36ad3112953959d9946e6c83c6dc36c9297b256f
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-07-13 15:55+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
19 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:96 fuse/guestmount.c:908
20 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:59
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:61
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:219
67 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
68 #: rescue/virt-rescue.c:133
69 #, c-format
70 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
71 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
72
73 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
74 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:276 fuse/guestmount.c:1061
75 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:157
76 #, c-format
77 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
78 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
79
80 #: cat/virt-filesystems.c:103
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
84 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
85 "Usage:\n"
86 "  %s [--options] -d domname\n"
87 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
88 "Options:\n"
89 "  -a|--add image       Add image\n"
90 "  --all                Display everything\n"
91 "  --blkdevs|--block-devices\n"
92 "                       Display block devices\n"
93 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
94 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
95 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
96 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
97 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
98 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
99 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
100 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
101 "  --help               Display brief help\n"
102 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
103 "  -l|--long            Long output\n"
104 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
105 "                       Display LVM logical volumes\n"
106 "  --no-title           No title in --long output\n"
107 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
108 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
109 "                       Display LVM physical volumes\n"
110 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
111 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
112 "  -V|--version         Display version and exit\n"
113 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
114 "                       Display LVM volume groups\n"
115 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
116 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
117 msgstr ""
118 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
119 "w maszynie wirtualnej\n"
120 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
121 "Użycie:\n"
122 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
123 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
124 "Opcje:\n"
125 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
126 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
127 "  --blkdevs|--block-devices\n"
128 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
129 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
130 "                       dla opcji -d\n"
131 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
132 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
133 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
134 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
135 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
136 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
137 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
138 "                       w wyjściu opcji --long\n"
139 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
140 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
141 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
142 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
143 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
144 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
145 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
146 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
147 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
148 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
149 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
150 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
151 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
152 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
153 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
154 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
155
156 #: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
157 #, c-format
158 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
159 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
160
161 #: cat/virt-ls.c:103
162 #, fuzzy, c-format
163 msgid ""
164 "%s: list files in a virtual machine\n"
165 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
166 "Usage:\n"
167 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
168 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
169 "Options:\n"
170 "  -a|--add image       Add image\n"
171 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
172 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
173 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
174 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
175 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
176 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
177 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
178 "  --help               Display brief help\n"
179 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
180 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
181 "  -l|--long            Long listing\n"
182 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
183 "  --times              Display file times\n"
184 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
185 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
186 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
187 "  --uids               Display UID, GID\n"
188 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
189 "  -V|--version         Display version and exit\n"
190 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
191 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
192 msgstr ""
193 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
194 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
195 "Użycie:\n"
196 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
197 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
198 "Opcje:\n"
199 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
200 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
201 "                       dla opcji -d\n"
202 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
203 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
204 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
205 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
206 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
207 "  -l|--long            Długie listy\n"
208 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
209 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
210 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
211 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
212 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
213
214 #: cat/virt-ls.c:338
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
218 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
219 msgstr ""
220
221 #: cat/virt-ls.c:577
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
224 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
225
226 #: cat/virt-ls.c:583
227 #, c-format
228 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
229 msgstr ""
230
231 #: df/domains.c:115
232 #, c-format
233 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
234 msgstr ""
235 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
236
237 #: df/domains.c:124
238 #, c-format
239 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
240 msgstr ""
241 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
242
243 #: df/domains.c:134
244 #, c-format
245 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
246 msgstr ""
247 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
248
249 #: df/domains.c:145
250 #, c-format
251 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
252 msgstr ""
253 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
254
255 #: df/domains.c:155
256 #, c-format
257 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
258 msgstr ""
259 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
260
261 #: df/domains.c:281
262 #, c-format
263 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
264 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
265
266 #: df/main.c:74
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
270 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
271 "Usage:\n"
272 "  %s [--options] -d domname\n"
273 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
274 "Options:\n"
275 "  -a|--add image       Add image\n"
276 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
277 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
278 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
279 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
280 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
281 "  --help               Display brief help\n"
282 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
283 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
284 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
285 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
286 "  -V|--version         Display version and exit\n"
287 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
288 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
289 msgstr ""
290 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
291 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
292 "Użycie:\n"
293 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
294 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
295 "Opcje:\n"
296 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
297 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
298 "                       dla opcji -d\n"
299 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
300 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
301 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
302 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
303 "                       w wyjściu opcji --long\n"
304 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
305 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
306 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
307 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
308 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
309 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
310 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
311 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
312
313 #: df/main.c:267
314 #, c-format
315 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
316 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
317
318 #: df/output.c:50
319 msgid "VirtualMachine"
320 msgstr "Maszyna wirtualna"
321
322 #: df/output.c:51
323 msgid "Filesystem"
324 msgstr "System plików"
325
326 #: df/output.c:54
327 msgid "1K-blocks"
328 msgstr "K-bloki"
329
330 #: df/output.c:56
331 msgid "Size"
332 msgstr "Rozmiar"
333
334 #: df/output.c:57
335 msgid "Used"
336 msgstr "Użyte"
337
338 #: df/output.c:58
339 msgid "Available"
340 msgstr "Dostępne"
341
342 #: df/output.c:59
343 msgid "Use%"
344 msgstr "Użycie%"
345
346 #: df/output.c:61
347 msgid "Inodes"
348 msgstr "I-węzły"
349
350 #: df/output.c:62
351 msgid "IUsed"
352 msgstr "IUżyte"
353
354 #: df/output.c:63
355 msgid "IFree"
356 msgstr "IWolne"
357
358 #: df/output.c:64
359 msgid "IUse%"
360 msgstr "IUżyte%"
361
362 #: edit/virt-edit.c:77
363 #, fuzzy, c-format
364 msgid ""
365 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
366 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
367 "Usage:\n"
368 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
369 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
370 "Options:\n"
371 "  -a|--add image       Add image\n"
372 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
373 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
374 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
375 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
376 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
377 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
378 "  --help               Display brief help\n"
379 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
380 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
381 "  -V|--version         Display version and exit\n"
382 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
383 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
384 msgstr ""
385 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
386 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
387 "Użycie:\n"
388 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
389 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
390 "Opcje:\n"
391 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
392 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
393 "                       dla opcji -d\n"
394 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
395 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
396 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
397 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
398 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
399 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
400 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
401 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
402 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
403
404 #: edit/virt-edit.c:175
405 #, c-format
406 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
407 msgstr ""
408
409 #: edit/virt-edit.c:192
410 #, c-format
411 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
412 msgstr ""
413
414 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1444
415 #, c-format
416 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
417 msgstr ""
418
419 #: edit/virt-edit.c:599
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
422 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
423
424 #: fish/alloc.c:37
425 #, c-format
426 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
427 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
428
429 #: fish/alloc.c:51
430 #, c-format
431 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
432 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
433
434 #: fish/alloc.c:75
435 #, c-format
436 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
437 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
438
439 #: fish/alloc.c:156
440 #, c-format
441 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
442 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
443
444 #: fish/cmds.c:2615
445 msgid "Command"
446 msgstr "Polecenie"
447
448 #: fish/cmds.c:2615
449 msgid "Description"
450 msgstr "Opis"
451
452 #: fish/cmds.c:2617
453 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
454 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
455
456 #: fish/cmds.c:2618
457 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
458 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
459
460 #: fish/cmds.c:2619 fish/cmds.c:2620
461 msgid "add an image to examine or modify"
462 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
463
464 #: fish/cmds.c:2621
465 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
466 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
467
468 #: fish/cmds.c:2622
469 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
470 msgstr ""
471 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
472
473 #: fish/cmds.c:2623
474 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
475 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
476
477 #: fish/cmds.c:2624
478 msgid "allocate and add a disk file"
479 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
480
481 #: fish/cmds.c:2625
482 msgid "clear Augeas path"
483 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
484
485 #: fish/cmds.c:2626
486 msgid "close the current Augeas handle"
487 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
488
489 #: fish/cmds.c:2627
490 msgid "define an Augeas node"
491 msgstr "określa węzeł Augeas"
492
493 #: fish/cmds.c:2628
494 msgid "define an Augeas variable"
495 msgstr "określa zmienną Augeas"
496
497 #: fish/cmds.c:2629
498 msgid "look up the value of an Augeas path"
499 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
500
501 #: fish/cmds.c:2630
502 msgid "create a new Augeas handle"
503 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
504
505 #: fish/cmds.c:2631
506 msgid "insert a sibling Augeas node"
507 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
508
509 #: fish/cmds.c:2632
510 msgid "load files into the tree"
511 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
512
513 #: fish/cmds.c:2633
514 msgid "list Augeas nodes under augpath"
515 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
516
517 #: fish/cmds.c:2634
518 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
519 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
520
521 #: fish/cmds.c:2635
522 msgid "move Augeas node"
523 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
524
525 #: fish/cmds.c:2636
526 msgid "remove an Augeas path"
527 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
528
529 #: fish/cmds.c:2637
530 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
531 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
532
533 #: fish/cmds.c:2638
534 msgid "set Augeas path to value"
535 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
536
537 #: fish/cmds.c:2639
538 msgid "test availability of some parts of the API"
539 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
540
541 #: fish/cmds.c:2640
542 msgid "return a list of all optional groups"
543 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
544
545 #: fish/cmds.c:2641
546 msgid "upload base64-encoded data to file"
547 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
548
549 #: fish/cmds.c:2642
550 msgid "download file and encode as base64"
551 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
552
553 #: fish/cmds.c:2643
554 msgid "flush device buffers"
555 msgstr "czyści bufory urządzenia"
556
557 #: fish/cmds.c:2644
558 msgid "get blocksize of block device"
559 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
560
561 #: fish/cmds.c:2645
562 msgid "is block device set to read-only"
563 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
564
565 #: fish/cmds.c:2646
566 msgid "get total size of device in bytes"
567 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
568
569 #: fish/cmds.c:2647
570 msgid "get sectorsize of block device"
571 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
572
573 #: fish/cmds.c:2648
574 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
575 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
576
577 #: fish/cmds.c:2649
578 msgid "reread partition table"
579 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
580
581 #: fish/cmds.c:2650
582 msgid "set blocksize of block device"
583 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
584
585 #: fish/cmds.c:2651
586 msgid "set block device to read-only"
587 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
588
589 #: fish/cmds.c:2652
590 msgid "set block device to read-write"
591 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
592
593 #: fish/cmds.c:2653
594 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
595 msgstr ""
596 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
597
598 #: fish/cmds.c:2654
599 msgid "list the contents of a file"
600 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
601
602 #: fish/cmds.c:2655
603 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
604 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
605
606 #: fish/cmds.c:2656
607 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
608 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
609
610 #: fish/cmds.c:2657
611 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
612 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
613
614 #: fish/cmds.c:2658
615 msgid "change file mode"
616 msgstr "zmienia tryb pliku"
617
618 #: fish/cmds.c:2659 fish/cmds.c:2779
619 msgid "change file owner and group"
620 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
621
622 #: fish/cmds.c:2660
623 msgid "run a command from the guest filesystem"
624 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
625
626 #: fish/cmds.c:2661
627 msgid "run a command, returning lines"
628 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
629
630 #: fish/cmds.c:2662
631 msgid "add qemu parameters"
632 msgstr "dodaje parametry QEMU"
633
634 #: fish/cmds.c:2663
635 msgid "copy local files or directories into an image"
636 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
637
638 #: fish/cmds.c:2664
639 msgid "copy remote files or directories out of an image"
640 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
641
642 #: fish/cmds.c:2665
643 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
644 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
645
646 #: fish/cmds.c:2666
647 msgid "copy a file"
648 msgstr "kopiuje plik"
649
650 #: fish/cmds.c:2667
651 msgid "copy a file or directory recursively"
652 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
653
654 #: fish/cmds.c:2668
655 msgid "copy from source to destination using dd"
656 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
657
658 #: fish/cmds.c:2669
659 msgid "debugging and internals"
660 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
661
662 #: fish/cmds.c:2670
663 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
664 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
665
666 #: fish/cmds.c:2671
667 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
668 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
669
670 #: fish/cmds.c:2672
671 msgid "report file system disk space usage"
672 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
673
674 #: fish/cmds.c:2673
675 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
676 msgstr ""
677 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
678
679 #: fish/cmds.c:2674
680 #, fuzzy
681 msgid "display an image"
682 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
683
684 #: fish/cmds.c:2675
685 msgid "return kernel messages"
686 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
687
688 #: fish/cmds.c:2676
689 msgid "download a file to the local machine"
690 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
691
692 #: fish/cmds.c:2677
693 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
694 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
695
696 #: fish/cmds.c:2678
697 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
698 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
699
700 #: fish/cmds.c:2679
701 msgid "estimate file space usage"
702 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
703
704 #: fish/cmds.c:2680
705 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
706 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
707
708 #: fish/cmds.c:2681
709 msgid "display a line of text"
710 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
711
712 #: fish/cmds.c:2682
713 msgid "echo arguments back to the client"
714 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
715
716 #: fish/cmds.c:2683
717 msgid "edit a file"
718 msgstr "modyfikuje plik"
719
720 #: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2690 fish/cmds.c:2691
721 #: fish/cmds.c:2724 fish/cmds.c:2725 fish/cmds.c:2976 fish/cmds.c:2977
722 #: fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2984 fish/cmds.c:2985
723 msgid "return lines matching a pattern"
724 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
725
726 #: fish/cmds.c:2686
727 msgid "test if two files have equal contents"
728 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
729
730 #: fish/cmds.c:2687
731 msgid "test if file or directory exists"
732 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
733
734 #: fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2689
735 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
736 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
737
738 #: fish/cmds.c:2692
739 msgid "determine file type"
740 msgstr "określa typ pliku"
741
742 #: fish/cmds.c:2693
743 msgid "detect the architecture of a binary file"
744 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
745
746 #: fish/cmds.c:2694
747 msgid "return the size of the file in bytes"
748 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
749
750 #: fish/cmds.c:2695
751 msgid "fill a file with octets"
752 msgstr "wypełnia plik oktetami"
753
754 #: fish/cmds.c:2696
755 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
756 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
757
758 #: fish/cmds.c:2697
759 msgid "find all files and directories"
760 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
761
762 #: fish/cmds.c:2698
763 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
764 msgstr ""
765 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
766
767 #: fish/cmds.c:2699
768 msgid "find a filesystem by label"
769 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
770
771 #: fish/cmds.c:2700
772 msgid "find a filesystem by UUID"
773 msgstr "znajduje system plików według UUID"
774
775 #: fish/cmds.c:2701
776 msgid "run the filesystem checker"
777 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
778
779 #: fish/cmds.c:2702
780 msgid "get the additional kernel options"
781 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
782
783 #: fish/cmds.c:2703
784 #, fuzzy
785 msgid "get the attach method"
786 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
787
788 #: fish/cmds.c:2704
789 msgid "get autosync mode"
790 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
791
792 #: fish/cmds.c:2705
793 msgid "get direct appliance mode flag"
794 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
795
796 #: fish/cmds.c:2706
797 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
798 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
799
800 #: fish/cmds.c:2707
801 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
802 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
803
804 #: fish/cmds.c:2708
805 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
806 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
807
808 #: fish/cmds.c:2709
809 msgid "get enable network flag"
810 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
811
812 #: fish/cmds.c:2710
813 msgid "get the search path"
814 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
815
816 #: fish/cmds.c:2711
817 msgid "get PID of qemu subprocess"
818 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
819
820 #: fish/cmds.c:2712
821 msgid "get the qemu binary"
822 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
823
824 #: fish/cmds.c:2713
825 msgid "get recovery process enabled flag"
826 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
827
828 #: fish/cmds.c:2714
829 msgid "get SELinux enabled flag"
830 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
831
832 #: fish/cmds.c:2715
833 msgid "get the current state"
834 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
835
836 #: fish/cmds.c:2716
837 msgid "get command trace enabled flag"
838 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
839
840 #: fish/cmds.c:2717
841 msgid "get the current umask"
842 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
843
844 #: fish/cmds.c:2718
845 msgid "get verbose mode"
846 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
847
848 #: fish/cmds.c:2719
849 msgid "get SELinux security context"
850 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
851
852 #: fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2780
853 msgid "get a single extended attribute"
854 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
855
856 #: fish/cmds.c:2721 fish/cmds.c:2781
857 msgid "list extended attributes of a file or directory"
858 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
859
860 #: fish/cmds.c:2722
861 msgid "expand wildcards in command"
862 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
863
864 #: fish/cmds.c:2723
865 msgid "expand a wildcard path"
866 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
867
868 #: fish/cmds.c:2726
869 msgid "install GRUB"
870 msgstr "instaluje program GRUB"
871
872 #: fish/cmds.c:2727
873 msgid "return first 10 lines of a file"
874 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
875
876 #: fish/cmds.c:2728
877 msgid "return first N lines of a file"
878 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
879
880 #: fish/cmds.c:2729
881 msgid "dump a file in hexadecimal"
882 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
883
884 #: fish/cmds.c:2730
885 msgid "edit with a hex editor"
886 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
887
888 #: fish/cmds.c:2731
889 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
890 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
891
892 #: fish/cmds.c:2732
893 msgid "list files in an initrd"
894 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
895
896 #: fish/cmds.c:2733
897 msgid "add an inotify watch"
898 msgstr "dodaje obserwację inotify"
899
900 #: fish/cmds.c:2734
901 msgid "close the inotify handle"
902 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
903
904 #: fish/cmds.c:2735
905 msgid "return list of watched files that had events"
906 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
907
908 #: fish/cmds.c:2736
909 msgid "create an inotify handle"
910 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
911
912 #: fish/cmds.c:2737
913 msgid "return list of inotify events"
914 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
915
916 #: fish/cmds.c:2738
917 msgid "remove an inotify watch"
918 msgstr "usuwa obserwację inotify"
919
920 #: fish/cmds.c:2739
921 msgid "get architecture of inspected operating system"
922 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
923
924 #: fish/cmds.c:2740
925 msgid "get distro of inspected operating system"
926 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
927
928 #: fish/cmds.c:2741
929 msgid "get drive letter mappings"
930 msgstr ""
931
932 #: fish/cmds.c:2742
933 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
934 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
935
936 #: fish/cmds.c:2743
937 #, fuzzy
938 msgid "get format of inspected operating system"
939 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
940
941 #: fish/cmds.c:2744
942 msgid "get hostname of the operating system"
943 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
944
945 #: fish/cmds.c:2745
946 #, fuzzy
947 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
948 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
949
950 #: fish/cmds.c:2746
951 msgid "get major version of inspected operating system"
952 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
953
954 #: fish/cmds.c:2747
955 msgid "get minor version of inspected operating system"
956 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
957
958 #: fish/cmds.c:2748
959 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
960 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
961
962 #: fish/cmds.c:2749
963 msgid "get package format used by the operating system"
964 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
965
966 #: fish/cmds.c:2750
967 msgid "get package management tool used by the operating system"
968 msgstr ""
969 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
970
971 #: fish/cmds.c:2751
972 msgid "get product name of inspected operating system"
973 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
974
975 #: fish/cmds.c:2752
976 #, fuzzy
977 msgid "get product variant of inspected operating system"
978 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
979
980 #: fish/cmds.c:2753
981 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
982 msgstr ""
983 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
984
985 #: fish/cmds.c:2754
986 msgid "get type of inspected operating system"
987 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
988
989 #: fish/cmds.c:2755
990 #, fuzzy
991 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
992 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
993
994 #: fish/cmds.c:2756
995 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
996 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
997
998 #: fish/cmds.c:2757
999 msgid "get live flag for install disk"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: fish/cmds.c:2758
1003 msgid "get multipart flag for install disk"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: fish/cmds.c:2759
1007 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: fish/cmds.c:2760
1011 msgid "get list of applications installed in the operating system"
1012 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
1013
1014 #: fish/cmds.c:2761
1015 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
1016 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
1017
1018 #: fish/cmds.c:2762
1019 msgid "test if block device"
1020 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
1021
1022 #: fish/cmds.c:2763
1023 msgid "is busy processing a command"
1024 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
1025
1026 #: fish/cmds.c:2764
1027 msgid "test if character device"
1028 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
1029
1030 #: fish/cmds.c:2765
1031 msgid "is in configuration state"
1032 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1033
1034 #: fish/cmds.c:2766
1035 msgid "test if a directory"
1036 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1037
1038 #: fish/cmds.c:2767
1039 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1040 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1041
1042 #: fish/cmds.c:2768
1043 msgid "test if a regular file"
1044 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1045
1046 #: fish/cmds.c:2769
1047 msgid "is launching subprocess"
1048 msgstr "uruchamia podprocesy"
1049
1050 #: fish/cmds.c:2770
1051 msgid "test if device is a logical volume"
1052 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1053
1054 #: fish/cmds.c:2771
1055 msgid "is ready to accept commands"
1056 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1057
1058 #: fish/cmds.c:2772
1059 msgid "test if socket"
1060 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1061
1062 #: fish/cmds.c:2773
1063 msgid "test if symbolic link"
1064 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1065
1066 #: fish/cmds.c:2774
1067 #, fuzzy
1068 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1069 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
1070
1071 #: fish/cmds.c:2775
1072 #, fuzzy
1073 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1074 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1075
1076 #: fish/cmds.c:2776
1077 msgid "kill the qemu subprocess"
1078 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1079
1080 #: fish/cmds.c:2777
1081 msgid "launch the qemu subprocess"
1082 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1083
1084 #: fish/cmds.c:2778
1085 msgid "change working directory"
1086 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1087
1088 #: fish/cmds.c:2782
1089 #, fuzzy
1090 msgid "list 9p filesystems"
1091 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1092
1093 #: fish/cmds.c:2783
1094 msgid "list the block devices"
1095 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1096
1097 #: fish/cmds.c:2784
1098 #, fuzzy
1099 msgid "list device mapper devices"
1100 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1101
1102 #: fish/cmds.c:2785
1103 msgid "list filesystems"
1104 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1105
1106 #: fish/cmds.c:2786
1107 msgid "list the partitions"
1108 msgstr "wyświetla listę partycji"
1109
1110 #: fish/cmds.c:2787
1111 msgid "list the files in a directory (long format)"
1112 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1113
1114 #: fish/cmds.c:2788 fish/cmds.c:2789
1115 msgid "create a hard link"
1116 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1117
1118 #: fish/cmds.c:2790 fish/cmds.c:2791
1119 msgid "create a symbolic link"
1120 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1121
1122 #: fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:2885
1123 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1124 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1125
1126 #: fish/cmds.c:2793
1127 msgid "list the files in a directory"
1128 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1129
1130 #: fish/cmds.c:2794 fish/cmds.c:2912
1131 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1132 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1133
1134 #: fish/cmds.c:2795
1135 msgid "get file information for a symbolic link"
1136 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1137
1138 #: fish/cmds.c:2796
1139 msgid "lstat on multiple files"
1140 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1141
1142 #: fish/cmds.c:2797
1143 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1144 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1145
1146 #: fish/cmds.c:2798
1147 msgid "close a LUKS device"
1148 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1149
1150 #: fish/cmds.c:2799 fish/cmds.c:2800
1151 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1152 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1153
1154 #: fish/cmds.c:2801
1155 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1156 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1157
1158 #: fish/cmds.c:2802
1159 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1160 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1161
1162 #: fish/cmds.c:2803
1163 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1164 msgstr ""
1165 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1166 "odczytu"
1167
1168 #: fish/cmds.c:2804
1169 msgid "create an LVM logical volume"
1170 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1171
1172 #: fish/cmds.c:2805
1173 msgid "get canonical name of an LV"
1174 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1175
1176 #: fish/cmds.c:2806
1177 msgid "clear LVM device filter"
1178 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1179
1180 #: fish/cmds.c:2807
1181 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1182 msgstr ""
1183 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1184
1185 #: fish/cmds.c:2808
1186 msgid "set LVM device filter"
1187 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1188
1189 #: fish/cmds.c:2809
1190 msgid "remove an LVM logical volume"
1191 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1192
1193 #: fish/cmds.c:2810
1194 msgid "rename an LVM logical volume"
1195 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1196
1197 #: fish/cmds.c:2811
1198 msgid "resize an LVM logical volume"
1199 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1200
1201 #: fish/cmds.c:2812
1202 msgid "expand an LV to fill free space"
1203 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1204
1205 #: fish/cmds.c:2813 fish/cmds.c:2814
1206 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1207 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1208
1209 #: fish/cmds.c:2815
1210 msgid "get the UUID of a logical volume"
1211 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1212
1213 #: fish/cmds.c:2816
1214 msgid "lgetxattr on multiple files"
1215 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1216
1217 #: fish/cmds.c:2817
1218 msgid "open the manual"
1219 msgstr "otwiera podręcznik"
1220
1221 #: fish/cmds.c:2818
1222 msgid "create a directory"
1223 msgstr "tworzy katalog"
1224
1225 #: fish/cmds.c:2819
1226 msgid "create a directory with a particular mode"
1227 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1228
1229 #: fish/cmds.c:2820
1230 msgid "create a directory and parents"
1231 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1232
1233 #: fish/cmds.c:2821
1234 msgid "create a temporary directory"
1235 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1236
1237 #: fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2824
1238 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1239 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1240
1241 #: fish/cmds.c:2825
1242 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1243 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1244
1245 #: fish/cmds.c:2826
1246 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1247 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1248
1249 #: fish/cmds.c:2827
1250 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1251 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1252
1253 #: fish/cmds.c:2828
1254 msgid "make FIFO (named pipe)"
1255 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1256
1257 #: fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:2831
1258 msgid "make a filesystem"
1259 msgstr "tworzy system plików"
1260
1261 #: fish/cmds.c:2830
1262 msgid "make a filesystem with block size"
1263 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1264
1265 #: fish/cmds.c:2832
1266 msgid "create a mountpoint"
1267 msgstr "tworzy punkt montowania"
1268
1269 #: fish/cmds.c:2833
1270 msgid "make block, character or FIFO devices"
1271 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1272
1273 #: fish/cmds.c:2834
1274 msgid "make block device node"
1275 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1276
1277 #: fish/cmds.c:2835
1278 msgid "make char device node"
1279 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1280
1281 #: fish/cmds.c:2836
1282 msgid "create a swap partition"
1283 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1284
1285 #: fish/cmds.c:2837
1286 msgid "create a swap partition with a label"
1287 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1288
1289 #: fish/cmds.c:2838
1290 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1291 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1292
1293 #: fish/cmds.c:2839
1294 msgid "create a swap file"
1295 msgstr "tworzy plik wymiany"
1296
1297 #: fish/cmds.c:2840
1298 msgid "load a kernel module"
1299 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1300
1301 #: fish/cmds.c:2841
1302 msgid "view a file"
1303 msgstr "wyświetla plik"
1304
1305 #: fish/cmds.c:2842
1306 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1307 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1308
1309 #: fish/cmds.c:2843
1310 #, fuzzy
1311 msgid "mount 9p filesystem"
1312 msgstr "odmontowuje system plików"
1313
1314 #: fish/cmds.c:2844
1315 msgid "mount a file using the loop device"
1316 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1317
1318 #: fish/cmds.c:2845
1319 msgid "mount a guest disk with mount options"
1320 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1321
1322 #: fish/cmds.c:2846
1323 msgid "mount a guest disk, read-only"
1324 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1325
1326 #: fish/cmds.c:2847
1327 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1328 msgstr ""
1329 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1330 "plików"
1331
1332 #: fish/cmds.c:2848
1333 msgid "show mountpoints"
1334 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1335
1336 #: fish/cmds.c:2849
1337 msgid "show mounted filesystems"
1338 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1339
1340 #: fish/cmds.c:2850
1341 msgid "move a file"
1342 msgstr "przenosi plik"
1343
1344 #: fish/cmds.c:2851
1345 msgid "probe NTFS volume"
1346 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2852 fish/cmds.c:2853
1349 msgid "resize an NTFS filesystem"
1350 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2854
1353 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1354 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2855
1357 msgid "add a partition to the device"
1358 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1359
1360 #: fish/cmds.c:2856
1361 msgid "delete a partition"
1362 msgstr "usuwa partycję"
1363
1364 #: fish/cmds.c:2857
1365 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1366 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1367
1368 #: fish/cmds.c:2858
1369 msgid "return true if a partition is bootable"
1370 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1371
1372 #: fish/cmds.c:2859
1373 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1374 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1375
1376 #: fish/cmds.c:2860
1377 msgid "get the partition table type"
1378 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1379
1380 #: fish/cmds.c:2861
1381 msgid "create an empty partition table"
1382 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1383
1384 #: fish/cmds.c:2862
1385 msgid "list partitions on a device"
1386 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1387
1388 #: fish/cmds.c:2863
1389 msgid "make a partition bootable"
1390 msgstr "zmienia partycję na startową"
1391
1392 #: fish/cmds.c:2864
1393 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1394 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1395
1396 #: fish/cmds.c:2865
1397 msgid "set partition name"
1398 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1399
1400 #: fish/cmds.c:2866
1401 msgid "convert partition name to device name"
1402 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1403
1404 #: fish/cmds.c:2867
1405 msgid "ping the guest daemon"
1406 msgstr "odpytuje demona gościa"
1407
1408 #: fish/cmds.c:2868
1409 msgid "read part of a file"
1410 msgstr "odczytuje część pliku"
1411
1412 #: fish/cmds.c:2869
1413 msgid "read part of a device"
1414 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1415
1416 #: fish/cmds.c:2870
1417 msgid "create an LVM physical volume"
1418 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1419
1420 #: fish/cmds.c:2871
1421 msgid "remove an LVM physical volume"
1422 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1423
1424 #: fish/cmds.c:2872
1425 msgid "resize an LVM physical volume"
1426 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1427
1428 #: fish/cmds.c:2873
1429 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1430 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1431
1432 #: fish/cmds.c:2874 fish/cmds.c:2875
1433 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1434 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1435
1436 #: fish/cmds.c:2876
1437 msgid "get the UUID of a physical volume"
1438 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1439
1440 #: fish/cmds.c:2877
1441 msgid "write to part of a file"
1442 msgstr "zapisuje do części pliku"
1443
1444 #: fish/cmds.c:2878
1445 msgid "write to part of a device"
1446 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1447
1448 #: fish/cmds.c:2879
1449 msgid "read a file"
1450 msgstr "odczytuje plik"
1451
1452 #: fish/cmds.c:2880
1453 msgid "read file as lines"
1454 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1455
1456 #: fish/cmds.c:2881
1457 msgid "read directories entries"
1458 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1459
1460 #: fish/cmds.c:2882
1461 msgid "read the target of a symbolic link"
1462 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1463
1464 #: fish/cmds.c:2883
1465 msgid "readlink on multiple files"
1466 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1467
1468 #: fish/cmds.c:2884
1469 msgid "canonicalized absolute pathname"
1470 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1471
1472 #: fish/cmds.c:2886
1473 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1474 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1475
1476 #: fish/cmds.c:2887
1477 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1478 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1479
1480 #: fish/cmds.c:2888
1481 #, fuzzy
1482 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1483 msgstr ""
1484 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1485
1486 #: fish/cmds.c:2889
1487 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1488 msgstr ""
1489 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1490
1491 #: fish/cmds.c:2890
1492 msgid "remove a file"
1493 msgstr "usuwa plik"
1494
1495 #: fish/cmds.c:2891
1496 msgid "remove a file or directory recursively"
1497 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1498
1499 #: fish/cmds.c:2892
1500 msgid "remove a directory"
1501 msgstr "usuwa katalog"
1502
1503 #: fish/cmds.c:2893
1504 msgid "remove a mountpoint"
1505 msgstr "usuwa punkt montowania"
1506
1507 #: fish/cmds.c:2894
1508 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1509 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1510
1511 #: fish/cmds.c:2895
1512 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1513 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1514
1515 #: fish/cmds.c:2896
1516 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1517 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1518
1519 #: fish/cmds.c:2897
1520 msgid "add options to kernel command line"
1521 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1522
1523 #: fish/cmds.c:2898
1524 #, fuzzy
1525 msgid "set the attach method"
1526 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1527
1528 #: fish/cmds.c:2899
1529 msgid "set autosync mode"
1530 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1531
1532 #: fish/cmds.c:2900
1533 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1534 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1535
1536 #: fish/cmds.c:2901
1537 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1538 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1539
1540 #: fish/cmds.c:2902
1541 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1542 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1543
1544 #: fish/cmds.c:2903
1545 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1546 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1547
1548 #: fish/cmds.c:2904
1549 msgid "set enable network flag"
1550 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1551
1552 #: fish/cmds.c:2905
1553 msgid "set the search path"
1554 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1555
1556 #: fish/cmds.c:2906
1557 msgid "set the qemu binary"
1558 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1559
1560 #: fish/cmds.c:2907
1561 msgid "enable or disable the recovery process"
1562 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1563
1564 #: fish/cmds.c:2908
1565 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1566 msgstr ""
1567 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1568
1569 #: fish/cmds.c:2909
1570 msgid "enable or disable command traces"
1571 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1572
1573 #: fish/cmds.c:2910
1574 msgid "set verbose mode"
1575 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1576
1577 #: fish/cmds.c:2911
1578 msgid "set SELinux security context"
1579 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1580
1581 #: fish/cmds.c:2913 fish/cmds.c:2914
1582 msgid "create partitions on a block device"
1583 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1584
1585 #: fish/cmds.c:2915
1586 msgid "modify a single partition on a block device"
1587 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1588
1589 #: fish/cmds.c:2916
1590 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1591 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1592
1593 #: fish/cmds.c:2917
1594 msgid "display the kernel geometry"
1595 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1596
1597 #: fish/cmds.c:2918
1598 msgid "display the partition table"
1599 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1600
1601 #: fish/cmds.c:2919
1602 msgid "run a command via the shell"
1603 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1604
1605 #: fish/cmds.c:2920
1606 msgid "run a command via the shell returning lines"
1607 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1608
1609 #: fish/cmds.c:2921
1610 msgid "sleep for some seconds"
1611 msgstr "usypia na kilka sekund"
1612
1613 #: fish/cmds.c:2922
1614 msgid "create a sparse disk image and add"
1615 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1616
1617 #: fish/cmds.c:2923
1618 msgid "get file information"
1619 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1620
1621 #: fish/cmds.c:2924
1622 msgid "get file system statistics"
1623 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1624
1625 #: fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2926
1626 msgid "print the printable strings in a file"
1627 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1628
1629 #: fish/cmds.c:2927
1630 msgid "list supported groups of commands"
1631 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1632
1633 #: fish/cmds.c:2928
1634 msgid "disable swap on device"
1635 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1636
1637 #: fish/cmds.c:2929
1638 msgid "disable swap on file"
1639 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1640
1641 #: fish/cmds.c:2930
1642 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1643 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1644
1645 #: fish/cmds.c:2931
1646 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1647 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1648
1649 #: fish/cmds.c:2932
1650 msgid "enable swap on device"
1651 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1652
1653 #: fish/cmds.c:2933
1654 msgid "enable swap on file"
1655 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1656
1657 #: fish/cmds.c:2934
1658 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1659 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1660
1661 #: fish/cmds.c:2935
1662 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1663 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1664
1665 #: fish/cmds.c:2936
1666 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1667 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1668
1669 #: fish/cmds.c:2937
1670 msgid "return last 10 lines of a file"
1671 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1672
1673 #: fish/cmds.c:2938
1674 msgid "return last N lines of a file"
1675 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1676
1677 #: fish/cmds.c:2939
1678 msgid "unpack tarfile to directory"
1679 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1680
1681 #: fish/cmds.c:2940
1682 msgid "pack directory into tarfile"
1683 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1684
1685 #: fish/cmds.c:2941 fish/cmds.c:2948
1686 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1687 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1688
1689 #: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2949
1690 msgid "pack directory into compressed tarball"
1691 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1692
1693 #: fish/cmds.c:2943
1694 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1695 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1696
1697 #: fish/cmds.c:2944
1698 msgid "update file timestamps or create a new file"
1699 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1700
1701 #: fish/cmds.c:2945
1702 msgid "truncate a file to zero size"
1703 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1704
1705 #: fish/cmds.c:2946
1706 msgid "truncate a file to a particular size"
1707 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1708
1709 #: fish/cmds.c:2947
1710 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1711 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1712
1713 #: fish/cmds.c:2950
1714 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1715 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1716
1717 #: fish/cmds.c:2951
1718 msgid "unmount a filesystem"
1719 msgstr "odmontowuje system plików"
1720
1721 #: fish/cmds.c:2952
1722 msgid "unmount all filesystems"
1723 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1724
1725 #: fish/cmds.c:2953
1726 msgid "upload a file from the local machine"
1727 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1728
1729 #: fish/cmds.c:2954
1730 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1731 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1732
1733 #: fish/cmds.c:2955
1734 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1735 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1736
1737 #: fish/cmds.c:2956
1738 msgid "get the library version number"
1739 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1740
1741 #: fish/cmds.c:2957
1742 msgid "get the filesystem label"
1743 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1744
1745 #: fish/cmds.c:2958
1746 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1747 msgstr ""
1748 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1749 "zamontowanemu urządzeniu"
1750
1751 #: fish/cmds.c:2959
1752 msgid "get the filesystem UUID"
1753 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1754
1755 #: fish/cmds.c:2960
1756 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1757 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1758
1759 #: fish/cmds.c:2961
1760 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1761 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1762
1763 #: fish/cmds.c:2962
1764 msgid "create an LVM volume group"
1765 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1766
1767 #: fish/cmds.c:2963
1768 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1769 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1770
1771 #: fish/cmds.c:2964
1772 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1773 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1774
1775 #: fish/cmds.c:2965
1776 msgid "remove an LVM volume group"
1777 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1778
1779 #: fish/cmds.c:2966
1780 msgid "rename an LVM volume group"
1781 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1782
1783 #: fish/cmds.c:2967 fish/cmds.c:2968
1784 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1785 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1786
1787 #: fish/cmds.c:2969
1788 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1789 msgstr ""
1790 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1791
1792 #: fish/cmds.c:2970
1793 msgid "get the UUID of a volume group"
1794 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1795
1796 #: fish/cmds.c:2971
1797 msgid "count characters in a file"
1798 msgstr "liczy znaki w pliku"
1799
1800 #: fish/cmds.c:2972
1801 msgid "count lines in a file"
1802 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1803
1804 #: fish/cmds.c:2973
1805 msgid "count words in a file"
1806 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1807
1808 #: fish/cmds.c:2974
1809 msgid "create a new file"
1810 msgstr "tworzy nowy plik"
1811
1812 #: fish/cmds.c:2975
1813 msgid "create a file"
1814 msgstr "tworzy plik"
1815
1816 #: fish/cmds.c:2978
1817 msgid "write zeroes to the device"
1818 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1819
1820 #: fish/cmds.c:2979
1821 msgid "write zeroes to an entire device"
1822 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1823
1824 #: fish/cmds.c:2980
1825 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1826 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1827
1828 #: fish/cmds.c:2983
1829 msgid "determine file type inside a compressed file"
1830 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1831
1832 #: fish/cmds.c:2986
1833 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1834 msgstr ""
1835 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1836 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1837 "o poleceniu."
1838
1839 #: fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3318 fish/cmds.c:3334 fish/cmds.c:3351
1840 #: fish/cmds.c:3368 fish/cmds.c:3386 fish/cmds.c:3405 fish/cmds.c:3421
1841 #: fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3455 fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3489
1842 #: fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3554
1843 #: fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3618
1844 #: fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3701
1845 #: fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3751 fish/cmds.c:3769
1846 #: fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3835
1847 #: fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3869 fish/cmds.c:3888 fish/cmds.c:3906
1848 #: fish/cmds.c:3926 fish/cmds.c:3945 fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3985
1849 #: fish/cmds.c:4005 fish/cmds.c:4024 fish/cmds.c:4043 fish/cmds.c:4063
1850 #: fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4103 fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4134
1851 #: fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4224 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4325
1852 #: fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4405
1853 #: fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4482
1854 #: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4536 fish/cmds.c:4556
1855 #: fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4649 fish/cmds.c:4665 fish/cmds.c:4684
1856 #: fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4765
1857 #: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4799 fish/cmds.c:4816 fish/cmds.c:4833
1858 #: fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4886 fish/cmds.c:4909
1859 #: fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:4985 fish/cmds.c:5007
1860 #: fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5087
1861 #: fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5123 fish/cmds.c:5137 fish/cmds.c:5153
1862 #: fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5230
1863 #: fish/cmds.c:5249 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5309 fish/cmds.c:5366
1864 #: fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5447
1865 #: fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5608
1866 #: fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5662 fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:5693
1867 #: fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5731 fish/cmds.c:5753 fish/cmds.c:5775
1868 #: fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5841 fish/cmds.c:5861
1869 #: fish/cmds.c:5878 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5914 fish/cmds.c:5933
1870 #: fish/cmds.c:5953 fish/cmds.c:5989 fish/cmds.c:6008 fish/cmds.c:6027
1871 #: fish/cmds.c:6044 fish/cmds.c:6062 fish/cmds.c:6085 fish/cmds.c:6108
1872 #: fish/cmds.c:6132 fish/cmds.c:6155 fish/cmds.c:6176 fish/cmds.c:6199
1873 #: fish/cmds.c:6222 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6264 fish/cmds.c:6285
1874 #: fish/cmds.c:6308 fish/cmds.c:6325 fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6360
1875 #: fish/cmds.c:6378 fish/cmds.c:6399 fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6438
1876 #: fish/cmds.c:6458 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6520
1877 #: fish/cmds.c:6543 fish/cmds.c:6565 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6615
1878 #: fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6679 fish/cmds.c:6702
1879 #: fish/cmds.c:6724 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6763 fish/cmds.c:6857
1880 #: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6897 fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6935
1881 #: fish/cmds.c:6956 fish/cmds.c:6992 fish/cmds.c:7009 fish/cmds.c:7031
1882 #: fish/cmds.c:7048 fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7104 fish/cmds.c:7124
1883 #: fish/cmds.c:7144 fish/cmds.c:7166 fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7202
1884 #: fish/cmds.c:7221 fish/cmds.c:7243 fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7285
1885 #: fish/cmds.c:7306 fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7370 fish/cmds.c:7393
1886 #: fish/cmds.c:7432 fish/cmds.c:7449 fish/cmds.c:7468 fish/cmds.c:7489
1887 #: fish/cmds.c:7512 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7552 fish/cmds.c:7571
1888 #: fish/cmds.c:7592 fish/cmds.c:7669 fish/cmds.c:7710 fish/cmds.c:7789
1889 #: fish/cmds.c:7865 fish/cmds.c:7902 fish/cmds.c:7925 fish/cmds.c:7946
1890 #: fish/cmds.c:7969 fish/cmds.c:7991 fish/cmds.c:8016 fish/cmds.c:8059
1891 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8121 fish/cmds.c:8139 fish/cmds.c:8158
1892 #: fish/cmds.c:8175 fish/cmds.c:8193 fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8244
1893 #: fish/cmds.c:8268 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8316 fish/cmds.c:8340
1894 #: fish/cmds.c:8364 fish/cmds.c:8388 fish/cmds.c:8412 fish/cmds.c:8436
1895 #: fish/cmds.c:8460 fish/cmds.c:8484 fish/cmds.c:8507 fish/cmds.c:8530
1896 #: fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8572 fish/cmds.c:8593 fish/cmds.c:8613
1897 #: fish/cmds.c:8636 fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8691 fish/cmds.c:8708
1898 #: fish/cmds.c:8727 fish/cmds.c:8746 fish/cmds.c:8763 fish/cmds.c:8780
1899 #: fish/cmds.c:8797 fish/cmds.c:8814 fish/cmds.c:8833 fish/cmds.c:8869
1900 #: fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8942 fish/cmds.c:8959 fish/cmds.c:8976
1901 #: fish/cmds.c:8992 fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9028 fish/cmds.c:9066
1902 #: fish/cmds.c:9104 fish/cmds.c:9143 fish/cmds.c:9183 fish/cmds.c:9224
1903 #: fish/cmds.c:9265 fish/cmds.c:9303 fish/cmds.c:9320 fish/cmds.c:9343
1904 #: fish/cmds.c:9365 fish/cmds.c:9387 fish/cmds.c:9407 fish/cmds.c:9427
1905 #: fish/cmds.c:9463 fish/cmds.c:9535 fish/cmds.c:9575 fish/cmds.c:9633
1906 #: fish/cmds.c:9659 fish/cmds.c:9685 fish/cmds.c:9713 fish/cmds.c:9772
1907 #: fish/cmds.c:9793 fish/cmds.c:9838 fish/cmds.c:9858 fish/cmds.c:9897
1908 #: fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9954 fish/cmds.c:9976 fish/cmds.c:10033
1909 #: fish/cmds.c:10053 fish/cmds.c:10075 fish/cmds.c:10097 fish/cmds.c:10116
1910 #: fish/cmds.c:10136 fish/cmds.c:10163 fish/cmds.c:10183 fish/cmds.c:10203
1911 #: fish/cmds.c:10223 fish/cmds.c:10243 fish/cmds.c:10265 fish/cmds.c:10300
1912 #: fish/cmds.c:10318 fish/cmds.c:10341 fish/cmds.c:10363 fish/cmds.c:10378
1913 #: fish/cmds.c:10395 fish/cmds.c:10432 fish/cmds.c:10471 fish/cmds.c:10511
1914 #: fish/cmds.c:10567 fish/cmds.c:10589 fish/cmds.c:10625 fish/cmds.c:10640
1915 #: fish/cmds.c:10660 fish/cmds.c:10700 fish/cmds.c:10723 fish/cmds.c:10747
1916 #: fish/cmds.c:10772 fish/cmds.c:10813 fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10876
1917 #: fish/cmds.c:10907 fish/cmds.c:10938 fish/cmds.c:10966 fish/cmds.c:10986
1918 #: fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11038 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11075
1919 #: fish/cmds.c:11093 fish/cmds.c:11116 fish/cmds.c:11137 fish/cmds.c:11156
1920 #: fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11324
1921 #: fish/cmds.c:11343 fish/cmds.c:11363 fish/cmds.c:11383 fish/cmds.c:11404
1922 #: fish/cmds.c:11425 fish/cmds.c:11446 fish/cmds.c:11467 fish/cmds.c:11488
1923 #: fish/cmds.c:11510 fish/cmds.c:11548 fish/cmds.c:11599 fish/cmds.c:11637
1924 #: fish/cmds.c:11693 fish/cmds.c:11829 fish/cmds.c:11858 fish/cmds.c:11885
1925 #: fish/cmds.c:11902 fish/cmds.c:11923 fish/cmds.c:11940 fish/cmds.c:12002
1926 #, c-format
1927 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1928 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1929
1930 #: fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3319 fish/cmds.c:3335 fish/cmds.c:3352
1931 #: fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3387 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3422
1932 #: fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3490
1933 #: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3555
1934 #: fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:3619
1935 #: fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3653 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3702
1936 #: fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3770
1937 #: fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3818 fish/cmds.c:3836
1938 #: fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3870 fish/cmds.c:3889 fish/cmds.c:3907
1939 #: fish/cmds.c:3927 fish/cmds.c:3946 fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3986
1940 #: fish/cmds.c:4006 fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4044 fish/cmds.c:4064
1941 #: fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4135
1942 #: fish/cmds.c:4156 fish/cmds.c:4207 fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4242
1943 #: fish/cmds.c:4263 fish/cmds.c:4326 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4366
1944 #: fish/cmds.c:4386 fish/cmds.c:4406 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4445
1945 #: fish/cmds.c:4464 fish/cmds.c:4483 fish/cmds.c:4498 fish/cmds.c:4517
1946 #: fish/cmds.c:4537 fish/cmds.c:4557 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4634
1947 #: fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4666 fish/cmds.c:4685 fish/cmds.c:4707
1948 #: fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4749 fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4783
1949 #: fish/cmds.c:4800 fish/cmds.c:4817 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4851
1950 #: fish/cmds.c:4868 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4910 fish/cmds.c:4946
1951 #: fish/cmds.c:4963 fish/cmds.c:4986 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5029
1952 #: fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5106
1953 #: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5138 fish/cmds.c:5154 fish/cmds.c:5174
1954 #: fish/cmds.c:5193 fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5231 fish/cmds.c:5250
1955 #: fish/cmds.c:5270 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5388
1956 #: fish/cmds.c:5409 fish/cmds.c:5430 fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5470
1957 #: fish/cmds.c:5508 fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5609 fish/cmds.c:5648
1958 #: fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5680 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5710
1959 #: fish/cmds.c:5732 fish/cmds.c:5754 fish/cmds.c:5776 fish/cmds.c:5798
1960 #: fish/cmds.c:5820 fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5879
1961 #: fish/cmds.c:5896 fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5934 fish/cmds.c:5954
1962 #: fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6009 fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6045
1963 #: fish/cmds.c:6063 fish/cmds.c:6086 fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6133
1964 #: fish/cmds.c:6156 fish/cmds.c:6177 fish/cmds.c:6200 fish/cmds.c:6223
1965 #: fish/cmds.c:6243 fish/cmds.c:6265 fish/cmds.c:6286 fish/cmds.c:6309
1966 #: fish/cmds.c:6326 fish/cmds.c:6343 fish/cmds.c:6361 fish/cmds.c:6379
1967 #: fish/cmds.c:6400 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6439 fish/cmds.c:6459
1968 #: fish/cmds.c:6477 fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6544
1969 #: fish/cmds.c:6566 fish/cmds.c:6599 fish/cmds.c:6616 fish/cmds.c:6633
1970 #: fish/cmds.c:6657 fish/cmds.c:6680 fish/cmds.c:6703 fish/cmds.c:6725
1971 #: fish/cmds.c:6742 fish/cmds.c:6764 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6878
1972 #: fish/cmds.c:6898 fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6936 fish/cmds.c:6957
1973 #: fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7010 fish/cmds.c:7032 fish/cmds.c:7049
1974 #: fish/cmds.c:7085 fish/cmds.c:7105 fish/cmds.c:7125 fish/cmds.c:7145
1975 #: fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7203 fish/cmds.c:7222
1976 #: fish/cmds.c:7244 fish/cmds.c:7265 fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7307
1977 #: fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7371 fish/cmds.c:7394 fish/cmds.c:7433
1978 #: fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7469 fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7513
1979 #: fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7553 fish/cmds.c:7572 fish/cmds.c:7593
1980 #: fish/cmds.c:7670 fish/cmds.c:7711 fish/cmds.c:7790 fish/cmds.c:7866
1981 #: fish/cmds.c:7903 fish/cmds.c:7926 fish/cmds.c:7947 fish/cmds.c:7970
1982 #: fish/cmds.c:7992 fish/cmds.c:8017 fish/cmds.c:8060 fish/cmds.c:8101
1983 #: fish/cmds.c:8122 fish/cmds.c:8140 fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8176
1984 #: fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8221 fish/cmds.c:8245 fish/cmds.c:8269
1985 #: fish/cmds.c:8293 fish/cmds.c:8317 fish/cmds.c:8341 fish/cmds.c:8365
1986 #: fish/cmds.c:8389 fish/cmds.c:8413 fish/cmds.c:8437 fish/cmds.c:8461
1987 #: fish/cmds.c:8485 fish/cmds.c:8508 fish/cmds.c:8531 fish/cmds.c:8552
1988 #: fish/cmds.c:8573 fish/cmds.c:8594 fish/cmds.c:8614 fish/cmds.c:8637
1989 #: fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8692 fish/cmds.c:8709 fish/cmds.c:8728
1990 #: fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8764 fish/cmds.c:8781 fish/cmds.c:8798
1991 #: fish/cmds.c:8815 fish/cmds.c:8834 fish/cmds.c:8870 fish/cmds.c:8910
1992 #: fish/cmds.c:8943 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:8977 fish/cmds.c:8993
1993 #: fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9029 fish/cmds.c:9067 fish/cmds.c:9105
1994 #: fish/cmds.c:9144 fish/cmds.c:9184 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9266
1995 #: fish/cmds.c:9304 fish/cmds.c:9321 fish/cmds.c:9344 fish/cmds.c:9366
1996 #: fish/cmds.c:9388 fish/cmds.c:9408 fish/cmds.c:9428 fish/cmds.c:9464
1997 #: fish/cmds.c:9536 fish/cmds.c:9576 fish/cmds.c:9634 fish/cmds.c:9660
1998 #: fish/cmds.c:9686 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9773 fish/cmds.c:9794
1999 #: fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9859 fish/cmds.c:9898 fish/cmds.c:9935
2000 #: fish/cmds.c:9955 fish/cmds.c:9977 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10054
2001 #: fish/cmds.c:10076 fish/cmds.c:10098 fish/cmds.c:10117 fish/cmds.c:10137
2002 #: fish/cmds.c:10164 fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10204 fish/cmds.c:10224
2003 #: fish/cmds.c:10244 fish/cmds.c:10266 fish/cmds.c:10301 fish/cmds.c:10319
2004 #: fish/cmds.c:10342 fish/cmds.c:10364 fish/cmds.c:10379 fish/cmds.c:10396
2005 #: fish/cmds.c:10433 fish/cmds.c:10472 fish/cmds.c:10512 fish/cmds.c:10568
2006 #: fish/cmds.c:10590 fish/cmds.c:10626 fish/cmds.c:10641 fish/cmds.c:10661
2007 #: fish/cmds.c:10701 fish/cmds.c:10724 fish/cmds.c:10748 fish/cmds.c:10773
2008 #: fish/cmds.c:10814 fish/cmds.c:10839 fish/cmds.c:10877 fish/cmds.c:10908
2009 #: fish/cmds.c:10939 fish/cmds.c:10967 fish/cmds.c:10987 fish/cmds.c:11019
2010 #: fish/cmds.c:11039 fish/cmds.c:11059 fish/cmds.c:11076 fish/cmds.c:11094
2011 #: fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11138 fish/cmds.c:11157 fish/cmds.c:11199
2012 #: fish/cmds.c:11242 fish/cmds.c:11286 fish/cmds.c:11325 fish/cmds.c:11344
2013 #: fish/cmds.c:11364 fish/cmds.c:11384 fish/cmds.c:11405 fish/cmds.c:11426
2014 #: fish/cmds.c:11447 fish/cmds.c:11468 fish/cmds.c:11489 fish/cmds.c:11511
2015 #: fish/cmds.c:11549 fish/cmds.c:11600 fish/cmds.c:11638 fish/cmds.c:11694
2016 #: fish/cmds.c:11717 fish/cmds.c:11830 fish/cmds.c:11859 fish/cmds.c:11886
2017 #: fish/cmds.c:11903 fish/cmds.c:11924 fish/cmds.c:11941 fish/cmds.c:11963
2018 #: fish/cmds.c:12003 fish/cmds.c:12024
2019 #, c-format
2020 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
2021 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
2022
2023 #: fish/cmds.c:3663 fish/cmds.c:4922 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5320
2024 #: fish/cmds.c:5339 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5541 fish/cmds.c:5560
2025 #: fish/cmds.c:5579 fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5965 fish/cmds.c:6576
2026 #: fish/cmds.c:6775 fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6813 fish/cmds.c:6832
2027 #: fish/cmds.c:6968 fish/cmds.c:7059 fish/cmds.c:7340 fish/cmds.c:7404
2028 #: fish/cmds.c:7603 fish/cmds.c:7622 fish/cmds.c:7641 fish/cmds.c:7680
2029 #: fish/cmds.c:7721 fish/cmds.c:7740 fish/cmds.c:7759 fish/cmds.c:7800
2030 #: fish/cmds.c:7819 fish/cmds.c:7838 fish/cmds.c:7876 fish/cmds.c:8029
2031 #: fish/cmds.c:8072 fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8844 fish/cmds.c:8882
2032 #: fish/cmds.c:8920 fish/cmds.c:9040 fish/cmds.c:9077 fish/cmds.c:9115
2033 #: fish/cmds.c:9154 fish/cmds.c:9195 fish/cmds.c:9236 fish/cmds.c:9277
2034 #: fish/cmds.c:9440 fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9502
2035 #: fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9548 fish/cmds.c:9586 fish/cmds.c:9605
2036 #: fish/cmds.c:9726 fish/cmds.c:9745 fish/cmds.c:9806 fish/cmds.c:9819
2037 #: fish/cmds.c:9870 fish/cmds.c:9909 fish/cmds.c:9987 fish/cmds.c:10006
2038 #: fish/cmds.c:10280 fish/cmds.c:10407 fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10483
2039 #: fish/cmds.c:10523 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10601 fish/cmds.c:10674
2040 #: fish/cmds.c:10784 fish/cmds.c:10854 fish/cmds.c:10888 fish/cmds.c:10919
2041 #: fish/cmds.c:10950 fish/cmds.c:10999 fish/cmds.c:11170 fish/cmds.c:11212
2042 #: fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11299 fish/cmds.c:11525 fish/cmds.c:11563
2043 #: fish/cmds.c:11576 fish/cmds.c:11614 fish/cmds.c:11649 fish/cmds.c:11668
2044 #: fish/cmds.c:11735 fish/cmds.c:11763 fish/cmds.c:11786 fish/cmds.c:12041
2045 #, c-format
2046 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2047 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2048
2049 #: fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:4928 fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5326
2050 #: fish/cmds.c:5345 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5566
2051 #: fish/cmds.c:5585 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5971 fish/cmds.c:6582
2052 #: fish/cmds.c:6781 fish/cmds.c:6800 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6838
2053 #: fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7346 fish/cmds.c:7410
2054 #: fish/cmds.c:7609 fish/cmds.c:7628 fish/cmds.c:7647 fish/cmds.c:7686
2055 #: fish/cmds.c:7727 fish/cmds.c:7746 fish/cmds.c:7765 fish/cmds.c:7806
2056 #: fish/cmds.c:7825 fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7882 fish/cmds.c:8035
2057 #: fish/cmds.c:8078 fish/cmds.c:8655 fish/cmds.c:8850 fish/cmds.c:8888
2058 #: fish/cmds.c:8926 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9083 fish/cmds.c:9121
2059 #: fish/cmds.c:9160 fish/cmds.c:9201 fish/cmds.c:9242 fish/cmds.c:9283
2060 #: fish/cmds.c:9554 fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9611 fish/cmds.c:9732
2061 #: fish/cmds.c:9876 fish/cmds.c:9915 fish/cmds.c:9993 fish/cmds.c:10012
2062 #: fish/cmds.c:10413 fish/cmds.c:10450 fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10529
2063 #: fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10607 fish/cmds.c:10680 fish/cmds.c:10790
2064 #: fish/cmds.c:11176 fish/cmds.c:11218 fish/cmds.c:11263 fish/cmds.c:11305
2065 #: fish/cmds.c:11655 fish/cmds.c:11741 fish/cmds.c:11769 fish/cmds.c:11792
2066 #, c-format
2067 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2068 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2069
2070 #: fish/cmds.c:4155 fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:11716
2071 #: fish/cmds.c:11962 fish/cmds.c:12023
2072 #, c-format
2073 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2074 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2075
2076 #: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4298 fish/cmds.c:4600 fish/cmds.c:11802
2077 #: fish/cmds.c:11979 fish/cmds.c:12056
2078 #, c-format
2079 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2080 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2081
2082 #: fish/cmds.c:4187 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:11808
2083 #: fish/cmds.c:11985 fish/cmds.c:12062
2084 #, c-format
2085 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2086 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2087
2088 #: fish/cmds.c:12082
2089 #, c-format
2090 msgid "%s: unknown command\n"
2091 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2092
2093 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2094 #, fuzzy, c-format
2095 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2096 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2097
2098 #: fish/copy.c:41
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2102 msgstr ""
2103 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2104 "skopiować pliki do obrazu\n"
2105
2106 #: fish/copy.c:62
2107 #, c-format
2108 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2109 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2110
2111 #: fish/copy.c:157
2112 #, c-format
2113 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2114 msgstr ""
2115 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2116
2117 #: fish/copy.c:202
2118 #, c-format
2119 msgid ""
2120 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2121 "image\n"
2122 msgstr ""
2123 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2124 "skopiować pliki z obrazu\n"
2125
2126 #: fish/copy.c:213
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2129 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2130
2131 #: fish/copy.c:258
2132 #, c-format
2133 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2134 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2135
2136 #: fish/display.c:42
2137 #, c-format
2138 msgid "display filename\n"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: fish/edit.c:45
2142 #, c-format
2143 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2144 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2145
2146 #: fish/fish.c:100
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid ""
2149 "%s: guest filesystem shell\n"
2150 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2151 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2152 "Usage:\n"
2153 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2154 "Options:\n"
2155 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2156 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2157 "  -a|--add image       Add image\n"
2158 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2159 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2160 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2161 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2162 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2163 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2164 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2165 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2166 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2167 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2168 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2169 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2170 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2171 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2172 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2173 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2174 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2175 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2176 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2177 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2178 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2179 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2180 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2181 "\n"
2182 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2183 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2184 "or\n"
2185 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2186 "\n"
2187 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2188 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2189 "\n"
2190 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2191 msgstr ""
2192 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2193 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2194 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2195 "Użycie:\n"
2196 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2197 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2198 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2199 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2200 "  %s\n"
2201 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2202 "  %s <<EOF\n"
2203 "  polecenie\n"
2204 "  ...\n"
2205 "  EOF\n"
2206 "Opcje:\n"
2207 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2208 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2209 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2210 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2211 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2212 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2213 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2214 "                       pomocą Tab\n"
2215 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2216 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2217 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2218 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2219 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2220 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2221 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2222 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2223 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2224 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2225 "                       tryb interaktywny\n"
2226 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2227 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2228 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2229 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2230 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2231 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2232 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2233 "                       wykonaniem\n"
2234 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2235
2236 #: fish/fish.c:243
2237 #, c-format
2238 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2239 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2240
2241 #: fish/fish.c:250
2242 #, c-format
2243 msgid ""
2244 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2245 msgstr ""
2246 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2247
2248 #: fish/fish.c:300
2249 #, c-format
2250 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2251 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2252
2253 #: fish/fish.c:455
2254 #, c-format
2255 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2256 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2257
2258 #: fish/fish.c:463
2259 #, c-format
2260 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2261 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2262
2263 #: fish/fish.c:469
2264 #, c-format
2265 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2266 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2267
2268 #: fish/fish.c:527
2269 #, c-format
2270 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2271 msgstr ""
2272 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2273
2274 #: fish/fish.c:531
2275 #, c-format
2276 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2277 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2278
2279 #: fish/fish.c:619
2280 #, c-format
2281 msgid ""
2282 "\n"
2283 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2284 "editing virtual machine filesystems.\n"
2285 "\n"
2286 "Type: 'help' for help on commands\n"
2287 "      'man' to read the manual\n"
2288 "      'quit' to quit the shell\n"
2289 "\n"
2290 msgstr ""
2291 "\n"
2292 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2293 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2294 "\n"
2295 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2296 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2297 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2298 "\n"
2299
2300 #: fish/fish.c:763
2301 #, c-format
2302 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2303 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2304
2305 #: fish/fish.c:769 fish/fish.c:786
2306 #, c-format
2307 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2308 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2309
2310 #: fish/fish.c:780
2311 #, c-format
2312 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2313 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2314
2315 #: fish/fish.c:810
2316 #, c-format
2317 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2318 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2319
2320 #: fish/fish.c:827
2321 #, c-format
2322 msgid "%s: too many arguments\n"
2323 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2324
2325 #: fish/fish.c:895
2326 #, c-format
2327 msgid "%s: empty command on command line\n"
2328 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2329
2330 #: fish/fish.c:1041
2331 msgid "display a list of commands or help on a command"
2332 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2333
2334 #: fish/fish.c:1043
2335 msgid "quit guestfish"
2336 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2337
2338 #: fish/fish.c:1054
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2342 "     help cmd\n"
2343 "     help\n"
2344 msgstr ""
2345 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2346 "     help polecenie\n"
2347 "     help\n"
2348
2349 #: fish/fish.c:1062
2350 #, c-format
2351 msgid ""
2352 "quit - quit guestfish\n"
2353 "     quit\n"
2354 msgstr ""
2355 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2356 "     quit\n"
2357
2358 #: fish/fish.c:1067
2359 #, c-format
2360 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2361 msgstr ""
2362 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2363 "poleceń\n"
2364
2365 #: fish/fish.c:1083
2366 #, c-format
2367 msgid ""
2368 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2369 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2370 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2371 msgstr ""
2372 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2373 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2374 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2375
2376 #: fish/fish.c:1240
2377 #, c-format
2378 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2379 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2380
2381 #: fish/fish.c:1438
2382 #, c-format
2383 msgid ""
2384 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2385 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: fish/fish.c:1458
2389 #, c-format
2390 msgid ""
2391 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2392 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: fish/fish.c:1477
2396 #, c-format
2397 msgid ""
2398 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2399 "  umount-all\n"
2400 "  mount %s /\n"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: fish/glob.c:53
2404 #, c-format
2405 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2406 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2407
2408 #: fish/glob.c:73
2409 #, c-format
2410 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2411 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2412
2413 #: fish/help.c:38
2414 #, c-format
2415 msgid ""
2416 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2417 "command.\n"
2418 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2419 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2420 msgstr ""
2421 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2422 "\"add\".\n"
2423 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2424 "\".\n"
2425 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2426
2427 #: fish/help.c:44
2428 #, c-format
2429 msgid ""
2430 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2431 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2432 "'mount-options'.\n"
2433 msgstr ""
2434 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2435 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2436 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2437
2438 #: fish/help.c:52
2439 #, c-format
2440 msgid ""
2441 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2442 "\n"
2443 "To read the manual, type 'man'.\n"
2444 msgstr ""
2445 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2446 "\n"
2447 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2448
2449 #: fish/hexedit.c:41
2450 #, c-format
2451 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2452 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2453
2454 #: fish/hexedit.c:52
2455 #, c-format
2456 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2457 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2458
2459 #: fish/hexedit.c:63
2460 #, c-format
2461 msgid ""
2462 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2463 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2464 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2465 msgstr ""
2466 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2467 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2468 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2469 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2470
2471 #: fish/hexedit.c:92
2472 #, c-format
2473 msgid "hexedit: invalid range\n"
2474 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2475
2476 #: fish/inspect.c:77
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2479 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
2480
2481 #: fish/inspect.c:89
2482 #, c-format
2483 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2484 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2485
2486 #: fish/inspect.c:95
2487 #, c-format
2488 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2489 msgstr ""
2490 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2491
2492 #: fish/inspect.c:134
2493 #, c-format
2494 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2495 msgstr ""
2496
2497 #: fish/inspect.c:146
2498 #, c-format
2499 msgid "Operating system: %s\n"
2500 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2501
2502 #: fish/inspect.c:159
2503 #, c-format
2504 msgid "%s mounted on %s\n"
2505 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2506
2507 #: fish/keys.c:53
2508 #, c-format
2509 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2510 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2511
2512 #: fish/lcd.c:34
2513 #, c-format
2514 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2515 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2516
2517 #: fish/man.c:35
2518 #, c-format
2519 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2520 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2521
2522 #: fish/man.c:54
2523 #, c-format
2524 msgid "the external 'man' program failed\n"
2525 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2526
2527 #: fish/more.c:40
2528 #, c-format
2529 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2530 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2531
2532 #: fish/options.c:36
2533 #, c-format
2534 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2535 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2536
2537 #: fish/options.c:128
2538 #, c-format
2539 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2540 msgstr ""
2541 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2542
2543 #: fish/prep.c:37
2544 #, c-format
2545 msgid ""
2546 "List of available prepared disk images:\n"
2547 "\n"
2548 msgstr ""
2549 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2550 "\n"
2551
2552 #: fish/prep.c:40
2553 #, c-format
2554 msgid ""
2555 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2556 "\n"
2557 "%s\n"
2558 msgstr ""
2559 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2560 "\n"
2561 "%s\n"
2562
2563 #: fish/prep.c:48
2564 #, c-format
2565 msgid "  Optional parameters:\n"
2566 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2567
2568 #: fish/prep.c:55
2569 #, c-format
2570 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2571 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2572
2573 #: fish/prep.c:65
2574 #, c-format
2575 msgid ""
2576 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2577 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2578 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2579 msgstr ""
2580 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2581 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2582 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2583
2584 #: fish/prep.c:96
2585 #, c-format
2586 msgid ""
2587 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2588 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2589 msgstr ""
2590 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2591 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2592 "wartości dla parametru -N.\n"
2593
2594 #: fish/prep.c:158
2595 #, c-format
2596 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2597 msgstr ""
2598 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2599 "\": "
2600
2601 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2602 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2603 msgid "failed to allocate disk"
2604 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2605
2606 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2607 msgid "could not parse boot size"
2608 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2609
2610 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2611 #, c-format
2612 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2613 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2614
2615 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2616 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2617 #, c-format
2618 msgid "failed to partition disk: %s"
2619 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2620
2621 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2622 #, c-format
2623 msgid "failed to add boot partition: %s"
2624 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2625
2626 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2627 #, c-format
2628 msgid "failed to add root partition: %s"
2629 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2630
2631 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2632 #, c-format
2633 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2634 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2635
2636 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2637 #, c-format
2638 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2639 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2640
2641 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2642 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2643 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2644 msgstr ""
2645 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2646
2647 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2648 #, c-format
2649 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2650 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2651
2652 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2653 #, c-format
2654 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2655 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2656
2657 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2658 #, c-format
2659 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2660 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2661
2662 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2663 #, c-format
2664 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2665 msgstr ""
2666 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2667 "%s: %s"
2668
2669 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2670 #, c-format
2671 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2672 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2673
2674 #: fish/rc.c:255
2675 #, c-format
2676 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2677 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2678
2679 #: fish/rc.c:260
2680 #, c-format
2681 msgid ""
2682 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2683 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2684 msgstr ""
2685 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2686 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2687 "zgadzać.\n"
2688
2689 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2690 #, c-format
2691 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2692 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2693
2694 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2695 #, c-format
2696 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2697 msgstr ""
2698 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2699 "serwera\n"
2700
2701 #: fish/rc.c:386
2702 #, c-format
2703 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2704 msgstr ""
2705 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2706
2707 #: fish/reopen.c:36
2708 #, c-format
2709 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2710 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2711
2712 #: fish/reopen.c:46
2713 #, c-format
2714 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2715 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2716
2717 #: fish/supported.c:66
2718 msgid "yes"
2719 msgstr "tak"
2720
2721 #: fish/supported.c:68
2722 msgid "no"
2723 msgstr "nie"
2724
2725 #: fish/time.c:36
2726 #, c-format
2727 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2728 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2729
2730 #: fuse/guestmount.c:912
2731 #, fuzzy, c-format
2732 msgid ""
2733 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2734 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2735 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2736 "Usage:\n"
2737 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2738 "Options:\n"
2739 "  -a|--add image       Add image\n"
2740 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2741 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2742 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2743 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2744 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2745 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2746 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2747 "  --help               Display help message and exit\n"
2748 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2749 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2750 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2751 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2752 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2753 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2754 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2755 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2756 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2757 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2758 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2759 msgstr ""
2760 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2761 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2762 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2763 "Użycie:\n"
2764 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2765 "Opcje:\n"
2766 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2767 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2768 "                       dla opcji -d\n"
2769 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2770 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2771 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2772 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2773 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2774 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2775 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2776 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2777 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2778 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2779 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2780 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2781 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2782 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2783 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2784 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2785 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2786
2787 #: fuse/guestmount.c:1130
2788 #, c-format
2789 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2790 msgstr ""
2791 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2792
2793 #: fuse/guestmount.c:1138
2794 #, c-format
2795 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2796 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2797
2798 #: inspector/virt-inspector.c:76
2799 #, c-format
2800 msgid ""
2801 "%s: display information about a virtual machine\n"
2802 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2803 "Usage:\n"
2804 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2805 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2806 "Options:\n"
2807 "  -a|--add image       Add image\n"
2808 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2809 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2810 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2811 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2812 "  --help               Display brief help\n"
2813 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2814 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2815 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2816 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2817 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2818 msgstr ""
2819 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2820 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2821 "Użycie:\n"
2822 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2823 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2824 "Opcje:\n"
2825 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2826 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2827 "                       dla opcji -d\n"
2828 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2829 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2830 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2831 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2832 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2833 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2834 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2835 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2836 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2837
2838 #: inspector/virt-inspector.c:263
2839 #, c-format
2840 msgid ""
2841 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2842 "\n"
2843 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2844 "machine\n"
2845 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2846 "\n"
2847 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2848 "must\n"
2849 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2850 "\n"
2851 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2852 "information about the disk image as possible.\n"
2853 msgstr ""
2854 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2855 "\n"
2856 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2857 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2858 "\n"
2859 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2860 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2861 "gości systemu Windows.\n"
2862 "\n"
2863 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2864 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2865
2866 #: inspector/virt-inspector.c:288
2867 #, c-format
2868 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2869 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2870
2871 #: inspector/virt-inspector.c:300
2872 #, c-format
2873 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2874 msgstr ""
2875 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2876 "się\n"
2877
2878 #: inspector/virt-inspector.c:308
2879 #, c-format
2880 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2881 msgstr ""
2882 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2883 "się\n"
2884
2885 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2886 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2887 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2888
2889 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2890 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2891 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2892
2893 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2894 #, perl-brace-format
2895 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2896 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2897
2898 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2899 msgid ""
2900 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2901 "XPath::XMLParser)"
2902 msgstr ""
2903 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2904 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2905
2906 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2907 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2908 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2909
2910 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2911 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2912 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2913
2914 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2915 #, perl-brace-format
2916 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2917 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2918
2919 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2920 #, perl-brace-format
2921 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2922 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2923
2924 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2925 #, perl-brace-format
2926 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2927 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2928
2929 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2930 msgid ""
2931 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2932 "\n"
2933 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2934 "machine\n"
2935 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2936 "\n"
2937 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2938 "information about the disk image as possible.\n"
2939 msgstr ""
2940 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2941 "\n"
2942 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2943 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2944 "\n"
2945 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2946 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2947
2948 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2949 #, perl-brace-format
2950 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2951 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2952
2953 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2954 #, perl-brace-format
2955 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2956 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2957
2958 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:939
2959 #, perl-brace-format
2960 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2961 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2962
2963 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1017
2964 #, perl-brace-format
2965 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2966 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2967
2968 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1043
2969 #, perl-brace-format
2970 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2971 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2972
2973 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1108
2974 msgid "Can't find grub on guest"
2975 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2976
2977 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1163
2978 #, perl-brace-format
2979 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2980 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2981
2982 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1194
2983 #, perl-brace-format
2984 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2985 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2986
2987 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1217
2988 #, perl-brace-format
2989 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2990 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2991
2992 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1286
2993 #, perl-brace-format
2994 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2995 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2996
2997 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1294
2998 #, perl-brace-format
2999 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
3000 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
3001
3002 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1348
3003 #, perl-brace-format
3004 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
3005 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
3006
3007 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1387
3008 #, perl-brace-format
3009 msgid "{filename}: could not read initrd format"
3010 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
3011
3012 #: rescue/virt-rescue.c:63
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid ""
3015 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
3016 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3017 "Usage:\n"
3018 "  %s [--options] -d domname\n"
3019 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
3020 "Options:\n"
3021 "  -a|--add image       Add image\n"
3022 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
3023 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
3024 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
3025 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
3026 "  --help               Display brief help\n"
3027 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
3028 "  --network            Enable network\n"
3029 "  -r|--ro              Access read-only\n"
3030 "  --selinux            Enable SELinux\n"
3031 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
3032 "  -V|--version         Display version and exit\n"
3033 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
3034 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
3035 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
3036 msgstr ""
3037 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
3038 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3039 "Użycie:\n"
3040 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
3041 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
3042 "Opcje:\n"
3043 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
3044 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
3045 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
3046 "                       dla opcji -d\n"
3047 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
3048 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
3049 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
3050 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
3051 "  --network            Włącza sieć\n"
3052 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
3053 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
3054 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
3055 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
3056 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
3057 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
3058
3059 #: rescue/virt-rescue.c:180
3060 #, c-format
3061 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
3062 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
3063
3064 #: rescue/virt-rescue.c:419
3065 #, c-format
3066 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
3067 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
3068
3069 #: src/appliance.c:181
3070 #, c-format
3071 msgid ""
3072 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
3073 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
3074 msgstr ""
3075 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
3076 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
3077
3078 #: src/appliance.c:331
3079 #, c-format
3080 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
3081 msgstr ""
3082 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
3083
3084 #: src/appliance.c:336
3085 #, c-format
3086 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
3087 msgstr ""
3088 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
3089 "%o)"
3090
3091 #: src/appliance.c:341
3092 #, c-format
3093 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
3094 msgstr ""
3095 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
3096 "grupę lub innych (tryb %o)"
3097
3098 #: src/appliance.c:659
3099 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3100 msgstr ""
3101 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3102 "komunikaty błędów"
3103
3104 #: src/dbdump.c:87
3105 #, fuzzy
3106 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3107 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3108
3109 #: src/dbdump.c:100 src/dbdump.c:112
3110 #, fuzzy
3111 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3112 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3113
3114 #: src/dbdump.c:129
3115 #, fuzzy
3116 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3117 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3118
3119 #: src/dbdump.c:210
3120 #, fuzzy
3121 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3122 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3123
3124 #: src/filearch.c:153
3125 #, c-format
3126 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3127 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3128
3129 #: src/filearch.c:266
3130 msgid ""
3131 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3132 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
3133 msgstr ""
3134 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3135 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3136
3137 #: src/guestfs.c:174
3138 #, c-format
3139 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3140 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3141
3142 #: src/guestfs.c:340
3143 #, c-format
3144 msgid "warning: %s"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: src/guestfs.c:399
3148 #, c-format
3149 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3150 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3151
3152 #: src/guestfs.c:946
3153 #, c-format
3154 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3155 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3156
3157 #: src/inspect.c:265
3158 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3159 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3160
3161 #: src/inspect.c:281
3162 #, fuzzy
3163 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3164 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3165
3166 #: src/inspect.c:541 src/inspect_fs.c:474 src/inspect_fs.c:518
3167 #: src/inspect_fs_unix.c:194 src/inspect_fs_unix.c:579
3168 #: src/inspect_fs_unix.c:821
3169 #, c-format
3170 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3171 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3172
3173 #: src/inspect.c:577
3174 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3175 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3176
3177 #: src/inspect.c:589
3178 #, c-format
3179 msgid ""
3180 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3181 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3182 msgstr ""
3183 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3184 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3185
3186 #: src/inspect.c:599 src/inspect_apps.c:609
3187 msgid ""
3188 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3189 "without PCRE or hivex libraries"
3190 msgstr ""
3191 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3192 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3193
3194 #: src/inspect_fs.c:326 src/inspect_fs.c:339
3195 #, c-format
3196 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3197 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3198
3199 #: src/inspect_fs.c:483
3200 #, c-format
3201 msgid "%s: file is empty"
3202 msgstr "%s: plik jest pusty"
3203
3204 #: src/inspect_fs_unix.c:613
3205 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3206 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3207
3208 #: src/inspect_fs_windows.c:112
3209 #, c-format
3210 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3211 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3212
3213 #: src/inspect_icon.c:452
3214 #, c-format
3215 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: src/launch.c:98
3219 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3220 msgstr ""
3221 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3222
3223 #: src/launch.c:155
3224 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3225 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3226
3227 #: src/launch.c:169
3228 #, c-format
3229 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3230 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3231
3232 #: src/launch.c:235 src/launch.c:339
3233 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3234 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3235
3236 #: src/launch.c:247 src/launch.c:252
3237 #, c-format
3238 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3239 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3240
3241 #: src/launch.c:358
3242 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3243 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3244
3245 #: src/launch.c:367
3246 #, c-format
3247 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3248 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3249
3250 #: src/launch.c:404
3251 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3252 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3253
3254 #: src/launch.c:759
3255 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3256 msgstr ""
3257 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3258 "błędów"
3259
3260 #: src/launch.c:772
3261 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3262 msgstr ""
3263 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3264
3265 #: src/launch.c:860
3266 #, fuzzy
3267 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3268 msgstr ""
3269 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3270 "błędów"
3271
3272 #: src/launch.c:868
3273 #, fuzzy
3274 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3275 msgstr ""
3276 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3277
3278 #: src/launch.c:1047
3279 #, c-format
3280 msgid ""
3281 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3282 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3283 msgstr ""
3284 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3285 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3286
3287 #: src/launch.c:1138
3288 msgid "qemu has not been launched yet"
3289 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3290
3291 #: src/launch.c:1149
3292 msgid "no subprocess to kill"
3293 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3294
3295 #: src/proto.c:188
3296 #, c-format
3297 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3298 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3299
3300 #: src/proto.c:211
3301 #, c-format
3302 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3303 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3304
3305 #: src/proto.c:421
3306 #, c-format
3307 msgid ""
3308 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3309 msgstr ""
3310 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3311 "%x\n"
3312
3313 #: src/proto.c:543
3314 msgid ""
3315 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3316 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3317 "the debug messages output prior to this error.\n"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: src/proto.c:549
3321 #, fuzzy
3322 msgid "See earlier debug messages.\n"
3323 msgstr ""
3324 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3325
3326 #: src/proto.c:639
3327 #, c-format
3328 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3329 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3330
3331 #: src/proto.c:658
3332 #, c-format
3333 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3334 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3335
3336 #: src/proto.c:810
3337 #, c-format
3338 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3339 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3340
3341 #: src/proto.c:834
3342 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3343 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3344
3345 #: src/proto.c:843
3346 msgid "dispatch failed to marshal args"
3347 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3348
3349 #: src/proto.c:970
3350 #, c-format
3351 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3352 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3353
3354 #: src/proto.c:986
3355 #, c-format
3356 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3357 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3358
3359 #: src/proto.c:1136
3360 #, c-format
3361 msgid "%s: error in chunked encoding"
3362 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3363
3364 #: src/proto.c:1163
3365 msgid "write to daemon socket"
3366 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3367
3368 #: src/proto.c:1186
3369 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3370 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3371
3372 #: src/proto.c:1191
3373 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3374 msgstr ""
3375 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3376 "fragmentów pliku"
3377
3378 #: src/proto.c:1199
3379 msgid "failed to parse file chunk"
3380 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3381
3382 #: src/proto.c:1208
3383 msgid "file receive cancelled by daemon"
3384 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3385
3386 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3387 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: src/virt.c:109
3391 #, c-format
3392 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3393 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3394
3395 #: src/virt.c:130
3396 #, c-format
3397 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3398 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3399
3400 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3401 #, c-format
3402 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3403 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3404
3405 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3406 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3407 msgstr ""
3408 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3409
3410 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3411 msgid "unable to create new XPath context"
3412 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3413
3414 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3415 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3416 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3417
3418 #: src/virt.c:305
3419 msgid "libvirt domain has no disks"
3420 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3421
3422 #: src/virt.c:358
3423 #, c-format
3424 msgid "error getting domain info: %s"
3425 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3426
3427 #: src/virt.c:372
3428 msgid ""
3429 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3430 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3431 "corruption.\n"
3432 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3433 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3434 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3435 msgstr ""
3436
3437 #: src/virt.c:492
3438 msgid ""
3439 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3440 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3441 msgstr ""
3442
3443 #: src/virt.c:517
3444 msgid ""
3445 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3446 "without libvirt or libxml2"
3447 msgstr ""
3448 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3449 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3450
3451 #: test-tool/test-tool.c:79
3452 #, fuzzy, c-format
3453 msgid ""
3454 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3455 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3456 "Usage:\n"
3457 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3458 "Options:\n"
3459 "  --help         Display usage\n"
3460 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3461 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3462 "  --timeout n\n"
3463 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3464 msgstr ""
3465 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3466 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3467 "Użycie:\n"
3468 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3469 "Opcje:\n"
3470 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3471 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3472 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3473 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3474 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3475 "  --timeout n\n"
3476 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3477 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3478
3479 #: test-tool/test-tool.c:127
3480 #, c-format
3481 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3482 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3483
3484 #: test-tool/test-tool.c:136
3485 #, c-format
3486 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3487 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3488
3489 #: test-tool/test-tool.c:148
3490 #, c-format
3491 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3492 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3493
3494 #: test-tool/test-tool.c:170
3495 #, c-format
3496 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3497 msgstr ""
3498 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3499 "się\n"
3500
3501 #: test-tool/test-tool.c:177
3502 #, c-format
3503 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3504 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3505
3506 #: test-tool/test-tool.c:185
3507 #, c-format
3508 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3509 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3510
3511 #: test-tool/test-tool.c:217
3512 #, c-format
3513 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3514 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3515
3516 #: test-tool/test-tool.c:229
3517 #, fuzzy, c-format
3518 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3519 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3520
3521 #: test-tool/test-tool.c:235
3522 #, c-format
3523 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3524 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3525
3526 #: test-tool/test-tool.c:241
3527 #, c-format
3528 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3529 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3530
3531 #: test-tool/test-tool.c:248
3532 #, fuzzy, c-format
3533 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3534 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3535
3536 #: test-tool/test-tool.c:279
3537 #, c-format
3538 msgid ""
3539 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3540 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3541 msgstr ""
3542 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3543 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3544
3545 #: test-tool/test-tool.c:287
3546 #, c-format
3547 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3548 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3549
3550 #: test-tool/test-tool.c:301
3551 #, c-format
3552 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3553 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3554
3555 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3556 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3557 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3558
3559 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3560 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3561 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3562
3563 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3564 msgid "virt-make-fs input output\n"
3565 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3566
3567 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3568 msgid "unexpected output from 'du' command"
3569 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3570
3571 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3572 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3573 #, perl-brace-format
3574 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3575 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3576
3577 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3578 #, perl-brace-format
3579 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3580 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3581
3582 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3583 msgid ""
3584 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3585 msgstr ""
3586 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3587 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3588
3589 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3590 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3591 msgstr ""
3592 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3593 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3594
3595 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3596 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3597 msgstr ""
3598 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3599
3600 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3601 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3602 msgstr ""
3603 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3604 "komunikaty błędów\n"
3605
3606 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3607 msgid ""
3608 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3609 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3610 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3611 msgstr ""
3612 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3613 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3614 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3615
3616 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3617 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3618 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3619
3620 #: tools/virt-tar.pl:212
3621 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3622 msgstr ""
3623 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3624 "pliku"
3625
3626 #: tools/virt-tar.pl:215
3627 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3628 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3629
3630 #: tools/virt-tar.pl:226
3631 #, perl-brace-format
3632 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3633 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3634
3635 #: tools/virt-tar.pl:229
3636 #, perl-brace-format
3637 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3638 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3639
3640 #: tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:259
3641 #, perl-brace-format
3642 msgid ""
3643 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3644 "\n"
3645 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3646 "machine\n"
3647 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3648 "\n"
3649 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3650 "information about the disk image as possible.\n"
3651 msgstr ""
3652 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3653 "dysku.\n"
3654 "\n"
3655 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3656 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3657 "\n"
3658 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3659 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3660
3661 #: tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:263
3662 #, perl-brace-format
3663 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3664 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3665
3666 #: tools/virt-win-reg.pl:243
3667 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3668 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3669
3670 #: tools/virt-win-reg.pl:285
3671 msgid ""
3672 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3673 "export\n"
3674 msgstr ""
3675 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3676 "wartości do wyeksportowania\n"
3677
3678 #: tools/virt-win-reg.pl:444
3679 #, fuzzy, perl-brace-format
3680 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3681 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3682
3683 #: tools/virt-win-reg.pl:449
3684 #, perl-brace-format
3685 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3686 msgstr ""
3687 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3688
3689 #: tools/virt-win-reg.pl:520 tools/virt-win-reg.pl:542
3690 #, perl-brace-format
3691 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3692 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3693
3694 #: tools/virt-win-reg.pl:527
3695 #, perl-brace-format
3696 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3697 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3698
3699 #: tools/virt-win-reg.pl:549
3700 #, perl-brace-format
3701 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3702 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3703
3704 #, fuzzy
3705 #~ msgid "%s: temporary directory not found"
3706 #~ msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3707
3708 #~ msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3709 #~ msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3710
3711 #~ msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3712 #~ msgstr ""
3713 #~ "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3714 #~ "polecenia edit"
3715
3716 #~ msgid "File not changed.\n"
3717 #~ msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3718
3719 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3720 #~ msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3721
3722 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3723 #~ msgstr ""
3724 #~ "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3725
3726 #~ msgid ""
3727 #~ "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3728 #~ msgstr ""
3729 #~ "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub "
3730 #~ "program nie powiódł się\n"
3731
3732 #~ msgid ""
3733 #~ "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3734 #~ "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3735 #~ "\n"
3736 #~ "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3737 #~ msgstr ""
3738 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" "
3739 #~ "nie\n"
3740 #~ "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3741 #~ "\n"
3742 #~ "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3743
3744 #~ msgid "command failed: %s"
3745 #~ msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3746
3747 #~ msgid ""
3748 #~ "Test tool helper program %s\n"
3749 #~ "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3750 #~ "was built.\n"
3751 #~ msgstr ""
3752 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3753 #~ "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3754
3755 #~ msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3756 #~ msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3757
3758 #~ msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3759 #~ msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3760
3761 #~ msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3762 #~ msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3763
3764 #~ msgid ""
3765 #~ "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3766 #~ "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3767 #~ "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3768 #~ msgstr ""
3769 #~ "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3770 #~ "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3771 #~ "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3772 #~ "więcej.\n"
3773
3774 #~ msgid ""
3775 #~ "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3776 #~ msgstr ""
3777 #~ "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} "
3778 #~ "bajtów)\n"
3779
3780 #~ msgid "virt-resize: short read"
3781 #~ msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3782
3783 #~ msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3784 #~ msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3785
3786 #~ msgid ""
3787 #~ "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3788 #~ "command line option\n"
3789 #~ msgstr ""
3790 #~ "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3791 #~ "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3792
3793 #~ msgid ""
3794 #~ "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line "
3795 #~ "argument\n"
3796 #~ msgstr ""
3797 #~ "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3798 #~ "wiersza poleceń\n"
3799
3800 #~ msgid ""
3801 #~ "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line "
3802 #~ "argument\n"
3803 #~ msgstr ""
3804 #~ "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3805 #~ "wiersza poleceń\n"
3806
3807 #~ msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3808 #~ msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3809
3810 #~ msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3811 #~ msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3812
3813 #~ msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3814 #~ msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3815
3816 #~ msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3817 #~ msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3818
3819 #~ msgid ""
3820 #~ "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3821 #~ "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3822 #~ "size.\n"
3823 #~ "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3824 #~ msgstr ""
3825 #~ "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system "
3826 #~ "plików,\n"
3827 #~ "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy "
3828 #~ "rozmiar.\n"
3829 #~ "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3830 #~ "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3831
3832 #~ msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3833 #~ msgstr ""
3834 #~ "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3835
3836 #~ msgid ""
3837 #~ "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space "
3838 #~ "to\n"
3839 #~ "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3840 #~ msgstr ""
3841 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca "
3842 #~ "na\n"
3843 #~ "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3844
3845 #~ msgid ""
3846 #~ "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3847 #~ "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3848 #~ msgstr ""
3849 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3850 #~ "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3851
3852 #~ msgid "Summary of changes:\n"
3853 #~ msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3854
3855 #~ msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3856 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3857
3858 #~ msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3859 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3860
3861 #~ msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3862 #~ msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3863
3864 #~ msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3865 #~ msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3866
3867 #~ msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3868 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3869
3870 #~ msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3871 #~ msgstr ""
3872 #~ "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3873
3874 #~ msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3875 #~ msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3876
3877 #~ msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3878 #~ msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3879
3880 #~ msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3881 #~ msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3882
3883 #~ msgid ""
3884 #~ "The surplus space is not large enough for an extra partition to be "
3885 #~ "created\n"
3886 #~ "and so it will just be ignored.\n"
3887 #~ msgstr ""
3888 #~ "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3889 #~ "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3890
3891 #~ msgid ""
3892 #~ "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the "
3893 #~ "guest\n"
3894 #~ "to partition this extra space if you want.\n"
3895 #~ msgstr ""
3896 #~ "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3897 #~ "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3898 #~ "potrzeby.\n"
3899
3900 #~ msgid ""
3901 #~ "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3902 #~ "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3903 #~ "or adjust your resizing requests.\n"
3904 #~ msgstr ""
3905 #~ "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3906 #~ "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3907 #~ "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3908
3909 #~ msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3910 #~ msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3911
3912 #~ msgid "Copying {p} ...\n"
3913 #~ msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3914
3915 #~ msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3916 #~ msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3917
3918 #~ msgid ""
3919 #~ "error: domain is a live virtual machine.\n"
3920 #~ "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3921 #~ "machine\n"
3922 #~ "can cause disk corruption."
3923 #~ msgstr ""
3924 #~ "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3925 #~ "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3926 #~ "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."