Update PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-04-19 17:24+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:40
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:48 fish/alloc.c:116
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:108
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:173 fish/alloc.c:180
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:333
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:330
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:336
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:426
57 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
58 msgstr ""
59 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
60
61 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:423
62 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
64
65 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:1143
66 #, fuzzy
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:477
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:483
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:480
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:486
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:474
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:492
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:507
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:510
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:501
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:498
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:495
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:504
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:489
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:1074
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:1152
127 msgid "upload base64-encoded data to file"
128 msgstr ""
129
130 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:1155
131 #, fuzzy
132 msgid "download file and encode as base64"
133 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
134
135 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:618
136 msgid "flush device buffers"
137 msgstr "czyści bufory urządzenia"
138
139 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:606
140 msgid "get blocksize of block device"
141 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
142
143 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:600
144 msgid "is block device set to read-only"
145 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
146
147 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:615
148 msgid "get total size of device in bytes"
149 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
150
151 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:603
152 msgid "get sectorsize of block device"
153 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
154
155 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:612
156 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
158
159 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:621
160 msgid "reread partition table"
161 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
162
163 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:609
164 msgid "set blocksize of block device"
165 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
166
167 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:594
168 msgid "set block device to read-only"
169 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
170
171 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:597
172 msgid "set block device to read-write"
173 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
174
175 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1017
176 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
177 msgstr ""
178 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
179
180 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:438
181 msgid "list the contents of a file"
182 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
183
184 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:630
185 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
186 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1137
189 #, fuzzy
190 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
191 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
192
193 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:528
194 msgid "change file mode"
195 msgstr "zmienia tryb pliku"
196
197 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:1035
198 msgid "change file owner and group"
199 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
200
201 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:576
202 msgid "run a command from the guest filesystem"
203 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
204
205 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:579
206 msgid "run a command, returning lines"
207 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
208
209 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:339
210 msgid "add qemu parameters"
211 msgstr "dodaje parametry QEMU"
212
213 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1107
214 #, fuzzy
215 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
216 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
217
218 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:687
219 msgid "copy a file"
220 msgstr "kopiuje plik"
221
222 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:690
223 msgid "copy a file or directory recursively"
224 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
225
226 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:1077
227 msgid "copy from source to destination using dd"
228 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
229
230 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:654
231 msgid "debugging and internals"
232 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
233
234 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1149
235 #, fuzzy
236 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
237 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
238
239 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:801
240 msgid "report file system disk space usage"
241 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
242
243 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:804
244 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
245 msgstr ""
246 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
247
248 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:699
249 msgid "return kernel messages"
250 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
251
252 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:627
253 msgid "download a file to the local machine"
254 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
255
256 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:696
257 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
258 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
259
260 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:807
261 msgid "estimate file space usage"
262 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
263
264 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:750
265 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
266 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
267
268 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1011
269 msgid "echo arguments back to the client"
270 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
271
272 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101
273 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:309
274 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:317
275 #: fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885 fish/cmds.c:888
276 #: fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897 fish/cmds.c:900
277 #: fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906 fish/cmds.c:909 fish/cmds.c:912
278 msgid "return lines matching a pattern"
279 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
280
281 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:705
282 msgid "test if two files have equal contents"
283 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
284
285 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:534
286 msgid "test if file or directory exists"
287 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
288
289 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:933
290 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
291 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
292
293 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:573
294 msgid "determine file type"
295 msgstr "określa typ pliku"
296
297 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:1080
298 msgid "return the size of the file in bytes"
299 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
300
301 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:1071
302 msgid "fill a file with octets"
303 msgstr "wypełnia plik oktetami"
304
305 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:747
306 msgid "find all files and directories"
307 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
308
309 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:1014
310 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
311 msgstr ""
312 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
313
314 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:678
315 msgid "run the filesystem checker"
316 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
317
318 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:357
319 msgid "get the additional kernel options"
320 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
321
322 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:363
323 msgid "get autosync mode"
324 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
325
326 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:414
327 msgid "get direct appliance mode flag"
328 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
329
330 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:669
331 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
332 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
333
334 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:675
335 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
336 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
337
338 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:390
339 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
340 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
341
342 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:351
343 msgid "get the search path"
344 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
345
346 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:393
347 msgid "get PID of qemu subprocess"
348 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
349
350 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:345
351 msgid "get the qemu binary"
352 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
353
354 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:420
355 msgid "get recovery process enabled flag"
356 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
357
358 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:402
359 msgid "get SELinux enabled flag"
360 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
361
362 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:384
363 msgid "get the current state"
364 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
365
366 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:408
367 msgid "get command trace enabled flag"
368 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
369
370 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:1146
371 #, fuzzy
372 msgid "get the current umask"
373 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
374
375 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:369
376 msgid "get verbose mode"
377 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
378
379 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:984
380 msgid "get SELinux security context"
381 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
382
383 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
384 msgid "list extended attributes of a file or directory"
385 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
386
387 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:765
388 msgid "expand a wildcard path"
389 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
390
391 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:684
392 msgid "install GRUB"
393 msgstr "instaluje program GRUB"
394
395 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:789
396 msgid "return first 10 lines of a file"
397 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
398
399 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:792
400 msgid "return first N lines of a file"
401 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
402
403 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:714
404 msgid "dump a file in hexadecimal"
405 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
406
407 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1089
408 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
409 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
410
411 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:810
412 msgid "list files in an initrd"
413 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
414
415 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:966
416 msgid "add an inotify watch"
417 msgstr "dodaje obserwację inotify"
418
419 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:978
420 msgid "close the inotify handle"
421 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
422
423 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:975
424 msgid "return list of watched files that had events"
425 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
426
427 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:963
428 msgid "create an inotify handle"
429 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
430
431 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:972
432 msgid "return list of inotify events"
433 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
434
435 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:969
436 msgid "remove an inotify watch"
437 msgstr "usuwa obserwację inotify"
438
439 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:381
440 msgid "is busy processing a command"
441 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
442
443 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:375
444 msgid "is in configuration state"
445 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
446
447 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:537 fish/cmds.c:540
448 msgid "test if file exists"
449 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
450
451 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:378
452 msgid "is launching subprocess"
453 msgstr "uruchamia podprocesy"
454
455 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:372
456 msgid "is ready to accept commands"
457 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
458
459 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:327
460 msgid "kill the qemu subprocess"
461 msgstr "niszczy podproces QEMU"
462
463 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:324
464 msgid "launch the qemu subprocess"
465 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
466
467 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:447
468 msgid "list the block devices"
469 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
470
471 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:450
472 msgid "list the partitions"
473 msgstr "wyświetla listę partycji"
474
475 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:441
476 msgid "list the files in a directory (long format)"
477 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
478
479 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:918 fish/cmds.c:921
480 msgid "create a hard link"
481 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
482
483 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:924 fish/cmds.c:927
484 msgid "create a symbolic link"
485 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
486
487 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:861 fish/cmds.c:864
488 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
489 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
490
491 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:444
492 msgid "list the files in a directory"
493 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
494
495 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
496 msgid "set extended attribute of a file or directory"
497 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
498
499 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:585
500 msgid "get file information for a symbolic link"
501 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
502
503 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:1038
504 msgid "lstat on multiple files"
505 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
506
507 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:549
508 #, fuzzy
509 msgid "create an LVM logical volume"
510 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
511
512 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:570
513 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
514 msgstr ""
515 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
516
517 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:657
518 msgid "remove an LVM logical volume"
519 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
520
521 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1083
522 msgid "rename an LVM logical volume"
523 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
524
525 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:741
526 msgid "resize an LVM logical volume"
527 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
528
529 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1140
530 msgid "expand an LV to fill free space"
531 msgstr ""
532
533 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:459 fish/cmds.c:468
534 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
535 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
536
537 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1098
538 #, fuzzy
539 msgid "get the UUID of a logical volume"
540 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
541
542 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:1041
543 msgid "lgetxattr on multiple files"
544 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
545
546 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:522
547 msgid "create a directory"
548 msgstr "tworzy katalog"
549
550 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:1032
551 msgid "create a directory with a particular mode"
552 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
553
554 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:525
555 msgid "create a directory and parents"
556 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
557
558 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:777
559 msgid "create a temporary directory"
560 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
561
562 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:999
563 #: fish/cmds.c:1002 fish/cmds.c:1005
564 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
565 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
566
567 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:990
568 msgid "make ext2/3/4 external journal"
569 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
570
571 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:993
572 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
573 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
574
575 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:996
576 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
577 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
578
579 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:828
580 msgid "make FIFO (named pipe)"
581 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
582
583 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:552
584 msgid "make a filesystem"
585 msgstr "tworzy system plików"
586
587 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:987
588 msgid "make a filesystem with block size"
589 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
590
591 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:870
592 msgid "create a mountpoint"
593 msgstr "tworzy punkt montowania"
594
595 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:825
596 msgid "make block, character or FIFO devices"
597 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
598
599 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:831
600 msgid "make block device node"
601 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
602
603 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:834
604 msgid "make char device node"
605 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
606
607 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:816
608 msgid "create a swap partition"
609 msgstr "tworzy partycję wymiany"
610
611 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:819
612 msgid "create a swap partition with a label"
613 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
614
615 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:822
616 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
617 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
618
619 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:960
620 msgid "create a swap file"
621 msgstr "tworzy plik wymiany"
622
623 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1008
624 msgid "load a kernel module"
625 msgstr "wczytuje moduł jądra"
626
627 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:429
628 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
629 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
630
631 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:813
632 msgid "mount a file using the loop device"
633 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
634
635 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:648
636 msgid "mount a guest disk with mount options"
637 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
638
639 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:645
640 msgid "mount a guest disk, read-only"
641 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
642
643 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:651
644 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
645 msgstr ""
646 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
647 "plików"
648
649 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:867
650 msgid "show mountpoints"
651 msgstr "wyświetla punkty montowania"
652
653 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:564
654 msgid "show mounted filesystems"
655 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
656
657 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:693
658 msgid "move a file"
659 msgstr "przenosi plik"
660
661 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:756
662 msgid "probe NTFS volume"
663 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
664
665 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1119
666 #, fuzzy
667 msgid "resize an NTFS filesystem"
668 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
669
670 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1053
671 msgid "add a partition to the device"
672 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
673
674 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1125
675 #, fuzzy
676 msgid "delete a partition"
677 msgstr "tworzy partycję wymiany"
678
679 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1056
680 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
681 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
682
683 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1128
684 #, fuzzy
685 msgid "return true if a partition is bootable"
686 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
687
688 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1131
689 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
690 msgstr ""
691
692 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1068
693 msgid "get the partition table type"
694 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
695
696 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1050
697 msgid "create an empty partition table"
698 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
699
700 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1065
701 msgid "list partitions on a device"
702 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
703
704 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1059
705 msgid "make a partition bootable"
706 msgstr "zmienia partycję na startową"
707
708 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1134
709 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
710 msgstr ""
711
712 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1062
713 msgid "set partition name"
714 msgstr "ustawia nazwę partycji"
715
716 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:702
717 msgid "ping the guest daemon"
718 msgstr "odpytuje demona gościa"
719
720 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1047
721 msgid "read part of a file"
722 msgstr "odczytuje część pliku"
723
724 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:543
725 msgid "create an LVM physical volume"
726 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
727
728 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:663
729 msgid "remove an LVM physical volume"
730 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
731
732 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:720
733 msgid "resize an LVM physical volume"
734 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
735
736 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:453 fish/cmds.c:462
737 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
738 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
739
740 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1092
741 #, fuzzy
742 msgid "get the UUID of a physical volume"
743 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
744
745 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:876
746 msgid "read a file"
747 msgstr "odczytuje plik"
748
749 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:471
750 msgid "read file as lines"
751 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
752
753 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:840
754 msgid "read directories entries"
755 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
756
757 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:930
758 msgid "read the target of a symbolic link"
759 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
760
761 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1044
762 msgid "readlink on multiple files"
763 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
764
765 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:915
766 msgid "canonicalized absolute pathname"
767 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
768
769 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:744
770 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
771 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
772
773 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:513
774 msgid "remove a file"
775 msgstr "usuwa plik"
776
777 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:519
778 msgid "remove a file or directory recursively"
779 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
780
781 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:516
782 msgid "remove a directory"
783 msgstr "usuwa katalog"
784
785 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:873
786 msgid "remove a mountpoint"
787 msgstr "usuwa punkt montowania"
788
789 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:768
790 msgid "scrub (securely wipe) a device"
791 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
792
793 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:771
794 msgid "scrub (securely wipe) a file"
795 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
796
797 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:774
798 msgid "scrub (securely wipe) free space"
799 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
800
801 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:354
802 msgid "add options to kernel command line"
803 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
804
805 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:360
806 msgid "set autosync mode"
807 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
808
809 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:411
810 msgid "enable or disable direct appliance mode"
811 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
812
813 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:666
814 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
815 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
816
817 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:672
818 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
819 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
820
821 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:387
822 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
823 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
824
825 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:348
826 msgid "set the search path"
827 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
828
829 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:342
830 msgid "set the qemu binary"
831 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
832
833 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:417
834 msgid "enable or disable the recovery process"
835 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
836
837 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:399
838 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
839 msgstr ""
840 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
841
842 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:405
843 msgid "enable or disable command traces"
844 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
845
846 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:366
847 msgid "set verbose mode"
848 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
849
850 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:981
851 msgid "set SELinux security context"
852 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
853
854 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:555 fish/cmds.c:843
855 msgid "create partitions on a block device"
856 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
857
858 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:723
859 msgid "modify a single partition on a block device"
860 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
861
862 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:732
863 msgid "display the disk geometry from the partition table"
864 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
865
866 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:729
867 msgid "display the kernel geometry"
868 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
869
870 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:726
871 msgid "display the partition table"
872 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
873
874 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:759
875 msgid "run a command via the shell"
876 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
877
878 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:762
879 msgid "run a command via the shell returning lines"
880 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
881
882 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:753
883 msgid "sleep for some seconds"
884 msgstr "usypia na kilka sekund"
885
886 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:582
887 msgid "get file information"
888 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
889
890 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:588
891 msgid "get file system statistics"
892 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
893
894 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:708 fish/cmds.c:711
895 msgid "print the printable strings in a file"
896 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
897
898 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:939
899 msgid "disable swap on device"
900 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
901
902 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:945
903 msgid "disable swap on file"
904 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
905
906 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:951
907 msgid "disable swap on labeled swap partition"
908 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
909
910 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:957
911 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
912 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
913
914 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:936
915 msgid "enable swap on device"
916 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
917
918 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:942
919 msgid "enable swap on file"
920 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
921
922 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:948
923 msgid "enable swap on labeled swap partition"
924 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
925
926 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:954
927 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
928 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
929
930 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:432
931 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
932 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
933
934 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:795
935 msgid "return last 10 lines of a file"
936 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
937
938 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:798
939 msgid "return last N lines of a file"
940 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
941
942 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:633
943 msgid "unpack tarfile to directory"
944 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
945
946 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:636
947 msgid "pack directory into tarfile"
948 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
949
950 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:639 fish/cmds.c:1113
951 msgid "unpack compressed tarball to directory"
952 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
953
954 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:642 fish/cmds.c:1116
955 msgid "pack directory into compressed tarball"
956 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
957
958 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:435
959 msgid "update file timestamps or create a new file"
960 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
961
962 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1023
963 msgid "truncate a file to zero size"
964 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
965
966 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1026
967 msgid "truncate a file to a particular size"
968 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
969
970 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:591
971 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
972 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
973
974 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:837
975 msgid "set file mode creation mask (umask)"
976 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
977
978 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:561
979 msgid "unmount a filesystem"
980 msgstr "odmontowuje system plików"
981
982 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:567
983 msgid "unmount all filesystems"
984 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
985
986 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:624
987 msgid "upload a file from the local machine"
988 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
989
990 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1029
991 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
992 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
993
994 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:396
995 msgid "get the library version number"
996 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
997
998 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1020
999 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1000 msgstr ""
1001 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1002 "zamontowanemu urządzeniu"
1003
1004 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:738
1005 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1006 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1007
1008 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:735
1009 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1010 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1011
1012 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:546
1013 msgid "create an LVM volume group"
1014 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1015
1016 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1104
1017 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1101
1021 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:660
1025 msgid "remove an LVM volume group"
1026 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1027
1028 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1086
1029 msgid "rename an LVM volume group"
1030 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1031
1032 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:456 fish/cmds.c:465
1033 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1034 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1035
1036 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1122
1037 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1095
1041 #, fuzzy
1042 msgid "get the UUID of a volume group"
1043 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1044
1045 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:786
1046 msgid "count characters in a file"
1047 msgstr "liczy znaki w pliku"
1048
1049 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:780
1050 msgid "count lines in a file"
1051 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1052
1053 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:783
1054 msgid "count words in a file"
1055 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1056
1057 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:558
1058 msgid "create a file"
1059 msgstr "tworzy plik"
1060
1061 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:681
1062 msgid "write zeroes to the device"
1063 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1064
1065 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1110
1066 #, fuzzy
1067 msgid "write zeroes to an entire device"
1068 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1069
1070 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:717
1071 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1072 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1073
1074 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:846
1075 msgid "determine file type inside a compressed file"
1076 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1077
1078 #: fish/cmds.c:318
1079 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1080 msgstr ""
1081 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1082 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1083 "o poleceniu."
1084
1085 #: fish/cmds.c:1433 fish/cmds.c:1445 fish/cmds.c:1458 fish/cmds.c:1472
1086 #: fish/cmds.c:1486 fish/cmds.c:1501 fish/cmds.c:1516 fish/cmds.c:1529
1087 #: fish/cmds.c:1544 fish/cmds.c:1557 fish/cmds.c:1572 fish/cmds.c:1585
1088 #: fish/cmds.c:1599 fish/cmds.c:1612 fish/cmds.c:1627 fish/cmds.c:1640
1089 #: fish/cmds.c:1654 fish/cmds.c:1668 fish/cmds.c:1682 fish/cmds.c:1696
1090 #: fish/cmds.c:1710 fish/cmds.c:1725 fish/cmds.c:1756 fish/cmds.c:1770
1091 #: fish/cmds.c:1784 fish/cmds.c:1800 fish/cmds.c:1813 fish/cmds.c:1828
1092 #: fish/cmds.c:1841 fish/cmds.c:1856 fish/cmds.c:1869 fish/cmds.c:1884
1093 #: fish/cmds.c:1897 fish/cmds.c:1913 fish/cmds.c:1929 fish/cmds.c:1945
1094 #: fish/cmds.c:1959 fish/cmds.c:1972 fish/cmds.c:1988 fish/cmds.c:2007
1095 #: fish/cmds.c:2026 fish/cmds.c:2044 fish/cmds.c:2059 fish/cmds.c:2074
1096 #: fish/cmds.c:2089 fish/cmds.c:2104 fish/cmds.c:2119 fish/cmds.c:2134
1097 #: fish/cmds.c:2149 fish/cmds.c:2165 fish/cmds.c:2185 fish/cmds.c:2219
1098 #: fish/cmds.c:2233 fish/cmds.c:2252 fish/cmds.c:2271 fish/cmds.c:2289
1099 #: fish/cmds.c:2306 fish/cmds.c:2322 fish/cmds.c:2339 fish/cmds.c:2354
1100 #: fish/cmds.c:2370 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2395 fish/cmds.c:2412
1101 #: fish/cmds.c:2428 fish/cmds.c:2444 fish/cmds.c:2460 fish/cmds.c:2476
1102 #: fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2530 fish/cmds.c:2584 fish/cmds.c:2602
1103 #: fish/cmds.c:2620 fish/cmds.c:2638 fish/cmds.c:2653 fish/cmds.c:2672
1104 #: fish/cmds.c:2707 fish/cmds.c:2726 fish/cmds.c:2802 fish/cmds.c:2838
1105 #: fish/cmds.c:2851 fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2891
1106 #: fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2929 fish/cmds.c:2948 fish/cmds.c:2967
1107 #: fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3005 fish/cmds.c:3022 fish/cmds.c:3036
1108 #: fish/cmds.c:3050 fish/cmds.c:3066 fish/cmds.c:3082 fish/cmds.c:3099
1109 #: fish/cmds.c:3132 fish/cmds.c:3148 fish/cmds.c:3164 fish/cmds.c:3178
1110 #: fish/cmds.c:3193 fish/cmds.c:3213 fish/cmds.c:3233 fish/cmds.c:3254
1111 #: fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3292 fish/cmds.c:3312 fish/cmds.c:3332
1112 #: fish/cmds.c:3349 fish/cmds.c:3368 fish/cmds.c:3386 fish/cmds.c:3406
1113 #: fish/cmds.c:3420 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3464
1114 #: fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3515 fish/cmds.c:3532
1115 #: fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3565 fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3605
1116 #: fish/cmds.c:3624 fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3684
1117 #: fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3725 fish/cmds.c:3745 fish/cmds.c:3764
1118 #: fish/cmds.c:3778 fish/cmds.c:3797 fish/cmds.c:3888 fish/cmds.c:3905
1119 #: fish/cmds.c:3922 fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3972
1120 #: fish/cmds.c:4005 fish/cmds.c:4019 fish/cmds.c:4038 fish/cmds.c:4052
1121 #: fish/cmds.c:4085 fish/cmds.c:4102 fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4136
1122 #: fish/cmds.c:4155 fish/cmds.c:4169 fish/cmds.c:4185 fish/cmds.c:4201
1123 #: fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4238 fish/cmds.c:4256 fish/cmds.c:4274
1124 #: fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4332 fish/cmds.c:4352 fish/cmds.c:4389
1125 #: fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4420 fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4458
1126 #: fish/cmds.c:4477 fish/cmds.c:4492 fish/cmds.c:4508 fish/cmds.c:4526
1127 #: fish/cmds.c:4600 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4787
1128 #: fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4841 fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4879
1129 #: fish/cmds.c:4898 fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4960 fish/cmds.c:4998
1130 #: fish/cmds.c:5016 fish/cmds.c:5032 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5062
1131 #: fish/cmds.c:5077 fish/cmds.c:5101 fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5143
1132 #: fish/cmds.c:5164 fish/cmds.c:5185 fish/cmds.c:5206 fish/cmds.c:5227
1133 #: fish/cmds.c:5248 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5290 fish/cmds.c:5311
1134 #: fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5352 fish/cmds.c:5372 fish/cmds.c:5390
1135 #: fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5426 fish/cmds.c:5443 fish/cmds.c:5463
1136 #: fish/cmds.c:5498 fish/cmds.c:5512 fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5542
1137 #: fish/cmds.c:5558 fish/cmds.c:5572 fish/cmds.c:5586 fish/cmds.c:5600
1138 #: fish/cmds.c:5614 fish/cmds.c:5630 fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5700
1139 #: fish/cmds.c:5731 fish/cmds.c:5746 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5774
1140 #: fish/cmds.c:5787 fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5840 fish/cmds.c:5875
1141 #: fish/cmds.c:5911 fish/cmds.c:5948 fish/cmds.c:5986 fish/cmds.c:6024
1142 #: fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6073 fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6112
1143 #: fish/cmds.c:6131 fish/cmds.c:6148 fish/cmds.c:6165 fish/cmds.c:6198
1144 #: fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6359 fish/cmds.c:6382
1145 #: fish/cmds.c:6405 fish/cmds.c:6430 fish/cmds.c:6486 fish/cmds.c:6504
1146 #: fish/cmds.c:6546 fish/cmds.c:6563 fish/cmds.c:6599 fish/cmds.c:6633
1147 #: fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6669 fish/cmds.c:6723 fish/cmds.c:6740
1148 #: fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6778 fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6811
1149 #: fish/cmds.c:6835 fish/cmds.c:6852 fish/cmds.c:6869 fish/cmds.c:6886
1150 #: fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6922 fish/cmds.c:6954 fish/cmds.c:6969
1151 #: fish/cmds.c:6989 fish/cmds.c:7008 fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7035
1152 #: fish/cmds.c:7069 fish/cmds.c:7105 fish/cmds.c:7142 fish/cmds.c:7195
1153 #: fish/cmds.c:7214 fish/cmds.c:7247 fish/cmds.c:7260 fish/cmds.c:7277
1154 #: fish/cmds.c:7314 fish/cmds.c:7334
1155 #, c-format
1156 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1157 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1158
1159 #: fish/cmds.c:1434 fish/cmds.c:1446 fish/cmds.c:1459 fish/cmds.c:1473
1160 #: fish/cmds.c:1487 fish/cmds.c:1502 fish/cmds.c:1517 fish/cmds.c:1530
1161 #: fish/cmds.c:1545 fish/cmds.c:1558 fish/cmds.c:1573 fish/cmds.c:1586
1162 #: fish/cmds.c:1600 fish/cmds.c:1613 fish/cmds.c:1628 fish/cmds.c:1641
1163 #: fish/cmds.c:1655 fish/cmds.c:1669 fish/cmds.c:1683 fish/cmds.c:1697
1164 #: fish/cmds.c:1711 fish/cmds.c:1726 fish/cmds.c:1757 fish/cmds.c:1771
1165 #: fish/cmds.c:1785 fish/cmds.c:1801 fish/cmds.c:1814 fish/cmds.c:1829
1166 #: fish/cmds.c:1842 fish/cmds.c:1857 fish/cmds.c:1870 fish/cmds.c:1885
1167 #: fish/cmds.c:1898 fish/cmds.c:1914 fish/cmds.c:1930 fish/cmds.c:1946
1168 #: fish/cmds.c:1960 fish/cmds.c:1973 fish/cmds.c:1989 fish/cmds.c:2008
1169 #: fish/cmds.c:2027 fish/cmds.c:2045 fish/cmds.c:2060 fish/cmds.c:2075
1170 #: fish/cmds.c:2090 fish/cmds.c:2105 fish/cmds.c:2120 fish/cmds.c:2135
1171 #: fish/cmds.c:2150 fish/cmds.c:2166 fish/cmds.c:2186 fish/cmds.c:2220
1172 #: fish/cmds.c:2234 fish/cmds.c:2253 fish/cmds.c:2272 fish/cmds.c:2290
1173 #: fish/cmds.c:2307 fish/cmds.c:2323 fish/cmds.c:2340 fish/cmds.c:2355
1174 #: fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2383 fish/cmds.c:2396 fish/cmds.c:2413
1175 #: fish/cmds.c:2429 fish/cmds.c:2445 fish/cmds.c:2461 fish/cmds.c:2477
1176 #: fish/cmds.c:2494 fish/cmds.c:2531 fish/cmds.c:2585 fish/cmds.c:2603
1177 #: fish/cmds.c:2621 fish/cmds.c:2639 fish/cmds.c:2654 fish/cmds.c:2673
1178 #: fish/cmds.c:2708 fish/cmds.c:2727 fish/cmds.c:2803 fish/cmds.c:2839
1179 #: fish/cmds.c:2852 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2879 fish/cmds.c:2892
1180 #: fish/cmds.c:2911 fish/cmds.c:2930 fish/cmds.c:2949 fish/cmds.c:2968
1181 #: fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3023 fish/cmds.c:3037
1182 #: fish/cmds.c:3051 fish/cmds.c:3067 fish/cmds.c:3083 fish/cmds.c:3100
1183 #: fish/cmds.c:3133 fish/cmds.c:3149 fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3179
1184 #: fish/cmds.c:3194 fish/cmds.c:3214 fish/cmds.c:3234 fish/cmds.c:3255
1185 #: fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3313 fish/cmds.c:3333
1186 #: fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3387 fish/cmds.c:3407
1187 #: fish/cmds.c:3421 fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3450 fish/cmds.c:3465
1188 #: fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3498 fish/cmds.c:3516 fish/cmds.c:3533
1189 #: fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3566 fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3606
1190 #: fish/cmds.c:3625 fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:3685
1191 #: fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3726 fish/cmds.c:3746 fish/cmds.c:3765
1192 #: fish/cmds.c:3779 fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3889 fish/cmds.c:3906
1193 #: fish/cmds.c:3923 fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3955 fish/cmds.c:3973
1194 #: fish/cmds.c:4006 fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4039 fish/cmds.c:4053
1195 #: fish/cmds.c:4086 fish/cmds.c:4103 fish/cmds.c:4120 fish/cmds.c:4137
1196 #: fish/cmds.c:4156 fish/cmds.c:4170 fish/cmds.c:4186 fish/cmds.c:4202
1197 #: fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:4275
1198 #: fish/cmds.c:4295 fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4353 fish/cmds.c:4390
1199 #: fish/cmds.c:4405 fish/cmds.c:4421 fish/cmds.c:4439 fish/cmds.c:4459
1200 #: fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4493 fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4527
1201 #: fish/cmds.c:4601 fish/cmds.c:4639 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4788
1202 #: fish/cmds.c:4822 fish/cmds.c:4842 fish/cmds.c:4860 fish/cmds.c:4880
1203 #: fish/cmds.c:4899 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:4999
1204 #: fish/cmds.c:5017 fish/cmds.c:5033 fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5063
1205 #: fish/cmds.c:5078 fish/cmds.c:5102 fish/cmds.c:5123 fish/cmds.c:5144
1206 #: fish/cmds.c:5165 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5207 fish/cmds.c:5228
1207 #: fish/cmds.c:5249 fish/cmds.c:5270 fish/cmds.c:5291 fish/cmds.c:5312
1208 #: fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5353 fish/cmds.c:5373 fish/cmds.c:5391
1209 #: fish/cmds.c:5409 fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5464
1210 #: fish/cmds.c:5499 fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5527 fish/cmds.c:5543
1211 #: fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5573 fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5601
1212 #: fish/cmds.c:5615 fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5664 fish/cmds.c:5701
1213 #: fish/cmds.c:5732 fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5762 fish/cmds.c:5775
1214 #: fish/cmds.c:5788 fish/cmds.c:5806 fish/cmds.c:5841 fish/cmds.c:5876
1215 #: fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5987 fish/cmds.c:6025
1216 #: fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6113
1217 #: fish/cmds.c:6132 fish/cmds.c:6149 fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6199
1218 #: fish/cmds.c:6268 fish/cmds.c:6305 fish/cmds.c:6360 fish/cmds.c:6383
1219 #: fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6431 fish/cmds.c:6487 fish/cmds.c:6505
1220 #: fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6564 fish/cmds.c:6600 fish/cmds.c:6634
1221 #: fish/cmds.c:6651 fish/cmds.c:6670 fish/cmds.c:6724 fish/cmds.c:6741
1222 #: fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6779 fish/cmds.c:6795 fish/cmds.c:6812
1223 #: fish/cmds.c:6836 fish/cmds.c:6853 fish/cmds.c:6870 fish/cmds.c:6887
1224 #: fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6923 fish/cmds.c:6955 fish/cmds.c:6970
1225 #: fish/cmds.c:6990 fish/cmds.c:7009 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7036
1226 #: fish/cmds.c:7070 fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7143 fish/cmds.c:7196
1227 #: fish/cmds.c:7215 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7261 fish/cmds.c:7278
1228 #: fish/cmds.c:7315 fish/cmds.c:7335
1229 #, c-format
1230 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1231 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1232
1233 #: fish/cmds.c:1736 fish/cmds.c:2198 fish/cmds.c:2504 fish/cmds.c:2541
1234 #: fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2738 fish/cmds.c:2757
1235 #: fish/cmds.c:2776 fish/cmds.c:2816 fish/cmds.c:3111 fish/cmds.c:3635
1236 #: fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3828 fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:3866
1237 #: fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4363
1238 #: fish/cmds.c:4537 fish/cmds.c:4556 fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4611
1239 #: fish/cmds.c:4649 fish/cmds.c:4668 fish/cmds.c:4687 fish/cmds.c:4725
1240 #: fish/cmds.c:4744 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4933
1241 #: fish/cmds.c:4973 fish/cmds.c:5476 fish/cmds.c:5641 fish/cmds.c:5676
1242 #: fish/cmds.c:5711 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5851 fish/cmds.c:5886
1243 #: fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5960 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6036
1244 #: fish/cmds.c:6178 fish/cmds.c:6211 fish/cmds.c:6224 fish/cmds.c:6237
1245 #: fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6334
1246 #: fish/cmds.c:6443 fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6517 fish/cmds.c:6530
1247 #: fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6611 fish/cmds.c:6680 fish/cmds.c:6699
1248 #: fish/cmds.c:6937 fish/cmds.c:7047 fish/cmds.c:7081 fish/cmds.c:7117
1249 #: fish/cmds.c:7154 fish/cmds.c:7173 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7291
1250 #, c-format
1251 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1252 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1253
1254 #: fish/cmds.c:1742 fish/cmds.c:2204 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2547
1255 #: fish/cmds.c:2566 fish/cmds.c:2691 fish/cmds.c:2744 fish/cmds.c:2763
1256 #: fish/cmds.c:2782 fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:3117 fish/cmds.c:3641
1257 #: fish/cmds.c:3815 fish/cmds.c:3834 fish/cmds.c:3853 fish/cmds.c:3872
1258 #: fish/cmds.c:3990 fish/cmds.c:4069 fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4369
1259 #: fish/cmds.c:4543 fish/cmds.c:4562 fish/cmds.c:4581 fish/cmds.c:4617
1260 #: fish/cmds.c:4655 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4693 fish/cmds.c:4731
1261 #: fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4769 fish/cmds.c:4804 fish/cmds.c:4939
1262 #: fish/cmds.c:4979 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5682
1263 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5823 fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5892
1264 #: fish/cmds.c:5928 fish/cmds.c:5966 fish/cmds.c:6004 fish/cmds.c:6042
1265 #: fish/cmds.c:6286 fish/cmds.c:6321 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6449
1266 #: fish/cmds.c:6581 fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6705
1267 #: fish/cmds.c:7053 fish/cmds.c:7087 fish/cmds.c:7123 fish/cmds.c:7160
1268 #: fish/cmds.c:7179 fish/cmds.c:7232 fish/cmds.c:7297
1269 #, c-format
1270 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1271 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1272
1273 #: fish/cmds.c:8185
1274 #, c-format
1275 msgid "%s: unknown command\n"
1276 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1277
1278 #: fish/edit.c:86
1279 #, c-format
1280 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1281 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1282
1283 #: fish/fish.c:94 fuse/guestmount.c:869
1284 #, c-format
1285 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1286 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1287
1288 #: fish/fish.c:98
1289 #, c-format
1290 msgid ""
1291 "%s: guest filesystem shell\n"
1292 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1293 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1294 "Usage:\n"
1295 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1296 "  %s -i libvirt-domain\n"
1297 "  %s -i disk-image(s)\n"
1298 "or for interactive use:\n"
1299 "  %s\n"
1300 "or from a shell script:\n"
1301 "  %s <<EOF\n"
1302 "  cmd\n"
1303 "  ...\n"
1304 "  EOF\n"
1305 "Options:\n"
1306 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1307 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1308 "  -a|--add image       Add image\n"
1309 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1310 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1311 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1312 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1313 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1314 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1315 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1316 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1317 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1318 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1319 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1320 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1321 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1322 msgstr ""
1323 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1324 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1325 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1326 "Użycie:\n"
1327 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1328 "  %s -i domena-libvirt\n"
1329 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1330 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1331 "  %s\n"
1332 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1333 "  %s <<EOF\n"
1334 "  polecenie\n"
1335 "  ...\n"
1336 "  EOF\n"
1337 "Opcje:\n"
1338 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1339 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1340 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1341 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1342 "                       pomocą Tab\n"
1343 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1344 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1345 "                       montowania dysków\n"
1346 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1347 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1348 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1349 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1350 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1351 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1352 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1353 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1354 "                       wykonaniem\n"
1355 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1356 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1357
1358 #: fish/fish.c:190 fuse/guestmount.c:966
1359 #, c-format
1360 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1361 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1362
1363 #: fish/fish.c:229
1364 #, c-format
1365 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1366 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1367
1368 #: fish/fish.c:236
1369 #, c-format
1370 msgid ""
1371 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1372 msgstr ""
1373 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1374
1375 #: fish/fish.c:245 fuse/guestmount.c:1011
1376 #, c-format
1377 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1378 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1379
1380 #: fish/fish.c:272
1381 #, c-format
1382 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1383 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1384
1385 #: fish/fish.c:345
1386 #, c-format
1387 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1388 msgstr ""
1389 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1390
1391 #: fish/fish.c:352
1392 #, c-format
1393 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1394 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1395
1396 #: fish/fish.c:362
1397 #, c-format
1398 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1399 msgstr ""
1400 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1401
1402 #: fish/fish.c:408
1403 #, c-format
1404 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1405 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1406
1407 #: fish/fish.c:416
1408 #, c-format
1409 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1410 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1411
1412 #: fish/fish.c:422
1413 #, c-format
1414 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1415 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1416
1417 #: fish/fish.c:570
1418 #, c-format
1419 msgid ""
1420 "\n"
1421 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1422 "editing virtual machine filesystems.\n"
1423 "\n"
1424 "Type: 'help' for help with commands\n"
1425 "      'quit' to quit the shell\n"
1426 "\n"
1427 msgstr ""
1428 "\n"
1429 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1430 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1431 "\n"
1432 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1433 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1434 "\n"
1435
1436 #: fish/fish.c:650
1437 #, c-format
1438 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1439 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1440
1441 #: fish/fish.c:656 fish/fish.c:673
1442 #, c-format
1443 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1444 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1445
1446 #: fish/fish.c:667
1447 #, c-format
1448 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1449 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1450
1451 #: fish/fish.c:722
1452 #, c-format
1453 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1454 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1455
1456 #: fish/fish.c:739
1457 #, c-format
1458 msgid "%s: too many arguments\n"
1459 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1460
1461 #: fish/fish.c:768
1462 #, c-format
1463 msgid "%s: empty command on command line\n"
1464 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1465
1466 #: fish/fish.c:936
1467 msgid "display a list of commands or help on a command"
1468 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1469
1470 #: fish/fish.c:938
1471 msgid "quit guestfish"
1472 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1473
1474 #: fish/fish.c:941
1475 msgid "allocate an image"
1476 msgstr "przydziela obraz"
1477
1478 #: fish/fish.c:943
1479 msgid "display a line of text"
1480 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1481
1482 #: fish/fish.c:945
1483 msgid "edit a file in the image"
1484 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1485
1486 #: fish/fish.c:947
1487 msgid "local change directory"
1488 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1489
1490 #: fish/fish.c:949
1491 msgid "expand wildcards in command"
1492 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1493
1494 #: fish/fish.c:951
1495 msgid "view a file in the pager"
1496 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1497
1498 #: fish/fish.c:953
1499 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1500 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1501
1502 #: fish/fish.c:955
1503 msgid "allocate a sparse image file"
1504 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1505
1506 #: fish/fish.c:957
1507 msgid "measure time taken to run command"
1508 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1509
1510 #: fish/fish.c:969
1511 #, c-format
1512 msgid ""
1513 "alloc - allocate an image\n"
1514 "     alloc <filename> <size>\n"
1515 "\n"
1516 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1517 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1518 "\n"
1519 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1520 "\n"
1521 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1522 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1523 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1524 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1525 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1526 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1527 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1528 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1529 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1530 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1531 msgstr ""
1532 "alloc - przydziela obraz\n"
1533 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1534 "\n"
1535 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1536 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1537 "\n"
1538 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1539 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1540 "\n"
1541 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1542 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1543 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1544 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1545 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1546 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1547 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1548 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1549 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1550 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1551
1552 #: fish/fish.c:988
1553 #, c-format
1554 msgid ""
1555 "echo - display a line of text\n"
1556 "     echo [<params> ...]\n"
1557 "\n"
1558 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1559 msgstr ""
1560 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1561 "     echo [<parametry> ...]\n"
1562 "\n"
1563 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1564
1565 #: fish/fish.c:995
1566 #, c-format
1567 msgid ""
1568 "edit - edit a file in the image\n"
1569 "     edit <filename>\n"
1570 "\n"
1571 "    This is used to edit a file.\n"
1572 "\n"
1573 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1574 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1575 "\n"
1576 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1577 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1578 "\n"
1579 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1580 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1581 msgstr ""
1582 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1583 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1584 "\n"
1585 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1586 "\n"
1587 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1588 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1589 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1590 "\n"
1591 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1592 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1593 "\n"
1594 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1595 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1596
1597 #: fish/fish.c:1009
1598 #, c-format
1599 msgid ""
1600 "lcd - local change directory\n"
1601 "    lcd <directory>\n"
1602 "\n"
1603 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1604 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1605 "    place.\n"
1606 msgstr ""
1607 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1608 "    lcd <katalog>\n"
1609 "\n"
1610 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1611 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1612
1613 #: fish/fish.c:1016
1614 #, c-format
1615 msgid ""
1616 "glob - expand wildcards in command\n"
1617 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1618 "\n"
1619 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1620 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1621 "    once for each expanded argument.\n"
1622 msgstr ""
1623 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1624 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1625 "\n"
1626 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1627 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1628 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1629 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1630
1631 #: fish/fish.c:1023
1632 #, c-format
1633 msgid ""
1634 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1635 "     help cmd\n"
1636 "     help\n"
1637 msgstr ""
1638 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1639 "     help polecenie\n"
1640 "     help\n"
1641
1642 #: fish/fish.c:1028
1643 #, c-format
1644 msgid ""
1645 "more - view a file in the pager\n"
1646 "     more <filename>\n"
1647 "\n"
1648 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1649 "\n"
1650 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1651 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1652 "\n"
1653 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1654 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1655 "\n"
1656 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1657 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1658 msgstr ""
1659 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1660 "     more <nazwa_pliku>\n"
1661 "\n"
1662 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1663 "\n"
1664 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1665 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1666 "\n"
1667 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1668 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1669 "\n"
1670 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1671 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1672
1673 #: fish/fish.c:1044
1674 #, c-format
1675 msgid ""
1676 "quit - quit guestfish\n"
1677 "     quit\n"
1678 msgstr ""
1679 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1680 "     quit\n"
1681
1682 #: fish/fish.c:1047
1683 #, c-format
1684 msgid ""
1685 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1686 "     reopen\n"
1687 "\n"
1688 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1689 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1690 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1691 msgstr ""
1692 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1693 "     reopen\n"
1694 "\n"
1695 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1696 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1697 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1698 "przydatne do testowania.\n"
1699
1700 #: fish/fish.c:1054
1701 #, c-format
1702 msgid ""
1703 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1704 "     sparse <filename> <size>\n"
1705 "\n"
1706 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1707 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1708 "\n"
1709 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1710 "    command, except that the image file is allocated\n"
1711 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1712 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1713 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1714 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1715 "    space during a write operation.\n"
1716 "\n"
1717 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1718 "\n"
1719 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1720 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1721 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1722 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1723 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1724 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1725 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1726 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1727 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1728 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1729 msgstr ""
1730 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1731 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1732 "\n"
1733 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1734 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1735 "\n"
1736 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1737 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1738 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1739 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1740 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1741 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1742 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1743 "\n"
1744 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1745 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1746 "\n"
1747 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1748 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1749 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1750 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1751 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1752 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1753 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1754 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1755 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1756 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1757
1758 #: fish/fish.c:1081
1759 #, c-format
1760 msgid ""
1761 "time - measure time taken to run command\n"
1762 "    time <command> [<args> ...]\n"
1763 "\n"
1764 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1765 "    time afterwards.\n"
1766 msgstr ""
1767 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1768 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1769 "\n"
1770 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1771
1772 #: fish/fish.c:1087
1773 #, c-format
1774 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1775 msgstr ""
1776 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1777 "poleceń\n"
1778
1779 #: fish/fish.c:1101
1780 #, c-format
1781 msgid ""
1782 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1783 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1784 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: fish/fish.c:1258
1788 #, c-format
1789 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1790 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1791
1792 #: fish/glob.c:52
1793 #, c-format
1794 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1795 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1796
1797 #: fish/glob.c:72
1798 #, c-format
1799 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1800 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1801
1802 #: fish/lcd.c:34
1803 #, c-format
1804 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1805 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1806
1807 #: fish/more.c:40
1808 #, c-format
1809 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1810 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1811
1812 #: fish/rc.c:249
1813 #, c-format
1814 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1815 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1816
1817 #: fish/rc.c:254
1818 #, c-format
1819 msgid ""
1820 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1821 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1822 msgstr ""
1823 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1824 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1825 "zgadzać.\n"
1826
1827 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1828 #, c-format
1829 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1830 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1831
1832 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1833 #, c-format
1834 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1835 msgstr ""
1836 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1837 "serwera\n"
1838
1839 #: fish/rc.c:380
1840 #, c-format
1841 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1842 msgstr ""
1843 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1844
1845 #: fish/reopen.c:36
1846 #, c-format
1847 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1848 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1849
1850 #: fish/reopen.c:46
1851 #, c-format
1852 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1853 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1854
1855 #: fish/time.c:35
1856 #, c-format
1857 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1858 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1859
1860 #: fuse/guestmount.c:873
1861 #, c-format
1862 msgid ""
1863 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1864 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1865 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1866 "Usage:\n"
1867 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1868 "Options:\n"
1869 "  -a|--add image       Add image\n"
1870 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1871 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1872 "  --help               Display help message and exit\n"
1873 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1874 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1875 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1876 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1877 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1878 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1879 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1880 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1881 msgstr ""
1882 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1883 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1884 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1885 "Użycie:\n"
1886 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1887 "Opcje:\n"
1888 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1889 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1890 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1891 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1892 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1893 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1894 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1895 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1896 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1897 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1898 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1899 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1900 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1901 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1902
1903 #: fuse/guestmount.c:1082
1904 #, c-format
1905 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1906 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1907
1908 #: fuse/guestmount.c:1090
1909 #, c-format
1910 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1911 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1912
1913 #: src/guestfs.c:271
1914 #, c-format
1915 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1916 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1917
1918 #: src/guestfs.c:374
1919 #, c-format
1920 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1921 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1922
1923 #: src/guestfs.c:729
1924 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1925 msgstr ""
1926 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1927
1928 #: src/guestfs.c:743
1929 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1930 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1931
1932 #: src/guestfs.c:757
1933 #, c-format
1934 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1935 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1936
1937 #: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
1938 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1939 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1940
1941 #: src/guestfs.c:946
1942 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1943 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1944
1945 #: src/guestfs.c:951
1946 msgid "qemu has already been launched"
1947 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1948
1949 #: src/guestfs.c:959
1950 #, c-format
1951 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1952 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1953
1954 #: src/guestfs.c:1049
1955 #, c-format
1956 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1957 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1958
1959 #: src/guestfs.c:1460
1960 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1961 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1962
1963 #: src/guestfs.c:1479
1964 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1965 msgstr ""
1966 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1967 "błędów"
1968
1969 #: src/guestfs.c:1492
1970 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1971 msgstr ""
1972 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1973
1974 #: src/guestfs.c:1584
1975 #, c-format
1976 msgid "external command failed: %s"
1977 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1978
1979 #: src/guestfs.c:1657
1980 #, c-format
1981 msgid ""
1982 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1983 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1984 msgstr ""
1985 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1986 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1987
1988 #: src/guestfs.c:1833
1989 msgid "qemu has not been launched yet"
1990 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1991
1992 #: src/guestfs.c:1844
1993 msgid "no subprocess to kill"
1994 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1995
1996 #: src/guestfs.c:1966
1997 #, c-format
1998 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1999 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2000
2001 #: src/guestfs.c:1989
2002 #, c-format
2003 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2004 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2005
2006 #: src/guestfs.c:2097
2007 #, c-format
2008 msgid ""
2009 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2010 msgstr ""
2011 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2012 "x\n"
2013
2014 #: src/guestfs.c:2255 src/guestfs.c:2309
2015 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2016 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2017
2018 #: src/guestfs.c:2271
2019 #, c-format
2020 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2021 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2022
2023 #: src/guestfs.c:2286
2024 #, c-format
2025 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2026 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2027
2028 #: src/guestfs.c:2416
2029 #, c-format
2030 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2031 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2032
2033 #: src/guestfs.c:2438
2034 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2035 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2036
2037 #: src/guestfs.c:2447
2038 msgid "dispatch failed to marshal args"
2039 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2040
2041 #: src/guestfs.c:2577
2042 #, c-format
2043 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2044 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2045
2046 #: src/guestfs.c:2593
2047 #, c-format
2048 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2049 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2050
2051 #: src/guestfs.c:2716
2052 #, c-format
2053 msgid "%s: error in chunked encoding"
2054 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2055
2056 #: src/guestfs.c:2744
2057 msgid "write to daemon socket"
2058 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2059
2060 #: src/guestfs.c:2767
2061 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2062 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2063
2064 #: src/guestfs.c:2772
2065 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2066 msgstr ""
2067 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2068 "fragmentów pliku"
2069
2070 #: src/guestfs.c:2780
2071 msgid "failed to parse file chunk"
2072 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2073
2074 #: src/guestfs.c:2789
2075 msgid "file receive cancelled by daemon"
2076 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2077
2078 #: test-tool/test-tool.c:78
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2082 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2083 "Usage:\n"
2084 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2085 "Options:\n"
2086 "  --help         Display usage\n"
2087 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2088 "                 Helper program (default: %s)\n"
2089 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2090 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2091 "  --timeout n\n"
2092 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2093 msgstr ""
2094 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2095 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2096 "Użycie:\n"
2097 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2098 "Opcje:\n"
2099 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2100 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2101 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2102 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2103 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2104 "  --timeout n\n"
2105 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2106 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2107
2108 #: test-tool/test-tool.c:134
2109 #, c-format
2110 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2111 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2112
2113 #: test-tool/test-tool.c:143
2114 #, c-format
2115 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2116 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2117
2118 #: test-tool/test-tool.c:155
2119 #, c-format
2120 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2121 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2122
2123 #: test-tool/test-tool.c:178
2124 #, c-format
2125 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2126 msgstr ""
2127 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2128 "się\n"
2129
2130 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2131 #, c-format
2132 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2133 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2134
2135 #: test-tool/test-tool.c:197
2136 #, c-format
2137 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2138 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2139
2140 #: test-tool/test-tool.c:219
2141 #, c-format
2142 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2143 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2144
2145 #: test-tool/test-tool.c:231
2146 #, c-format
2147 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2148 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2149
2150 #: test-tool/test-tool.c:237
2151 #, c-format
2152 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2153 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2154
2155 #: test-tool/test-tool.c:243
2156 #, c-format
2157 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2158 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2159
2160 #: test-tool/test-tool.c:249
2161 #, c-format
2162 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2163 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2164
2165 #: test-tool/test-tool.c:255
2166 #, c-format
2167 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2168 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2169
2170 #: test-tool/test-tool.c:263
2171 #, c-format
2172 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2173 msgstr ""
2174 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2175 "nie powiódł się\n"
2176
2177 #: test-tool/test-tool.c:294
2178 #, c-format
2179 msgid ""
2180 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2181 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2182 msgstr ""
2183 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2184 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2185
2186 #: test-tool/test-tool.c:302
2187 #, c-format
2188 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2189 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2190
2191 #: test-tool/test-tool.c:316
2192 #, c-format
2193 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2194 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2195
2196 #: test-tool/test-tool.c:365
2197 #, c-format
2198 msgid ""
2199 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2200 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2201 "\n"
2202 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2203 msgstr ""
2204 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2205 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2206 "\n"
2207 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2208
2209 #: test-tool/test-tool.c:381
2210 #, c-format
2211 msgid "command failed: %s"
2212 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2213
2214 #: test-tool/test-tool.c:389
2215 #, c-format
2216 msgid ""
2217 "Test tool helper program %s\n"
2218 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2219 "was built.\n"
2220 msgstr ""
2221 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2222 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2223
2224 #: test-tool/test-tool.c:423
2225 #, c-format
2226 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2227 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"