118 msgid "test availability of some parts of the API"
119 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
120
121 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:602
122 msgid "flush device buffers"
123 msgstr "czyści bufory urządzenia"
124
125 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:590
126 msgid "get blocksize of block device"
127 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
128
129 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:584
130 msgid "is block device set to read-only"
131 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
132
133 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:599
134 msgid "get total size of device in bytes"
135 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
136
137 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:587
138 msgid "get sectorsize of block device"
139 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
140
141 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:596
142 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
143 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
144
145 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:605
146 msgid "reread partition table"
147 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
148
149 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:593
150 msgid "set blocksize of block device"
151 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
152
153 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:578
154 msgid "set block device to read-only"
155 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
156
157 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:581
158 msgid "set block device to read-write"
159 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
160
161 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1001
162 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
163 msgstr ""
164 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
165
166 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:422
167 msgid "list the contents of a file"
168 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
169
170 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:614
171 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
172 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
173
174 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:512
175 msgid "change file mode"
176 msgstr "zmienia tryb pliku"
177
178 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:515 fish/cmds.c:1019
179 msgid "change file owner and group"
180 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
181
182 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:560
183 msgid "run a command from the guest filesystem"
184 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
185
186 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:563
187 msgid "run a command, returning lines"
188 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
189
190 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:323
191 msgid "add qemu parameters"
192 msgstr "dodaje parametry QEMU"
193
194 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1091
195 #, fuzzy
196 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
197 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
198
199 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:671
200 msgid "copy a file"
201 msgstr "kopiuje plik"
202
203 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:674
204 msgid "copy a file or directory recursively"
205 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
206
207 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1061
208 msgid "copy from source to destination using dd"
209 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
210
211 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:638
212 msgid "debugging and internals"
213 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
214
215 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:785
216 msgid "report file system disk space usage"
217 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
218
219 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:788
220 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
221 msgstr ""
222 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
223
224 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:683
225 msgid "return kernel messages"
226 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
227
228 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:611
229 msgid "download a file to the local machine"
230 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
231
232 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:680
233 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
234 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
235
236 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:791
237 msgid "estimate file space usage"
238 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
239
240 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:734
241 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
242 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
243
244 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:995
245 msgid "echo arguments back to the client"
246 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
247
248 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:120
249 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:297
250 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:863
251 #: fish/cmds.c:866 fish/cmds.c:869 fish/cmds.c:872 fish/cmds.c:875
252 #: fish/cmds.c:878 fish/cmds.c:881 fish/cmds.c:884 fish/cmds.c:887
253 #: fish/cmds.c:890 fish/cmds.c:893 fish/cmds.c:896
254 msgid "return lines matching a pattern"
255 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
256
257 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:689
258 msgid "test if two files have equal contents"
259 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
260
261 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:518
262 msgid "test if file or directory exists"
263 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
264
265 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:917
266 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
267 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
268
269 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:557
270 msgid "determine file type"
271 msgstr "określa typ pliku"
272
273 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1064
274 msgid "return the size of the file in bytes"
275 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
276
277 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1055
278 msgid "fill a file with octets"
279 msgstr "wypełnia plik oktetami"
280
281 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:731
282 msgid "find all files and directories"
283 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
284
285 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:998
286 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
287 msgstr ""
288 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
289
290 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:662
291 msgid "run the filesystem checker"
292 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
293
294 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:341
295 msgid "get the additional kernel options"
296 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
297
298 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:347
299 msgid "get autosync mode"
300 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
301
302 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:398
303 msgid "get direct appliance mode flag"
304 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
305
306 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:653
307 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
308 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
309
310 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:659
311 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
312 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
313
314 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:374
315 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
316 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
317
318 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:335
319 msgid "get the search path"
320 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
321
322 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:377
323 msgid "get PID of qemu subprocess"
324 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
325
326 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:329
327 msgid "get the qemu binary"
328 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
329
330 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:404
331 msgid "get recovery process enabled flag"
332 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
333
334 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:386
335 msgid "get SELinux enabled flag"
336 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
337
338 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:368
339 msgid "get the current state"
340 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
341
342 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:392
343 msgid "get command trace enabled flag"
344 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
345
346 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:353
347 msgid "get verbose mode"
348 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
349
350 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:968
351 msgid "get SELinux security context"
352 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
353
354 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:833 fish/cmds.c:836
355 msgid "list extended attributes of a file or directory"
356 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
357
358 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:749
359 msgid "expand a wildcard path"
360 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
361
362 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:668
363 msgid "install GRUB"
364 msgstr "instaluje program GRUB"
365
366 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:773
367 msgid "return first 10 lines of a file"
368 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
369
370 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:776
371 msgid "return first N lines of a file"
372 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
373
374 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:698
375 msgid "dump a file in hexadecimal"
376 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
377
378 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:1073
379 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
380 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
381
382 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:794
383 msgid "list files in an initrd"
384 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
385
386 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:950
387 msgid "add an inotify watch"
388 msgstr "dodaje obserwację inotify"
389
390 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:962
391 msgid "close the inotify handle"
392 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
393
394 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:959
395 msgid "return list of watched files that had events"
396 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
397
398 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:947
399 msgid "create an inotify handle"
400 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
401
402 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:956
403 msgid "return list of inotify events"
404 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
405
406 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:953
407 msgid "remove an inotify watch"
408 msgstr "usuwa obserwację inotify"
409
410 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:365
411 msgid "is busy processing a command"
412 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
413
414 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:359
415 msgid "is in configuration state"
416 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
417
418 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:521 fish/cmds.c:524
419 msgid "test if file exists"
420 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
421
422 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:362
423 msgid "is launching subprocess"
424 msgstr "uruchamia podprocesy"
425
426 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:356
427 msgid "is ready to accept commands"
428 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
429
430 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:311
431 msgid "kill the qemu subprocess"
432 msgstr "niszczy podproces QEMU"
433
434 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:308
435 msgid "launch the qemu subprocess"
436 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
437
438 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:431
439 msgid "list the block devices"
440 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
441
442 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:434
443 msgid "list the partitions"
444 msgstr "wyświetla listę partycji"
445
446 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:425
447 msgid "list the files in a directory (long format)"
448 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
449
450 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:902 fish/cmds.c:905
451 msgid "create a hard link"
452 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
453
454 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:908 fish/cmds.c:911
455 msgid "create a symbolic link"
456 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
457
458 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:845 fish/cmds.c:848
459 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
460 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
461
462 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:428
463 msgid "list the files in a directory"
464 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
465
466 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:839 fish/cmds.c:842
467 msgid "set extended attribute of a file or directory"
468 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
469
470 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:569
471 msgid "get file information for a symbolic link"
472 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
473
474 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1022
475 msgid "lstat on multiple files"
476 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
477
478 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:530 fish/cmds.c:533
479 msgid "create an LVM volume group"
480 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
481
482 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:554
483 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
484 msgstr ""
485 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
486
487 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:641
488 msgid "remove an LVM logical volume"
489 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
490
491 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:1067
492 msgid "rename an LVM logical volume"
493 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
494
495 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:725
496 msgid "resize an LVM logical volume"
497 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
498
499 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:443 fish/cmds.c:452
500 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
501 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
502
503 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:1082
504 #, fuzzy
505 msgid "get the UUID of a logical volume"
506 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
507
508 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1025
509 msgid "lgetxattr on multiple files"
510 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
511
512 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:506
513 msgid "create a directory"
514 msgstr "tworzy katalog"
515
516 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1016
517 msgid "create a directory with a particular mode"
518 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
519
520 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:509
521 msgid "create a directory and parents"
522 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
523
524 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:761
525 msgid "create a temporary directory"
526 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
527
528 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:983
529 #: fish/cmds.c:986 fish/cmds.c:989
530 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
531 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
532
533 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:974
534 msgid "make ext2/3/4 external journal"
535 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
536
537 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:977
538 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
539 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
540
541 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:980
542 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
543 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
544
545 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:812
546 msgid "make FIFO (named pipe)"
547 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
548
549 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:536
550 msgid "make a filesystem"
551 msgstr "tworzy system plików"
552
553 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:971
554 msgid "make a filesystem with block size"
555 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
556
557 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:854
558 msgid "create a mountpoint"
559 msgstr "tworzy punkt montowania"
560
561 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:809
562 msgid "make block, character or FIFO devices"
563 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
564
565 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:815
566 msgid "make block device node"
567 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
568
569 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:818
570 msgid "make char device node"
571 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
572
573 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:800
574 msgid "create a swap partition"
575 msgstr "tworzy partycję wymiany"
576
577 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:803
578 msgid "create a swap partition with a label"
579 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
580
581 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:806
582 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
583 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
584
585 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:944
586 msgid "create a swap file"
587 msgstr "tworzy plik wymiany"
588
589 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:992
590 msgid "load a kernel module"
591 msgstr "wczytuje moduł jądra"
592
593 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:413
594 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
595 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
596
597 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:797
598 msgid "mount a file using the loop device"
599 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
600
601 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:632
602 msgid "mount a guest disk with mount options"
603 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
604
605 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:629
606 msgid "mount a guest disk, read-only"
607 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
608
609 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:635
610 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
611 msgstr ""
612 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
613 "plików"
614
615 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:851
616 msgid "show mountpoints"
617 msgstr "wyświetla punkty montowania"
618
619 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:548
620 msgid "show mounted filesystems"
621 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
622
623 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:677
624 msgid "move a file"
625 msgstr "przenosi plik"
626
627 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:740
628 msgid "probe NTFS volume"
629 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
630
631 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1037
632 msgid "add a partition to the device"
633 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
634
635 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1040
636 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
637 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
638
639 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1052
640 msgid "get the partition table type"
641 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
642
643 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1034
644 msgid "create an empty partition table"
645 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
646
647 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1049
648 msgid "list partitions on a device"
649 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
650
651 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1043
652 msgid "make a partition bootable"
653 msgstr "zmienia partycję na startową"
654
655 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1046
656 msgid "set partition name"
657 msgstr "ustawia nazwę partycji"
658
659 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:686
660 msgid "ping the guest daemon"
661 msgstr "odpytuje demona gościa"
662
663 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1031
664 msgid "read part of a file"
665 msgstr "odczytuje część pliku"
666
667 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:527
668 msgid "create an LVM physical volume"
669 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
670
671 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:647
672 msgid "remove an LVM physical volume"
673 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
674
675 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:704
676 msgid "resize an LVM physical volume"
677 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
678
679 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:437 fish/cmds.c:446
680 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
681 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
682
683 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1076
684 #, fuzzy
685 msgid "get the UUID of a physical volume"
686 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
687
688 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:860
689 msgid "read a file"
690 msgstr "odczytuje plik"
691
692 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:455
693 msgid "read file as lines"
694 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
695
696 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:824
697 msgid "read directories entries"
698 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
699
700 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:914
701 msgid "read the target of a symbolic link"
702 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
703
704 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1028
705 msgid "readlink on multiple files"
706 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
707
708 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:899
709 msgid "canonicalized absolute pathname"
710 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
711
712 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:728
713 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
714 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
715
716 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:497
717 msgid "remove a file"
718 msgstr "usuwa plik"
719
720 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:503
721 msgid "remove a file or directory recursively"
722 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
723
724 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:500
725 msgid "remove a directory"
726 msgstr "usuwa katalog"
727
728 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:857
729 msgid "remove a mountpoint"
730 msgstr "usuwa punkt montowania"
731
732 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:752
733 msgid "scrub (securely wipe) a device"
734 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
735
736 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:755
737 msgid "scrub (securely wipe) a file"
738 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
739
740 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:758
741 msgid "scrub (securely wipe) free space"
742 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
743
744 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:338
745 msgid "add options to kernel command line"
746 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
747
748 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:344
749 msgid "set autosync mode"
750 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
751
752 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:395
753 msgid "enable or disable direct appliance mode"
754 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
755
756 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:650
757 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
758 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
759
760 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:656
761 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
762 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
763
764 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:371
765 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
766 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
767
768 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:332
769 msgid "set the search path"
770 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
771
772 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:326
773 msgid "set the qemu binary"
774 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
775
776 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:401
777 msgid "enable or disable the recovery process"
778 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
779
780 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:383
781 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
782 msgstr ""
783 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
784
785 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:389
786 msgid "enable or disable command traces"
787 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
788
789 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:350
790 msgid "set verbose mode"
791 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
792
793 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:965
794 msgid "set SELinux security context"
795 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
796
797 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:539 fish/cmds.c:827
798 msgid "create partitions on a block device"
799 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
800
801 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:707
802 msgid "modify a single partition on a block device"
803 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
804
805 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:716
806 msgid "display the disk geometry from the partition table"
807 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
808
809 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:713
810 msgid "display the kernel geometry"
811 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
812
813 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:710
814 msgid "display the partition table"
815 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
816
817 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:743
818 msgid "run a command via the shell"
819 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
820
821 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:746
822 msgid "run a command via the shell returning lines"
823 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
824
825 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:737
826 msgid "sleep for some seconds"
827 msgstr "usypia na kilka sekund"
828
829 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:566
830 msgid "get file information"
831 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
832
833 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:572
834 msgid "get file system statistics"
835 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
836
837 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:692 fish/cmds.c:695
838 msgid "print the printable strings in a file"
839 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
840
841 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:923
842 msgid "disable swap on device"
843 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
844
845 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:929
846 msgid "disable swap on file"
847 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
848
849 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:935
850 msgid "disable swap on labeled swap partition"
851 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
852
853 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:941
854 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
855 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
856
857 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:920
858 msgid "enable swap on device"
859 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
860
861 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:926
862 msgid "enable swap on file"
863 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
864
865 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:932
866 msgid "enable swap on labeled swap partition"
867 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
868
869 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:938
870 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
871 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
872
873 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:416
874 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
875 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
876
877 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:779
878 msgid "return last 10 lines of a file"
879 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
880
881 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:782
882 msgid "return last N lines of a file"
883 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
884
885 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:617
886 msgid "unpack tarfile to directory"
887 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
888
889 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:620
890 msgid "pack directory into tarfile"
891 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
892
893 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:623
894 msgid "unpack compressed tarball to directory"
895 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
896
897 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:626
898 msgid "pack directory into compressed tarball"
899 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
900
901 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:419
902 msgid "update file timestamps or create a new file"
903 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
904
905 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1007
906 msgid "truncate a file to zero size"
907 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
908
909 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1010
910 msgid "truncate a file to a particular size"
911 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
912
913 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:575
914 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
915 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
916
917 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:821
918 msgid "set file mode creation mask (umask)"
919 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
920
921 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:545
922 msgid "unmount a filesystem"
923 msgstr "odmontowuje system plików"
924
925 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:551
926 msgid "unmount all filesystems"
927 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
928
929 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:608
930 msgid "upload a file from the local machine"
931 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
932
933 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1013
934 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
935 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
936
937 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:380
938 msgid "get the library version number"
939 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
940
941 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1004
942 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
943 msgstr ""
944 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
945 "zamontowanemu urządzeniu"
946
947 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:722
948 msgid "activate or deactivate some volume groups"
949 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
950
951 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:719
952 msgid "activate or deactivate all volume groups"
953 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
954
955 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1088
956 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
957 msgstr ""
958
959 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1085
960 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
961 msgstr ""
962
963 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:644
964 msgid "remove an LVM volume group"
965 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
966
967 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1070
968 msgid "rename an LVM volume group"
969 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
970
971 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:440 fish/cmds.c:449
972 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
973 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
974
975 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1079
976 #, fuzzy
977 msgid "get the UUID of a volume group"
978 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
979
980 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:770
981 msgid "count characters in a file"
982 msgstr "liczy znaki w pliku"
983
984 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:764
985 msgid "count lines in a file"
986 msgstr "liczy wiersze w pliku"
987
988 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:767
989 msgid "count words in a file"
990 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
991
992 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:542
993 msgid "create a file"
994 msgstr "tworzy plik"
995
996 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:665
997 msgid "write zeroes to the device"
998 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
999
1000 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:701
1001 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1002 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1003
1004 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:830
1005 msgid "determine file type inside a compressed file"
1006 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1007
1008 #: fish/cmds.c:302
1009 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1010 msgstr ""
1011 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1012 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1013 "o poleceniu."
1014
1015 #: fish/cmds.c:1369 fish/cmds.c:1381 fish/cmds.c:1394 fish/cmds.c:1408
1016 #: fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1437 fish/cmds.c:1452 fish/cmds.c:1465
1017 #: fish/cmds.c:1480 fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1508 fish/cmds.c:1521
1018 #: fish/cmds.c:1535 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1563 fish/cmds.c:1576
1019 #: fish/cmds.c:1590 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1618 fish/cmds.c:1632
1020 #: fish/cmds.c:1646 fish/cmds.c:1661 fish/cmds.c:1692 fish/cmds.c:1706
1021 #: fish/cmds.c:1720 fish/cmds.c:1736 fish/cmds.c:1749 fish/cmds.c:1764
1022 #: fish/cmds.c:1777 fish/cmds.c:1792 fish/cmds.c:1805 fish/cmds.c:1820
1023 #: fish/cmds.c:1833 fish/cmds.c:1849 fish/cmds.c:1865 fish/cmds.c:1881
1024 #: fish/cmds.c:1895 fish/cmds.c:1908 fish/cmds.c:1924 fish/cmds.c:1943
1025 #: fish/cmds.c:1962 fish/cmds.c:1980 fish/cmds.c:1995 fish/cmds.c:2010
1026 #: fish/cmds.c:2025 fish/cmds.c:2040 fish/cmds.c:2055 fish/cmds.c:2070
1027 #: fish/cmds.c:2085 fish/cmds.c:2101 fish/cmds.c:2121 fish/cmds.c:2155
1028 #: fish/cmds.c:2169 fish/cmds.c:2188 fish/cmds.c:2207 fish/cmds.c:2225
1029 #: fish/cmds.c:2242 fish/cmds.c:2258 fish/cmds.c:2275 fish/cmds.c:2290
1030 #: fish/cmds.c:2306 fish/cmds.c:2318 fish/cmds.c:2331 fish/cmds.c:2348
1031 #: fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2380 fish/cmds.c:2396 fish/cmds.c:2412
1032 #: fish/cmds.c:2429 fish/cmds.c:2466 fish/cmds.c:2520 fish/cmds.c:2538
1033 #: fish/cmds.c:2556 fish/cmds.c:2574 fish/cmds.c:2589 fish/cmds.c:2608
1034 #: fish/cmds.c:2643 fish/cmds.c:2662 fish/cmds.c:2738 fish/cmds.c:2774
1035 #: fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2802 fish/cmds.c:2814 fish/cmds.c:2827
1036 #: fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2865 fish/cmds.c:2884 fish/cmds.c:2903
1037 #: fish/cmds.c:2922 fish/cmds.c:2941 fish/cmds.c:2958 fish/cmds.c:2972
1038 #: fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3002 fish/cmds.c:3018 fish/cmds.c:3035
1039 #: fish/cmds.c:3068 fish/cmds.c:3084 fish/cmds.c:3100 fish/cmds.c:3114
1040 #: fish/cmds.c:3129 fish/cmds.c:3147 fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3186
1041 #: fish/cmds.c:3202 fish/cmds.c:3218 fish/cmds.c:3234 fish/cmds.c:3252
1042 #: fish/cmds.c:3269 fish/cmds.c:3288 fish/cmds.c:3306 fish/cmds.c:3326
1043 #: fish/cmds.c:3340 fish/cmds.c:3354 fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3384
1044 #: fish/cmds.c:3402 fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3452
1045 #: fish/cmds.c:3467 fish/cmds.c:3485 fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3525
1046 #: fish/cmds.c:3544 fish/cmds.c:3575 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3604
1047 #: fish/cmds.c:3625 fish/cmds.c:3645 fish/cmds.c:3665 fish/cmds.c:3684
1048 #: fish/cmds.c:3698 fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3808 fish/cmds.c:3825
1049 #: fish/cmds.c:3842 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3874 fish/cmds.c:3892
1050 #: fish/cmds.c:3925 fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3972
1051 #: fish/cmds.c:4005 fish/cmds.c:4022 fish/cmds.c:4039 fish/cmds.c:4056
1052 #: fish/cmds.c:4075 fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4121
1053 #: fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4194
1054 #: fish/cmds.c:4214 fish/cmds.c:4252 fish/cmds.c:4272 fish/cmds.c:4309
1055 #: fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4358 fish/cmds.c:4378
1056 #: fish/cmds.c:4397 fish/cmds.c:4412 fish/cmds.c:4428 fish/cmds.c:4446
1057 #: fish/cmds.c:4520 fish/cmds.c:4558 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4707
1058 #: fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4761 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4799
1059 #: fish/cmds.c:4818 fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:4880 fish/cmds.c:4918
1060 #: fish/cmds.c:4936 fish/cmds.c:4952 fish/cmds.c:4968 fish/cmds.c:4982
1061 #: fish/cmds.c:4997 fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5042 fish/cmds.c:5063
1062 #: fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5147
1063 #: fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5189 fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5231
1064 #: fish/cmds.c:5252 fish/cmds.c:5272 fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5310
1065 #: fish/cmds.c:5328 fish/cmds.c:5346 fish/cmds.c:5363 fish/cmds.c:5383
1066 #: fish/cmds.c:5418 fish/cmds.c:5432 fish/cmds.c:5446 fish/cmds.c:5462
1067 #: fish/cmds.c:5478 fish/cmds.c:5492 fish/cmds.c:5506 fish/cmds.c:5520
1068 #: fish/cmds.c:5534 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5583 fish/cmds.c:5620
1069 #: fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5681 fish/cmds.c:5694
1070 #: fish/cmds.c:5707 fish/cmds.c:5725 fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5795
1071 #: fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5868 fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:5944
1072 #: fish/cmds.c:5979 fish/cmds.c:5993 fish/cmds.c:6013 fish/cmds.c:6030
1073 #: fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6066 fish/cmds.c:6083 fish/cmds.c:6116
1074 #: fish/cmds.c:6185 fish/cmds.c:6222 fish/cmds.c:6277 fish/cmds.c:6300
1075 #: fish/cmds.c:6323 fish/cmds.c:6348 fish/cmds.c:6404 fish/cmds.c:6422
1076 #: fish/cmds.c:6464 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6517 fish/cmds.c:6551
1077 #: fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6587 fish/cmds.c:6641 fish/cmds.c:6658
1078 #: fish/cmds.c:6677 fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6712 fish/cmds.c:6729
1079 #: fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6770 fish/cmds.c:6787 fish/cmds.c:6804
1080 #: fish/cmds.c:6821 fish/cmds.c:6840
1081 #, c-format
1082 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1083 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1084
1085 #: fish/cmds.c:1370 fish/cmds.c:1382 fish/cmds.c:1395 fish/cmds.c:1409
1086 #: fish/cmds.c:1423 fish/cmds.c:1438 fish/cmds.c:1453 fish/cmds.c:1466
1087 #: fish/cmds.c:1481 fish/cmds.c:1494 fish/cmds.c:1509 fish/cmds.c:1522
1088 #: fish/cmds.c:1536 fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1564 fish/cmds.c:1577
1089 #: fish/cmds.c:1591 fish/cmds.c:1605 fish/cmds.c:1619 fish/cmds.c:1633
1090 #: fish/cmds.c:1647 fish/cmds.c:1662 fish/cmds.c:1693 fish/cmds.c:1707
1091 #: fish/cmds.c:1721 fish/cmds.c:1737 fish/cmds.c:1750 fish/cmds.c:1765
1092 #: fish/cmds.c:1778 fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1806 fish/cmds.c:1821
1093 #: fish/cmds.c:1834 fish/cmds.c:1850 fish/cmds.c:1866 fish/cmds.c:1882
1094 #: fish/cmds.c:1896 fish/cmds.c:1909 fish/cmds.c:1925 fish/cmds.c:1944
1095 #: fish/cmds.c:1963 fish/cmds.c:1981 fish/cmds.c:1996 fish/cmds.c:2011
1096 #: fish/cmds.c:2026 fish/cmds.c:2041 fish/cmds.c:2056 fish/cmds.c:2071
1097 #: fish/cmds.c:2086 fish/cmds.c:2102 fish/cmds.c:2122 fish/cmds.c:2156
1098 #: fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2189 fish/cmds.c:2208 fish/cmds.c:2226
1099 #: fish/cmds.c:2243 fish/cmds.c:2259 fish/cmds.c:2276 fish/cmds.c:2291
1100 #: fish/cmds.c:2307 fish/cmds.c:2319 fish/cmds.c:2332 fish/cmds.c:2349
1101 #: fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2381 fish/cmds.c:2397 fish/cmds.c:2413
1102 #: fish/cmds.c:2430 fish/cmds.c:2467 fish/cmds.c:2521 fish/cmds.c:2539
1103 #: fish/cmds.c:2557 fish/cmds.c:2575 fish/cmds.c:2590 fish/cmds.c:2609
1104 #: fish/cmds.c:2644 fish/cmds.c:2663 fish/cmds.c:2739 fish/cmds.c:2775
1105 #: fish/cmds.c:2788 fish/cmds.c:2803 fish/cmds.c:2815 fish/cmds.c:2828
1106 #: fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2885 fish/cmds.c:2904
1107 #: fish/cmds.c:2923 fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:2973
1108 #: fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:3003 fish/cmds.c:3019 fish/cmds.c:3036
1109 #: fish/cmds.c:3069 fish/cmds.c:3085 fish/cmds.c:3101 fish/cmds.c:3115
1110 #: fish/cmds.c:3130 fish/cmds.c:3148 fish/cmds.c:3166 fish/cmds.c:3187
1111 #: fish/cmds.c:3203 fish/cmds.c:3219 fish/cmds.c:3235 fish/cmds.c:3253
1112 #: fish/cmds.c:3270 fish/cmds.c:3289 fish/cmds.c:3307 fish/cmds.c:3327
1113 #: fish/cmds.c:3341 fish/cmds.c:3355 fish/cmds.c:3370 fish/cmds.c:3385
1114 #: fish/cmds.c:3403 fish/cmds.c:3418 fish/cmds.c:3436 fish/cmds.c:3453
1115 #: fish/cmds.c:3468 fish/cmds.c:3486 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3526
1116 #: fish/cmds.c:3545 fish/cmds.c:3576 fish/cmds.c:3591 fish/cmds.c:3605
1117 #: fish/cmds.c:3626 fish/cmds.c:3646 fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3685
1118 #: fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3826
1119 #: fish/cmds.c:3843 fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3875 fish/cmds.c:3893
1120 #: fish/cmds.c:3926 fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3973
1121 #: fish/cmds.c:4006 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4057
1122 #: fish/cmds.c:4076 fish/cmds.c:4090 fish/cmds.c:4106 fish/cmds.c:4122
1123 #: fish/cmds.c:4141 fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4195
1124 #: fish/cmds.c:4215 fish/cmds.c:4253 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4310
1125 #: fish/cmds.c:4325 fish/cmds.c:4341 fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4379
1126 #: fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4429 fish/cmds.c:4447
1127 #: fish/cmds.c:4521 fish/cmds.c:4559 fish/cmds.c:4635 fish/cmds.c:4708
1128 #: fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4780 fish/cmds.c:4800
1129 #: fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4841 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4919
1130 #: fish/cmds.c:4937 fish/cmds.c:4953 fish/cmds.c:4969 fish/cmds.c:4983
1131 #: fish/cmds.c:4998 fish/cmds.c:5022 fish/cmds.c:5043 fish/cmds.c:5064
1132 #: fish/cmds.c:5085 fish/cmds.c:5106 fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5148
1133 #: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5190 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5232
1134 #: fish/cmds.c:5253 fish/cmds.c:5273 fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5311
1135 #: fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5347 fish/cmds.c:5364 fish/cmds.c:5384
1136 #: fish/cmds.c:5419 fish/cmds.c:5433 fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5463
1137 #: fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5493 fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5521
1138 #: fish/cmds.c:5535 fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5584 fish/cmds.c:5621
1139 #: fish/cmds.c:5652 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5682 fish/cmds.c:5695
1140 #: fish/cmds.c:5708 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5796
1141 #: fish/cmds.c:5832 fish/cmds.c:5869 fish/cmds.c:5907 fish/cmds.c:5945
1142 #: fish/cmds.c:5980 fish/cmds.c:5994 fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6031
1143 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6067 fish/cmds.c:6084 fish/cmds.c:6117
1144 #: fish/cmds.c:6186 fish/cmds.c:6223 fish/cmds.c:6278 fish/cmds.c:6301
1145 #: fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6349 fish/cmds.c:6405 fish/cmds.c:6423
1146 #: fish/cmds.c:6465 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6518 fish/cmds.c:6552
1147 #: fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6588 fish/cmds.c:6642 fish/cmds.c:6659
1148 #: fish/cmds.c:6678 fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6730
1149 #: fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6771 fish/cmds.c:6788 fish/cmds.c:6805
1150 #: fish/cmds.c:6822 fish/cmds.c:6841
1151 #, c-format
1152 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1153 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1154
1155 #: fish/cmds.c:1672 fish/cmds.c:2134 fish/cmds.c:2440 fish/cmds.c:2477
1156 #: fish/cmds.c:2496 fish/cmds.c:2621 fish/cmds.c:2674 fish/cmds.c:2693
1157 #: fish/cmds.c:2712 fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:3047 fish/cmds.c:3555
1158 #: fish/cmds.c:3729 fish/cmds.c:3748 fish/cmds.c:3767 fish/cmds.c:3786
1159 #: fish/cmds.c:3904 fish/cmds.c:3983 fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4283
1160 #: fish/cmds.c:4457 fish/cmds.c:4476 fish/cmds.c:4495 fish/cmds.c:4531
1161 #: fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4588 fish/cmds.c:4607 fish/cmds.c:4645
1162 #: fish/cmds.c:4664 fish/cmds.c:4683 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4853
1163 #: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:5396 fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5596
1164 #: fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5737 fish/cmds.c:5771 fish/cmds.c:5806
1165 #: fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5880 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5956
1166 #: fish/cmds.c:6096 fish/cmds.c:6129 fish/cmds.c:6142 fish/cmds.c:6155
1167 #: fish/cmds.c:6168 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6233 fish/cmds.c:6252
1168 #: fish/cmds.c:6361 fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6435 fish/cmds.c:6448
1169 #: fish/cmds.c:6493 fish/cmds.c:6529 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6617
1170 #: fish/cmds.c:6855
1171 #, c-format
1172 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1173 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1174
1175 #: fish/cmds.c:1678 fish/cmds.c:2140 fish/cmds.c:2446 fish/cmds.c:2483
1176 #: fish/cmds.c:2502 fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2680 fish/cmds.c:2699
1177 #: fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:3053 fish/cmds.c:3561
1178 #: fish/cmds.c:3735 fish/cmds.c:3754 fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3792
1179 #: fish/cmds.c:3910 fish/cmds.c:3989 fish/cmds.c:4231 fish/cmds.c:4289
1180 #: fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4501 fish/cmds.c:4537
1181 #: fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4594 fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4651
1182 #: fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4859
1183 #: fish/cmds.c:4899 fish/cmds.c:5402 fish/cmds.c:5567 fish/cmds.c:5602
1184 #: fish/cmds.c:5637 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5812
1185 #: fish/cmds.c:5848 fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5924 fish/cmds.c:5962
1186 #: fish/cmds.c:6204 fish/cmds.c:6239 fish/cmds.c:6258 fish/cmds.c:6367
1187 #: fish/cmds.c:6499 fish/cmds.c:6535 fish/cmds.c:6604 fish/cmds.c:6623
1188 #, c-format
1189 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1190 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1191
1192 #: fish/cmds.c:7656
1193 #, c-format
1194 msgid "%s: unknown command\n"
1195 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1196
1197 #: fish/edit.c:86
1198 #, c-format
1199 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1200 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1201
1202 #: fish/fish.c:93 fuse/guestmount.c:868
1203 #, c-format
1204 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1205 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1206
1207 #: fish/fish.c:97
1208 #, c-format
1209 msgid ""
1210 "%s: guest filesystem shell\n"
1211 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1212 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1213 "Usage:\n"
1214 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1215 "  %s -i libvirt-domain\n"
1216 "  %s -i disk-image(s)\n"
1217 "or for interactive use:\n"
1218 "  %s\n"
1219 "or from a shell script:\n"
1220 "  %s <<EOF\n"
1221 "  cmd\n"
1222 "  ...\n"
1223 "  EOF\n"
1224 "Options:\n"
1225 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1226 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1227 "  -a|--add image       Add image\n"
1228 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1229 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1230 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1231 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1232 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1233 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1234 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1235 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1236 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1237 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1238 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1239 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1240 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1241 msgstr ""
1242 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1243 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1244 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1245 "Użycie:\n"
1246 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1247 "  %s -i domena-libvirt\n"
1248 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1249 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1250 "  %s\n"
1251 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1252 "  %s <<EOF\n"
1253 "  polecenie\n"
1254 "  ...\n"
1255 "  EOF\n"
1256 "Opcje:\n"
1257 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1258 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1259 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1260 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1261 "                       pomocą Tab\n"
1262 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1263 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1264 "                       montowania dysków\n"
1265 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1266 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1267 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1268 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1269 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1270 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1271 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1272 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1273 "                       wykonaniem\n"
1274 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1275 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1276
1277 #: fish/fish.c:189 fuse/guestmount.c:965
1278 #, c-format
1279 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1280 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1281
1282 #: fish/fish.c:228
1283 #, c-format
1284 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1285 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1286
1287 #: fish/fish.c:235
1288 #, c-format
1289 msgid ""
1290 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1291 msgstr ""
1292 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1293
1294 #: fish/fish.c:244 fuse/guestmount.c:1010
1295 #, c-format
1296 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1297 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1298
1299 #: fish/fish.c:271
1300 #, c-format
1301 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1302 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1303
1304 #: fish/fish.c:344
1305 #, c-format
1306 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1307 msgstr ""
1308 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1309
1310 #: fish/fish.c:351
1311 #, c-format
1312 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1313 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1314
1315 #: fish/fish.c:361
1316 #, c-format
1317 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1318 msgstr ""
1319 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1320
1321 #: fish/fish.c:407
1322 #, c-format
1323 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1324 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1325
1326 #: fish/fish.c:415
1327 #, c-format
1328 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1329 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1330
1331 #: fish/fish.c:421
1332 #, c-format
1333 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1334 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1335
1336 #: fish/fish.c:569
1337 #, c-format
1338 msgid ""
1339 "\n"
1340 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1341 "editing virtual machine filesystems.\n"
1342 "\n"
1343 "Type: 'help' for help with commands\n"
1344 "      'quit' to quit the shell\n"
1345 "\n"
1346 msgstr ""
1347 "\n"
1348 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1349 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1350 "\n"
1351 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1352 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1353 "\n"
1354
1355 #: fish/fish.c:649
1356 #, c-format
1357 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1358 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1359
1360 #: fish/fish.c:655 fish/fish.c:672
1361 #, c-format
1362 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1363 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1364
1365 #: fish/fish.c:666
1366 #, c-format
1367 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1368 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1369
1370 #: fish/fish.c:721
1371 #, c-format
1372 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1373 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1374
1375 #: fish/fish.c:738
1376 #, c-format
1377 msgid "%s: too many arguments\n"
1378 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1379
1380 #: fish/fish.c:767
1381 #, c-format
1382 msgid "%s: empty command on command line\n"
1383 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1384
1385 #: fish/fish.c:921
1386 msgid "display a list of commands or help on a command"
1387 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1388
1389 #: fish/fish.c:923
1390 msgid "quit guestfish"
1391 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1392
1393 #: fish/fish.c:926
1394 msgid "allocate an image"
1395 msgstr "przydziela obraz"
1396
1397 #: fish/fish.c:928
1398 msgid "display a line of text"
1399 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1400
1401 #: fish/fish.c:930
1402 msgid "edit a file in the image"
1403 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1404
1405 #: fish/fish.c:932
1406 msgid "local change directory"
1407 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1408
1409 #: fish/fish.c:934
1410 msgid "expand wildcards in command"
1411 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1412
1413 #: fish/fish.c:936
1414 msgid "view a file in the pager"
1415 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1416
1417 #: fish/fish.c:938
1418 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1419 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1420
1421 #: fish/fish.c:940
1422 msgid "allocate a sparse image file"
1423 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1424
1425 #: fish/fish.c:942
1426 msgid "measure time taken to run command"
1427 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1428
1429 #: fish/fish.c:954
1430 #, c-format
1431 msgid ""
1432 "alloc - allocate an image\n"
1433 "     alloc <filename> <size>\n"
1434 "\n"
1435 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1436 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1437 "\n"
1438 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1439 "\n"
1440 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1441 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1442 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1443 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1444 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1445 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1446 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1447 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1448 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1449 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1450 msgstr ""
1451 "alloc - przydziela obraz\n"
1452 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1453 "\n"
1454 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1455 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1456 "\n"
1457 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1458 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1459 "\n"
1460 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1461 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1462 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1463 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1464 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1465 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1466 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1467 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1468 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1469 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1470
1471 #: fish/fish.c:973
1472 #, c-format
1473 msgid ""
1474 "echo - display a line of text\n"
1475 "     echo [<params> ...]\n"
1476 "\n"
1477 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1478 msgstr ""
1479 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1480 "     echo [<parametry> ...]\n"
1481 "\n"
1482 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1483
1484 #: fish/fish.c:980
1485 #, c-format
1486 msgid ""
1487 "edit - edit a file in the image\n"
1488 "     edit <filename>\n"
1489 "\n"
1490 "    This is used to edit a file.\n"
1491 "\n"
1492 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1493 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1494 "\n"
1495 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1496 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1497 "\n"
1498 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1499 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1500 msgstr ""
1501 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1502 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1503 "\n"
1504 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1505 "\n"
1506 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1507 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1508 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1509 "\n"
1510 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1511 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1512 "\n"
1513 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1514 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1515
1516 #: fish/fish.c:994
1517 #, c-format
1518 msgid ""
1519 "lcd - local change directory\n"
1520 "    lcd <directory>\n"
1521 "\n"
1522 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1523 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1524 "    place.\n"
1525 msgstr ""
1526 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1527 "    lcd <katalog>\n"
1528 "\n"
1529 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1530 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1531
1532 #: fish/fish.c:1001
1533 #, c-format
1534 msgid ""
1535 "glob - expand wildcards in command\n"
1536 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1537 "\n"
1538 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1539 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1540 "    once for each expanded argument.\n"
1541 msgstr ""
1542 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1543 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1544 "\n"
1545 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1546 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1547 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1548 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1549
1550 #: fish/fish.c:1008
1551 #, c-format
1552 msgid ""
1553 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1554 "     help cmd\n"
1555 "     help\n"
1556 msgstr ""
1557 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1558 "     help polecenie\n"
1559 "     help\n"
1560
1561 #: fish/fish.c:1013
1562 #, c-format
1563 msgid ""
1564 "more - view a file in the pager\n"
1565 "     more <filename>\n"
1566 "\n"
1567 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1568 "\n"
1569 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1570 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1571 "\n"
1572 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1573 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1574 "\n"
1575 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1576 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1577 msgstr ""
1578 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1579 "     more <nazwa_pliku>\n"
1580 "\n"
1581 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1582 "\n"
1583 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1584 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1585 "\n"
1586 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1587 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1588 "\n"
1589 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1590 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1591
1592 #: fish/fish.c:1029
1593 #, c-format
1594 msgid ""
1595 "quit - quit guestfish\n"
1596 "     quit\n"
1597 msgstr ""
1598 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1599 "     quit\n"
1600
1601 #: fish/fish.c:1032
1602 #, c-format
1603 msgid ""
1604 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1605 "     reopen\n"
1606 "\n"
1607 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1608 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1609 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1610 msgstr ""
1611 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1612 "     reopen\n"
1613 "\n"
1614 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1615 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1616 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1617 "przydatne do testowania.\n"
1618
1619 #: fish/fish.c:1039
1620 #, c-format
1621 msgid ""
1622 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1623 "     sparse <filename> <size>\n"
1624 "\n"
1625 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1626 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1627 "\n"
1628 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1629 "    command, except that the image file is allocated\n"
1630 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1631 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1632 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1633 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1634 "    space during a write operation.\n"
1635 "\n"
1636 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1637 "\n"
1638 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1639 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1640 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1641 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1642 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1643 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1644 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1645 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1646 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1647 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1648 msgstr ""
1649 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1650 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1651 "\n"
1652 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1653 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1654 "\n"
1655 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1656 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1657 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1658 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1659 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1660 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1661 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1662 "\n"
1663 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1664 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1665 "\n"
1666 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1667 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1668 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1669 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1670 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1671 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1672 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1673 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1674 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1675 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1676
1677 #: fish/fish.c:1066
1678 #, c-format
1679 msgid ""
1680 "time - measure time taken to run command\n"
1681 "    time <command> [<args> ...]\n"
1682 "\n"
1683 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1684 "    time afterwards.\n"
1685 msgstr ""
1686 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1687 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1688 "\n"
1689 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1690
1691 #: fish/fish.c:1072
1692 #, c-format
1693 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1694 msgstr ""
1695 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1696 "poleceń\n"
1697
1698 #: fish/fish.c:1228
1699 #, c-format
1700 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1701 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1702
1703 #: fish/glob.c:52
1704 #, c-format
1705 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1706 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1707
1708 #: fish/glob.c:72
1709 #, c-format
1710 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1711 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1712
1713 #: fish/lcd.c:34
1714 #, c-format
1715 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1716 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1717
1718 #: fish/more.c:40
1719 #, c-format
1720 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1721 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1722
1723 #: fish/rc.c:249
1724 #, c-format
1725 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1726 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1727
1728 #: fish/rc.c:254
1729 #, c-format
1730 msgid ""
1731 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1732 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1733 msgstr ""
1734 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1735 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1736 "zgadzać.\n"
1737
1738 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1739 #, c-format
1740 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1741 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1742
1743 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1744 #, c-format
1745 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1746 msgstr ""
1747 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1748 "serwera\n"
1749
1750 #: fish/rc.c:380
1751 #, c-format
1752 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1753 msgstr ""
1754 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1755
1756 #: fish/reopen.c:36
1757 #, c-format
1758 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1759 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1760
1761 #: fish/reopen.c:46
1762 #, c-format
1763 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1764 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1765
1766 #: fish/time.c:35
1767 #, c-format
1768 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1769 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1770
1771 #: fuse/guestmount.c:872
1772 #, c-format
1773 msgid ""
1774 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1775 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1776 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1777 "Usage:\n"
1778 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1779 "Options:\n"
1780 "  -a|--add image       Add image\n"
1781 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1782 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1783 "  --help               Display help message and exit\n"
1784 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1785 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1786 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1787 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1788 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1789 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1790 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1791 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1792 msgstr ""
1793 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1794 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1795 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1796 "Użycie:\n"
1797 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1798 "Opcje:\n"
1799 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1800 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1801 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1802 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1803 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1804 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1805 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1806 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1807 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1808 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1809 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1810 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1811 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1812 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1813
1814 #: fuse/guestmount.c:1081
1815 #, c-format
1816 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1817 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1818
1819 #: fuse/guestmount.c:1089
1820 #, c-format
1821 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1822 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1823
1824 #: src/guestfs.c:271
1825 #, c-format
1826 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1827 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1828
1829 #: src/guestfs.c:374
1830 #, c-format
1831 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1832 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1833
1834 #: src/guestfs.c:729
1835 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1836 msgstr ""
1837 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1838
1839 #: src/guestfs.c:743
1840 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1841 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1842
1843 #: src/guestfs.c:757
1844 #, c-format
1845 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1846 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1847
1848 #: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
1849 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1850 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1851
1852 #: src/guestfs.c:946
1853 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1854 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1855
1856 #: src/guestfs.c:951
1857 msgid "qemu has already been launched"
1858 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1859
1860 #: src/guestfs.c:959
1861 #, c-format
1862 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1863 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1864
1865 #: src/guestfs.c:1049
1866 #, c-format
1867 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1868 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1869
1870 #: src/guestfs.c:1457
1871 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1872 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1873
1874 #: src/guestfs.c:1476
1875 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1876 msgstr ""
1877 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1878 "błędów"
1879
1880 #: src/guestfs.c:1489
1881 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1882 msgstr ""
1883 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1884
1885 #: src/guestfs.c:1581
1886 #, c-format
1887 msgid "external command failed: %s"
1888 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1889
1890 #: src/guestfs.c:1654
1891 #, c-format
1892 msgid ""
1893 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1894 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1895 msgstr ""
1896 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1897 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1898
1899 #: src/guestfs.c:1830
1900 msgid "qemu has not been launched yet"
1901 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1902
1903 #: src/guestfs.c:1841
1904 msgid "no subprocess to kill"
1905 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1906
1907 #: src/guestfs.c:1963
1908 #, c-format
1909 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1910 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1911
1912 #: src/guestfs.c:1986
1913 #, c-format
1914 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1915 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1916
1917 #: src/guestfs.c:2094
1918 #, c-format
1919 msgid ""
1920 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1921 msgstr ""
1922 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1923 "x\n"
1924
1925 #: src/guestfs.c:2252 src/guestfs.c:2306
1926 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1927 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1928
1929 #: src/guestfs.c:2268
1930 #, c-format
1931 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1932 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1933
1934 #: src/guestfs.c:2283
1935 #, c-format
1936 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1937 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1938
1939 #: src/guestfs.c:2405
1940 #, c-format
1941 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1942 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1943
1944 #: src/guestfs.c:2427
1945 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1946 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1947
1948 #: src/guestfs.c:2436
1949 msgid "dispatch failed to marshal args"
1950 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1951
1952 #: src/guestfs.c:2566
1953 #, c-format
1954 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1955 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1956
1957 #: src/guestfs.c:2582
1958 #, c-format
1959 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1960 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1961
1962 #: src/guestfs.c:2705
1963 #, c-format
1964 msgid "%s: error in chunked encoding"
1965 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1966
1967 #: src/guestfs.c:2733
1968 msgid "write to daemon socket"
1969 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1970
1971 #: src/guestfs.c:2756
1972 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1973 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1974
1975 #: src/guestfs.c:2761
1976 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1977 msgstr ""
1978 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1979 "fragmentów pliku"
1980
1981 #: src/guestfs.c:2769
1982 msgid "failed to parse file chunk"
1983 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1984
1985 #: src/guestfs.c:2778
1986 msgid "file receive cancelled by daemon"
1987 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1988
1989 #: test-tool/test-tool.c:78
1990 #, c-format
1991 msgid ""
1992 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1993 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1994 "Usage:\n"
1995 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1996 "Options:\n"
1997 "  --help         Display usage\n"
1998 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1999 "                 Helper program (default: %s)\n"
2000 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2001 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2002 "  --timeout n\n"
2003 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2004 msgstr ""
2005 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2006 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2007 "Użycie:\n"
2008 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2009 "Opcje:\n"
2010 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2011 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2012 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2013 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2014 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2015 "  --timeout n\n"
2016 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2017 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2018
2019 #: test-tool/test-tool.c:134
2020 #, c-format
2021 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2022 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2023
2024 #: test-tool/test-tool.c:143
2025 #, c-format
2026 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2027 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2028
2029 #: test-tool/test-tool.c:155
2030 #, c-format
2031 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2032 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2033
2034 #: test-tool/test-tool.c:178
2035 #, c-format
2036 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2037 msgstr ""
2038 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2039 "się\n"
2040
2041 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2042 #, c-format
2043 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2044 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2045
2046 #: test-tool/test-tool.c:197
2047 #, c-format
2048 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2049 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2050
2051 #: test-tool/test-tool.c:219
2052 #, c-format
2053 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2054 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2055
2056 #: test-tool/test-tool.c:231
2057 #, c-format
2058 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2059 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2060
2061 #: test-tool/test-tool.c:237
2062 #, c-format
2063 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2064 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2065
2066 #: test-tool/test-tool.c:243
2067 #, c-format
2068 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2069 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2070
2071 #: test-tool/test-tool.c:249
2072 #, c-format
2073 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2074 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2075
2076 #: test-tool/test-tool.c:255
2077 #, c-format
2078 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2079 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2080
2081 #: test-tool/test-tool.c:263
2082 #, c-format
2083 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2084 msgstr ""
2085 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2086 "nie powiódł się\n"
2087
2088 #: test-tool/test-tool.c:294
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2092 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2093 msgstr ""
2094 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2095 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2096
2097 #: test-tool/test-tool.c:302
2098 #, c-format
2099 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2100 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2101
2102 #: test-tool/test-tool.c:316
2103 #, c-format
2104 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2105 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2106
2107 #: test-tool/test-tool.c:365
2108 #, c-format
2109 msgid ""
2110 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2111 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2112 "\n"
2113 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2114 msgstr ""
2115 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2116 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2117 "\n"
2118 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2119
2120 #: test-tool/test-tool.c:381
2121 #, c-format
2122 msgid "command failed: %s"
2123 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2124
2125 #: test-tool/test-tool.c:389
2126 #, c-format
2127 msgid ""
2128 "Test tool helper program %s\n"
2129 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2130 "was built.\n"
2131 msgstr ""
2132 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2133 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2134
2135 #: test-tool/test-tool.c:423
2136 #, c-format
2137 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2138 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"