39ab7b093ac283da89965dcdc33fab1f680c1ee8
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # rjones <rjones@redhat.com>, 2011.
6 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
11 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-07-19 18:41+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
14 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
15 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
22
23 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
24 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:99 fuse/guestmount.c:908
25 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:59
26 #, c-format
27 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
28 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
29
30 #: cat/virt-cat.c:61
31 #, c-format
32 msgid ""
33 "%s: display files in a virtual machine\n"
34 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
35 "Usage:\n"
36 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
37 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
38 "Options:\n"
39 "  -a|--add image       Add image\n"
40 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
41 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
42 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
43 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
44 "  --help               Display brief help\n"
45 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
46 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
47 "  -V|--version         Display version and exit\n"
48 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
49 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
50 msgstr ""
51 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
52 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
53 "Użycie:\n"
54 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
55 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
56 "Opcje:\n"
57 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
58 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
59 "                       dla opcji -d\n"
60 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
61 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
62 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
63 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
64 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
65 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
66 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
67 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
68 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
69
70 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
71 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:222
72 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
73 #: rescue/virt-rescue.c:133
74 #, c-format
75 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
76 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
77
78 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
79 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279 fuse/guestmount.c:1061
80 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:157
81 #, c-format
82 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
83 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
84
85 #: cat/virt-filesystems.c:103
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
89 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
90 "Usage:\n"
91 "  %s [--options] -d domname\n"
92 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
93 "Options:\n"
94 "  -a|--add image       Add image\n"
95 "  --all                Display everything\n"
96 "  --blkdevs|--block-devices\n"
97 "                       Display block devices\n"
98 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
99 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
100 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
101 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
102 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
103 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
104 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
105 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
106 "  --help               Display brief help\n"
107 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
108 "  -l|--long            Long output\n"
109 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
110 "                       Display LVM logical volumes\n"
111 "  --no-title           No title in --long output\n"
112 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
113 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
114 "                       Display LVM physical volumes\n"
115 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
116 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
117 "  -V|--version         Display version and exit\n"
118 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
119 "                       Display LVM volume groups\n"
120 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
121 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
122 msgstr ""
123 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
124 "w maszynie wirtualnej\n"
125 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
126 "Użycie:\n"
127 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
128 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
129 "Opcje:\n"
130 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
131 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
132 "  --blkdevs|--block-devices\n"
133 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
134 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
135 "                       dla opcji -d\n"
136 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
137 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
138 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
139 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
140 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
141 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
142 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
143 "                       w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
145 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
146 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
147 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
148 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
149 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
150 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
151 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
152 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
153 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
154 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
155 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
156 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
157 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
158 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
159 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
160
161 #: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
162 #, c-format
163 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
164 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
165
166 #: cat/virt-ls.c:103
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "%s: list files in a virtual machine\n"
170 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
171 "Usage:\n"
172 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
173 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
174 "Options:\n"
175 "  -a|--add image       Add image\n"
176 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
177 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
178 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
179 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
180 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
181 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
182 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
183 "  --help               Display brief help\n"
184 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
185 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
186 "  -l|--long            Long listing\n"
187 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
188 "  --times              Display file times\n"
189 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
190 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
191 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
192 "  --uids               Display UID, GID\n"
193 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
194 "  -V|--version         Display version and exit\n"
195 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
196 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
197 msgstr ""
198
199 #: cat/virt-ls.c:338
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
203 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
204 msgstr ""
205
206 #: cat/virt-ls.c:577
207 #, c-format
208 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
209 msgstr ""
210
211 #: cat/virt-ls.c:583
212 #, c-format
213 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
214 msgstr ""
215
216 #: df/domains.c:115
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:124
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:134
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:145
235 #, c-format
236 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
237 msgstr ""
238 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
239
240 #: df/domains.c:155
241 #, c-format
242 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
243 msgstr ""
244 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
245
246 #: df/domains.c:281
247 #, c-format
248 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
249 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
250
251 #: df/main.c:74
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
255 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
256 "Usage:\n"
257 "  %s [--options] -d domname\n"
258 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
259 "Options:\n"
260 "  -a|--add image       Add image\n"
261 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
262 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
263 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
264 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
265 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
266 "  --help               Display brief help\n"
267 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
268 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
269 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
270 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
271 "  -V|--version         Display version and exit\n"
272 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
273 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
274 msgstr ""
275 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
276 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
277 "Użycie:\n"
278 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
279 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
280 "Opcje:\n"
281 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
282 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
283 "                       dla opcji -d\n"
284 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
285 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
286 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
287 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
288 "                       w wyjściu opcji --long\n"
289 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
290 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
291 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
292 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
293 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
294 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
295 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
296 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
297
298 #: df/main.c:267
299 #, c-format
300 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
301 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
302
303 #: df/output.c:50
304 msgid "VirtualMachine"
305 msgstr "Maszyna wirtualna"
306
307 #: df/output.c:51
308 msgid "Filesystem"
309 msgstr "System plików"
310
311 #: df/output.c:54
312 msgid "1K-blocks"
313 msgstr "K-bloki"
314
315 #: df/output.c:56
316 msgid "Size"
317 msgstr "Rozmiar"
318
319 #: df/output.c:57
320 msgid "Used"
321 msgstr "Użyte"
322
323 #: df/output.c:58
324 msgid "Available"
325 msgstr "Dostępne"
326
327 #: df/output.c:59
328 msgid "Use%"
329 msgstr "Użycie%"
330
331 #: df/output.c:61
332 msgid "Inodes"
333 msgstr "I-węzły"
334
335 #: df/output.c:62
336 msgid "IUsed"
337 msgstr "IUżyte"
338
339 #: df/output.c:63
340 msgid "IFree"
341 msgstr "IWolne"
342
343 #: df/output.c:64
344 msgid "IUse%"
345 msgstr "IUżyte%"
346
347 #: edit/virt-edit.c:77
348 #, c-format
349 msgid ""
350 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
351 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
352 "Usage:\n"
353 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
354 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
355 "Options:\n"
356 "  -a|--add image       Add image\n"
357 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
358 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
359 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
360 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
361 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
362 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
363 "  --help               Display brief help\n"
364 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
365 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
366 "  -V|--version         Display version and exit\n"
367 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
368 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
369 msgstr ""
370
371 #: edit/virt-edit.c:175
372 #, c-format
373 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
374 msgstr ""
375
376 #: edit/virt-edit.c:192
377 #, c-format
378 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
379 msgstr ""
380
381 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1551
382 #, c-format
383 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
384 msgstr ""
385
386 #: edit/virt-edit.c:599
387 #, c-format
388 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
389 msgstr ""
390
391 #: fish/alloc.c:37
392 #, c-format
393 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
394 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
395
396 #: fish/alloc.c:51
397 #, c-format
398 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
399 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
400
401 #: fish/alloc.c:75
402 #, c-format
403 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
404 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
405
406 #: fish/alloc.c:156
407 #, c-format
408 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
409 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
410
411 #: fish/cmds.c:2643
412 msgid "Command"
413 msgstr "Polecenie"
414
415 #: fish/cmds.c:2643
416 msgid "Description"
417 msgstr "Opis"
418
419 #: fish/cmds.c:2645
420 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
421 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
422
423 #: fish/cmds.c:2646
424 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
425 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
426
427 #: fish/cmds.c:2647 fish/cmds.c:2648
428 msgid "add an image to examine or modify"
429 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
430
431 #: fish/cmds.c:2649
432 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
433 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
434
435 #: fish/cmds.c:2650
436 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
437 msgstr ""
438 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
439
440 #: fish/cmds.c:2651
441 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
442 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
443
444 #: fish/cmds.c:2652
445 msgid "allocate and add a disk file"
446 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
447
448 #: fish/cmds.c:2653
449 msgid "clear Augeas path"
450 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
451
452 #: fish/cmds.c:2654
453 msgid "close the current Augeas handle"
454 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
455
456 #: fish/cmds.c:2655
457 msgid "define an Augeas node"
458 msgstr "określa węzeł Augeas"
459
460 #: fish/cmds.c:2656
461 msgid "define an Augeas variable"
462 msgstr "określa zmienną Augeas"
463
464 #: fish/cmds.c:2657
465 msgid "look up the value of an Augeas path"
466 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
467
468 #: fish/cmds.c:2658
469 msgid "create a new Augeas handle"
470 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
471
472 #: fish/cmds.c:2659
473 msgid "insert a sibling Augeas node"
474 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
475
476 #: fish/cmds.c:2660
477 msgid "load files into the tree"
478 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
479
480 #: fish/cmds.c:2661
481 msgid "list Augeas nodes under augpath"
482 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
483
484 #: fish/cmds.c:2662
485 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
486 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
487
488 #: fish/cmds.c:2663
489 msgid "move Augeas node"
490 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
491
492 #: fish/cmds.c:2664
493 msgid "remove an Augeas path"
494 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
495
496 #: fish/cmds.c:2665
497 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
498 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
499
500 #: fish/cmds.c:2666
501 msgid "set Augeas path to value"
502 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
503
504 #: fish/cmds.c:2667
505 msgid "test availability of some parts of the API"
506 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
507
508 #: fish/cmds.c:2668
509 msgid "return a list of all optional groups"
510 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
511
512 #: fish/cmds.c:2669
513 msgid "upload base64-encoded data to file"
514 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
515
516 #: fish/cmds.c:2670
517 msgid "download file and encode as base64"
518 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
519
520 #: fish/cmds.c:2671
521 msgid "flush device buffers"
522 msgstr "czyści bufory urządzenia"
523
524 #: fish/cmds.c:2672
525 msgid "get blocksize of block device"
526 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
527
528 #: fish/cmds.c:2673
529 msgid "is block device set to read-only"
530 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
531
532 #: fish/cmds.c:2674
533 msgid "get total size of device in bytes"
534 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
535
536 #: fish/cmds.c:2675
537 msgid "get sectorsize of block device"
538 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
539
540 #: fish/cmds.c:2676
541 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
542 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
543
544 #: fish/cmds.c:2677
545 msgid "reread partition table"
546 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
547
548 #: fish/cmds.c:2678
549 msgid "set blocksize of block device"
550 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
551
552 #: fish/cmds.c:2679
553 msgid "set block device to read-only"
554 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
555
556 #: fish/cmds.c:2680
557 msgid "set block device to read-write"
558 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
559
560 #: fish/cmds.c:2681
561 msgid "resize a btrfs filesystem"
562 msgstr ""
563
564 #: fish/cmds.c:2682
565 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
566 msgstr ""
567 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
568
569 #: fish/cmds.c:2683
570 msgid "list the contents of a file"
571 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
572
573 #: fish/cmds.c:2684
574 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
575 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
576
577 #: fish/cmds.c:2685
578 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
579 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
580
581 #: fish/cmds.c:2686
582 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
583 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
584
585 #: fish/cmds.c:2687
586 msgid "change file mode"
587 msgstr "zmienia tryb pliku"
588
589 #: fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2809
590 msgid "change file owner and group"
591 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
592
593 #: fish/cmds.c:2689
594 msgid "run a command from the guest filesystem"
595 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
596
597 #: fish/cmds.c:2690
598 msgid "run a command, returning lines"
599 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
600
601 #: fish/cmds.c:2691
602 msgid "add qemu parameters"
603 msgstr "dodaje parametry QEMU"
604
605 #: fish/cmds.c:2692
606 msgid "copy local files or directories into an image"
607 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
608
609 #: fish/cmds.c:2693
610 msgid "copy remote files or directories out of an image"
611 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
612
613 #: fish/cmds.c:2694
614 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
615 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
616
617 #: fish/cmds.c:2695
618 msgid "copy a file"
619 msgstr "kopiuje plik"
620
621 #: fish/cmds.c:2696
622 msgid "copy a file or directory recursively"
623 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
624
625 #: fish/cmds.c:2697
626 msgid "copy from source to destination using dd"
627 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
628
629 #: fish/cmds.c:2698
630 msgid "debugging and internals"
631 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
632
633 #: fish/cmds.c:2699
634 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
635 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
636
637 #: fish/cmds.c:2700
638 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
639 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
640
641 #: fish/cmds.c:2701
642 msgid "report file system disk space usage"
643 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
644
645 #: fish/cmds.c:2702
646 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
647 msgstr ""
648 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
649
650 #: fish/cmds.c:2703
651 msgid "display an image"
652 msgstr ""
653
654 #: fish/cmds.c:2704
655 msgid "return kernel messages"
656 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
657
658 #: fish/cmds.c:2705
659 msgid "download a file to the local machine"
660 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
661
662 #: fish/cmds.c:2706
663 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
664 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
665
666 #: fish/cmds.c:2707
667 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
668 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
669
670 #: fish/cmds.c:2708
671 msgid "estimate file space usage"
672 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
673
674 #: fish/cmds.c:2709
675 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
676 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
677
678 #: fish/cmds.c:2710
679 msgid "display a line of text"
680 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
681
682 #: fish/cmds.c:2711
683 msgid "echo arguments back to the client"
684 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
685
686 #: fish/cmds.c:2712
687 msgid "edit a file"
688 msgstr "modyfikuje plik"
689
690 #: fish/cmds.c:2713 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2719 fish/cmds.c:2720
691 #: fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2755 fish/cmds.c:3008 fish/cmds.c:3009
692 #: fish/cmds.c:3013 fish/cmds.c:3014 fish/cmds.c:3016 fish/cmds.c:3017
693 msgid "return lines matching a pattern"
694 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
695
696 #: fish/cmds.c:2715
697 msgid "test if two files have equal contents"
698 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
699
700 #: fish/cmds.c:2716
701 msgid "test if file or directory exists"
702 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
703
704 #: fish/cmds.c:2717 fish/cmds.c:2718
705 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
706 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
707
708 #: fish/cmds.c:2721
709 msgid "determine file type"
710 msgstr "określa typ pliku"
711
712 #: fish/cmds.c:2722
713 msgid "detect the architecture of a binary file"
714 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
715
716 #: fish/cmds.c:2723
717 msgid "return the size of the file in bytes"
718 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
719
720 #: fish/cmds.c:2724
721 msgid "fill a file with octets"
722 msgstr "wypełnia plik oktetami"
723
724 #: fish/cmds.c:2725
725 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
726 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
727
728 #: fish/cmds.c:2726
729 msgid "find all files and directories"
730 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
731
732 #: fish/cmds.c:2727
733 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
734 msgstr ""
735 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
736
737 #: fish/cmds.c:2728
738 msgid "find a filesystem by label"
739 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
740
741 #: fish/cmds.c:2729
742 msgid "find a filesystem by UUID"
743 msgstr "znajduje system plików według UUID"
744
745 #: fish/cmds.c:2730
746 msgid "run the filesystem checker"
747 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
748
749 #: fish/cmds.c:2731
750 msgid "get the additional kernel options"
751 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
752
753 #: fish/cmds.c:2732
754 msgid "get the attach method"
755 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
756
757 #: fish/cmds.c:2733
758 msgid "get autosync mode"
759 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
760
761 #: fish/cmds.c:2734
762 msgid "get direct appliance mode flag"
763 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
764
765 #: fish/cmds.c:2735
766 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
767 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
768
769 #: fish/cmds.c:2736
770 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
771 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
772
773 #: fish/cmds.c:2737
774 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
775 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
776
777 #: fish/cmds.c:2738
778 msgid "get enable network flag"
779 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
780
781 #: fish/cmds.c:2739
782 msgid "get the search path"
783 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
784
785 #: fish/cmds.c:2740
786 msgid "get process group flag"
787 msgstr ""
788
789 #: fish/cmds.c:2741
790 msgid "get PID of qemu subprocess"
791 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
792
793 #: fish/cmds.c:2742
794 msgid "get the qemu binary"
795 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
796
797 #: fish/cmds.c:2743
798 msgid "get recovery process enabled flag"
799 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
800
801 #: fish/cmds.c:2744
802 msgid "get SELinux enabled flag"
803 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
804
805 #: fish/cmds.c:2745
806 msgid "get the current state"
807 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
808
809 #: fish/cmds.c:2746
810 msgid "get command trace enabled flag"
811 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
812
813 #: fish/cmds.c:2747
814 msgid "get the current umask"
815 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
816
817 #: fish/cmds.c:2748
818 msgid "get verbose mode"
819 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
820
821 #: fish/cmds.c:2749
822 msgid "get SELinux security context"
823 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
824
825 #: fish/cmds.c:2750 fish/cmds.c:2810
826 msgid "get a single extended attribute"
827 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
828
829 #: fish/cmds.c:2751 fish/cmds.c:2811
830 msgid "list extended attributes of a file or directory"
831 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
832
833 #: fish/cmds.c:2752
834 msgid "expand wildcards in command"
835 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
836
837 #: fish/cmds.c:2753
838 msgid "expand a wildcard path"
839 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
840
841 #: fish/cmds.c:2756
842 msgid "install GRUB"
843 msgstr "instaluje program GRUB"
844
845 #: fish/cmds.c:2757
846 msgid "return first 10 lines of a file"
847 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
848
849 #: fish/cmds.c:2758
850 msgid "return first N lines of a file"
851 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
852
853 #: fish/cmds.c:2759
854 msgid "dump a file in hexadecimal"
855 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
856
857 #: fish/cmds.c:2760
858 msgid "edit with a hex editor"
859 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
860
861 #: fish/cmds.c:2761
862 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
863 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
864
865 #: fish/cmds.c:2762
866 msgid "list files in an initrd"
867 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
868
869 #: fish/cmds.c:2763
870 msgid "add an inotify watch"
871 msgstr "dodaje obserwację inotify"
872
873 #: fish/cmds.c:2764
874 msgid "close the inotify handle"
875 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
876
877 #: fish/cmds.c:2765
878 msgid "return list of watched files that had events"
879 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
880
881 #: fish/cmds.c:2766
882 msgid "create an inotify handle"
883 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
884
885 #: fish/cmds.c:2767
886 msgid "return list of inotify events"
887 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
888
889 #: fish/cmds.c:2768
890 msgid "remove an inotify watch"
891 msgstr "usuwa obserwację inotify"
892
893 #: fish/cmds.c:2769
894 msgid "get architecture of inspected operating system"
895 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
896
897 #: fish/cmds.c:2770
898 msgid "get distro of inspected operating system"
899 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
900
901 #: fish/cmds.c:2771
902 msgid "get drive letter mappings"
903 msgstr ""
904
905 #: fish/cmds.c:2772
906 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
907 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
908
909 #: fish/cmds.c:2773
910 msgid "get format of inspected operating system"
911 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
912
913 #: fish/cmds.c:2774
914 msgid "get hostname of the operating system"
915 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
916
917 #: fish/cmds.c:2775
918 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
919 msgstr ""
920
921 #: fish/cmds.c:2776
922 msgid "get major version of inspected operating system"
923 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
924
925 #: fish/cmds.c:2777
926 msgid "get minor version of inspected operating system"
927 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
928
929 #: fish/cmds.c:2778
930 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
931 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
932
933 #: fish/cmds.c:2779
934 msgid "get package format used by the operating system"
935 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
936
937 #: fish/cmds.c:2780
938 msgid "get package management tool used by the operating system"
939 msgstr ""
940 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
941
942 #: fish/cmds.c:2781
943 msgid "get product name of inspected operating system"
944 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
945
946 #: fish/cmds.c:2782
947 msgid "get product variant of inspected operating system"
948 msgstr ""
949
950 #: fish/cmds.c:2783
951 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
952 msgstr ""
953 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
954
955 #: fish/cmds.c:2784
956 msgid "get type of inspected operating system"
957 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
958
959 #: fish/cmds.c:2785
960 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
961 msgstr ""
962
963 #: fish/cmds.c:2786
964 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
965 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
966
967 #: fish/cmds.c:2787
968 msgid "get live flag for install disk"
969 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
970
971 #: fish/cmds.c:2788
972 msgid "get multipart flag for install disk"
973 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
974
975 #: fish/cmds.c:2789
976 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
977 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
978
979 #: fish/cmds.c:2790
980 msgid "get list of applications installed in the operating system"
981 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
982
983 #: fish/cmds.c:2791
984 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
985 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
986
987 #: fish/cmds.c:2792
988 msgid "test if block device"
989 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
990
991 #: fish/cmds.c:2793
992 msgid "is busy processing a command"
993 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
994
995 #: fish/cmds.c:2794
996 msgid "test if character device"
997 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
998
999 #: fish/cmds.c:2795
1000 msgid "is in configuration state"
1001 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1002
1003 #: fish/cmds.c:2796
1004 msgid "test if a directory"
1005 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1006
1007 #: fish/cmds.c:2797
1008 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1009 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1010
1011 #: fish/cmds.c:2798
1012 msgid "test if a regular file"
1013 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1014
1015 #: fish/cmds.c:2799
1016 msgid "is launching subprocess"
1017 msgstr "uruchamia podprocesy"
1018
1019 #: fish/cmds.c:2800
1020 msgid "test if device is a logical volume"
1021 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1022
1023 #: fish/cmds.c:2801
1024 msgid "is ready to accept commands"
1025 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1026
1027 #: fish/cmds.c:2802
1028 msgid "test if socket"
1029 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1030
1031 #: fish/cmds.c:2803
1032 msgid "test if symbolic link"
1033 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1034
1035 #: fish/cmds.c:2804
1036 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: fish/cmds.c:2805
1040 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: fish/cmds.c:2806
1044 msgid "kill the qemu subprocess"
1045 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1046
1047 #: fish/cmds.c:2807
1048 msgid "launch the qemu subprocess"
1049 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1050
1051 #: fish/cmds.c:2808
1052 msgid "change working directory"
1053 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1054
1055 #: fish/cmds.c:2812
1056 msgid "list 9p filesystems"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: fish/cmds.c:2813
1060 msgid "list the block devices"
1061 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1062
1063 #: fish/cmds.c:2814
1064 msgid "list device mapper devices"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: fish/cmds.c:2815
1068 msgid "list filesystems"
1069 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1070
1071 #: fish/cmds.c:2816
1072 msgid "list the partitions"
1073 msgstr "wyświetla listę partycji"
1074
1075 #: fish/cmds.c:2817
1076 msgid "list the files in a directory (long format)"
1077 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1078
1079 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2819
1080 msgid "create a hard link"
1081 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1082
1083 #: fish/cmds.c:2820 fish/cmds.c:2821
1084 msgid "create a symbolic link"
1085 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1086
1087 #: fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2915
1088 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1089 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1090
1091 #: fish/cmds.c:2823
1092 msgid "list the files in a directory"
1093 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1094
1095 #: fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:2943
1096 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1097 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1098
1099 #: fish/cmds.c:2825
1100 msgid "get file information for a symbolic link"
1101 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1102
1103 #: fish/cmds.c:2826
1104 msgid "lstat on multiple files"
1105 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1106
1107 #: fish/cmds.c:2827
1108 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1109 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1110
1111 #: fish/cmds.c:2828
1112 msgid "close a LUKS device"
1113 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1114
1115 #: fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:2830
1116 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1117 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1118
1119 #: fish/cmds.c:2831
1120 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1121 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1122
1123 #: fish/cmds.c:2832
1124 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1125 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1126
1127 #: fish/cmds.c:2833
1128 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1129 msgstr ""
1130 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1131 "odczytu"
1132
1133 #: fish/cmds.c:2834
1134 msgid "create an LVM logical volume"
1135 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1136
1137 #: fish/cmds.c:2835
1138 msgid "get canonical name of an LV"
1139 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1140
1141 #: fish/cmds.c:2836
1142 msgid "clear LVM device filter"
1143 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1144
1145 #: fish/cmds.c:2837
1146 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1147 msgstr ""
1148 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1149
1150 #: fish/cmds.c:2838
1151 msgid "set LVM device filter"
1152 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1153
1154 #: fish/cmds.c:2839
1155 msgid "remove an LVM logical volume"
1156 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1157
1158 #: fish/cmds.c:2840
1159 msgid "rename an LVM logical volume"
1160 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1161
1162 #: fish/cmds.c:2841
1163 msgid "resize an LVM logical volume"
1164 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1165
1166 #: fish/cmds.c:2842
1167 msgid "expand an LV to fill free space"
1168 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1169
1170 #: fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2844
1171 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1172 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1173
1174 #: fish/cmds.c:2845
1175 msgid "get the UUID of a logical volume"
1176 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1177
1178 #: fish/cmds.c:2846
1179 msgid "lgetxattr on multiple files"
1180 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1181
1182 #: fish/cmds.c:2847
1183 msgid "open the manual"
1184 msgstr "otwiera podręcznik"
1185
1186 #: fish/cmds.c:2848
1187 msgid "create a directory"
1188 msgstr "tworzy katalog"
1189
1190 #: fish/cmds.c:2849
1191 msgid "create a directory with a particular mode"
1192 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1193
1194 #: fish/cmds.c:2850
1195 msgid "create a directory and parents"
1196 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1197
1198 #: fish/cmds.c:2851
1199 msgid "create a temporary directory"
1200 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1201
1202 #: fish/cmds.c:2852 fish/cmds.c:2853 fish/cmds.c:2854
1203 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1204 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1205
1206 #: fish/cmds.c:2855
1207 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1208 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1209
1210 #: fish/cmds.c:2856
1211 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1212 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1213
1214 #: fish/cmds.c:2857
1215 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1216 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1217
1218 #: fish/cmds.c:2858
1219 msgid "make FIFO (named pipe)"
1220 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1221
1222 #: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2861
1223 msgid "make a filesystem"
1224 msgstr "tworzy system plików"
1225
1226 #: fish/cmds.c:2860
1227 msgid "make a filesystem with block size"
1228 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1229
1230 #: fish/cmds.c:2862
1231 msgid "create a mountpoint"
1232 msgstr "tworzy punkt montowania"
1233
1234 #: fish/cmds.c:2863
1235 msgid "make block, character or FIFO devices"
1236 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1237
1238 #: fish/cmds.c:2864
1239 msgid "make block device node"
1240 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1241
1242 #: fish/cmds.c:2865
1243 msgid "make char device node"
1244 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1245
1246 #: fish/cmds.c:2866
1247 msgid "create a swap partition"
1248 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1249
1250 #: fish/cmds.c:2867
1251 msgid "create a swap partition with a label"
1252 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1253
1254 #: fish/cmds.c:2868
1255 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1256 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1257
1258 #: fish/cmds.c:2869
1259 msgid "create a swap file"
1260 msgstr "tworzy plik wymiany"
1261
1262 #: fish/cmds.c:2870
1263 msgid "load a kernel module"
1264 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1265
1266 #: fish/cmds.c:2871
1267 msgid "view a file"
1268 msgstr "wyświetla plik"
1269
1270 #: fish/cmds.c:2872
1271 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1272 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1273
1274 #: fish/cmds.c:2873
1275 msgid "mount 9p filesystem"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: fish/cmds.c:2874
1279 msgid "mount a file using the loop device"
1280 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1281
1282 #: fish/cmds.c:2875
1283 msgid "mount a guest disk with mount options"
1284 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1285
1286 #: fish/cmds.c:2876
1287 msgid "mount a guest disk, read-only"
1288 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1289
1290 #: fish/cmds.c:2877
1291 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1292 msgstr ""
1293 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1294 "plików"
1295
1296 #: fish/cmds.c:2878
1297 msgid "show mountpoints"
1298 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1299
1300 #: fish/cmds.c:2879
1301 msgid "show mounted filesystems"
1302 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1303
1304 #: fish/cmds.c:2880
1305 msgid "move a file"
1306 msgstr "przenosi plik"
1307
1308 #: fish/cmds.c:2881
1309 msgid "probe NTFS volume"
1310 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1311
1312 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2883
1313 msgid "resize an NTFS filesystem"
1314 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1315
1316 #: fish/cmds.c:2884
1317 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1318 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1319
1320 #: fish/cmds.c:2885
1321 msgid "add a partition to the device"
1322 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1323
1324 #: fish/cmds.c:2886
1325 msgid "delete a partition"
1326 msgstr "usuwa partycję"
1327
1328 #: fish/cmds.c:2887
1329 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1330 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1331
1332 #: fish/cmds.c:2888
1333 msgid "return true if a partition is bootable"
1334 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1335
1336 #: fish/cmds.c:2889
1337 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1338 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1339
1340 #: fish/cmds.c:2890
1341 msgid "get the partition table type"
1342 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1343
1344 #: fish/cmds.c:2891
1345 msgid "create an empty partition table"
1346 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2892
1349 msgid "list partitions on a device"
1350 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2893
1353 msgid "make a partition bootable"
1354 msgstr "zmienia partycję na startową"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2894
1357 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1358 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1359
1360 #: fish/cmds.c:2895
1361 msgid "set partition name"
1362 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1363
1364 #: fish/cmds.c:2896
1365 msgid "convert partition name to device name"
1366 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1367
1368 #: fish/cmds.c:2897
1369 msgid "ping the guest daemon"
1370 msgstr "odpytuje demona gościa"
1371
1372 #: fish/cmds.c:2898
1373 msgid "read part of a file"
1374 msgstr "odczytuje część pliku"
1375
1376 #: fish/cmds.c:2899
1377 msgid "read part of a device"
1378 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1379
1380 #: fish/cmds.c:2900
1381 msgid "create an LVM physical volume"
1382 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1383
1384 #: fish/cmds.c:2901
1385 msgid "remove an LVM physical volume"
1386 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1387
1388 #: fish/cmds.c:2902
1389 msgid "resize an LVM physical volume"
1390 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1391
1392 #: fish/cmds.c:2903
1393 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1394 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1395
1396 #: fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2905
1397 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1398 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1399
1400 #: fish/cmds.c:2906
1401 msgid "get the UUID of a physical volume"
1402 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1403
1404 #: fish/cmds.c:2907
1405 msgid "write to part of a file"
1406 msgstr "zapisuje do części pliku"
1407
1408 #: fish/cmds.c:2908
1409 msgid "write to part of a device"
1410 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1411
1412 #: fish/cmds.c:2909
1413 msgid "read a file"
1414 msgstr "odczytuje plik"
1415
1416 #: fish/cmds.c:2910
1417 msgid "read file as lines"
1418 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1419
1420 #: fish/cmds.c:2911
1421 msgid "read directories entries"
1422 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1423
1424 #: fish/cmds.c:2912
1425 msgid "read the target of a symbolic link"
1426 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1427
1428 #: fish/cmds.c:2913
1429 msgid "readlink on multiple files"
1430 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1431
1432 #: fish/cmds.c:2914
1433 msgid "canonicalized absolute pathname"
1434 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1435
1436 #: fish/cmds.c:2916
1437 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1438 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1439
1440 #: fish/cmds.c:2917
1441 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1442 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1443
1444 #: fish/cmds.c:2918
1445 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1446 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
1447
1448 #: fish/cmds.c:2919
1449 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1450 msgstr ""
1451 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2920
1454 msgid "remove a file"
1455 msgstr "usuwa plik"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2921
1458 msgid "remove a file or directory recursively"
1459 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2922
1462 msgid "remove a directory"
1463 msgstr "usuwa katalog"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2923
1466 msgid "remove a mountpoint"
1467 msgstr "usuwa punkt montowania"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2924
1470 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1471 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2925
1474 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1475 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2926
1478 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1479 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2927
1482 msgid "add options to kernel command line"
1483 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2928
1486 msgid "set the attach method"
1487 msgstr "ustawia metodę podłączania"
1488
1489 #: fish/cmds.c:2929
1490 msgid "set autosync mode"
1491 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1492
1493 #: fish/cmds.c:2930
1494 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1495 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1496
1497 #: fish/cmds.c:2931
1498 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1499 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1500
1501 #: fish/cmds.c:2932
1502 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1503 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1504
1505 #: fish/cmds.c:2933
1506 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1507 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1508
1509 #: fish/cmds.c:2934
1510 msgid "set enable network flag"
1511 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1512
1513 #: fish/cmds.c:2935
1514 msgid "set the search path"
1515 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1516
1517 #: fish/cmds.c:2936
1518 msgid "set process group flag"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: fish/cmds.c:2937
1522 msgid "set the qemu binary"
1523 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1524
1525 #: fish/cmds.c:2938
1526 msgid "enable or disable the recovery process"
1527 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1528
1529 #: fish/cmds.c:2939
1530 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1531 msgstr ""
1532 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1533
1534 #: fish/cmds.c:2940
1535 msgid "enable or disable command traces"
1536 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1537
1538 #: fish/cmds.c:2941
1539 msgid "set verbose mode"
1540 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1541
1542 #: fish/cmds.c:2942
1543 msgid "set SELinux security context"
1544 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1545
1546 #: fish/cmds.c:2944 fish/cmds.c:2945
1547 msgid "create partitions on a block device"
1548 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1549
1550 #: fish/cmds.c:2946
1551 msgid "modify a single partition on a block device"
1552 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1553
1554 #: fish/cmds.c:2947
1555 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1556 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1557
1558 #: fish/cmds.c:2948
1559 msgid "display the kernel geometry"
1560 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1561
1562 #: fish/cmds.c:2949
1563 msgid "display the partition table"
1564 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1565
1566 #: fish/cmds.c:2950
1567 msgid "run a command via the shell"
1568 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1569
1570 #: fish/cmds.c:2951
1571 msgid "run a command via the shell returning lines"
1572 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1573
1574 #: fish/cmds.c:2952
1575 msgid "sleep for some seconds"
1576 msgstr "usypia na kilka sekund"
1577
1578 #: fish/cmds.c:2953
1579 msgid "create a sparse disk image and add"
1580 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1581
1582 #: fish/cmds.c:2954
1583 msgid "get file information"
1584 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1585
1586 #: fish/cmds.c:2955
1587 msgid "get file system statistics"
1588 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1589
1590 #: fish/cmds.c:2956 fish/cmds.c:2957
1591 msgid "print the printable strings in a file"
1592 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1593
1594 #: fish/cmds.c:2958
1595 msgid "list supported groups of commands"
1596 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1597
1598 #: fish/cmds.c:2959
1599 msgid "disable swap on device"
1600 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1601
1602 #: fish/cmds.c:2960
1603 msgid "disable swap on file"
1604 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1605
1606 #: fish/cmds.c:2961
1607 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1608 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1609
1610 #: fish/cmds.c:2962
1611 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1612 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1613
1614 #: fish/cmds.c:2963
1615 msgid "enable swap on device"
1616 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1617
1618 #: fish/cmds.c:2964
1619 msgid "enable swap on file"
1620 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1621
1622 #: fish/cmds.c:2965
1623 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1624 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1625
1626 #: fish/cmds.c:2966
1627 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1628 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1629
1630 #: fish/cmds.c:2967
1631 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1632 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1633
1634 #: fish/cmds.c:2968
1635 msgid "return last 10 lines of a file"
1636 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1637
1638 #: fish/cmds.c:2969
1639 msgid "return last N lines of a file"
1640 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1641
1642 #: fish/cmds.c:2970
1643 msgid "unpack tarfile to directory"
1644 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1645
1646 #: fish/cmds.c:2971
1647 msgid "pack directory into tarfile"
1648 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1649
1650 #: fish/cmds.c:2972 fish/cmds.c:2979
1651 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1652 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1653
1654 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2980
1655 msgid "pack directory into compressed tarball"
1656 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1657
1658 #: fish/cmds.c:2974
1659 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1660 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1661
1662 #: fish/cmds.c:2975
1663 msgid "update file timestamps or create a new file"
1664 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1665
1666 #: fish/cmds.c:2976
1667 msgid "truncate a file to zero size"
1668 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1669
1670 #: fish/cmds.c:2977
1671 msgid "truncate a file to a particular size"
1672 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1673
1674 #: fish/cmds.c:2978
1675 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1676 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1677
1678 #: fish/cmds.c:2981
1679 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1680 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1681
1682 #: fish/cmds.c:2982
1683 msgid "unmount a filesystem"
1684 msgstr "odmontowuje system plików"
1685
1686 #: fish/cmds.c:2983
1687 msgid "unmount all filesystems"
1688 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1689
1690 #: fish/cmds.c:2984
1691 msgid "upload a file from the local machine"
1692 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1693
1694 #: fish/cmds.c:2985
1695 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1696 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1697
1698 #: fish/cmds.c:2986
1699 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1700 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1701
1702 #: fish/cmds.c:2987
1703 msgid "get the library version number"
1704 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1705
1706 #: fish/cmds.c:2988
1707 msgid "get the filesystem label"
1708 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1709
1710 #: fish/cmds.c:2989
1711 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1712 msgstr ""
1713 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1714 "zamontowanemu urządzeniu"
1715
1716 #: fish/cmds.c:2990
1717 msgid "get the filesystem UUID"
1718 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1719
1720 #: fish/cmds.c:2991
1721 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1722 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1723
1724 #: fish/cmds.c:2992
1725 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1726 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1727
1728 #: fish/cmds.c:2993
1729 msgid "create an LVM volume group"
1730 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1731
1732 #: fish/cmds.c:2994
1733 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1734 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1735
1736 #: fish/cmds.c:2995
1737 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1738 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1739
1740 #: fish/cmds.c:2996
1741 msgid "remove an LVM volume group"
1742 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1743
1744 #: fish/cmds.c:2997
1745 msgid "rename an LVM volume group"
1746 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1747
1748 #: fish/cmds.c:2998 fish/cmds.c:2999
1749 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1750 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1751
1752 #: fish/cmds.c:3000
1753 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1754 msgstr ""
1755 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1756
1757 #: fish/cmds.c:3001
1758 msgid "get the UUID of a volume group"
1759 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1760
1761 #: fish/cmds.c:3002
1762 msgid "count characters in a file"
1763 msgstr "liczy znaki w pliku"
1764
1765 #: fish/cmds.c:3003
1766 msgid "count lines in a file"
1767 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1768
1769 #: fish/cmds.c:3004
1770 msgid "count words in a file"
1771 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1772
1773 #: fish/cmds.c:3005
1774 msgid "create a new file"
1775 msgstr "tworzy nowy plik"
1776
1777 #: fish/cmds.c:3006
1778 msgid "append content to end of file"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: fish/cmds.c:3007
1782 msgid "create a file"
1783 msgstr "tworzy plik"
1784
1785 #: fish/cmds.c:3010
1786 msgid "write zeroes to the device"
1787 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1788
1789 #: fish/cmds.c:3011
1790 msgid "write zeroes to an entire device"
1791 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1792
1793 #: fish/cmds.c:3012
1794 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1795 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1796
1797 #: fish/cmds.c:3015
1798 msgid "determine file type inside a compressed file"
1799 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1800
1801 #: fish/cmds.c:3018
1802 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1803 msgstr ""
1804 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1805 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1806 "o poleceniu."
1807
1808 #: fish/cmds.c:3336 fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3383
1809 #: fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3418 fish/cmds.c:3437 fish/cmds.c:3453
1810 #: fish/cmds.c:3471 fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3521
1811 #: fish/cmds.c:3538 fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3586
1812 #: fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3650
1813 #: fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3733
1814 #: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3801
1815 #: fish/cmds.c:3816 fish/cmds.c:3834 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3867
1816 #: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3901 fish/cmds.c:3920 fish/cmds.c:3938
1817 #: fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3997 fish/cmds.c:4017
1818 #: fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4056 fish/cmds.c:4075 fish/cmds.c:4095
1819 #: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4135 fish/cmds.c:4150 fish/cmds.c:4166
1820 #: fish/cmds.c:4238 fish/cmds.c:4256 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4357
1821 #: fish/cmds.c:4377 fish/cmds.c:4397 fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4437
1822 #: fish/cmds.c:4457 fish/cmds.c:4476 fish/cmds.c:4495 fish/cmds.c:4514
1823 #: fish/cmds.c:4529 fish/cmds.c:4548 fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4588
1824 #: fish/cmds.c:4664 fish/cmds.c:4679 fish/cmds.c:4698 fish/cmds.c:4714
1825 #: fish/cmds.c:4730 fish/cmds.c:4749 fish/cmds.c:4771 fish/cmds.c:4793
1826 #: fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:4830 fish/cmds.c:4847 fish/cmds.c:4864
1827 #: fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4898 fish/cmds.c:4915 fish/cmds.c:4932
1828 #: fish/cmds.c:4951 fish/cmds.c:4974 fish/cmds.c:5010 fish/cmds.c:5027
1829 #: fish/cmds.c:5050 fish/cmds.c:5072 fish/cmds.c:5093 fish/cmds.c:5113
1830 #: fish/cmds.c:5132 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5170 fish/cmds.c:5188
1831 #: fish/cmds.c:5202 fish/cmds.c:5218 fish/cmds.c:5238 fish/cmds.c:5257
1832 #: fish/cmds.c:5276 fish/cmds.c:5295 fish/cmds.c:5314 fish/cmds.c:5334
1833 #: fish/cmds.c:5374 fish/cmds.c:5431 fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5473
1834 #: fish/cmds.c:5494 fish/cmds.c:5512 fish/cmds.c:5534 fish/cmds.c:5572
1835 #: fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5712 fish/cmds.c:5727
1836 #: fish/cmds.c:5744 fish/cmds.c:5758 fish/cmds.c:5774 fish/cmds.c:5796
1837 #: fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5840 fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5884
1838 #: fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5960
1839 #: fish/cmds.c:5979 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6018 fish/cmds.c:6054
1840 #: fish/cmds.c:6073 fish/cmds.c:6092 fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6127
1841 #: fish/cmds.c:6150 fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6197 fish/cmds.c:6220
1842 #: fish/cmds.c:6241 fish/cmds.c:6264 fish/cmds.c:6287 fish/cmds.c:6307
1843 #: fish/cmds.c:6329 fish/cmds.c:6350 fish/cmds.c:6373 fish/cmds.c:6390
1844 #: fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6443 fish/cmds.c:6464
1845 #: fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6503 fish/cmds.c:6523 fish/cmds.c:6541
1846 #: fish/cmds.c:6562 fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6630
1847 #: fish/cmds.c:6663 fish/cmds.c:6680 fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6721
1848 #: fish/cmds.c:6744 fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6789 fish/cmds.c:6806
1849 #: fish/cmds.c:6828 fish/cmds.c:6922 fish/cmds.c:6942 fish/cmds.c:6962
1850 #: fish/cmds.c:6982 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7057
1851 #: fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7096 fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7149
1852 #: fish/cmds.c:7169 fish/cmds.c:7189 fish/cmds.c:7209 fish/cmds.c:7231
1853 #: fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7267 fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7308
1854 #: fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7371 fish/cmds.c:7394
1855 #: fish/cmds.c:7435 fish/cmds.c:7458 fish/cmds.c:7497 fish/cmds.c:7514
1856 #: fish/cmds.c:7533 fish/cmds.c:7554 fish/cmds.c:7577 fish/cmds.c:7599
1857 #: fish/cmds.c:7617 fish/cmds.c:7636 fish/cmds.c:7657 fish/cmds.c:7734
1858 #: fish/cmds.c:7775 fish/cmds.c:7854 fish/cmds.c:7930 fish/cmds.c:7967
1859 #: fish/cmds.c:7990 fish/cmds.c:8011 fish/cmds.c:8034 fish/cmds.c:8056
1860 #: fish/cmds.c:8081 fish/cmds.c:8124 fish/cmds.c:8165 fish/cmds.c:8186
1861 #: fish/cmds.c:8204 fish/cmds.c:8223 fish/cmds.c:8240 fish/cmds.c:8258
1862 #: fish/cmds.c:8285 fish/cmds.c:8309 fish/cmds.c:8333 fish/cmds.c:8357
1863 #: fish/cmds.c:8381 fish/cmds.c:8405 fish/cmds.c:8429 fish/cmds.c:8453
1864 #: fish/cmds.c:8477 fish/cmds.c:8501 fish/cmds.c:8525 fish/cmds.c:8549
1865 #: fish/cmds.c:8572 fish/cmds.c:8595 fish/cmds.c:8616 fish/cmds.c:8637
1866 #: fish/cmds.c:8658 fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8701 fish/cmds.c:8739
1867 #: fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8773 fish/cmds.c:8792 fish/cmds.c:8811
1868 #: fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8845 fish/cmds.c:8862 fish/cmds.c:8879
1869 #: fish/cmds.c:8898 fish/cmds.c:8934 fish/cmds.c:8974 fish/cmds.c:9007
1870 #: fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9041 fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9072
1871 #: fish/cmds.c:9093 fish/cmds.c:9131 fish/cmds.c:9169 fish/cmds.c:9208
1872 #: fish/cmds.c:9248 fish/cmds.c:9289 fish/cmds.c:9330 fish/cmds.c:9368
1873 #: fish/cmds.c:9385 fish/cmds.c:9408 fish/cmds.c:9430 fish/cmds.c:9452
1874 #: fish/cmds.c:9472 fish/cmds.c:9492 fish/cmds.c:9528 fish/cmds.c:9600
1875 #: fish/cmds.c:9640 fish/cmds.c:9698 fish/cmds.c:9724 fish/cmds.c:9750
1876 #: fish/cmds.c:9778 fish/cmds.c:9837 fish/cmds.c:9858 fish/cmds.c:9903
1877 #: fish/cmds.c:9923 fish/cmds.c:9962 fish/cmds.c:9999 fish/cmds.c:10019
1878 #: fish/cmds.c:10041 fish/cmds.c:10098 fish/cmds.c:10118 fish/cmds.c:10140
1879 #: fish/cmds.c:10162 fish/cmds.c:10181 fish/cmds.c:10201 fish/cmds.c:10228
1880 #: fish/cmds.c:10248 fish/cmds.c:10268 fish/cmds.c:10288 fish/cmds.c:10308
1881 #: fish/cmds.c:10330 fish/cmds.c:10365 fish/cmds.c:10383 fish/cmds.c:10406
1882 #: fish/cmds.c:10428 fish/cmds.c:10443 fish/cmds.c:10460 fish/cmds.c:10497
1883 #: fish/cmds.c:10536 fish/cmds.c:10576 fish/cmds.c:10632 fish/cmds.c:10654
1884 #: fish/cmds.c:10690 fish/cmds.c:10705 fish/cmds.c:10725 fish/cmds.c:10765
1885 #: fish/cmds.c:10788 fish/cmds.c:10812 fish/cmds.c:10837 fish/cmds.c:10878
1886 #: fish/cmds.c:10903 fish/cmds.c:10941 fish/cmds.c:10972 fish/cmds.c:11003
1887 #: fish/cmds.c:11031 fish/cmds.c:11051 fish/cmds.c:11083 fish/cmds.c:11103
1888 #: fish/cmds.c:11123 fish/cmds.c:11140 fish/cmds.c:11158 fish/cmds.c:11181
1889 #: fish/cmds.c:11202 fish/cmds.c:11221 fish/cmds.c:11263 fish/cmds.c:11306
1890 #: fish/cmds.c:11350 fish/cmds.c:11389 fish/cmds.c:11408 fish/cmds.c:11428
1891 #: fish/cmds.c:11448 fish/cmds.c:11469 fish/cmds.c:11490 fish/cmds.c:11511
1892 #: fish/cmds.c:11532 fish/cmds.c:11553 fish/cmds.c:11575 fish/cmds.c:11613
1893 #: fish/cmds.c:11664 fish/cmds.c:11702 fish/cmds.c:11758 fish/cmds.c:11894
1894 #: fish/cmds.c:11923 fish/cmds.c:11950 fish/cmds.c:11967 fish/cmds.c:11988
1895 #: fish/cmds.c:12005 fish/cmds.c:12067 fish/cmds.c:12205
1896 #, c-format
1897 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1898 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1899
1900 #: fish/cmds.c:3337 fish/cmds.c:3351 fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3384
1901 #: fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3419 fish/cmds.c:3438 fish/cmds.c:3454
1902 #: fish/cmds.c:3472 fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3522
1903 #: fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3572 fish/cmds.c:3587
1904 #: fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3651
1905 #: fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3734
1906 #: fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3802
1907 #: fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3835 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3868
1908 #: fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3902 fish/cmds.c:3921 fish/cmds.c:3939
1909 #: fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4018
1910 #: fish/cmds.c:4038 fish/cmds.c:4057 fish/cmds.c:4076 fish/cmds.c:4096
1911 #: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4136 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4167
1912 #: fish/cmds.c:4188 fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:4274
1913 #: fish/cmds.c:4295 fish/cmds.c:4358 fish/cmds.c:4378 fish/cmds.c:4398
1914 #: fish/cmds.c:4418 fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4458 fish/cmds.c:4477
1915 #: fish/cmds.c:4496 fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4530 fish/cmds.c:4549
1916 #: fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4589 fish/cmds.c:4612 fish/cmds.c:4665
1917 #: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4699 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4731
1918 #: fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4772 fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4814
1919 #: fish/cmds.c:4831 fish/cmds.c:4848 fish/cmds.c:4865 fish/cmds.c:4882
1920 #: fish/cmds.c:4899 fish/cmds.c:4916 fish/cmds.c:4933 fish/cmds.c:4952
1921 #: fish/cmds.c:4975 fish/cmds.c:5011 fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5051
1922 #: fish/cmds.c:5073 fish/cmds.c:5094 fish/cmds.c:5114 fish/cmds.c:5133
1923 #: fish/cmds.c:5153 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5189 fish/cmds.c:5203
1924 #: fish/cmds.c:5219 fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5258 fish/cmds.c:5277
1925 #: fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5315 fish/cmds.c:5335 fish/cmds.c:5375
1926 #: fish/cmds.c:5432 fish/cmds.c:5453 fish/cmds.c:5474 fish/cmds.c:5495
1927 #: fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5535 fish/cmds.c:5573 fish/cmds.c:5595
1928 #: fish/cmds.c:5674 fish/cmds.c:5713 fish/cmds.c:5728 fish/cmds.c:5745
1929 #: fish/cmds.c:5759 fish/cmds.c:5775 fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5819
1930 #: fish/cmds.c:5841 fish/cmds.c:5863 fish/cmds.c:5885 fish/cmds.c:5907
1931 #: fish/cmds.c:5927 fish/cmds.c:5944 fish/cmds.c:5961 fish/cmds.c:5980
1932 #: fish/cmds.c:5999 fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6055 fish/cmds.c:6074
1933 #: fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6110 fish/cmds.c:6128 fish/cmds.c:6151
1934 #: fish/cmds.c:6174 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6221 fish/cmds.c:6242
1935 #: fish/cmds.c:6265 fish/cmds.c:6288 fish/cmds.c:6308 fish/cmds.c:6330
1936 #: fish/cmds.c:6351 fish/cmds.c:6374 fish/cmds.c:6391 fish/cmds.c:6408
1937 #: fish/cmds.c:6426 fish/cmds.c:6444 fish/cmds.c:6465 fish/cmds.c:6483
1938 #: fish/cmds.c:6504 fish/cmds.c:6524 fish/cmds.c:6542 fish/cmds.c:6563
1939 #: fish/cmds.c:6586 fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6664
1940 #: fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6698 fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6745
1941 #: fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6790 fish/cmds.c:6807 fish/cmds.c:6829
1942 #: fish/cmds.c:6923 fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:6983
1943 #: fish/cmds.c:7001 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7075
1944 #: fish/cmds.c:7097 fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7170
1945 #: fish/cmds.c:7190 fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7232 fish/cmds.c:7249
1946 #: fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7309 fish/cmds.c:7330
1947 #: fish/cmds.c:7351 fish/cmds.c:7372 fish/cmds.c:7395 fish/cmds.c:7436
1948 #: fish/cmds.c:7459 fish/cmds.c:7498 fish/cmds.c:7515 fish/cmds.c:7534
1949 #: fish/cmds.c:7555 fish/cmds.c:7578 fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7618
1950 #: fish/cmds.c:7637 fish/cmds.c:7658 fish/cmds.c:7735 fish/cmds.c:7776
1951 #: fish/cmds.c:7855 fish/cmds.c:7931 fish/cmds.c:7968 fish/cmds.c:7991
1952 #: fish/cmds.c:8012 fish/cmds.c:8035 fish/cmds.c:8057 fish/cmds.c:8082
1953 #: fish/cmds.c:8125 fish/cmds.c:8166 fish/cmds.c:8187 fish/cmds.c:8205
1954 #: fish/cmds.c:8224 fish/cmds.c:8241 fish/cmds.c:8259 fish/cmds.c:8286
1955 #: fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8358 fish/cmds.c:8382
1956 #: fish/cmds.c:8406 fish/cmds.c:8430 fish/cmds.c:8454 fish/cmds.c:8478
1957 #: fish/cmds.c:8502 fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8550 fish/cmds.c:8573
1958 #: fish/cmds.c:8596 fish/cmds.c:8617 fish/cmds.c:8638 fish/cmds.c:8659
1959 #: fish/cmds.c:8679 fish/cmds.c:8702 fish/cmds.c:8740 fish/cmds.c:8757
1960 #: fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8793 fish/cmds.c:8812 fish/cmds.c:8829
1961 #: fish/cmds.c:8846 fish/cmds.c:8863 fish/cmds.c:8880 fish/cmds.c:8899
1962 #: fish/cmds.c:8935 fish/cmds.c:8975 fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9025
1963 #: fish/cmds.c:9042 fish/cmds.c:9058 fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9094
1964 #: fish/cmds.c:9132 fish/cmds.c:9170 fish/cmds.c:9209 fish/cmds.c:9249
1965 #: fish/cmds.c:9290 fish/cmds.c:9331 fish/cmds.c:9369 fish/cmds.c:9386
1966 #: fish/cmds.c:9409 fish/cmds.c:9431 fish/cmds.c:9453 fish/cmds.c:9473
1967 #: fish/cmds.c:9493 fish/cmds.c:9529 fish/cmds.c:9601 fish/cmds.c:9641
1968 #: fish/cmds.c:9699 fish/cmds.c:9725 fish/cmds.c:9751 fish/cmds.c:9779
1969 #: fish/cmds.c:9838 fish/cmds.c:9859 fish/cmds.c:9904 fish/cmds.c:9924
1970 #: fish/cmds.c:9963 fish/cmds.c:10000 fish/cmds.c:10020 fish/cmds.c:10042
1971 #: fish/cmds.c:10099 fish/cmds.c:10119 fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10163
1972 #: fish/cmds.c:10182 fish/cmds.c:10202 fish/cmds.c:10229 fish/cmds.c:10249
1973 #: fish/cmds.c:10269 fish/cmds.c:10289 fish/cmds.c:10309 fish/cmds.c:10331
1974 #: fish/cmds.c:10366 fish/cmds.c:10384 fish/cmds.c:10407 fish/cmds.c:10429
1975 #: fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10461 fish/cmds.c:10498 fish/cmds.c:10537
1976 #: fish/cmds.c:10577 fish/cmds.c:10633 fish/cmds.c:10655 fish/cmds.c:10691
1977 #: fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10726 fish/cmds.c:10766 fish/cmds.c:10789
1978 #: fish/cmds.c:10813 fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10904
1979 #: fish/cmds.c:10942 fish/cmds.c:10973 fish/cmds.c:11004 fish/cmds.c:11032
1980 #: fish/cmds.c:11052 fish/cmds.c:11084 fish/cmds.c:11104 fish/cmds.c:11124
1981 #: fish/cmds.c:11141 fish/cmds.c:11159 fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11203
1982 #: fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11264 fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11351
1983 #: fish/cmds.c:11390 fish/cmds.c:11409 fish/cmds.c:11429 fish/cmds.c:11449
1984 #: fish/cmds.c:11470 fish/cmds.c:11491 fish/cmds.c:11512 fish/cmds.c:11533
1985 #: fish/cmds.c:11554 fish/cmds.c:11576 fish/cmds.c:11614 fish/cmds.c:11665
1986 #: fish/cmds.c:11703 fish/cmds.c:11759 fish/cmds.c:11782 fish/cmds.c:11895
1987 #: fish/cmds.c:11924 fish/cmds.c:11951 fish/cmds.c:11968 fish/cmds.c:11989
1988 #: fish/cmds.c:12006 fish/cmds.c:12028 fish/cmds.c:12068 fish/cmds.c:12089
1989 #: fish/cmds.c:12149 fish/cmds.c:12206
1990 #, c-format
1991 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1992 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1993
1994 #: fish/cmds.c:3695 fish/cmds.c:4987 fish/cmds.c:5345 fish/cmds.c:5385
1995 #: fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5625
1996 #: fish/cmds.c:5644 fish/cmds.c:5687 fish/cmds.c:6030 fish/cmds.c:6641
1997 #: fish/cmds.c:6840 fish/cmds.c:6859 fish/cmds.c:6878 fish/cmds.c:6897
1998 #: fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7405 fish/cmds.c:7469
1999 #: fish/cmds.c:7668 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7745
2000 #: fish/cmds.c:7786 fish/cmds.c:7805 fish/cmds.c:7824 fish/cmds.c:7865
2001 #: fish/cmds.c:7884 fish/cmds.c:7903 fish/cmds.c:7941 fish/cmds.c:8094
2002 #: fish/cmds.c:8137 fish/cmds.c:8714 fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8947
2003 #: fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9105 fish/cmds.c:9142 fish/cmds.c:9180
2004 #: fish/cmds.c:9219 fish/cmds.c:9260 fish/cmds.c:9301 fish/cmds.c:9342
2005 #: fish/cmds.c:9505 fish/cmds.c:9541 fish/cmds.c:9554 fish/cmds.c:9567
2006 #: fish/cmds.c:9580 fish/cmds.c:9613 fish/cmds.c:9651 fish/cmds.c:9670
2007 #: fish/cmds.c:9791 fish/cmds.c:9810 fish/cmds.c:9871 fish/cmds.c:9884
2008 #: fish/cmds.c:9935 fish/cmds.c:9974 fish/cmds.c:10052 fish/cmds.c:10071
2009 #: fish/cmds.c:10345 fish/cmds.c:10472 fish/cmds.c:10509 fish/cmds.c:10548
2010 #: fish/cmds.c:10588 fish/cmds.c:10607 fish/cmds.c:10666 fish/cmds.c:10739
2011 #: fish/cmds.c:10849 fish/cmds.c:10919 fish/cmds.c:10953 fish/cmds.c:10984
2012 #: fish/cmds.c:11015 fish/cmds.c:11064 fish/cmds.c:11235 fish/cmds.c:11277
2013 #: fish/cmds.c:11322 fish/cmds.c:11364 fish/cmds.c:11590 fish/cmds.c:11628
2014 #: fish/cmds.c:11641 fish/cmds.c:11679 fish/cmds.c:11714 fish/cmds.c:11733
2015 #: fish/cmds.c:11800 fish/cmds.c:11828 fish/cmds.c:11851 fish/cmds.c:12106
2016 #: fish/cmds.c:12167
2017 #, c-format
2018 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2019 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2020
2021 #: fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5391
2022 #: fish/cmds.c:5410 fish/cmds.c:5553 fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5631
2023 #: fish/cmds.c:5650 fish/cmds.c:5693 fish/cmds.c:6036 fish/cmds.c:6647
2024 #: fish/cmds.c:6846 fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6903
2025 #: fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7130 fish/cmds.c:7411 fish/cmds.c:7475
2026 #: fish/cmds.c:7674 fish/cmds.c:7693 fish/cmds.c:7712 fish/cmds.c:7751
2027 #: fish/cmds.c:7792 fish/cmds.c:7811 fish/cmds.c:7830 fish/cmds.c:7871
2028 #: fish/cmds.c:7890 fish/cmds.c:7909 fish/cmds.c:7947 fish/cmds.c:8100
2029 #: fish/cmds.c:8143 fish/cmds.c:8720 fish/cmds.c:8915 fish/cmds.c:8953
2030 #: fish/cmds.c:8991 fish/cmds.c:9111 fish/cmds.c:9148 fish/cmds.c:9186
2031 #: fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9266 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9348
2032 #: fish/cmds.c:9619 fish/cmds.c:9657 fish/cmds.c:9676 fish/cmds.c:9797
2033 #: fish/cmds.c:9941 fish/cmds.c:9980 fish/cmds.c:10058 fish/cmds.c:10077
2034 #: fish/cmds.c:10478 fish/cmds.c:10515 fish/cmds.c:10554 fish/cmds.c:10594
2035 #: fish/cmds.c:10613 fish/cmds.c:10672 fish/cmds.c:10745 fish/cmds.c:10855
2036 #: fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11328 fish/cmds.c:11370
2037 #: fish/cmds.c:11720 fish/cmds.c:11806 fish/cmds.c:11834 fish/cmds.c:11857
2038 #, c-format
2039 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2040 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2041
2042 #: fish/cmds.c:4187 fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4611 fish/cmds.c:11781
2043 #: fish/cmds.c:12027 fish/cmds.c:12088 fish/cmds.c:12148
2044 #, c-format
2045 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2046 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2047
2048 #: fish/cmds.c:4213 fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:11867
2049 #: fish/cmds.c:12044 fish/cmds.c:12121 fish/cmds.c:12177
2050 #, c-format
2051 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2052 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2053
2054 #: fish/cmds.c:4219 fish/cmds.c:4336 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:11873
2055 #: fish/cmds.c:12050 fish/cmds.c:12127 fish/cmds.c:12183
2056 #, c-format
2057 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2058 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2059
2060 #: fish/cmds.c:12228
2061 #, c-format
2062 msgid "%s: unknown command\n"
2063 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2064
2065 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2066 #, c-format
2067 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: fish/copy.c:41
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2074 msgstr ""
2075 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2076 "skopiować pliki do obrazu\n"
2077
2078 #: fish/copy.c:62
2079 #, c-format
2080 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2081 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2082
2083 #: fish/copy.c:157
2084 #, c-format
2085 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2086 msgstr ""
2087 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2088
2089 #: fish/copy.c:202
2090 #, c-format
2091 msgid ""
2092 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2093 "image\n"
2094 msgstr ""
2095 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2096 "skopiować pliki z obrazu\n"
2097
2098 #: fish/copy.c:213
2099 #, c-format
2100 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2101 msgstr "copy-out: element docelowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2102
2103 #: fish/copy.c:258
2104 #, c-format
2105 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2106 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2107
2108 #: fish/display.c:42
2109 #, c-format
2110 msgid "display filename\n"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: fish/edit.c:45
2114 #, c-format
2115 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2116 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2117
2118 #: fish/fish.c:103
2119 #, c-format
2120 msgid ""
2121 "%s: guest filesystem shell\n"
2122 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2123 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2124 "Usage:\n"
2125 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2126 "Options:\n"
2127 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2128 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2129 "  -a|--add image       Add image\n"
2130 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2131 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2132 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2133 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2134 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2135 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2136 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2137 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2138 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2139 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2140 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2141 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2142 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2143 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2144 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2145 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2146 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2147 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2148 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2149 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2150 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2151 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2152 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2153 "\n"
2154 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2155 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2156 "or\n"
2157 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2158 "\n"
2159 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2160 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2161 "\n"
2162 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: fish/fish.c:246
2166 #, c-format
2167 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2168 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2169
2170 #: fish/fish.c:253
2171 #, c-format
2172 msgid ""
2173 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2174 msgstr ""
2175 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2176
2177 #: fish/fish.c:303
2178 #, c-format
2179 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2180 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2181
2182 #: fish/fish.c:476
2183 #, c-format
2184 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2185 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2186
2187 #: fish/fish.c:484
2188 #, c-format
2189 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2190 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2191
2192 #: fish/fish.c:490
2193 #, c-format
2194 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2195 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2196
2197 #: fish/fish.c:555
2198 #, c-format
2199 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2200 msgstr ""
2201 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2202
2203 #: fish/fish.c:559
2204 #, c-format
2205 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2206 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2207
2208 #: fish/fish.c:647
2209 #, c-format
2210 msgid ""
2211 "\n"
2212 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2213 "editing virtual machine filesystems.\n"
2214 "\n"
2215 "Type: 'help' for help on commands\n"
2216 "      'man' to read the manual\n"
2217 "      'quit' to quit the shell\n"
2218 "\n"
2219 msgstr ""
2220 "\n"
2221 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2222 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2223 "\n"
2224 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2225 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2226 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2227 "\n"
2228
2229 #: fish/fish.c:796 fish/fish.c:812
2230 #, c-format
2231 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2232 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2233
2234 #: fish/fish.c:806
2235 #, c-format
2236 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2237 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2238
2239 #: fish/fish.c:836
2240 #, c-format
2241 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2242 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2243
2244 #: fish/fish.c:853
2245 #, c-format
2246 msgid "%s: too many arguments\n"
2247 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2248
2249 #: fish/fish.c:928
2250 #, c-format
2251 msgid "%s: invalid escape sequence in string (starting at offset %d)\n"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: fish/fish.c:937
2255 #, c-format
2256 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2257 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2258
2259 #: fish/fish.c:1002
2260 #, c-format
2261 msgid "%s: empty command on command line\n"
2262 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2263
2264 #: fish/fish.c:1148
2265 msgid "display a list of commands or help on a command"
2266 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2267
2268 #: fish/fish.c:1150
2269 msgid "quit guestfish"
2270 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2271
2272 #: fish/fish.c:1161
2273 #, c-format
2274 msgid ""
2275 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2276 "     help cmd\n"
2277 "     help\n"
2278 msgstr ""
2279 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2280 "     help polecenie\n"
2281 "     help\n"
2282
2283 #: fish/fish.c:1169
2284 #, c-format
2285 msgid ""
2286 "quit - quit guestfish\n"
2287 "     quit\n"
2288 msgstr ""
2289 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2290 "     quit\n"
2291
2292 #: fish/fish.c:1174
2293 #, c-format
2294 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2295 msgstr ""
2296 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2297 "poleceń\n"
2298
2299 #: fish/fish.c:1190
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2303 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2304 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2305 msgstr ""
2306 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2307 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2308 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2309
2310 #: fish/fish.c:1347
2311 #, c-format
2312 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2313 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2314
2315 #: fish/fish.c:1545
2316 #, c-format
2317 msgid ""
2318 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2319 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: fish/fish.c:1565
2323 #, c-format
2324 msgid ""
2325 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2326 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: fish/fish.c:1584
2330 #, c-format
2331 msgid ""
2332 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2333 "  umount-all\n"
2334 "  mount %s /\n"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: fish/glob.c:53
2338 #, c-format
2339 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2340 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2341
2342 #: fish/glob.c:73
2343 #, c-format
2344 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2345 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2346
2347 #: fish/help.c:38
2348 #, c-format
2349 msgid ""
2350 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2351 "command.\n"
2352 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2353 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2354 msgstr ""
2355 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2356 "\"add\".\n"
2357 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2358 "\".\n"
2359 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2360
2361 #: fish/help.c:44
2362 #, c-format
2363 msgid ""
2364 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2365 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2366 "'mount-options'.\n"
2367 msgstr ""
2368 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2369 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2370 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2371
2372 #: fish/help.c:52
2373 #, c-format
2374 msgid ""
2375 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2376 "\n"
2377 "To read the manual, type 'man'.\n"
2378 msgstr ""
2379 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2380 "\n"
2381 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2382
2383 #: fish/hexedit.c:41
2384 #, c-format
2385 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2386 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2387
2388 #: fish/hexedit.c:52
2389 #, c-format
2390 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2391 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2392
2393 #: fish/hexedit.c:63
2394 #, c-format
2395 msgid ""
2396 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2397 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2398 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2399 msgstr ""
2400 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2401 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2402 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2403 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2404
2405 #: fish/hexedit.c:92
2406 #, c-format
2407 msgid "hexedit: invalid range\n"
2408 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2409
2410 #: fish/inspect.c:77
2411 #, c-format
2412 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2413 msgstr "%s: nie należy używać razem opcji --live i -i\n"
2414
2415 #: fish/inspect.c:89
2416 #, c-format
2417 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2418 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2419
2420 #: fish/inspect.c:95
2421 #, c-format
2422 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2423 msgstr ""
2424 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2425
2426 #: fish/inspect.c:134
2427 #, c-format
2428 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2429 msgstr "%s: nie można zamontować niektórych systemów plików (zignorowano)\n"
2430
2431 #: fish/inspect.c:146
2432 #, c-format
2433 msgid "Operating system: %s\n"
2434 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2435
2436 #: fish/inspect.c:159
2437 #, c-format
2438 msgid "%s mounted on %s\n"
2439 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2440
2441 #: fish/keys.c:53
2442 #, c-format
2443 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2444 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2445
2446 #: fish/lcd.c:34
2447 #, c-format
2448 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2449 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2450
2451 #: fish/man.c:35
2452 #, c-format
2453 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2454 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2455
2456 #: fish/man.c:54
2457 #, c-format
2458 msgid "the external 'man' program failed\n"
2459 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2460
2461 #: fish/more.c:40
2462 #, c-format
2463 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2464 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2465
2466 #: fish/options.c:36
2467 #, c-format
2468 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2469 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2470
2471 #: fish/options.c:128
2472 #, c-format
2473 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2474 msgstr ""
2475 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2476
2477 #: fish/prep.c:37
2478 #, c-format
2479 msgid ""
2480 "List of available prepared disk images:\n"
2481 "\n"
2482 msgstr ""
2483 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2484 "\n"
2485
2486 #: fish/prep.c:40
2487 #, c-format
2488 msgid ""
2489 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2490 "\n"
2491 "%s\n"
2492 msgstr ""
2493 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2494 "\n"
2495 "%s\n"
2496
2497 #: fish/prep.c:48
2498 #, c-format
2499 msgid "  Optional parameters:\n"
2500 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2501
2502 #: fish/prep.c:55
2503 #, c-format
2504 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2505 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2506
2507 #: fish/prep.c:65
2508 #, c-format
2509 msgid ""
2510 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2511 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2512 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2513 msgstr ""
2514 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2515 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2516 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2517
2518 #: fish/prep.c:96
2519 #, c-format
2520 msgid ""
2521 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2522 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2523 msgstr ""
2524 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2525 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2526 "wartości dla parametru -N.\n"
2527
2528 #: fish/prep.c:158
2529 #, c-format
2530 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2531 msgstr ""
2532 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2533 "\": "
2534
2535 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2536 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2537 msgid "failed to allocate disk"
2538 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2539
2540 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2541 msgid "could not parse boot size"
2542 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2543
2544 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2545 #, c-format
2546 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2547 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2548
2549 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2550 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2551 #, c-format
2552 msgid "failed to partition disk: %s"
2553 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2554
2555 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2556 #, c-format
2557 msgid "failed to add boot partition: %s"
2558 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2559
2560 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2561 #, c-format
2562 msgid "failed to add root partition: %s"
2563 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2564
2565 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2566 #, c-format
2567 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2568 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2569
2570 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2571 #, c-format
2572 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2573 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2574
2575 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2576 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2577 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2578 msgstr ""
2579 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2580
2581 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2582 #, c-format
2583 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2584 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2585
2586 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2587 #, c-format
2588 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2589 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2590
2591 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2592 #, c-format
2593 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2594 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2595
2596 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2597 #, c-format
2598 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2599 msgstr ""
2600 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2601 "%s: %s"
2602
2603 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2604 #, c-format
2605 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2606 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2607
2608 #: fish/rc.c:255
2609 #, c-format
2610 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2611 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2612
2613 #: fish/rc.c:260
2614 #, c-format
2615 msgid ""
2616 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2617 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2618 msgstr ""
2619 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2620 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2621 "zgadzać.\n"
2622
2623 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2624 #, c-format
2625 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2626 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2627
2628 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2629 #, c-format
2630 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2631 msgstr ""
2632 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2633 "serwera\n"
2634
2635 #: fish/rc.c:386
2636 #, c-format
2637 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2638 msgstr ""
2639 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2640
2641 #: fish/reopen.c:36
2642 #, c-format
2643 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2644 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2645
2646 #: fish/reopen.c:46
2647 #, c-format
2648 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2649 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2650
2651 #: fish/supported.c:66
2652 msgid "yes"
2653 msgstr "tak"
2654
2655 #: fish/supported.c:68
2656 msgid "no"
2657 msgstr "nie"
2658
2659 #: fish/time.c:36
2660 #, c-format
2661 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2662 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2663
2664 #: fuse/guestmount.c:912
2665 #, c-format
2666 msgid ""
2667 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2668 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2669 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2670 "Usage:\n"
2671 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2672 "Options:\n"
2673 "  -a|--add image       Add image\n"
2674 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2675 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2676 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2677 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2678 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2679 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2680 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2681 "  --help               Display help message and exit\n"
2682 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2683 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2684 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2685 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2686 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2687 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2688 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2689 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2690 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2691 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2692 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: fuse/guestmount.c:1130
2696 #, c-format
2697 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2698 msgstr ""
2699 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2700
2701 #: fuse/guestmount.c:1138
2702 #, c-format
2703 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2704 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2705
2706 #: inspector/virt-inspector.c:76
2707 #, c-format
2708 msgid ""
2709 "%s: display information about a virtual machine\n"
2710 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2711 "Usage:\n"
2712 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2713 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2714 "Options:\n"
2715 "  -a|--add image       Add image\n"
2716 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2717 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2718 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2719 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2720 "  --help               Display brief help\n"
2721 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2722 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2723 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2724 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2725 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2726 msgstr ""
2727 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2728 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2729 "Użycie:\n"
2730 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2731 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2732 "Opcje:\n"
2733 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2734 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2735 "                       dla opcji -d\n"
2736 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2737 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2738 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2739 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2740 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2741 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2742 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2743 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2744 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2745
2746 #: inspector/virt-inspector.c:263
2747 #, c-format
2748 msgid ""
2749 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2750 "\n"
2751 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2752 "machine\n"
2753 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2754 "\n"
2755 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2756 "must\n"
2757 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2758 "\n"
2759 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2760 "information about the disk image as possible.\n"
2761 msgstr ""
2762 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2763 "\n"
2764 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2765 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2766 "\n"
2767 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2768 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2769 "gości systemu Windows.\n"
2770 "\n"
2771 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2772 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2773
2774 #: inspector/virt-inspector.c:288
2775 #, c-format
2776 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2777 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2778
2779 #: inspector/virt-inspector.c:300
2780 #, c-format
2781 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2782 msgstr ""
2783 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2784 "się\n"
2785
2786 #: inspector/virt-inspector.c:308
2787 #, c-format
2788 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2789 msgstr ""
2790 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2791 "się\n"
2792
2793 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2794 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2795 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2796
2797 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2798 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2799 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2800
2801 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2802 #, perl-brace-format
2803 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2804 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2805
2806 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2807 msgid ""
2808 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2809 "XPath::XMLParser)"
2810 msgstr ""
2811 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2812 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2813
2814 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2815 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2816 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2817
2818 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2819 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2820 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2821
2822 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2823 #, perl-brace-format
2824 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2825 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2826
2827 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2828 #, perl-brace-format
2829 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2830 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2831
2832 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2833 #, perl-brace-format
2834 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2835 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2836
2837 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2838 msgid ""
2839 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2840 "\n"
2841 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2842 "machine\n"
2843 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2844 "\n"
2845 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2846 "information about the disk image as possible.\n"
2847 msgstr ""
2848 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2849 "\n"
2850 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2851 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2852 "\n"
2853 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2854 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2855
2856 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2857 #, perl-brace-format
2858 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2859 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2860
2861 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2862 #, perl-brace-format
2863 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2864 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2865
2866 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:939
2867 #, perl-brace-format
2868 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2869 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2870
2871 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1017
2872 #, perl-brace-format
2873 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2874 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2875
2876 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1043
2877 #, perl-brace-format
2878 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2879 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2880
2881 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1108
2882 msgid "Can't find grub on guest"
2883 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2884
2885 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1163
2886 #, perl-brace-format
2887 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2888 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2889
2890 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1194
2891 #, perl-brace-format
2892 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2893 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2894
2895 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1217
2896 #, perl-brace-format
2897 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2898 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2899
2900 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1286
2901 #, perl-brace-format
2902 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2903 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2904
2905 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1294
2906 #, perl-brace-format
2907 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2908 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2909
2910 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1348
2911 #, perl-brace-format
2912 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2913 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2914
2915 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1387
2916 #, perl-brace-format
2917 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2918 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2919
2920 #: rescue/virt-rescue.c:63
2921 #, c-format
2922 msgid ""
2923 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2924 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2925 "Usage:\n"
2926 "  %s [--options] -d domname\n"
2927 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2928 "Options:\n"
2929 "  -a|--add image       Add image\n"
2930 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2931 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2932 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2933 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2934 "  --help               Display brief help\n"
2935 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2936 "  --network            Enable network\n"
2937 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2938 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2939 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2940 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2941 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2942 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2943 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: rescue/virt-rescue.c:180
2947 #, c-format
2948 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2949 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2950
2951 #: rescue/virt-rescue.c:419
2952 #, c-format
2953 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2954 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2955
2956 #: src/appliance.c:181
2957 #, c-format
2958 msgid ""
2959 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2960 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2961 msgstr ""
2962 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2963 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2964
2965 #: src/appliance.c:331
2966 #, c-format
2967 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2968 msgstr ""
2969 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
2970
2971 #: src/appliance.c:336
2972 #, c-format
2973 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2974 msgstr ""
2975 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
2976 "%o)"
2977
2978 #: src/appliance.c:341
2979 #, c-format
2980 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2981 msgstr ""
2982 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
2983 "grupę lub innych (tryb %o)"
2984
2985 #: src/appliance.c:659
2986 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2987 msgstr ""
2988 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2989 "komunikaty błędów"
2990
2991 #: src/dbdump.c:87
2992 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
2993 msgstr ""
2994
2995 #: src/dbdump.c:100 src/dbdump.c:112
2996 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: src/dbdump.c:129
3000 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: src/dbdump.c:210
3004 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: src/filearch.c:153
3008 #, c-format
3009 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3010 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3011
3012 #: src/filearch.c:266
3013 msgid ""
3014 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3015 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
3016 msgstr ""
3017 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3018 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3019
3020 #: src/guestfs.c:174
3021 #, c-format
3022 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3023 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3024
3025 #: src/guestfs.c:340
3026 #, c-format
3027 msgid "warning: %s"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: src/guestfs.c:399
3031 #, c-format
3032 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3033 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3034
3035 #: src/guestfs.c:965
3036 #, c-format
3037 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3038 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3039
3040 #: src/inspect.c:265
3041 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3042 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3043
3044 #: src/inspect.c:281
3045 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: src/inspect.c:541 src/inspect_fs.c:474 src/inspect_fs.c:518
3049 #: src/inspect_fs_unix.c:194 src/inspect_fs_unix.c:579
3050 #: src/inspect_fs_unix.c:821
3051 #, c-format
3052 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3053 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3054
3055 #: src/inspect.c:577
3056 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3057 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3058
3059 #: src/inspect.c:589
3060 #, c-format
3061 msgid ""
3062 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3063 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3064 msgstr ""
3065 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3066 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3067
3068 #: src/inspect.c:599 src/inspect_apps.c:609
3069 msgid ""
3070 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3071 "without PCRE or hivex libraries"
3072 msgstr ""
3073 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3074 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3075
3076 #: src/inspect_fs.c:326 src/inspect_fs.c:339
3077 #, c-format
3078 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3079 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3080
3081 #: src/inspect_fs.c:483
3082 #, c-format
3083 msgid "%s: file is empty"
3084 msgstr "%s: plik jest pusty"
3085
3086 #: src/inspect_fs_unix.c:613
3087 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3088 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3089
3090 #: src/inspect_fs_windows.c:112
3091 #, c-format
3092 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3093 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3094
3095 #: src/inspect_icon.c:452
3096 #, c-format
3097 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: src/launch.c:98
3101 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3102 msgstr ""
3103 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3104
3105 #: src/launch.c:155
3106 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3107 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3108
3109 #: src/launch.c:169
3110 #, c-format
3111 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3112 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3113
3114 #: src/launch.c:235 src/launch.c:339
3115 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3116 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3117
3118 #: src/launch.c:247 src/launch.c:252
3119 #, c-format
3120 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3121 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3122
3123 #: src/launch.c:358
3124 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3125 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3126
3127 #: src/launch.c:367
3128 #, c-format
3129 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3130 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3131
3132 #: src/launch.c:404
3133 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3134 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3135
3136 #: src/launch.c:764
3137 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3138 msgstr ""
3139 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3140 "błędów"
3141
3142 #: src/launch.c:777
3143 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3144 msgstr ""
3145 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3146
3147 #: src/launch.c:865
3148 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3149 msgstr ""
3150 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
3151 "demona guestfsd"
3152
3153 #: src/launch.c:873
3154 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3155 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
3156
3157 #: src/launch.c:1052
3158 #, c-format
3159 msgid ""
3160 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3161 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3162 msgstr ""
3163 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3164 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3165
3166 #: src/launch.c:1143
3167 msgid "qemu has not been launched yet"
3168 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3169
3170 #: src/launch.c:1154
3171 msgid "no subprocess to kill"
3172 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3173
3174 #: src/proto.c:188
3175 #, c-format
3176 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3177 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3178
3179 #: src/proto.c:211
3180 #, c-format
3181 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3182 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3183
3184 #: src/proto.c:421
3185 #, c-format
3186 msgid ""
3187 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3188 msgstr ""
3189 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3190 "%x\n"
3191
3192 #: src/proto.c:543
3193 msgid ""
3194 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3195 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3196 "the debug messages output prior to this error.\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: src/proto.c:549
3200 msgid "See earlier debug messages.\n"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: src/proto.c:639
3204 #, c-format
3205 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3206 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3207
3208 #: src/proto.c:658
3209 #, c-format
3210 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3211 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3212
3213 #: src/proto.c:810
3214 #, c-format
3215 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3216 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3217
3218 #: src/proto.c:834
3219 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3220 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3221
3222 #: src/proto.c:843
3223 msgid "dispatch failed to marshal args"
3224 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3225
3226 #: src/proto.c:922 src/proto.c:1217
3227 msgid "operation cancelled by user"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: src/proto.c:973
3231 #, c-format
3232 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3233 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3234
3235 #: src/proto.c:989
3236 #, c-format
3237 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3238 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3239
3240 #: src/proto.c:1144
3241 #, c-format
3242 msgid "%s: error in chunked encoding"
3243 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3244
3245 #: src/proto.c:1171
3246 msgid "write to daemon socket"
3247 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3248
3249 #: src/proto.c:1194
3250 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3251 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3252
3253 #: src/proto.c:1199
3254 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3255 msgstr ""
3256 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3257 "fragmentów pliku"
3258
3259 #: src/proto.c:1207
3260 msgid "failed to parse file chunk"
3261 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3262
3263 #: src/proto.c:1221
3264 msgid "file receive cancelled by daemon"
3265 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3266
3267 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3268 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3269 msgstr "nie można ustawić jednocześnie flag live i readonly"
3270
3271 #: src/virt.c:109
3272 #, c-format
3273 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3274 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3275
3276 #: src/virt.c:130
3277 #, c-format
3278 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3279 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3280
3281 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3282 #, c-format
3283 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3284 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3285
3286 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3287 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3288 msgstr ""
3289 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3290
3291 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3292 msgid "unable to create new XPath context"
3293 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3294
3295 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3296 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3297 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3298
3299 #: src/virt.c:305
3300 msgid "libvirt domain has no disks"
3301 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3302
3303 #: src/virt.c:358
3304 #, c-format
3305 msgid "error getting domain info: %s"
3306 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3307
3308 #: src/virt.c:372
3309 msgid ""
3310 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3311 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3312 "corruption.\n"
3313 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3314 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3315 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3316 msgstr ""
3317 "błąd: domena jest maszyną wirtualną live.\n"
3318 "Zapisywanie na dyskach uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować\n"
3319 "uszkodzenie danych. Należy użyć dostępu tylko do odczytu lub jeśli gość\n"
3320 "posiada uruchomionego demona guestfsd, należy podać dostęp live. W\n"
3321 "większości narzędzi biblioteki libguestfs te opcje to odpowiednio --ro lub\n"
3322 "--live. Proszę skonsultować się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej."
3323
3324 #: src/virt.c:492
3325 msgid ""
3326 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3327 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3328 msgstr ""
3329 "ten gość nie posiada określenia <channel> biblioteki libvirt dla demona "
3330 "guestfsd\n"
3331 "Proszę zobaczyć \"ATTACHING TO RUNNING DAEMONS\" w guestfs(3), aby "
3332 "dowiedzieć się więcej."
3333
3334 #: src/virt.c:517
3335 msgid ""
3336 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3337 "without libvirt or libxml2"
3338 msgstr ""
3339 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3340 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3341
3342 #: test-tool/test-tool.c:79
3343 #, c-format
3344 msgid ""
3345 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3346 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3347 "Usage:\n"
3348 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3349 "Options:\n"
3350 "  --help         Display usage\n"
3351 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3352 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3353 "  --timeout n\n"
3354 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: test-tool/test-tool.c:127
3358 #, c-format
3359 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3360 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3361
3362 #: test-tool/test-tool.c:136
3363 #, c-format
3364 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3365 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3366
3367 #: test-tool/test-tool.c:148
3368 #, c-format
3369 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3370 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3371
3372 #: test-tool/test-tool.c:170
3373 #, c-format
3374 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3375 msgstr ""
3376 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3377 "się\n"
3378
3379 #: test-tool/test-tool.c:177
3380 #, c-format
3381 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3382 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3383
3384 #: test-tool/test-tool.c:185
3385 #, c-format
3386 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3387 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3388
3389 #: test-tool/test-tool.c:217
3390 #, c-format
3391 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3392 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3393
3394 #: test-tool/test-tool.c:229
3395 #, c-format
3396 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3397 msgstr ""
3398
3399 #: test-tool/test-tool.c:235
3400 #, c-format
3401 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3402 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3403
3404 #: test-tool/test-tool.c:241
3405 #, c-format
3406 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3407 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3408
3409 #: test-tool/test-tool.c:248
3410 #, c-format
3411 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: test-tool/test-tool.c:279
3415 #, c-format
3416 msgid ""
3417 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3418 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3419 msgstr ""
3420 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3421 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3422
3423 #: test-tool/test-tool.c:287
3424 #, c-format
3425 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3426 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3427
3428 #: test-tool/test-tool.c:301
3429 #, c-format
3430 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3431 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3432
3433 #: tools/virt-list-filesystems.pl:148
3434 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3435 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3436
3437 #: tools/virt-list-partitions.pl:160
3438 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3439 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3440
3441 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3442 msgid "virt-make-fs input output\n"
3443 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3444
3445 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3446 msgid "unexpected output from 'du' command"
3447 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3448
3449 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3450 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3451 #, perl-brace-format
3452 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3453 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3454
3455 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3456 #, perl-brace-format
3457 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3458 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3459
3460 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3461 msgid ""
3462 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3463 msgstr ""
3464 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3465 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3466
3467 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3468 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3469 msgstr ""
3470 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3471 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3472
3473 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3474 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3475 msgstr ""
3476 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3477
3478 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3479 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3480 msgstr ""
3481 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3482 "komunikaty błędów\n"
3483
3484 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3485 msgid ""
3486 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3487 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3488 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3489 msgstr ""
3490 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3491 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3492 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3493
3494 #: tools/virt-tar.pl:193 tools/virt-tar.pl:200
3495 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3496 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3497
3498 #: tools/virt-tar.pl:222
3499 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3500 msgstr ""
3501 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3502 "pliku"
3503
3504 #: tools/virt-tar.pl:225
3505 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3506 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3507
3508 #: tools/virt-tar.pl:236
3509 #, perl-brace-format
3510 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3511 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3512
3513 #: tools/virt-tar.pl:239
3514 #, perl-brace-format
3515 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3516 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3517
3518 #: tools/virt-tar.pl:253 tools/virt-win-reg.pl:261
3519 #, perl-brace-format
3520 msgid ""
3521 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3522 "\n"
3523 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3524 "machine\n"
3525 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3526 "\n"
3527 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3528 "information about the disk image as possible.\n"
3529 msgstr ""
3530 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3531 "dysku.\n"
3532 "\n"
3533 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3534 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3535 "\n"
3536 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3537 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3538
3539 #: tools/virt-tar.pl:257 tools/virt-win-reg.pl:265
3540 #, perl-brace-format
3541 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3542 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3543
3544 #: tools/virt-win-reg.pl:245
3545 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3546 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3547
3548 #: tools/virt-win-reg.pl:287
3549 msgid ""
3550 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3551 "export\n"
3552 msgstr ""
3553 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3554 "wartości do wyeksportowania\n"
3555
3556 #: tools/virt-win-reg.pl:446
3557 #, perl-brace-format
3558 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: tools/virt-win-reg.pl:451
3562 #, perl-brace-format
3563 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3564 msgstr ""
3565 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3566
3567 #: tools/virt-win-reg.pl:522 tools/virt-win-reg.pl:544
3568 #, perl-brace-format
3569 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3570 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3571
3572 #: tools/virt-win-reg.pl:529
3573 #, perl-brace-format
3574 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3575 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3576
3577 #: tools/virt-win-reg.pl:551
3578 #, perl-brace-format
3579 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3580 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"