Version 1.3.11.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-05-08 20:12+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:35
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:49
22 #, c-format
23 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
24 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
25
26 #: fish/alloc.c:75
27 #, c-format
28 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
29 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
30
31 #: fish/alloc.c:164 fish/alloc.c:171
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:334
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:331
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:337
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:427
57 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
58 msgstr ""
59 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
60
61 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:424
62 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
64
65 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:1144
66 #, fuzzy
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:478
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:484
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:481
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:487
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:475
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:493
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:508
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:511
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:502
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:499
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:496
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:505
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:490
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:1075
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:1153
127 msgid "upload base64-encoded data to file"
128 msgstr ""
129
130 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:1156
131 #, fuzzy
132 msgid "download file and encode as base64"
133 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
134
135 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:619
136 msgid "flush device buffers"
137 msgstr "czyści bufory urządzenia"
138
139 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:607
140 msgid "get blocksize of block device"
141 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
142
143 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:601
144 msgid "is block device set to read-only"
145 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
146
147 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:616
148 msgid "get total size of device in bytes"
149 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
150
151 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:604
152 msgid "get sectorsize of block device"
153 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
154
155 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:613
156 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
158
159 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:622
160 msgid "reread partition table"
161 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
162
163 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:610
164 msgid "set blocksize of block device"
165 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
166
167 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:595
168 msgid "set block device to read-only"
169 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
170
171 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:598
172 msgid "set block device to read-write"
173 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
174
175 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1018
176 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
177 msgstr ""
178 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
179
180 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:439
181 msgid "list the contents of a file"
182 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
183
184 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:631
185 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
186 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1138
189 #, fuzzy
190 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
191 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
192
193 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1159
194 #, fuzzy
195 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
196 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
197
198 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:529
199 msgid "change file mode"
200 msgstr "zmienia tryb pliku"
201
202 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:532 fish/cmds.c:1036
203 msgid "change file owner and group"
204 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
205
206 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:577
207 msgid "run a command from the guest filesystem"
208 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
209
210 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:580
211 msgid "run a command, returning lines"
212 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
213
214 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:340
215 msgid "add qemu parameters"
216 msgstr "dodaje parametry QEMU"
217
218 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:1108
219 #, fuzzy
220 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
221 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
222
223 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:688
224 msgid "copy a file"
225 msgstr "kopiuje plik"
226
227 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:691
228 msgid "copy a file or directory recursively"
229 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
230
231 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:1078
232 msgid "copy from source to destination using dd"
233 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
234
235 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:655
236 msgid "debugging and internals"
237 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
238
239 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1150
240 #, fuzzy
241 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
242 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
243
244 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:802
245 msgid "report file system disk space usage"
246 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
247
248 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:805
249 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
250 msgstr ""
251 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
252
253 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:700
254 msgid "return kernel messages"
255 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
256
257 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:628
258 msgid "download a file to the local machine"
259 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
260
261 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:697
262 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
263 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
264
265 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:808
266 msgid "estimate file space usage"
267 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
268
269 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:751
270 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
271 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
272
273 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1012
274 msgid "echo arguments back to the client"
275 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
276
277 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:102
278 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:310
279 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:318
280 #: fish/cmds.c:880 fish/cmds.c:883 fish/cmds.c:886 fish/cmds.c:889
281 #: fish/cmds.c:892 fish/cmds.c:895 fish/cmds.c:898 fish/cmds.c:901
282 #: fish/cmds.c:904 fish/cmds.c:907 fish/cmds.c:910 fish/cmds.c:913
283 msgid "return lines matching a pattern"
284 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
285
286 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:706
287 msgid "test if two files have equal contents"
288 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
289
290 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:535
291 msgid "test if file or directory exists"
292 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
293
294 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:934
295 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
296 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
297
298 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:574
299 msgid "determine file type"
300 msgstr "określa typ pliku"
301
302 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:1081
303 msgid "return the size of the file in bytes"
304 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
305
306 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1072
307 msgid "fill a file with octets"
308 msgstr "wypełnia plik oktetami"
309
310 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:748
311 msgid "find all files and directories"
312 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
313
314 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:1015
315 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
316 msgstr ""
317 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
318
319 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:679
320 msgid "run the filesystem checker"
321 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
322
323 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:358
324 msgid "get the additional kernel options"
325 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
326
327 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:364
328 msgid "get autosync mode"
329 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
330
331 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:415
332 msgid "get direct appliance mode flag"
333 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
334
335 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:670
336 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
337 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
338
339 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:676
340 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
341 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
342
343 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:391
344 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
345 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
346
347 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:352
348 msgid "get the search path"
349 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
350
351 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:394
352 msgid "get PID of qemu subprocess"
353 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
354
355 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:346
356 msgid "get the qemu binary"
357 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
358
359 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:421
360 msgid "get recovery process enabled flag"
361 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
362
363 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:403
364 msgid "get SELinux enabled flag"
365 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
366
367 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:385
368 msgid "get the current state"
369 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
370
371 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:409
372 msgid "get command trace enabled flag"
373 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
374
375 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:1147
376 #, fuzzy
377 msgid "get the current umask"
378 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
379
380 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:370
381 msgid "get verbose mode"
382 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
383
384 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:985
385 msgid "get SELinux security context"
386 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
387
388 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:850 fish/cmds.c:853
389 msgid "list extended attributes of a file or directory"
390 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
391
392 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:766
393 msgid "expand a wildcard path"
394 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
395
396 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:685
397 msgid "install GRUB"
398 msgstr "instaluje program GRUB"
399
400 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:790
401 msgid "return first 10 lines of a file"
402 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
403
404 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:793
405 msgid "return first N lines of a file"
406 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
407
408 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:715
409 msgid "dump a file in hexadecimal"
410 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
411
412 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:1090
413 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
414 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
415
416 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:811
417 msgid "list files in an initrd"
418 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
419
420 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:967
421 msgid "add an inotify watch"
422 msgstr "dodaje obserwację inotify"
423
424 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:979
425 msgid "close the inotify handle"
426 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
427
428 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:976
429 msgid "return list of watched files that had events"
430 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
431
432 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:964
433 msgid "create an inotify handle"
434 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
435
436 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:973
437 msgid "return list of inotify events"
438 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
439
440 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:970
441 msgid "remove an inotify watch"
442 msgstr "usuwa obserwację inotify"
443
444 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:382
445 msgid "is busy processing a command"
446 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
447
448 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:376
449 msgid "is in configuration state"
450 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
451
452 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:538 fish/cmds.c:541
453 msgid "test if file exists"
454 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
455
456 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:379
457 msgid "is launching subprocess"
458 msgstr "uruchamia podprocesy"
459
460 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:373
461 msgid "is ready to accept commands"
462 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
463
464 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:328
465 msgid "kill the qemu subprocess"
466 msgstr "niszczy podproces QEMU"
467
468 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:325
469 msgid "launch the qemu subprocess"
470 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
471
472 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:448
473 msgid "list the block devices"
474 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
475
476 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:451
477 msgid "list the partitions"
478 msgstr "wyświetla listę partycji"
479
480 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:442
481 msgid "list the files in a directory (long format)"
482 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
483
484 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:919 fish/cmds.c:922
485 msgid "create a hard link"
486 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
487
488 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:925 fish/cmds.c:928
489 msgid "create a symbolic link"
490 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
491
492 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:862 fish/cmds.c:865
493 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
494 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
495
496 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:445
497 msgid "list the files in a directory"
498 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
499
500 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859
501 msgid "set extended attribute of a file or directory"
502 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
503
504 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:586
505 msgid "get file information for a symbolic link"
506 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
507
508 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:1039
509 msgid "lstat on multiple files"
510 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
511
512 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:550
513 #, fuzzy
514 msgid "create an LVM logical volume"
515 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
516
517 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:571
518 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
519 msgstr ""
520 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
521
522 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:658
523 msgid "remove an LVM logical volume"
524 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
525
526 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1084
527 msgid "rename an LVM logical volume"
528 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
529
530 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:742
531 msgid "resize an LVM logical volume"
532 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
533
534 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1141
535 msgid "expand an LV to fill free space"
536 msgstr ""
537
538 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:460 fish/cmds.c:469
539 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
540 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
541
542 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:1099
543 #, fuzzy
544 msgid "get the UUID of a logical volume"
545 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
546
547 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:1042
548 msgid "lgetxattr on multiple files"
549 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
550
551 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:523
552 msgid "create a directory"
553 msgstr "tworzy katalog"
554
555 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:1033
556 msgid "create a directory with a particular mode"
557 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
558
559 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:526
560 msgid "create a directory and parents"
561 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
562
563 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:778
564 msgid "create a temporary directory"
565 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
566
567 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:1000
568 #: fish/cmds.c:1003 fish/cmds.c:1006
569 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
570 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
571
572 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:991
573 msgid "make ext2/3/4 external journal"
574 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
575
576 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:994
577 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
578 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
579
580 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:997
581 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
582 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
583
584 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:829
585 msgid "make FIFO (named pipe)"
586 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
587
588 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:553
589 msgid "make a filesystem"
590 msgstr "tworzy system plików"
591
592 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:988
593 msgid "make a filesystem with block size"
594 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
595
596 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:871
597 msgid "create a mountpoint"
598 msgstr "tworzy punkt montowania"
599
600 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:826
601 msgid "make block, character or FIFO devices"
602 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
603
604 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:832
605 msgid "make block device node"
606 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
607
608 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:835
609 msgid "make char device node"
610 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
611
612 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:817
613 msgid "create a swap partition"
614 msgstr "tworzy partycję wymiany"
615
616 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:820
617 msgid "create a swap partition with a label"
618 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
619
620 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:823
621 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
622 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
623
624 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:961
625 msgid "create a swap file"
626 msgstr "tworzy plik wymiany"
627
628 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1009
629 msgid "load a kernel module"
630 msgstr "wczytuje moduł jądra"
631
632 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:430
633 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
634 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
635
636 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:814
637 msgid "mount a file using the loop device"
638 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
639
640 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:649
641 msgid "mount a guest disk with mount options"
642 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
643
644 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:646
645 msgid "mount a guest disk, read-only"
646 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
647
648 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:652
649 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
650 msgstr ""
651 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
652 "plików"
653
654 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:868
655 msgid "show mountpoints"
656 msgstr "wyświetla punkty montowania"
657
658 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:565
659 msgid "show mounted filesystems"
660 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
661
662 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:694
663 msgid "move a file"
664 msgstr "przenosi plik"
665
666 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:757
667 msgid "probe NTFS volume"
668 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
669
670 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1120
671 #, fuzzy
672 msgid "resize an NTFS filesystem"
673 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
674
675 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1054
676 msgid "add a partition to the device"
677 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
678
679 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1126
680 #, fuzzy
681 msgid "delete a partition"
682 msgstr "tworzy partycję wymiany"
683
684 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1057
685 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
686 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
687
688 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1129
689 #, fuzzy
690 msgid "return true if a partition is bootable"
691 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
692
693 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1132
694 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
695 msgstr ""
696
697 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1069
698 msgid "get the partition table type"
699 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
700
701 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1051
702 msgid "create an empty partition table"
703 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
704
705 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1066
706 msgid "list partitions on a device"
707 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
708
709 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1060
710 msgid "make a partition bootable"
711 msgstr "zmienia partycję na startową"
712
713 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1135
714 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
715 msgstr ""
716
717 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1063
718 msgid "set partition name"
719 msgstr "ustawia nazwę partycji"
720
721 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:703
722 msgid "ping the guest daemon"
723 msgstr "odpytuje demona gościa"
724
725 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1048
726 msgid "read part of a file"
727 msgstr "odczytuje część pliku"
728
729 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:544
730 msgid "create an LVM physical volume"
731 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
732
733 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:664
734 msgid "remove an LVM physical volume"
735 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
736
737 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:721
738 msgid "resize an LVM physical volume"
739 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
740
741 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:454 fish/cmds.c:463
742 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
743 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
744
745 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1093
746 #, fuzzy
747 msgid "get the UUID of a physical volume"
748 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
749
750 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:877
751 msgid "read a file"
752 msgstr "odczytuje plik"
753
754 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:472
755 msgid "read file as lines"
756 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
757
758 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:841
759 msgid "read directories entries"
760 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
761
762 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:931
763 msgid "read the target of a symbolic link"
764 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
765
766 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1045
767 msgid "readlink on multiple files"
768 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
769
770 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:916
771 msgid "canonicalized absolute pathname"
772 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
773
774 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:745
775 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
776 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
777
778 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:514
779 msgid "remove a file"
780 msgstr "usuwa plik"
781
782 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:520
783 msgid "remove a file or directory recursively"
784 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
785
786 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:517
787 msgid "remove a directory"
788 msgstr "usuwa katalog"
789
790 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:874
791 msgid "remove a mountpoint"
792 msgstr "usuwa punkt montowania"
793
794 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:769
795 msgid "scrub (securely wipe) a device"
796 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
797
798 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:772
799 msgid "scrub (securely wipe) a file"
800 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
801
802 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:775
803 msgid "scrub (securely wipe) free space"
804 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
805
806 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:355
807 msgid "add options to kernel command line"
808 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
809
810 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:361
811 msgid "set autosync mode"
812 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
813
814 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:412
815 msgid "enable or disable direct appliance mode"
816 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
817
818 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:667
819 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
820 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
821
822 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:673
823 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
824 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
825
826 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:388
827 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
828 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
829
830 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:349
831 msgid "set the search path"
832 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
833
834 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:343
835 msgid "set the qemu binary"
836 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
837
838 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:418
839 msgid "enable or disable the recovery process"
840 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
841
842 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:400
843 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
844 msgstr ""
845 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
846
847 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:406
848 msgid "enable or disable command traces"
849 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
850
851 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:367
852 msgid "set verbose mode"
853 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
854
855 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:982
856 msgid "set SELinux security context"
857 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
858
859 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:556 fish/cmds.c:844
860 msgid "create partitions on a block device"
861 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
862
863 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:724
864 msgid "modify a single partition on a block device"
865 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
866
867 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:733
868 msgid "display the disk geometry from the partition table"
869 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
870
871 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:730
872 msgid "display the kernel geometry"
873 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
874
875 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:727
876 msgid "display the partition table"
877 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
878
879 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:760
880 msgid "run a command via the shell"
881 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
882
883 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:763
884 msgid "run a command via the shell returning lines"
885 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
886
887 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:754
888 msgid "sleep for some seconds"
889 msgstr "usypia na kilka sekund"
890
891 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:583
892 msgid "get file information"
893 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
894
895 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:589
896 msgid "get file system statistics"
897 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
898
899 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:709 fish/cmds.c:712
900 msgid "print the printable strings in a file"
901 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
902
903 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:940
904 msgid "disable swap on device"
905 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
906
907 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:946
908 msgid "disable swap on file"
909 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
910
911 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:952
912 msgid "disable swap on labeled swap partition"
913 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
914
915 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:958
916 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
917 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
918
919 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:937
920 msgid "enable swap on device"
921 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
922
923 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:943
924 msgid "enable swap on file"
925 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
926
927 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:949
928 msgid "enable swap on labeled swap partition"
929 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
930
931 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:955
932 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
933 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
934
935 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:433
936 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
937 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
938
939 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:796
940 msgid "return last 10 lines of a file"
941 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
942
943 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:799
944 msgid "return last N lines of a file"
945 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
946
947 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:634
948 msgid "unpack tarfile to directory"
949 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
950
951 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:637
952 msgid "pack directory into tarfile"
953 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
954
955 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:640 fish/cmds.c:1114
956 msgid "unpack compressed tarball to directory"
957 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
958
959 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:643 fish/cmds.c:1117
960 msgid "pack directory into compressed tarball"
961 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
962
963 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:436
964 msgid "update file timestamps or create a new file"
965 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
966
967 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1024
968 msgid "truncate a file to zero size"
969 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
970
971 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1027
972 msgid "truncate a file to a particular size"
973 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
974
975 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:592
976 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
977 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
978
979 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:838
980 msgid "set file mode creation mask (umask)"
981 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
982
983 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:562
984 msgid "unmount a filesystem"
985 msgstr "odmontowuje system plików"
986
987 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:568
988 msgid "unmount all filesystems"
989 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
990
991 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:625
992 msgid "upload a file from the local machine"
993 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
994
995 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1030
996 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
997 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
998
999 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:397
1000 msgid "get the library version number"
1001 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1002
1003 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1021
1004 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1005 msgstr ""
1006 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1007 "zamontowanemu urządzeniu"
1008
1009 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:739
1010 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1011 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1012
1013 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:736
1014 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1015 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1016
1017 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:547
1018 msgid "create an LVM volume group"
1019 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1020
1021 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1105
1022 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1102
1026 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:661
1030 msgid "remove an LVM volume group"
1031 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1032
1033 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1087
1034 msgid "rename an LVM volume group"
1035 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1036
1037 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:457 fish/cmds.c:466
1038 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1039 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1040
1041 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1123
1042 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1096
1046 #, fuzzy
1047 msgid "get the UUID of a volume group"
1048 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1049
1050 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:787
1051 msgid "count characters in a file"
1052 msgstr "liczy znaki w pliku"
1053
1054 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:781
1055 msgid "count lines in a file"
1056 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1057
1058 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:784
1059 msgid "count words in a file"
1060 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1061
1062 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:559
1063 msgid "create a file"
1064 msgstr "tworzy plik"
1065
1066 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:682
1067 msgid "write zeroes to the device"
1068 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1069
1070 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1111
1071 #, fuzzy
1072 msgid "write zeroes to an entire device"
1073 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1074
1075 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:718
1076 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1077 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1078
1079 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:847
1080 msgid "determine file type inside a compressed file"
1081 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1082
1083 #: fish/cmds.c:319
1084 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1085 msgstr ""
1086 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1087 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1088 "o poleceniu."
1089
1090 #: fish/cmds.c:1437 fish/cmds.c:1449 fish/cmds.c:1462 fish/cmds.c:1476
1091 #: fish/cmds.c:1490 fish/cmds.c:1505 fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533
1092 #: fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561 fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589
1093 #: fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616 fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1644
1094 #: fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1672 fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1700
1095 #: fish/cmds.c:1714 fish/cmds.c:1729 fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1774
1096 #: fish/cmds.c:1788 fish/cmds.c:1804 fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1832
1097 #: fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860 fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1888
1098 #: fish/cmds.c:1901 fish/cmds.c:1917 fish/cmds.c:1933 fish/cmds.c:1949
1099 #: fish/cmds.c:1963 fish/cmds.c:1976 fish/cmds.c:1992 fish/cmds.c:2011
1100 #: fish/cmds.c:2030 fish/cmds.c:2048 fish/cmds.c:2063 fish/cmds.c:2078
1101 #: fish/cmds.c:2093 fish/cmds.c:2108 fish/cmds.c:2123 fish/cmds.c:2138
1102 #: fish/cmds.c:2153 fish/cmds.c:2169 fish/cmds.c:2189 fish/cmds.c:2223
1103 #: fish/cmds.c:2237 fish/cmds.c:2256 fish/cmds.c:2275 fish/cmds.c:2293
1104 #: fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2326 fish/cmds.c:2343 fish/cmds.c:2358
1105 #: fish/cmds.c:2374 fish/cmds.c:2386 fish/cmds.c:2399 fish/cmds.c:2416
1106 #: fish/cmds.c:2432 fish/cmds.c:2448 fish/cmds.c:2464 fish/cmds.c:2480
1107 #: fish/cmds.c:2497 fish/cmds.c:2534 fish/cmds.c:2588 fish/cmds.c:2606
1108 #: fish/cmds.c:2624 fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2676
1109 #: fish/cmds.c:2711 fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2842
1110 #: fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2895
1111 #: fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:2933 fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2971
1112 #: fish/cmds.c:2990 fish/cmds.c:3009 fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3040
1113 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3070 fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3103
1114 #: fish/cmds.c:3136 fish/cmds.c:3152 fish/cmds.c:3168 fish/cmds.c:3182
1115 #: fish/cmds.c:3197 fish/cmds.c:3217 fish/cmds.c:3237 fish/cmds.c:3258
1116 #: fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3296 fish/cmds.c:3316 fish/cmds.c:3336
1117 #: fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3372 fish/cmds.c:3390 fish/cmds.c:3410
1118 #: fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3438 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3468
1119 #: fish/cmds.c:3486 fish/cmds.c:3501 fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3536
1120 #: fish/cmds.c:3551 fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3609
1121 #: fish/cmds.c:3628 fish/cmds.c:3659 fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3688
1122 #: fish/cmds.c:3709 fish/cmds.c:3729 fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3768
1123 #: fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3801 fish/cmds.c:3892 fish/cmds.c:3909
1124 #: fish/cmds.c:3926 fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3976
1125 #: fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4042 fish/cmds.c:4056
1126 #: fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4106 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4140
1127 #: fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4205
1128 #: fish/cmds.c:4224 fish/cmds.c:4242 fish/cmds.c:4260 fish/cmds.c:4278
1129 #: fish/cmds.c:4298 fish/cmds.c:4336 fish/cmds.c:4356 fish/cmds.c:4393
1130 #: fish/cmds.c:4408 fish/cmds.c:4424 fish/cmds.c:4442 fish/cmds.c:4462
1131 #: fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4496 fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4530
1132 #: fish/cmds.c:4604 fish/cmds.c:4642 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4791
1133 #: fish/cmds.c:4825 fish/cmds.c:4845 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4883
1134 #: fish/cmds.c:4902 fish/cmds.c:4924 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:5002
1135 #: fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5036 fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5066
1136 #: fish/cmds.c:5081 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5147
1137 #: fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5189 fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5231
1138 #: fish/cmds.c:5252 fish/cmds.c:5273 fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5315
1139 #: fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5394
1140 #: fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5430 fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5467
1141 #: fish/cmds.c:5502 fish/cmds.c:5516 fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5546
1142 #: fish/cmds.c:5562 fish/cmds.c:5576 fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5604
1143 #: fish/cmds.c:5618 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5704
1144 #: fish/cmds.c:5735 fish/cmds.c:5750 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5778
1145 #: fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5809 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5879
1146 #: fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5952 fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6028
1147 #: fish/cmds.c:6063 fish/cmds.c:6077 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6116
1148 #: fish/cmds.c:6135 fish/cmds.c:6152 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6202
1149 #: fish/cmds.c:6271 fish/cmds.c:6308 fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6386
1150 #: fish/cmds.c:6409 fish/cmds.c:6434 fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6508
1151 #: fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6567 fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6637
1152 #: fish/cmds.c:6654 fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6744
1153 #: fish/cmds.c:6763 fish/cmds.c:6782 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6815
1154 #: fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6856 fish/cmds.c:6873 fish/cmds.c:6890
1155 #: fish/cmds.c:6907 fish/cmds.c:6926 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6973
1156 #: fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7012 fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7039
1157 #: fish/cmds.c:7073 fish/cmds.c:7109 fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7199
1158 #: fish/cmds.c:7218 fish/cmds.c:7251 fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7281
1159 #: fish/cmds.c:7318 fish/cmds.c:7338 fish/cmds.c:7359
1160 #, c-format
1161 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1162 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1163
1164 #: fish/cmds.c:1438 fish/cmds.c:1450 fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1477
1165 #: fish/cmds.c:1491 fish/cmds.c:1506 fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1534
1166 #: fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1562 fish/cmds.c:1577 fish/cmds.c:1590
1167 #: fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617 fish/cmds.c:1632 fish/cmds.c:1645
1168 #: fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1673 fish/cmds.c:1687 fish/cmds.c:1701
1169 #: fish/cmds.c:1715 fish/cmds.c:1730 fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1775
1170 #: fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1805 fish/cmds.c:1818 fish/cmds.c:1833
1171 #: fish/cmds.c:1846 fish/cmds.c:1861 fish/cmds.c:1874 fish/cmds.c:1889
1172 #: fish/cmds.c:1902 fish/cmds.c:1918 fish/cmds.c:1934 fish/cmds.c:1950
1173 #: fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1977 fish/cmds.c:1993 fish/cmds.c:2012
1174 #: fish/cmds.c:2031 fish/cmds.c:2049 fish/cmds.c:2064 fish/cmds.c:2079
1175 #: fish/cmds.c:2094 fish/cmds.c:2109 fish/cmds.c:2124 fish/cmds.c:2139
1176 #: fish/cmds.c:2154 fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2190 fish/cmds.c:2224
1177 #: fish/cmds.c:2238 fish/cmds.c:2257 fish/cmds.c:2276 fish/cmds.c:2294
1178 #: fish/cmds.c:2311 fish/cmds.c:2327 fish/cmds.c:2344 fish/cmds.c:2359
1179 #: fish/cmds.c:2375 fish/cmds.c:2387 fish/cmds.c:2400 fish/cmds.c:2417
1180 #: fish/cmds.c:2433 fish/cmds.c:2449 fish/cmds.c:2465 fish/cmds.c:2481
1181 #: fish/cmds.c:2498 fish/cmds.c:2535 fish/cmds.c:2589 fish/cmds.c:2607
1182 #: fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2643 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2677
1183 #: fish/cmds.c:2712 fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2843
1184 #: fish/cmds.c:2856 fish/cmds.c:2871 fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2896
1185 #: fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2934 fish/cmds.c:2953 fish/cmds.c:2972
1186 #: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:3010 fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3041
1187 #: fish/cmds.c:3055 fish/cmds.c:3071 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3104
1188 #: fish/cmds.c:3137 fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3183
1189 #: fish/cmds.c:3198 fish/cmds.c:3218 fish/cmds.c:3238 fish/cmds.c:3259
1190 #: fish/cmds.c:3279 fish/cmds.c:3297 fish/cmds.c:3317 fish/cmds.c:3337
1191 #: fish/cmds.c:3354 fish/cmds.c:3373 fish/cmds.c:3391 fish/cmds.c:3411
1192 #: fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3469
1193 #: fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3537
1194 #: fish/cmds.c:3552 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3610
1195 #: fish/cmds.c:3629 fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3689
1196 #: fish/cmds.c:3710 fish/cmds.c:3730 fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:3769
1197 #: fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:3893 fish/cmds.c:3910
1198 #: fish/cmds.c:3927 fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3977
1199 #: fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4024 fish/cmds.c:4043 fish/cmds.c:4057
1200 #: fish/cmds.c:4090 fish/cmds.c:4107 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4141
1201 #: fish/cmds.c:4160 fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4206
1202 #: fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4243 fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4279
1203 #: fish/cmds.c:4299 fish/cmds.c:4337 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4394
1204 #: fish/cmds.c:4409 fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4443 fish/cmds.c:4463
1205 #: fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4531
1206 #: fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4792
1207 #: fish/cmds.c:4826 fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4884
1208 #: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4965 fish/cmds.c:5003
1209 #: fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5053 fish/cmds.c:5067
1210 #: fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5106 fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5148
1211 #: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5190 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5232
1212 #: fish/cmds.c:5253 fish/cmds.c:5274 fish/cmds.c:5295 fish/cmds.c:5316
1213 #: fish/cmds.c:5337 fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5377 fish/cmds.c:5395
1214 #: fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5431 fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5468
1215 #: fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5517 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5547
1216 #: fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5577 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5605
1217 #: fish/cmds.c:5619 fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5668 fish/cmds.c:5705
1218 #: fish/cmds.c:5736 fish/cmds.c:5751 fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5779
1219 #: fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:5810 fish/cmds.c:5845 fish/cmds.c:5880
1220 #: fish/cmds.c:5916 fish/cmds.c:5953 fish/cmds.c:5991 fish/cmds.c:6029
1221 #: fish/cmds.c:6064 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6117
1222 #: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6153 fish/cmds.c:6170 fish/cmds.c:6203
1223 #: fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6309 fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6387
1224 #: fish/cmds.c:6410 fish/cmds.c:6435 fish/cmds.c:6491 fish/cmds.c:6509
1225 #: fish/cmds.c:6551 fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6604 fish/cmds.c:6638
1226 #: fish/cmds.c:6655 fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6728 fish/cmds.c:6745
1227 #: fish/cmds.c:6764 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6816
1228 #: fish/cmds.c:6840 fish/cmds.c:6857 fish/cmds.c:6874 fish/cmds.c:6891
1229 #: fish/cmds.c:6908 fish/cmds.c:6927 fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6974
1230 #: fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7013 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7040
1231 #: fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7147 fish/cmds.c:7200
1232 #: fish/cmds.c:7219 fish/cmds.c:7252 fish/cmds.c:7265 fish/cmds.c:7282
1233 #: fish/cmds.c:7319 fish/cmds.c:7339 fish/cmds.c:7360
1234 #, c-format
1235 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1236 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1237
1238 #: fish/cmds.c:1740 fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2508 fish/cmds.c:2545
1239 #: fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2742 fish/cmds.c:2761
1240 #: fish/cmds.c:2780 fish/cmds.c:2820 fish/cmds.c:3115 fish/cmds.c:3639
1241 #: fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3870
1242 #: fish/cmds.c:3988 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4309 fish/cmds.c:4367
1243 #: fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4615
1244 #: fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4672 fish/cmds.c:4691 fish/cmds.c:4729
1245 #: fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4767 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4937
1246 #: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5645 fish/cmds.c:5680
1247 #: fish/cmds.c:5715 fish/cmds.c:5821 fish/cmds.c:5855 fish/cmds.c:5890
1248 #: fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6002 fish/cmds.c:6040
1249 #: fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6215 fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6241
1250 #: fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6284 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6338
1251 #: fish/cmds.c:6447 fish/cmds.c:6466 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6534
1252 #: fish/cmds.c:6579 fish/cmds.c:6615 fish/cmds.c:6684 fish/cmds.c:6703
1253 #: fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:7051 fish/cmds.c:7085 fish/cmds.c:7121
1254 #: fish/cmds.c:7158 fish/cmds.c:7177 fish/cmds.c:7230 fish/cmds.c:7295
1255 #, c-format
1256 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1257 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1258
1259 #: fish/cmds.c:1746 fish/cmds.c:2208 fish/cmds.c:2514 fish/cmds.c:2551
1260 #: fish/cmds.c:2570 fish/cmds.c:2695 fish/cmds.c:2748 fish/cmds.c:2767
1261 #: fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2826 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3645
1262 #: fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3838 fish/cmds.c:3857 fish/cmds.c:3876
1263 #: fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4315 fish/cmds.c:4373
1264 #: fish/cmds.c:4547 fish/cmds.c:4566 fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4621
1265 #: fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:4678 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4735
1266 #: fish/cmds.c:4754 fish/cmds.c:4773 fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4943
1267 #: fish/cmds.c:4983 fish/cmds.c:5486 fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5686
1268 #: fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5861 fish/cmds.c:5896
1269 #: fish/cmds.c:5932 fish/cmds.c:5970 fish/cmds.c:6008 fish/cmds.c:6046
1270 #: fish/cmds.c:6290 fish/cmds.c:6325 fish/cmds.c:6344 fish/cmds.c:6453
1271 #: fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6621 fish/cmds.c:6690 fish/cmds.c:6709
1272 #: fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7091 fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7164
1273 #: fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7236 fish/cmds.c:7301
1274 #, c-format
1275 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1276 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1277
1278 #: fish/cmds.c:8214
1279 #, c-format
1280 msgid "%s: unknown command\n"
1281 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1282
1283 #: fish/edit.c:86
1284 #, c-format
1285 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1286 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1287
1288 #: fish/fish.c:85 fuse/guestmount.c:869
1289 #, c-format
1290 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1291 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1292
1293 #: fish/fish.c:89
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid ""
1296 "%s: guest filesystem shell\n"
1297 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1298 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1299 "Usage:\n"
1300 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1301 "  %s -i libvirt-domain\n"
1302 "  %s -i disk-image(s)\n"
1303 "or for interactive use:\n"
1304 "  %s\n"
1305 "or from a shell script:\n"
1306 "  %s <<EOF\n"
1307 "  cmd\n"
1308 "  ...\n"
1309 "  EOF\n"
1310 "Options:\n"
1311 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1312 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1313 "  -a|--add image       Add image\n"
1314 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1315 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1316 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1317 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1318 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1319 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1320 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1321 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1322 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1323 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1324 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1325 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1326 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1327 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1328 msgstr ""
1329 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1330 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1331 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1332 "Użycie:\n"
1333 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1334 "  %s -i domena-libvirt\n"
1335 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1336 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1337 "  %s\n"
1338 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1339 "  %s <<EOF\n"
1340 "  polecenie\n"
1341 "  ...\n"
1342 "  EOF\n"
1343 "Opcje:\n"
1344 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1345 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1346 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1347 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1348 "                       pomocą Tab\n"
1349 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1350 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1351 "                       montowania dysków\n"
1352 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1353 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1354 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1355 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1356 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1357 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1358 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1359 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1360 "                       wykonaniem\n"
1361 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1362 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1363
1364 #: fish/fish.c:185 fuse/guestmount.c:966
1365 #, c-format
1366 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1367 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1368
1369 #: fish/fish.c:224
1370 #, c-format
1371 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1372 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1373
1374 #: fish/fish.c:231
1375 #, c-format
1376 msgid ""
1377 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1378 msgstr ""
1379 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1380
1381 #: fish/fish.c:240 fuse/guestmount.c:1011
1382 #, c-format
1383 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1384 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1385
1386 #: fish/fish.c:297
1387 #, c-format
1388 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1389 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1390
1391 #: fish/fish.c:370
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid ""
1394 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1395 msgstr ""
1396 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1397
1398 #: fish/fish.c:377
1399 #, c-format
1400 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1401 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1402
1403 #: fish/fish.c:387
1404 #, c-format
1405 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1406 msgstr ""
1407 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1408
1409 #: fish/fish.c:436
1410 #, c-format
1411 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1412 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1413
1414 #: fish/fish.c:444
1415 #, c-format
1416 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1417 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1418
1419 #: fish/fish.c:450
1420 #, c-format
1421 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1422 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1423
1424 #: fish/fish.c:619
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid ""
1427 "\n"
1428 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1429 "editing virtual machine filesystems.\n"
1430 "\n"
1431 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1432 "      'man' to read the manual\n"
1433 "      'quit' to quit the shell\n"
1434 "\n"
1435 msgstr ""
1436 "\n"
1437 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1438 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1439 "\n"
1440 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1441 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1442 "\n"
1443
1444 #: fish/fish.c:700
1445 #, c-format
1446 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1447 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1448
1449 #: fish/fish.c:706 fish/fish.c:723
1450 #, c-format
1451 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1452 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1453
1454 #: fish/fish.c:717
1455 #, c-format
1456 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1457 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1458
1459 #: fish/fish.c:772
1460 #, c-format
1461 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1462 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1463
1464 #: fish/fish.c:789
1465 #, c-format
1466 msgid "%s: too many arguments\n"
1467 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1468
1469 #: fish/fish.c:818
1470 #, c-format
1471 msgid "%s: empty command on command line\n"
1472 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1473
1474 #: fish/fish.c:982
1475 msgid "display a list of commands or help on a command"
1476 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1477
1478 #: fish/fish.c:984
1479 msgid "read the manual"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: fish/fish.c:986
1483 msgid "quit guestfish"
1484 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1485
1486 #: fish/fish.c:989
1487 msgid "allocate an image"
1488 msgstr "przydziela obraz"
1489
1490 #: fish/fish.c:991
1491 msgid "display a line of text"
1492 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1493
1494 #: fish/fish.c:993
1495 msgid "edit a file in the image"
1496 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1497
1498 #: fish/fish.c:995
1499 msgid "local change directory"
1500 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1501
1502 #: fish/fish.c:997
1503 msgid "expand wildcards in command"
1504 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1505
1506 #: fish/fish.c:999
1507 msgid "view a file in the pager"
1508 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1509
1510 #: fish/fish.c:1001
1511 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1512 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1513
1514 #: fish/fish.c:1003
1515 msgid "allocate a sparse image file"
1516 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1517
1518 #: fish/fish.c:1005
1519 msgid "measure time taken to run command"
1520 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1521
1522 #: fish/fish.c:1017
1523 #, c-format
1524 msgid ""
1525 "alloc - allocate an image\n"
1526 "     alloc <filename> <size>\n"
1527 "\n"
1528 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1529 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1530 "\n"
1531 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1532 "\n"
1533 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1534 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1535 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1536 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1537 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1538 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1539 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1540 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1541 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1542 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1543 msgstr ""
1544 "alloc - przydziela obraz\n"
1545 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1546 "\n"
1547 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1548 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1549 "\n"
1550 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1551 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1552 "\n"
1553 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1554 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1555 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1556 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1557 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1558 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1559 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1560 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1561 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1562 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1563
1564 #: fish/fish.c:1036
1565 #, c-format
1566 msgid ""
1567 "echo - display a line of text\n"
1568 "     echo [<params> ...]\n"
1569 "\n"
1570 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1571 msgstr ""
1572 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1573 "     echo [<parametry> ...]\n"
1574 "\n"
1575 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1576
1577 #: fish/fish.c:1043
1578 #, c-format
1579 msgid ""
1580 "edit - edit a file in the image\n"
1581 "     edit <filename>\n"
1582 "\n"
1583 "    This is used to edit a file.\n"
1584 "\n"
1585 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1586 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1587 "\n"
1588 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1589 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1590 "\n"
1591 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1592 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1593 msgstr ""
1594 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1595 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1596 "\n"
1597 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1598 "\n"
1599 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1600 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1601 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1602 "\n"
1603 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1604 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1605 "\n"
1606 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1607 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1608
1609 #: fish/fish.c:1057
1610 #, c-format
1611 msgid ""
1612 "lcd - local change directory\n"
1613 "    lcd <directory>\n"
1614 "\n"
1615 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1616 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1617 "    place.\n"
1618 msgstr ""
1619 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1620 "    lcd <katalog>\n"
1621 "\n"
1622 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1623 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1624
1625 #: fish/fish.c:1064
1626 #, c-format
1627 msgid ""
1628 "glob - expand wildcards in command\n"
1629 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1630 "\n"
1631 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1632 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1633 "    once for each expanded argument.\n"
1634 msgstr ""
1635 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1636 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1637 "\n"
1638 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1639 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1640 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1641 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1642
1643 #: fish/fish.c:1072
1644 #, c-format
1645 msgid ""
1646 "man - read the manual\n"
1647 "    man\n"
1648 "\n"
1649 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: fish/fish.c:1077
1653 #, c-format
1654 msgid ""
1655 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1656 "     help cmd\n"
1657 "     help\n"
1658 msgstr ""
1659 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1660 "     help polecenie\n"
1661 "     help\n"
1662
1663 #: fish/fish.c:1082
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "more - view a file in the pager\n"
1667 "     more <filename>\n"
1668 "\n"
1669 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1670 "\n"
1671 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1672 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1673 "\n"
1674 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1675 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1676 "\n"
1677 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1678 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1679 msgstr ""
1680 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1681 "     more <nazwa_pliku>\n"
1682 "\n"
1683 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1684 "\n"
1685 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1686 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1687 "\n"
1688 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1689 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1690 "\n"
1691 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1692 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1693
1694 #: fish/fish.c:1098
1695 #, c-format
1696 msgid ""
1697 "quit - quit guestfish\n"
1698 "     quit\n"
1699 msgstr ""
1700 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1701 "     quit\n"
1702
1703 #: fish/fish.c:1101
1704 #, c-format
1705 msgid ""
1706 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1707 "     reopen\n"
1708 "\n"
1709 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1710 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1711 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1712 msgstr ""
1713 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1714 "     reopen\n"
1715 "\n"
1716 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1717 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1718 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1719 "przydatne do testowania.\n"
1720
1721 #: fish/fish.c:1108
1722 #, c-format
1723 msgid ""
1724 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1725 "     sparse <filename> <size>\n"
1726 "\n"
1727 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1728 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1729 "\n"
1730 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1731 "    command, except that the image file is allocated\n"
1732 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1733 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1734 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1735 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1736 "    space during a write operation.\n"
1737 "\n"
1738 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1739 "\n"
1740 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1741 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1742 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1743 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1744 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1745 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1746 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1747 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1748 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1749 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1750 msgstr ""
1751 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1752 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1753 "\n"
1754 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1755 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1756 "\n"
1757 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1758 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1759 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1760 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1761 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1762 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1763 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1764 "\n"
1765 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1766 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1767 "\n"
1768 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1769 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1770 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1771 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1772 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1773 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1774 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1775 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1776 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1777 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1778
1779 #: fish/fish.c:1135
1780 #, c-format
1781 msgid ""
1782 "time - measure time taken to run command\n"
1783 "    time <command> [<args> ...]\n"
1784 "\n"
1785 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1786 "    time afterwards.\n"
1787 msgstr ""
1788 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1789 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1790 "\n"
1791 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1792
1793 #: fish/fish.c:1141
1794 #, c-format
1795 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1796 msgstr ""
1797 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1798 "poleceń\n"
1799
1800 #: fish/fish.c:1155
1801 #, c-format
1802 msgid ""
1803 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1804 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1805 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: fish/fish.c:1312
1809 #, c-format
1810 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1811 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1812
1813 #: fish/glob.c:52
1814 #, c-format
1815 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1816 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1817
1818 #: fish/glob.c:72
1819 #, c-format
1820 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1821 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1822
1823 #: fish/lcd.c:34
1824 #, c-format
1825 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1826 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1827
1828 #: fish/man.c:34
1829 #, c-format
1830 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: fish/man.c:53
1834 #, fuzzy, c-format
1835 msgid "the external 'man' program failed\n"
1836 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1837
1838 #: fish/more.c:40
1839 #, c-format
1840 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1841 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1842
1843 #: fish/prep.c:112
1844 #, c-format
1845 msgid ""
1846 "List of available prepared disk images:\n"
1847 "\n"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: fish/prep.c:115
1851 #, c-format
1852 msgid ""
1853 "guestfish -N %-16s %s\n"
1854 "\n"
1855 "%s\n"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: fish/prep.c:123
1859 #, c-format
1860 msgid "  Optional parameters:\n"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: fish/prep.c:130
1864 #, c-format
1865 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: fish/prep.c:140
1869 #, c-format
1870 msgid ""
1871 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1872 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1873 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: fish/prep.c:177
1877 #, c-format
1878 msgid ""
1879 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1880 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: fish/prep.c:239
1884 #, c-format
1885 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1886 msgstr ""
1887
1888 #: fish/prep.c:256 fish/prep.c:263 fish/prep.c:278
1889 #, fuzzy
1890 msgid "failed to allocate disk"
1891 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1892
1893 #: fish/prep.c:270 fish/prep.c:285
1894 #, c-format
1895 msgid "failed to partition disk: %s"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: fish/prep.c:295
1899 #, c-format
1900 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: fish/rc.c:249
1904 #, c-format
1905 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1906 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1907
1908 #: fish/rc.c:254
1909 #, c-format
1910 msgid ""
1911 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1912 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1913 msgstr ""
1914 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1915 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1916 "zgadzać.\n"
1917
1918 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1919 #, c-format
1920 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1921 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1922
1923 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1924 #, c-format
1925 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1926 msgstr ""
1927 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1928 "serwera\n"
1929
1930 #: fish/rc.c:380
1931 #, c-format
1932 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1933 msgstr ""
1934 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1935
1936 #: fish/reopen.c:36
1937 #, c-format
1938 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1939 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1940
1941 #: fish/reopen.c:46
1942 #, c-format
1943 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1944 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1945
1946 #: fish/time.c:35
1947 #, c-format
1948 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1949 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1950
1951 #: fuse/guestmount.c:873
1952 #, c-format
1953 msgid ""
1954 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1955 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1956 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1957 "Usage:\n"
1958 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1959 "Options:\n"
1960 "  -a|--add image       Add image\n"
1961 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1962 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1963 "  --help               Display help message and exit\n"
1964 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1965 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1966 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1967 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1968 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1969 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1970 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1971 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1972 msgstr ""
1973 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1974 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1975 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1976 "Użycie:\n"
1977 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1978 "Opcje:\n"
1979 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1980 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1981 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1982 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1983 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1984 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1985 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1986 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1987 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1988 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1989 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1990 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1991 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1992 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1993
1994 #: fuse/guestmount.c:1082
1995 #, c-format
1996 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1997 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1998
1999 #: fuse/guestmount.c:1090
2000 #, c-format
2001 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2002 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2003
2004 #: src/guestfs.c:290
2005 #, c-format
2006 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2007 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2008
2009 #: src/guestfs.c:393
2010 #, c-format
2011 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2012 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2013
2014 #: src/guestfs.c:748
2015 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2016 msgstr ""
2017 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2018
2019 #: src/guestfs.c:762
2020 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2021 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2022
2023 #: src/guestfs.c:776
2024 #, c-format
2025 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2026 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2027
2028 #: src/guestfs.c:797 src/guestfs.c:834 src/guestfs.c:881
2029 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2030 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2031
2032 #: src/guestfs.c:953
2033 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2034 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2035
2036 #: src/guestfs.c:958
2037 #, fuzzy
2038 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2039 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
2040
2041 #: src/guestfs.c:978
2042 #, c-format
2043 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2044 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2045
2046 #: src/guestfs.c:1068
2047 #, c-format
2048 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2049 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2050
2051 #: src/guestfs.c:1480
2052 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2053 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2054
2055 #: src/guestfs.c:1499
2056 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2057 msgstr ""
2058 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2059 "błędów"
2060
2061 #: src/guestfs.c:1512
2062 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2063 msgstr ""
2064 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2065
2066 #: src/guestfs.c:1604
2067 #, c-format
2068 msgid "external command failed: %s"
2069 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2070
2071 #: src/guestfs.c:1677
2072 #, c-format
2073 msgid ""
2074 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2075 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2076 msgstr ""
2077 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2078 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2079
2080 #: src/guestfs.c:1853
2081 msgid "qemu has not been launched yet"
2082 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2083
2084 #: src/guestfs.c:1864
2085 msgid "no subprocess to kill"
2086 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2087
2088 #: src/guestfs.c:1986
2089 #, c-format
2090 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2091 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2092
2093 #: src/guestfs.c:2009
2094 #, c-format
2095 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2096 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2097
2098 #: src/guestfs.c:2124
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2102 msgstr ""
2103 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2104 "x\n"
2105
2106 #: src/guestfs.c:2282 src/guestfs.c:2336
2107 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2108 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2109
2110 #: src/guestfs.c:2298
2111 #, c-format
2112 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2113 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2114
2115 #: src/guestfs.c:2313
2116 #, c-format
2117 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2118 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2119
2120 #: src/guestfs.c:2443
2121 #, c-format
2122 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2123 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2124
2125 #: src/guestfs.c:2465
2126 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2127 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2128
2129 #: src/guestfs.c:2474
2130 msgid "dispatch failed to marshal args"
2131 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2132
2133 #: src/guestfs.c:2604
2134 #, c-format
2135 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2136 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2137
2138 #: src/guestfs.c:2620
2139 #, c-format
2140 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2141 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2142
2143 #: src/guestfs.c:2743
2144 #, c-format
2145 msgid "%s: error in chunked encoding"
2146 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2147
2148 #: src/guestfs.c:2771
2149 msgid "write to daemon socket"
2150 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2151
2152 #: src/guestfs.c:2794
2153 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2154 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2155
2156 #: src/guestfs.c:2799
2157 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2158 msgstr ""
2159 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2160 "fragmentów pliku"
2161
2162 #: src/guestfs.c:2807
2163 msgid "failed to parse file chunk"
2164 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2165
2166 #: src/guestfs.c:2816
2167 msgid "file receive cancelled by daemon"
2168 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2169
2170 #: test-tool/test-tool.c:78
2171 #, c-format
2172 msgid ""
2173 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2174 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2175 "Usage:\n"
2176 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2177 "Options:\n"
2178 "  --help         Display usage\n"
2179 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2180 "                 Helper program (default: %s)\n"
2181 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2182 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2183 "  --timeout n\n"
2184 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2185 msgstr ""
2186 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2187 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2188 "Użycie:\n"
2189 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2190 "Opcje:\n"
2191 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2192 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2193 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2194 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2195 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2196 "  --timeout n\n"
2197 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2198 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2199
2200 #: test-tool/test-tool.c:134
2201 #, c-format
2202 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2203 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2204
2205 #: test-tool/test-tool.c:143
2206 #, c-format
2207 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2208 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2209
2210 #: test-tool/test-tool.c:155
2211 #, c-format
2212 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2213 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2214
2215 #: test-tool/test-tool.c:178
2216 #, c-format
2217 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2218 msgstr ""
2219 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2220 "się\n"
2221
2222 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2223 #, c-format
2224 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2225 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2226
2227 #: test-tool/test-tool.c:197
2228 #, c-format
2229 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2230 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2231
2232 #: test-tool/test-tool.c:219
2233 #, c-format
2234 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2235 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2236
2237 #: test-tool/test-tool.c:231
2238 #, c-format
2239 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2240 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2241
2242 #: test-tool/test-tool.c:237
2243 #, c-format
2244 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2245 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2246
2247 #: test-tool/test-tool.c:243
2248 #, c-format
2249 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2250 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2251
2252 #: test-tool/test-tool.c:249
2253 #, c-format
2254 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2255 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2256
2257 #: test-tool/test-tool.c:255
2258 #, c-format
2259 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2260 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2261
2262 #: test-tool/test-tool.c:263
2263 #, c-format
2264 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2265 msgstr ""
2266 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2267 "nie powiódł się\n"
2268
2269 #: test-tool/test-tool.c:294
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2273 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2274 msgstr ""
2275 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2276 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2277
2278 #: test-tool/test-tool.c:302
2279 #, c-format
2280 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2281 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2282
2283 #: test-tool/test-tool.c:316
2284 #, c-format
2285 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2286 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2287
2288 #: test-tool/test-tool.c:365
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2292 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2293 "\n"
2294 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2295 msgstr ""
2296 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2297 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2298 "\n"
2299 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2300
2301 #: test-tool/test-tool.c:381
2302 #, c-format
2303 msgid "command failed: %s"
2304 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2305
2306 #: test-tool/test-tool.c:389
2307 #, c-format
2308 msgid ""
2309 "Test tool helper program %s\n"
2310 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2311 "was built.\n"
2312 msgstr ""
2313 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2314 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2315
2316 #: test-tool/test-tool.c:423
2317 #, c-format
2318 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2319 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"