Prepare for version 1.0.81.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-01-13 13:03+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-12-05 14:54+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:86
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:34
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:34
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:301
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:298
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:304
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:439
57 msgid "close the current Augeas handle"
58 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
59
60 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:445
61 msgid "define an Augeas node"
62 msgstr "określa węzeł Augeas"
63
64 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:442
65 msgid "define an Augeas variable"
66 msgstr "określa zmienną Augeas"
67
68 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:448
69 msgid "look up the value of an Augeas path"
70 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
71
72 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:436
73 msgid "create a new Augeas handle"
74 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
75
76 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:454
77 msgid "insert a sibling Augeas node"
78 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
79
80 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:469
81 msgid "load files into the tree"
82 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
83
84 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:472
85 msgid "list Augeas nodes under augpath"
86 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
87
88 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:463
89 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
90 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
91
92 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:460
93 msgid "move Augeas node"
94 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
95
96 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:457
97 msgid "remove an Augeas path"
98 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
99
100 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:466
101 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
102 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
103
104 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:451
105 msgid "set Augeas path to value"
106 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
107
108 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:1036
109 msgid "test availability of some parts of the API"
110 msgstr ""
111
112 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:580
113 msgid "flush device buffers"
114 msgstr "czyści bufory urządzenia"
115
116 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:568
117 msgid "get blocksize of block device"
118 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
119
120 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:562
121 msgid "is block device set to read-only"
122 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
123
124 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:577
125 msgid "get total size of device in bytes"
126 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
127
128 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:565
129 msgid "get sectorsize of block device"
130 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
131
132 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:574
133 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
134 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
135
136 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:583
137 msgid "reread partition table"
138 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
139
140 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:571
141 msgid "set blocksize of block device"
142 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
143
144 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:556
145 msgid "set block device to read-only"
146 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
147
148 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:559
149 msgid "set block device to read-write"
150 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
151
152 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:979
153 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
154 msgstr ""
155 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
156
157 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:400
158 msgid "list the contents of a file"
159 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
160
161 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:592
162 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
163 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
164
165 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:490
166 msgid "change file mode"
167 msgstr "zmienia tryb pliku"
168
169 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:493 fish/cmds.c:997
170 msgid "change file owner and group"
171 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
172
173 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:538
174 msgid "run a command from the guest filesystem"
175 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
176
177 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:541
178 msgid "run a command, returning lines"
179 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
180
181 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:307
182 msgid "add qemu parameters"
183 msgstr "dodaje parametry QEMU"
184
185 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:649
186 msgid "copy a file"
187 msgstr "kopiuje plik"
188
189 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:652
190 msgid "copy a file or directory recursively"
191 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
192
193 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1039
194 msgid "copy from source to destination using dd"
195 msgstr ""
196
197 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:616
198 msgid "debugging and internals"
199 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
200
201 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:763
202 msgid "report file system disk space usage"
203 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
204
205 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:766
206 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
207 msgstr ""
208 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
209
210 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:661
211 msgid "return kernel messages"
212 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
213
214 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:589
215 msgid "download a file to the local machine"
216 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
217
218 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:658
219 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
220 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
221
222 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:769
223 msgid "estimate file space usage"
224 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
225
226 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:712
227 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
228 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
229
230 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:973
231 msgid "echo arguments back to the client"
232 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
233
234 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:112
235 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:281
236 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:841
237 #: fish/cmds.c:844 fish/cmds.c:847 fish/cmds.c:850 fish/cmds.c:853
238 #: fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859 fish/cmds.c:862 fish/cmds.c:865
239 #: fish/cmds.c:868 fish/cmds.c:871 fish/cmds.c:874
240 msgid "return lines matching a pattern"
241 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
242
243 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:667
244 msgid "test if two files have equal contents"
245 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
246
247 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:496
248 msgid "test if file or directory exists"
249 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
250
251 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:895
252 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
253 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
254
255 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:535
256 msgid "determine file type"
257 msgstr "określa typ pliku"
258
259 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1033
260 msgid "fill a file with octets"
261 msgstr "wypełnia plik oktetami"
262
263 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:709
264 msgid "find all files and directories"
265 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
266
267 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:976
268 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
269 msgstr ""
270 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
271
272 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:640
273 msgid "run the filesystem checker"
274 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
275
276 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:325
277 msgid "get the additional kernel options"
278 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
279
280 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:331
281 msgid "get autosync mode"
282 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
283
284 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:382
285 msgid "get direct appliance mode flag"
286 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
287
288 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:631
289 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
290 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
291
292 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:637
293 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
294 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
295
296 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:358
297 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
298 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
299
300 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:319
301 msgid "get the search path"
302 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
303
304 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:361
305 msgid "get PID of qemu subprocess"
306 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
307
308 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:313
309 msgid "get the qemu binary"
310 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
311
312 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:388
313 msgid "get recovery process enabled flag"
314 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
315
316 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:370
317 msgid "get SELinux enabled flag"
318 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
319
320 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:352
321 msgid "get the current state"
322 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
323
324 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:376
325 msgid "get command trace enabled flag"
326 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
327
328 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:337
329 msgid "get verbose mode"
330 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
331
332 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:946
333 msgid "get SELinux security context"
334 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
335
336 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:811 fish/cmds.c:814
337 msgid "list extended attributes of a file or directory"
338 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
339
340 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:727
341 msgid "expand a wildcard path"
342 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
343
344 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:646
345 msgid "install GRUB"
346 msgstr "instaluje program GRUB"
347
348 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:751
349 msgid "return first 10 lines of a file"
350 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
351
352 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:754
353 msgid "return first N lines of a file"
354 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
355
356 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:676
357 msgid "dump a file in hexadecimal"
358 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
359
360 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:772
361 msgid "list files in an initrd"
362 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
363
364 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:928
365 msgid "add an inotify watch"
366 msgstr "dodaje obserwację inotify"
367
368 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:940
369 msgid "close the inotify handle"
370 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
371
372 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:937
373 msgid "return list of watched files that had events"
374 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
375
376 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:925
377 msgid "create an inotify handle"
378 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
379
380 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:934
381 msgid "return list of inotify events"
382 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
383
384 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:931
385 msgid "remove an inotify watch"
386 msgstr "usuwa obserwację inotify"
387
388 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:349
389 msgid "is busy processing a command"
390 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
391
392 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:343
393 msgid "is in configuration state"
394 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
395
396 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:499 fish/cmds.c:502
397 msgid "test if file exists"
398 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
399
400 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:346
401 msgid "is launching subprocess"
402 msgstr "uruchamia podprocesy"
403
404 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:340
405 msgid "is ready to accept commands"
406 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
407
408 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:295
409 msgid "kill the qemu subprocess"
410 msgstr "niszczy podproces QEMU"
411
412 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:292
413 msgid "launch the qemu subprocess"
414 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
415
416 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:409
417 msgid "list the block devices"
418 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
419
420 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:412
421 msgid "list the partitions"
422 msgstr "wyświetla listę partycji"
423
424 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:403
425 msgid "list the files in a directory (long format)"
426 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
427
428 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:880 fish/cmds.c:883
429 msgid "create a hard link"
430 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
431
432 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:886 fish/cmds.c:889
433 msgid "create a symbolic link"
434 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
435
436 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:823 fish/cmds.c:826
437 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
438 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
439
440 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:406
441 msgid "list the files in a directory"
442 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
443
444 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:817 fish/cmds.c:820
445 msgid "set extended attribute of a file or directory"
446 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
447
448 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:547
449 msgid "get file information for a symbolic link"
450 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
451
452 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1000
453 msgid "lstat on multiple files"
454 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
455
456 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:508 fish/cmds.c:511
457 msgid "create an LVM volume group"
458 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
459
460 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:532
461 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
462 msgstr ""
463 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
464
465 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:619
466 msgid "remove an LVM logical volume"
467 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
468
469 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:703
470 msgid "resize an LVM logical volume"
471 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
472
473 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:421 fish/cmds.c:430
474 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
475 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
476
477 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1003
478 msgid "lgetxattr on multiple files"
479 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
480
481 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:484
482 msgid "create a directory"
483 msgstr "tworzy katalog"
484
485 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:994
486 msgid "create a directory with a particular mode"
487 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
488
489 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:487
490 msgid "create a directory and parents"
491 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
492
493 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:739
494 msgid "create a temporary directory"
495 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
496
497 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:961
498 #: fish/cmds.c:964 fish/cmds.c:967
499 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
500 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
501
502 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:952
503 msgid "make ext2/3/4 external journal"
504 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
505
506 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:955
507 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
508 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
509
510 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:958
511 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
512 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
513
514 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:790
515 msgid "make FIFO (named pipe)"
516 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
517
518 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:514
519 msgid "make a filesystem"
520 msgstr "tworzy system plików"
521
522 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:949
523 msgid "make a filesystem with block size"
524 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
525
526 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:832
527 msgid "create a mountpoint"
528 msgstr "tworzy punkt montowania"
529
530 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:787
531 msgid "make block, character or FIFO devices"
532 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
533
534 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:793
535 msgid "make block device node"
536 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
537
538 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:796
539 msgid "make char device node"
540 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
541
542 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:778
543 msgid "create a swap partition"
544 msgstr "tworzy partycję wymiany"
545
546 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:781
547 msgid "create a swap partition with a label"
548 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
549
550 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:784
551 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
552 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
553
554 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:922
555 msgid "create a swap file"
556 msgstr "tworzy plik wymiany"
557
558 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:970
559 msgid "load a kernel module"
560 msgstr "wczytuje moduł jądra"
561
562 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:391
563 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
564 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
565
566 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:775
567 msgid "mount a file using the loop device"
568 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
569
570 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:610
571 msgid "mount a guest disk with mount options"
572 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
573
574 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:607
575 msgid "mount a guest disk, read-only"
576 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
577
578 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:613
579 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
580 msgstr ""
581 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
582 "plików"
583
584 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:829
585 msgid "show mountpoints"
586 msgstr "wyświetla punkty montowania"
587
588 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:526
589 msgid "show mounted filesystems"
590 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
591
592 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:655
593 msgid "move a file"
594 msgstr "przenosi plik"
595
596 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:718
597 msgid "probe NTFS volume"
598 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
599
600 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1015
601 msgid "add a partition to the device"
602 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
603
604 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1018
605 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
606 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
607
608 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1030
609 msgid "get the partition table type"
610 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
611
612 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1012
613 msgid "create an empty partition table"
614 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
615
616 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1027
617 msgid "list partitions on a device"
618 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
619
620 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1021
621 msgid "make a partition bootable"
622 msgstr "zmienia partycję na startową"
623
624 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1024
625 msgid "set partition name"
626 msgstr "ustawia nazwę partycji"
627
628 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:664
629 msgid "ping the guest daemon"
630 msgstr "odpytuje demona gościa"
631
632 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1009
633 msgid "read part of a file"
634 msgstr "odczytuje część pliku"
635
636 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:505
637 msgid "create an LVM physical volume"
638 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
639
640 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:625
641 msgid "remove an LVM physical volume"
642 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
643
644 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:682
645 msgid "resize an LVM physical volume"
646 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
647
648 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:415 fish/cmds.c:424
649 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
650 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
651
652 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:838
653 msgid "read a file"
654 msgstr "odczytuje plik"
655
656 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:433
657 msgid "read file as lines"
658 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
659
660 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:802
661 msgid "read directories entries"
662 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
663
664 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:892
665 msgid "read the target of a symbolic link"
666 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
667
668 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1006
669 msgid "readlink on multiple files"
670 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
671
672 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:877
673 msgid "canonicalized absolute pathname"
674 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
675
676 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:706
677 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
678 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
679
680 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:475
681 msgid "remove a file"
682 msgstr "usuwa plik"
683
684 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:481
685 msgid "remove a file or directory recursively"
686 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
687
688 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:478
689 msgid "remove a directory"
690 msgstr "usuwa katalog"
691
692 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:835
693 msgid "remove a mountpoint"
694 msgstr "usuwa punkt montowania"
695
696 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:730
697 msgid "scrub (securely wipe) a device"
698 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
699
700 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:733
701 msgid "scrub (securely wipe) a file"
702 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
703
704 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:736
705 msgid "scrub (securely wipe) free space"
706 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
707
708 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:322
709 msgid "add options to kernel command line"
710 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
711
712 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:328
713 msgid "set autosync mode"
714 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
715
716 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:379
717 msgid "enable or disable direct appliance mode"
718 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
719
720 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:628
721 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
722 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
723
724 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:634
725 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
726 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
727
728 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:355
729 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
730 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
731
732 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:316
733 msgid "set the search path"
734 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
735
736 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:310
737 msgid "set the qemu binary"
738 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
739
740 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:385
741 msgid "enable or disable the recovery process"
742 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
743
744 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:367
745 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
746 msgstr ""
747 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
748
749 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:373
750 msgid "enable or disable command traces"
751 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
752
753 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:334
754 msgid "set verbose mode"
755 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
756
757 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:943
758 msgid "set SELinux security context"
759 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
760
761 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:517 fish/cmds.c:805
762 msgid "create partitions on a block device"
763 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
764
765 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:685
766 msgid "modify a single partition on a block device"
767 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
768
769 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:694
770 msgid "display the disk geometry from the partition table"
771 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
772
773 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:691
774 msgid "display the kernel geometry"
775 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
776
777 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:688
778 msgid "display the partition table"
779 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
780
781 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:721
782 msgid "run a command via the shell"
783 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
784
785 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:724
786 msgid "run a command via the shell returning lines"
787 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
788
789 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:715
790 msgid "sleep for some seconds"
791 msgstr "usypia na kilka sekund"
792
793 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:544
794 msgid "get file information"
795 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
796
797 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:550
798 msgid "get file system statistics"
799 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
800
801 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:670 fish/cmds.c:673
802 msgid "print the printable strings in a file"
803 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
804
805 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:901
806 msgid "disable swap on device"
807 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
808
809 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:907
810 msgid "disable swap on file"
811 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
812
813 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:913
814 msgid "disable swap on labeled swap partition"
815 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
816
817 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:919
818 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
819 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
820
821 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:898
822 msgid "enable swap on device"
823 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
824
825 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:904
826 msgid "enable swap on file"
827 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
828
829 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:910
830 msgid "enable swap on labeled swap partition"
831 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
832
833 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:916
834 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
835 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
836
837 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:394
838 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
839 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
840
841 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:757
842 msgid "return last 10 lines of a file"
843 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
844
845 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:760
846 msgid "return last N lines of a file"
847 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
848
849 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:595
850 msgid "unpack tarfile to directory"
851 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
852
853 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:598
854 msgid "pack directory into tarfile"
855 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
856
857 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:601
858 msgid "unpack compressed tarball to directory"
859 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
860
861 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:604
862 msgid "pack directory into compressed tarball"
863 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
864
865 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:397
866 msgid "update file timestamps or create a new file"
867 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
868
869 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:985
870 msgid "truncate a file to zero size"
871 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
872
873 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:988
874 msgid "truncate a file to a particular size"
875 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
876
877 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:553
878 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
879 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
880
881 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:799
882 msgid "set file mode creation mask (umask)"
883 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
884
885 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:523
886 msgid "unmount a filesystem"
887 msgstr "odmontowuje system plików"
888
889 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:529
890 msgid "unmount all filesystems"
891 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
892
893 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:586
894 msgid "upload a file from the local machine"
895 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
896
897 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:991
898 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
899 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
900
901 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:364
902 msgid "get the library version number"
903 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
904
905 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:982
906 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
907 msgstr ""
908 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
909 "zamontowanemu urządzeniu"
910
911 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:700
912 msgid "activate or deactivate some volume groups"
913 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
914
915 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:697
916 msgid "activate or deactivate all volume groups"
917 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
918
919 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:622
920 msgid "remove an LVM volume group"
921 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
922
923 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:418 fish/cmds.c:427
924 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
925 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
926
927 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:748
928 msgid "count characters in a file"
929 msgstr "liczy znaki w pliku"
930
931 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:742
932 msgid "count lines in a file"
933 msgstr "liczy wiersze w pliku"
934
935 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:745
936 msgid "count words in a file"
937 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
938
939 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:520
940 msgid "create a file"
941 msgstr "tworzy plik"
942
943 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:643
944 msgid "write zeroes to the device"
945 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
946
947 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:679
948 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
949 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
950
951 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:808
952 msgid "determine file type inside a compressed file"
953 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
954
955 #: fish/cmds.c:286
956 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
957 msgstr ""
958 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
959 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
960 "o poleceniu."
961
962 #: fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1329 fish/cmds.c:1342 fish/cmds.c:1356
963 #: fish/cmds.c:1370 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1400 fish/cmds.c:1413
964 #: fish/cmds.c:1428 fish/cmds.c:1441 fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1469
965 #: fish/cmds.c:1483 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1511 fish/cmds.c:1524
966 #: fish/cmds.c:1538 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1566 fish/cmds.c:1580
967 #: fish/cmds.c:1594 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1622 fish/cmds.c:1636
968 #: fish/cmds.c:1650 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1679 fish/cmds.c:1694
969 #: fish/cmds.c:1707 fish/cmds.c:1722 fish/cmds.c:1735 fish/cmds.c:1750
970 #: fish/cmds.c:1763 fish/cmds.c:1779 fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1806
971 #: fish/cmds.c:1822 fish/cmds.c:1841 fish/cmds.c:1860 fish/cmds.c:1878
972 #: fish/cmds.c:1893 fish/cmds.c:1908 fish/cmds.c:1923 fish/cmds.c:1938
973 #: fish/cmds.c:1953 fish/cmds.c:1968 fish/cmds.c:1983 fish/cmds.c:1999
974 #: fish/cmds.c:2019 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2049 fish/cmds.c:2068
975 #: fish/cmds.c:2087 fish/cmds.c:2105 fish/cmds.c:2122 fish/cmds.c:2138
976 #: fish/cmds.c:2155 fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2186 fish/cmds.c:2198
977 #: fish/cmds.c:2211 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2244 fish/cmds.c:2260
978 #: fish/cmds.c:2276 fish/cmds.c:2292 fish/cmds.c:2309 fish/cmds.c:2328
979 #: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2400
980 #: fish/cmds.c:2415 fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2451 fish/cmds.c:2470
981 #: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2538
982 #: fish/cmds.c:2550 fish/cmds.c:2563 fish/cmds.c:2582 fish/cmds.c:2601
983 #: fish/cmds.c:2620 fish/cmds.c:2639 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2677
984 #: fish/cmds.c:2694 fish/cmds.c:2708 fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2738
985 #: fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2802
986 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2865
987 #: fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2936
988 #: fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2970 fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:3006
989 #: fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3072
990 #: fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3102 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135
991 #: fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3203
992 #: fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3275
993 #: fish/cmds.c:3290 fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3325 fish/cmds.c:3345
994 #: fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3417
995 #: fish/cmds.c:3436 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3470 fish/cmds.c:3487
996 #: fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3549
997 #: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:3614
998 #: fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3681
999 #: fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3750
1000 #: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3826
1001 #: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3896
1002 #: fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3968
1003 #: fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4022 fish/cmds.c:4042
1004 #: fish/cmds.c:4064 fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4119
1005 #: fish/cmds.c:4137 fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4198
1006 #: fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4274
1007 #: fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4339
1008 #: fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4423
1009 #: fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4507
1010 #: fish/cmds.c:4528 fish/cmds.c:4549 fish/cmds.c:4570 fish/cmds.c:4590
1011 #: fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4664
1012 #: fish/cmds.c:4681 fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4732
1013 #: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4792
1014 #: fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4850
1015 #: fish/cmds.c:4865 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4912
1016 #: fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4953 fish/cmds.c:4971
1017 #: fish/cmds.c:4988 fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5023 fish/cmds.c:5042
1018 #: fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5113
1019 #: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5186
1020 #: fish/cmds.c:5203 fish/cmds.c:5224 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5264
1021 #: fish/cmds.c:5283 fish/cmds.c:5306 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5354
1022 #: fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5429
1023 #: fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5499
1024 #: fish/cmds.c:5517 fish/cmds.c:5534
1025 #, c-format
1026 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1027 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1028
1029 #: fish/cmds.c:1318 fish/cmds.c:1330 fish/cmds.c:1343 fish/cmds.c:1357
1030 #: fish/cmds.c:1371 fish/cmds.c:1386 fish/cmds.c:1401 fish/cmds.c:1414
1031 #: fish/cmds.c:1429 fish/cmds.c:1442 fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1470
1032 #: fish/cmds.c:1484 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1525
1033 #: fish/cmds.c:1539 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1567 fish/cmds.c:1581
1034 #: fish/cmds.c:1595 fish/cmds.c:1610 fish/cmds.c:1623 fish/cmds.c:1637
1035 #: fish/cmds.c:1651 fish/cmds.c:1667 fish/cmds.c:1680 fish/cmds.c:1695
1036 #: fish/cmds.c:1708 fish/cmds.c:1723 fish/cmds.c:1736 fish/cmds.c:1751
1037 #: fish/cmds.c:1764 fish/cmds.c:1780 fish/cmds.c:1794 fish/cmds.c:1807
1038 #: fish/cmds.c:1823 fish/cmds.c:1842 fish/cmds.c:1861 fish/cmds.c:1879
1039 #: fish/cmds.c:1894 fish/cmds.c:1909 fish/cmds.c:1924 fish/cmds.c:1939
1040 #: fish/cmds.c:1954 fish/cmds.c:1969 fish/cmds.c:1984 fish/cmds.c:2000
1041 #: fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2050 fish/cmds.c:2069
1042 #: fish/cmds.c:2088 fish/cmds.c:2106 fish/cmds.c:2123 fish/cmds.c:2139
1043 #: fish/cmds.c:2156 fish/cmds.c:2171 fish/cmds.c:2187 fish/cmds.c:2199
1044 #: fish/cmds.c:2212 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2245 fish/cmds.c:2261
1045 #: fish/cmds.c:2277 fish/cmds.c:2293 fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2329
1046 #: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2383 fish/cmds.c:2401
1047 #: fish/cmds.c:2416 fish/cmds.c:2435 fish/cmds.c:2452 fish/cmds.c:2471
1048 #: fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2511 fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2539
1049 #: fish/cmds.c:2551 fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2583 fish/cmds.c:2602
1050 #: fish/cmds.c:2621 fish/cmds.c:2640 fish/cmds.c:2659 fish/cmds.c:2678
1051 #: fish/cmds.c:2695 fish/cmds.c:2709 fish/cmds.c:2723 fish/cmds.c:2739
1052 #: fish/cmds.c:2755 fish/cmds.c:2772 fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2803
1053 #: fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2833 fish/cmds.c:2848 fish/cmds.c:2866
1054 #: fish/cmds.c:2884 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2937
1055 #: fish/cmds.c:2953 fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:3007
1056 #: fish/cmds.c:3025 fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3073
1057 #: fish/cmds.c:3088 fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3136
1058 #: fish/cmds.c:3154 fish/cmds.c:3171 fish/cmds.c:3186 fish/cmds.c:3204
1059 #: fish/cmds.c:3224 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3276
1060 #: fish/cmds.c:3291 fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3326 fish/cmds.c:3346
1061 #: fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3418
1062 #: fish/cmds.c:3437 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3471 fish/cmds.c:3488
1063 #: fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3550
1064 #: fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3598 fish/cmds.c:3615
1065 #: fish/cmds.c:3632 fish/cmds.c:3649 fish/cmds.c:3668 fish/cmds.c:3682
1066 #: fish/cmds.c:3698 fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3751
1067 #: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3827
1068 #: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3897
1069 #: fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3935 fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3969
1070 #: fish/cmds.c:3985 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4043
1071 #: fish/cmds.c:4065 fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4120
1072 #: fish/cmds.c:4138 fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4199
1073 #: fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4259 fish/cmds.c:4275
1074 #: fish/cmds.c:4291 fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4320 fish/cmds.c:4340
1075 #: fish/cmds.c:4361 fish/cmds.c:4382 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4424
1076 #: fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4466 fish/cmds.c:4487 fish/cmds.c:4508
1077 #: fish/cmds.c:4529 fish/cmds.c:4550 fish/cmds.c:4571 fish/cmds.c:4591
1078 #: fish/cmds.c:4611 fish/cmds.c:4629 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4665
1079 #: fish/cmds.c:4682 fish/cmds.c:4702 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4733
1080 #: fish/cmds.c:4747 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4793
1081 #: fish/cmds.c:4807 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4851
1082 #: fish/cmds.c:4866 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4898 fish/cmds.c:4913
1083 #: fish/cmds.c:4928 fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4954 fish/cmds.c:4972
1084 #: fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5006 fish/cmds.c:5024 fish/cmds.c:5043
1085 #: fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5114
1086 #: fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5170 fish/cmds.c:5187
1087 #: fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5246 fish/cmds.c:5265
1088 #: fish/cmds.c:5284 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5355
1089 #: fish/cmds.c:5377 fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5430
1090 #: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5481 fish/cmds.c:5500
1091 #: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5535
1092 #, c-format
1093 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1094 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1095
1096 #: fish/cmds.c:6301
1097 #, c-format
1098 msgid "%s: unknown command\n"
1099 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1100
1101 #: fish/edit.c:86
1102 #, c-format
1103 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1104 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1105
1106 #: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:868
1107 #, c-format
1108 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1109 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1110
1111 #: fish/fish.c:96
1112 #, c-format
1113 msgid ""
1114 "%s: guest filesystem shell\n"
1115 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1116 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1117 "Usage:\n"
1118 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1119 "  %s -i libvirt-domain\n"
1120 "  %s -i disk-image(s)\n"
1121 "or for interactive use:\n"
1122 "  %s\n"
1123 "or from a shell script:\n"
1124 "  %s <<EOF\n"
1125 "  cmd\n"
1126 "  ...\n"
1127 "  EOF\n"
1128 "Options:\n"
1129 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1130 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1131 "  -a|--add image       Add image\n"
1132 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1133 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1134 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1135 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1136 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1137 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1138 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1139 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1140 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1141 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1142 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1143 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1144 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1145 msgstr ""
1146 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1147 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1148 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1149 "Użycie:\n"
1150 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1151 "  %s -i domena-libvirt\n"
1152 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1153 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1154 "  %s\n"
1155 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1156 "  %s <<EOF\n"
1157 "  polecenie\n"
1158 "  ...\n"
1159 "  EOF\n"
1160 "Opcje:\n"
1161 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1162 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1163 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1164 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1165 "                       pomocą Tab\n"
1166 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1167 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1168 "                       montowania dysków\n"
1169 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1170 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1171 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1172 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1173 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1174 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1175 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1176 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1177 "                       wykonaniem\n"
1178 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1179 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1180
1181 #: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:961
1182 #, c-format
1183 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1184 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1185
1186 #: fish/fish.c:223
1187 #, c-format
1188 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1189 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1190
1191 #: fish/fish.c:230
1192 #, c-format
1193 msgid ""
1194 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1195 msgstr ""
1196 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1197
1198 #: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:1006
1199 #, c-format
1200 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1201 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1202
1203 #: fish/fish.c:266
1204 #, c-format
1205 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1206 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1207
1208 #: fish/fish.c:339
1209 #, c-format
1210 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1211 msgstr ""
1212 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1213
1214 #: fish/fish.c:346
1215 #, c-format
1216 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1217 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1218
1219 #: fish/fish.c:356
1220 #, c-format
1221 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1222 msgstr ""
1223 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1224
1225 #: fish/fish.c:402
1226 #, c-format
1227 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1228 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1229
1230 #: fish/fish.c:410
1231 #, c-format
1232 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1233 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1234
1235 #: fish/fish.c:416
1236 #, c-format
1237 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1238 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1239
1240 #: fish/fish.c:561
1241 #, c-format
1242 msgid ""
1243 "\n"
1244 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1245 "editing virtual machine filesystems.\n"
1246 "\n"
1247 "Type: 'help' for help with commands\n"
1248 "      'quit' to quit the shell\n"
1249 "\n"
1250 msgstr ""
1251 "\n"
1252 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1253 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1254 "\n"
1255 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1256 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1257 "\n"
1258
1259 #: fish/fish.c:641
1260 #, c-format
1261 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1262 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1263
1264 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1265 #, c-format
1266 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1267 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1268
1269 #: fish/fish.c:658
1270 #, c-format
1271 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1272 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1273
1274 #: fish/fish.c:713
1275 #, c-format
1276 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1277 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1278
1279 #: fish/fish.c:730
1280 #, c-format
1281 msgid "%s: too many arguments\n"
1282 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1283
1284 #: fish/fish.c:759
1285 #, c-format
1286 msgid "%s: empty command on command line\n"
1287 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1288
1289 #: fish/fish.c:913
1290 msgid "display a list of commands or help on a command"
1291 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1292
1293 #: fish/fish.c:915
1294 msgid "quit guestfish"
1295 msgstr "kończy pracę guestfish"
1296
1297 #: fish/fish.c:918
1298 msgid "allocate an image"
1299 msgstr "przydziela obraz"
1300
1301 #: fish/fish.c:920
1302 msgid "display a line of text"
1303 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1304
1305 #: fish/fish.c:922
1306 msgid "edit a file in the image"
1307 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1308
1309 #: fish/fish.c:924
1310 msgid "local change directory"
1311 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1312
1313 #: fish/fish.c:926
1314 msgid "expand wildcards in command"
1315 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1316
1317 #: fish/fish.c:928
1318 msgid "view a file in the pager"
1319 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1320
1321 #: fish/fish.c:930
1322 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1323 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1324
1325 #: fish/fish.c:932
1326 msgid "allocate a sparse image file"
1327 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1328
1329 #: fish/fish.c:934
1330 msgid "measure time taken to run command"
1331 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1332
1333 #: fish/fish.c:946
1334 #, c-format
1335 msgid ""
1336 "alloc - allocate an image\n"
1337 "     alloc <filename> <size>\n"
1338 "\n"
1339 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1340 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1341 "\n"
1342 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1343 "\n"
1344 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1345 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1346 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1347 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1348 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1349 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1350 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1351 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1352 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1353 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1354 msgstr ""
1355 "alloc - przydziela obraz\n"
1356 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1357 "\n"
1358 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1359 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1360 "\n"
1361 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1362 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1363 "\n"
1364 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1365 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1366 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1367 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1368 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1369 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1370 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1371 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1372 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1373 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1374
1375 #: fish/fish.c:965
1376 #, c-format
1377 msgid ""
1378 "echo - display a line of text\n"
1379 "     echo [<params> ...]\n"
1380 "\n"
1381 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1382 msgstr ""
1383 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1384 "     echo [<parametry> ...]\n"
1385 "\n"
1386 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1387
1388 #: fish/fish.c:972
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "edit - edit a file in the image\n"
1392 "     edit <filename>\n"
1393 "\n"
1394 "    This is used to edit a file.\n"
1395 "\n"
1396 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1397 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1398 "\n"
1399 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1400 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1401 "\n"
1402 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1403 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1404 msgstr ""
1405 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1406 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1407 "\n"
1408 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1409 "\n"
1410 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1411 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1412 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1413 "\n"
1414 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1415 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1416 "\n"
1417 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1418 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1419
1420 #: fish/fish.c:986
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "lcd - local change directory\n"
1424 "    lcd <directory>\n"
1425 "\n"
1426 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1427 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1428 "    place.\n"
1429 msgstr ""
1430 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1431 "    lcd <katalog>\n"
1432 "\n"
1433 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1434 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1435
1436 #: fish/fish.c:993
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "glob - expand wildcards in command\n"
1440 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1441 "\n"
1442 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1443 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1444 "    once for each expanded argument.\n"
1445 msgstr ""
1446 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1447 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1448 "\n"
1449 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1450 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1451 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1452 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1453
1454 #: fish/fish.c:1000
1455 #, c-format
1456 msgid ""
1457 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1458 "     help cmd\n"
1459 "     help\n"
1460 msgstr ""
1461 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1462 "     help polecenie\n"
1463 "     help\n"
1464
1465 #: fish/fish.c:1005
1466 #, c-format
1467 msgid ""
1468 "more - view a file in the pager\n"
1469 "     more <filename>\n"
1470 "\n"
1471 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1472 "\n"
1473 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1474 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1475 "\n"
1476 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1477 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1478 "\n"
1479 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1480 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1481 msgstr ""
1482 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1483 "     more <nazwa_pliku>\n"
1484 "\n"
1485 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1486 "\n"
1487 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1488 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1489 "\n"
1490 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1491 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1492 "\n"
1493 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1494 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1495
1496 #: fish/fish.c:1021
1497 #, c-format
1498 msgid ""
1499 "quit - quit guestfish\n"
1500 "     quit\n"
1501 msgstr ""
1502 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1503 "     quit\n"
1504
1505 #: fish/fish.c:1024
1506 #, c-format
1507 msgid ""
1508 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1509 "     reopen\n"
1510 "\n"
1511 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1512 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1513 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1514 msgstr ""
1515 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1516 "     reopen\n"
1517 "\n"
1518 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1519 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1520 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1521 "przydatne do testowania.\n"
1522
1523 #: fish/fish.c:1031
1524 #, c-format
1525 msgid ""
1526 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1527 "     sparse <filename> <size>\n"
1528 "\n"
1529 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1530 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1531 "\n"
1532 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1533 "    command, except that the image file is allocated\n"
1534 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1535 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1536 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1537 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1538 "    space during a write operation.\n"
1539 "\n"
1540 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1541 "\n"
1542 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1543 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1544 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1545 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1546 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1547 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1548 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1549 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1550 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1551 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1552 msgstr ""
1553 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1554 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1555 "\n"
1556 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1557 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1558 "\n"
1559 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1560 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1561 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1562 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1563 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1564 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1565 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1566 "\n"
1567 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1568 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1569 "\n"
1570 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1571 "    <nn>             liczba kilobajtów\n"
1572 "      np.: 1440      standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1573 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1574 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1575 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1576 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1577 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1578 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1579 "    <nn>sektory        liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1580
1581 #: fish/fish.c:1058
1582 #, c-format
1583 msgid ""
1584 "time - measure time taken to run command\n"
1585 "    time <command> [<args> ...]\n"
1586 "\n"
1587 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1588 "    time afterwards.\n"
1589 msgstr ""
1590 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1591 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1592 "\n"
1593 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1594
1595 #: fish/fish.c:1064
1596 #, c-format
1597 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1598 msgstr ""
1599 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1600 "poleceń\n"
1601
1602 #: fish/fish.c:1220
1603 #, c-format
1604 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1605 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1606
1607 #: fish/glob.c:52
1608 #, c-format
1609 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1610 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1611
1612 #: fish/glob.c:72
1613 #, c-format
1614 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1615 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1616
1617 #: fish/lcd.c:34
1618 #, c-format
1619 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1620 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1621
1622 #: fish/more.c:40
1623 #, c-format
1624 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1625 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1626
1627 #: fish/rc.c:249
1628 #, c-format
1629 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1630 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1631
1632 #: fish/rc.c:254
1633 #, c-format
1634 msgid ""
1635 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1636 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1637 msgstr ""
1638 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1639 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1640 "zgadzać.\n"
1641
1642 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1643 #, c-format
1644 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1645 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1646
1647 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1648 #, c-format
1649 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1650 msgstr ""
1651 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1652 "serwera\n"
1653
1654 #: fish/rc.c:380
1655 #, c-format
1656 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1657 msgstr ""
1658 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1659
1660 #: fish/reopen.c:36
1661 #, c-format
1662 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1663 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1664
1665 #: fish/reopen.c:46
1666 #, c-format
1667 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1668 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1669
1670 #: fish/time.c:35
1671 #, c-format
1672 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1673 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1674
1675 #: fuse/guestmount.c:872
1676 #, c-format
1677 msgid ""
1678 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1679 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1680 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1681 "Usage:\n"
1682 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1683 "Options:\n"
1684 "  -a|--add image       Add image\n"
1685 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1686 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1687 "  --help               Display help message and exit\n"
1688 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1689 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1690 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1691 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1692 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1693 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1694 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1695 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1696 msgstr ""
1697 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1698 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1699 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1700 "Użycie:\n"
1701 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1702 "Opcje:\n"
1703 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1704 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1705 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1706 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1707 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1708 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1709 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1710 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1711 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1712 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1713 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1714 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1715 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1716 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1717
1718 #: fuse/guestmount.c:1077
1719 #, c-format
1720 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1721 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1722
1723 #: fuse/guestmount.c:1085
1724 #, c-format
1725 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1726 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1727
1728 #: src/guestfs.c:255
1729 #, c-format
1730 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1731 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1732
1733 #: src/guestfs.c:358
1734 #, c-format
1735 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1736 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1737
1738 #: src/guestfs.c:709
1739 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1740 msgstr ""
1741 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1742
1743 #: src/guestfs.c:723
1744 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1745 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1746
1747 #: src/guestfs.c:737
1748 #, c-format
1749 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1750 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1751
1752 #: src/guestfs.c:757 src/guestfs.c:796 src/guestfs.c:814
1753 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1754 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1755
1756 #: src/guestfs.c:899
1757 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1758 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1759
1760 #: src/guestfs.c:904
1761 msgid "qemu has already been launched"
1762 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1763
1764 #: src/guestfs.c:912
1765 #, c-format
1766 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1767 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1768
1769 #: src/guestfs.c:1002
1770 #, c-format
1771 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1772 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1773
1774 #: src/guestfs.c:1394
1775 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1776 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1777
1778 #: src/guestfs.c:1413
1779 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1780 msgstr ""
1781 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1782 "błędów"
1783
1784 #: src/guestfs.c:1426
1785 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1786 msgstr ""
1787 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1788
1789 #: src/guestfs.c:1515
1790 #, c-format
1791 msgid "external command failed: %s"
1792 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1793
1794 #: src/guestfs.c:1593
1795 #, c-format
1796 msgid ""
1797 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1798 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1799 msgstr ""
1800 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1801 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1802
1803 #: src/guestfs.c:1732
1804 msgid "qemu has not been launched yet"
1805 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1806
1807 #: src/guestfs.c:1743
1808 msgid "no subprocess to kill"
1809 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1810
1811 #: src/guestfs.c:1865
1812 #, c-format
1813 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1814 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1815
1816 #: src/guestfs.c:1888
1817 #, c-format
1818 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1819 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1820
1821 #: src/guestfs.c:1996
1822 #, c-format
1823 msgid ""
1824 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1825 msgstr ""
1826 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1827 "x\n"
1828
1829 #: src/guestfs.c:2154 src/guestfs.c:2208
1830 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1831 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1832
1833 #: src/guestfs.c:2170
1834 #, c-format
1835 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1836 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1837
1838 #: src/guestfs.c:2185
1839 #, c-format
1840 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1841 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1842
1843 #: src/guestfs.c:2307
1844 #, c-format
1845 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1846 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1847
1848 #: src/guestfs.c:2329
1849 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1850 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1851
1852 #: src/guestfs.c:2338
1853 msgid "dispatch failed to marshal args"
1854 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1855
1856 #: src/guestfs.c:2468
1857 #, c-format
1858 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1859 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1860
1861 #: src/guestfs.c:2484
1862 #, c-format
1863 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1864 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1865
1866 #: src/guestfs.c:2608
1867 #, c-format
1868 msgid "%s: error in chunked encoding"
1869 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1870
1871 #: src/guestfs.c:2636
1872 msgid "write to daemon socket"
1873 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1874
1875 #: src/guestfs.c:2659
1876 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1877 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1878
1879 #: src/guestfs.c:2664
1880 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1881 msgstr ""
1882 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1883 "fragmentów pliku"
1884
1885 #: src/guestfs.c:2672
1886 msgid "failed to parse file chunk"
1887 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1888
1889 #: src/guestfs.c:2681
1890 msgid "file receive cancelled by daemon"
1891 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1892
1893 #: test-tool/test-tool.c:69
1894 #, c-format
1895 msgid ""
1896 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1897 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1898 "Usage:\n"
1899 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1900 "Options:\n"
1901 "  --help         Display usage\n"
1902 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1903 "                 Helper program (default: %s)\n"
1904 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1905 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1906 "  --timeout n\n"
1907 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1908 msgstr ""
1909 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1910 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1911 "Użycie:\n"
1912 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1913 "Opcje:\n"
1914 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1915 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1916 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1917 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1918 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1919 "  --timeout n\n"
1920 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1921 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1922
1923 #: test-tool/test-tool.c:121
1924 #, c-format
1925 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1926 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1927
1928 #: test-tool/test-tool.c:130
1929 #, c-format
1930 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1931 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1932
1933 #: test-tool/test-tool.c:142
1934 #, c-format
1935 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1936 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1937
1938 #: test-tool/test-tool.c:165
1939 #, c-format
1940 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1941 msgstr ""
1942 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1943 "się\n"
1944
1945 #: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
1946 #, c-format
1947 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1948 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1949
1950 #: test-tool/test-tool.c:184
1951 #, c-format
1952 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1953 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1954
1955 #: test-tool/test-tool.c:206
1956 #, c-format
1957 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1958 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
1959
1960 #: test-tool/test-tool.c:218
1961 #, c-format
1962 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
1963 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
1964
1965 #: test-tool/test-tool.c:224
1966 #, c-format
1967 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
1968 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
1969
1970 #: test-tool/test-tool.c:230
1971 #, c-format
1972 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
1973 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
1974
1975 #: test-tool/test-tool.c:236
1976 #, c-format
1977 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
1978 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
1979
1980 #: test-tool/test-tool.c:242
1981 #, c-format
1982 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
1983 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
1984
1985 #: test-tool/test-tool.c:250
1986 #, c-format
1987 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
1988 msgstr ""
1989 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
1990 "nie powiódł się\n"
1991
1992 #: test-tool/test-tool.c:281
1993 #, c-format
1994 msgid ""
1995 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
1996 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
1997 msgstr ""
1998 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
1999 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2000
2001 #: test-tool/test-tool.c:289
2002 #, c-format
2003 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2004 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2005
2006 #: test-tool/test-tool.c:303
2007 #, c-format
2008 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2009 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2010
2011 #: test-tool/test-tool.c:352
2012 #, c-format
2013 msgid ""
2014 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2015 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2016 "\n"
2017 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2018 msgstr ""
2019 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2020 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2021 "\n"
2022 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2023
2024 #: test-tool/test-tool.c:368
2025 #, c-format
2026 msgid "command failed: %s"
2027 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2028
2029 #: test-tool/test-tool.c:376
2030 #, c-format
2031 msgid ""
2032 "Test tool helper program %s\n"
2033 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2034 "was built.\n"
2035 msgstr ""
2036 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2037 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2038
2039 #: test-tool/test-tool.c:410
2040 #, c-format
2041 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2042 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"