644f6552d281b8a53f2f6063f4908c9c7d8e6a1b
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
7 # rjones <rjones@redhat.com>, 2011.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
12 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
13 "POT-Creation-Date: 2011-10-26 21:10+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2011-10-19 15:44+0000\n"
15 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
16 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
17 "Language: pl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
22 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
23
24 #: align/scan.c:68 cat/virt-cat.c:61 cat/virt-filesystems.c:100
25 #: cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70 edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:101
26 #: fuse/guestmount.c:908 inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:60
27 #, c-format
28 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
29 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
30
31 #: align/scan.c:72
32 #, c-format
33 msgid ""
34 "%s: check alignment of virtual machine partitions\n"
35 "Copyright (C) 2011 Red Hat Inc.\n"
36 "Usage:\n"
37 "  %s [--options] -d domname\n"
38 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
39 "Options:\n"
40 "  -a|--add image       Add image\n"
41 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
42 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
43 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
44 "  --help               Display brief help\n"
45 "  -q|--quiet           No output, just exit code\n"
46 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
47 "  -V|--version         Display version and exit\n"
48 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
49 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
50 msgstr ""
51
52 #: align/scan.c:127 cat/virt-cat.c:121 cat/virt-filesystems.c:203
53 #: cat/virt-ls.c:192 df/domains.c:429 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141
54 #: fish/fish.c:222 fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
55 #: rescue/virt-rescue.c:137
56 #, c-format
57 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
58 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
59
60 #: align/scan.c:145 cat/virt-cat.c:143 cat/virt-filesystems.c:257
61 #: cat/virt-ls.c:242 df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279
62 #: fuse/guestmount.c:1061 inspector/virt-inspector.c:154
63 #: rescue/virt-rescue.c:172
64 #, c-format
65 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
66 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
67
68 #: align/scan.c:269
69 msgid "alignment < 4K"
70 msgstr ""
71
72 #: align/scan.c:274
73 msgid "alignment < 64K"
74 msgstr ""
75
76 #: cat/virt-cat.c:65
77 #, c-format
78 msgid ""
79 "%s: display files in a virtual machine\n"
80 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
81 "Usage:\n"
82 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
83 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
84 "Options:\n"
85 "  -a|--add image       Add image\n"
86 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
87 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
88 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
89 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
90 "  --help               Display brief help\n"
91 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
92 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
93 "  -V|--version         Display version and exit\n"
94 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
95 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
96 msgstr ""
97 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
98 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
99 "Użycie:\n"
100 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
101 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
102 "Opcje:\n"
103 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
104 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
105 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
106 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
107 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
108 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
109 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
110 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
111 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
112 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
113 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
114
115 #: cat/virt-cat.c:359 edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1556
116 #, c-format
117 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
118 msgstr ""
119 "%s: musi być gościem systemu Windows, aby użyć liter dysków systemu Windows\n"
120
121 #: cat/virt-cat.c:373 edit/virt-edit.c:599
122 #, c-format
123 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
124 msgstr "%s: nie odnaleziono napędu \"%c:\".\n"
125
126 #: cat/virt-filesystems.c:104
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
130 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
131 "Usage:\n"
132 "  %s [--options] -d domname\n"
133 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
134 "Options:\n"
135 "  -a|--add image       Add image\n"
136 "  --all                Display everything\n"
137 "  --blkdevs|--block-devices\n"
138 "                       Display block devices\n"
139 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
140 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
141 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
142 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
143 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
144 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
145 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
146 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
147 "  --help               Display brief help\n"
148 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
149 "  -l|--long            Long output\n"
150 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
151 "                       Display LVM logical volumes\n"
152 "  --no-title           No title in --long output\n"
153 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
154 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
155 "                       Display LVM physical volumes\n"
156 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
157 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
158 "  -V|--version         Display version and exit\n"
159 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
160 "                       Display LVM volume groups\n"
161 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
162 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
163 msgstr ""
164 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
165 "w maszynie wirtualnej\n"
166 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
167 "Użycie:\n"
168 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
169 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
170 "Opcje:\n"
171 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
172 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
173 "  --blkdevs|--block-devices\n"
174 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
175 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
176 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
177 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
178 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
179 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
180 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
181 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
182 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
183 "                       w wyjściu opcji --long\n"
184 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
185 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
186 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
187 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
188 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
189 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
190 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
191 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
192 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
193 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
194 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
195 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
196 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
197 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
198 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
199 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
200
201 #: cat/virt-filesystems.c:319 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
202 #, c-format
203 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
204 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
205
206 #: cat/virt-ls.c:103
207 #, c-format
208 msgid ""
209 "%s: list files in a virtual machine\n"
210 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
211 "Usage:\n"
212 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
213 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
214 "Options:\n"
215 "  -a|--add image       Add image\n"
216 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
217 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
218 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
219 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
220 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
221 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
222 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
223 "  --help               Display brief help\n"
224 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
225 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
226 "  -l|--long            Long listing\n"
227 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
228 "  --times              Display file times\n"
229 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
230 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
231 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
232 "  --uids               Display UID, GID\n"
233 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
234 "  -V|--version         Display version and exit\n"
235 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
236 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
237 msgstr ""
238 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
239 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
240 "Użycie:\n"
241 "  %s [--opcje] -d nazwadom katalog [katalog...]\n"
242 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] katalog [katalog...]\n"
243 "Opcje:\n"
244 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
245 "  --checksum[=...]     Wyświetla sumy kontrolne plików\n"
246 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
247 "  --csv                Wyjście wartości oddzielonych przecinkami\n"
248 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
249 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
250 "  --extra-stats        Wyświetla dodatkowe statystyki\n"
251 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
252 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
253 "  -h|--human-readable  Wartości na wyjściu czytelne dla człowieka\n"
254 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
255 "  -l|--long            Długie listy\n"
256 "  -R|--recursive       Listy rekursywne\n"
257 "  --times              Wyświetla czasy plików\n"
258 "  --time-days          Wyświetla czasy plików jako dni do teraz\n"
259 "  --time-relative      Wyświetla czasy plików jako sekundy do teraz\n"
260 "  --time-t             Wyświetla czasy plików jako time_t\n"
261 "  --uids               Wyświetla UID, GID\n"
262 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
263 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
264 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
265 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
266
267 #: cat/virt-ls.c:338
268 #, c-format
269 msgid ""
270 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
271 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
272 msgstr ""
273 "%s: użyto flagi, której można używać tylko w połączeniu z trybem -lR\n"
274 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika virt-ls(1).\n"
275
276 #: cat/virt-ls.c:577
277 #, c-format
278 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
279 msgstr "%s: błąd podczas uzyskiwania rozszerzonych atrybutów dla %s %s\n"
280
281 #: cat/virt-ls.c:583
282 #, c-format
283 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
284 msgstr "%s: błąd: nie można przetworzyć licznika xattr dla %s %s\n"
285
286 #: df/domains.c:115
287 #, c-format
288 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
289 msgstr ""
290 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
291
292 #: df/domains.c:124
293 #, c-format
294 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
295 msgstr ""
296 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
297
298 #: df/domains.c:134
299 #, c-format
300 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
301 msgstr ""
302 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
303
304 #: df/domains.c:145
305 #, c-format
306 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
307 msgstr ""
308 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
309
310 #: df/domains.c:155
311 #, c-format
312 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
313 msgstr ""
314 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
315
316 #: df/domains.c:281
317 #, c-format
318 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
319 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
320
321 #: df/main.c:74
322 #, c-format
323 msgid ""
324 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
325 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
326 "Usage:\n"
327 "  %s [--options] -d domname\n"
328 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
329 "Options:\n"
330 "  -a|--add image       Add image\n"
331 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
332 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
333 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
334 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
335 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
336 "  --help               Display brief help\n"
337 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
338 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
339 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
340 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
341 "  -V|--version         Display version and exit\n"
342 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
343 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
344 msgstr ""
345 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
346 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
347 "Użycie:\n"
348 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
349 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
350 "Opcje:\n"
351 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
352 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
353 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
354 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
355 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
356 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
357 "                       w wyjściu opcji --long\n"
358 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
359 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
360 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
361 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
362 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
363 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
364 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
365 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
366
367 #: df/main.c:267
368 #, c-format
369 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
370 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
371
372 #: df/output.c:50
373 msgid "VirtualMachine"
374 msgstr "Maszyna wirtualna"
375
376 #: df/output.c:51
377 msgid "Filesystem"
378 msgstr "System plików"
379
380 #: df/output.c:54
381 msgid "1K-blocks"
382 msgstr "K-bloki"
383
384 #: df/output.c:56
385 msgid "Size"
386 msgstr "Rozmiar"
387
388 #: df/output.c:57
389 msgid "Used"
390 msgstr "Użyte"
391
392 #: df/output.c:58
393 msgid "Available"
394 msgstr "Dostępne"
395
396 #: df/output.c:59
397 msgid "Use%"
398 msgstr "Użycie%"
399
400 #: df/output.c:61
401 msgid "Inodes"
402 msgstr "I-węzły"
403
404 #: df/output.c:62
405 msgid "IUsed"
406 msgstr "IUżyte"
407
408 #: df/output.c:63
409 msgid "IFree"
410 msgstr "IWolne"
411
412 #: df/output.c:64
413 msgid "IUse%"
414 msgstr "IUżyte%"
415
416 #: edit/virt-edit.c:77
417 #, c-format
418 msgid ""
419 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
420 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
421 "Usage:\n"
422 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
423 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
424 "Options:\n"
425 "  -a|--add image       Add image\n"
426 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
427 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
428 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
429 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
430 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
431 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
432 "  --help               Display brief help\n"
433 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
434 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
435 "  -V|--version         Display version and exit\n"
436 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
437 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
438 msgstr ""
439 "%s: modyfikuje plik w maszynie wirtualnej\n"
440 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
441 "Użycie:\n"
442 "  %s [--opcje] -d nazwadom katalog [plik...]\n"
443 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
444 "Opcje:\n"
445 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
446 "  -b|--backup .roz     Tworzy kopię zapasową oryginału jako original.roz\n"
447 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
448 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
449 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
450 "  -e|--expr wyrażenie  Nieinteraktywne modyfikowanie używając wyrażenia\n"
451 "                       w języku Perl\n"
452 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
453 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
454 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
455 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
456 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
457 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
458 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
459
460 #: edit/virt-edit.c:175
461 #, c-format
462 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
463 msgstr "%s: opcję -b podano wiele razy\n"
464
465 #: edit/virt-edit.c:192
466 #, c-format
467 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
468 msgstr "%s: opcję -e podano wiele razy\n"
469
470 #: fish/alloc.c:37
471 #, c-format
472 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
473 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
474
475 #: fish/alloc.c:51
476 #, c-format
477 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
478 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
479
480 #: fish/alloc.c:75
481 #, c-format
482 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
483 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
484
485 #: fish/alloc.c:156
486 #, c-format
487 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
488 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
489
490 #: fish/cmds.c:2727
491 msgid "Command"
492 msgstr "Polecenie"
493
494 #: fish/cmds.c:2727
495 msgid "Description"
496 msgstr "Opis"
497
498 #: fish/cmds.c:2729
499 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
500 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
501
502 #: fish/cmds.c:2730
503 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
504 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
505
506 #: fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2732
507 msgid "add an image to examine or modify"
508 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
509
510 #: fish/cmds.c:2733
511 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
512 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
513
514 #: fish/cmds.c:2734
515 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
516 msgstr ""
517 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
518
519 #: fish/cmds.c:2735
520 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
521 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
522
523 #: fish/cmds.c:2736
524 msgid "allocate and add a disk file"
525 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
526
527 #: fish/cmds.c:2737
528 msgid "clear Augeas path"
529 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
530
531 #: fish/cmds.c:2738
532 msgid "close the current Augeas handle"
533 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
534
535 #: fish/cmds.c:2739
536 msgid "define an Augeas node"
537 msgstr "określa węzeł Augeas"
538
539 #: fish/cmds.c:2740
540 msgid "define an Augeas variable"
541 msgstr "określa zmienną Augeas"
542
543 #: fish/cmds.c:2741
544 msgid "look up the value of an Augeas path"
545 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
546
547 #: fish/cmds.c:2742
548 msgid "create a new Augeas handle"
549 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
550
551 #: fish/cmds.c:2743
552 msgid "insert a sibling Augeas node"
553 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
554
555 #: fish/cmds.c:2744
556 msgid "load files into the tree"
557 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
558
559 #: fish/cmds.c:2745
560 msgid "list Augeas nodes under augpath"
561 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
562
563 #: fish/cmds.c:2746
564 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
565 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
566
567 #: fish/cmds.c:2747
568 msgid "move Augeas node"
569 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
570
571 #: fish/cmds.c:2748
572 msgid "remove an Augeas path"
573 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
574
575 #: fish/cmds.c:2749
576 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
577 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
578
579 #: fish/cmds.c:2750
580 msgid "set Augeas path to value"
581 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
582
583 #: fish/cmds.c:2751
584 msgid "test availability of some parts of the API"
585 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
586
587 #: fish/cmds.c:2752
588 msgid "return a list of all optional groups"
589 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
590
591 #: fish/cmds.c:2753
592 msgid "upload base64-encoded data to file"
593 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
594
595 #: fish/cmds.c:2754
596 msgid "download file and encode as base64"
597 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
598
599 #: fish/cmds.c:2755
600 msgid "flush device buffers"
601 msgstr "czyści bufory urządzenia"
602
603 #: fish/cmds.c:2756
604 msgid "get blocksize of block device"
605 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
606
607 #: fish/cmds.c:2757
608 msgid "is block device set to read-only"
609 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
610
611 #: fish/cmds.c:2758
612 msgid "get total size of device in bytes"
613 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
614
615 #: fish/cmds.c:2759
616 msgid "get sectorsize of block device"
617 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
618
619 #: fish/cmds.c:2760
620 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
621 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
622
623 #: fish/cmds.c:2761
624 msgid "reread partition table"
625 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
626
627 #: fish/cmds.c:2762
628 msgid "set blocksize of block device"
629 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
630
631 #: fish/cmds.c:2763
632 msgid "set block device to read-only"
633 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
634
635 #: fish/cmds.c:2764
636 msgid "set block device to read-write"
637 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
638
639 #: fish/cmds.c:2765
640 msgid "resize a btrfs filesystem"
641 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików btrfs"
642
643 #: fish/cmds.c:2766
644 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
645 msgstr ""
646 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
647
648 #: fish/cmds.c:2767
649 msgid "list the contents of a file"
650 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
651
652 #: fish/cmds.c:2768
653 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
654 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
655
656 #: fish/cmds.c:2769
657 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
658 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
659
660 #: fish/cmds.c:2770
661 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
662 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
663
664 #: fish/cmds.c:2771
665 msgid "change file mode"
666 msgstr "zmienia tryb pliku"
667
668 #: fish/cmds.c:2772 fish/cmds.c:2901
669 msgid "change file owner and group"
670 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
671
672 #: fish/cmds.c:2773
673 msgid "run a command from the guest filesystem"
674 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
675
676 #: fish/cmds.c:2774
677 msgid "run a command, returning lines"
678 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
679
680 #: fish/cmds.c:2775
681 msgid "output compressed device"
682 msgstr ""
683
684 #: fish/cmds.c:2776
685 msgid "output compressed file"
686 msgstr ""
687
688 #: fish/cmds.c:2777
689 msgid "add qemu parameters"
690 msgstr "dodaje parametry QEMU"
691
692 #: fish/cmds.c:2778
693 #, fuzzy
694 msgid "copy from source device to destination device"
695 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
696
697 #: fish/cmds.c:2779
698 #, fuzzy
699 msgid "copy from source device to destination file"
700 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
701
702 #: fish/cmds.c:2780
703 #, fuzzy
704 msgid "copy from source file to destination device"
705 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
706
707 #: fish/cmds.c:2781
708 #, fuzzy
709 msgid "copy from source file to destination file"
710 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
711
712 #: fish/cmds.c:2782
713 msgid "copy local files or directories into an image"
714 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
715
716 #: fish/cmds.c:2783
717 msgid "copy remote files or directories out of an image"
718 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
719
720 #: fish/cmds.c:2784
721 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
722 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
723
724 #: fish/cmds.c:2785
725 msgid "copy a file"
726 msgstr "kopiuje plik"
727
728 #: fish/cmds.c:2786
729 msgid "copy a file or directory recursively"
730 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
731
732 #: fish/cmds.c:2787
733 msgid "copy from source to destination using dd"
734 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
735
736 #: fish/cmds.c:2788
737 msgid "debugging and internals"
738 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
739
740 #: fish/cmds.c:2789
741 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
742 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
743
744 #: fish/cmds.c:2790
745 #, fuzzy
746 msgid "debug the drives (internal use only)"
747 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
748
749 #: fish/cmds.c:2791
750 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
751 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
752
753 #: fish/cmds.c:2792
754 msgid "report file system disk space usage"
755 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
756
757 #: fish/cmds.c:2793
758 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
759 msgstr ""
760 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
761
762 #: fish/cmds.c:2794
763 msgid "display an image"
764 msgstr "wyświetla obraz"
765
766 #: fish/cmds.c:2795
767 msgid "return kernel messages"
768 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
769
770 #: fish/cmds.c:2796
771 msgid "download a file to the local machine"
772 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
773
774 #: fish/cmds.c:2797
775 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
776 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
777
778 #: fish/cmds.c:2798
779 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
780 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
781
782 #: fish/cmds.c:2799
783 msgid "estimate file space usage"
784 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
785
786 #: fish/cmds.c:2800
787 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
788 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
789
790 #: fish/cmds.c:2801
791 msgid "display a line of text"
792 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
793
794 #: fish/cmds.c:2802
795 msgid "echo arguments back to the client"
796 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
797
798 #: fish/cmds.c:2803
799 msgid "edit a file"
800 msgstr "modyfikuje plik"
801
802 #: fish/cmds.c:2804 fish/cmds.c:2805 fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2811
803 #: fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:3104 fish/cmds.c:3105
804 #: fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3110 fish/cmds.c:3112 fish/cmds.c:3113
805 msgid "return lines matching a pattern"
806 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
807
808 #: fish/cmds.c:2806
809 msgid "test if two files have equal contents"
810 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
811
812 #: fish/cmds.c:2807
813 msgid "test if file or directory exists"
814 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
815
816 #: fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:2809
817 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
818 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
819
820 #: fish/cmds.c:2812
821 msgid "determine file type"
822 msgstr "określa typ pliku"
823
824 #: fish/cmds.c:2813
825 msgid "detect the architecture of a binary file"
826 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
827
828 #: fish/cmds.c:2814
829 msgid "return the size of the file in bytes"
830 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
831
832 #: fish/cmds.c:2815
833 msgid "fill a file with octets"
834 msgstr "wypełnia plik oktetami"
835
836 #: fish/cmds.c:2816
837 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
838 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
839
840 #: fish/cmds.c:2817
841 msgid "find all files and directories"
842 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
843
844 #: fish/cmds.c:2818
845 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
846 msgstr ""
847 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
848
849 #: fish/cmds.c:2819
850 msgid "find a filesystem by label"
851 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
852
853 #: fish/cmds.c:2820
854 msgid "find a filesystem by UUID"
855 msgstr "znajduje system plików według UUID"
856
857 #: fish/cmds.c:2821
858 msgid "run the filesystem checker"
859 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
860
861 #: fish/cmds.c:2822
862 msgid "get the additional kernel options"
863 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
864
865 #: fish/cmds.c:2823
866 msgid "get the attach method"
867 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
868
869 #: fish/cmds.c:2824
870 msgid "get autosync mode"
871 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
872
873 #: fish/cmds.c:2825
874 msgid "get direct appliance mode flag"
875 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
876
877 #: fish/cmds.c:2826
878 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
879 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
880
881 #: fish/cmds.c:2827
882 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
883 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
884
885 #: fish/cmds.c:2828
886 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
887 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
888
889 #: fish/cmds.c:2829
890 msgid "get enable network flag"
891 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
892
893 #: fish/cmds.c:2830
894 msgid "get the search path"
895 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
896
897 #: fish/cmds.c:2831
898 msgid "get process group flag"
899 msgstr "uzyskuje flagę grupy procesów"
900
901 #: fish/cmds.c:2832
902 msgid "get PID of qemu subprocess"
903 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
904
905 #: fish/cmds.c:2833
906 msgid "get the qemu binary"
907 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
908
909 #: fish/cmds.c:2834
910 msgid "get recovery process enabled flag"
911 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
912
913 #: fish/cmds.c:2835
914 msgid "get SELinux enabled flag"
915 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
916
917 #: fish/cmds.c:2836
918 msgid "get number of virtual CPUs in appliance"
919 msgstr ""
920
921 #: fish/cmds.c:2837
922 msgid "get the current state"
923 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
924
925 #: fish/cmds.c:2838
926 msgid "get command trace enabled flag"
927 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
928
929 #: fish/cmds.c:2839
930 msgid "get the current umask"
931 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
932
933 #: fish/cmds.c:2840
934 msgid "get verbose mode"
935 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
936
937 #: fish/cmds.c:2841
938 msgid "get SELinux security context"
939 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
940
941 #: fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2902
942 msgid "get a single extended attribute"
943 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
944
945 #: fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2903
946 msgid "list extended attributes of a file or directory"
947 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
948
949 #: fish/cmds.c:2844
950 msgid "expand wildcards in command"
951 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
952
953 #: fish/cmds.c:2845
954 msgid "expand a wildcard path"
955 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
956
957 #: fish/cmds.c:2848
958 msgid "install GRUB 1"
959 msgstr ""
960
961 #: fish/cmds.c:2849
962 msgid "return first 10 lines of a file"
963 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
964
965 #: fish/cmds.c:2850
966 msgid "return first N lines of a file"
967 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
968
969 #: fish/cmds.c:2851
970 msgid "dump a file in hexadecimal"
971 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
972
973 #: fish/cmds.c:2852
974 msgid "edit with a hex editor"
975 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
976
977 #: fish/cmds.c:2853
978 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
979 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
980
981 #: fish/cmds.c:2854
982 msgid "list files in an initrd"
983 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
984
985 #: fish/cmds.c:2855
986 msgid "add an inotify watch"
987 msgstr "dodaje obserwację inotify"
988
989 #: fish/cmds.c:2856
990 msgid "close the inotify handle"
991 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
992
993 #: fish/cmds.c:2857
994 msgid "return list of watched files that had events"
995 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
996
997 #: fish/cmds.c:2858
998 msgid "create an inotify handle"
999 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
1000
1001 #: fish/cmds.c:2859
1002 msgid "return list of inotify events"
1003 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
1004
1005 #: fish/cmds.c:2860
1006 msgid "remove an inotify watch"
1007 msgstr "usuwa obserwację inotify"
1008
1009 #: fish/cmds.c:2861
1010 msgid "get architecture of inspected operating system"
1011 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
1012
1013 #: fish/cmds.c:2862
1014 msgid "get distro of inspected operating system"
1015 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
1016
1017 #: fish/cmds.c:2863
1018 msgid "get drive letter mappings"
1019 msgstr "uzyskuje mapowanie liter do dysków"
1020
1021 #: fish/cmds.c:2864
1022 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
1023 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
1024
1025 #: fish/cmds.c:2865
1026 msgid "get format of inspected operating system"
1027 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
1028
1029 #: fish/cmds.c:2866
1030 msgid "get hostname of the operating system"
1031 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
1032
1033 #: fish/cmds.c:2867
1034 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
1035 msgstr "uzyskuje ikonę odpowiednią dla tego systemu operacyjnego"
1036
1037 #: fish/cmds.c:2868
1038 msgid "get major version of inspected operating system"
1039 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
1040
1041 #: fish/cmds.c:2869
1042 msgid "get minor version of inspected operating system"
1043 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
1044
1045 #: fish/cmds.c:2870
1046 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
1047 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
1048
1049 #: fish/cmds.c:2871
1050 msgid "get package format used by the operating system"
1051 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
1052
1053 #: fish/cmds.c:2872
1054 msgid "get package management tool used by the operating system"
1055 msgstr ""
1056 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
1057
1058 #: fish/cmds.c:2873
1059 msgid "get product name of inspected operating system"
1060 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
1061
1062 #: fish/cmds.c:2874
1063 msgid "get product variant of inspected operating system"
1064 msgstr "uzyskuje wariant produktu badanego systemu operacyjnego"
1065
1066 #: fish/cmds.c:2875
1067 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
1068 msgstr ""
1069 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
1070
1071 #: fish/cmds.c:2876
1072 msgid "get type of inspected operating system"
1073 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
1074
1075 #: fish/cmds.c:2877
1076 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
1077 msgstr ""
1078 "uzyskuje wartość CurrentControlSet badanego systemu operacyjnego Windows"
1079
1080 #: fish/cmds.c:2878
1081 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
1082 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
1083
1084 #: fish/cmds.c:2879
1085 msgid "get live flag for install disk"
1086 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
1087
1088 #: fish/cmds.c:2880
1089 msgid "get multipart flag for install disk"
1090 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
1091
1092 #: fish/cmds.c:2881
1093 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
1094 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
1095
1096 #: fish/cmds.c:2882
1097 msgid "get list of applications installed in the operating system"
1098 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
1099
1100 #: fish/cmds.c:2883
1101 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
1102 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
1103
1104 #: fish/cmds.c:2884
1105 msgid "test if block device"
1106 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
1107
1108 #: fish/cmds.c:2885
1109 msgid "is busy processing a command"
1110 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
1111
1112 #: fish/cmds.c:2886
1113 msgid "test if character device"
1114 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
1115
1116 #: fish/cmds.c:2887
1117 msgid "is in configuration state"
1118 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1119
1120 #: fish/cmds.c:2888
1121 msgid "test if a directory"
1122 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1123
1124 #: fish/cmds.c:2889
1125 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1126 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1127
1128 #: fish/cmds.c:2890
1129 msgid "test if a regular file"
1130 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1131
1132 #: fish/cmds.c:2891
1133 msgid "is launching subprocess"
1134 msgstr "uruchamia podprocesy"
1135
1136 #: fish/cmds.c:2892
1137 msgid "test if device is a logical volume"
1138 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1139
1140 #: fish/cmds.c:2893
1141 msgid "is ready to accept commands"
1142 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1143
1144 #: fish/cmds.c:2894
1145 msgid "test if socket"
1146 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1147
1148 #: fish/cmds.c:2895
1149 msgid "test if symbolic link"
1150 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1151
1152 #: fish/cmds.c:2896
1153 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1154 msgstr "testuje, czy plik zawiera same zerowe bajty"
1155
1156 #: fish/cmds.c:2897
1157 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1158 msgstr "testuje, czy urządzenie zawiera same zerowe bajty"
1159
1160 #: fish/cmds.c:2898
1161 msgid "kill the qemu subprocess"
1162 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1163
1164 #: fish/cmds.c:2899
1165 msgid "launch the qemu subprocess"
1166 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1167
1168 #: fish/cmds.c:2900
1169 msgid "change working directory"
1170 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1171
1172 #: fish/cmds.c:2904
1173 msgid "list 9p filesystems"
1174 msgstr "wyświetla listę systemów plików 9p"
1175
1176 #: fish/cmds.c:2905
1177 msgid "list the block devices"
1178 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1179
1180 #: fish/cmds.c:2906
1181 msgid "list device mapper devices"
1182 msgstr "wyświetla listę urządzeń mapera urządzeń"
1183
1184 #: fish/cmds.c:2907
1185 msgid "list filesystems"
1186 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1187
1188 #: fish/cmds.c:2908
1189 msgid "list the partitions"
1190 msgstr "wyświetla listę partycji"
1191
1192 #: fish/cmds.c:2909
1193 msgid "list the files in a directory (long format)"
1194 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1195
1196 #: fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2911
1197 msgid "create a hard link"
1198 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1199
1200 #: fish/cmds.c:2912 fish/cmds.c:2913
1201 msgid "create a symbolic link"
1202 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1203
1204 #: fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:3008
1205 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1206 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1207
1208 #: fish/cmds.c:2915
1209 msgid "list the files in a directory"
1210 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1211
1212 #: fish/cmds.c:2916 fish/cmds.c:3038
1213 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1214 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1215
1216 #: fish/cmds.c:2917
1217 msgid "get file information for a symbolic link"
1218 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1219
1220 #: fish/cmds.c:2918
1221 msgid "lstat on multiple files"
1222 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1223
1224 #: fish/cmds.c:2919
1225 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1226 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1227
1228 #: fish/cmds.c:2920
1229 msgid "close a LUKS device"
1230 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1231
1232 #: fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2922
1233 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1234 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1235
1236 #: fish/cmds.c:2923
1237 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1238 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1239
1240 #: fish/cmds.c:2924
1241 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1242 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1243
1244 #: fish/cmds.c:2925
1245 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1246 msgstr ""
1247 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1248 "odczytu"
1249
1250 #: fish/cmds.c:2926
1251 msgid "create an LVM logical volume"
1252 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1253
1254 #: fish/cmds.c:2927
1255 msgid "get canonical name of an LV"
1256 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1257
1258 #: fish/cmds.c:2928
1259 msgid "clear LVM device filter"
1260 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1261
1262 #: fish/cmds.c:2929
1263 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1264 msgstr ""
1265 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1266
1267 #: fish/cmds.c:2930
1268 msgid "set LVM device filter"
1269 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1270
1271 #: fish/cmds.c:2931
1272 msgid "remove an LVM logical volume"
1273 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1274
1275 #: fish/cmds.c:2932
1276 msgid "rename an LVM logical volume"
1277 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1278
1279 #: fish/cmds.c:2933
1280 msgid "resize an LVM logical volume"
1281 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1282
1283 #: fish/cmds.c:2934
1284 msgid "expand an LV to fill free space"
1285 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2935 fish/cmds.c:2936
1288 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1289 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1290
1291 #: fish/cmds.c:2937
1292 msgid "get the UUID of a logical volume"
1293 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2938
1296 msgid "lgetxattr on multiple files"
1297 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1298
1299 #: fish/cmds.c:2939
1300 msgid "open the manual"
1301 msgstr "otwiera podręcznik"
1302
1303 #: fish/cmds.c:2940
1304 msgid "create a directory"
1305 msgstr "tworzy katalog"
1306
1307 #: fish/cmds.c:2941
1308 msgid "create a directory with a particular mode"
1309 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2942
1312 msgid "create a directory and parents"
1313 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1314
1315 #: fish/cmds.c:2943
1316 msgid "create a temporary directory"
1317 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2944 fish/cmds.c:2945 fish/cmds.c:2946
1320 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1321 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1322
1323 #: fish/cmds.c:2947
1324 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1325 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1326
1327 #: fish/cmds.c:2948
1328 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1329 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1330
1331 #: fish/cmds.c:2949
1332 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1333 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1334
1335 #: fish/cmds.c:2950
1336 msgid "make FIFO (named pipe)"
1337 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1338
1339 #: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2953
1340 msgid "make a filesystem"
1341 msgstr "tworzy system plików"
1342
1343 #: fish/cmds.c:2952
1344 msgid "make a filesystem with block size"
1345 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1346
1347 #: fish/cmds.c:2954
1348 msgid "create a mountpoint"
1349 msgstr "tworzy punkt montowania"
1350
1351 #: fish/cmds.c:2955
1352 msgid "make block, character or FIFO devices"
1353 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1354
1355 #: fish/cmds.c:2956
1356 msgid "make block device node"
1357 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1358
1359 #: fish/cmds.c:2957
1360 msgid "make char device node"
1361 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1362
1363 #: fish/cmds.c:2958
1364 msgid "create a swap partition"
1365 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1366
1367 #: fish/cmds.c:2959
1368 msgid "create a swap partition with a label"
1369 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1370
1371 #: fish/cmds.c:2960
1372 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1373 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1374
1375 #: fish/cmds.c:2961
1376 msgid "create a swap file"
1377 msgstr "tworzy plik wymiany"
1378
1379 #: fish/cmds.c:2962
1380 msgid "load a kernel module"
1381 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1382
1383 #: fish/cmds.c:2963
1384 msgid "view a file"
1385 msgstr "wyświetla plik"
1386
1387 #: fish/cmds.c:2964
1388 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1389 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1390
1391 #: fish/cmds.c:2965
1392 msgid "mount 9p filesystem"
1393 msgstr "montuje system plików 9p"
1394
1395 #: fish/cmds.c:2966
1396 msgid "mount a file using the loop device"
1397 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1398
1399 #: fish/cmds.c:2967
1400 msgid "mount a guest disk with mount options"
1401 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1402
1403 #: fish/cmds.c:2968
1404 msgid "mount a guest disk, read-only"
1405 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1406
1407 #: fish/cmds.c:2969
1408 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1409 msgstr ""
1410 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1411 "plików"
1412
1413 #: fish/cmds.c:2970
1414 msgid "show mountpoints"
1415 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1416
1417 #: fish/cmds.c:2971
1418 msgid "show mounted filesystems"
1419 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1420
1421 #: fish/cmds.c:2972
1422 msgid "move a file"
1423 msgstr "przenosi plik"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2973
1426 msgid "probe NTFS volume"
1427 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1428
1429 #: fish/cmds.c:2974 fish/cmds.c:2975
1430 msgid "resize an NTFS filesystem"
1431 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1432
1433 #: fish/cmds.c:2976
1434 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1435 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1436
1437 #: fish/cmds.c:2977
1438 msgid "add a partition to the device"
1439 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1440
1441 #: fish/cmds.c:2978
1442 msgid "delete a partition"
1443 msgstr "usuwa partycję"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2979
1446 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1447 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2980
1450 msgid "return true if a partition is bootable"
1451 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2981
1454 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1455 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2982
1458 msgid "get the partition table type"
1459 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2983
1462 msgid "create an empty partition table"
1463 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2984
1466 msgid "list partitions on a device"
1467 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2985
1470 msgid "make a partition bootable"
1471 msgstr "zmienia partycję na startową"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2986
1474 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1475 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2987
1478 msgid "set partition name"
1479 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2988
1482 msgid "convert partition name to device name"
1483 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2989
1486 #, fuzzy
1487 msgid "convert partition name to partition number"
1488 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1489
1490 #: fish/cmds.c:2990
1491 msgid "ping the guest daemon"
1492 msgstr "odpytuje demona gościa"
1493
1494 #: fish/cmds.c:2991
1495 msgid "read part of a file"
1496 msgstr "odczytuje część pliku"
1497
1498 #: fish/cmds.c:2992
1499 msgid "read part of a device"
1500 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1501
1502 #: fish/cmds.c:2993
1503 msgid "create an LVM physical volume"
1504 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1505
1506 #: fish/cmds.c:2994
1507 msgid "remove an LVM physical volume"
1508 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1509
1510 #: fish/cmds.c:2995
1511 msgid "resize an LVM physical volume"
1512 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1513
1514 #: fish/cmds.c:2996
1515 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1516 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1517
1518 #: fish/cmds.c:2997 fish/cmds.c:2998
1519 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1520 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1521
1522 #: fish/cmds.c:2999
1523 msgid "get the UUID of a physical volume"
1524 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1525
1526 #: fish/cmds.c:3000
1527 msgid "write to part of a file"
1528 msgstr "zapisuje do części pliku"
1529
1530 #: fish/cmds.c:3001
1531 msgid "write to part of a device"
1532 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1533
1534 #: fish/cmds.c:3002
1535 msgid "read a file"
1536 msgstr "odczytuje plik"
1537
1538 #: fish/cmds.c:3003
1539 msgid "read file as lines"
1540 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1541
1542 #: fish/cmds.c:3004
1543 msgid "read directories entries"
1544 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1545
1546 #: fish/cmds.c:3005
1547 msgid "read the target of a symbolic link"
1548 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1549
1550 #: fish/cmds.c:3006
1551 msgid "readlink on multiple files"
1552 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1553
1554 #: fish/cmds.c:3007
1555 msgid "canonicalized absolute pathname"
1556 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1557
1558 #: fish/cmds.c:3009
1559 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1560 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1561
1562 #: fish/cmds.c:3010
1563 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1564 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1565
1566 #: fish/cmds.c:3011
1567 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1568 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
1569
1570 #: fish/cmds.c:3012
1571 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1572 msgstr ""
1573 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1574
1575 #: fish/cmds.c:3013
1576 msgid "remove a file"
1577 msgstr "usuwa plik"
1578
1579 #: fish/cmds.c:3014
1580 msgid "remove a file or directory recursively"
1581 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1582
1583 #: fish/cmds.c:3015
1584 msgid "remove a directory"
1585 msgstr "usuwa katalog"
1586
1587 #: fish/cmds.c:3016
1588 msgid "remove a mountpoint"
1589 msgstr "usuwa punkt montowania"
1590
1591 #: fish/cmds.c:3017
1592 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1593 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1594
1595 #: fish/cmds.c:3018
1596 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1597 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1598
1599 #: fish/cmds.c:3019
1600 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1601 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1602
1603 #: fish/cmds.c:3020
1604 msgid "add options to kernel command line"
1605 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1606
1607 #: fish/cmds.c:3021
1608 msgid "set the attach method"
1609 msgstr "ustawia metodę podłączania"
1610
1611 #: fish/cmds.c:3022
1612 msgid "set autosync mode"
1613 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1614
1615 #: fish/cmds.c:3023
1616 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1617 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1618
1619 #: fish/cmds.c:3024
1620 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1621 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1622
1623 #: fish/cmds.c:3025
1624 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1625 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1626
1627 #: fish/cmds.c:3026
1628 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1629 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1630
1631 #: fish/cmds.c:3027
1632 msgid "set enable network flag"
1633 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1634
1635 #: fish/cmds.c:3028
1636 msgid "set the search path"
1637 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1638
1639 #: fish/cmds.c:3029
1640 msgid "set process group flag"
1641 msgstr "ustawia flagę grupy procesów"
1642
1643 #: fish/cmds.c:3030
1644 msgid "set the qemu binary"
1645 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1646
1647 #: fish/cmds.c:3031
1648 msgid "enable or disable the recovery process"
1649 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1650
1651 #: fish/cmds.c:3032
1652 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1653 msgstr ""
1654 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1655
1656 #: fish/cmds.c:3033
1657 msgid "set number of virtual CPUs in appliance"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: fish/cmds.c:3034
1661 msgid "enable or disable command traces"
1662 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1663
1664 #: fish/cmds.c:3035
1665 msgid "set verbose mode"
1666 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1667
1668 #: fish/cmds.c:3036
1669 msgid "set SELinux security context"
1670 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1671
1672 #: fish/cmds.c:3037
1673 msgid "set an environment variable"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: fish/cmds.c:3039 fish/cmds.c:3040
1677 msgid "create partitions on a block device"
1678 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1679
1680 #: fish/cmds.c:3041
1681 msgid "modify a single partition on a block device"
1682 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1683
1684 #: fish/cmds.c:3042
1685 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1686 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1687
1688 #: fish/cmds.c:3043
1689 msgid "display the kernel geometry"
1690 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1691
1692 #: fish/cmds.c:3044
1693 msgid "display the partition table"
1694 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1695
1696 #: fish/cmds.c:3045
1697 msgid "run a command via the shell"
1698 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1699
1700 #: fish/cmds.c:3046
1701 msgid "run a command via the shell returning lines"
1702 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1703
1704 #: fish/cmds.c:3047
1705 msgid "sleep for some seconds"
1706 msgstr "usypia na kilka sekund"
1707
1708 #: fish/cmds.c:3048
1709 msgid "create a sparse disk image and add"
1710 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1711
1712 #: fish/cmds.c:3049
1713 msgid "get file information"
1714 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1715
1716 #: fish/cmds.c:3050
1717 msgid "get file system statistics"
1718 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1719
1720 #: fish/cmds.c:3051 fish/cmds.c:3052
1721 msgid "print the printable strings in a file"
1722 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1723
1724 #: fish/cmds.c:3053
1725 msgid "list supported groups of commands"
1726 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1727
1728 #: fish/cmds.c:3054
1729 msgid "disable swap on device"
1730 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1731
1732 #: fish/cmds.c:3055
1733 msgid "disable swap on file"
1734 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1735
1736 #: fish/cmds.c:3056
1737 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1738 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1739
1740 #: fish/cmds.c:3057
1741 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1742 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1743
1744 #: fish/cmds.c:3058
1745 msgid "enable swap on device"
1746 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1747
1748 #: fish/cmds.c:3059
1749 msgid "enable swap on file"
1750 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1751
1752 #: fish/cmds.c:3060
1753 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1754 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1755
1756 #: fish/cmds.c:3061
1757 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1758 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1759
1760 #: fish/cmds.c:3062
1761 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1762 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1763
1764 #: fish/cmds.c:3063
1765 msgid "return last 10 lines of a file"
1766 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1767
1768 #: fish/cmds.c:3064
1769 msgid "return last N lines of a file"
1770 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1771
1772 #: fish/cmds.c:3065
1773 msgid "unpack tarfile to directory"
1774 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1775
1776 #: fish/cmds.c:3066
1777 msgid "pack directory into tarfile"
1778 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1779
1780 #: fish/cmds.c:3067 fish/cmds.c:3074
1781 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1782 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1783
1784 #: fish/cmds.c:3068 fish/cmds.c:3075
1785 msgid "pack directory into compressed tarball"
1786 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1787
1788 #: fish/cmds.c:3069
1789 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1790 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1791
1792 #: fish/cmds.c:3070
1793 msgid "update file timestamps or create a new file"
1794 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1795
1796 #: fish/cmds.c:3071
1797 msgid "truncate a file to zero size"
1798 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1799
1800 #: fish/cmds.c:3072
1801 msgid "truncate a file to a particular size"
1802 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1803
1804 #: fish/cmds.c:3073
1805 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1806 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1807
1808 #: fish/cmds.c:3076
1809 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1810 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1811
1812 #: fish/cmds.c:3077
1813 msgid "unmount a filesystem"
1814 msgstr "odmontowuje system plików"
1815
1816 #: fish/cmds.c:3078
1817 msgid "unmount all filesystems"
1818 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1819
1820 #: fish/cmds.c:3079
1821 msgid "unset an environment variable"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: fish/cmds.c:3080
1825 msgid "upload a file from the local machine"
1826 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1827
1828 #: fish/cmds.c:3081
1829 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1830 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1831
1832 #: fish/cmds.c:3082
1833 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1834 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1835
1836 #: fish/cmds.c:3083
1837 msgid "get the library version number"
1838 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1839
1840 #: fish/cmds.c:3084
1841 msgid "get the filesystem label"
1842 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1843
1844 #: fish/cmds.c:3085
1845 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1846 msgstr ""
1847 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1848 "zamontowanemu urządzeniu"
1849
1850 #: fish/cmds.c:3086
1851 msgid "get the filesystem UUID"
1852 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1853
1854 #: fish/cmds.c:3087
1855 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1856 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1857
1858 #: fish/cmds.c:3088
1859 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1860 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1861
1862 #: fish/cmds.c:3089
1863 msgid "create an LVM volume group"
1864 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1865
1866 #: fish/cmds.c:3090
1867 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1868 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1869
1870 #: fish/cmds.c:3091
1871 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1872 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1873
1874 #: fish/cmds.c:3092
1875 msgid "remove an LVM volume group"
1876 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1877
1878 #: fish/cmds.c:3093
1879 msgid "rename an LVM volume group"
1880 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1881
1882 #: fish/cmds.c:3094 fish/cmds.c:3095
1883 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1884 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1885
1886 #: fish/cmds.c:3096
1887 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1888 msgstr ""
1889 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1890
1891 #: fish/cmds.c:3097
1892 msgid "get the UUID of a volume group"
1893 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1894
1895 #: fish/cmds.c:3098
1896 msgid "count characters in a file"
1897 msgstr "liczy znaki w pliku"
1898
1899 #: fish/cmds.c:3099
1900 msgid "count lines in a file"
1901 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1902
1903 #: fish/cmds.c:3100
1904 msgid "count words in a file"
1905 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1906
1907 #: fish/cmds.c:3101
1908 msgid "create a new file"
1909 msgstr "tworzy nowy plik"
1910
1911 #: fish/cmds.c:3102
1912 msgid "append content to end of file"
1913 msgstr "dołącza zawartość do końca pliku"
1914
1915 #: fish/cmds.c:3103
1916 msgid "create a file"
1917 msgstr "tworzy plik"
1918
1919 #: fish/cmds.c:3106
1920 msgid "write zeroes to the device"
1921 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1922
1923 #: fish/cmds.c:3107
1924 msgid "write zeroes to an entire device"
1925 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1926
1927 #: fish/cmds.c:3108
1928 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1929 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1930
1931 #: fish/cmds.c:3111
1932 msgid "determine file type inside a compressed file"
1933 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1934
1935 #: fish/cmds.c:3114
1936 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1937 msgstr ""
1938 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1939 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1940 "o poleceniu."
1941
1942 #: fish/cmds.c:3432 fish/cmds.c:3446 fish/cmds.c:3462 fish/cmds.c:3479
1943 #: fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3514 fish/cmds.c:3533 fish/cmds.c:3549
1944 #: fish/cmds.c:3567 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3617
1945 #: fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3649 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3682
1946 #: fish/cmds.c:3698 fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3730 fish/cmds.c:3746
1947 #: fish/cmds.c:3762 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3829
1948 #: fish/cmds.c:3845 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3897
1949 #: fish/cmds.c:3912 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3945 fish/cmds.c:3963
1950 #: fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3997 fish/cmds.c:4016 fish/cmds.c:4034
1951 #: fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4113
1952 #: fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4191
1953 #: fish/cmds.c:4211 fish/cmds.c:4231 fish/cmds.c:4246 fish/cmds.c:4262
1954 #: fish/cmds.c:4339 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4391
1955 #: fish/cmds.c:4480 fish/cmds.c:4500 fish/cmds.c:4520 fish/cmds.c:4540
1956 #: fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4618
1957 #: fish/cmds.c:4637 fish/cmds.c:4652 fish/cmds.c:4671 fish/cmds.c:4691
1958 #: fish/cmds.c:4711 fish/cmds.c:4787 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4820
1959 #: fish/cmds.c:4853 fish/cmds.c:4872 fish/cmds.c:4888 fish/cmds.c:4904
1960 #: fish/cmds.c:4923 fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4987
1961 #: fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5038 fish/cmds.c:5055
1962 #: fish/cmds.c:5072 fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5106 fish/cmds.c:5125
1963 #: fish/cmds.c:5148 fish/cmds.c:5184 fish/cmds.c:5201 fish/cmds.c:5224
1964 #: fish/cmds.c:5246 fish/cmds.c:5267 fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5306
1965 #: fish/cmds.c:5326 fish/cmds.c:5344 fish/cmds.c:5362 fish/cmds.c:5376
1966 #: fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5431 fish/cmds.c:5450
1967 #: fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5508 fish/cmds.c:5548
1968 #: fish/cmds.c:5605 fish/cmds.c:5626 fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5668
1969 #: fish/cmds.c:5686 fish/cmds.c:5708 fish/cmds.c:5746 fish/cmds.c:5768
1970 #: fish/cmds.c:5847 fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5901 fish/cmds.c:5918
1971 #: fish/cmds.c:5932 fish/cmds.c:5948 fish/cmds.c:5970 fish/cmds.c:5992
1972 #: fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6036 fish/cmds.c:6058 fish/cmds.c:6080
1973 #: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6134 fish/cmds.c:6153
1974 #: fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6192 fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6247
1975 #: fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6283 fish/cmds.c:6301 fish/cmds.c:6324
1976 #: fish/cmds.c:6347 fish/cmds.c:6371 fish/cmds.c:6394 fish/cmds.c:6415
1977 #: fish/cmds.c:6438 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6503
1978 #: fish/cmds.c:6524 fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6564 fish/cmds.c:6581
1979 #: fish/cmds.c:6599 fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6656
1980 #: fish/cmds.c:6677 fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6715 fish/cmds.c:6736
1981 #: fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6782 fish/cmds.c:6804 fish/cmds.c:6837
1982 #: fish/cmds.c:6854 fish/cmds.c:6871 fish/cmds.c:6895 fish/cmds.c:6918
1983 #: fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:6980 fish/cmds.c:7002
1984 #: fish/cmds.c:7096 fish/cmds.c:7116 fish/cmds.c:7136 fish/cmds.c:7156
1985 #: fish/cmds.c:7174 fish/cmds.c:7195 fish/cmds.c:7231 fish/cmds.c:7248
1986 #: fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7323 fish/cmds.c:7343
1987 #: fish/cmds.c:7363 fish/cmds.c:7383 fish/cmds.c:7405 fish/cmds.c:7422
1988 #: fish/cmds.c:7441 fish/cmds.c:7460 fish/cmds.c:7482 fish/cmds.c:7503
1989 #: fish/cmds.c:7524 fish/cmds.c:7545 fish/cmds.c:7568 fish/cmds.c:7609
1990 #: fish/cmds.c:7632 fish/cmds.c:7671 fish/cmds.c:7688 fish/cmds.c:7707
1991 #: fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7751 fish/cmds.c:7773 fish/cmds.c:7791
1992 #: fish/cmds.c:7810 fish/cmds.c:7831 fish/cmds.c:7908 fish/cmds.c:7949
1993 #: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8104 fish/cmds.c:8141 fish/cmds.c:8164
1994 #: fish/cmds.c:8185 fish/cmds.c:8208 fish/cmds.c:8230 fish/cmds.c:8255
1995 #: fish/cmds.c:8298 fish/cmds.c:8339 fish/cmds.c:8360 fish/cmds.c:8378
1996 #: fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8414 fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8459
1997 #: fish/cmds.c:8483 fish/cmds.c:8507 fish/cmds.c:8531 fish/cmds.c:8555
1998 #: fish/cmds.c:8579 fish/cmds.c:8603 fish/cmds.c:8627 fish/cmds.c:8651
1999 #: fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8699 fish/cmds.c:8723 fish/cmds.c:8746
2000 #: fish/cmds.c:8769 fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8832
2001 #: fish/cmds.c:8852 fish/cmds.c:8875 fish/cmds.c:8913 fish/cmds.c:8930
2002 #: fish/cmds.c:8947 fish/cmds.c:8966 fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9002
2003 #: fish/cmds.c:9019 fish/cmds.c:9036 fish/cmds.c:9053 fish/cmds.c:9072
2004 #: fish/cmds.c:9108 fish/cmds.c:9148 fish/cmds.c:9181 fish/cmds.c:9198
2005 #: fish/cmds.c:9215 fish/cmds.c:9231 fish/cmds.c:9246 fish/cmds.c:9267
2006 #: fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9343 fish/cmds.c:9382 fish/cmds.c:9422
2007 #: fish/cmds.c:9463 fish/cmds.c:9504 fish/cmds.c:9542 fish/cmds.c:9559
2008 #: fish/cmds.c:9582 fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9646
2009 #: fish/cmds.c:9666 fish/cmds.c:9702 fish/cmds.c:9774 fish/cmds.c:9814
2010 #: fish/cmds.c:9872 fish/cmds.c:9898 fish/cmds.c:9924 fish/cmds.c:9952
2011 #: fish/cmds.c:10011 fish/cmds.c:10032 fish/cmds.c:10077 fish/cmds.c:10097
2012 #: fish/cmds.c:10136 fish/cmds.c:10173 fish/cmds.c:10193 fish/cmds.c:10215
2013 #: fish/cmds.c:10272 fish/cmds.c:10292 fish/cmds.c:10314 fish/cmds.c:10336
2014 #: fish/cmds.c:10355 fish/cmds.c:10375 fish/cmds.c:10402 fish/cmds.c:10422
2015 #: fish/cmds.c:10442 fish/cmds.c:10462 fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10504
2016 #: fish/cmds.c:10539 fish/cmds.c:10557 fish/cmds.c:10580 fish/cmds.c:10602
2017 #: fish/cmds.c:10617 fish/cmds.c:10634 fish/cmds.c:10671 fish/cmds.c:10710
2018 #: fish/cmds.c:10750 fish/cmds.c:10806 fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10864
2019 #: fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10899 fish/cmds.c:10939 fish/cmds.c:10962
2020 #: fish/cmds.c:10986 fish/cmds.c:11011 fish/cmds.c:11052 fish/cmds.c:11077
2021 #: fish/cmds.c:11115 fish/cmds.c:11146 fish/cmds.c:11177 fish/cmds.c:11205
2022 #: fish/cmds.c:11225 fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11277 fish/cmds.c:11297
2023 #: fish/cmds.c:11314 fish/cmds.c:11332 fish/cmds.c:11357 fish/cmds.c:11380
2024 #: fish/cmds.c:11399 fish/cmds.c:11443 fish/cmds.c:11488 fish/cmds.c:11536
2025 #: fish/cmds.c:11577 fish/cmds.c:11596 fish/cmds.c:11616 fish/cmds.c:11636
2026 #: fish/cmds.c:11657 fish/cmds.c:11678 fish/cmds.c:11699 fish/cmds.c:11720
2027 #: fish/cmds.c:11741 fish/cmds.c:11763 fish/cmds.c:11801 fish/cmds.c:11852
2028 #: fish/cmds.c:11890 fish/cmds.c:11946 fish/cmds.c:12082 fish/cmds.c:12111
2029 #: fish/cmds.c:12138 fish/cmds.c:12155 fish/cmds.c:12176 fish/cmds.c:12193
2030 #: fish/cmds.c:12255 fish/cmds.c:12393 fish/cmds.c:12551
2031 #, c-format
2032 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
2033 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
2034
2035 #: fish/cmds.c:3433 fish/cmds.c:3447 fish/cmds.c:3463 fish/cmds.c:3480
2036 #: fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3515 fish/cmds.c:3534 fish/cmds.c:3550
2037 #: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3618
2038 #: fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3668 fish/cmds.c:3683
2039 #: fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3715 fish/cmds.c:3731 fish/cmds.c:3747
2040 #: fish/cmds.c:3763 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3814 fish/cmds.c:3830
2041 #: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3898
2042 #: fish/cmds.c:3913 fish/cmds.c:3931 fish/cmds.c:3946 fish/cmds.c:3964
2043 #: fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4017 fish/cmds.c:4035
2044 #: fish/cmds.c:4055 fish/cmds.c:4074 fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4114
2045 #: fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:4192
2046 #: fish/cmds.c:4212 fish/cmds.c:4232 fish/cmds.c:4247 fish/cmds.c:4263
2047 #: fish/cmds.c:4284 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4358 fish/cmds.c:4375
2048 #: fish/cmds.c:4392 fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4501
2049 #: fish/cmds.c:4521 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4581
2050 #: fish/cmds.c:4600 fish/cmds.c:4619 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4653
2051 #: fish/cmds.c:4672 fish/cmds.c:4692 fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4735
2052 #: fish/cmds.c:4788 fish/cmds.c:4803 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4854
2053 #: fish/cmds.c:4873 fish/cmds.c:4889 fish/cmds.c:4905 fish/cmds.c:4924
2054 #: fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:4968 fish/cmds.c:4988 fish/cmds.c:5005
2055 #: fish/cmds.c:5022 fish/cmds.c:5039 fish/cmds.c:5056 fish/cmds.c:5073
2056 #: fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5107 fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5149
2057 #: fish/cmds.c:5185 fish/cmds.c:5202 fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5247
2058 #: fish/cmds.c:5268 fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5327
2059 #: fish/cmds.c:5345 fish/cmds.c:5363 fish/cmds.c:5377 fish/cmds.c:5393
2060 #: fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5432 fish/cmds.c:5451 fish/cmds.c:5470
2061 #: fish/cmds.c:5489 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5606
2062 #: fish/cmds.c:5627 fish/cmds.c:5648 fish/cmds.c:5669 fish/cmds.c:5687
2063 #: fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5769 fish/cmds.c:5848
2064 #: fish/cmds.c:5887 fish/cmds.c:5902 fish/cmds.c:5919 fish/cmds.c:5933
2065 #: fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5971 fish/cmds.c:5993 fish/cmds.c:6015
2066 #: fish/cmds.c:6037 fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6101
2067 #: fish/cmds.c:6118 fish/cmds.c:6135 fish/cmds.c:6154 fish/cmds.c:6173
2068 #: fish/cmds.c:6193 fish/cmds.c:6229 fish/cmds.c:6248 fish/cmds.c:6267
2069 #: fish/cmds.c:6284 fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6325 fish/cmds.c:6348
2070 #: fish/cmds.c:6372 fish/cmds.c:6395 fish/cmds.c:6416 fish/cmds.c:6439
2071 #: fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6504 fish/cmds.c:6525
2072 #: fish/cmds.c:6548 fish/cmds.c:6565 fish/cmds.c:6582 fish/cmds.c:6600
2073 #: fish/cmds.c:6618 fish/cmds.c:6639 fish/cmds.c:6657 fish/cmds.c:6678
2074 #: fish/cmds.c:6698 fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6760
2075 #: fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6805 fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6855
2076 #: fish/cmds.c:6872 fish/cmds.c:6896 fish/cmds.c:6919 fish/cmds.c:6942
2077 #: fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:6981 fish/cmds.c:7003 fish/cmds.c:7097
2078 #: fish/cmds.c:7117 fish/cmds.c:7137 fish/cmds.c:7157 fish/cmds.c:7175
2079 #: fish/cmds.c:7196 fish/cmds.c:7232 fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7271
2080 #: fish/cmds.c:7288 fish/cmds.c:7324 fish/cmds.c:7344 fish/cmds.c:7364
2081 #: fish/cmds.c:7384 fish/cmds.c:7406 fish/cmds.c:7423 fish/cmds.c:7442
2082 #: fish/cmds.c:7461 fish/cmds.c:7483 fish/cmds.c:7504 fish/cmds.c:7525
2083 #: fish/cmds.c:7546 fish/cmds.c:7569 fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7633
2084 #: fish/cmds.c:7672 fish/cmds.c:7689 fish/cmds.c:7708 fish/cmds.c:7729
2085 #: fish/cmds.c:7752 fish/cmds.c:7774 fish/cmds.c:7792 fish/cmds.c:7811
2086 #: fish/cmds.c:7832 fish/cmds.c:7909 fish/cmds.c:7950 fish/cmds.c:8029
2087 #: fish/cmds.c:8105 fish/cmds.c:8142 fish/cmds.c:8165 fish/cmds.c:8186
2088 #: fish/cmds.c:8209 fish/cmds.c:8231 fish/cmds.c:8256 fish/cmds.c:8299
2089 #: fish/cmds.c:8340 fish/cmds.c:8361 fish/cmds.c:8379 fish/cmds.c:8398
2090 #: fish/cmds.c:8415 fish/cmds.c:8433 fish/cmds.c:8460 fish/cmds.c:8484
2091 #: fish/cmds.c:8508 fish/cmds.c:8532 fish/cmds.c:8556 fish/cmds.c:8580
2092 #: fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8628 fish/cmds.c:8652 fish/cmds.c:8676
2093 #: fish/cmds.c:8700 fish/cmds.c:8724 fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8770
2094 #: fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8812 fish/cmds.c:8833 fish/cmds.c:8853
2095 #: fish/cmds.c:8876 fish/cmds.c:8914 fish/cmds.c:8931 fish/cmds.c:8948
2096 #: fish/cmds.c:8967 fish/cmds.c:8986 fish/cmds.c:9003 fish/cmds.c:9020
2097 #: fish/cmds.c:9037 fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9109
2098 #: fish/cmds.c:9149 fish/cmds.c:9182 fish/cmds.c:9199 fish/cmds.c:9216
2099 #: fish/cmds.c:9232 fish/cmds.c:9247 fish/cmds.c:9268 fish/cmds.c:9306
2100 #: fish/cmds.c:9344 fish/cmds.c:9383 fish/cmds.c:9423 fish/cmds.c:9464
2101 #: fish/cmds.c:9505 fish/cmds.c:9543 fish/cmds.c:9560 fish/cmds.c:9583
2102 #: fish/cmds.c:9605 fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9647 fish/cmds.c:9667
2103 #: fish/cmds.c:9703 fish/cmds.c:9775 fish/cmds.c:9815 fish/cmds.c:9873
2104 #: fish/cmds.c:9899 fish/cmds.c:9925 fish/cmds.c:9953 fish/cmds.c:10012
2105 #: fish/cmds.c:10033 fish/cmds.c:10078 fish/cmds.c:10098 fish/cmds.c:10137
2106 #: fish/cmds.c:10174 fish/cmds.c:10194 fish/cmds.c:10216 fish/cmds.c:10273
2107 #: fish/cmds.c:10293 fish/cmds.c:10315 fish/cmds.c:10337 fish/cmds.c:10356
2108 #: fish/cmds.c:10376 fish/cmds.c:10403 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10443
2109 #: fish/cmds.c:10463 fish/cmds.c:10483 fish/cmds.c:10505 fish/cmds.c:10540
2110 #: fish/cmds.c:10558 fish/cmds.c:10581 fish/cmds.c:10603 fish/cmds.c:10618
2111 #: fish/cmds.c:10635 fish/cmds.c:10672 fish/cmds.c:10711 fish/cmds.c:10751
2112 #: fish/cmds.c:10807 fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10880
2113 #: fish/cmds.c:10900 fish/cmds.c:10940 fish/cmds.c:10963 fish/cmds.c:10987
2114 #: fish/cmds.c:11012 fish/cmds.c:11053 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11116
2115 #: fish/cmds.c:11147 fish/cmds.c:11178 fish/cmds.c:11206 fish/cmds.c:11226
2116 #: fish/cmds.c:11258 fish/cmds.c:11278 fish/cmds.c:11298 fish/cmds.c:11315
2117 #: fish/cmds.c:11333 fish/cmds.c:11358 fish/cmds.c:11381 fish/cmds.c:11400
2118 #: fish/cmds.c:11444 fish/cmds.c:11489 fish/cmds.c:11537 fish/cmds.c:11578
2119 #: fish/cmds.c:11597 fish/cmds.c:11617 fish/cmds.c:11637 fish/cmds.c:11658
2120 #: fish/cmds.c:11679 fish/cmds.c:11700 fish/cmds.c:11721 fish/cmds.c:11742
2121 #: fish/cmds.c:11764 fish/cmds.c:11802 fish/cmds.c:11853 fish/cmds.c:11891
2122 #: fish/cmds.c:11947 fish/cmds.c:11970 fish/cmds.c:12083 fish/cmds.c:12112
2123 #: fish/cmds.c:12139 fish/cmds.c:12156 fish/cmds.c:12177 fish/cmds.c:12194
2124 #: fish/cmds.c:12216 fish/cmds.c:12256 fish/cmds.c:12277 fish/cmds.c:12337
2125 #: fish/cmds.c:12394 fish/cmds.c:12420 fish/cmds.c:12489 fish/cmds.c:12552
2126 #: fish/cmds.c:12574 fish/cmds.c:12665 fish/cmds.c:12758 fish/cmds.c:12851
2127 #, c-format
2128 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
2129 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
2130
2131 #: fish/cmds.c:3791 fish/cmds.c:4831 fish/cmds.c:5161 fish/cmds.c:5519
2132 #: fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5578 fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5780
2133 #: fish/cmds.c:5799 fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5861 fish/cmds.c:6204
2134 #: fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:7014 fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7052
2135 #: fish/cmds.c:7071 fish/cmds.c:7207 fish/cmds.c:7298 fish/cmds.c:7579
2136 #: fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7842 fish/cmds.c:7861 fish/cmds.c:7880
2137 #: fish/cmds.c:7919 fish/cmds.c:7960 fish/cmds.c:7979 fish/cmds.c:7998
2138 #: fish/cmds.c:8039 fish/cmds.c:8058 fish/cmds.c:8077 fish/cmds.c:8115
2139 #: fish/cmds.c:8268 fish/cmds.c:8311 fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:9083
2140 #: fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9159 fish/cmds.c:9279 fish/cmds.c:9316
2141 #: fish/cmds.c:9354 fish/cmds.c:9393 fish/cmds.c:9434 fish/cmds.c:9475
2142 #: fish/cmds.c:9516 fish/cmds.c:9679 fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9728
2143 #: fish/cmds.c:9741 fish/cmds.c:9754 fish/cmds.c:9787 fish/cmds.c:9825
2144 #: fish/cmds.c:9844 fish/cmds.c:9965 fish/cmds.c:9984 fish/cmds.c:10045
2145 #: fish/cmds.c:10058 fish/cmds.c:10109 fish/cmds.c:10148 fish/cmds.c:10226
2146 #: fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10519 fish/cmds.c:10646 fish/cmds.c:10683
2147 #: fish/cmds.c:10722 fish/cmds.c:10762 fish/cmds.c:10781 fish/cmds.c:10840
2148 #: fish/cmds.c:10913 fish/cmds.c:11023 fish/cmds.c:11093 fish/cmds.c:11127
2149 #: fish/cmds.c:11158 fish/cmds.c:11189 fish/cmds.c:11238 fish/cmds.c:11415
2150 #: fish/cmds.c:11459 fish/cmds.c:11508 fish/cmds.c:11552 fish/cmds.c:11778
2151 #: fish/cmds.c:11816 fish/cmds.c:11829 fish/cmds.c:11867 fish/cmds.c:11902
2152 #: fish/cmds.c:11921 fish/cmds.c:11988 fish/cmds.c:12016 fish/cmds.c:12039
2153 #: fish/cmds.c:12294 fish/cmds.c:12355 fish/cmds.c:12441 fish/cmds.c:12509
2154 #: fish/cmds.c:12592 fish/cmds.c:12609 fish/cmds.c:12626 fish/cmds.c:12684
2155 #: fish/cmds.c:12701 fish/cmds.c:12718 fish/cmds.c:12777 fish/cmds.c:12794
2156 #: fish/cmds.c:12811 fish/cmds.c:12871 fish/cmds.c:12888 fish/cmds.c:12905
2157 #, c-format
2158 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2159 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2160
2161 #: fish/cmds.c:3797 fish/cmds.c:4837 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5525
2162 #: fish/cmds.c:5565 fish/cmds.c:5584 fish/cmds.c:5727 fish/cmds.c:5786
2163 #: fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5824 fish/cmds.c:5867 fish/cmds.c:6210
2164 #: fish/cmds.c:6821 fish/cmds.c:7020 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7058
2165 #: fish/cmds.c:7077 fish/cmds.c:7213 fish/cmds.c:7304 fish/cmds.c:7585
2166 #: fish/cmds.c:7649 fish/cmds.c:7848 fish/cmds.c:7867 fish/cmds.c:7886
2167 #: fish/cmds.c:7925 fish/cmds.c:7966 fish/cmds.c:7985 fish/cmds.c:8004
2168 #: fish/cmds.c:8045 fish/cmds.c:8064 fish/cmds.c:8083 fish/cmds.c:8121
2169 #: fish/cmds.c:8274 fish/cmds.c:8317 fish/cmds.c:8894 fish/cmds.c:9089
2170 #: fish/cmds.c:9127 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9322
2171 #: fish/cmds.c:9360 fish/cmds.c:9399 fish/cmds.c:9440 fish/cmds.c:9481
2172 #: fish/cmds.c:9522 fish/cmds.c:9793 fish/cmds.c:9831 fish/cmds.c:9850
2173 #: fish/cmds.c:9971 fish/cmds.c:10115 fish/cmds.c:10154 fish/cmds.c:10232
2174 #: fish/cmds.c:10251 fish/cmds.c:10652 fish/cmds.c:10689 fish/cmds.c:10728
2175 #: fish/cmds.c:10768 fish/cmds.c:10787 fish/cmds.c:10846 fish/cmds.c:10919
2176 #: fish/cmds.c:11029 fish/cmds.c:11421 fish/cmds.c:11465 fish/cmds.c:11514
2177 #: fish/cmds.c:11558 fish/cmds.c:11908 fish/cmds.c:11994 fish/cmds.c:12022
2178 #: fish/cmds.c:12045 fish/cmds.c:12447 fish/cmds.c:12515
2179 #, c-format
2180 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2181 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2182
2183 #: fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4412 fish/cmds.c:4734 fish/cmds.c:11969
2184 #: fish/cmds.c:12215 fish/cmds.c:12276 fish/cmds.c:12336 fish/cmds.c:12419
2185 #: fish/cmds.c:12488 fish/cmds.c:12573 fish/cmds.c:12664 fish/cmds.c:12757
2186 #: fish/cmds.c:12850
2187 #, c-format
2188 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2189 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2190
2191 #: fish/cmds.c:4314 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4755 fish/cmds.c:12055
2192 #: fish/cmds.c:12232 fish/cmds.c:12309 fish/cmds.c:12365 fish/cmds.c:12457
2193 #: fish/cmds.c:12525 fish/cmds.c:12636 fish/cmds.c:12728 fish/cmds.c:12821
2194 #: fish/cmds.c:12915
2195 #, c-format
2196 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2197 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2198
2199 #: fish/cmds.c:4320 fish/cmds.c:4459 fish/cmds.c:4761 fish/cmds.c:12061
2200 #: fish/cmds.c:12238 fish/cmds.c:12315 fish/cmds.c:12371 fish/cmds.c:12463
2201 #: fish/cmds.c:12531 fish/cmds.c:12642 fish/cmds.c:12734 fish/cmds.c:12827
2202 #: fish/cmds.c:12921
2203 #, c-format
2204 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2205 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2206
2207 #: fish/cmds.c:12943
2208 #, c-format
2209 msgid "%s: unknown command\n"
2210 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2211
2212 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2213 #, c-format
2214 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2215 msgstr "%s: %s: wiersz %d: błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracji: %s\n"
2216
2217 #: fish/copy.c:41
2218 #, c-format
2219 msgid ""
2220 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2221 msgstr ""
2222 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2223 "skopiować pliki do obrazu\n"
2224
2225 #: fish/copy.c:62
2226 #, c-format
2227 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2228 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2229
2230 #: fish/copy.c:157
2231 #, c-format
2232 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2233 msgstr ""
2234 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2235
2236 #: fish/copy.c:202
2237 #, c-format
2238 msgid ""
2239 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2240 "image\n"
2241 msgstr ""
2242 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2243 "skopiować pliki z obrazu\n"
2244
2245 #: fish/copy.c:213
2246 #, c-format
2247 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2248 msgstr "copy-out: element docelowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2249
2250 #: fish/copy.c:258
2251 #, c-format
2252 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2253 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2254
2255 #: fish/display.c:42
2256 #, c-format
2257 msgid "display filename\n"
2258 msgstr "wyświetla nazwę pliku\n"
2259
2260 #: fish/edit.c:45
2261 #, c-format
2262 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2263 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2264
2265 #: fish/fish.c:105
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "%s: guest filesystem shell\n"
2269 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2270 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2271 "Usage:\n"
2272 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2273 "Options:\n"
2274 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2275 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2276 "  -a|--add image       Add image\n"
2277 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2278 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2279 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2280 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2281 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2282 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2283 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2284 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2285 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2286 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2287 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2288 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2289 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2290 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2291 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2292 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2293 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2294 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2295 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2296 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2297 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2298 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2299 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2300 "\n"
2301 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2302 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2303 "or\n"
2304 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2305 "\n"
2306 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2307 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2308 "\n"
2309 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2310 msgstr ""
2311 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2312 "%s umożliwia modyfikowanie systemów plików maszyn wirtualnych\n"
2313 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2314 "Użycie:\n"
2315 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2316 "Opcje:\n"
2317 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2318 "  -h|--cmd-help polecenie Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2319 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2320 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2321 "  --csh                Sprawia, że --listen jest zgodne z formatem csh\n"
2322 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
2323 "  -D|--no-dest-paths   Bez uzupełniania ścieżek z systemu plików gościa\n"
2324 "                       tabulacją\n"
2325 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2326 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2327 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2328 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2329 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2330 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2331 "  --live               Łączy z maszyną wirtualną live\n"
2332 "  -m|--mount dev[:mnt[:opcje]] Montuje urządzenie w mnt (jeśli pominięto,\n"
2333 "                       to w /)\n"
2334 "  -n|--no-sync         Bez automatycznego synchronizowania\n"
2335 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img, ...)\n"
2336 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest w trybie\n"
2337 "                       interaktywnym\n"
2338 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2339 "  --remote[=pid]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2340 "  -r|--ro              Montuje tylko do odczytu\n"
2341 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2342 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2343 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2344 "  -w|--rw              Montuje do odczytu i zapisu\n"
2345 "  -x                   Powtarza każde polecenie przed jego wykonaniem\n"
2346 "\n"
2347 "Aby sprawdzić obraz dysku, plik ISO, dysk twardy, system plików itd.:\n"
2348 "  %s [--ro|--rw] -i -a /ścieżka/do/dysku.img\n"
2349 "lub\n"
2350 "  %s [--ro|--rw] -i -d nazwa-domeny-biblioteki-libvirt\n"
2351 "\n"
2352 "Opcja --ro jest zalecana, aby uniknąć zapisu do obrazu dysku. Jeśli opcja\n"
2353 "-i się nie powiedzie, to należy wykonać ponownie bez niej i użyć poleceń\n"
2354 "\"run\" + \"list-filesystems\" + \"mount\".\n"
2355 "\n"
2356 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2357
2358 #: fish/fish.c:246
2359 #, c-format
2360 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2361 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2362
2363 #: fish/fish.c:253
2364 #, c-format
2365 msgid ""
2366 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2367 msgstr ""
2368 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2369
2370 #: fish/fish.c:303
2371 #, c-format
2372 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2373 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2374
2375 #: fish/fish.c:476
2376 #, c-format
2377 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2378 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2379
2380 #: fish/fish.c:484
2381 #, c-format
2382 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2383 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2384
2385 #: fish/fish.c:490
2386 #, c-format
2387 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2388 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2389
2390 #: fish/fish.c:642
2391 #, c-format
2392 msgid ""
2393 "\n"
2394 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2395 "editing virtual machine filesystems.\n"
2396 "\n"
2397 "Type: 'help' for help on commands\n"
2398 "      'man' to read the manual\n"
2399 "      'quit' to quit the shell\n"
2400 "\n"
2401 msgstr ""
2402 "\n"
2403 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2404 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2405 "\n"
2406 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2407 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2408 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2409 "\n"
2410
2411 #: fish/fish.c:793 fish/fish.c:809
2412 #, c-format
2413 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2414 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2415
2416 #: fish/fish.c:803
2417 #, c-format
2418 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2419 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2420
2421 #: fish/fish.c:833
2422 #, c-format
2423 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2424 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2425
2426 #: fish/fish.c:850
2427 #, c-format
2428 msgid "%s: too many arguments\n"
2429 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2430
2431 #: fish/fish.c:925
2432 #, c-format
2433 msgid "%s: invalid escape sequence in string (starting at offset %d)\n"
2434 msgstr ""
2435 "%s: nieprawidłowa sekwencja sterująca w ciągu (zaczyna się od offsetu %d)\n"
2436
2437 #: fish/fish.c:934
2438 #, c-format
2439 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2440 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2441
2442 #: fish/fish.c:999
2443 #, c-format
2444 msgid "%s: empty command on command line\n"
2445 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2446
2447 #: fish/fish.c:1146
2448 msgid "display a list of commands or help on a command"
2449 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2450
2451 #: fish/fish.c:1148
2452 msgid "quit guestfish"
2453 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2454
2455 #: fish/fish.c:1159
2456 #, c-format
2457 msgid ""
2458 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2459 "     help cmd\n"
2460 "     help\n"
2461 msgstr ""
2462 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2463 "     help polecenie\n"
2464 "     help\n"
2465
2466 #: fish/fish.c:1167
2467 #, c-format
2468 msgid ""
2469 "quit - quit guestfish\n"
2470 "     quit\n"
2471 msgstr ""
2472 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2473 "     quit\n"
2474
2475 #: fish/fish.c:1172
2476 #, c-format
2477 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2478 msgstr ""
2479 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2480 "poleceń\n"
2481
2482 #: fish/fish.c:1188
2483 #, c-format
2484 msgid ""
2485 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2486 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2487 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2488 msgstr ""
2489 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2490 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2491 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2492
2493 #: fish/fish.c:1197
2494 #, c-format
2495 msgid "%s:%d: libguestfs: error: %s\n"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: fish/fish.c:1353
2499 #, c-format
2500 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2501 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2502
2503 #: fish/fish.c:1550
2504 #, c-format
2505 msgid ""
2506 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2507 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2508 msgstr ""
2509 "%s: należy zbadać gościa (opcja \"-i\" lub polecenie \"inspect-os\"), aby "
2510 "użyć liter napędów systemu Windows\n"
2511
2512 #: fish/fish.c:1570
2513 #, c-format
2514 msgid ""
2515 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2516 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2517 msgstr ""
2518 "%s: nie odnaleziono napędu \"%c:\". Aby wyświetlić dostępne napędy należy "
2519 "wykonać:\n"
2520 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2521
2522 #: fish/fish.c:1589
2523 #, c-format
2524 msgid ""
2525 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2526 "  umount-all\n"
2527 "  mount %s /\n"
2528 msgstr ""
2529 "%s: aby uzyskać dostęp do \"%c:\", należy najpierw zamontować %s. Jeden ze "
2530 "sposobów:\n"
2531 "  umount-all\n"
2532 "  mount %s /\n"
2533
2534 #: fish/glob.c:53
2535 #, c-format
2536 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2537 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2538
2539 #: fish/glob.c:73
2540 #, c-format
2541 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2542 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2543
2544 #: fish/help.c:38
2545 #, c-format
2546 msgid ""
2547 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2548 "command.\n"
2549 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2550 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2551 msgstr ""
2552 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2553 "\"add\".\n"
2554 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2555 "\".\n"
2556 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2557
2558 #: fish/help.c:44
2559 #, c-format
2560 msgid ""
2561 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2562 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2563 "'mount-options'.\n"
2564 msgstr ""
2565 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2566 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2567 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2568
2569 #: fish/help.c:52
2570 #, c-format
2571 msgid ""
2572 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2573 "\n"
2574 "To read the manual, type 'man'.\n"
2575 msgstr ""
2576 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2577 "\n"
2578 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2579
2580 #: fish/hexedit.c:41
2581 #, c-format
2582 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2583 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2584
2585 #: fish/hexedit.c:52
2586 #, c-format
2587 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2588 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2589
2590 #: fish/hexedit.c:63
2591 #, c-format
2592 msgid ""
2593 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2594 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2595 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2596 msgstr ""
2597 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2598 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2599 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2600 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2601
2602 #: fish/hexedit.c:92
2603 #, c-format
2604 msgid "hexedit: invalid range\n"
2605 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2606
2607 #: fish/inspect.c:77
2608 #, c-format
2609 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2610 msgstr "%s: nie należy używać razem opcji --live i -i\n"
2611
2612 #: fish/inspect.c:89
2613 #, c-format
2614 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2615 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2616
2617 #: fish/inspect.c:96
2618 #, c-format
2619 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2620 msgstr ""
2621 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2622
2623 #: fish/inspect.c:136
2624 #, c-format
2625 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2626 msgstr "%s: nie można zamontować niektórych systemów plików (zignorowano)\n"
2627
2628 #: fish/inspect.c:148
2629 #, c-format
2630 msgid "Operating system: %s\n"
2631 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2632
2633 #: fish/inspect.c:161
2634 #, c-format
2635 msgid "%s mounted on %s\n"
2636 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2637
2638 #: fish/keys.c:53
2639 #, c-format
2640 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2641 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2642
2643 #: fish/lcd.c:34
2644 #, c-format
2645 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2646 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2647
2648 #: fish/man.c:35
2649 #, c-format
2650 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2651 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2652
2653 #: fish/man.c:54
2654 #, c-format
2655 msgid "the external 'man' program failed\n"
2656 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2657
2658 #: fish/more.c:40
2659 #, c-format
2660 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2661 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2662
2663 #: fish/options.c:36
2664 #, c-format
2665 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2666 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2667
2668 #: fish/options.c:128
2669 #, c-format
2670 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2671 msgstr ""
2672 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2673
2674 #: fish/prep.c:37
2675 #, c-format
2676 msgid ""
2677 "List of available prepared disk images:\n"
2678 "\n"
2679 msgstr ""
2680 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2681 "\n"
2682
2683 #: fish/prep.c:40
2684 #, c-format
2685 msgid ""
2686 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2687 "\n"
2688 "%s\n"
2689 msgstr ""
2690 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2691 "\n"
2692 "%s\n"
2693
2694 #: fish/prep.c:48
2695 #, c-format
2696 msgid "  Optional parameters:\n"
2697 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2698
2699 #: fish/prep.c:55
2700 #, c-format
2701 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2702 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2703
2704 #: fish/prep.c:65
2705 #, c-format
2706 msgid ""
2707 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2708 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2709 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2710 msgstr ""
2711 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2712 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2713 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2714
2715 #: fish/prep.c:96
2716 #, c-format
2717 msgid ""
2718 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2719 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2720 msgstr ""
2721 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2722 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2723 "wartości dla parametru -N.\n"
2724
2725 #: fish/prep.c:158
2726 #, c-format
2727 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2728 msgstr ""
2729 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2730 "\": "
2731
2732 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2733 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2734 msgid "failed to allocate disk"
2735 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2736
2737 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2738 msgid "could not parse boot size"
2739 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2740
2741 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2742 #, c-format
2743 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2744 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2745
2746 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2747 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2748 #, c-format
2749 msgid "failed to partition disk: %s"
2750 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2751
2752 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2753 #, c-format
2754 msgid "failed to add boot partition: %s"
2755 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2756
2757 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2758 #, c-format
2759 msgid "failed to add root partition: %s"
2760 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2761
2762 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2763 #, c-format
2764 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2765 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2766
2767 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2768 #, c-format
2769 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2770 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2771
2772 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2773 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2774 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2775 msgstr ""
2776 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2777
2778 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2779 #, c-format
2780 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2781 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2782
2783 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2784 #, c-format
2785 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2786 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2787
2788 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2789 #, c-format
2790 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2791 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2792
2793 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2794 #, c-format
2795 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2796 msgstr ""
2797 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2798 "%s: %s"
2799
2800 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2801 #, c-format
2802 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2803 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2804
2805 #: fish/rc.c:257
2806 #, c-format
2807 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2808 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2809
2810 #: fish/rc.c:262
2811 #, c-format
2812 msgid ""
2813 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2814 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2815 msgstr ""
2816 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2817 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2818 "zgadzać.\n"
2819
2820 #: fish/rc.c:337 fish/rc.c:351
2821 #, c-format
2822 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2823 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2824
2825 #: fish/rc.c:363 fish/rc.c:377
2826 #, c-format
2827 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2828 msgstr ""
2829 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2830 "serwera\n"
2831
2832 #: fish/rc.c:388
2833 #, c-format
2834 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2835 msgstr ""
2836 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2837
2838 #: fish/reopen.c:38
2839 #, c-format
2840 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2841 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2842
2843 #: fish/reopen.c:48
2844 #, c-format
2845 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2846 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2847
2848 #: fish/setenv.c:34
2849 #, c-format
2850 msgid "use '%s VAR value' to set an environment variable\n"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: fish/setenv.c:56
2854 #, c-format
2855 msgid "use '%s VAR' to unset an environment variable\n"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: fish/supported.c:66
2859 msgid "yes"
2860 msgstr "tak"
2861
2862 #: fish/supported.c:68
2863 msgid "no"
2864 msgstr "nie"
2865
2866 #: fish/time.c:36
2867 #, c-format
2868 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2869 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2870
2871 #: fuse/guestmount.c:912
2872 #, c-format
2873 msgid ""
2874 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2875 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2876 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2877 "Usage:\n"
2878 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2879 "Options:\n"
2880 "  -a|--add image       Add image\n"
2881 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2882 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2883 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2884 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2885 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2886 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2887 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2888 "  --help               Display help message and exit\n"
2889 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2890 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2891 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2892 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2893 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2894 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2895 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2896 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2897 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2898 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2899 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2900 msgstr ""
2901 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2902 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2903 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2904 "Użycie:\n"
2905 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2906 "Opcje:\n"
2907 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2908 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2909 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2910 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2911 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2912 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2913 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2914 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2915 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2916 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2917 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2918 "  --live               Łączy z maszyną wirtualną live\n"
2919 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2920 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2921 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2922 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2923 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2924 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2925 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2926 "  -w|--rw              Montuje do odczytu i zapisu\n"
2927 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2928
2929 #: fuse/guestmount.c:1131
2930 #, c-format
2931 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2932 msgstr ""
2933 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2934
2935 #: fuse/guestmount.c:1141
2936 #, c-format
2937 msgid "%s: --live is not compatible with --ro option\n"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: fuse/guestmount.c:1148
2941 #, c-format
2942 msgid "%s: --live is not compatible with -i option\n"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: fuse/guestmount.c:1163
2946 #, c-format
2947 msgid "%s: with --live, you must use exactly one -d option\n"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: fuse/guestmount.c:1170
2951 #, c-format
2952 msgid "%s: --live is not compatible with -a option\n"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: fuse/guestmount.c:1179
2956 #, c-format
2957 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2958 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2959
2960 #: inspector/virt-inspector.c:76
2961 #, c-format
2962 msgid ""
2963 "%s: display information about a virtual machine\n"
2964 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2965 "Usage:\n"
2966 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2967 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2968 "Options:\n"
2969 "  -a|--add image       Add image\n"
2970 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2971 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2972 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2973 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2974 "  --help               Display brief help\n"
2975 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2976 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2977 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2978 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2979 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2980 msgstr ""
2981 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2982 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2983 "Użycie:\n"
2984 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2985 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2986 "Opcje:\n"
2987 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2988 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2989 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2990 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2991 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2992 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2993 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2994 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2995 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2996 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2997 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2998
2999 #: inspector/virt-inspector.c:263
3000 #, c-format
3001 msgid ""
3002 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
3003 "\n"
3004 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3005 "machine\n"
3006 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3007 "\n"
3008 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
3009 "must\n"
3010 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
3011 "\n"
3012 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3013 "information about the disk image as possible.\n"
3014 msgstr ""
3015 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3016 "\n"
3017 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3018 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3019 "\n"
3020 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
3021 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
3022 "gości systemu Windows.\n"
3023 "\n"
3024 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3025 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3026
3027 #: inspector/virt-inspector.c:288
3028 #, c-format
3029 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
3030 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
3031
3032 #: inspector/virt-inspector.c:300
3033 #, c-format
3034 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
3035 msgstr ""
3036 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
3037 "się\n"
3038
3039 #: inspector/virt-inspector.c:308
3040 #, c-format
3041 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
3042 msgstr ""
3043 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
3044 "się\n"
3045
3046 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
3047 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
3048 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
3049
3050 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
3051 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
3052 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
3053
3054 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
3055 #, perl-brace-format
3056 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
3057 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
3058
3059 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
3060 msgid ""
3061 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
3062 "XPath::XMLParser)"
3063 msgstr ""
3064 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
3065 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
3066
3067 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
3068 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
3069 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
3070
3071 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
3072 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
3073 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
3074
3075 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
3076 #, perl-brace-format
3077 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
3078 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
3079
3080 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
3081 #, perl-brace-format
3082 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
3083 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
3084
3085 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
3086 #, perl-brace-format
3087 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
3088 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
3089
3090 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
3091 msgid ""
3092 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3093 "\n"
3094 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3095 "machine\n"
3096 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
3097 "\n"
3098 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3099 "information about the disk image as possible.\n"
3100 msgstr ""
3101 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3102 "\n"
3103 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3104 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
3105 "\n"
3106 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3107 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3108
3109 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:945
3110 #, perl-brace-format
3111 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
3112 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
3113
3114 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1023
3115 #, perl-brace-format
3116 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
3117 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
3118
3119 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1049
3120 #, perl-brace-format
3121 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
3122 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
3123
3124 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1114
3125 msgid "Can't find grub on guest"
3126 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
3127
3128 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1169
3129 #, perl-brace-format
3130 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
3131 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
3132
3133 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1200
3134 #, perl-brace-format
3135 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
3136 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
3137
3138 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1223
3139 #, perl-brace-format
3140 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
3141 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
3142
3143 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1292
3144 #, perl-brace-format
3145 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
3146 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
3147
3148 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1300
3149 #, perl-brace-format
3150 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
3151 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
3152
3153 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1354
3154 #, perl-brace-format
3155 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
3156 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
3157
3158 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1393
3159 #, perl-brace-format
3160 msgid "{filename}: could not read initrd format"
3161 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
3162
3163 #: rescue/virt-rescue.c:64
3164 #, c-format
3165 msgid ""
3166 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
3167 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3168 "Usage:\n"
3169 "  %s [--options] -d domname\n"
3170 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
3171 "Options:\n"
3172 "  -a|--add image       Add image\n"
3173 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
3174 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
3175 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
3176 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
3177 "  --help               Display brief help\n"
3178 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
3179 "  --network            Enable network\n"
3180 "  -r|--ro              Access read-only\n"
3181 "  --selinux            Enable SELinux\n"
3182 "  --smp N              Enable SMP with N >= 2 virtual CPUs\n"
3183 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
3184 "  -V|--version         Display version and exit\n"
3185 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
3186 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
3187 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: rescue/virt-rescue.c:162
3191 #, c-format
3192 msgid "%s: could not parse --smp parameter '%s'\n"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: rescue/virt-rescue.c:167
3196 #, c-format
3197 msgid "%s: --smp parameter '%s' should be >= 1\n"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: rescue/virt-rescue.c:195
3201 #, c-format
3202 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
3203 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
3204
3205 #: rescue/virt-rescue.c:428
3206 #, c-format
3207 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
3208 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
3209
3210 #: src/appliance.c:182
3211 #, c-format
3212 msgid ""
3213 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
3214 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
3215 msgstr ""
3216 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
3217 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
3218
3219 #: src/appliance.c:332
3220 #, c-format
3221 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
3222 msgstr ""
3223 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
3224
3225 #: src/appliance.c:337
3226 #, c-format
3227 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
3228 msgstr ""
3229 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
3230 "%o)"
3231
3232 #: src/appliance.c:342
3233 #, c-format
3234 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
3235 msgstr ""
3236 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
3237 "grupę lub innych (tryb %o)"
3238
3239 #: src/appliance.c:672
3240 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3241 msgstr ""
3242 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3243 "komunikaty błędów"
3244
3245 #: src/dbdump.c:85
3246 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3247 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump przed końcem nagłówka"
3248
3249 #: src/dbdump.c:98 src/dbdump.c:110
3250 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3251 msgstr ""
3252 "nieoczekiwany wiersz polecenia db_dump, brak przedrostka w formie spacji"
3253
3254 #: src/dbdump.c:127
3255 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3256 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump przed końcem danych"
3257
3258 #: src/dbdump.c:208
3259 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3260 msgstr "nieoczekiwane nieszesnastkowe cyfry w wyjściu polecenia db_dump "
3261
3262 #: src/filearch.c:152
3263 #, c-format
3264 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3265 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3266
3267 #: src/filearch.c:265
3268 msgid ""
3269 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3270 "compiled without the libmagic library"
3271 msgstr ""
3272 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3273 "libguestfs została skompilowana bez biblioteki libmagic"
3274
3275 #: src/guestfs.c:177
3276 #, c-format
3277 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3278 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3279
3280 #: src/guestfs.c:344
3281 #, c-format
3282 msgid "warning: %s"
3283 msgstr "ostrzeżenie: %s"
3284
3285 #: src/guestfs.c:403
3286 #, c-format
3287 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3288 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3289
3290 #: src/guestfs.c:981
3291 #, c-format
3292 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3293 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3294
3295 #: src/inspect.c:278
3296 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3297 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3298
3299 #: src/inspect.c:294
3300 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3301 msgstr ""
3302 "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić wartości "
3303 "CurrentControlSet"
3304
3305 #: src/inspect.c:522 src/inspect_apps.c:609
3306 msgid ""
3307 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3308 "without the hivex library"
3309 msgstr ""
3310 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3311 "została skompilowana bez biblioteki hivex"
3312
3313 #: src/inspect.c:737 src/inspect_fs.c:493 src/inspect_fs.c:537
3314 #: src/inspect_fs_unix.c:198 src/inspect_fs_unix.c:658
3315 #: src/inspect_fs_unix.c:958
3316 #, c-format
3317 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3318 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3319
3320 #: src/inspect.c:773
3321 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3322 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3323
3324 #: src/inspect.c:785
3325 #, c-format
3326 msgid ""
3327 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3328 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3329 msgstr ""
3330 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3331 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3332
3333 #: src/inspect_fs.c:336 src/inspect_fs.c:349
3334 #, c-format
3335 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3336 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3337
3338 #: src/inspect_fs.c:502
3339 #, c-format
3340 msgid "%s: file is empty"
3341 msgstr "%s: plik jest pusty"
3342
3343 #: src/inspect_fs_unix.c:692
3344 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3345 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3346
3347 #: src/inspect_fs_windows.c:164
3348 #, c-format
3349 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3350 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3351
3352 #: src/inspect_icon.c:491
3353 #, c-format
3354 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3355 msgstr "odczyt: %s: nieoczekiwany koniec pliku"
3356
3357 #: src/launch.c:134
3358 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3359 msgstr ""
3360 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3361
3362 #: src/launch.c:203
3363 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3364 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3365
3366 #: src/launch.c:217
3367 #, c-format
3368 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3369 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3370
3371 #: src/launch.c:289 src/launch.c:407
3372 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3373 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3374
3375 #: src/launch.c:303 src/launch.c:311
3376 #, c-format
3377 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3378 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3379
3380 #: src/launch.c:426
3381 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3382 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3383
3384 #: src/launch.c:437
3385 #, c-format
3386 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3387 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3388
3389 #: src/launch.c:474
3390 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3391 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3392
3393 #: src/launch.c:895
3394 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3395 msgstr ""
3396 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3397 "błędów"
3398
3399 #: src/launch.c:908
3400 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3401 msgstr ""
3402 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3403
3404 #: src/launch.c:998
3405 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3406 msgstr ""
3407 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
3408 "demona guestfsd"
3409
3410 #: src/launch.c:1006
3411 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3412 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
3413
3414 #: src/launch.c:1178
3415 #, c-format
3416 msgid ""
3417 "command failed: %s\n"
3418 "\n"
3419 "If qemu is located on a non-standard path, try setting the LIBGUESTFS_QEMU\n"
3420 "environment variable.  There may also be errors printed above."
3421 msgstr ""
3422
3423 #: src/launch.c:1318
3424 msgid "qemu has not been launched yet"
3425 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3426
3427 #: src/launch.c:1329
3428 msgid "no subprocess to kill"
3429 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3430
3431 #: src/proto.c:188
3432 #, c-format
3433 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3434 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3435
3436 #: src/proto.c:211
3437 #, c-format
3438 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3439 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3440
3441 #: src/proto.c:421
3442 #, c-format
3443 msgid ""
3444 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3445 msgstr ""
3446 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3447 "%x\n"
3448
3449 #: src/proto.c:543
3450 msgid ""
3451 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3452 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3453 "the debug messages output prior to this error.\n"
3454 msgstr ""
3455 "Zwykle oznacza to, że uruchomienie przyrządu biblioteki libguestfs się nie\n"
3456 "powiodło. Proszę włączyć debugowanie (LIBGUESTFS_DEBUG=1) i ponownie\n"
3457 "wykonać polecenie, a następnie spojrzeć na wyjście komunikatów debugowania\n"
3458 "przed wystąpieniem tego błędu.\n"
3459
3460 #: src/proto.c:549
3461 msgid "See earlier debug messages.\n"
3462 msgstr "Proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty debugowania.\n"
3463
3464 #: src/proto.c:639
3465 #, c-format
3466 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3467 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3468
3469 #: src/proto.c:658
3470 #, c-format
3471 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3472 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3473
3474 #: src/proto.c:810
3475 #, c-format
3476 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3477 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3478
3479 #: src/proto.c:834
3480 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3481 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3482
3483 #: src/proto.c:843
3484 msgid "dispatch failed to marshal args"
3485 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3486
3487 #: src/proto.c:922 src/proto.c:1217
3488 msgid "operation cancelled by user"
3489 msgstr "działanie zostało anulowane przez użytkownika"
3490
3491 #: src/proto.c:973
3492 #, c-format
3493 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3494 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3495
3496 #: src/proto.c:989
3497 #, c-format
3498 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3499 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3500
3501 #: src/proto.c:1144
3502 #, c-format
3503 msgid "%s: error in chunked encoding"
3504 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3505
3506 #: src/proto.c:1171
3507 msgid "write to daemon socket"
3508 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3509
3510 #: src/proto.c:1194
3511 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3512 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3513
3514 #: src/proto.c:1199
3515 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3516 msgstr ""
3517 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3518 "fragmentów pliku"
3519
3520 #: src/proto.c:1207
3521 msgid "failed to parse file chunk"
3522 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3523
3524 #: src/proto.c:1221
3525 msgid "file receive cancelled by daemon"
3526 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3527
3528 #: src/virt.c:106 src/virt.c:400
3529 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3530 msgstr "nie można ustawić jednocześnie flag live i readonly"
3531
3532 #: src/virt.c:114
3533 #, c-format
3534 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3535 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3536
3537 #: src/virt.c:135
3538 #, c-format
3539 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3540 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3541
3542 #: src/virt.c:195 src/virt.c:523
3543 #, c-format
3544 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3545 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3546
3547 #: src/virt.c:205 src/virt.c:531
3548 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3549 msgstr ""
3550 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3551
3552 #: src/virt.c:211 src/virt.c:537
3553 msgid "unable to create new XPath context"
3554 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3555
3556 #: src/virt.c:218 src/virt.c:552
3557 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3558 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3559
3560 #: src/virt.c:327
3561 msgid "libvirt domain has no disks"
3562 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3563
3564 #: src/virt.c:394
3565 msgid "unknown readonlydisk parameter"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: src/virt.c:411
3569 #, c-format
3570 msgid "error getting domain info: %s"
3571 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3572
3573 #: src/virt.c:425
3574 msgid ""
3575 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3576 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3577 "corruption.\n"
3578 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3579 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3580 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3581 msgstr ""
3582 "błąd: domena jest maszyną wirtualną live.\n"
3583 "Zapisywanie na dyskach uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować\n"
3584 "uszkodzenie danych. Należy użyć dostępu tylko do odczytu lub jeśli gość\n"
3585 "posiada uruchomionego demona guestfsd, należy podać dostęp live. W\n"
3586 "większości narzędzi biblioteki libguestfs te opcje to odpowiednio --ro lub\n"
3587 "--live. Proszę skonsultować się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej."
3588
3589 #: src/virt.c:490
3590 #, c-format
3591 msgid ""
3592 "%s: disk is marked <readonly/> in libvirt XML, and readonlydisk was set to "
3593 "\"error\""
3594 msgstr ""
3595
3596 #: src/virt.c:580
3597 msgid ""
3598 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3599 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3600 msgstr ""
3601 "ten gość nie posiada określenia <channel> biblioteki libvirt dla demona "
3602 "guestfsd\n"
3603 "Proszę zobaczyć \"ATTACHING TO RUNNING DAEMONS\" w guestfs(3), aby "
3604 "dowiedzieć się więcej."
3605
3606 #: src/virt.c:605
3607 msgid ""
3608 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3609 "without libvirt or libxml2"
3610 msgstr ""
3611 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3612 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3613
3614 #: test-tool/test-tool.c:79
3615 #, c-format
3616 msgid ""
3617 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3618 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3619 "Usage:\n"
3620 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3621 "Options:\n"
3622 "  --help         Display usage\n"
3623 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3624 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3625 "  --timeout n\n"
3626 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3627 msgstr ""
3628 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie do testowania\n"
3629 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3630 "Użycie:\n"
3631 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3632 "Opcje:\n"
3633 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3634 "  --qemudir katalog Określa katalog źródłowy QEMU\n"
3635 "  --qemu qemu    Określa plik binarny QEMU\n"
3636 "  --timeout n\n"
3637 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie (domyślnie: %d "
3638 "sekund)\n"
3639
3640 #: test-tool/test-tool.c:127
3641 #, c-format
3642 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3643 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3644
3645 #: test-tool/test-tool.c:136
3646 #, c-format
3647 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3648 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3649
3650 #: test-tool/test-tool.c:148
3651 #, c-format
3652 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3653 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3654
3655 #: test-tool/test-tool.c:174
3656 #, c-format
3657 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3658 msgstr ""
3659 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3660 "się\n"
3661
3662 #: test-tool/test-tool.c:181
3663 #, c-format
3664 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3665 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3666
3667 #: test-tool/test-tool.c:189
3668 #, c-format
3669 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3670 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3671
3672 #: test-tool/test-tool.c:223
3673 #, c-format
3674 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3675 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3676
3677 #: test-tool/test-tool.c:235
3678 #, c-format
3679 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3680 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie polecenia part-disk nie powiodło się\n"
3681
3682 #: test-tool/test-tool.c:241
3683 #, c-format
3684 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3685 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3686
3687 #: test-tool/test-tool.c:247
3688 #, c-format
3689 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3690 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3691
3692 #: test-tool/test-tool.c:254
3693 #, c-format
3694 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3695 msgstr ""
3696 "libguestfs-test-tool: wykonanie polecenia touch na pliku nie powiodło się\n"
3697
3698 #: test-tool/test-tool.c:285
3699 #, c-format
3700 msgid ""
3701 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3702 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3703 msgstr ""
3704 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3705 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3706
3707 #: test-tool/test-tool.c:293
3708 #, c-format
3709 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3710 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3711
3712 #: test-tool/test-tool.c:307
3713 #, c-format
3714 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3715 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3716
3717 #: tools/virt-list-filesystems.pl:148
3718 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3719 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3720
3721 #: tools/virt-list-partitions.pl:160
3722 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3723 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3724
3725 #: tools/virt-make-fs.pl:293
3726 msgid "virt-make-fs input output\n"
3727 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3728
3729 #: tools/virt-make-fs.pl:323
3730 msgid "unexpected output from 'du' command"
3731 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3732
3733 #: tools/virt-make-fs.pl:335 tools/virt-make-fs.pl:349
3734 #: tools/virt-make-fs.pl:476
3735 #, perl-brace-format
3736 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3737 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3738
3739 #: tools/virt-make-fs.pl:393
3740 #, perl-brace-format
3741 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3742 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3743
3744 #: tools/virt-make-fs.pl:408
3745 msgid ""
3746 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3747 msgstr ""
3748 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3749 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3750
3751 #: tools/virt-make-fs.pl:419
3752 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3753 msgstr ""
3754 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3755 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3756
3757 #: tools/virt-make-fs.pl:460
3758 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3759 msgstr ""
3760 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3761
3762 #: tools/virt-make-fs.pl:482
3763 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3764 msgstr ""
3765 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3766 "komunikaty błędów\n"
3767
3768 #: tools/virt-make-fs.pl:517
3769 msgid ""
3770 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3771 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3772 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3773 msgstr ""
3774 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3775 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3776 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3777
3778 #: tools/virt-tar.pl:193 tools/virt-tar.pl:200
3779 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3780 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3781
3782 #: tools/virt-tar.pl:222
3783 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3784 msgstr ""
3785 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3786 "pliku"
3787
3788 #: tools/virt-tar.pl:225
3789 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3790 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3791
3792 #: tools/virt-tar.pl:236
3793 #, perl-brace-format
3794 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3795 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3796
3797 #: tools/virt-tar.pl:239
3798 #, perl-brace-format
3799 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3800 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3801
3802 #: tools/virt-tar.pl:253 tools/virt-win-reg.pl:261
3803 #, perl-brace-format
3804 msgid ""
3805 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3806 "\n"
3807 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3808 "machine\n"
3809 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3810 "\n"
3811 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3812 "information about the disk image as possible.\n"
3813 msgstr ""
3814 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3815 "dysku.\n"
3816 "\n"
3817 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3818 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3819 "\n"
3820 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3821 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3822
3823 #: tools/virt-tar.pl:257 tools/virt-win-reg.pl:265
3824 #, perl-brace-format
3825 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3826 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3827
3828 #: tools/virt-win-reg.pl:245
3829 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3830 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3831
3832 #: tools/virt-win-reg.pl:287
3833 msgid ""
3834 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3835 "export\n"
3836 msgstr ""
3837 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3838 "wartości do wyeksportowania\n"
3839
3840 #: tools/virt-win-reg.pl:446
3841 #, perl-brace-format
3842 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3843 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można odnaleźć katalogu użytkownika\n"
3844
3845 #: tools/virt-win-reg.pl:451
3846 #, perl-brace-format
3847 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3848 msgstr ""
3849 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3850
3851 #: tools/virt-win-reg.pl:522 tools/virt-win-reg.pl:544
3852 #, perl-brace-format
3853 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3854 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3855
3856 #: tools/virt-win-reg.pl:529
3857 #, perl-brace-format
3858 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3859 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3860
3861 #: tools/virt-win-reg.pl:551
3862 #, perl-brace-format
3863 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3864 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"