3764acddad2caf48a65b8096af7c03e70e0bce59
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-06-28 19:35+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
19 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:96 fuse/guestmount.c:908
20 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:59
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:61
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:219
67 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
68 #: rescue/virt-rescue.c:133
69 #, c-format
70 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
71 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
72
73 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
74 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:276 fuse/guestmount.c:1061
75 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:157
76 #, c-format
77 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
78 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
79
80 #: cat/virt-filesystems.c:103
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
84 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
85 "Usage:\n"
86 "  %s [--options] -d domname\n"
87 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
88 "Options:\n"
89 "  -a|--add image       Add image\n"
90 "  --all                Display everything\n"
91 "  --blkdevs|--block-devices\n"
92 "                       Display block devices\n"
93 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
94 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
95 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
96 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
97 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
98 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
99 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
100 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
101 "  --help               Display brief help\n"
102 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
103 "  -l|--long            Long output\n"
104 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
105 "                       Display LVM logical volumes\n"
106 "  --no-title           No title in --long output\n"
107 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
108 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
109 "                       Display LVM physical volumes\n"
110 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
111 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
112 "  -V|--version         Display version and exit\n"
113 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
114 "                       Display LVM volume groups\n"
115 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
116 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
117 msgstr ""
118 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
119 "w maszynie wirtualnej\n"
120 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
121 "Użycie:\n"
122 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
123 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
124 "Opcje:\n"
125 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
126 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
127 "  --blkdevs|--block-devices\n"
128 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
129 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
130 "                       dla opcji -d\n"
131 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
132 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
133 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
134 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
135 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
136 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
137 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
138 "                       w wyjściu opcji --long\n"
139 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
140 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
141 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
142 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
143 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
144 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
145 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
146 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
147 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
148 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
149 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
150 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
151 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
152 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
153 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
154 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
155
156 #: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
157 #, c-format
158 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
159 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
160
161 #: cat/virt-ls.c:103
162 #, fuzzy, c-format
163 msgid ""
164 "%s: list files in a virtual machine\n"
165 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
166 "Usage:\n"
167 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
168 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
169 "Options:\n"
170 "  -a|--add image       Add image\n"
171 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
172 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
173 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
174 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
175 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
176 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
177 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
178 "  --help               Display brief help\n"
179 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
180 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
181 "  -l|--long            Long listing\n"
182 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
183 "  --times              Display file times\n"
184 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
185 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
186 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
187 "  --uids               Display UID, GID\n"
188 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
189 "  -V|--version         Display version and exit\n"
190 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
191 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
192 msgstr ""
193 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
194 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
195 "Użycie:\n"
196 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
197 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
198 "Opcje:\n"
199 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
200 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
201 "                       dla opcji -d\n"
202 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
203 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
204 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
205 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
206 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
207 "  -l|--long            Długie listy\n"
208 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
209 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
210 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
211 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
212 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
213
214 #: cat/virt-ls.c:338
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
218 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
219 msgstr ""
220
221 #: cat/virt-ls.c:577
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
224 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
225
226 #: cat/virt-ls.c:583
227 #, c-format
228 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
229 msgstr ""
230
231 #: df/domains.c:115
232 #, c-format
233 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
234 msgstr ""
235 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
236
237 #: df/domains.c:124
238 #, c-format
239 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
240 msgstr ""
241 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
242
243 #: df/domains.c:134
244 #, c-format
245 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
246 msgstr ""
247 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
248
249 #: df/domains.c:145
250 #, c-format
251 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
252 msgstr ""
253 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
254
255 #: df/domains.c:155
256 #, c-format
257 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
258 msgstr ""
259 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
260
261 #: df/domains.c:281
262 #, c-format
263 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
264 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
265
266 #: df/main.c:74
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
270 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
271 "Usage:\n"
272 "  %s [--options] -d domname\n"
273 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
274 "Options:\n"
275 "  -a|--add image       Add image\n"
276 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
277 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
278 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
279 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
280 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
281 "  --help               Display brief help\n"
282 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
283 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
284 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
285 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
286 "  -V|--version         Display version and exit\n"
287 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
288 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
289 msgstr ""
290 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
291 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
292 "Użycie:\n"
293 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
294 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
295 "Opcje:\n"
296 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
297 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
298 "                       dla opcji -d\n"
299 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
300 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
301 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
302 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
303 "                       w wyjściu opcji --long\n"
304 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
305 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
306 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
307 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
308 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
309 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
310 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
311 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
312
313 #: df/main.c:267
314 #, c-format
315 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
316 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
317
318 #: df/output.c:50
319 msgid "VirtualMachine"
320 msgstr "Maszyna wirtualna"
321
322 #: df/output.c:51
323 msgid "Filesystem"
324 msgstr "System plików"
325
326 #: df/output.c:54
327 msgid "1K-blocks"
328 msgstr "K-bloki"
329
330 #: df/output.c:56
331 msgid "Size"
332 msgstr "Rozmiar"
333
334 #: df/output.c:57
335 msgid "Used"
336 msgstr "Użyte"
337
338 #: df/output.c:58
339 msgid "Available"
340 msgstr "Dostępne"
341
342 #: df/output.c:59
343 msgid "Use%"
344 msgstr "Użycie%"
345
346 #: df/output.c:61
347 msgid "Inodes"
348 msgstr "I-węzły"
349
350 #: df/output.c:62
351 msgid "IUsed"
352 msgstr "IUżyte"
353
354 #: df/output.c:63
355 msgid "IFree"
356 msgstr "IWolne"
357
358 #: df/output.c:64
359 msgid "IUse%"
360 msgstr "IUżyte%"
361
362 #: edit/virt-edit.c:77
363 #, fuzzy, c-format
364 msgid ""
365 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
366 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
367 "Usage:\n"
368 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
369 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
370 "Options:\n"
371 "  -a|--add image       Add image\n"
372 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
373 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
374 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
375 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
376 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
377 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
378 "  --help               Display brief help\n"
379 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
380 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
381 "  -V|--version         Display version and exit\n"
382 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
383 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
384 msgstr ""
385 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
386 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
387 "Użycie:\n"
388 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
389 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
390 "Opcje:\n"
391 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
392 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
393 "                       dla opcji -d\n"
394 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
395 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
396 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
397 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
398 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
399 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
400 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
401 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
402 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
403
404 #: edit/virt-edit.c:175
405 #, c-format
406 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
407 msgstr ""
408
409 #: edit/virt-edit.c:192
410 #, c-format
411 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
412 msgstr ""
413
414 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1444
415 #, c-format
416 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
417 msgstr ""
418
419 #: edit/virt-edit.c:599
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
422 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
423
424 #: fish/alloc.c:37
425 #, c-format
426 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
427 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
428
429 #: fish/alloc.c:51
430 #, c-format
431 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
432 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
433
434 #: fish/alloc.c:75
435 #, c-format
436 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
437 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
438
439 #: fish/alloc.c:156
440 #, c-format
441 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
442 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
443
444 #: fish/cmds.c:2601
445 msgid "Command"
446 msgstr "Polecenie"
447
448 #: fish/cmds.c:2601
449 msgid "Description"
450 msgstr "Opis"
451
452 #: fish/cmds.c:2603
453 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
454 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
455
456 #: fish/cmds.c:2604
457 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
458 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
459
460 #: fish/cmds.c:2605 fish/cmds.c:2606
461 msgid "add an image to examine or modify"
462 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
463
464 #: fish/cmds.c:2607
465 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
466 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
467
468 #: fish/cmds.c:2608
469 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
470 msgstr ""
471 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
472
473 #: fish/cmds.c:2609
474 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
475 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
476
477 #: fish/cmds.c:2610
478 msgid "allocate and add a disk file"
479 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
480
481 #: fish/cmds.c:2611
482 msgid "clear Augeas path"
483 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
484
485 #: fish/cmds.c:2612
486 msgid "close the current Augeas handle"
487 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
488
489 #: fish/cmds.c:2613
490 msgid "define an Augeas node"
491 msgstr "określa węzeł Augeas"
492
493 #: fish/cmds.c:2614
494 msgid "define an Augeas variable"
495 msgstr "określa zmienną Augeas"
496
497 #: fish/cmds.c:2615
498 msgid "look up the value of an Augeas path"
499 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
500
501 #: fish/cmds.c:2616
502 msgid "create a new Augeas handle"
503 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
504
505 #: fish/cmds.c:2617
506 msgid "insert a sibling Augeas node"
507 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
508
509 #: fish/cmds.c:2618
510 msgid "load files into the tree"
511 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
512
513 #: fish/cmds.c:2619
514 msgid "list Augeas nodes under augpath"
515 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
516
517 #: fish/cmds.c:2620
518 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
519 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
520
521 #: fish/cmds.c:2621
522 msgid "move Augeas node"
523 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
524
525 #: fish/cmds.c:2622
526 msgid "remove an Augeas path"
527 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
528
529 #: fish/cmds.c:2623
530 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
531 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
532
533 #: fish/cmds.c:2624
534 msgid "set Augeas path to value"
535 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
536
537 #: fish/cmds.c:2625
538 msgid "test availability of some parts of the API"
539 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
540
541 #: fish/cmds.c:2626
542 msgid "return a list of all optional groups"
543 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
544
545 #: fish/cmds.c:2627
546 msgid "upload base64-encoded data to file"
547 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
548
549 #: fish/cmds.c:2628
550 msgid "download file and encode as base64"
551 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
552
553 #: fish/cmds.c:2629
554 msgid "flush device buffers"
555 msgstr "czyści bufory urządzenia"
556
557 #: fish/cmds.c:2630
558 msgid "get blocksize of block device"
559 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
560
561 #: fish/cmds.c:2631
562 msgid "is block device set to read-only"
563 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
564
565 #: fish/cmds.c:2632
566 msgid "get total size of device in bytes"
567 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
568
569 #: fish/cmds.c:2633
570 msgid "get sectorsize of block device"
571 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
572
573 #: fish/cmds.c:2634
574 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
575 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
576
577 #: fish/cmds.c:2635
578 msgid "reread partition table"
579 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
580
581 #: fish/cmds.c:2636
582 msgid "set blocksize of block device"
583 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
584
585 #: fish/cmds.c:2637
586 msgid "set block device to read-only"
587 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
588
589 #: fish/cmds.c:2638
590 msgid "set block device to read-write"
591 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
592
593 #: fish/cmds.c:2639
594 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
595 msgstr ""
596 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
597
598 #: fish/cmds.c:2640
599 msgid "list the contents of a file"
600 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
601
602 #: fish/cmds.c:2641
603 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
604 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
605
606 #: fish/cmds.c:2642
607 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
608 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
609
610 #: fish/cmds.c:2643
611 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
612 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
613
614 #: fish/cmds.c:2644
615 msgid "change file mode"
616 msgstr "zmienia tryb pliku"
617
618 #: fish/cmds.c:2645 fish/cmds.c:2765
619 msgid "change file owner and group"
620 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
621
622 #: fish/cmds.c:2646
623 msgid "run a command from the guest filesystem"
624 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
625
626 #: fish/cmds.c:2647
627 msgid "run a command, returning lines"
628 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
629
630 #: fish/cmds.c:2648
631 msgid "add qemu parameters"
632 msgstr "dodaje parametry QEMU"
633
634 #: fish/cmds.c:2649
635 msgid "copy local files or directories into an image"
636 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
637
638 #: fish/cmds.c:2650
639 msgid "copy remote files or directories out of an image"
640 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
641
642 #: fish/cmds.c:2651
643 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
644 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
645
646 #: fish/cmds.c:2652
647 msgid "copy a file"
648 msgstr "kopiuje plik"
649
650 #: fish/cmds.c:2653
651 msgid "copy a file or directory recursively"
652 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
653
654 #: fish/cmds.c:2654
655 msgid "copy from source to destination using dd"
656 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
657
658 #: fish/cmds.c:2655
659 msgid "debugging and internals"
660 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
661
662 #: fish/cmds.c:2656
663 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
664 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
665
666 #: fish/cmds.c:2657
667 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
668 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
669
670 #: fish/cmds.c:2658
671 msgid "report file system disk space usage"
672 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
673
674 #: fish/cmds.c:2659
675 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
676 msgstr ""
677 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
678
679 #: fish/cmds.c:2660
680 #, fuzzy
681 msgid "display an image"
682 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
683
684 #: fish/cmds.c:2661
685 msgid "return kernel messages"
686 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
687
688 #: fish/cmds.c:2662
689 msgid "download a file to the local machine"
690 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
691
692 #: fish/cmds.c:2663
693 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
694 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
695
696 #: fish/cmds.c:2664
697 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
698 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
699
700 #: fish/cmds.c:2665
701 msgid "estimate file space usage"
702 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
703
704 #: fish/cmds.c:2666
705 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
706 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
707
708 #: fish/cmds.c:2667
709 msgid "display a line of text"
710 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
711
712 #: fish/cmds.c:2668
713 msgid "echo arguments back to the client"
714 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
715
716 #: fish/cmds.c:2669
717 msgid "edit a file"
718 msgstr "modyfikuje plik"
719
720 #: fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2676 fish/cmds.c:2677
721 #: fish/cmds.c:2710 fish/cmds.c:2711 fish/cmds.c:2960 fish/cmds.c:2961
722 #: fish/cmds.c:2965 fish/cmds.c:2966 fish/cmds.c:2968 fish/cmds.c:2969
723 msgid "return lines matching a pattern"
724 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
725
726 #: fish/cmds.c:2672
727 msgid "test if two files have equal contents"
728 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
729
730 #: fish/cmds.c:2673
731 msgid "test if file or directory exists"
732 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
733
734 #: fish/cmds.c:2674 fish/cmds.c:2675
735 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
736 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
737
738 #: fish/cmds.c:2678
739 msgid "determine file type"
740 msgstr "określa typ pliku"
741
742 #: fish/cmds.c:2679
743 msgid "detect the architecture of a binary file"
744 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
745
746 #: fish/cmds.c:2680
747 msgid "return the size of the file in bytes"
748 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
749
750 #: fish/cmds.c:2681
751 msgid "fill a file with octets"
752 msgstr "wypełnia plik oktetami"
753
754 #: fish/cmds.c:2682
755 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
756 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
757
758 #: fish/cmds.c:2683
759 msgid "find all files and directories"
760 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
761
762 #: fish/cmds.c:2684
763 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
764 msgstr ""
765 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
766
767 #: fish/cmds.c:2685
768 msgid "find a filesystem by label"
769 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
770
771 #: fish/cmds.c:2686
772 msgid "find a filesystem by UUID"
773 msgstr "znajduje system plików według UUID"
774
775 #: fish/cmds.c:2687
776 msgid "run the filesystem checker"
777 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
778
779 #: fish/cmds.c:2688
780 msgid "get the additional kernel options"
781 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
782
783 #: fish/cmds.c:2689
784 #, fuzzy
785 msgid "get the attach method"
786 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
787
788 #: fish/cmds.c:2690
789 msgid "get autosync mode"
790 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
791
792 #: fish/cmds.c:2691
793 msgid "get direct appliance mode flag"
794 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
795
796 #: fish/cmds.c:2692
797 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
798 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
799
800 #: fish/cmds.c:2693
801 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
802 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
803
804 #: fish/cmds.c:2694
805 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
806 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
807
808 #: fish/cmds.c:2695
809 msgid "get enable network flag"
810 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
811
812 #: fish/cmds.c:2696
813 msgid "get the search path"
814 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
815
816 #: fish/cmds.c:2697
817 msgid "get PID of qemu subprocess"
818 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
819
820 #: fish/cmds.c:2698
821 msgid "get the qemu binary"
822 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
823
824 #: fish/cmds.c:2699
825 msgid "get recovery process enabled flag"
826 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
827
828 #: fish/cmds.c:2700
829 msgid "get SELinux enabled flag"
830 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
831
832 #: fish/cmds.c:2701
833 msgid "get the current state"
834 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
835
836 #: fish/cmds.c:2702
837 msgid "get command trace enabled flag"
838 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
839
840 #: fish/cmds.c:2703
841 msgid "get the current umask"
842 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
843
844 #: fish/cmds.c:2704
845 msgid "get verbose mode"
846 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
847
848 #: fish/cmds.c:2705
849 msgid "get SELinux security context"
850 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
851
852 #: fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2766
853 msgid "get a single extended attribute"
854 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
855
856 #: fish/cmds.c:2707 fish/cmds.c:2767
857 msgid "list extended attributes of a file or directory"
858 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
859
860 #: fish/cmds.c:2708
861 msgid "expand wildcards in command"
862 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
863
864 #: fish/cmds.c:2709
865 msgid "expand a wildcard path"
866 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
867
868 #: fish/cmds.c:2712
869 msgid "install GRUB"
870 msgstr "instaluje program GRUB"
871
872 #: fish/cmds.c:2713
873 msgid "return first 10 lines of a file"
874 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
875
876 #: fish/cmds.c:2714
877 msgid "return first N lines of a file"
878 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
879
880 #: fish/cmds.c:2715
881 msgid "dump a file in hexadecimal"
882 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
883
884 #: fish/cmds.c:2716
885 msgid "edit with a hex editor"
886 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
887
888 #: fish/cmds.c:2717
889 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
890 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
891
892 #: fish/cmds.c:2718
893 msgid "list files in an initrd"
894 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
895
896 #: fish/cmds.c:2719
897 msgid "add an inotify watch"
898 msgstr "dodaje obserwację inotify"
899
900 #: fish/cmds.c:2720
901 msgid "close the inotify handle"
902 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
903
904 #: fish/cmds.c:2721
905 msgid "return list of watched files that had events"
906 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
907
908 #: fish/cmds.c:2722
909 msgid "create an inotify handle"
910 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
911
912 #: fish/cmds.c:2723
913 msgid "return list of inotify events"
914 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
915
916 #: fish/cmds.c:2724
917 msgid "remove an inotify watch"
918 msgstr "usuwa obserwację inotify"
919
920 #: fish/cmds.c:2725
921 msgid "get architecture of inspected operating system"
922 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
923
924 #: fish/cmds.c:2726
925 msgid "get distro of inspected operating system"
926 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
927
928 #: fish/cmds.c:2727
929 msgid "get drive letter mappings"
930 msgstr ""
931
932 #: fish/cmds.c:2728
933 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
934 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
935
936 #: fish/cmds.c:2729
937 #, fuzzy
938 msgid "get format of inspected operating system"
939 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
940
941 #: fish/cmds.c:2730
942 msgid "get hostname of the operating system"
943 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
944
945 #: fish/cmds.c:2731
946 #, fuzzy
947 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
948 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
949
950 #: fish/cmds.c:2732
951 msgid "get major version of inspected operating system"
952 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
953
954 #: fish/cmds.c:2733
955 msgid "get minor version of inspected operating system"
956 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
957
958 #: fish/cmds.c:2734
959 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
960 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
961
962 #: fish/cmds.c:2735
963 msgid "get package format used by the operating system"
964 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
965
966 #: fish/cmds.c:2736
967 msgid "get package management tool used by the operating system"
968 msgstr ""
969 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
970
971 #: fish/cmds.c:2737
972 msgid "get product name of inspected operating system"
973 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
974
975 #: fish/cmds.c:2738
976 #, fuzzy
977 msgid "get product variant of inspected operating system"
978 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
979
980 #: fish/cmds.c:2739
981 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
982 msgstr ""
983 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
984
985 #: fish/cmds.c:2740
986 msgid "get type of inspected operating system"
987 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
988
989 #: fish/cmds.c:2741
990 #, fuzzy
991 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
992 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
993
994 #: fish/cmds.c:2742
995 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
996 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
997
998 #: fish/cmds.c:2743
999 msgid "get live flag for install disk"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: fish/cmds.c:2744
1003 msgid "get multipart flag for install disk"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: fish/cmds.c:2745
1007 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: fish/cmds.c:2746
1011 msgid "get list of applications installed in the operating system"
1012 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
1013
1014 #: fish/cmds.c:2747
1015 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
1016 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
1017
1018 #: fish/cmds.c:2748
1019 msgid "test if block device"
1020 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
1021
1022 #: fish/cmds.c:2749
1023 msgid "is busy processing a command"
1024 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
1025
1026 #: fish/cmds.c:2750
1027 msgid "test if character device"
1028 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
1029
1030 #: fish/cmds.c:2751
1031 msgid "is in configuration state"
1032 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1033
1034 #: fish/cmds.c:2752
1035 msgid "test if a directory"
1036 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1037
1038 #: fish/cmds.c:2753
1039 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1040 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1041
1042 #: fish/cmds.c:2754
1043 msgid "test if a regular file"
1044 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1045
1046 #: fish/cmds.c:2755
1047 msgid "is launching subprocess"
1048 msgstr "uruchamia podprocesy"
1049
1050 #: fish/cmds.c:2756
1051 msgid "test if device is a logical volume"
1052 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1053
1054 #: fish/cmds.c:2757
1055 msgid "is ready to accept commands"
1056 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1057
1058 #: fish/cmds.c:2758
1059 msgid "test if socket"
1060 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1061
1062 #: fish/cmds.c:2759
1063 msgid "test if symbolic link"
1064 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1065
1066 #: fish/cmds.c:2760
1067 #, fuzzy
1068 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1069 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
1070
1071 #: fish/cmds.c:2761
1072 #, fuzzy
1073 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1074 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1075
1076 #: fish/cmds.c:2762
1077 msgid "kill the qemu subprocess"
1078 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1079
1080 #: fish/cmds.c:2763
1081 msgid "launch the qemu subprocess"
1082 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1083
1084 #: fish/cmds.c:2764
1085 msgid "change working directory"
1086 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1087
1088 #: fish/cmds.c:2768
1089 #, fuzzy
1090 msgid "list 9p filesystems"
1091 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1092
1093 #: fish/cmds.c:2769
1094 msgid "list the block devices"
1095 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1096
1097 #: fish/cmds.c:2770
1098 msgid "list filesystems"
1099 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1100
1101 #: fish/cmds.c:2771
1102 msgid "list the partitions"
1103 msgstr "wyświetla listę partycji"
1104
1105 #: fish/cmds.c:2772
1106 msgid "list the files in a directory (long format)"
1107 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1108
1109 #: fish/cmds.c:2773 fish/cmds.c:2774
1110 msgid "create a hard link"
1111 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1112
1113 #: fish/cmds.c:2775 fish/cmds.c:2776
1114 msgid "create a symbolic link"
1115 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1116
1117 #: fish/cmds.c:2777 fish/cmds.c:2869
1118 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1119 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1120
1121 #: fish/cmds.c:2778
1122 msgid "list the files in a directory"
1123 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1124
1125 #: fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2896
1126 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1127 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1128
1129 #: fish/cmds.c:2780
1130 msgid "get file information for a symbolic link"
1131 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1132
1133 #: fish/cmds.c:2781
1134 msgid "lstat on multiple files"
1135 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1136
1137 #: fish/cmds.c:2782
1138 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1139 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1140
1141 #: fish/cmds.c:2783
1142 msgid "close a LUKS device"
1143 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1144
1145 #: fish/cmds.c:2784 fish/cmds.c:2785
1146 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1147 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1148
1149 #: fish/cmds.c:2786
1150 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1151 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1152
1153 #: fish/cmds.c:2787
1154 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1155 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1156
1157 #: fish/cmds.c:2788
1158 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1159 msgstr ""
1160 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1161 "odczytu"
1162
1163 #: fish/cmds.c:2789
1164 msgid "create an LVM logical volume"
1165 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1166
1167 #: fish/cmds.c:2790
1168 msgid "get canonical name of an LV"
1169 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1170
1171 #: fish/cmds.c:2791
1172 msgid "clear LVM device filter"
1173 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1174
1175 #: fish/cmds.c:2792
1176 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1177 msgstr ""
1178 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1179
1180 #: fish/cmds.c:2793
1181 msgid "set LVM device filter"
1182 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1183
1184 #: fish/cmds.c:2794
1185 msgid "remove an LVM logical volume"
1186 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1187
1188 #: fish/cmds.c:2795
1189 msgid "rename an LVM logical volume"
1190 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1191
1192 #: fish/cmds.c:2796
1193 msgid "resize an LVM logical volume"
1194 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1195
1196 #: fish/cmds.c:2797
1197 msgid "expand an LV to fill free space"
1198 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1199
1200 #: fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:2799
1201 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1202 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1203
1204 #: fish/cmds.c:2800
1205 msgid "get the UUID of a logical volume"
1206 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1207
1208 #: fish/cmds.c:2801
1209 msgid "lgetxattr on multiple files"
1210 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1211
1212 #: fish/cmds.c:2802
1213 msgid "open the manual"
1214 msgstr "otwiera podręcznik"
1215
1216 #: fish/cmds.c:2803
1217 msgid "create a directory"
1218 msgstr "tworzy katalog"
1219
1220 #: fish/cmds.c:2804
1221 msgid "create a directory with a particular mode"
1222 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1223
1224 #: fish/cmds.c:2805
1225 msgid "create a directory and parents"
1226 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1227
1228 #: fish/cmds.c:2806
1229 msgid "create a temporary directory"
1230 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1231
1232 #: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:2809
1233 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1234 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1235
1236 #: fish/cmds.c:2810
1237 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1238 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1239
1240 #: fish/cmds.c:2811
1241 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1242 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1243
1244 #: fish/cmds.c:2812
1245 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1246 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1247
1248 #: fish/cmds.c:2813
1249 msgid "make FIFO (named pipe)"
1250 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1251
1252 #: fish/cmds.c:2814 fish/cmds.c:2816
1253 msgid "make a filesystem"
1254 msgstr "tworzy system plików"
1255
1256 #: fish/cmds.c:2815
1257 msgid "make a filesystem with block size"
1258 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1259
1260 #: fish/cmds.c:2817
1261 msgid "create a mountpoint"
1262 msgstr "tworzy punkt montowania"
1263
1264 #: fish/cmds.c:2818
1265 msgid "make block, character or FIFO devices"
1266 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1267
1268 #: fish/cmds.c:2819
1269 msgid "make block device node"
1270 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1271
1272 #: fish/cmds.c:2820
1273 msgid "make char device node"
1274 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1275
1276 #: fish/cmds.c:2821
1277 msgid "create a swap partition"
1278 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1279
1280 #: fish/cmds.c:2822
1281 msgid "create a swap partition with a label"
1282 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1283
1284 #: fish/cmds.c:2823
1285 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1286 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1287
1288 #: fish/cmds.c:2824
1289 msgid "create a swap file"
1290 msgstr "tworzy plik wymiany"
1291
1292 #: fish/cmds.c:2825
1293 msgid "load a kernel module"
1294 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1295
1296 #: fish/cmds.c:2826
1297 msgid "view a file"
1298 msgstr "wyświetla plik"
1299
1300 #: fish/cmds.c:2827
1301 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1302 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1303
1304 #: fish/cmds.c:2828
1305 #, fuzzy
1306 msgid "mount 9p filesystem"
1307 msgstr "odmontowuje system plików"
1308
1309 #: fish/cmds.c:2829
1310 msgid "mount a file using the loop device"
1311 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1312
1313 #: fish/cmds.c:2830
1314 msgid "mount a guest disk with mount options"
1315 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1316
1317 #: fish/cmds.c:2831
1318 msgid "mount a guest disk, read-only"
1319 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1320
1321 #: fish/cmds.c:2832
1322 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1323 msgstr ""
1324 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1325 "plików"
1326
1327 #: fish/cmds.c:2833
1328 msgid "show mountpoints"
1329 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1330
1331 #: fish/cmds.c:2834
1332 msgid "show mounted filesystems"
1333 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1334
1335 #: fish/cmds.c:2835
1336 msgid "move a file"
1337 msgstr "przenosi plik"
1338
1339 #: fish/cmds.c:2836
1340 msgid "probe NTFS volume"
1341 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1342
1343 #: fish/cmds.c:2837
1344 msgid "resize an NTFS filesystem"
1345 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1346
1347 #: fish/cmds.c:2838
1348 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1349 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1350
1351 #: fish/cmds.c:2839
1352 msgid "add a partition to the device"
1353 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1354
1355 #: fish/cmds.c:2840
1356 msgid "delete a partition"
1357 msgstr "usuwa partycję"
1358
1359 #: fish/cmds.c:2841
1360 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1361 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1362
1363 #: fish/cmds.c:2842
1364 msgid "return true if a partition is bootable"
1365 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1366
1367 #: fish/cmds.c:2843
1368 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1369 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1370
1371 #: fish/cmds.c:2844
1372 msgid "get the partition table type"
1373 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1374
1375 #: fish/cmds.c:2845
1376 msgid "create an empty partition table"
1377 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1378
1379 #: fish/cmds.c:2846
1380 msgid "list partitions on a device"
1381 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1382
1383 #: fish/cmds.c:2847
1384 msgid "make a partition bootable"
1385 msgstr "zmienia partycję na startową"
1386
1387 #: fish/cmds.c:2848
1388 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1389 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1390
1391 #: fish/cmds.c:2849
1392 msgid "set partition name"
1393 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1394
1395 #: fish/cmds.c:2850
1396 msgid "convert partition name to device name"
1397 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1398
1399 #: fish/cmds.c:2851
1400 msgid "ping the guest daemon"
1401 msgstr "odpytuje demona gościa"
1402
1403 #: fish/cmds.c:2852
1404 msgid "read part of a file"
1405 msgstr "odczytuje część pliku"
1406
1407 #: fish/cmds.c:2853
1408 msgid "read part of a device"
1409 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1410
1411 #: fish/cmds.c:2854
1412 msgid "create an LVM physical volume"
1413 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1414
1415 #: fish/cmds.c:2855
1416 msgid "remove an LVM physical volume"
1417 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1418
1419 #: fish/cmds.c:2856
1420 msgid "resize an LVM physical volume"
1421 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1422
1423 #: fish/cmds.c:2857
1424 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1425 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1426
1427 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2859
1428 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1429 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1430
1431 #: fish/cmds.c:2860
1432 msgid "get the UUID of a physical volume"
1433 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1434
1435 #: fish/cmds.c:2861
1436 msgid "write to part of a file"
1437 msgstr "zapisuje do części pliku"
1438
1439 #: fish/cmds.c:2862
1440 msgid "write to part of a device"
1441 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1442
1443 #: fish/cmds.c:2863
1444 msgid "read a file"
1445 msgstr "odczytuje plik"
1446
1447 #: fish/cmds.c:2864
1448 msgid "read file as lines"
1449 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1450
1451 #: fish/cmds.c:2865
1452 msgid "read directories entries"
1453 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1454
1455 #: fish/cmds.c:2866
1456 msgid "read the target of a symbolic link"
1457 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1458
1459 #: fish/cmds.c:2867
1460 msgid "readlink on multiple files"
1461 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1462
1463 #: fish/cmds.c:2868
1464 msgid "canonicalized absolute pathname"
1465 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1466
1467 #: fish/cmds.c:2870
1468 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1469 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1470
1471 #: fish/cmds.c:2871
1472 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1473 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1474
1475 #: fish/cmds.c:2872
1476 #, fuzzy
1477 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1478 msgstr ""
1479 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2873
1482 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1483 msgstr ""
1484 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1485
1486 #: fish/cmds.c:2874
1487 msgid "remove a file"
1488 msgstr "usuwa plik"
1489
1490 #: fish/cmds.c:2875
1491 msgid "remove a file or directory recursively"
1492 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1493
1494 #: fish/cmds.c:2876
1495 msgid "remove a directory"
1496 msgstr "usuwa katalog"
1497
1498 #: fish/cmds.c:2877
1499 msgid "remove a mountpoint"
1500 msgstr "usuwa punkt montowania"
1501
1502 #: fish/cmds.c:2878
1503 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1504 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1505
1506 #: fish/cmds.c:2879
1507 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1508 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1509
1510 #: fish/cmds.c:2880
1511 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1512 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1513
1514 #: fish/cmds.c:2881
1515 msgid "add options to kernel command line"
1516 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1517
1518 #: fish/cmds.c:2882
1519 #, fuzzy
1520 msgid "set the attach method"
1521 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1522
1523 #: fish/cmds.c:2883
1524 msgid "set autosync mode"
1525 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1526
1527 #: fish/cmds.c:2884
1528 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1529 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1530
1531 #: fish/cmds.c:2885
1532 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1533 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1534
1535 #: fish/cmds.c:2886
1536 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1537 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1538
1539 #: fish/cmds.c:2887
1540 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1541 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1542
1543 #: fish/cmds.c:2888
1544 msgid "set enable network flag"
1545 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1546
1547 #: fish/cmds.c:2889
1548 msgid "set the search path"
1549 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1550
1551 #: fish/cmds.c:2890
1552 msgid "set the qemu binary"
1553 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1554
1555 #: fish/cmds.c:2891
1556 msgid "enable or disable the recovery process"
1557 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1558
1559 #: fish/cmds.c:2892
1560 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1561 msgstr ""
1562 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1563
1564 #: fish/cmds.c:2893
1565 msgid "enable or disable command traces"
1566 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1567
1568 #: fish/cmds.c:2894
1569 msgid "set verbose mode"
1570 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1571
1572 #: fish/cmds.c:2895
1573 msgid "set SELinux security context"
1574 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1575
1576 #: fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2898
1577 msgid "create partitions on a block device"
1578 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1579
1580 #: fish/cmds.c:2899
1581 msgid "modify a single partition on a block device"
1582 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1583
1584 #: fish/cmds.c:2900
1585 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1586 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1587
1588 #: fish/cmds.c:2901
1589 msgid "display the kernel geometry"
1590 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1591
1592 #: fish/cmds.c:2902
1593 msgid "display the partition table"
1594 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1595
1596 #: fish/cmds.c:2903
1597 msgid "run a command via the shell"
1598 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1599
1600 #: fish/cmds.c:2904
1601 msgid "run a command via the shell returning lines"
1602 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1603
1604 #: fish/cmds.c:2905
1605 msgid "sleep for some seconds"
1606 msgstr "usypia na kilka sekund"
1607
1608 #: fish/cmds.c:2906
1609 msgid "create a sparse disk image and add"
1610 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1611
1612 #: fish/cmds.c:2907
1613 msgid "get file information"
1614 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1615
1616 #: fish/cmds.c:2908
1617 msgid "get file system statistics"
1618 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1619
1620 #: fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2910
1621 msgid "print the printable strings in a file"
1622 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1623
1624 #: fish/cmds.c:2911
1625 msgid "list supported groups of commands"
1626 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1627
1628 #: fish/cmds.c:2912
1629 msgid "disable swap on device"
1630 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1631
1632 #: fish/cmds.c:2913
1633 msgid "disable swap on file"
1634 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1635
1636 #: fish/cmds.c:2914
1637 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1638 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1639
1640 #: fish/cmds.c:2915
1641 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1642 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1643
1644 #: fish/cmds.c:2916
1645 msgid "enable swap on device"
1646 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1647
1648 #: fish/cmds.c:2917
1649 msgid "enable swap on file"
1650 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1651
1652 #: fish/cmds.c:2918
1653 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1654 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1655
1656 #: fish/cmds.c:2919
1657 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1658 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1659
1660 #: fish/cmds.c:2920
1661 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1662 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1663
1664 #: fish/cmds.c:2921
1665 msgid "return last 10 lines of a file"
1666 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1667
1668 #: fish/cmds.c:2922
1669 msgid "return last N lines of a file"
1670 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1671
1672 #: fish/cmds.c:2923
1673 msgid "unpack tarfile to directory"
1674 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1675
1676 #: fish/cmds.c:2924
1677 msgid "pack directory into tarfile"
1678 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1679
1680 #: fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2932
1681 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1682 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1683
1684 #: fish/cmds.c:2926 fish/cmds.c:2933
1685 msgid "pack directory into compressed tarball"
1686 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1687
1688 #: fish/cmds.c:2927
1689 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1690 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1691
1692 #: fish/cmds.c:2928
1693 msgid "update file timestamps or create a new file"
1694 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1695
1696 #: fish/cmds.c:2929
1697 msgid "truncate a file to zero size"
1698 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1699
1700 #: fish/cmds.c:2930
1701 msgid "truncate a file to a particular size"
1702 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1703
1704 #: fish/cmds.c:2931
1705 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1706 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1707
1708 #: fish/cmds.c:2934
1709 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1710 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1711
1712 #: fish/cmds.c:2935
1713 msgid "unmount a filesystem"
1714 msgstr "odmontowuje system plików"
1715
1716 #: fish/cmds.c:2936
1717 msgid "unmount all filesystems"
1718 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1719
1720 #: fish/cmds.c:2937
1721 msgid "upload a file from the local machine"
1722 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1723
1724 #: fish/cmds.c:2938
1725 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1726 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1727
1728 #: fish/cmds.c:2939
1729 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1730 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1731
1732 #: fish/cmds.c:2940
1733 msgid "get the library version number"
1734 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1735
1736 #: fish/cmds.c:2941
1737 msgid "get the filesystem label"
1738 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1739
1740 #: fish/cmds.c:2942
1741 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1742 msgstr ""
1743 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1744 "zamontowanemu urządzeniu"
1745
1746 #: fish/cmds.c:2943
1747 msgid "get the filesystem UUID"
1748 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1749
1750 #: fish/cmds.c:2944
1751 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1752 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1753
1754 #: fish/cmds.c:2945
1755 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1756 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1757
1758 #: fish/cmds.c:2946
1759 msgid "create an LVM volume group"
1760 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1761
1762 #: fish/cmds.c:2947
1763 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1764 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1765
1766 #: fish/cmds.c:2948
1767 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1768 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1769
1770 #: fish/cmds.c:2949
1771 msgid "remove an LVM volume group"
1772 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1773
1774 #: fish/cmds.c:2950
1775 msgid "rename an LVM volume group"
1776 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1777
1778 #: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2952
1779 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1780 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1781
1782 #: fish/cmds.c:2953
1783 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1784 msgstr ""
1785 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1786
1787 #: fish/cmds.c:2954
1788 msgid "get the UUID of a volume group"
1789 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1790
1791 #: fish/cmds.c:2955
1792 msgid "count characters in a file"
1793 msgstr "liczy znaki w pliku"
1794
1795 #: fish/cmds.c:2956
1796 msgid "count lines in a file"
1797 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1798
1799 #: fish/cmds.c:2957
1800 msgid "count words in a file"
1801 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1802
1803 #: fish/cmds.c:2958
1804 msgid "create a new file"
1805 msgstr "tworzy nowy plik"
1806
1807 #: fish/cmds.c:2959
1808 msgid "create a file"
1809 msgstr "tworzy plik"
1810
1811 #: fish/cmds.c:2962
1812 msgid "write zeroes to the device"
1813 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1814
1815 #: fish/cmds.c:2963
1816 msgid "write zeroes to an entire device"
1817 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1818
1819 #: fish/cmds.c:2964
1820 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1821 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1822
1823 #: fish/cmds.c:2967
1824 msgid "determine file type inside a compressed file"
1825 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1826
1827 #: fish/cmds.c:2970
1828 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1829 msgstr ""
1830 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1831 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1832 "o poleceniu."
1833
1834 #: fish/cmds.c:3288 fish/cmds.c:3302 fish/cmds.c:3318 fish/cmds.c:3335
1835 #: fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3370 fish/cmds.c:3389 fish/cmds.c:3405
1836 #: fish/cmds.c:3423 fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3473
1837 #: fish/cmds.c:3490 fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3538
1838 #: fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3602
1839 #: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3636 fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3685
1840 #: fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3720 fish/cmds.c:3735 fish/cmds.c:3753
1841 #: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3801 fish/cmds.c:3819
1842 #: fish/cmds.c:3834 fish/cmds.c:3853 fish/cmds.c:3872 fish/cmds.c:3890
1843 #: fish/cmds.c:3910 fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3949 fish/cmds.c:3969
1844 #: fish/cmds.c:3989 fish/cmds.c:4008 fish/cmds.c:4027 fish/cmds.c:4047
1845 #: fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4087 fish/cmds.c:4102 fish/cmds.c:4118
1846 #: fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4208 fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4309
1847 #: fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4349 fish/cmds.c:4369 fish/cmds.c:4389
1848 #: fish/cmds.c:4409 fish/cmds.c:4428 fish/cmds.c:4447 fish/cmds.c:4466
1849 #: fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4500 fish/cmds.c:4520 fish/cmds.c:4540
1850 #: fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4649 fish/cmds.c:4668
1851 #: fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4732 fish/cmds.c:4749
1852 #: fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4800 fish/cmds.c:4817
1853 #: fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4870 fish/cmds.c:4893
1854 #: fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:4969 fish/cmds.c:4991
1855 #: fish/cmds.c:5012 fish/cmds.c:5032 fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5071
1856 #: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5107 fish/cmds.c:5121 fish/cmds.c:5137
1857 #: fish/cmds.c:5157 fish/cmds.c:5176 fish/cmds.c:5195 fish/cmds.c:5214
1858 #: fish/cmds.c:5233 fish/cmds.c:5253 fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5350
1859 #: fish/cmds.c:5371 fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5431
1860 #: fish/cmds.c:5453 fish/cmds.c:5491 fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5592
1861 #: fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5677
1862 #: fish/cmds.c:5693 fish/cmds.c:5715 fish/cmds.c:5737 fish/cmds.c:5759
1863 #: fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5803 fish/cmds.c:5825 fish/cmds.c:5845
1864 #: fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5879 fish/cmds.c:5898 fish/cmds.c:5917
1865 #: fish/cmds.c:5937 fish/cmds.c:5973 fish/cmds.c:5992 fish/cmds.c:6011
1866 #: fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6046 fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6092
1867 #: fish/cmds.c:6116 fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6160 fish/cmds.c:6183
1868 #: fish/cmds.c:6206 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6248 fish/cmds.c:6269
1869 #: fish/cmds.c:6292 fish/cmds.c:6309 fish/cmds.c:6326 fish/cmds.c:6344
1870 #: fish/cmds.c:6362 fish/cmds.c:6383 fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6422
1871 #: fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6460 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6504
1872 #: fish/cmds.c:6527 fish/cmds.c:6549 fish/cmds.c:6582 fish/cmds.c:6599
1873 #: fish/cmds.c:6616 fish/cmds.c:6640 fish/cmds.c:6663 fish/cmds.c:6686
1874 #: fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6725 fish/cmds.c:6747 fish/cmds.c:6841
1875 #: fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6901 fish/cmds.c:6919
1876 #: fish/cmds.c:6940 fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7015
1877 #: fish/cmds.c:7032 fish/cmds.c:7068 fish/cmds.c:7088 fish/cmds.c:7108
1878 #: fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7186
1879 #: fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7269
1880 #: fish/cmds.c:7290 fish/cmds.c:7313 fish/cmds.c:7354 fish/cmds.c:7377
1881 #: fish/cmds.c:7416 fish/cmds.c:7433 fish/cmds.c:7452 fish/cmds.c:7473
1882 #: fish/cmds.c:7496 fish/cmds.c:7518 fish/cmds.c:7536 fish/cmds.c:7555
1883 #: fish/cmds.c:7576 fish/cmds.c:7653 fish/cmds.c:7694 fish/cmds.c:7773
1884 #: fish/cmds.c:7849 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7909 fish/cmds.c:7930
1885 #: fish/cmds.c:7953 fish/cmds.c:7975 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8043
1886 #: fish/cmds.c:8084 fish/cmds.c:8105 fish/cmds.c:8123 fish/cmds.c:8142
1887 #: fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8177 fish/cmds.c:8204 fish/cmds.c:8228
1888 #: fish/cmds.c:8252 fish/cmds.c:8276 fish/cmds.c:8300 fish/cmds.c:8324
1889 #: fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8372 fish/cmds.c:8396 fish/cmds.c:8420
1890 #: fish/cmds.c:8444 fish/cmds.c:8468 fish/cmds.c:8491 fish/cmds.c:8514
1891 #: fish/cmds.c:8535 fish/cmds.c:8556 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8597
1892 #: fish/cmds.c:8620 fish/cmds.c:8658 fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8692
1893 #: fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8730 fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8764
1894 #: fish/cmds.c:8781 fish/cmds.c:8798 fish/cmds.c:8817 fish/cmds.c:8853
1895 #: fish/cmds.c:8893 fish/cmds.c:8926 fish/cmds.c:8943 fish/cmds.c:8960
1896 #: fish/cmds.c:8976 fish/cmds.c:8991 fish/cmds.c:9012 fish/cmds.c:9050
1897 #: fish/cmds.c:9088 fish/cmds.c:9127 fish/cmds.c:9167 fish/cmds.c:9208
1898 #: fish/cmds.c:9249 fish/cmds.c:9287 fish/cmds.c:9304 fish/cmds.c:9327
1899 #: fish/cmds.c:9349 fish/cmds.c:9371 fish/cmds.c:9391 fish/cmds.c:9411
1900 #: fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9519 fish/cmds.c:9559 fish/cmds.c:9617
1901 #: fish/cmds.c:9643 fish/cmds.c:9669 fish/cmds.c:9697 fish/cmds.c:9756
1902 #: fish/cmds.c:9777 fish/cmds.c:9822 fish/cmds.c:9842 fish/cmds.c:9881
1903 #: fish/cmds.c:9918 fish/cmds.c:9938 fish/cmds.c:9960 fish/cmds.c:10017
1904 #: fish/cmds.c:10037 fish/cmds.c:10059 fish/cmds.c:10081 fish/cmds.c:10100
1905 #: fish/cmds.c:10120 fish/cmds.c:10147 fish/cmds.c:10167 fish/cmds.c:10187
1906 #: fish/cmds.c:10207 fish/cmds.c:10227 fish/cmds.c:10249 fish/cmds.c:10284
1907 #: fish/cmds.c:10302 fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10347 fish/cmds.c:10362
1908 #: fish/cmds.c:10379 fish/cmds.c:10416 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10495
1909 #: fish/cmds.c:10551 fish/cmds.c:10573 fish/cmds.c:10609 fish/cmds.c:10624
1910 #: fish/cmds.c:10644 fish/cmds.c:10684 fish/cmds.c:10707 fish/cmds.c:10731
1911 #: fish/cmds.c:10756 fish/cmds.c:10797 fish/cmds.c:10822 fish/cmds.c:10860
1912 #: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10922 fish/cmds.c:10950 fish/cmds.c:10970
1913 #: fish/cmds.c:11002 fish/cmds.c:11022 fish/cmds.c:11042 fish/cmds.c:11059
1914 #: fish/cmds.c:11077 fish/cmds.c:11100 fish/cmds.c:11121 fish/cmds.c:11140
1915 #: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11225 fish/cmds.c:11269 fish/cmds.c:11308
1916 #: fish/cmds.c:11327 fish/cmds.c:11347 fish/cmds.c:11367 fish/cmds.c:11388
1917 #: fish/cmds.c:11409 fish/cmds.c:11430 fish/cmds.c:11451 fish/cmds.c:11472
1918 #: fish/cmds.c:11494 fish/cmds.c:11532 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11621
1919 #: fish/cmds.c:11677 fish/cmds.c:11767 fish/cmds.c:11796 fish/cmds.c:11823
1920 #: fish/cmds.c:11840 fish/cmds.c:11861 fish/cmds.c:11878
1921 #, c-format
1922 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1923 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1924
1925 #: fish/cmds.c:3289 fish/cmds.c:3303 fish/cmds.c:3319 fish/cmds.c:3336
1926 #: fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3371 fish/cmds.c:3390 fish/cmds.c:3406
1927 #: fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3474
1928 #: fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3539
1929 #: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3603
1930 #: fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3637 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3686
1931 #: fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3754
1932 #: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:3820
1933 #: fish/cmds.c:3835 fish/cmds.c:3854 fish/cmds.c:3873 fish/cmds.c:3891
1934 #: fish/cmds.c:3911 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:3970
1935 #: fish/cmds.c:3990 fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4048
1936 #: fish/cmds.c:4068 fish/cmds.c:4088 fish/cmds.c:4103 fish/cmds.c:4119
1937 #: fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4226
1938 #: fish/cmds.c:4247 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4350
1939 #: fish/cmds.c:4370 fish/cmds.c:4390 fish/cmds.c:4410 fish/cmds.c:4429
1940 #: fish/cmds.c:4448 fish/cmds.c:4467 fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4501
1941 #: fish/cmds.c:4521 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4618
1942 #: fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4691
1943 #: fish/cmds.c:4713 fish/cmds.c:4733 fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4767
1944 #: fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4818 fish/cmds.c:4835
1945 #: fish/cmds.c:4852 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4894 fish/cmds.c:4930
1946 #: fish/cmds.c:4947 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5013
1947 #: fish/cmds.c:5033 fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5072 fish/cmds.c:5090
1948 #: fish/cmds.c:5108 fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5138 fish/cmds.c:5158
1949 #: fish/cmds.c:5177 fish/cmds.c:5196 fish/cmds.c:5215 fish/cmds.c:5234
1950 #: fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5372
1951 #: fish/cmds.c:5393 fish/cmds.c:5414 fish/cmds.c:5432 fish/cmds.c:5454
1952 #: fish/cmds.c:5492 fish/cmds.c:5514 fish/cmds.c:5593 fish/cmds.c:5632
1953 #: fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5664 fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5694
1954 #: fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5738 fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5782
1955 #: fish/cmds.c:5804 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5846 fish/cmds.c:5863
1956 #: fish/cmds.c:5880 fish/cmds.c:5899 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5938
1957 #: fish/cmds.c:5974 fish/cmds.c:5993 fish/cmds.c:6012 fish/cmds.c:6029
1958 #: fish/cmds.c:6047 fish/cmds.c:6070 fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6117
1959 #: fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6207
1960 #: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6270 fish/cmds.c:6293
1961 #: fish/cmds.c:6310 fish/cmds.c:6327 fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6363
1962 #: fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6402 fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6443
1963 #: fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6528
1964 #: fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6583 fish/cmds.c:6600 fish/cmds.c:6617
1965 #: fish/cmds.c:6641 fish/cmds.c:6664 fish/cmds.c:6687 fish/cmds.c:6709
1966 #: fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6748 fish/cmds.c:6842 fish/cmds.c:6862
1967 #: fish/cmds.c:6882 fish/cmds.c:6902 fish/cmds.c:6920 fish/cmds.c:6941
1968 #: fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7033
1969 #: fish/cmds.c:7069 fish/cmds.c:7089 fish/cmds.c:7109 fish/cmds.c:7129
1970 #: fish/cmds.c:7151 fish/cmds.c:7168 fish/cmds.c:7187 fish/cmds.c:7206
1971 #: fish/cmds.c:7228 fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7291
1972 #: fish/cmds.c:7314 fish/cmds.c:7355 fish/cmds.c:7378 fish/cmds.c:7417
1973 #: fish/cmds.c:7434 fish/cmds.c:7453 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7497
1974 #: fish/cmds.c:7519 fish/cmds.c:7537 fish/cmds.c:7556 fish/cmds.c:7577
1975 #: fish/cmds.c:7654 fish/cmds.c:7695 fish/cmds.c:7774 fish/cmds.c:7850
1976 #: fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7931 fish/cmds.c:7954
1977 #: fish/cmds.c:7976 fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8044 fish/cmds.c:8085
1978 #: fish/cmds.c:8106 fish/cmds.c:8124 fish/cmds.c:8143 fish/cmds.c:8160
1979 #: fish/cmds.c:8178 fish/cmds.c:8205 fish/cmds.c:8229 fish/cmds.c:8253
1980 #: fish/cmds.c:8277 fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8349
1981 #: fish/cmds.c:8373 fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8421 fish/cmds.c:8445
1982 #: fish/cmds.c:8469 fish/cmds.c:8492 fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8536
1983 #: fish/cmds.c:8557 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8598 fish/cmds.c:8621
1984 #: fish/cmds.c:8659 fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8693 fish/cmds.c:8712
1985 #: fish/cmds.c:8731 fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8765 fish/cmds.c:8782
1986 #: fish/cmds.c:8799 fish/cmds.c:8818 fish/cmds.c:8854 fish/cmds.c:8894
1987 #: fish/cmds.c:8927 fish/cmds.c:8944 fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8977
1988 #: fish/cmds.c:8992 fish/cmds.c:9013 fish/cmds.c:9051 fish/cmds.c:9089
1989 #: fish/cmds.c:9128 fish/cmds.c:9168 fish/cmds.c:9209 fish/cmds.c:9250
1990 #: fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9350
1991 #: fish/cmds.c:9372 fish/cmds.c:9392 fish/cmds.c:9412 fish/cmds.c:9448
1992 #: fish/cmds.c:9520 fish/cmds.c:9560 fish/cmds.c:9618 fish/cmds.c:9644
1993 #: fish/cmds.c:9670 fish/cmds.c:9698 fish/cmds.c:9757 fish/cmds.c:9778
1994 #: fish/cmds.c:9823 fish/cmds.c:9843 fish/cmds.c:9882 fish/cmds.c:9919
1995 #: fish/cmds.c:9939 fish/cmds.c:9961 fish/cmds.c:10018 fish/cmds.c:10038
1996 #: fish/cmds.c:10060 fish/cmds.c:10082 fish/cmds.c:10101 fish/cmds.c:10121
1997 #: fish/cmds.c:10148 fish/cmds.c:10168 fish/cmds.c:10188 fish/cmds.c:10208
1998 #: fish/cmds.c:10228 fish/cmds.c:10250 fish/cmds.c:10285 fish/cmds.c:10303
1999 #: fish/cmds.c:10326 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10363 fish/cmds.c:10380
2000 #: fish/cmds.c:10417 fish/cmds.c:10456 fish/cmds.c:10496 fish/cmds.c:10552
2001 #: fish/cmds.c:10574 fish/cmds.c:10610 fish/cmds.c:10625 fish/cmds.c:10645
2002 #: fish/cmds.c:10685 fish/cmds.c:10708 fish/cmds.c:10732 fish/cmds.c:10757
2003 #: fish/cmds.c:10798 fish/cmds.c:10823 fish/cmds.c:10861 fish/cmds.c:10892
2004 #: fish/cmds.c:10923 fish/cmds.c:10951 fish/cmds.c:10971 fish/cmds.c:11003
2005 #: fish/cmds.c:11023 fish/cmds.c:11043 fish/cmds.c:11060 fish/cmds.c:11078
2006 #: fish/cmds.c:11101 fish/cmds.c:11122 fish/cmds.c:11141 fish/cmds.c:11183
2007 #: fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11270 fish/cmds.c:11309 fish/cmds.c:11328
2008 #: fish/cmds.c:11348 fish/cmds.c:11368 fish/cmds.c:11389 fish/cmds.c:11410
2009 #: fish/cmds.c:11431 fish/cmds.c:11452 fish/cmds.c:11473 fish/cmds.c:11495
2010 #: fish/cmds.c:11533 fish/cmds.c:11584 fish/cmds.c:11622 fish/cmds.c:11678
2011 #: fish/cmds.c:11701 fish/cmds.c:11768 fish/cmds.c:11797 fish/cmds.c:11824
2012 #: fish/cmds.c:11841 fish/cmds.c:11862 fish/cmds.c:11879 fish/cmds.c:11901
2013 #, c-format
2014 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
2015 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
2016
2017 #: fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:4906 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5304
2018 #: fish/cmds.c:5323 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5525 fish/cmds.c:5544
2019 #: fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:6560
2020 #: fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6778 fish/cmds.c:6797 fish/cmds.c:6816
2021 #: fish/cmds.c:6952 fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7324 fish/cmds.c:7388
2022 #: fish/cmds.c:7587 fish/cmds.c:7606 fish/cmds.c:7625 fish/cmds.c:7664
2023 #: fish/cmds.c:7705 fish/cmds.c:7724 fish/cmds.c:7743 fish/cmds.c:7784
2024 #: fish/cmds.c:7803 fish/cmds.c:7822 fish/cmds.c:7860 fish/cmds.c:8013
2025 #: fish/cmds.c:8056 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8866
2026 #: fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9061 fish/cmds.c:9099
2027 #: fish/cmds.c:9138 fish/cmds.c:9179 fish/cmds.c:9220 fish/cmds.c:9261
2028 #: fish/cmds.c:9424 fish/cmds.c:9460 fish/cmds.c:9473 fish/cmds.c:9486
2029 #: fish/cmds.c:9499 fish/cmds.c:9532 fish/cmds.c:9570 fish/cmds.c:9589
2030 #: fish/cmds.c:9710 fish/cmds.c:9729 fish/cmds.c:9790 fish/cmds.c:9803
2031 #: fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9893 fish/cmds.c:9971 fish/cmds.c:9990
2032 #: fish/cmds.c:10264 fish/cmds.c:10391 fish/cmds.c:10428 fish/cmds.c:10467
2033 #: fish/cmds.c:10507 fish/cmds.c:10526 fish/cmds.c:10585 fish/cmds.c:10658
2034 #: fish/cmds.c:10768 fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10872 fish/cmds.c:10903
2035 #: fish/cmds.c:10934 fish/cmds.c:10983 fish/cmds.c:11154 fish/cmds.c:11196
2036 #: fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11509 fish/cmds.c:11547
2037 #: fish/cmds.c:11560 fish/cmds.c:11598 fish/cmds.c:11633 fish/cmds.c:11652
2038 #: fish/cmds.c:11719
2039 #, c-format
2040 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2041 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2042
2043 #: fish/cmds.c:3653 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:5270 fish/cmds.c:5310
2044 #: fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5550
2045 #: fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5955 fish/cmds.c:6566
2046 #: fish/cmds.c:6765 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6822
2047 #: fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:7049 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7394
2048 #: fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7612 fish/cmds.c:7631 fish/cmds.c:7670
2049 #: fish/cmds.c:7711 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7749 fish/cmds.c:7790
2050 #: fish/cmds.c:7809 fish/cmds.c:7828 fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:8019
2051 #: fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8639 fish/cmds.c:8834 fish/cmds.c:8872
2052 #: fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:9030 fish/cmds.c:9067 fish/cmds.c:9105
2053 #: fish/cmds.c:9144 fish/cmds.c:9185 fish/cmds.c:9226 fish/cmds.c:9267
2054 #: fish/cmds.c:9538 fish/cmds.c:9576 fish/cmds.c:9595 fish/cmds.c:9716
2055 #: fish/cmds.c:9860 fish/cmds.c:9899 fish/cmds.c:9977 fish/cmds.c:9996
2056 #: fish/cmds.c:10397 fish/cmds.c:10434 fish/cmds.c:10473 fish/cmds.c:10513
2057 #: fish/cmds.c:10532 fish/cmds.c:10591 fish/cmds.c:10664 fish/cmds.c:10774
2058 #: fish/cmds.c:11160 fish/cmds.c:11202 fish/cmds.c:11247 fish/cmds.c:11289
2059 #: fish/cmds.c:11639 fish/cmds.c:11725
2060 #, c-format
2061 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2062 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2063
2064 #: fish/cmds.c:4139 fish/cmds.c:4246 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:11700
2065 #: fish/cmds.c:11900
2066 #, c-format
2067 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2068 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2069
2070 #: fish/cmds.c:4165 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:11740
2071 #: fish/cmds.c:11917
2072 #, c-format
2073 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2074 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2075
2076 #: fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4288 fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:11746
2077 #: fish/cmds.c:11923
2078 #, c-format
2079 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2080 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2081
2082 #: fish/cmds.c:11943
2083 #, c-format
2084 msgid "%s: unknown command\n"
2085 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2086
2087 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2090 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2091
2092 #: fish/copy.c:41
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2096 msgstr ""
2097 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2098 "skopiować pliki do obrazu\n"
2099
2100 #: fish/copy.c:62
2101 #, c-format
2102 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2103 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2104
2105 #: fish/copy.c:157
2106 #, c-format
2107 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2108 msgstr ""
2109 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2110
2111 #: fish/copy.c:202
2112 #, c-format
2113 msgid ""
2114 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2115 "image\n"
2116 msgstr ""
2117 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2118 "skopiować pliki z obrazu\n"
2119
2120 #: fish/copy.c:213
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2123 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2124
2125 #: fish/copy.c:258
2126 #, c-format
2127 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2128 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2129
2130 #: fish/display.c:42
2131 #, c-format
2132 msgid "display filename\n"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: fish/edit.c:45
2136 #, c-format
2137 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2138 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2139
2140 #: fish/fish.c:100
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid ""
2143 "%s: guest filesystem shell\n"
2144 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2145 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2146 "Usage:\n"
2147 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2148 "Options:\n"
2149 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2150 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2151 "  -a|--add image       Add image\n"
2152 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2153 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2154 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2155 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2156 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2157 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2158 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2159 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2160 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2161 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2162 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2163 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2164 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2165 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2166 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2167 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2168 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2169 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2170 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2171 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2172 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2173 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2174 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2175 "\n"
2176 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2177 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2178 "or\n"
2179 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2180 "\n"
2181 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2182 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2183 "\n"
2184 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2185 msgstr ""
2186 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2187 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2188 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2189 "Użycie:\n"
2190 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2191 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2192 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2193 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2194 "  %s\n"
2195 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2196 "  %s <<EOF\n"
2197 "  polecenie\n"
2198 "  ...\n"
2199 "  EOF\n"
2200 "Opcje:\n"
2201 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2202 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2203 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2204 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2205 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2206 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2207 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2208 "                       pomocą Tab\n"
2209 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2210 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2211 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2212 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2213 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2214 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2215 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2216 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2217 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2218 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2219 "                       tryb interaktywny\n"
2220 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2221 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2222 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2223 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2224 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2225 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2226 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2227 "                       wykonaniem\n"
2228 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2229
2230 #: fish/fish.c:243
2231 #, c-format
2232 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2233 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2234
2235 #: fish/fish.c:250
2236 #, c-format
2237 msgid ""
2238 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2239 msgstr ""
2240 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2241
2242 #: fish/fish.c:300
2243 #, c-format
2244 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2245 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2246
2247 #: fish/fish.c:455
2248 #, c-format
2249 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2250 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2251
2252 #: fish/fish.c:463
2253 #, c-format
2254 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2255 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2256
2257 #: fish/fish.c:469
2258 #, c-format
2259 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2260 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2261
2262 #: fish/fish.c:527
2263 #, c-format
2264 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2265 msgstr ""
2266 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2267
2268 #: fish/fish.c:531
2269 #, c-format
2270 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2271 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2272
2273 #: fish/fish.c:619
2274 #, c-format
2275 msgid ""
2276 "\n"
2277 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2278 "editing virtual machine filesystems.\n"
2279 "\n"
2280 "Type: 'help' for help on commands\n"
2281 "      'man' to read the manual\n"
2282 "      'quit' to quit the shell\n"
2283 "\n"
2284 msgstr ""
2285 "\n"
2286 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2287 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2288 "\n"
2289 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2290 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2291 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2292 "\n"
2293
2294 #: fish/fish.c:763
2295 #, c-format
2296 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2297 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2298
2299 #: fish/fish.c:769 fish/fish.c:786
2300 #, c-format
2301 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2302 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2303
2304 #: fish/fish.c:780
2305 #, c-format
2306 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2307 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2308
2309 #: fish/fish.c:810
2310 #, c-format
2311 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2312 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2313
2314 #: fish/fish.c:827
2315 #, c-format
2316 msgid "%s: too many arguments\n"
2317 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2318
2319 #: fish/fish.c:895
2320 #, c-format
2321 msgid "%s: empty command on command line\n"
2322 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2323
2324 #: fish/fish.c:1041
2325 msgid "display a list of commands or help on a command"
2326 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2327
2328 #: fish/fish.c:1043
2329 msgid "quit guestfish"
2330 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2331
2332 #: fish/fish.c:1054
2333 #, c-format
2334 msgid ""
2335 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2336 "     help cmd\n"
2337 "     help\n"
2338 msgstr ""
2339 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2340 "     help polecenie\n"
2341 "     help\n"
2342
2343 #: fish/fish.c:1062
2344 #, c-format
2345 msgid ""
2346 "quit - quit guestfish\n"
2347 "     quit\n"
2348 msgstr ""
2349 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2350 "     quit\n"
2351
2352 #: fish/fish.c:1067
2353 #, c-format
2354 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2355 msgstr ""
2356 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2357 "poleceń\n"
2358
2359 #: fish/fish.c:1083
2360 #, c-format
2361 msgid ""
2362 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2363 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2364 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2365 msgstr ""
2366 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2367 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2368 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2369
2370 #: fish/fish.c:1240
2371 #, c-format
2372 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2373 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2374
2375 #: fish/fish.c:1438
2376 #, c-format
2377 msgid ""
2378 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2379 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: fish/fish.c:1458
2383 #, c-format
2384 msgid ""
2385 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2386 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: fish/fish.c:1477
2390 #, c-format
2391 msgid ""
2392 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2393 "  umount-all\n"
2394 "  mount %s /\n"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: fish/glob.c:53
2398 #, c-format
2399 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2400 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2401
2402 #: fish/glob.c:73
2403 #, c-format
2404 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2405 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2406
2407 #: fish/help.c:38
2408 #, c-format
2409 msgid ""
2410 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2411 "command.\n"
2412 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2413 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2414 msgstr ""
2415 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2416 "\"add\".\n"
2417 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2418 "\".\n"
2419 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2420
2421 #: fish/help.c:44
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2425 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2426 "'mount-options'.\n"
2427 msgstr ""
2428 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2429 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2430 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2431
2432 #: fish/help.c:52
2433 #, c-format
2434 msgid ""
2435 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2436 "\n"
2437 "To read the manual, type 'man'.\n"
2438 msgstr ""
2439 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2440 "\n"
2441 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2442
2443 #: fish/hexedit.c:41
2444 #, c-format
2445 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2446 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2447
2448 #: fish/hexedit.c:52
2449 #, c-format
2450 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2451 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2452
2453 #: fish/hexedit.c:63
2454 #, c-format
2455 msgid ""
2456 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2457 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2458 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2459 msgstr ""
2460 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2461 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2462 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2463 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2464
2465 #: fish/hexedit.c:92
2466 #, c-format
2467 msgid "hexedit: invalid range\n"
2468 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2469
2470 #: fish/inspect.c:77
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2473 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
2474
2475 #: fish/inspect.c:89
2476 #, c-format
2477 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2478 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2479
2480 #: fish/inspect.c:95
2481 #, c-format
2482 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2483 msgstr ""
2484 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2485
2486 #: fish/inspect.c:134
2487 #, c-format
2488 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2489 msgstr ""
2490
2491 #: fish/inspect.c:146
2492 #, c-format
2493 msgid "Operating system: %s\n"
2494 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2495
2496 #: fish/inspect.c:159
2497 #, c-format
2498 msgid "%s mounted on %s\n"
2499 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2500
2501 #: fish/keys.c:53
2502 #, c-format
2503 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2504 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2505
2506 #: fish/lcd.c:34
2507 #, c-format
2508 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2509 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2510
2511 #: fish/man.c:35
2512 #, c-format
2513 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2514 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2515
2516 #: fish/man.c:54
2517 #, c-format
2518 msgid "the external 'man' program failed\n"
2519 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2520
2521 #: fish/more.c:40
2522 #, c-format
2523 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2524 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2525
2526 #: fish/options.c:36
2527 #, c-format
2528 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2529 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2530
2531 #: fish/options.c:128
2532 #, c-format
2533 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2534 msgstr ""
2535 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2536
2537 #: fish/prep.c:37
2538 #, c-format
2539 msgid ""
2540 "List of available prepared disk images:\n"
2541 "\n"
2542 msgstr ""
2543 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2544 "\n"
2545
2546 #: fish/prep.c:40
2547 #, c-format
2548 msgid ""
2549 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2550 "\n"
2551 "%s\n"
2552 msgstr ""
2553 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2554 "\n"
2555 "%s\n"
2556
2557 #: fish/prep.c:48
2558 #, c-format
2559 msgid "  Optional parameters:\n"
2560 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2561
2562 #: fish/prep.c:55
2563 #, c-format
2564 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2565 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2566
2567 #: fish/prep.c:65
2568 #, c-format
2569 msgid ""
2570 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2571 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2572 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2573 msgstr ""
2574 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2575 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2576 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2577
2578 #: fish/prep.c:96
2579 #, c-format
2580 msgid ""
2581 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2582 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2583 msgstr ""
2584 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2585 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2586 "wartości dla parametru -N.\n"
2587
2588 #: fish/prep.c:158
2589 #, c-format
2590 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2591 msgstr ""
2592 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2593 "\": "
2594
2595 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2596 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2597 msgid "failed to allocate disk"
2598 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2599
2600 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2601 msgid "could not parse boot size"
2602 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2603
2604 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2605 #, c-format
2606 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2607 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2608
2609 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2610 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2611 #, c-format
2612 msgid "failed to partition disk: %s"
2613 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2614
2615 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2616 #, c-format
2617 msgid "failed to add boot partition: %s"
2618 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2619
2620 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2621 #, c-format
2622 msgid "failed to add root partition: %s"
2623 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2624
2625 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2626 #, c-format
2627 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2628 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2629
2630 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2631 #, c-format
2632 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2633 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2634
2635 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2636 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2637 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2638 msgstr ""
2639 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2640
2641 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2642 #, c-format
2643 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2644 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2645
2646 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2647 #, c-format
2648 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2649 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2650
2651 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2652 #, c-format
2653 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2654 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2655
2656 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2657 #, c-format
2658 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2659 msgstr ""
2660 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2661 "%s: %s"
2662
2663 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2664 #, c-format
2665 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2666 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2667
2668 #: fish/rc.c:255
2669 #, c-format
2670 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2671 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2672
2673 #: fish/rc.c:260
2674 #, c-format
2675 msgid ""
2676 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2677 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2678 msgstr ""
2679 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2680 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2681 "zgadzać.\n"
2682
2683 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2684 #, c-format
2685 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2686 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2687
2688 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2689 #, c-format
2690 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2691 msgstr ""
2692 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2693 "serwera\n"
2694
2695 #: fish/rc.c:386
2696 #, c-format
2697 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2698 msgstr ""
2699 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2700
2701 #: fish/reopen.c:36
2702 #, c-format
2703 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2704 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2705
2706 #: fish/reopen.c:46
2707 #, c-format
2708 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2709 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2710
2711 #: fish/supported.c:66
2712 msgid "yes"
2713 msgstr "tak"
2714
2715 #: fish/supported.c:68
2716 msgid "no"
2717 msgstr "nie"
2718
2719 #: fish/time.c:36
2720 #, c-format
2721 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2722 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2723
2724 #: fuse/guestmount.c:912
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid ""
2727 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2728 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2729 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2730 "Usage:\n"
2731 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2732 "Options:\n"
2733 "  -a|--add image       Add image\n"
2734 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2735 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2736 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2737 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2738 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2739 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2740 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2741 "  --help               Display help message and exit\n"
2742 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2743 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2744 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2745 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2746 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2747 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2748 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2749 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2750 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2751 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2752 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2753 msgstr ""
2754 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2755 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2756 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2757 "Użycie:\n"
2758 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2759 "Opcje:\n"
2760 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2761 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2762 "                       dla opcji -d\n"
2763 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2764 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2765 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2766 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2767 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2768 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2769 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2770 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2771 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2772 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2773 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2774 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2775 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2776 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2777 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2778 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2779 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2780
2781 #: fuse/guestmount.c:1130
2782 #, c-format
2783 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2784 msgstr ""
2785 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2786
2787 #: fuse/guestmount.c:1138
2788 #, c-format
2789 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2790 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2791
2792 #: inspector/virt-inspector.c:76
2793 #, c-format
2794 msgid ""
2795 "%s: display information about a virtual machine\n"
2796 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2797 "Usage:\n"
2798 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2799 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2800 "Options:\n"
2801 "  -a|--add image       Add image\n"
2802 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2803 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2804 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2805 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2806 "  --help               Display brief help\n"
2807 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2808 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2809 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2810 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2811 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2812 msgstr ""
2813 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2814 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2815 "Użycie:\n"
2816 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2817 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2818 "Opcje:\n"
2819 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2820 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2821 "                       dla opcji -d\n"
2822 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2823 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2824 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2825 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2826 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2827 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2828 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2829 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2830 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2831
2832 #: inspector/virt-inspector.c:263
2833 #, c-format
2834 msgid ""
2835 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2836 "\n"
2837 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2838 "machine\n"
2839 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2840 "\n"
2841 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2842 "must\n"
2843 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2844 "\n"
2845 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2846 "information about the disk image as possible.\n"
2847 msgstr ""
2848 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2849 "\n"
2850 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2851 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2852 "\n"
2853 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2854 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2855 "gości systemu Windows.\n"
2856 "\n"
2857 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2858 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2859
2860 #: inspector/virt-inspector.c:288
2861 #, c-format
2862 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2863 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2864
2865 #: inspector/virt-inspector.c:300
2866 #, c-format
2867 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2868 msgstr ""
2869 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2870 "się\n"
2871
2872 #: inspector/virt-inspector.c:308
2873 #, c-format
2874 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2875 msgstr ""
2876 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2877 "się\n"
2878
2879 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2880 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2881 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2882
2883 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2884 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2885 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2886
2887 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2888 #, perl-brace-format
2889 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2890 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2891
2892 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2893 msgid ""
2894 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2895 "XPath::XMLParser)"
2896 msgstr ""
2897 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2898 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2899
2900 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2901 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2902 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2903
2904 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2905 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2906 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2907
2908 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2909 #, perl-brace-format
2910 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2911 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2912
2913 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2914 #, perl-brace-format
2915 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2916 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2917
2918 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2919 #, perl-brace-format
2920 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2921 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2922
2923 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2924 msgid ""
2925 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2926 "\n"
2927 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2928 "machine\n"
2929 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2930 "\n"
2931 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2932 "information about the disk image as possible.\n"
2933 msgstr ""
2934 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2935 "\n"
2936 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2937 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2938 "\n"
2939 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2940 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2941
2942 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2943 #, perl-brace-format
2944 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2945 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2946
2947 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2948 #, perl-brace-format
2949 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2950 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2951
2952 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:939
2953 #, perl-brace-format
2954 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2955 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2956
2957 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1017
2958 #, perl-brace-format
2959 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2960 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2961
2962 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1043
2963 #, perl-brace-format
2964 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2965 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2966
2967 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1108
2968 msgid "Can't find grub on guest"
2969 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2970
2971 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1163
2972 #, perl-brace-format
2973 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2974 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2975
2976 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1194
2977 #, perl-brace-format
2978 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2979 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2980
2981 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1217
2982 #, perl-brace-format
2983 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2984 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2985
2986 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1286
2987 #, perl-brace-format
2988 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2989 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2990
2991 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1294
2992 #, perl-brace-format
2993 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2994 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2995
2996 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1348
2997 #, perl-brace-format
2998 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2999 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
3000
3001 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1387
3002 #, perl-brace-format
3003 msgid "{filename}: could not read initrd format"
3004 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
3005
3006 #: rescue/virt-rescue.c:63
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid ""
3009 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
3010 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3011 "Usage:\n"
3012 "  %s [--options] -d domname\n"
3013 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
3014 "Options:\n"
3015 "  -a|--add image       Add image\n"
3016 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
3017 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
3018 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
3019 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
3020 "  --help               Display brief help\n"
3021 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
3022 "  --network            Enable network\n"
3023 "  -r|--ro              Access read-only\n"
3024 "  --selinux            Enable SELinux\n"
3025 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
3026 "  -V|--version         Display version and exit\n"
3027 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
3028 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
3029 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
3030 msgstr ""
3031 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
3032 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3033 "Użycie:\n"
3034 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
3035 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
3036 "Opcje:\n"
3037 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
3038 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
3039 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
3040 "                       dla opcji -d\n"
3041 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
3042 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
3043 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
3044 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
3045 "  --network            Włącza sieć\n"
3046 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
3047 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
3048 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
3049 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
3050 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
3051 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
3052
3053 #: rescue/virt-rescue.c:180
3054 #, c-format
3055 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
3056 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
3057
3058 #: rescue/virt-rescue.c:419
3059 #, c-format
3060 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
3061 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
3062
3063 #: src/appliance.c:181
3064 #, c-format
3065 msgid ""
3066 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
3067 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
3068 msgstr ""
3069 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
3070 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
3071
3072 #: src/appliance.c:331
3073 #, c-format
3074 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
3075 msgstr ""
3076 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
3077
3078 #: src/appliance.c:336
3079 #, c-format
3080 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
3081 msgstr ""
3082 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
3083 "%o)"
3084
3085 #: src/appliance.c:341
3086 #, c-format
3087 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
3088 msgstr ""
3089 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
3090 "grupę lub innych (tryb %o)"
3091
3092 #: src/appliance.c:659
3093 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3094 msgstr ""
3095 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3096 "komunikaty błędów"
3097
3098 #: src/dbdump.c:87
3099 #, fuzzy
3100 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3101 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3102
3103 #: src/dbdump.c:100 src/dbdump.c:112
3104 #, fuzzy
3105 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3106 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3107
3108 #: src/dbdump.c:129
3109 #, fuzzy
3110 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3111 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3112
3113 #: src/dbdump.c:210
3114 #, fuzzy
3115 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3116 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3117
3118 #: src/filearch.c:153
3119 #, c-format
3120 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3121 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3122
3123 #: src/filearch.c:266
3124 msgid ""
3125 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3126 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
3127 msgstr ""
3128 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3129 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3130
3131 #: src/guestfs.c:174
3132 #, c-format
3133 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3134 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3135
3136 #: src/guestfs.c:340
3137 #, c-format
3138 msgid "warning: %s"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: src/guestfs.c:399
3142 #, c-format
3143 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3144 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3145
3146 #: src/guestfs.c:946
3147 #, c-format
3148 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3149 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3150
3151 #: src/inspect.c:265
3152 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3153 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3154
3155 #: src/inspect.c:281
3156 #, fuzzy
3157 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3158 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3159
3160 #: src/inspect.c:541 src/inspect_fs.c:474 src/inspect_fs.c:518
3161 #: src/inspect_fs_unix.c:194 src/inspect_fs_unix.c:579
3162 #: src/inspect_fs_unix.c:821
3163 #, c-format
3164 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3165 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3166
3167 #: src/inspect.c:577
3168 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3169 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3170
3171 #: src/inspect.c:589
3172 #, c-format
3173 msgid ""
3174 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3175 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3176 msgstr ""
3177 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3178 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3179
3180 #: src/inspect.c:599 src/inspect_apps.c:609
3181 msgid ""
3182 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3183 "without PCRE or hivex libraries"
3184 msgstr ""
3185 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3186 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3187
3188 #: src/inspect_fs.c:326 src/inspect_fs.c:339
3189 #, c-format
3190 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3191 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3192
3193 #: src/inspect_fs.c:483
3194 #, c-format
3195 msgid "%s: file is empty"
3196 msgstr "%s: plik jest pusty"
3197
3198 #: src/inspect_fs_unix.c:613
3199 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3200 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3201
3202 #: src/inspect_fs_windows.c:112
3203 #, c-format
3204 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3205 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3206
3207 #: src/inspect_icon.c:452
3208 #, c-format
3209 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: src/launch.c:98
3213 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3214 msgstr ""
3215 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3216
3217 #: src/launch.c:155
3218 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3219 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3220
3221 #: src/launch.c:169
3222 #, c-format
3223 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3224 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3225
3226 #: src/launch.c:235 src/launch.c:339
3227 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3228 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3229
3230 #: src/launch.c:247 src/launch.c:252
3231 #, c-format
3232 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3233 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3234
3235 #: src/launch.c:358
3236 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3237 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3238
3239 #: src/launch.c:367
3240 #, c-format
3241 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3242 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3243
3244 #: src/launch.c:404
3245 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3246 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3247
3248 #: src/launch.c:759
3249 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3250 msgstr ""
3251 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3252 "błędów"
3253
3254 #: src/launch.c:772
3255 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3256 msgstr ""
3257 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3258
3259 #: src/launch.c:860
3260 #, fuzzy
3261 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3262 msgstr ""
3263 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3264 "błędów"
3265
3266 #: src/launch.c:868
3267 #, fuzzy
3268 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3269 msgstr ""
3270 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3271
3272 #: src/launch.c:1047
3273 #, c-format
3274 msgid ""
3275 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3276 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3277 msgstr ""
3278 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3279 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3280
3281 #: src/launch.c:1138
3282 msgid "qemu has not been launched yet"
3283 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3284
3285 #: src/launch.c:1149
3286 msgid "no subprocess to kill"
3287 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3288
3289 #: src/proto.c:188
3290 #, c-format
3291 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3292 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3293
3294 #: src/proto.c:211
3295 #, c-format
3296 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3297 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3298
3299 #: src/proto.c:421
3300 #, c-format
3301 msgid ""
3302 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3303 msgstr ""
3304 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3305 "%x\n"
3306
3307 #: src/proto.c:543
3308 msgid ""
3309 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3310 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3311 "the debug messages output prior to this error.\n"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: src/proto.c:549
3315 #, fuzzy
3316 msgid "See earlier debug messages.\n"
3317 msgstr ""
3318 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3319
3320 #: src/proto.c:639
3321 #, c-format
3322 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3323 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3324
3325 #: src/proto.c:658
3326 #, c-format
3327 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3328 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3329
3330 #: src/proto.c:810
3331 #, c-format
3332 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3333 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3334
3335 #: src/proto.c:834
3336 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3337 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3338
3339 #: src/proto.c:843
3340 msgid "dispatch failed to marshal args"
3341 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3342
3343 #: src/proto.c:970
3344 #, c-format
3345 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3346 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3347
3348 #: src/proto.c:986
3349 #, c-format
3350 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3351 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3352
3353 #: src/proto.c:1136
3354 #, c-format
3355 msgid "%s: error in chunked encoding"
3356 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3357
3358 #: src/proto.c:1163
3359 msgid "write to daemon socket"
3360 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3361
3362 #: src/proto.c:1186
3363 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3364 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3365
3366 #: src/proto.c:1191
3367 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3368 msgstr ""
3369 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3370 "fragmentów pliku"
3371
3372 #: src/proto.c:1199
3373 msgid "failed to parse file chunk"
3374 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3375
3376 #: src/proto.c:1208
3377 msgid "file receive cancelled by daemon"
3378 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3379
3380 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3381 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: src/virt.c:109
3385 #, c-format
3386 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3387 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3388
3389 #: src/virt.c:130
3390 #, c-format
3391 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3392 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3393
3394 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3395 #, c-format
3396 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3397 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3398
3399 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3400 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3401 msgstr ""
3402 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3403
3404 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3405 msgid "unable to create new XPath context"
3406 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3407
3408 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3409 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3410 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3411
3412 #: src/virt.c:305
3413 msgid "libvirt domain has no disks"
3414 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3415
3416 #: src/virt.c:358
3417 #, c-format
3418 msgid "error getting domain info: %s"
3419 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3420
3421 #: src/virt.c:372
3422 msgid ""
3423 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3424 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3425 "corruption.\n"
3426 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3427 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3428 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3429 msgstr ""
3430
3431 #: src/virt.c:492
3432 msgid ""
3433 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3434 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3435 msgstr ""
3436
3437 #: src/virt.c:517
3438 msgid ""
3439 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3440 "without libvirt or libxml2"
3441 msgstr ""
3442 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3443 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3444
3445 #: test-tool/test-tool.c:79
3446 #, fuzzy, c-format
3447 msgid ""
3448 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3449 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3450 "Usage:\n"
3451 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3452 "Options:\n"
3453 "  --help         Display usage\n"
3454 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3455 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3456 "  --timeout n\n"
3457 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3458 msgstr ""
3459 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3460 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3461 "Użycie:\n"
3462 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3463 "Opcje:\n"
3464 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3465 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3466 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3467 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3468 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3469 "  --timeout n\n"
3470 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3471 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3472
3473 #: test-tool/test-tool.c:127
3474 #, c-format
3475 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3476 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3477
3478 #: test-tool/test-tool.c:136
3479 #, c-format
3480 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3481 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3482
3483 #: test-tool/test-tool.c:148
3484 #, c-format
3485 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3486 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3487
3488 #: test-tool/test-tool.c:170
3489 #, c-format
3490 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3491 msgstr ""
3492 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3493 "się\n"
3494
3495 #: test-tool/test-tool.c:177
3496 #, c-format
3497 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3498 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3499
3500 #: test-tool/test-tool.c:185
3501 #, c-format
3502 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3503 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3504
3505 #: test-tool/test-tool.c:217
3506 #, c-format
3507 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3508 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3509
3510 #: test-tool/test-tool.c:229
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3513 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3514
3515 #: test-tool/test-tool.c:235
3516 #, c-format
3517 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3518 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3519
3520 #: test-tool/test-tool.c:241
3521 #, c-format
3522 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3523 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3524
3525 #: test-tool/test-tool.c:248
3526 #, fuzzy, c-format
3527 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3528 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3529
3530 #: test-tool/test-tool.c:279
3531 #, c-format
3532 msgid ""
3533 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3534 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3535 msgstr ""
3536 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3537 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3538
3539 #: test-tool/test-tool.c:287
3540 #, c-format
3541 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3542 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3543
3544 #: test-tool/test-tool.c:301
3545 #, c-format
3546 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3547 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3548
3549 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3550 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3551 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3552
3553 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3554 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3555 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3556
3557 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3558 msgid "virt-make-fs input output\n"
3559 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3560
3561 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3562 msgid "unexpected output from 'du' command"
3563 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3564
3565 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3566 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3567 #, perl-brace-format
3568 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3569 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3570
3571 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3572 #, perl-brace-format
3573 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3574 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3575
3576 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3577 msgid ""
3578 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3579 msgstr ""
3580 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3581 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3582
3583 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3584 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3585 msgstr ""
3586 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3587 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3588
3589 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3590 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3591 msgstr ""
3592 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3593
3594 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3595 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3596 msgstr ""
3597 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3598 "komunikaty błędów\n"
3599
3600 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3601 msgid ""
3602 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3603 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3604 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3605 msgstr ""
3606 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3607 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3608 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3609
3610 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3611 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3612 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3613
3614 #: tools/virt-tar.pl:212
3615 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3616 msgstr ""
3617 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3618 "pliku"
3619
3620 #: tools/virt-tar.pl:215
3621 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3622 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3623
3624 #: tools/virt-tar.pl:226
3625 #, perl-brace-format
3626 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3627 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3628
3629 #: tools/virt-tar.pl:229
3630 #, perl-brace-format
3631 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3632 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3633
3634 #: tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:259
3635 #, perl-brace-format
3636 msgid ""
3637 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3638 "\n"
3639 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3640 "machine\n"
3641 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3642 "\n"
3643 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3644 "information about the disk image as possible.\n"
3645 msgstr ""
3646 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3647 "dysku.\n"
3648 "\n"
3649 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3650 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3651 "\n"
3652 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3653 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3654
3655 #: tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:263
3656 #, perl-brace-format
3657 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3658 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3659
3660 #: tools/virt-win-reg.pl:243
3661 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3662 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3663
3664 #: tools/virt-win-reg.pl:285
3665 msgid ""
3666 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3667 "export\n"
3668 msgstr ""
3669 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3670 "wartości do wyeksportowania\n"
3671
3672 #: tools/virt-win-reg.pl:444
3673 #, fuzzy, perl-brace-format
3674 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3675 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3676
3677 #: tools/virt-win-reg.pl:449
3678 #, perl-brace-format
3679 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3680 msgstr ""
3681 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3682
3683 #: tools/virt-win-reg.pl:520 tools/virt-win-reg.pl:542
3684 #, perl-brace-format
3685 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3686 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3687
3688 #: tools/virt-win-reg.pl:527
3689 #, perl-brace-format
3690 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3691 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3692
3693 #: tools/virt-win-reg.pl:549
3694 #, perl-brace-format
3695 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3696 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3697
3698 #, fuzzy
3699 #~ msgid "%s: temporary directory not found"
3700 #~ msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3701
3702 #~ msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3703 #~ msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3704
3705 #~ msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3706 #~ msgstr ""
3707 #~ "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3708 #~ "polecenia edit"
3709
3710 #~ msgid "File not changed.\n"
3711 #~ msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3712
3713 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3714 #~ msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3715
3716 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3717 #~ msgstr ""
3718 #~ "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3719
3720 #~ msgid ""
3721 #~ "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3722 #~ msgstr ""
3723 #~ "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub "
3724 #~ "program nie powiódł się\n"
3725
3726 #~ msgid ""
3727 #~ "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3728 #~ "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3729 #~ "\n"
3730 #~ "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3731 #~ msgstr ""
3732 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" "
3733 #~ "nie\n"
3734 #~ "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3735 #~ "\n"
3736 #~ "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3737
3738 #~ msgid "command failed: %s"
3739 #~ msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3740
3741 #~ msgid ""
3742 #~ "Test tool helper program %s\n"
3743 #~ "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3744 #~ "was built.\n"
3745 #~ msgstr ""
3746 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3747 #~ "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3748
3749 #~ msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3750 #~ msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3751
3752 #~ msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3753 #~ msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3754
3755 #~ msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3756 #~ msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3757
3758 #~ msgid ""
3759 #~ "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3760 #~ "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3761 #~ "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3762 #~ msgstr ""
3763 #~ "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3764 #~ "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3765 #~ "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3766 #~ "więcej.\n"
3767
3768 #~ msgid ""
3769 #~ "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3770 #~ msgstr ""
3771 #~ "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} "
3772 #~ "bajtów)\n"
3773
3774 #~ msgid "virt-resize: short read"
3775 #~ msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3776
3777 #~ msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3778 #~ msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3779
3780 #~ msgid ""
3781 #~ "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3782 #~ "command line option\n"
3783 #~ msgstr ""
3784 #~ "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3785 #~ "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3786
3787 #~ msgid ""
3788 #~ "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line "
3789 #~ "argument\n"
3790 #~ msgstr ""
3791 #~ "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3792 #~ "wiersza poleceń\n"
3793
3794 #~ msgid ""
3795 #~ "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line "
3796 #~ "argument\n"
3797 #~ msgstr ""
3798 #~ "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3799 #~ "wiersza poleceń\n"
3800
3801 #~ msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3802 #~ msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3803
3804 #~ msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3805 #~ msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3806
3807 #~ msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3808 #~ msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3809
3810 #~ msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3811 #~ msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3812
3813 #~ msgid ""
3814 #~ "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3815 #~ "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3816 #~ "size.\n"
3817 #~ "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3818 #~ msgstr ""
3819 #~ "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system "
3820 #~ "plików,\n"
3821 #~ "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy "
3822 #~ "rozmiar.\n"
3823 #~ "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3824 #~ "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3825
3826 #~ msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3827 #~ msgstr ""
3828 #~ "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3829
3830 #~ msgid ""
3831 #~ "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space "
3832 #~ "to\n"
3833 #~ "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3834 #~ msgstr ""
3835 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca "
3836 #~ "na\n"
3837 #~ "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3838
3839 #~ msgid ""
3840 #~ "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3841 #~ "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3842 #~ msgstr ""
3843 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3844 #~ "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3845
3846 #~ msgid "Summary of changes:\n"
3847 #~ msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3848
3849 #~ msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3850 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3851
3852 #~ msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3853 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3854
3855 #~ msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3856 #~ msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3857
3858 #~ msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3859 #~ msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3860
3861 #~ msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3862 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3863
3864 #~ msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3865 #~ msgstr ""
3866 #~ "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3867
3868 #~ msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3869 #~ msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3870
3871 #~ msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3872 #~ msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3873
3874 #~ msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3875 #~ msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3876
3877 #~ msgid ""
3878 #~ "The surplus space is not large enough for an extra partition to be "
3879 #~ "created\n"
3880 #~ "and so it will just be ignored.\n"
3881 #~ msgstr ""
3882 #~ "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3883 #~ "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3884
3885 #~ msgid ""
3886 #~ "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the "
3887 #~ "guest\n"
3888 #~ "to partition this extra space if you want.\n"
3889 #~ msgstr ""
3890 #~ "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3891 #~ "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3892 #~ "potrzeby.\n"
3893
3894 #~ msgid ""
3895 #~ "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3896 #~ "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3897 #~ "or adjust your resizing requests.\n"
3898 #~ msgstr ""
3899 #~ "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3900 #~ "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3901 #~ "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3902
3903 #~ msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3904 #~ msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3905
3906 #~ msgid "Copying {p} ...\n"
3907 #~ msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3908
3909 #~ msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3910 #~ msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3911
3912 #~ msgid ""
3913 #~ "error: domain is a live virtual machine.\n"
3914 #~ "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3915 #~ "machine\n"
3916 #~ "can cause disk corruption."
3917 #~ msgstr ""
3918 #~ "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3919 #~ "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3920 #~ "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."