Version 1.3.12, update PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-14 12:38+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:35
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:49
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:75
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:164 fish/alloc.c:171
33 #, c-format
34 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
35 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
36
37 #: fish/cmds.c:38
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:38
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:335
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:332
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:338
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:428
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:425
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:1145
67 #, fuzzy
68 msgid "clear Augeas path"
69 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
70
71 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:479
72 msgid "close the current Augeas handle"
73 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:485
76 msgid "define an Augeas node"
77 msgstr "określa węzeł Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:482
80 msgid "define an Augeas variable"
81 msgstr "określa zmienną Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:488
84 msgid "look up the value of an Augeas path"
85 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:476
88 msgid "create a new Augeas handle"
89 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:494
92 msgid "insert a sibling Augeas node"
93 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:509
96 msgid "load files into the tree"
97 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
98
99 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:512
100 msgid "list Augeas nodes under augpath"
101 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
102
103 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:503
104 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
105 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:500
108 msgid "move Augeas node"
109 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
110
111 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:497
112 msgid "remove an Augeas path"
113 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:506
116 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
117 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
118
119 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:491
120 msgid "set Augeas path to value"
121 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
122
123 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:1076
124 msgid "test availability of some parts of the API"
125 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
126
127 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:1154
128 msgid "upload base64-encoded data to file"
129 msgstr ""
130
131 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:1157
132 #, fuzzy
133 msgid "download file and encode as base64"
134 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
135
136 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:620
137 msgid "flush device buffers"
138 msgstr "czyści bufory urządzenia"
139
140 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:608
141 msgid "get blocksize of block device"
142 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
143
144 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:602
145 msgid "is block device set to read-only"
146 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
147
148 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:617
149 msgid "get total size of device in bytes"
150 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
151
152 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:605
153 msgid "get sectorsize of block device"
154 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
155
156 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:614
157 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
158 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
159
160 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:623
161 msgid "reread partition table"
162 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
163
164 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:611
165 msgid "set blocksize of block device"
166 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
167
168 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:596
169 msgid "set block device to read-only"
170 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
171
172 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:599
173 msgid "set block device to read-write"
174 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
175
176 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1019
177 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
178 msgstr ""
179 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
180
181 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:440
182 msgid "list the contents of a file"
183 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
184
185 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:632
186 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
187 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
188
189 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1139
190 #, fuzzy
191 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
192 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
193
194 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1160
195 #, fuzzy
196 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
197 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
198
199 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:530
200 msgid "change file mode"
201 msgstr "zmienia tryb pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:533 fish/cmds.c:1037
204 msgid "change file owner and group"
205 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
206
207 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:578
208 msgid "run a command from the guest filesystem"
209 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
210
211 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:581
212 msgid "run a command, returning lines"
213 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
214
215 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:341
216 msgid "add qemu parameters"
217 msgstr "dodaje parametry QEMU"
218
219 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:1109
220 #, fuzzy
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:689
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:692
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:1079
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:656
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1151
241 #, fuzzy
242 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
243 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
244
245 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:803
246 msgid "report file system disk space usage"
247 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
248
249 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:806
250 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
251 msgstr ""
252 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
253
254 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:701
255 msgid "return kernel messages"
256 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
257
258 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:629
259 msgid "download a file to the local machine"
260 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
261
262 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:698
263 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
264 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
265
266 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:809
267 msgid "estimate file space usage"
268 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
269
270 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:752
271 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
272 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
273
274 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1013
275 msgid "echo arguments back to the client"
276 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
277
278 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:102
279 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311
280 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:319
281 #: fish/cmds.c:881 fish/cmds.c:884 fish/cmds.c:887 fish/cmds.c:890
282 #: fish/cmds.c:893 fish/cmds.c:896 fish/cmds.c:899 fish/cmds.c:902
283 #: fish/cmds.c:905 fish/cmds.c:908 fish/cmds.c:911 fish/cmds.c:914
284 msgid "return lines matching a pattern"
285 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
286
287 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:707
288 msgid "test if two files have equal contents"
289 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
290
291 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:536
292 msgid "test if file or directory exists"
293 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
294
295 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:935
296 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
297 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
298
299 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:575
300 msgid "determine file type"
301 msgstr "określa typ pliku"
302
303 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:1082
304 msgid "return the size of the file in bytes"
305 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
306
307 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1073
308 msgid "fill a file with octets"
309 msgstr "wypełnia plik oktetami"
310
311 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:1163
312 #, fuzzy
313 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
314 msgstr "wypełnia plik oktetami"
315
316 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:749
317 msgid "find all files and directories"
318 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
319
320 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:1016
321 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
322 msgstr ""
323 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
324
325 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:680
326 msgid "run the filesystem checker"
327 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
328
329 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:359
330 msgid "get the additional kernel options"
331 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
332
333 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:365
334 msgid "get autosync mode"
335 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
336
337 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:416
338 msgid "get direct appliance mode flag"
339 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
340
341 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:671
342 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
343 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
344
345 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:677
346 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
347 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
348
349 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:392
350 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
351 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
352
353 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:353
354 msgid "get the search path"
355 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
356
357 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:395
358 msgid "get PID of qemu subprocess"
359 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
360
361 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:347
362 msgid "get the qemu binary"
363 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
364
365 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:422
366 msgid "get recovery process enabled flag"
367 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
368
369 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:404
370 msgid "get SELinux enabled flag"
371 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
372
373 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:386
374 msgid "get the current state"
375 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
376
377 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:410
378 msgid "get command trace enabled flag"
379 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
380
381 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:1148
382 #, fuzzy
383 msgid "get the current umask"
384 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
385
386 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:371
387 msgid "get verbose mode"
388 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
389
390 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:986
391 msgid "get SELinux security context"
392 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
393
394 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:851 fish/cmds.c:854
395 msgid "list extended attributes of a file or directory"
396 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
397
398 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:767
399 msgid "expand a wildcard path"
400 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
401
402 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:686
403 msgid "install GRUB"
404 msgstr "instaluje program GRUB"
405
406 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:791
407 msgid "return first 10 lines of a file"
408 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
409
410 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:794
411 msgid "return first N lines of a file"
412 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
413
414 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:716
415 msgid "dump a file in hexadecimal"
416 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
417
418 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:1091
419 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
420 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
421
422 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:812
423 msgid "list files in an initrd"
424 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
425
426 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:968
427 msgid "add an inotify watch"
428 msgstr "dodaje obserwację inotify"
429
430 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:980
431 msgid "close the inotify handle"
432 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
433
434 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:977
435 msgid "return list of watched files that had events"
436 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
437
438 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:965
439 msgid "create an inotify handle"
440 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
441
442 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:974
443 msgid "return list of inotify events"
444 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
445
446 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:971
447 msgid "remove an inotify watch"
448 msgstr "usuwa obserwację inotify"
449
450 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:383
451 msgid "is busy processing a command"
452 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
453
454 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:377
455 msgid "is in configuration state"
456 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
457
458 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:539 fish/cmds.c:542
459 msgid "test if file exists"
460 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
461
462 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:380
463 msgid "is launching subprocess"
464 msgstr "uruchamia podprocesy"
465
466 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:374
467 msgid "is ready to accept commands"
468 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
469
470 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:329
471 msgid "kill the qemu subprocess"
472 msgstr "niszczy podproces QEMU"
473
474 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:326
475 msgid "launch the qemu subprocess"
476 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
477
478 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:449
479 msgid "list the block devices"
480 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
481
482 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:452
483 msgid "list the partitions"
484 msgstr "wyświetla listę partycji"
485
486 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:443
487 msgid "list the files in a directory (long format)"
488 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
489
490 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:920 fish/cmds.c:923
491 msgid "create a hard link"
492 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
493
494 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:926 fish/cmds.c:929
495 msgid "create a symbolic link"
496 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
497
498 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:863 fish/cmds.c:866
499 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
500 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
501
502 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:446
503 msgid "list the files in a directory"
504 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
505
506 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:857 fish/cmds.c:860
507 msgid "set extended attribute of a file or directory"
508 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
509
510 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:587
511 msgid "get file information for a symbolic link"
512 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
513
514 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:1040
515 msgid "lstat on multiple files"
516 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
517
518 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:551
519 #, fuzzy
520 msgid "create an LVM logical volume"
521 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
522
523 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:572
524 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
525 msgstr ""
526 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
527
528 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:659
529 msgid "remove an LVM logical volume"
530 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
531
532 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1085
533 msgid "rename an LVM logical volume"
534 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
535
536 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:743
537 msgid "resize an LVM logical volume"
538 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
539
540 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:1142
541 msgid "expand an LV to fill free space"
542 msgstr ""
543
544 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:461 fish/cmds.c:470
545 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
546 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
547
548 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:1100
549 #, fuzzy
550 msgid "get the UUID of a logical volume"
551 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
552
553 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:1043
554 msgid "lgetxattr on multiple files"
555 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
556
557 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:524
558 msgid "create a directory"
559 msgstr "tworzy katalog"
560
561 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1034
562 msgid "create a directory with a particular mode"
563 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
564
565 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:527
566 msgid "create a directory and parents"
567 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
568
569 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:779
570 msgid "create a temporary directory"
571 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
572
573 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:1001
574 #: fish/cmds.c:1004 fish/cmds.c:1007
575 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
576 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
577
578 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:992
579 msgid "make ext2/3/4 external journal"
580 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
581
582 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:995
583 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
584 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
585
586 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:998
587 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
588 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
589
590 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:830
591 msgid "make FIFO (named pipe)"
592 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
593
594 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:554
595 msgid "make a filesystem"
596 msgstr "tworzy system plików"
597
598 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:989
599 msgid "make a filesystem with block size"
600 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
601
602 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:872
603 msgid "create a mountpoint"
604 msgstr "tworzy punkt montowania"
605
606 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:827
607 msgid "make block, character or FIFO devices"
608 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
609
610 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:833
611 msgid "make block device node"
612 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
613
614 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:836
615 msgid "make char device node"
616 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
617
618 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:818
619 msgid "create a swap partition"
620 msgstr "tworzy partycję wymiany"
621
622 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:821
623 msgid "create a swap partition with a label"
624 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
625
626 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:824
627 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
628 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
629
630 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:962
631 msgid "create a swap file"
632 msgstr "tworzy plik wymiany"
633
634 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1010
635 msgid "load a kernel module"
636 msgstr "wczytuje moduł jądra"
637
638 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:431
639 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
640 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
641
642 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:815
643 msgid "mount a file using the loop device"
644 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
645
646 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:650
647 msgid "mount a guest disk with mount options"
648 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
649
650 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:647
651 msgid "mount a guest disk, read-only"
652 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
653
654 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:653
655 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
656 msgstr ""
657 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
658 "plików"
659
660 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:869
661 msgid "show mountpoints"
662 msgstr "wyświetla punkty montowania"
663
664 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:566
665 msgid "show mounted filesystems"
666 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
667
668 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:695
669 msgid "move a file"
670 msgstr "przenosi plik"
671
672 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:758
673 msgid "probe NTFS volume"
674 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
675
676 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1121
677 #, fuzzy
678 msgid "resize an NTFS filesystem"
679 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
680
681 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1055
682 msgid "add a partition to the device"
683 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
684
685 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1127
686 #, fuzzy
687 msgid "delete a partition"
688 msgstr "tworzy partycję wymiany"
689
690 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1058
691 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
692 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
693
694 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1130
695 #, fuzzy
696 msgid "return true if a partition is bootable"
697 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
698
699 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1133
700 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
701 msgstr ""
702
703 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1070
704 msgid "get the partition table type"
705 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
706
707 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1052
708 msgid "create an empty partition table"
709 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
710
711 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1067
712 msgid "list partitions on a device"
713 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
714
715 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1061
716 msgid "make a partition bootable"
717 msgstr "zmienia partycję na startową"
718
719 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1136
720 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
721 msgstr ""
722
723 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1064
724 msgid "set partition name"
725 msgstr "ustawia nazwę partycji"
726
727 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:704
728 msgid "ping the guest daemon"
729 msgstr "odpytuje demona gościa"
730
731 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1049
732 msgid "read part of a file"
733 msgstr "odczytuje część pliku"
734
735 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:545
736 msgid "create an LVM physical volume"
737 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
738
739 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:665
740 msgid "remove an LVM physical volume"
741 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
742
743 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:722
744 msgid "resize an LVM physical volume"
745 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
746
747 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:455 fish/cmds.c:464
748 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
749 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
750
751 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1094
752 #, fuzzy
753 msgid "get the UUID of a physical volume"
754 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
755
756 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:878
757 msgid "read a file"
758 msgstr "odczytuje plik"
759
760 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:473
761 msgid "read file as lines"
762 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
763
764 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:842
765 msgid "read directories entries"
766 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
767
768 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:932
769 msgid "read the target of a symbolic link"
770 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
771
772 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1046
773 msgid "readlink on multiple files"
774 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
775
776 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:917
777 msgid "canonicalized absolute pathname"
778 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
779
780 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:746
781 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
782 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
783
784 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:515
785 msgid "remove a file"
786 msgstr "usuwa plik"
787
788 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:521
789 msgid "remove a file or directory recursively"
790 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
791
792 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:518
793 msgid "remove a directory"
794 msgstr "usuwa katalog"
795
796 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:875
797 msgid "remove a mountpoint"
798 msgstr "usuwa punkt montowania"
799
800 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:770
801 msgid "scrub (securely wipe) a device"
802 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
803
804 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:773
805 msgid "scrub (securely wipe) a file"
806 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
807
808 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:776
809 msgid "scrub (securely wipe) free space"
810 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
811
812 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:356
813 msgid "add options to kernel command line"
814 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
815
816 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:362
817 msgid "set autosync mode"
818 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
819
820 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:413
821 msgid "enable or disable direct appliance mode"
822 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
823
824 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:668
825 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
826 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
827
828 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:674
829 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
830 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
831
832 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:389
833 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
834 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
835
836 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:350
837 msgid "set the search path"
838 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
839
840 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:344
841 msgid "set the qemu binary"
842 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
843
844 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:419
845 msgid "enable or disable the recovery process"
846 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
847
848 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:401
849 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
850 msgstr ""
851 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
852
853 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:407
854 msgid "enable or disable command traces"
855 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
856
857 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:368
858 msgid "set verbose mode"
859 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
860
861 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:983
862 msgid "set SELinux security context"
863 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
864
865 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:557 fish/cmds.c:845
866 msgid "create partitions on a block device"
867 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
868
869 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:725
870 msgid "modify a single partition on a block device"
871 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
872
873 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:734
874 msgid "display the disk geometry from the partition table"
875 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
876
877 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:731
878 msgid "display the kernel geometry"
879 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
880
881 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:728
882 msgid "display the partition table"
883 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
884
885 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:761
886 msgid "run a command via the shell"
887 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
888
889 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:764
890 msgid "run a command via the shell returning lines"
891 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
892
893 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:755
894 msgid "sleep for some seconds"
895 msgstr "usypia na kilka sekund"
896
897 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:584
898 msgid "get file information"
899 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
900
901 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:590
902 msgid "get file system statistics"
903 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
904
905 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:710 fish/cmds.c:713
906 msgid "print the printable strings in a file"
907 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
908
909 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:941
910 msgid "disable swap on device"
911 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
912
913 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:947
914 msgid "disable swap on file"
915 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
916
917 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:953
918 msgid "disable swap on labeled swap partition"
919 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
920
921 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:959
922 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
923 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
924
925 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:938
926 msgid "enable swap on device"
927 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
928
929 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:944
930 msgid "enable swap on file"
931 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
932
933 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:950
934 msgid "enable swap on labeled swap partition"
935 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
936
937 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:956
938 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
939 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
940
941 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:434
942 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
943 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
944
945 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:797
946 msgid "return last 10 lines of a file"
947 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
948
949 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:800
950 msgid "return last N lines of a file"
951 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
952
953 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:635
954 msgid "unpack tarfile to directory"
955 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
956
957 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:638
958 msgid "pack directory into tarfile"
959 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
960
961 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:641 fish/cmds.c:1115
962 msgid "unpack compressed tarball to directory"
963 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
964
965 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:644 fish/cmds.c:1118
966 msgid "pack directory into compressed tarball"
967 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
968
969 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:437
970 msgid "update file timestamps or create a new file"
971 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
972
973 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1025
974 msgid "truncate a file to zero size"
975 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
976
977 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1028
978 msgid "truncate a file to a particular size"
979 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
980
981 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:593
982 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
983 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
984
985 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:839
986 msgid "set file mode creation mask (umask)"
987 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
988
989 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:563
990 msgid "unmount a filesystem"
991 msgstr "odmontowuje system plików"
992
993 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:569
994 msgid "unmount all filesystems"
995 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
996
997 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:626
998 msgid "upload a file from the local machine"
999 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
1000
1001 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1031
1002 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1003 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1004
1005 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:398
1006 msgid "get the library version number"
1007 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1008
1009 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1022
1010 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1011 msgstr ""
1012 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1013 "zamontowanemu urządzeniu"
1014
1015 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:740
1016 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1017 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1018
1019 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:737
1020 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1021 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1022
1023 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:548
1024 msgid "create an LVM volume group"
1025 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1026
1027 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1106
1028 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1103
1032 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:662
1036 msgid "remove an LVM volume group"
1037 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1038
1039 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1088
1040 msgid "rename an LVM volume group"
1041 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1042
1043 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:458 fish/cmds.c:467
1044 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1045 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1046
1047 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1124
1048 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1097
1052 #, fuzzy
1053 msgid "get the UUID of a volume group"
1054 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1055
1056 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:788
1057 msgid "count characters in a file"
1058 msgstr "liczy znaki w pliku"
1059
1060 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:782
1061 msgid "count lines in a file"
1062 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1063
1064 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:785
1065 msgid "count words in a file"
1066 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1067
1068 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:560
1069 msgid "create a file"
1070 msgstr "tworzy plik"
1071
1072 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:683
1073 msgid "write zeroes to the device"
1074 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1075
1076 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1112
1077 #, fuzzy
1078 msgid "write zeroes to an entire device"
1079 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1080
1081 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:719
1082 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1083 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1084
1085 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:848
1086 msgid "determine file type inside a compressed file"
1087 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1088
1089 #: fish/cmds.c:320
1090 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1091 msgstr ""
1092 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1093 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1094 "o poleceniu."
1095
1096 #: fish/cmds.c:1441 fish/cmds.c:1453 fish/cmds.c:1466 fish/cmds.c:1480
1097 #: fish/cmds.c:1494 fish/cmds.c:1509 fish/cmds.c:1524 fish/cmds.c:1537
1098 #: fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1565 fish/cmds.c:1580 fish/cmds.c:1593
1099 #: fish/cmds.c:1607 fish/cmds.c:1620 fish/cmds.c:1635 fish/cmds.c:1648
1100 #: fish/cmds.c:1662 fish/cmds.c:1676 fish/cmds.c:1690 fish/cmds.c:1704
1101 #: fish/cmds.c:1718 fish/cmds.c:1733 fish/cmds.c:1764 fish/cmds.c:1778
1102 #: fish/cmds.c:1792 fish/cmds.c:1808 fish/cmds.c:1821 fish/cmds.c:1836
1103 #: fish/cmds.c:1849 fish/cmds.c:1864 fish/cmds.c:1877 fish/cmds.c:1892
1104 #: fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1921 fish/cmds.c:1937 fish/cmds.c:1953
1105 #: fish/cmds.c:1967 fish/cmds.c:1980 fish/cmds.c:1996 fish/cmds.c:2015
1106 #: fish/cmds.c:2034 fish/cmds.c:2052 fish/cmds.c:2067 fish/cmds.c:2082
1107 #: fish/cmds.c:2097 fish/cmds.c:2112 fish/cmds.c:2127 fish/cmds.c:2142
1108 #: fish/cmds.c:2157 fish/cmds.c:2173 fish/cmds.c:2193 fish/cmds.c:2227
1109 #: fish/cmds.c:2241 fish/cmds.c:2260 fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2297
1110 #: fish/cmds.c:2314 fish/cmds.c:2330 fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2362
1111 #: fish/cmds.c:2378 fish/cmds.c:2390 fish/cmds.c:2403 fish/cmds.c:2420
1112 #: fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2452 fish/cmds.c:2468 fish/cmds.c:2484
1113 #: fish/cmds.c:2501 fish/cmds.c:2538 fish/cmds.c:2592 fish/cmds.c:2610
1114 #: fish/cmds.c:2628 fish/cmds.c:2646 fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2680
1115 #: fish/cmds.c:2715 fish/cmds.c:2734 fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2846
1116 #: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2874 fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2899
1117 #: fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2937 fish/cmds.c:2956 fish/cmds.c:2975
1118 #: fish/cmds.c:2994 fish/cmds.c:3013 fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3044
1119 #: fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3074 fish/cmds.c:3090 fish/cmds.c:3107
1120 #: fish/cmds.c:3140 fish/cmds.c:3156 fish/cmds.c:3172 fish/cmds.c:3186
1121 #: fish/cmds.c:3201 fish/cmds.c:3221 fish/cmds.c:3241 fish/cmds.c:3262
1122 #: fish/cmds.c:3282 fish/cmds.c:3300 fish/cmds.c:3320 fish/cmds.c:3340
1123 #: fish/cmds.c:3357 fish/cmds.c:3376 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3414
1124 #: fish/cmds.c:3428 fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3472
1125 #: fish/cmds.c:3490 fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3540
1126 #: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3573 fish/cmds.c:3593 fish/cmds.c:3613
1127 #: fish/cmds.c:3632 fish/cmds.c:3663 fish/cmds.c:3678 fish/cmds.c:3692
1128 #: fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3753 fish/cmds.c:3772
1129 #: fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3805 fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3913
1130 #: fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3947 fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3980
1131 #: fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4027 fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4060
1132 #: fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4110 fish/cmds.c:4127 fish/cmds.c:4144
1133 #: fish/cmds.c:4163 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4193 fish/cmds.c:4209
1134 #: fish/cmds.c:4228 fish/cmds.c:4246 fish/cmds.c:4264 fish/cmds.c:4282
1135 #: fish/cmds.c:4302 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4397
1136 #: fish/cmds.c:4412 fish/cmds.c:4428 fish/cmds.c:4446 fish/cmds.c:4466
1137 #: fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4500 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4534
1138 #: fish/cmds.c:4608 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4722 fish/cmds.c:4795
1139 #: fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4849 fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4887
1140 #: fish/cmds.c:4906 fish/cmds.c:4928 fish/cmds.c:4968 fish/cmds.c:5006
1141 #: fish/cmds.c:5024 fish/cmds.c:5040 fish/cmds.c:5056 fish/cmds.c:5070
1142 #: fish/cmds.c:5085 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5151
1143 #: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5193 fish/cmds.c:5214 fish/cmds.c:5235
1144 #: fish/cmds.c:5256 fish/cmds.c:5277 fish/cmds.c:5298 fish/cmds.c:5319
1145 #: fish/cmds.c:5340 fish/cmds.c:5360 fish/cmds.c:5380 fish/cmds.c:5398
1146 #: fish/cmds.c:5416 fish/cmds.c:5434 fish/cmds.c:5451 fish/cmds.c:5471
1147 #: fish/cmds.c:5506 fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5534 fish/cmds.c:5550
1148 #: fish/cmds.c:5566 fish/cmds.c:5580 fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5608
1149 #: fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5638 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5708
1150 #: fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5754 fish/cmds.c:5769 fish/cmds.c:5782
1151 #: fish/cmds.c:5795 fish/cmds.c:5813 fish/cmds.c:5848 fish/cmds.c:5883
1152 #: fish/cmds.c:5919 fish/cmds.c:5956 fish/cmds.c:5994 fish/cmds.c:6032
1153 #: fish/cmds.c:6067 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6101 fish/cmds.c:6120
1154 #: fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6156 fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6206
1155 #: fish/cmds.c:6275 fish/cmds.c:6312 fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6390
1156 #: fish/cmds.c:6413 fish/cmds.c:6438 fish/cmds.c:6494 fish/cmds.c:6512
1157 #: fish/cmds.c:6554 fish/cmds.c:6571 fish/cmds.c:6607 fish/cmds.c:6641
1158 #: fish/cmds.c:6658 fish/cmds.c:6677 fish/cmds.c:6731 fish/cmds.c:6748
1159 #: fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6786 fish/cmds.c:6802 fish/cmds.c:6819
1160 #: fish/cmds.c:6843 fish/cmds.c:6860 fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6894
1161 #: fish/cmds.c:6911 fish/cmds.c:6930 fish/cmds.c:6962 fish/cmds.c:6977
1162 #: fish/cmds.c:6997 fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7029 fish/cmds.c:7043
1163 #: fish/cmds.c:7077 fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7203
1164 #: fish/cmds.c:7222 fish/cmds.c:7255 fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7285
1165 #: fish/cmds.c:7322 fish/cmds.c:7342 fish/cmds.c:7363 fish/cmds.c:7385
1166 #, c-format
1167 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1168 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1169
1170 #: fish/cmds.c:1442 fish/cmds.c:1454 fish/cmds.c:1467 fish/cmds.c:1481
1171 #: fish/cmds.c:1495 fish/cmds.c:1510 fish/cmds.c:1525 fish/cmds.c:1538
1172 #: fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1566 fish/cmds.c:1581 fish/cmds.c:1594
1173 #: fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1621 fish/cmds.c:1636 fish/cmds.c:1649
1174 #: fish/cmds.c:1663 fish/cmds.c:1677 fish/cmds.c:1691 fish/cmds.c:1705
1175 #: fish/cmds.c:1719 fish/cmds.c:1734 fish/cmds.c:1765 fish/cmds.c:1779
1176 #: fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1809 fish/cmds.c:1822 fish/cmds.c:1837
1177 #: fish/cmds.c:1850 fish/cmds.c:1865 fish/cmds.c:1878 fish/cmds.c:1893
1178 #: fish/cmds.c:1906 fish/cmds.c:1922 fish/cmds.c:1938 fish/cmds.c:1954
1179 #: fish/cmds.c:1968 fish/cmds.c:1981 fish/cmds.c:1997 fish/cmds.c:2016
1180 #: fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2053 fish/cmds.c:2068 fish/cmds.c:2083
1181 #: fish/cmds.c:2098 fish/cmds.c:2113 fish/cmds.c:2128 fish/cmds.c:2143
1182 #: fish/cmds.c:2158 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2194 fish/cmds.c:2228
1183 #: fish/cmds.c:2242 fish/cmds.c:2261 fish/cmds.c:2280 fish/cmds.c:2298
1184 #: fish/cmds.c:2315 fish/cmds.c:2331 fish/cmds.c:2348 fish/cmds.c:2363
1185 #: fish/cmds.c:2379 fish/cmds.c:2391 fish/cmds.c:2404 fish/cmds.c:2421
1186 #: fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2453 fish/cmds.c:2469 fish/cmds.c:2485
1187 #: fish/cmds.c:2502 fish/cmds.c:2539 fish/cmds.c:2593 fish/cmds.c:2611
1188 #: fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2647 fish/cmds.c:2662 fish/cmds.c:2681
1189 #: fish/cmds.c:2716 fish/cmds.c:2735 fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2847
1190 #: fish/cmds.c:2860 fish/cmds.c:2875 fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2900
1191 #: fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2938 fish/cmds.c:2957 fish/cmds.c:2976
1192 #: fish/cmds.c:2995 fish/cmds.c:3014 fish/cmds.c:3031 fish/cmds.c:3045
1193 #: fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3075 fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3108
1194 #: fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3157 fish/cmds.c:3173 fish/cmds.c:3187
1195 #: fish/cmds.c:3202 fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3263
1196 #: fish/cmds.c:3283 fish/cmds.c:3301 fish/cmds.c:3321 fish/cmds.c:3341
1197 #: fish/cmds.c:3358 fish/cmds.c:3377 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3415
1198 #: fish/cmds.c:3429 fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3473
1199 #: fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3541
1200 #: fish/cmds.c:3556 fish/cmds.c:3574 fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3614
1201 #: fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3664 fish/cmds.c:3679 fish/cmds.c:3693
1202 #: fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3734 fish/cmds.c:3754 fish/cmds.c:3773
1203 #: fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3914
1204 #: fish/cmds.c:3931 fish/cmds.c:3948 fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3981
1205 #: fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4061
1206 #: fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4111 fish/cmds.c:4128 fish/cmds.c:4145
1207 #: fish/cmds.c:4164 fish/cmds.c:4178 fish/cmds.c:4194 fish/cmds.c:4210
1208 #: fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4247 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4283
1209 #: fish/cmds.c:4303 fish/cmds.c:4341 fish/cmds.c:4361 fish/cmds.c:4398
1210 #: fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4429 fish/cmds.c:4447 fish/cmds.c:4467
1211 #: fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4501 fish/cmds.c:4517 fish/cmds.c:4535
1212 #: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4796
1213 #: fish/cmds.c:4830 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4868 fish/cmds.c:4888
1214 #: fish/cmds.c:4907 fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4969 fish/cmds.c:5007
1215 #: fish/cmds.c:5025 fish/cmds.c:5041 fish/cmds.c:5057 fish/cmds.c:5071
1216 #: fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5131 fish/cmds.c:5152
1217 #: fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5194 fish/cmds.c:5215 fish/cmds.c:5236
1218 #: fish/cmds.c:5257 fish/cmds.c:5278 fish/cmds.c:5299 fish/cmds.c:5320
1219 #: fish/cmds.c:5341 fish/cmds.c:5361 fish/cmds.c:5381 fish/cmds.c:5399
1220 #: fish/cmds.c:5417 fish/cmds.c:5435 fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5472
1221 #: fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5521 fish/cmds.c:5535 fish/cmds.c:5551
1222 #: fish/cmds.c:5567 fish/cmds.c:5581 fish/cmds.c:5595 fish/cmds.c:5609
1223 #: fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5639 fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5709
1224 #: fish/cmds.c:5740 fish/cmds.c:5755 fish/cmds.c:5770 fish/cmds.c:5783
1225 #: fish/cmds.c:5796 fish/cmds.c:5814 fish/cmds.c:5849 fish/cmds.c:5884
1226 #: fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6033
1227 #: fish/cmds.c:6068 fish/cmds.c:6082 fish/cmds.c:6102 fish/cmds.c:6121
1228 #: fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6157 fish/cmds.c:6174 fish/cmds.c:6207
1229 #: fish/cmds.c:6276 fish/cmds.c:6313 fish/cmds.c:6368 fish/cmds.c:6391
1230 #: fish/cmds.c:6414 fish/cmds.c:6439 fish/cmds.c:6495 fish/cmds.c:6513
1231 #: fish/cmds.c:6555 fish/cmds.c:6572 fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6642
1232 #: fish/cmds.c:6659 fish/cmds.c:6678 fish/cmds.c:6732 fish/cmds.c:6749
1233 #: fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6787 fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6820
1234 #: fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6878 fish/cmds.c:6895
1235 #: fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6931 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:6978
1236 #: fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7030 fish/cmds.c:7044
1237 #: fish/cmds.c:7078 fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7151 fish/cmds.c:7204
1238 #: fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7256 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7286
1239 #: fish/cmds.c:7323 fish/cmds.c:7343 fish/cmds.c:7364 fish/cmds.c:7386
1240 #, c-format
1241 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1242 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1243
1244 #: fish/cmds.c:1744 fish/cmds.c:2206 fish/cmds.c:2512 fish/cmds.c:2549
1245 #: fish/cmds.c:2568 fish/cmds.c:2693 fish/cmds.c:2746 fish/cmds.c:2765
1246 #: fish/cmds.c:2784 fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3643
1247 #: fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3836 fish/cmds.c:3855 fish/cmds.c:3874
1248 #: fish/cmds.c:3992 fish/cmds.c:4071 fish/cmds.c:4313 fish/cmds.c:4371
1249 #: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4583 fish/cmds.c:4619
1250 #: fish/cmds.c:4657 fish/cmds.c:4676 fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4733
1251 #: fish/cmds.c:4752 fish/cmds.c:4771 fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4941
1252 #: fish/cmds.c:4981 fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5649 fish/cmds.c:5684
1253 #: fish/cmds.c:5719 fish/cmds.c:5825 fish/cmds.c:5859 fish/cmds.c:5894
1254 #: fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:6006 fish/cmds.c:6044
1255 #: fish/cmds.c:6186 fish/cmds.c:6219 fish/cmds.c:6232 fish/cmds.c:6245
1256 #: fish/cmds.c:6258 fish/cmds.c:6288 fish/cmds.c:6323 fish/cmds.c:6342
1257 #: fish/cmds.c:6451 fish/cmds.c:6470 fish/cmds.c:6525 fish/cmds.c:6538
1258 #: fish/cmds.c:6583 fish/cmds.c:6619 fish/cmds.c:6688 fish/cmds.c:6707
1259 #: fish/cmds.c:6945 fish/cmds.c:7055 fish/cmds.c:7089 fish/cmds.c:7125
1260 #: fish/cmds.c:7162 fish/cmds.c:7181 fish/cmds.c:7234 fish/cmds.c:7299
1261 #: fish/cmds.c:7397
1262 #, c-format
1263 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1264 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1265
1266 #: fish/cmds.c:1750 fish/cmds.c:2212 fish/cmds.c:2518 fish/cmds.c:2555
1267 #: fish/cmds.c:2574 fish/cmds.c:2699 fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2771
1268 #: fish/cmds.c:2790 fish/cmds.c:2830 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3649
1269 #: fish/cmds.c:3823 fish/cmds.c:3842 fish/cmds.c:3861 fish/cmds.c:3880
1270 #: fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4077 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4377
1271 #: fish/cmds.c:4551 fish/cmds.c:4570 fish/cmds.c:4589 fish/cmds.c:4625
1272 #: fish/cmds.c:4663 fish/cmds.c:4682 fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4739
1273 #: fish/cmds.c:4758 fish/cmds.c:4777 fish/cmds.c:4812 fish/cmds.c:4947
1274 #: fish/cmds.c:4987 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5655 fish/cmds.c:5690
1275 #: fish/cmds.c:5725 fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5865 fish/cmds.c:5900
1276 #: fish/cmds.c:5936 fish/cmds.c:5974 fish/cmds.c:6012 fish/cmds.c:6050
1277 #: fish/cmds.c:6294 fish/cmds.c:6329 fish/cmds.c:6348 fish/cmds.c:6457
1278 #: fish/cmds.c:6589 fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6694 fish/cmds.c:6713
1279 #: fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7131 fish/cmds.c:7168
1280 #: fish/cmds.c:7187 fish/cmds.c:7240 fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7403
1281 #, c-format
1282 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1283 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1284
1285 #: fish/cmds.c:8259
1286 #, c-format
1287 msgid "%s: unknown command\n"
1288 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1289
1290 #: fish/edit.c:86
1291 #, c-format
1292 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1293 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1294
1295 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:869
1296 #, c-format
1297 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1298 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1299
1300 #: fish/fish.c:90
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid ""
1303 "%s: guest filesystem shell\n"
1304 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1305 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1306 "Usage:\n"
1307 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1308 "  %s -i libvirt-domain\n"
1309 "  %s -i disk-image(s)\n"
1310 "or for interactive use:\n"
1311 "  %s\n"
1312 "or from a shell script:\n"
1313 "  %s <<EOF\n"
1314 "  cmd\n"
1315 "  ...\n"
1316 "  EOF\n"
1317 "Options:\n"
1318 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1319 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1320 "  -a|--add image       Add image\n"
1321 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1322 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1323 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1324 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1325 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1326 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1327 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1328 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1329 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1330 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1331 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1332 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1333 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1334 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1335 msgstr ""
1336 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1337 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1338 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1339 "Użycie:\n"
1340 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1341 "  %s -i domena-libvirt\n"
1342 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1343 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1344 "  %s\n"
1345 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1346 "  %s <<EOF\n"
1347 "  polecenie\n"
1348 "  ...\n"
1349 "  EOF\n"
1350 "Opcje:\n"
1351 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1352 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1353 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1354 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1355 "                       pomocą Tab\n"
1356 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1357 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1358 "                       montowania dysków\n"
1359 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1360 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1361 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1362 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1363 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1364 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1365 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1366 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1367 "                       wykonaniem\n"
1368 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1369 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1370
1371 #: fish/fish.c:186 fuse/guestmount.c:966
1372 #, c-format
1373 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1374 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1375
1376 #: fish/fish.c:225
1377 #, c-format
1378 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1379 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1380
1381 #: fish/fish.c:232
1382 #, c-format
1383 msgid ""
1384 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1385 msgstr ""
1386 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1387
1388 #: fish/fish.c:241 fuse/guestmount.c:1011
1389 #, c-format
1390 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1391 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1392
1393 #: fish/fish.c:298
1394 #, c-format
1395 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1396 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1397
1398 #: fish/fish.c:368
1399 #, fuzzy, c-format
1400 msgid ""
1401 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1402 msgstr ""
1403 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1404
1405 #: fish/fish.c:375
1406 #, c-format
1407 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1408 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1409
1410 #: fish/fish.c:481
1411 #, c-format
1412 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1413 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1414
1415 #: fish/fish.c:489
1416 #, c-format
1417 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1418 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1419
1420 #: fish/fish.c:495
1421 #, c-format
1422 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1423 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1424
1425 #: fish/fish.c:664
1426 #, fuzzy, c-format
1427 msgid ""
1428 "\n"
1429 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1430 "editing virtual machine filesystems.\n"
1431 "\n"
1432 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1433 "      'man' to read the manual\n"
1434 "      'quit' to quit the shell\n"
1435 "\n"
1436 msgstr ""
1437 "\n"
1438 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1439 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1440 "\n"
1441 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1442 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1443 "\n"
1444
1445 #: fish/fish.c:745
1446 #, c-format
1447 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1448 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1449
1450 #: fish/fish.c:751 fish/fish.c:768
1451 #, c-format
1452 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1453 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1454
1455 #: fish/fish.c:762
1456 #, c-format
1457 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1458 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1459
1460 #: fish/fish.c:817
1461 #, c-format
1462 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1463 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1464
1465 #: fish/fish.c:834
1466 #, c-format
1467 msgid "%s: too many arguments\n"
1468 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1469
1470 #: fish/fish.c:863
1471 #, c-format
1472 msgid "%s: empty command on command line\n"
1473 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1474
1475 #: fish/fish.c:1027
1476 msgid "display a list of commands or help on a command"
1477 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1478
1479 #: fish/fish.c:1029
1480 msgid "read the manual"
1481 msgstr ""
1482
1483 #: fish/fish.c:1031
1484 msgid "quit guestfish"
1485 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1486
1487 #: fish/fish.c:1034
1488 msgid "allocate an image"
1489 msgstr "przydziela obraz"
1490
1491 #: fish/fish.c:1036
1492 msgid "display a line of text"
1493 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1494
1495 #: fish/fish.c:1038
1496 msgid "edit a file in the image"
1497 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1498
1499 #: fish/fish.c:1040
1500 msgid "local change directory"
1501 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1502
1503 #: fish/fish.c:1042
1504 msgid "expand wildcards in command"
1505 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1506
1507 #: fish/fish.c:1044
1508 msgid "view a file in the pager"
1509 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1510
1511 #: fish/fish.c:1046
1512 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1513 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1514
1515 #: fish/fish.c:1048
1516 msgid "allocate a sparse image file"
1517 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1518
1519 #: fish/fish.c:1050
1520 msgid "measure time taken to run command"
1521 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1522
1523 #: fish/fish.c:1062
1524 #, c-format
1525 msgid ""
1526 "alloc - allocate an image\n"
1527 "     alloc <filename> <size>\n"
1528 "\n"
1529 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1530 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1531 "\n"
1532 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1533 "\n"
1534 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1535 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1536 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1537 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1538 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1539 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1540 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1541 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1542 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1543 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1544 msgstr ""
1545 "alloc - przydziela obraz\n"
1546 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1547 "\n"
1548 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1549 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1550 "\n"
1551 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1552 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1553 "\n"
1554 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1555 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1556 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1557 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1558 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1559 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1560 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1561 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1562 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1563 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1564
1565 #: fish/fish.c:1081
1566 #, c-format
1567 msgid ""
1568 "echo - display a line of text\n"
1569 "     echo [<params> ...]\n"
1570 "\n"
1571 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1572 msgstr ""
1573 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1574 "     echo [<parametry> ...]\n"
1575 "\n"
1576 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1577
1578 #: fish/fish.c:1088
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "edit - edit a file in the image\n"
1582 "     edit <filename>\n"
1583 "\n"
1584 "    This is used to edit a file.\n"
1585 "\n"
1586 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1587 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1588 "\n"
1589 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1590 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1591 "\n"
1592 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1593 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1594 msgstr ""
1595 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1596 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1597 "\n"
1598 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1599 "\n"
1600 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1601 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1602 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1603 "\n"
1604 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1605 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1606 "\n"
1607 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1608 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1609
1610 #: fish/fish.c:1102
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "lcd - local change directory\n"
1614 "    lcd <directory>\n"
1615 "\n"
1616 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1617 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1618 "    place.\n"
1619 msgstr ""
1620 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1621 "    lcd <katalog>\n"
1622 "\n"
1623 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1624 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1625
1626 #: fish/fish.c:1109
1627 #, c-format
1628 msgid ""
1629 "glob - expand wildcards in command\n"
1630 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1631 "\n"
1632 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1633 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1634 "    once for each expanded argument.\n"
1635 msgstr ""
1636 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1637 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1638 "\n"
1639 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1640 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1641 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1642 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1643
1644 #: fish/fish.c:1117
1645 #, c-format
1646 msgid ""
1647 "man - read the manual\n"
1648 "    man\n"
1649 "\n"
1650 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: fish/fish.c:1122
1654 #, c-format
1655 msgid ""
1656 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1657 "     help cmd\n"
1658 "     help\n"
1659 msgstr ""
1660 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1661 "     help polecenie\n"
1662 "     help\n"
1663
1664 #: fish/fish.c:1127
1665 #, c-format
1666 msgid ""
1667 "more - view a file in the pager\n"
1668 "     more <filename>\n"
1669 "\n"
1670 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1671 "\n"
1672 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1673 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1674 "\n"
1675 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1676 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1677 "\n"
1678 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1679 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1680 msgstr ""
1681 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1682 "     more <nazwa_pliku>\n"
1683 "\n"
1684 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1685 "\n"
1686 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1687 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1688 "\n"
1689 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1690 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1691 "\n"
1692 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1693 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1694
1695 #: fish/fish.c:1143
1696 #, c-format
1697 msgid ""
1698 "quit - quit guestfish\n"
1699 "     quit\n"
1700 msgstr ""
1701 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1702 "     quit\n"
1703
1704 #: fish/fish.c:1146
1705 #, c-format
1706 msgid ""
1707 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1708 "     reopen\n"
1709 "\n"
1710 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1711 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1712 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1713 msgstr ""
1714 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1715 "     reopen\n"
1716 "\n"
1717 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1718 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1719 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1720 "przydatne do testowania.\n"
1721
1722 #: fish/fish.c:1153
1723 #, c-format
1724 msgid ""
1725 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1726 "     sparse <filename> <size>\n"
1727 "\n"
1728 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1729 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1730 "\n"
1731 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1732 "    command, except that the image file is allocated\n"
1733 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1734 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1735 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1736 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1737 "    space during a write operation.\n"
1738 "\n"
1739 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1740 "\n"
1741 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1742 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1743 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1744 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1745 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1746 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1747 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1748 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1749 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1750 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1751 msgstr ""
1752 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1753 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1754 "\n"
1755 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1756 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1757 "\n"
1758 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1759 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1760 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1761 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1762 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1763 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1764 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1765 "\n"
1766 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1767 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1768 "\n"
1769 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1770 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1771 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1772 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1773 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1774 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1775 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1776 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1777 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1778 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1779
1780 #: fish/fish.c:1180
1781 #, c-format
1782 msgid ""
1783 "time - measure time taken to run command\n"
1784 "    time <command> [<args> ...]\n"
1785 "\n"
1786 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1787 "    time afterwards.\n"
1788 msgstr ""
1789 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1790 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1791 "\n"
1792 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1793
1794 #: fish/fish.c:1186
1795 #, c-format
1796 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1797 msgstr ""
1798 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1799 "poleceń\n"
1800
1801 #: fish/fish.c:1200
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1805 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1806 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: fish/fish.c:1357
1810 #, c-format
1811 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1812 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1813
1814 #: fish/glob.c:52
1815 #, c-format
1816 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1817 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1818
1819 #: fish/glob.c:72
1820 #, c-format
1821 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1822 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1823
1824 #: fish/lcd.c:34
1825 #, c-format
1826 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1827 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1828
1829 #: fish/man.c:34
1830 #, c-format
1831 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: fish/man.c:53
1835 #, fuzzy, c-format
1836 msgid "the external 'man' program failed\n"
1837 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1838
1839 #: fish/more.c:40
1840 #, c-format
1841 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1842 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1843
1844 #: fish/prep.c:114
1845 #, c-format
1846 msgid ""
1847 "List of available prepared disk images:\n"
1848 "\n"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: fish/prep.c:117
1852 #, c-format
1853 msgid ""
1854 "guestfish -N %-16s %s\n"
1855 "\n"
1856 "%s\n"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: fish/prep.c:125
1860 #, c-format
1861 msgid "  Optional parameters:\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: fish/prep.c:132
1865 #, c-format
1866 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: fish/prep.c:142
1870 #, c-format
1871 msgid ""
1872 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1873 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1874 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: fish/prep.c:179
1878 #, c-format
1879 msgid ""
1880 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1881 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: fish/prep.c:241
1885 #, c-format
1886 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1887 msgstr ""
1888
1889 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
1890 #, fuzzy
1891 msgid "failed to allocate disk"
1892 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1893
1894 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
1895 #, c-format
1896 msgid "failed to partition disk: %s"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: fish/prep.c:297
1900 #, c-format
1901 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: fish/rc.c:249
1905 #, c-format
1906 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1907 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1908
1909 #: fish/rc.c:254
1910 #, c-format
1911 msgid ""
1912 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1913 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1914 msgstr ""
1915 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1916 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1917 "zgadzać.\n"
1918
1919 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1920 #, c-format
1921 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1922 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1923
1924 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1925 #, c-format
1926 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1927 msgstr ""
1928 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1929 "serwera\n"
1930
1931 #: fish/rc.c:380
1932 #, c-format
1933 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1934 msgstr ""
1935 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1936
1937 #: fish/reopen.c:36
1938 #, c-format
1939 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1940 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1941
1942 #: fish/reopen.c:46
1943 #, c-format
1944 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1945 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1946
1947 #: fish/time.c:35
1948 #, c-format
1949 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1950 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1951
1952 #: fuse/guestmount.c:873
1953 #, c-format
1954 msgid ""
1955 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1956 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1957 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1958 "Usage:\n"
1959 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1960 "Options:\n"
1961 "  -a|--add image       Add image\n"
1962 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1963 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1964 "  --help               Display help message and exit\n"
1965 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1966 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1967 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1968 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1969 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1970 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1971 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1972 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1973 msgstr ""
1974 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1975 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1976 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1977 "Użycie:\n"
1978 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1979 "Opcje:\n"
1980 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1981 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1982 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1983 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1984 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1985 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1986 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1987 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1988 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1989 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1990 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1991 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1992 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1993 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1994
1995 #: fuse/guestmount.c:1082
1996 #, c-format
1997 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1998 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1999
2000 #: fuse/guestmount.c:1090
2001 #, c-format
2002 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2003 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2004
2005 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2006 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2010 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2014 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2018 #, fuzzy
2019 msgid "  Mountpoints:\n"
2020 msgstr "wyświetla punkty montowania"
2021
2022 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2023 #, fuzzy
2024 msgid "  Filesystems:\n"
2025 msgstr "tworzy system plików"
2026
2027 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2028 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2032 msgid "  Initrd modules:\n"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2036 msgid "  Applications:\n"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2040 msgid "  Kernels:\n"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2044 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2048 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:159
2052 #, fuzzy, perl-brace-format
2053 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2054 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2055
2056 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2057 msgid ""
2058 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2059 "XPath::XMLParser)"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:169
2063 #, fuzzy
2064 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2065 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2066
2067 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2068 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:195
2072 #, perl-brace-format
2073 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2074 msgstr ""
2075
2076 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:198
2077 #, perl-brace-format
2078 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2079 msgstr ""
2080
2081 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2082 #, perl-brace-format
2083 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2084 msgstr ""
2085
2086 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:435
2087 #, perl-brace-format
2088 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:478
2092 #, fuzzy, perl-brace-format
2093 msgid "cpio command failed: {error}"
2094 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2095
2096 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:490
2097 #, perl-brace-format
2098 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:494
2102 #, perl-brace-format
2103 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1208
2107 msgid ""
2108 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2109 "\n"
2110 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2111 "machine\n"
2112 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2113 "\n"
2114 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2115 "information about the disk image as possible.\n"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1281
2119 #, perl-brace-format
2120 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2124 #, perl-brace-format
2125 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1314
2129 #, fuzzy, perl-brace-format
2130 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2131 msgstr "odmontowuje system plików"
2132
2133 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1498
2134 #, perl-brace-format
2135 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1524
2139 #, perl-brace-format
2140 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1589
2144 msgid "Can't find grub on guest"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1644
2148 #, perl-brace-format
2149 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1675
2153 #, perl-brace-format
2154 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1698
2158 #, perl-brace-format
2159 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1769
2163 #, perl-brace-format
2164 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1777
2168 #, perl-brace-format
2169 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1838
2173 #, fuzzy, perl-brace-format
2174 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2175 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
2176
2177 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1877
2178 #, perl-brace-format
2179 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/guestfs.c:290
2183 #, c-format
2184 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2185 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2186
2187 #: src/guestfs.c:393
2188 #, c-format
2189 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2190 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2191
2192 #: src/guestfs.c:748
2193 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2194 msgstr ""
2195 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2196
2197 #: src/guestfs.c:762
2198 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2199 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2200
2201 #: src/guestfs.c:776
2202 #, c-format
2203 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2204 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2205
2206 #: src/guestfs.c:797 src/guestfs.c:834 src/guestfs.c:881
2207 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2208 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2209
2210 #: src/guestfs.c:949
2211 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2212 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2213
2214 #: src/guestfs.c:954
2215 #, fuzzy
2216 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2217 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
2218
2219 #: src/guestfs.c:974
2220 #, c-format
2221 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2222 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2223
2224 #: src/guestfs.c:1062
2225 #, c-format
2226 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2227 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2228
2229 #: src/guestfs.c:1474
2230 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2231 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2232
2233 #: src/guestfs.c:1493
2234 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2235 msgstr ""
2236 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2237 "błędów"
2238
2239 #: src/guestfs.c:1506
2240 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2241 msgstr ""
2242 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2243
2244 #: src/guestfs.c:1602
2245 #, c-format
2246 msgid "external command failed: %s"
2247 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2248
2249 #: src/guestfs.c:1675
2250 #, c-format
2251 msgid ""
2252 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2253 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2254 msgstr ""
2255 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2256 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2257
2258 #: src/guestfs.c:1851
2259 msgid "qemu has not been launched yet"
2260 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2261
2262 #: src/guestfs.c:1862
2263 msgid "no subprocess to kill"
2264 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2265
2266 #: src/guestfs.c:1984
2267 #, c-format
2268 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2269 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2270
2271 #: src/guestfs.c:2007
2272 #, c-format
2273 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2274 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2275
2276 #: src/guestfs.c:2122
2277 #, c-format
2278 msgid ""
2279 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2280 msgstr ""
2281 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2282 "x\n"
2283
2284 #: src/guestfs.c:2280 src/guestfs.c:2334
2285 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2286 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2287
2288 #: src/guestfs.c:2296
2289 #, c-format
2290 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2291 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2292
2293 #: src/guestfs.c:2311
2294 #, c-format
2295 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2296 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2297
2298 #: src/guestfs.c:2441
2299 #, c-format
2300 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2301 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2302
2303 #: src/guestfs.c:2463
2304 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2305 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2306
2307 #: src/guestfs.c:2472
2308 msgid "dispatch failed to marshal args"
2309 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2310
2311 #: src/guestfs.c:2602
2312 #, c-format
2313 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2314 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2315
2316 #: src/guestfs.c:2618
2317 #, c-format
2318 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2319 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2320
2321 #: src/guestfs.c:2741
2322 #, c-format
2323 msgid "%s: error in chunked encoding"
2324 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2325
2326 #: src/guestfs.c:2769
2327 msgid "write to daemon socket"
2328 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2329
2330 #: src/guestfs.c:2792
2331 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2332 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2333
2334 #: src/guestfs.c:2797
2335 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2336 msgstr ""
2337 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2338 "fragmentów pliku"
2339
2340 #: src/guestfs.c:2805
2341 msgid "failed to parse file chunk"
2342 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2343
2344 #: src/guestfs.c:2814
2345 msgid "file receive cancelled by daemon"
2346 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2347
2348 #: test-tool/test-tool.c:78
2349 #, c-format
2350 msgid ""
2351 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2352 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2353 "Usage:\n"
2354 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2355 "Options:\n"
2356 "  --help         Display usage\n"
2357 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2358 "                 Helper program (default: %s)\n"
2359 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2360 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2361 "  --timeout n\n"
2362 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2363 msgstr ""
2364 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2365 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2366 "Użycie:\n"
2367 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2368 "Opcje:\n"
2369 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2370 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2371 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2372 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2373 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2374 "  --timeout n\n"
2375 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2376 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2377
2378 #: test-tool/test-tool.c:134
2379 #, c-format
2380 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2381 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2382
2383 #: test-tool/test-tool.c:143
2384 #, c-format
2385 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2386 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2387
2388 #: test-tool/test-tool.c:155
2389 #, c-format
2390 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2391 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2392
2393 #: test-tool/test-tool.c:178
2394 #, c-format
2395 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2396 msgstr ""
2397 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2398 "się\n"
2399
2400 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2401 #, c-format
2402 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2403 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2404
2405 #: test-tool/test-tool.c:197
2406 #, c-format
2407 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2408 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2409
2410 #: test-tool/test-tool.c:219
2411 #, c-format
2412 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2413 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2414
2415 #: test-tool/test-tool.c:231
2416 #, c-format
2417 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2418 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2419
2420 #: test-tool/test-tool.c:237
2421 #, c-format
2422 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2423 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2424
2425 #: test-tool/test-tool.c:243
2426 #, c-format
2427 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2428 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2429
2430 #: test-tool/test-tool.c:249
2431 #, c-format
2432 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2433 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2434
2435 #: test-tool/test-tool.c:255
2436 #, c-format
2437 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2438 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2439
2440 #: test-tool/test-tool.c:263
2441 #, c-format
2442 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2443 msgstr ""
2444 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2445 "nie powiódł się\n"
2446
2447 #: test-tool/test-tool.c:294
2448 #, c-format
2449 msgid ""
2450 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2451 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2452 msgstr ""
2453 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2454 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2455
2456 #: test-tool/test-tool.c:302
2457 #, c-format
2458 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2459 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2460
2461 #: test-tool/test-tool.c:316
2462 #, c-format
2463 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2464 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2465
2466 #: test-tool/test-tool.c:365
2467 #, c-format
2468 msgid ""
2469 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2470 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2471 "\n"
2472 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2473 msgstr ""
2474 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2475 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2476 "\n"
2477 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2478
2479 #: test-tool/test-tool.c:381
2480 #, c-format
2481 msgid "command failed: %s"
2482 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2483
2484 #: test-tool/test-tool.c:389
2485 #, c-format
2486 msgid ""
2487 "Test tool helper program %s\n"
2488 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2489 "was built.\n"
2490 msgstr ""
2491 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2492 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2493
2494 #: test-tool/test-tool.c:423
2495 #, c-format
2496 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2497 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2498
2499 #: tools/virt-cat.pl:128
2500 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: tools/virt-cat.pl:153
2504 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: tools/virt-df.pl:258
2508 msgid "Virtual Machine"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: tools/virt-df.pl:258
2512 #, fuzzy
2513 msgid "Filesystem"
2514 msgstr "tworzy system plików"
2515
2516 #: tools/virt-df.pl:261
2517 msgid "1K-blocks"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: tools/virt-df.pl:263
2521 msgid "Size"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: tools/virt-df.pl:265
2525 msgid "Used"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: tools/virt-df.pl:266
2529 msgid "Available"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: tools/virt-df.pl:267
2533 msgid "Use%"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: tools/virt-df.pl:269
2537 msgid "Inodes"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: tools/virt-df.pl:270
2541 msgid "IUsed"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: tools/virt-df.pl:271
2545 msgid "IFree"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: tools/virt-df.pl:272
2549 msgid "IUse%"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: tools/virt-edit.pl:111
2553 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: tools/virt-edit.pl:136
2557 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: tools/virt-edit.pl:159
2561 msgid "File not changed.\n"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2565 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2566 msgstr ""
2567
2568 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2569 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2573 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: tools/virt-ls.pl:161
2577 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2578 msgstr ""
2579
2580 #: tools/virt-ls.pl:186
2581 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2582 msgstr ""
2583
2584 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2585 msgid "virt-make-fs input output\n"
2586 msgstr ""
2587
2588 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2589 msgid "unexpected output from 'du' command"
2590 msgstr ""
2591
2592 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2593 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2594 #, perl-brace-format
2595 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2599 #, perl-brace-format
2600 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2604 #, fuzzy
2605 msgid ""
2606 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2607 msgstr ""
2608 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2609 "błędów"
2610
2611 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2612 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2616 #, fuzzy
2617 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2618 msgstr ""
2619 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2620 "błędów"
2621
2622 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2623 #, fuzzy
2624 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2625 msgstr ""
2626 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2627 "błędów"
2628
2629 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2630 msgid ""
2631 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2632 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2633 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2634 msgstr ""
2635
2636 #: tools/virt-rescue.pl:194
2637 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2638 msgstr ""
2639
2640 #: tools/virt-resize.pl:33
2641 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2642 msgstr ""
2643
2644 #: tools/virt-resize.pl:511
2645 #, fuzzy, perl-brace-format
2646 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2647 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2648
2649 #: tools/virt-resize.pl:513
2650 #, perl-brace-format
2651 msgid ""
2652 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2653 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2654 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: tools/virt-resize.pl:538 tools/virt-resize.pl:541
2658 #, perl-brace-format
2659 msgid ""
2660 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2661 msgstr ""
2662
2663 #: tools/virt-resize.pl:705
2664 #, fuzzy, perl-brace-format
2665 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2666 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
2667
2668 #: tools/virt-resize.pl:725
2669 #, perl-brace-format
2670 msgid ""
2671 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2672 "command line option\n"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: tools/virt-resize.pl:731
2676 #, perl-brace-format
2677 msgid ""
2678 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: tools/virt-resize.pl:735
2682 #, perl-brace-format
2683 msgid ""
2684 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: tools/virt-resize.pl:777
2688 #, perl-brace-format
2689 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: tools/virt-resize.pl:785
2693 #, perl-brace-format
2694 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: tools/virt-resize.pl:802
2698 #, perl-brace-format
2699 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2700 msgstr ""
2701
2702 #: tools/virt-resize.pl:807
2703 #, perl-brace-format
2704 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: tools/virt-resize.pl:830
2708 #, perl-brace-format
2709 msgid ""
2710 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2711 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2712 "size.\n"
2713 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: tools/virt-resize.pl:846
2717 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: tools/virt-resize.pl:895
2721 #, perl-brace-format
2722 msgid ""
2723 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2724 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: tools/virt-resize.pl:910
2728 msgid ""
2729 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2730 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: tools/virt-resize.pl:925
2734 msgid "Summary of changes:\n"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: tools/virt-resize.pl:929
2738 #, perl-brace-format
2739 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: tools/virt-resize.pl:931
2743 #, perl-brace-format
2744 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: tools/virt-resize.pl:933
2748 #, perl-brace-format
2749 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: tools/virt-resize.pl:938
2753 #, perl-brace-format
2754 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2755 msgstr ""
2756
2757 #: tools/virt-resize.pl:943
2758 #, perl-brace-format
2759 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2760 msgstr ""
2761
2762 #: tools/virt-resize.pl:948
2763 #, perl-brace-format
2764 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: tools/virt-resize.pl:954
2768 #, perl-brace-format
2769 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2770 msgstr ""
2771
2772 #: tools/virt-resize.pl:961
2773 #, perl-brace-format
2774 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: tools/virt-resize.pl:966
2778 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2779 msgstr ""
2780
2781 #: tools/virt-resize.pl:968
2782 msgid ""
2783 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2784 "and so it will just be ignored.\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: tools/virt-resize.pl:971
2788 msgid ""
2789 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2790 "to partition this extra space if you want.\n"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: tools/virt-resize.pl:974
2794 #, perl-brace-format
2795 msgid ""
2796 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2797 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2798 "or adjust your resizing requests.\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: tools/virt-resize.pl:1015
2802 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: tools/virt-resize.pl:1111
2806 #, perl-brace-format
2807 msgid "Copying {p} ..."
2808 msgstr ""
2809
2810 #: tools/virt-resize.pl:1118
2811 msgid "done"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: tools/virt-resize.pl:1176 tools/virt-resize.pl:1234
2815 #, perl-brace-format
2816 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: tools/virt-tar.pl:163 tools/virt-tar.pl:170
2820 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: tools/virt-tar.pl:191
2824 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: tools/virt-tar.pl:194
2828 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: tools/virt-tar.pl:205
2832 #, perl-brace-format
2833 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: tools/virt-tar.pl:208
2837 #, perl-brace-format
2838 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: tools/virt-tar.pl:230
2842 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: tools/virt-win-reg.pl:259
2846 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: tools/virt-win-reg.pl:283
2850 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: tools/virt-win-reg.pl:297
2854 msgid ""
2855 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
2856 "export\n"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: tools/virt-win-reg.pl:408
2860 #, perl-brace-format
2861 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
2865 #, perl-brace-format
2866 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: tools/virt-win-reg.pl:433
2870 #, perl-brace-format
2871 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: tools/virt-win-reg.pl:456
2875 #, perl-brace-format
2876 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
2877 msgstr ""
2878
2879 #~ msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
2880 #~ msgstr ""
2881 #~ "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym "
2882 #~ "rozmiarze\n"