Version 1.5.21.
[libguestfs.git] / po / nl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Geert Warrink <geert.warrink@onsnet.nu>, 2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: libguestfs 1.5.4\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
9 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-10-01 21:01+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-02 15:28+0200\n"
12 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink@onsnet.nu>\n"
13 "Language-Team: Fedora\n"
14 "Language: nl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
20
21 #: fish/alloc.c:37
22 #, c-format
23 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
24 msgstr "gebruik 'alloc file size' om een image aan te maken\n"
25
26 #: fish/alloc.c:51
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "gebruik 'sparse file size' om een sparse image aan te maken\n"
30
31 #: fish/alloc.c:75
32 #, c-format
33 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
34 msgstr "kan schijven niet toewijzen of toevoegen na het starten\n"
35
36 #: fish/alloc.c:154
37 #, c-format
38 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
39 msgstr "%s: ongeldige integer parameter (%s gaf %d terug)\n"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Command"
43 msgstr "Commando"
44
45 #: fish/cmds.c:41
46 msgid "Description"
47 msgstr "Beschrijving"
48
49 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:472
50 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
51 msgstr "voeg een CD-ROM schijf image toe voor onderzoek"
52
53 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:467
54 msgid "add an image to examine or modify"
55 msgstr "voeg een image toe voor onderzoek of te veranderen"
56
57 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:477
58 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
59 msgstr "voeg een station toe in snapshot mode (alleen-lezen)"
60
61 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:627
62 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr ""
64 "voeg een station alleen-lezen toe met het specificeren van de te gebruiken "
65 "QEMU blok emulatie"
66
67 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:622
68 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
69 msgstr ""
70 "voeg een station toe met het specificeren van de te gebruiken QEMU blok "
71 "emulatie"
72
73 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:387
74 #, fuzzy
75 msgid "allocate and add a disk file"
76 msgstr "wijs een sparse image bestand toe"
77
78 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:1887
79 msgid "clear Augeas path"
80 msgstr "Augeas pad opschonen"
81
82 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:777
83 msgid "close the current Augeas handle"
84 msgstr "sluit de huidige Augeas hendel"
85
86 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:787
87 msgid "define an Augeas node"
88 msgstr "definieer een Augeas node"
89
90 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:782
91 msgid "define an Augeas variable"
92 msgstr "definieer een Augeas variabele"
93
94 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:792
95 msgid "look up the value of an Augeas path"
96 msgstr "zoek de waarde op van een Augeas pad"
97
98 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:772
99 msgid "create a new Augeas handle"
100 msgstr "maak een nieuwe Augeas hendel aan"
101
102 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:802
103 msgid "insert a sibling Augeas node"
104 msgstr "voeg in broer Augeas node in"
105
106 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:827
107 msgid "load files into the tree"
108 msgstr "laad bestanden in de boom"
109
110 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:832
111 msgid "list Augeas nodes under augpath"
112 msgstr "laat Augeas nodes onder augpath zien"
113
114 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:817
115 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
116 msgstr "geef Augeas nodes terug die overeenkomen met augpath"
117
118 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:812
119 msgid "move Augeas node"
120 msgstr "verplaats Augeas node"
121
122 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:807
123 msgid "remove an Augeas path"
124 msgstr "verwijder een Augeas pad"
125
126 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:822
127 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
128 msgstr "schrijf alle wachtende Augeas veranderingen naar schijf"
129
130 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:797
131 msgid "set Augeas path to value"
132 msgstr "stel Augeas pad in op waarde"
133
134 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1772
135 msgid "test availability of some parts of the API"
136 msgstr "testen beschikbaarheid van bepaalde onderdelen van de API"
137
138 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1947
139 msgid "return a list of all optional groups"
140 msgstr "geeft een lijst terug van alle optionele groepen"
141
142 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1902
143 msgid "upload base64-encoded data to file"
144 msgstr "base64-gecodeerde data uploaden naar bestand"
145
146 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:1907
147 msgid "download file and encode as base64"
148 msgstr "download bestand en codeer deze als base64"
149
150 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:1012
151 msgid "flush device buffers"
152 msgstr "maak apparaat buffers leeg"
153
154 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:992
155 msgid "get blocksize of block device"
156 msgstr "verkrijg blok grootte van blok apparaat"
157
158 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:982
159 msgid "is block device set to read-only"
160 msgstr "blok apparaat ingesteld op alleen-lezen"
161
162 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:1007
163 msgid "get total size of device in bytes"
164 msgstr "verkrijgen van totale grootte van apparaat in bytes"
165
166 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:987
167 msgid "get sectorsize of block device"
168 msgstr "verkrijg sector grootte van blok apparaat"
169
170 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1002
171 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
172 msgstr "verkrijg totale grootte van apparaat in 512-byte sectoren"
173
174 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1017
175 msgid "reread partition table"
176 msgstr "herlees partitie tabel"
177
178 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:997
179 msgid "set blocksize of block device"
180 msgstr "stel blok grootte van blok apparaat in"
181
182 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:972
183 msgid "set block device to read-only"
184 msgstr "blok apparaat instellen op alleen-lezen"
185
186 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:977
187 msgid "set block device to read-write"
188 msgstr "blok apparaat instellen op lezen-schrijven"
189
190 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1677
191 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
192 msgstr "geef echte pad terug voor hoofdletter-ongevoelige bestandssystemen"
193
194 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:712
195 msgid "list the contents of a file"
196 msgstr "laat de inhoud van een bestand zien"
197
198 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1032
199 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
200 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van bestand"
201
202 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1877
203 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
204 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van de inhoud van een apparaat"
205
206 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1912
207 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
208 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van bestanden in een map"
209
210 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:862
211 msgid "change file mode"
212 msgstr "verander bestand mode"
213
214 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:867 fish/cmds.c:1707
215 msgid "change file owner and group"
216 msgstr "verander bestand eigenaar en groep"
217
218 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:942
219 msgid "run a command from the guest filesystem"
220 msgstr "voer een commando uit in het gast bestandssysteem"
221
222 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:947
223 msgid "run a command, returning lines"
224 msgstr "voer een opdracht uit, regels worden teruggegeven"
225
226 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:482
227 msgid "add qemu parameters"
228 msgstr "voeg qemu parameters toe"
229
230 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:392
231 #, fuzzy
232 msgid "copy local files or directories into an image"
233 msgstr "laad bestanden in de boom"
234
235 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:397
236 #, fuzzy
237 msgid "copy remote files or directories out of an image"
238 msgstr "laad bestanden in de boom"
239
240 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1827
241 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
242 msgstr "kopieer grootte bits van bron naar bestemming met dd"
243
244 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1127
245 msgid "copy a file"
246 msgstr "kopieer een bestand"
247
248 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1132
249 msgid "copy a file or directory recursively"
250 msgstr "kopieer een bestand of map recursief"
251
252 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1777
253 msgid "copy from source to destination using dd"
254 msgstr "kopieer van bron naar bestemming met dd"
255
256 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1072
257 msgid "debugging and internals"
258 msgstr "debug en interne"
259
260 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1897
261 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
262 msgstr "upload een bestand naar het toestel (alleen voor intern gebruik)"
263
264 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1317
265 msgid "report file system disk space usage"
266 msgstr "rapporteer bestandssysteem schijfruimte gebruik"
267
268 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1322
269 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
270 msgstr "rapporteer bestandssysteem schijfruimte gebruik (leesbaar)"
271
272 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1147
273 msgid "return kernel messages"
274 msgstr "geef kernel boodschappen terug"
275
276 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1027
277 msgid "download a file to the local machine"
278 msgstr "download een bestand naar de lokale machine"
279
280 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:2062
281 #, fuzzy
282 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
283 msgstr "download een bestand naar de lokale machine"
284
285 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1142
286 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
287 msgstr "laag kernel pagina cache, dentries en inodes weg"
288
289 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:1327
290 msgid "estimate file space usage"
291 msgstr "schat bestand ruimte gebruik"
292
293 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1232
294 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
295 msgstr "controleer een ext2/ext3 bestandssysteem"
296
297 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:402
298 msgid "display a line of text"
299 msgstr "laat een regel tekst zien"
300
301 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:1667
302 msgid "echo arguments back to the client"
303 msgstr "echo argumenten terug naar de cliënt"
304
305 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:407
306 #, fuzzy
307 msgid "edit a file"
308 msgstr "lees een bestand"
309
310 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:113
311 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:371 fish/cmds.c:372
312 #: fish/cmds.c:376 fish/cmds.c:377 fish/cmds.c:379 fish/cmds.c:380
313 #: fish/cmds.c:1447 fish/cmds.c:1452 fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1462
314 #: fish/cmds.c:1467 fish/cmds.c:1472 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1482
315 #: fish/cmds.c:1487 fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1502
316 msgid "return lines matching a pattern"
317 msgstr "geef regels terug die overeenkomen met een patroon"
318
319 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:1157
320 msgid "test if two files have equal contents"
321 msgstr "test of twee bestanden dezelfde inhoud hebben"
322
323 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:872
324 msgid "test if file or directory exists"
325 msgstr "test of bestand of map bestaat"
326
327 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1537 fish/cmds.c:1952
328 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
329 msgstr "pre-allocate een bestand in het gast bestandssysteem "
330
331 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:937
332 msgid "determine file type"
333 msgstr "bepaal bestand type"
334
335 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:632
336 msgid "detect the architecture of a binary file"
337 msgstr "detecteer de architectuur van een binair bestand"
338
339 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1782
340 msgid "return the size of the file in bytes"
341 msgstr "geef de grootte van het bestand terug in bytes"
342
343 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1767
344 msgid "fill a file with octets"
345 msgstr "vul een bestand met octetten"
346
347 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:1917
348 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
349 msgstr "vul een bestand met een herhalend patroon van bytes"
350
351 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:1227
352 msgid "find all files and directories"
353 msgstr "zoek alle bestanden en mappen op"
354
355 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:1672
356 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
357 msgstr ""
358 "zoek alle bestanden en mappen op, geef een door NUL gescheiden lijst terug"
359
360 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:2022
361 msgid "find a filesystem by label"
362 msgstr "zoek een bestandssysteem op volgens label"
363
364 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:2017
365 msgid "find a filesystem by UUID"
366 msgstr "zoek een bestandssysteem op volgens UUID"
367
368 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:1112
369 msgid "run the filesystem checker"
370 msgstr "voer de bestandssysteem checker uit"
371
372 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:512
373 msgid "get the additional kernel options"
374 msgstr "verkrijg de extra kernel opties"
375
376 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:522
377 msgid "get autosync mode"
378 msgstr "verkrijg automatische synchronisatie mode"
379
380 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:607
381 msgid "get direct appliance mode flag"
382 msgstr "verkrijg directe toepassing mode vlag"
383
384 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1097
385 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
386 msgstr "verkrijg het ext2/3/4 bestandssysteem label"
387
388 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1107
389 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
390 msgstr "verkrijg het ext2/3/4 bestandssysteem UUID"
391
392 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:567
393 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
394 msgstr "verkrijg geheugen toegekend aan het qemu sub-proces"
395
396 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:687
397 msgid "get enable network flag"
398 msgstr "verkrijg netwerk aanzetten vlag"
399
400 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:502
401 msgid "get the search path"
402 msgstr "verkrijg het zoek pad"
403
404 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:572
405 msgid "get PID of qemu subprocess"
406 msgstr "verkrijg PID van qemu sub-proces"
407
408 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:492
409 msgid "get the qemu binary"
410 msgstr "verkrijg het qemu binaire bestand"
411
412 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:617
413 msgid "get recovery process enabled flag"
414 msgstr "verkrijg herstel proces aanzetten vlag"
415
416 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:587
417 msgid "get SELinux enabled flag"
418 msgstr "verkrijg SELinux aanzetten vlag"
419
420 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:557
421 msgid "get the current state"
422 msgstr "verkrijg de huidige toestand"
423
424 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:597
425 msgid "get command trace enabled flag"
426 msgstr "verkrijg commando trace aanzetten vlag"
427
428 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:1892
429 msgid "get the current umask"
430 msgstr "verkrijg de huidige umask"
431
432 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:532
433 msgid "get verbose mode"
434 msgstr "verkrijg breedsprakige mode"
435
436 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1622
437 msgid "get SELinux security context"
438 msgstr "verkrijg SELinux beveiliging context"
439
440 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1397 fish/cmds.c:1402
441 msgid "list extended attributes of a file or directory"
442 msgstr "laat uitgebreide attributen zien van een bestand of map"
443
444 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:412
445 msgid "expand wildcards in command"
446 msgstr "expandeer wildcards in commando"
447
448 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1257
449 msgid "expand a wildcard path"
450 msgstr "expandeer een wildcard pad"
451
452 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1122
453 msgid "install GRUB"
454 msgstr "installeer GRUB"
455
456 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1297
457 msgid "return first 10 lines of a file"
458 msgstr "geef de eerste 10 regels van een bestand terug"
459
460 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1302
461 msgid "return first N lines of a file"
462 msgstr "geef de eerste N regels van een bestand terug"
463
464 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1172
465 msgid "dump a file in hexadecimal"
466 msgstr "dump een bestand in hexadecimaal"
467
468 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:417
469 msgid "edit with a hex editor"
470 msgstr ""
471
472 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:1797
473 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
474 msgstr "laat de inhoud van een enkel bestand in een initrd zien"
475
476 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1332
477 msgid "list files in an initrd"
478 msgstr "laat bestanden in een initrd zien"
479
480 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1592
481 msgid "add an inotify watch"
482 msgstr "voeg een inotify bewaker toe"
483
484 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:1612
485 msgid "close the inotify handle"
486 msgstr "sluit de inotify hendel"
487
488 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1607
489 msgid "return list of watched files that had events"
490 msgstr "geef lijst terug van bewaakte bestanden met gebeurtenissen"
491
492 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1587
493 msgid "create an inotify handle"
494 msgstr "maak een inotify hendel aan"
495
496 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:1602
497 msgid "return list of inotify events"
498 msgstr "geef een lijst van inotify gebeurtenissen terug"
499
500 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1597
501 msgid "remove an inotify watch"
502 msgstr "verwijder een inotify bewaker"
503
504 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:647
505 msgid "get architecture of inspected operating system"
506 msgstr "verkrijg architectuur van geïnspecteerd besturingssysteem"
507
508 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:652
509 msgid "get distro of inspected operating system"
510 msgstr "verkrijg distributie van geïnspecteerd besturingssysteem"
511
512 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:677
513 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
514 msgstr ""
515 "verkrijg bestandssystemen geassocieerd met geïnspecteerd besturingssysteem"
516
517 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:657
518 msgid "get major version of inspected operating system"
519 msgstr "verkrijg major versie van geïnspecteerd besturingssysteem"
520
521 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:662
522 msgid "get minor version of inspected operating system"
523 msgstr "verkrijg minor versie van geïnspecteerd besturingssysteem"
524
525 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:672
526 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
527 msgstr "verkrijg aankoppel punten van geïnspecteerd besturingssysteem"
528
529 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:667
530 msgid "get product name of inspected operating system"
531 msgstr "verkrijg prouct naam van geïnspecteerd besturingssysteem"
532
533 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:642
534 msgid "get type of inspected operating system"
535 msgstr "verkrijg type van geïnspecteerd besturingssysteem"
536
537 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:637
538 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
539 msgstr "inspecteer schijf en geef lijst van gevonden besturingssystemen terug"
540
541 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:2032
542 #, fuzzy
543 msgid "test if block device"
544 msgstr "laat de blok apparaten zien"
545
546 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:552
547 msgid "is busy processing a command"
548 msgstr "is bezig met het verwerken van een commando"
549
550 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:2027
551 #, fuzzy
552 msgid "test if character device"
553 msgstr "maak blok, karakter, of FIFO apparaten"
554
555 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:542
556 msgid "is in configuration state"
557 msgstr "is in de configuratie toestand"
558
559 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:882
560 #, fuzzy
561 msgid "test if a directory"
562 msgstr "maak een map aan"
563
564 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:2037
565 #, fuzzy
566 msgid "test if FIFO (named pipe)"
567 msgstr "maak een FIFO (benoemde pipe)"
568
569 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:877
570 msgid "test if a regular file"
571 msgstr ""
572
573 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:547
574 msgid "is launching subprocess"
575 msgstr "lanceert een sub-proces"
576
577 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:2012
578 msgid "test if device is a logical volume"
579 msgstr "test of het apparaat een logische volume is"
580
581 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:537
582 msgid "is ready to accept commands"
583 msgstr "is klaar om commando's te accepteren"
584
585 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:2047
586 #, fuzzy
587 msgid "test if socket"
588 msgstr "schrijven naar daemon socket"
589
590 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:2042
591 #, fuzzy
592 msgid "test if symbolic link"
593 msgstr "maak een symbolische link aan"
594
595 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:462
596 msgid "kill the qemu subprocess"
597 msgstr "schiet de qemu sub-processen af"
598
599 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:457
600 msgid "launch the qemu subprocess"
601 msgstr "lanceer het qemu sub-proces"
602
603 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:422
604 #, fuzzy
605 msgid "change working directory"
606 msgstr "verander locale map"
607
608 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:727
609 msgid "list the block devices"
610 msgstr "laat de blok apparaten zien"
611
612 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:692
613 #, fuzzy
614 msgid "list filesystems"
615 msgstr "  Bestandssystemen:\n"
616
617 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:732
618 msgid "list the partitions"
619 msgstr "laat de partities zien"
620
621 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:717
622 msgid "list the files in a directory (long format)"
623 msgstr "laat de bestanden in een map zien (lang formaat)"
624
625 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1517
626 msgid "create a hard link"
627 msgstr "maak een harde link aan"
628
629 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1522 fish/cmds.c:1527
630 msgid "create a symbolic link"
631 msgstr "maak een symbolische link aan"
632
633 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1417 fish/cmds.c:1422
634 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
635 msgstr "verwijder uitgebreide attribuut van een bestand of map"
636
637 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:722
638 msgid "list the files in a directory"
639 msgstr "laat de bestanden in een map zien"
640
641 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1407 fish/cmds.c:1412
642 msgid "set extended attribute of a file or directory"
643 msgstr "stel uitgebreide attribuut van een bestand of map in"
644
645 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:957
646 msgid "get file information for a symbolic link"
647 msgstr "verkrijg bestand informatie voor een symbolische link"
648
649 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1712
650 msgid "lstat on multiple files"
651 msgstr "lstat op meerdere bestanden"
652
653 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:2002
654 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
655 msgstr "voeg een sleutel toe aan een LUKS versleuteld apparaat"
656
657 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1987
658 msgid "close a LUKS device"
659 msgstr "sluit een LUKS apparaat"
660
661 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1992 fish/cmds.c:1997
662 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
663 msgstr "formatteer een blok apparaat als een LUKS versleuteld apparaat"
664
665 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:2007
666 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
667 msgstr "verwijder een sleutel toe van een LUKS versleuteld apparaat"
668
669 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1977
670 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
671 msgstr "open een LUKS versleuteld blok apparaat"
672
673 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1982
674 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
675 msgstr "open een LUKS versleuteld blok alleen-lezen apparaat"
676
677 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:897
678 msgid "create an LVM logical volume"
679 msgstr "maak een LVM logische volume aan"
680
681 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1972
682 msgid "clear LVM device filter"
683 msgstr "wis LVM apparaat filter"
684
685 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:932
686 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
687 msgstr "verwijder alle LVM LV's, VG's en PV's"
688
689 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1967
690 msgid "set LVM device filter"
691 msgstr "stel LVM apparaat filter in"
692
693 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1077
694 msgid "remove an LVM logical volume"
695 msgstr "verwijder een LVM logische volume"
696
697 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1787
698 msgid "rename an LVM logical volume"
699 msgstr "hernoem een LVM logische volume"
700
701 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1217
702 msgid "resize an LVM logical volume"
703 msgstr "verander grootte van een LVM logische volume"
704
705 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1882
706 msgid "expand an LV to fill free space"
707 msgstr "expandeer een LV om vrije ruimte te vullen"
708
709 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:747 fish/cmds.c:762
710 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
711 msgstr "laat de LVM logische volumes (LV's) zien"
712
713 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1812
714 msgid "get the UUID of a logical volume"
715 msgstr "verkrijg de UUID van een logische volume"
716
717 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1717
718 msgid "lgetxattr on multiple files"
719 msgstr "lgetxattr op meerdere bestanden"
720
721 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:427
722 #, fuzzy
723 msgid "open the manual"
724 msgstr "lees de manual"
725
726 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:852
727 msgid "create a directory"
728 msgstr "maak een map aan"
729
730 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1702
731 msgid "create a directory with a particular mode"
732 msgstr "maak een map aan met een bepaalde mode"
733
734 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:857
735 msgid "create a directory and parents"
736 msgstr "maak en map en ouders aan"
737
738 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1277
739 msgid "create a temporary directory"
740 msgstr "maak een tijdelijke map aan"
741
742 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1647
743 #: fish/cmds.c:1652 fish/cmds.c:1657
744 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
745 msgstr "maak een ext2/3/4 bestandssysteem met extern journaal"
746
747 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1632
748 msgid "make ext2/3/4 external journal"
749 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal"
750
751 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1637
752 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
753 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal met label"
754
755 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1642
756 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
757 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal met UUID"
758
759 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1362
760 msgid "make FIFO (named pipe)"
761 msgstr "maak een FIFO (benoemde pipe)"
762
763 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:902
764 msgid "make a filesystem"
765 msgstr "maak een bestandssysteem"
766
767 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1627
768 msgid "make a filesystem with block size"
769 msgstr "maak een bestandssysteem met blok grootte"
770
771 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1432
772 msgid "create a mountpoint"
773 msgstr "maak een aankoppel punt aan"
774
775 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1357
776 msgid "make block, character or FIFO devices"
777 msgstr "maak blok, karakter, of FIFO apparaten"
778
779 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1367
780 msgid "make block device node"
781 msgstr "maak een blok apparaat node"
782
783 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1372
784 msgid "make char device node"
785 msgstr "maak een karakter apparaat node"
786
787 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1342
788 msgid "create a swap partition"
789 msgstr "maak een swap partitie aan"
790
791 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1347
792 msgid "create a swap partition with a label"
793 msgstr "maak een swap partitie met een label aan"
794
795 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1352
796 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
797 msgstr "maak een swap partitie met een expliciete UUID aan"
798
799 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1582
800 msgid "create a swap file"
801 msgstr "maak een swap bestand aan"
802
803 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1662
804 msgid "load a kernel module"
805 msgstr "laad een kernel module"
806
807 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:432
808 #, fuzzy
809 msgid "view a file"
810 msgstr "verplaats een bestand"
811
812 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:697
813 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
814 msgstr "koppel een gast schijf aan op een plaats in het bestandssysteem"
815
816 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1337
817 msgid "mount a file using the loop device"
818 msgstr "koppel een bestand aan met het loop apparaat"
819
820 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1062
821 msgid "mount a guest disk with mount options"
822 msgstr "koppel een gast schijf aan met aankoppel opties"
823
824 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1057
825 msgid "mount a guest disk, read-only"
826 msgstr "koppel een gast schijf alleen-lezen aan"
827
828 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1067
829 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
830 msgstr "koppel een gast schijf aan met aankoppel opties en vfstype"
831
832 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1427
833 msgid "show mountpoints"
834 msgstr "laat aankoppel punten zien"
835
836 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:922
837 msgid "show mounted filesystems"
838 msgstr "laat aangekoppelde bestandssystemen zien"
839
840 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1137
841 msgid "move a file"
842 msgstr "verplaats een bestand"
843
844 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1242
845 msgid "probe NTFS volume"
846 msgstr "onderzoek NTFS volume"
847
848 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1847
849 msgid "resize an NTFS filesystem"
850 msgstr "verander grootte van een NTFS bestandssysteem"
851
852 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1942
853 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
854 msgstr "verander grootte van een NTFS bestandssysteem (met grootte)"
855
856 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1737
857 msgid "add a partition to the device"
858 msgstr "voeg een partiie toe aan een apparaat"
859
860 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1857
861 msgid "delete a partition"
862 msgstr "verwijder een partitie"
863
864 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1742
865 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
866 msgstr "partitioneer gehele schijf met een enkele primaire partitie"
867
868 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1862
869 msgid "return true if a partition is bootable"
870 msgstr "geef waar terug als een partitie opstartbaar is"
871
872 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1867
873 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
874 msgstr "verkrijg het MBR type byte (ID byte) van een partitie"
875
876 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1762
877 msgid "get the partition table type"
878 msgstr "verkrijg het partitie abel type"
879
880 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1732
881 msgid "create an empty partition table"
882 msgstr "maak een lege partitie tabel aan"
883
884 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1757
885 msgid "list partitions on a device"
886 msgstr "laat partities op een apparaat zien"
887
888 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1747
889 msgid "make a partition bootable"
890 msgstr "maak een partitie opstartbaar"
891
892 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1872
893 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
894 msgstr "stel het MBR type byte (ID byte) van een partitie in"
895
896 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1752
897 msgid "set partition name"
898 msgstr "stel partitie naam in"
899
900 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:2052
901 #, fuzzy
902 msgid "convert partition name to device name"
903 msgstr "maak partities aan op een blok apparaat"
904
905 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1152
906 msgid "ping the guest daemon"
907 msgstr "ping de gast daemon"
908
909 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1727
910 msgid "read part of a file"
911 msgstr "lees deel van een bestand"
912
913 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:2072
914 #, fuzzy
915 msgid "read part of a device"
916 msgstr "lees deel van een bestand"
917
918 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:887
919 msgid "create an LVM physical volume"
920 msgstr "maak een LVM fysieke volume aan"
921
922 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1087
923 msgid "remove an LVM physical volume"
924 msgstr "verwijder een LVM fysieke volume"
925
926 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1182
927 msgid "resize an LVM physical volume"
928 msgstr "verander grootte van een LVM fysieke volume"
929
930 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1937
931 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
932 msgstr "verander grootte van een LVM fysieke volume (met grootte)"
933
934 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:737 fish/cmds.c:752
935 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
936 msgstr "laat de LVM fysieke (PV's) zien"
937
938 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:1802
939 msgid "get the UUID of a physical volume"
940 msgstr "verkrijg de UUID van een fysieke volume"
941
942 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:1927
943 msgid "write to part of a file"
944 msgstr "schrijf naar deel van een bestand"
945
946 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:2067
947 #, fuzzy
948 msgid "write to part of a device"
949 msgstr "schrijf naar deel van een bestand"
950
951 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1442
952 msgid "read a file"
953 msgstr "lees een bestand"
954
955 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:767
956 msgid "read file as lines"
957 msgstr "lees een bestand als regels"
958
959 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1382
960 msgid "read directories entries"
961 msgstr "lees map ingangen"
962
963 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1532
964 msgid "read the target of a symbolic link"
965 msgstr "lees het doel van een symbolische link"
966
967 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1722
968 msgid "readlink on multiple files"
969 msgstr "readlink op meerdere bestanden"
970
971 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1507
972 msgid "canonicalized absolute pathname"
973 msgstr "gezaghebbende absolute pad naam"
974
975 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:437
976 msgid "close and reopen libguestfs handle"
977 msgstr "sluit en open libguestfs hendel"
978
979 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1222
980 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
981 msgstr "verander grootte van een ext2, ext3 of ext4 bestandssysteem"
982
983 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1932
984 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
985 msgstr ""
986 "verander grootte van een ext2, ext3 of ext4 bestandssysteem (met grootte)"
987
988 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:837
989 msgid "remove a file"
990 msgstr "verwijder een bestand"
991
992 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:847
993 msgid "remove a file or directory recursively"
994 msgstr "verwijder een bestand of map recursief"
995
996 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:842
997 msgid "remove a directory"
998 msgstr "verwijder een map"
999
1000 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1437
1001 msgid "remove a mountpoint"
1002 msgstr "verwijder een aankoppel punt"
1003
1004 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1262
1005 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1006 msgstr "boen (veilig schoonmaken) een apparaat"
1007
1008 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1267
1009 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1010 msgstr "boen (veilig schoonmaken) een bestand"
1011
1012 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1272
1013 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1014 msgstr "boen (veilig schoonmaken) vrije ruimte"
1015
1016 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:507
1017 msgid "add options to kernel command line"
1018 msgstr "voeg opties toe aan kernel commando regel"
1019
1020 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:517
1021 msgid "set autosync mode"
1022 msgstr "stel autosync mode in"
1023
1024 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:602
1025 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1026 msgstr "zet directe apparaat mode aan of uit"
1027
1028 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1092
1029 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1030 msgstr "stel het ext2/3/4 bestandssysteem label in"
1031
1032 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1102
1033 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1034 msgstr "stel het ext2/3/4 bestandssysteem UUID in"
1035
1036 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:562
1037 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1038 msgstr "stel geheugen toegekend aan het qemu sub-proces in"
1039
1040 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:682
1041 msgid "set enable network flag"
1042 msgstr "stel netwerk aanzetten vlag in"
1043
1044 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:497
1045 msgid "set the search path"
1046 msgstr "stel het zoek pad in"
1047
1048 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:487
1049 msgid "set the qemu binary"
1050 msgstr "stel het qemu binaire bestand in"
1051
1052 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:612
1053 msgid "enable or disable the recovery process"
1054 msgstr "zet het herstel proces aan of uit"
1055
1056 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:582
1057 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1058 msgstr "zet SELinux aan of uit bij opstarten van het toestel"
1059
1060 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:592
1061 msgid "enable or disable command traces"
1062 msgstr "zet commando traces aan of uit"
1063
1064 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:527
1065 msgid "set verbose mode"
1066 msgstr "stel breedsprakige mode in"
1067
1068 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1617
1069 msgid "set SELinux security context"
1070 msgstr "stel SELinux beveiliging context in"
1071
1072 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:907 fish/cmds.c:1387
1073 msgid "create partitions on a block device"
1074 msgstr "maak partities aan op een blok apparaat"
1075
1076 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1187
1077 msgid "modify a single partition on a block device"
1078 msgstr "verander een enkele partitie op een blok apparaat"
1079
1080 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1202
1081 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1082 msgstr "laat de schijf geometrie van de partitie tabel zien"
1083
1084 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1197
1085 msgid "display the kernel geometry"
1086 msgstr "laat de kernel geometrie zien"
1087
1088 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1192
1089 msgid "display the partition table"
1090 msgstr "laat de partitie tabel zien"
1091
1092 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1247
1093 msgid "run a command via the shell"
1094 msgstr "voer een commando uit via de shell"
1095
1096 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1252
1097 msgid "run a command via the shell returning lines"
1098 msgstr "voer een commando uit via de shell met het teruggeven van regels"
1099
1100 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1237
1101 msgid "sleep for some seconds"
1102 msgstr "slaap gedurende een paar seconden"
1103
1104 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:442
1105 #, fuzzy
1106 msgid "create a sparse disk image and add"
1107 msgstr "wijs een sparse image bestand toe"
1108
1109 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:952
1110 msgid "get file information"
1111 msgstr "verkrijg bestand informatie"
1112
1113 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:962
1114 msgid "get file system statistics"
1115 msgstr "verkrijg bestandssysteem statistieken"
1116
1117 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1162 fish/cmds.c:1167
1118 msgid "print the printable strings in a file"
1119 msgstr "druk de afdrukbare tekenreeksen ad in een bestand"
1120
1121 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:447
1122 msgid "list supported groups of commands"
1123 msgstr "laat ondersteunde groep commando's zien"
1124
1125 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:1547
1126 msgid "disable swap on device"
1127 msgstr "zet swap op een apparaat uit"
1128
1129 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:1557
1130 msgid "disable swap on file"
1131 msgstr "zet swap op een bestand uit"
1132
1133 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1567
1134 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1135 msgstr "zet swap op een gelabelde swap partitie uit"
1136
1137 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1577
1138 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1139 msgstr "zet swap op swap partitie volgens UUID uit"
1140
1141 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1542
1142 msgid "enable swap on device"
1143 msgstr "zet swap op een apparaat aan"
1144
1145 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1552
1146 msgid "enable swap on file"
1147 msgstr "zet swap op een bestand aan"
1148
1149 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1562
1150 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1151 msgstr "zet swap op een gelabelde swap partitie aan"
1152
1153 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1572
1154 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1155 msgstr "zet swap op swap partitie volgens UUID aan"
1156
1157 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:702
1158 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1159 msgstr ""
1160 "synchroniseer schijven, schrijven wordt doorgespoeld naar het schijf image"
1161
1162 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1307
1163 msgid "return last 10 lines of a file"
1164 msgstr "geef de laatste 10 regels van een bestand terug"
1165
1166 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1312
1167 msgid "return last N lines of a file"
1168 msgstr "geef de laatste N regels van een bestand terug"
1169
1170 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1037
1171 msgid "unpack tarfile to directory"
1172 msgstr "tar bestand uitpakken naar map"
1173
1174 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:1042
1175 msgid "pack directory into tarfile"
1176 msgstr "map inpakken in tar bestand"
1177
1178 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1047 fish/cmds.c:1837
1179 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1180 msgstr "gecomprimeerde tar bal uitpakken naar map"
1181
1182 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1052 fish/cmds.c:1842
1183 msgid "pack directory into compressed tarball"
1184 msgstr "map inpakken in gecomprimeerde tar bal"
1185
1186 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:452
1187 #, fuzzy
1188 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1189 msgstr "meet de tijd nodig voor uitvoeren van commando"
1190
1191 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:707
1192 msgid "update file timestamps or create a new file"
1193 msgstr "vernieuw tijd stempels of maak een nieuw bestand aan"
1194
1195 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:1687
1196 msgid "truncate a file to zero size"
1197 msgstr "kap een bestand af op grootte nul"
1198
1199 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1692
1200 msgid "truncate a file to a particular size"
1201 msgstr "kap een bestand af op een bepaalde grootte"
1202
1203 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:967
1204 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1205 msgstr "verkrijg ext2/ext3/ext4 super-blok details"
1206
1207 #: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:1377
1208 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1209 msgstr "stel bestande mode aanmaak masker (umask) in"
1210
1211 #: fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:917
1212 msgid "unmount a filesystem"
1213 msgstr "koppel een bestandssysteem af"
1214
1215 #: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:927
1216 msgid "unmount all filesystems"
1217 msgstr "koppel alle bestandssystemen af"
1218
1219 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1022
1220 msgid "upload a file from the local machine"
1221 msgstr "upload een bestand van de lokale machine"
1222
1223 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:2057
1224 #, fuzzy
1225 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1226 msgstr "upload een bestand van de lokale machine"
1227
1228 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:1697
1229 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1230 msgstr "stel tijd stempel van een bestand in met nanoseconde precisie"
1231
1232 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:577
1233 msgid "get the library version number"
1234 msgstr "verkrijg het bibliotheek versie nummer"
1235
1236 #: fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:1957
1237 msgid "get the filesystem label"
1238 msgstr "verkrijg het bestandssysteem label"
1239
1240 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1682
1241 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1242 msgstr ""
1243 "verkrijg het Linux VFS type dat correspondeert met een aangekoppeld apparaat"
1244
1245 #: fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:1962
1246 msgid "get the filesystem UUID"
1247 msgstr "verkrijg het bestandssysteem UUID"
1248
1249 #: fish/cmds.c:355 fish/cmds.c:1212
1250 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1251 msgstr "activeer of de-activeer sommige volume groepen"
1252
1253 #: fish/cmds.c:356 fish/cmds.c:1207
1254 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1255 msgstr "activeer of de-activeer alle volume groepen"
1256
1257 #: fish/cmds.c:357 fish/cmds.c:892
1258 msgid "create an LVM volume group"
1259 msgstr "maak een LVM volume groep aan"
1260
1261 #: fish/cmds.c:358 fish/cmds.c:1822
1262 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1263 msgstr "verkrijg de LV UUID's van alle LV's in de volume groep"
1264
1265 #: fish/cmds.c:359 fish/cmds.c:1817
1266 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1267 msgstr "verkrijg de PV UUID's die de volume groep bevatten"
1268
1269 #: fish/cmds.c:360 fish/cmds.c:1082
1270 msgid "remove an LVM volume group"
1271 msgstr "verwijder een LVM volume groep"
1272
1273 #: fish/cmds.c:361 fish/cmds.c:1792
1274 msgid "rename an LVM volume group"
1275 msgstr "wijzig de naam van een LVM volume groep"
1276
1277 #: fish/cmds.c:362 fish/cmds.c:363 fish/cmds.c:742 fish/cmds.c:757
1278 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1279 msgstr "laat de LVM volume groepen (VG's) zien"
1280
1281 #: fish/cmds.c:364 fish/cmds.c:1852
1282 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1283 msgstr ""
1284 "opnieuw scannen voor LVM fysiwkw volumes, volume groepen en logische volumes"
1285
1286 #: fish/cmds.c:365 fish/cmds.c:1807
1287 msgid "get the UUID of a volume group"
1288 msgstr "verkrijg de UUID van een volume groep"
1289
1290 #: fish/cmds.c:366 fish/cmds.c:1292
1291 msgid "count characters in a file"
1292 msgstr "tel aantal karakters in een bestand"
1293
1294 #: fish/cmds.c:367 fish/cmds.c:1282
1295 msgid "count lines in a file"
1296 msgstr "tel aantal regels in een bestand"
1297
1298 #: fish/cmds.c:368 fish/cmds.c:1287
1299 msgid "count words in a file"
1300 msgstr "tel aantal woorden in een bestand"
1301
1302 #: fish/cmds.c:369 fish/cmds.c:1922
1303 msgid "create a new file"
1304 msgstr "maak een nieuw bestand aan"
1305
1306 #: fish/cmds.c:370 fish/cmds.c:912
1307 msgid "create a file"
1308 msgstr "maak een bestand aan"
1309
1310 #: fish/cmds.c:373 fish/cmds.c:1117
1311 msgid "write zeroes to the device"
1312 msgstr "schrijf nullen naar het apparaat"
1313
1314 #: fish/cmds.c:374 fish/cmds.c:1832
1315 msgid "write zeroes to an entire device"
1316 msgstr "schrijf nullen naar een heel apparaat"
1317
1318 #: fish/cmds.c:375 fish/cmds.c:1177
1319 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1320 msgstr "nul ongebruikte inodes en schijf blokken op ext2/3 bestandssysteem"
1321
1322 #: fish/cmds.c:378 fish/cmds.c:1392
1323 msgid "determine file type inside a compressed file"
1324 msgstr "bepaal bestand type in een gecomprimeerd bestand"
1325
1326 #: fish/cmds.c:381
1327 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1328 msgstr ""
1329 "Gebruik -h <cmd> / help <cmd> om gedetailleerde hulp voor een commando te "
1330 "tonen."
1331
1332 #: fish/cmds.c:2352 fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2377 fish/cmds.c:2392
1333 #: fish/cmds.c:2407 fish/cmds.c:2423 fish/cmds.c:2440 fish/cmds.c:2455
1334 #: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2485 fish/cmds.c:2500 fish/cmds.c:2515
1335 #: fish/cmds.c:2529 fish/cmds.c:2543 fish/cmds.c:2558 fish/cmds.c:2572
1336 #: fish/cmds.c:2586 fish/cmds.c:2600 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2628
1337 #: fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2703
1338 #: fish/cmds.c:2717 fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2747 fish/cmds.c:2762
1339 #: fish/cmds.c:2776 fish/cmds.c:2791 fish/cmds.c:2805 fish/cmds.c:2820
1340 #: fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2850 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2883
1341 #: fish/cmds.c:2902 fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2936 fish/cmds.c:2954
1342 #: fish/cmds.c:2972 fish/cmds.c:2989 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3024
1343 #: fish/cmds.c:3042 fish/cmds.c:3060 fish/cmds.c:3074 fish/cmds.c:3088
1344 #: fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3133 fish/cmds.c:3150
1345 #: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3190 fish/cmds.c:3209 fish/cmds.c:3224
1346 #: fish/cmds.c:3239 fish/cmds.c:3254 fish/cmds.c:3269 fish/cmds.c:3284
1347 #: fish/cmds.c:3299 fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3330 fish/cmds.c:3351
1348 #: fish/cmds.c:3386 fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3421 fish/cmds.c:3441
1349 #: fish/cmds.c:3460 fish/cmds.c:3478 fish/cmds.c:3495 fish/cmds.c:3513
1350 #: fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3558 fish/cmds.c:3571
1351 #: fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3606 fish/cmds.c:3623 fish/cmds.c:3640
1352 #: fish/cmds.c:3657 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3768
1353 #: fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3841
1354 #: fish/cmds.c:3861 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3994
1355 #: fish/cmds.c:4031 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4060 fish/cmds.c:4072
1356 #: fish/cmds.c:4085 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4125 fish/cmds.c:4145
1357 #: fish/cmds.c:4165 fish/cmds.c:4185 fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4223
1358 #: fish/cmds.c:4238 fish/cmds.c:4253 fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4287
1359 #: fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4339 fish/cmds.c:4356 fish/cmds.c:4373
1360 #: fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4446
1361 #: fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4489 fish/cmds.c:4508 fish/cmds.c:4529
1362 #: fish/cmds.c:4550 fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4588 fish/cmds.c:4607
1363 #: fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4658 fish/cmds.c:4674
1364 #: fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4709 fish/cmds.c:4725 fish/cmds.c:4744
1365 #: fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4818
1366 #: fish/cmds.c:4839 fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4891 fish/cmds.c:4906
1367 #: fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4942 fish/cmds.c:4963 fish/cmds.c:4984
1368 #: fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5019 fish/cmds.c:5039 fish/cmds.c:5131
1369 #: fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5185 fish/cmds.c:5201
1370 #: fish/cmds.c:5220 fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5289
1371 #: fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5338 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5374
1372 #: fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5444
1373 #: fish/cmds.c:5461 fish/cmds.c:5481 fish/cmds.c:5500 fish/cmds.c:5519
1374 #: fish/cmds.c:5538 fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5598 fish/cmds.c:5619
1375 #: fish/cmds.c:5657 fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5688 fish/cmds.c:5707
1376 #: fish/cmds.c:5728 fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5781
1377 #: fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5914 fish/cmds.c:5991
1378 #: fish/cmds.c:6065 fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6121 fish/cmds.c:6140
1379 #: fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6181 fish/cmds.c:6204 fish/cmds.c:6245
1380 #: fish/cmds.c:6284 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6336
1381 #: fish/cmds.c:6351 fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6392 fish/cmds.c:6414
1382 #: fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6458 fish/cmds.c:6480 fish/cmds.c:6502
1383 #: fish/cmds.c:6524 fish/cmds.c:6546 fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6590
1384 #: fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6634 fish/cmds.c:6655 fish/cmds.c:6676
1385 #: fish/cmds.c:6695 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6733 fish/cmds.c:6751
1386 #: fish/cmds.c:6772 fish/cmds.c:6808 fish/cmds.c:6823 fish/cmds.c:6838
1387 #: fish/cmds.c:6855 fish/cmds.c:6872 fish/cmds.c:6887 fish/cmds.c:6902
1388 #: fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6932 fish/cmds.c:6949 fish/cmds.c:6983
1389 #: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7053 fish/cmds.c:7068 fish/cmds.c:7083
1390 #: fish/cmds.c:7096 fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7164
1391 #: fish/cmds.c:7200 fish/cmds.c:7237 fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7314
1392 #: fish/cmds.c:7353 fish/cmds.c:7389 fish/cmds.c:7404 fish/cmds.c:7425
1393 #: fish/cmds.c:7445 fish/cmds.c:7465 fish/cmds.c:7483 fish/cmds.c:7501
1394 #: fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7605 fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7699
1395 #: fish/cmds.c:7723 fish/cmds.c:7747 fish/cmds.c:7773 fish/cmds.c:7830
1396 #: fish/cmds.c:7849 fish/cmds.c:7892 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7947
1397 #: fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8020 fish/cmds.c:8075
1398 #: fish/cmds.c:8093 fish/cmds.c:8113 fish/cmds.c:8133 fish/cmds.c:8150
1399 #: fish/cmds.c:8168 fish/cmds.c:8193 fish/cmds.c:8211 fish/cmds.c:8229
1400 #: fish/cmds.c:8247 fish/cmds.c:8265 fish/cmds.c:8285 fish/cmds.c:8318
1401 #: fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8355 fish/cmds.c:8375 fish/cmds.c:8389
1402 #: fish/cmds.c:8403 fish/cmds.c:8438 fish/cmds.c:8475 fish/cmds.c:8513
1403 #: fish/cmds.c:8567 fish/cmds.c:8587 fish/cmds.c:8621 fish/cmds.c:8635
1404 #: fish/cmds.c:8652 fish/cmds.c:8690 fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8733
1405 #: fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8795 fish/cmds.c:8818 fish/cmds.c:8854
1406 #: fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8912 fish/cmds.c:8939 fish/cmds.c:8956
1407 #: fish/cmds.c:8986 fish/cmds.c:9004 fish/cmds.c:9022 fish/cmds.c:9038
1408 #: fish/cmds.c:9053 fish/cmds.c:9074 fish/cmds.c:9093 fish/cmds.c:9110
1409 #: fish/cmds.c:9150 fish/cmds.c:9191 fish/cmds.c:9233 fish/cmds.c:9270
1410 #: fish/cmds.c:9287 fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9323 fish/cmds.c:9342
1411 #: fish/cmds.c:9361 fish/cmds.c:9380 fish/cmds.c:9399 fish/cmds.c:9418
1412 #: fish/cmds.c:9438 fish/cmds.c:9474 fish/cmds.c:9523 fish/cmds.c:9559
1413 #, c-format
1414 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1415 msgstr "%s moet %d parameter(s) hebben\n"
1416
1417 #: fish/cmds.c:2353 fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2378 fish/cmds.c:2393
1418 #: fish/cmds.c:2408 fish/cmds.c:2424 fish/cmds.c:2441 fish/cmds.c:2456
1419 #: fish/cmds.c:2471 fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2501 fish/cmds.c:2516
1420 #: fish/cmds.c:2530 fish/cmds.c:2544 fish/cmds.c:2559 fish/cmds.c:2573
1421 #: fish/cmds.c:2587 fish/cmds.c:2601 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2629
1422 #: fish/cmds.c:2643 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2690 fish/cmds.c:2704
1423 #: fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2734 fish/cmds.c:2748 fish/cmds.c:2763
1424 #: fish/cmds.c:2777 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2821
1425 #: fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2851 fish/cmds.c:2868 fish/cmds.c:2884
1426 #: fish/cmds.c:2903 fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2937 fish/cmds.c:2955
1427 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2990 fish/cmds.c:3007 fish/cmds.c:3025
1428 #: fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3075 fish/cmds.c:3089
1429 #: fish/cmds.c:3106 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3134 fish/cmds.c:3151
1430 #: fish/cmds.c:3171 fish/cmds.c:3191 fish/cmds.c:3210 fish/cmds.c:3225
1431 #: fish/cmds.c:3240 fish/cmds.c:3255 fish/cmds.c:3270 fish/cmds.c:3285
1432 #: fish/cmds.c:3300 fish/cmds.c:3315 fish/cmds.c:3331 fish/cmds.c:3352
1433 #: fish/cmds.c:3387 fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3442
1434 #: fish/cmds.c:3461 fish/cmds.c:3479 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3514
1435 #: fish/cmds.c:3530 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3559 fish/cmds.c:3572
1436 #: fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3607 fish/cmds.c:3624 fish/cmds.c:3641
1437 #: fish/cmds.c:3658 fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3769
1438 #: fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3842
1439 #: fish/cmds.c:3862 fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3995
1440 #: fish/cmds.c:4032 fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4061 fish/cmds.c:4073
1441 #: fish/cmds.c:4086 fish/cmds.c:4106 fish/cmds.c:4126 fish/cmds.c:4146
1442 #: fish/cmds.c:4166 fish/cmds.c:4186 fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4224
1443 #: fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4288
1444 #: fish/cmds.c:4306 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4374
1445 #: fish/cmds.c:4389 fish/cmds.c:4405 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4447
1446 #: fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4490 fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4530
1447 #: fish/cmds.c:4551 fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4589 fish/cmds.c:4608
1448 #: fish/cmds.c:4629 fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:4675
1449 #: fish/cmds.c:4691 fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4726 fish/cmds.c:4745
1450 #: fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4819
1451 #: fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:4860 fish/cmds.c:4892 fish/cmds.c:4907
1452 #: fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4985
1453 #: fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5040 fish/cmds.c:5132
1454 #: fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5202
1455 #: fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5270 fish/cmds.c:5290
1456 #: fish/cmds.c:5305 fish/cmds.c:5339 fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5375
1457 #: fish/cmds.c:5393 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5428 fish/cmds.c:5445
1458 #: fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5501 fish/cmds.c:5520
1459 #: fish/cmds.c:5539 fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5599 fish/cmds.c:5620
1460 #: fish/cmds.c:5658 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5689 fish/cmds.c:5708
1461 #: fish/cmds.c:5729 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5782
1462 #: fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5992
1463 #: fish/cmds.c:6066 fish/cmds.c:6101 fish/cmds.c:6122 fish/cmds.c:6141
1464 #: fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6246
1465 #: fish/cmds.c:6285 fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6321 fish/cmds.c:6337
1466 #: fish/cmds.c:6352 fish/cmds.c:6368 fish/cmds.c:6393 fish/cmds.c:6415
1467 #: fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6503
1468 #: fish/cmds.c:6525 fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6591
1469 #: fish/cmds.c:6613 fish/cmds.c:6635 fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6677
1470 #: fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6715 fish/cmds.c:6734 fish/cmds.c:6752
1471 #: fish/cmds.c:6773 fish/cmds.c:6809 fish/cmds.c:6824 fish/cmds.c:6839
1472 #: fish/cmds.c:6856 fish/cmds.c:6873 fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6903
1473 #: fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6950 fish/cmds.c:6984
1474 #: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7054 fish/cmds.c:7069 fish/cmds.c:7084
1475 #: fish/cmds.c:7097 fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7165
1476 #: fish/cmds.c:7201 fish/cmds.c:7238 fish/cmds.c:7276 fish/cmds.c:7315
1477 #: fish/cmds.c:7354 fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7405 fish/cmds.c:7426
1478 #: fish/cmds.c:7446 fish/cmds.c:7466 fish/cmds.c:7484 fish/cmds.c:7502
1479 #: fish/cmds.c:7536 fish/cmds.c:7606 fish/cmds.c:7644 fish/cmds.c:7700
1480 #: fish/cmds.c:7724 fish/cmds.c:7748 fish/cmds.c:7774 fish/cmds.c:7831
1481 #: fish/cmds.c:7850 fish/cmds.c:7893 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7948
1482 #: fish/cmds.c:7983 fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8021 fish/cmds.c:8076
1483 #: fish/cmds.c:8094 fish/cmds.c:8114 fish/cmds.c:8134 fish/cmds.c:8151
1484 #: fish/cmds.c:8169 fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8212 fish/cmds.c:8230
1485 #: fish/cmds.c:8248 fish/cmds.c:8266 fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8319
1486 #: fish/cmds.c:8335 fish/cmds.c:8356 fish/cmds.c:8376 fish/cmds.c:8390
1487 #: fish/cmds.c:8404 fish/cmds.c:8439 fish/cmds.c:8476 fish/cmds.c:8514
1488 #: fish/cmds.c:8568 fish/cmds.c:8588 fish/cmds.c:8622 fish/cmds.c:8636
1489 #: fish/cmds.c:8653 fish/cmds.c:8691 fish/cmds.c:8712 fish/cmds.c:8734
1490 #: fish/cmds.c:8757 fish/cmds.c:8796 fish/cmds.c:8819 fish/cmds.c:8855
1491 #: fish/cmds.c:8884 fish/cmds.c:8913 fish/cmds.c:8940 fish/cmds.c:8957
1492 #: fish/cmds.c:8987 fish/cmds.c:9005 fish/cmds.c:9023 fish/cmds.c:9039
1493 #: fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9075 fish/cmds.c:9094 fish/cmds.c:9111
1494 #: fish/cmds.c:9151 fish/cmds.c:9192 fish/cmds.c:9234 fish/cmds.c:9271
1495 #: fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9324 fish/cmds.c:9343
1496 #: fish/cmds.c:9362 fish/cmds.c:9381 fish/cmds.c:9400 fish/cmds.c:9419
1497 #: fish/cmds.c:9439 fish/cmds.c:9475 fish/cmds.c:9524 fish/cmds.c:9560
1498 #, c-format
1499 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1500 msgstr "type 'help %s' voor hulp over %s\n"
1501
1502 #: fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3687 fish/cmds.c:3725
1503 #: fish/cmds.c:3744 fish/cmds.c:3875 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3949
1504 #: fish/cmds.c:3968 fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4871
1505 #: fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5071 fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5109
1506 #: fish/cmds.c:5233 fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5571 fish/cmds.c:5631
1507 #: fish/cmds.c:5812 fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5850 fish/cmds.c:5887
1508 #: fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5945 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6003
1509 #: fish/cmds.c:6022 fish/cmds.c:6041 fish/cmds.c:6077 fish/cmds.c:6218
1510 #: fish/cmds.c:6259 fish/cmds.c:6786 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6997
1511 #: fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7141 fish/cmds.c:7176 fish/cmds.c:7212
1512 #: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7288 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7366
1513 #: fish/cmds.c:7515 fish/cmds.c:7549 fish/cmds.c:7562 fish/cmds.c:7575
1514 #: fish/cmds.c:7588 fish/cmds.c:7619 fish/cmds.c:7655 fish/cmds.c:7674
1515 #: fish/cmds.c:7787 fish/cmds.c:7806 fish/cmds.c:7863 fish/cmds.c:7876
1516 #: fish/cmds.c:7923 fish/cmds.c:7960 fish/cmds.c:8032 fish/cmds.c:8051
1517 #: fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8416 fish/cmds.c:8451 fish/cmds.c:8488
1518 #: fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8545 fish/cmds.c:8600 fish/cmds.c:8667
1519 #: fish/cmds.c:8769 fish/cmds.c:8835 fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8896
1520 #: fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8970 fish/cmds.c:9125 fish/cmds.c:9165
1521 #: fish/cmds.c:9208 fish/cmds.c:9248 fish/cmds.c:9454 fish/cmds.c:9490
1522 #: fish/cmds.c:9503 fish/cmds.c:9539 fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9591
1523 #, c-format
1524 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1525 msgstr "%s: %s: ongeldige geheel getal paramter (%s gaf %d terug)\n"
1526
1527 #: fish/cmds.c:2675 fish/cmds.c:3371 fish/cmds.c:3693 fish/cmds.c:3731
1528 #: fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3936 fish/cmds.c:3955
1529 #: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4877
1530 #: fish/cmds.c:5058 fish/cmds.c:5077 fish/cmds.c:5096 fish/cmds.c:5115
1531 #: fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5322 fish/cmds.c:5577 fish/cmds.c:5637
1532 #: fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5893
1533 #: fish/cmds.c:5932 fish/cmds.c:5951 fish/cmds.c:5970 fish/cmds.c:6009
1534 #: fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6047 fish/cmds.c:6083 fish/cmds.c:6224
1535 #: fish/cmds.c:6265 fish/cmds.c:6792 fish/cmds.c:6967 fish/cmds.c:7003
1536 #: fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7147 fish/cmds.c:7182 fish/cmds.c:7218
1537 #: fish/cmds.c:7255 fish/cmds.c:7294 fish/cmds.c:7333 fish/cmds.c:7372
1538 #: fish/cmds.c:7625 fish/cmds.c:7661 fish/cmds.c:7680 fish/cmds.c:7793
1539 #: fish/cmds.c:7929 fish/cmds.c:7966 fish/cmds.c:8038 fish/cmds.c:8057
1540 #: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8457 fish/cmds.c:8494 fish/cmds.c:8532
1541 #: fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8606 fish/cmds.c:8673 fish/cmds.c:8775
1542 #: fish/cmds.c:9131 fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9214 fish/cmds.c:9254
1543 #: fish/cmds.c:9578
1544 #, c-format
1545 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1546 msgstr "%s: %s: geheel getal ligt buiten de reeks\n"
1547
1548 #: fish/cmds.c:10625
1549 #, c-format
1550 msgid "%s: unknown command\n"
1551 msgstr "%s: onbekend commando\n"
1552
1553 #: fish/copy.c:40
1554 #, c-format
1555 msgid ""
1556 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1560 #, fuzzy, c-format
1561 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1562 msgstr "laat de bestanden in een map zien"
1563
1564 #: fish/copy.c:138
1565 #, c-format
1566 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1567 msgstr ""
1568
1569 #: fish/copy.c:183
1570 #, c-format
1571 msgid ""
1572 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1573 "image\n"
1574 msgstr ""
1575
1576 #: fish/copy.c:224
1577 #, fuzzy, c-format
1578 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1579 msgstr "kopieer een bestand of map recursief"
1580
1581 #: fish/edit.c:44
1582 #, c-format
1583 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1584 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' om een bestand te bewerken\n"
1585
1586 #: fish/fish.c:113 fuse/guestmount.c:880
1587 #, c-format
1588 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1589 msgstr "Probeer `%s --help' voor meer informatie\n"
1590
1591 #: fish/fish.c:117
1592 #, fuzzy, c-format
1593 msgid ""
1594 "%s: guest filesystem shell\n"
1595 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1596 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1597 "Usage:\n"
1598 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1599 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1600 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1601 "or for interactive use:\n"
1602 "  %s\n"
1603 "or from a shell script:\n"
1604 "  %s <<EOF\n"
1605 "  cmd\n"
1606 "  ...\n"
1607 "  EOF\n"
1608 "Options:\n"
1609 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1610 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1611 "  -a|--add image       Add image\n"
1612 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1613 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1614 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1615 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1616 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1617 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1618 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1619 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1620 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1621 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1622 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1623 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1624 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1625 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1626 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1627 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1628 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1629 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1630 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1631 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1632 msgstr ""
1633 "%s: gast bestandssysteem shell\n"
1634 "%s laat je virtuele machine bestandssystemen bewerken\n"
1635 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1636 "Gebruik:\n"
1637 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1638 "  %s -i libvirt-domain\n"
1639 "  %s -i disk-image(s)\n"
1640 "of voor interactief gebruik:\n"
1641 "  %s\n"
1642 "of vanuit een shell script:\n"
1643 "  %s <<EOF\n"
1644 "  cmd\n"
1645 "  ...\n"
1646 "  EOF\n"
1647 "Opties:\n"
1648 "  -h|--cmd-help        Toon beschikbare commando's\n"
1649 "  -h|--cmd-help cmd    Toon gedetailleerde hulp over commando 'cmd'\n"
1650 "  -a|--add image       Voeg image image toe\n"
1651 "  -c|--connect uri     Specificeer libvirt URI voor -d optie\n"
1652 "  -d|--domain guest    voeg schijven toe van libvirt gast\n"
1653 "  -D|--no-dest-paths   Maak paden van gast fs niet compleet met tab\n"
1654 "  -f|--file file       Lees commando's van bestand\n"
1655 "  -i|--inspector       Koppel bestandssystemen automatisch aan\n"
1656 "  --keys-from-stdin    Lees wachtzinnen van stdin\n"
1657 "  --listen             Luister naar commando's op afstand\n"
1658 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
1659 "  -n|--no-sync         Doe geen autosync\n"
1660 "  -N|--new type        Maak voorgekookte schijf aan (test1.img, ...)\n"
1661 "  --remote[=pid]       Stuur commando's naar %s op afstand\n"
1662 "  -r|--ro              Koppel alleen-lezen aan\n"
1663 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
1664 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
1665 "  -x                   Echo elk commando voor het uit te voeren\n"
1666 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
1667 "Voor meer informatie,  bekijk de man pagina %s(1).\n"
1668
1669 #: fish/fish.c:225 fuse/guestmount.c:977
1670 #, c-format
1671 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1672 msgstr "guestfs_create: hendel aanmaken mislukte\n"
1673
1674 #: fish/fish.c:264
1675 #, c-format
1676 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1677 msgstr "%s: --listen=PID: PID was geen getal: %s\n"
1678
1679 #: fish/fish.c:271
1680 #, c-format
1681 msgid ""
1682 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1683 msgstr ""
1684 "%s: remote: $GUESTFISH_PID moet ingesteld worden op de PID van het proces op "
1685 "afstand\n"
1686
1687 #: fish/fish.c:288 fuse/guestmount.c:1022
1688 #, c-format
1689 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1690 msgstr "%s: onbekende lange optie: %s (%d)\n"
1691
1692 #: fish/fish.c:357
1693 #, c-format
1694 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1695 msgstr "%s: er kan slechts een -f parameter opgegeven worden\n"
1696
1697 #: fish/fish.c:497
1698 #, c-format
1699 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1700 msgstr ""
1701 "%s: de --listen en --remote opties kunnen niet tegelijkertijd gebruikt "
1702 "worden\n"
1703
1704 #: fish/fish.c:505
1705 #, c-format
1706 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1707 msgstr "%s: extra parameters op de commando regel met --listen vlag\n"
1708
1709 #: fish/fish.c:511
1710 #, c-format
1711 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1712 msgstr ""
1713 "%s: de --listen en --file opties kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden\n"
1714
1715 #: fish/fish.c:568
1716 #, c-format
1717 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1718 msgstr ""
1719
1720 #: fish/fish.c:572
1721 #, c-format
1722 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: fish/fish.c:619
1726 #, c-format
1727 msgid "guestfish: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: fish/fish.c:638
1731 #, c-format
1732 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1733 msgstr "guestfish: te veel schijven toegevoegd op de commando regel\n"
1734
1735 #: fish/fish.c:802
1736 #, c-format
1737 msgid ""
1738 "\n"
1739 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1740 "editing virtual machine filesystems.\n"
1741 "\n"
1742 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1743 "      'man' to read the manual\n"
1744 "      'quit' to quit the shell\n"
1745 "\n"
1746 msgstr ""
1747 "\n"
1748 "Welkom bij guestfish, de libguestfs bestandssysteem interactieve shell voor "
1749 "het\n"
1750 "bewerken van virtuele machine bestandssystemen.\n"
1751 "\n"
1752 "Type: 'help' voor een lijst van commando's\n"
1753 "      'man' om de manual te lezen\n"
1754 "      'quit' om de shell te verlaten\n"
1755 "\n"
1756
1757 #: fish/fish.c:889
1758 #, c-format
1759 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1760 msgstr "%s: niet afgesloten dubbel aanhalingsteken\n"
1761
1762 #: fish/fish.c:895 fish/fish.c:912
1763 #, c-format
1764 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1765 msgstr "%s: commando argumenten niet gescheiden door spaties\n"
1766
1767 #: fish/fish.c:906
1768 #, c-format
1769 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1770 msgstr "%s: niet afgesloten enkel aanhalingsteken\n"
1771
1772 #: fish/fish.c:961
1773 #, c-format
1774 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1775 msgstr "%s: interne fout bij ontleden van tekenreeks op '%s'\n"
1776
1777 #: fish/fish.c:978
1778 #, c-format
1779 msgid "%s: too many arguments\n"
1780 msgstr "%s: teveel argumenten\n"
1781
1782 #: fish/fish.c:1007
1783 #, c-format
1784 msgid "%s: empty command on command line\n"
1785 msgstr "%s: leeg commando op commando regel\n"
1786
1787 #: fish/fish.c:1148
1788 msgid "display a list of commands or help on a command"
1789 msgstr "laat een lijst van commando's of hulp over een commando zien"
1790
1791 #: fish/fish.c:1150
1792 msgid "quit guestfish"
1793 msgstr "sluit guestfish af"
1794
1795 #: fish/fish.c:1161
1796 #, c-format
1797 msgid ""
1798 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1799 "     help cmd\n"
1800 "     help\n"
1801 msgstr ""
1802 "help - laat een lijst van commando's of hulp over een commando zien\n"
1803 "     help cmd\n"
1804 "     help\n"
1805
1806 #: fish/fish.c:1169
1807 #, c-format
1808 msgid ""
1809 "quit - quit guestfish\n"
1810 "     quit\n"
1811 msgstr ""
1812 "quit - sluit guestfish af\n"
1813 "     quit\n"
1814
1815 #: fish/fish.c:1174
1816 #, c-format
1817 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1818 msgstr "%s: commando niet bekend, gebruik -h om alle commando's te tonen\n"
1819
1820 #: fish/fish.c:1190
1821 #, c-format
1822 msgid ""
1823 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1824 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1825 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1826 msgstr ""
1827 "Wilde je een schijf image openen?  guestfish -a disk.img\n"
1828 "Voor een lijst commando's:         guestfish -h\n"
1829 "Voor complete documentatie:        man guestfish\n"
1830
1831 #: fish/fish.c:1347
1832 #, c-format
1833 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1834 msgstr "Los aanhalingsteken in tekenreeks \"%s\"\n"
1835
1836 #: fish/fish.c:1683
1837 #, c-format
1838 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1839 msgstr "Vul sleutel of wachtzin in (\"%s\"): "
1840
1841 #: fish/glob.c:52
1842 #, c-format
1843 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1844 msgstr "gebruik 'glob command [args...]'\n"
1845
1846 #: fish/glob.c:72
1847 #, c-format
1848 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1849 msgstr "glob: guestfs_glob_expand aanroep mislukte: %s\n"
1850
1851 #: fish/hexedit.c:41
1852 #, c-format
1853 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: fish/hexedit.c:52
1857 #, c-format
1858 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: fish/hexedit.c:63
1862 #, c-format
1863 msgid ""
1864 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1865 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1866 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: fish/hexedit.c:92
1870 #, c-format
1871 msgid "hexedit: invalid range\n"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: fish/inspect.c:57
1875 #, c-format
1876 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
1877 msgstr "guestfish: er werd geen besturingssysteem op deze schijf gevonden\n"
1878
1879 #: fish/inspect.c:62
1880 #, c-format
1881 msgid ""
1882 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1883 msgstr ""
1884 "guestfish: multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door de -"
1885 "i optie\n"
1886
1887 #: fish/inspect.c:101
1888 #, c-format
1889 msgid "Operating system: %s\n"
1890 msgstr "Besturingssysteem: %s\n"
1891
1892 #: fish/inspect.c:114
1893 #, c-format
1894 msgid "%s mounted on %s\n"
1895 msgstr "%s aangekoppeld op %s\n"
1896
1897 #: fish/lcd.c:34
1898 #, c-format
1899 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1900 msgstr "gebruik 'lcd map' om de locale map te veranderen\n"
1901
1902 #: fish/man.c:34
1903 #, c-format
1904 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1905 msgstr "gebruik 'man' zonder parameters om de manual te openen\n"
1906
1907 #: fish/man.c:53
1908 #, c-format
1909 msgid "the external 'man' program failed\n"
1910 msgstr "het externe 'man' programma mislukte\n"
1911
1912 #: fish/more.c:39
1913 #, c-format
1914 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1915 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' voor het pagen van een bestand\n"
1916
1917 #: fish/prep.c:37
1918 #, c-format
1919 msgid ""
1920 "List of available prepared disk images:\n"
1921 "\n"
1922 msgstr ""
1923 "Lijst van beschikbare aangemaakte schijf images:\n"
1924 "\n"
1925
1926 #: fish/prep.c:40
1927 #, fuzzy, c-format
1928 msgid ""
1929 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1930 "\n"
1931 "%s\n"
1932 msgstr ""
1933 "guestfish -N %-16s %s\n"
1934 "\n"
1935 "%s\n"
1936
1937 #: fish/prep.c:48
1938 #, c-format
1939 msgid "  Optional parameters:\n"
1940 msgstr "  Optionele parameters:\n"
1941
1942 #: fish/prep.c:55
1943 #, c-format
1944 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1945 msgstr "<%s> %s (standaard: %s)\n"
1946
1947 #: fish/prep.c:65
1948 #, c-format
1949 msgid ""
1950 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1951 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1952 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1953 msgstr ""
1954 "Aangemaakte schijf images worden geschreven naar bestand \"test1.img\" in de "
1955 "locale\n"
1956 "map.  (\"test2.img\" enz. als -N optie meerdere keren werd gegeven).\n"
1957 "Voor meer informatie bekijk je de guestfish(1) manual.\n"
1958
1959 #: fish/prep.c:96
1960 #, fuzzy, c-format
1961 msgid ""
1962 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1963 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
1964 msgstr ""
1965 "guestfish: -N parameter '%s': zo'n aangemaakte schijf image is niet bekend.\n"
1966 "Gebruik 'guestfish -N list' om mogelijke waarden voor de -N parameter te "
1967 "tonen.\n"
1968
1969 #: fish/prep.c:158
1970 #, c-format
1971 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1972 msgstr ""
1973 "guestfish: fout bij creëren van aangemaakte schijf image '%s' op '%s': "
1974
1975 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
1976 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
1977 msgid "failed to allocate disk"
1978 msgstr "toewijzen van schijf mislukte"
1979
1980 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
1981 msgid "could not parse boot size"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
1985 #, fuzzy, c-format
1986 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
1987 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1988
1989 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
1990 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
1991 #, c-format
1992 msgid "failed to partition disk: %s"
1993 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1994
1995 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
1996 #, fuzzy, c-format
1997 msgid "failed to add boot partition: %s"
1998 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1999
2000 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2001 #, fuzzy, c-format
2002 msgid "failed to add root partition: %s"
2003 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
2004
2005 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2006 #, fuzzy, c-format
2007 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2008 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2009
2010 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2013 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2014
2015 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2016 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2017 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2023 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2024
2025 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2028 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2029
2030 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2031 #, fuzzy, c-format
2032 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2033 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2034
2035 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2036 #, fuzzy, c-format
2037 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2038 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2039
2040 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2041 #, c-format
2042 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2043 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2044
2045 #: fish/rc.c:249
2046 #, c-format
2047 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2048 msgstr "guestfish: protocol fout: kon 'hello' boodschap niet lezen\n"
2049
2050 #: fish/rc.c:254
2051 #, c-format
2052 msgid ""
2053 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2054 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2055 msgstr ""
2056 "guestfish: protocol fout: versie komt niet overeen, server versie '%s' komt "
2057 "niet overeen met cliënt versie '%s'. De twee versies moeten exact "
2058 "overeenkomen.\n"
2059
2060 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2061 #, c-format
2062 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2063 msgstr "guestfish: remote: het lijkt erop dat de server niet draait\n"
2064
2065 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2066 #, c-format
2067 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2068 msgstr ""
2069 "guestfish: protocol fout: kon initiële groeten niet naar de server sturen\n"
2070
2071 #: fish/rc.c:380
2072 #, c-format
2073 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2074 msgstr "guestfish: protocol fout: kon antwoord van de server niet decoderen\n"
2075
2076 #: fish/reopen.c:36
2077 #, c-format
2078 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2079 msgstr "'reopen' commando neemt geen parameters\n"
2080
2081 #: fish/reopen.c:46
2082 #, c-format
2083 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2084 msgstr "reopen: guestfs_create: hendel aanmaken mislukte\n"
2085
2086 #: fish/supported.c:66
2087 msgid "yes"
2088 msgstr "ja"
2089
2090 #: fish/supported.c:68
2091 msgid "no"
2092 msgstr "nee"
2093
2094 #: fish/time.c:35
2095 #, c-format
2096 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2097 msgstr "gebruik 'time command [args...]'\n"
2098
2099 #: fish/virt.c:72
2100 #, c-format
2101 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2102 msgstr "guestfish: kon niet verbinden met libvirt (code %d, domein %d): %s\n"
2103
2104 #: fish/virt.c:80
2105 #, c-format
2106 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2107 msgstr "guestfish: geen libvirt domein aangeroepen '%s': %s\n"
2108
2109 #: fish/virt.c:88
2110 #, c-format
2111 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2112 msgstr "guestfish: fout bij verkrijgen van domein info over '%s': %s\n"
2113
2114 #: fish/virt.c:93
2115 #, c-format
2116 msgid ""
2117 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2118 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2119 "cause disk corruption.\n"
2120 msgstr ""
2121 "guestfish: error: '%s' is een live virtuele machine.\n"
2122 "Je moet '--ro' gebruiken omdat schrijf toegang tot een draaiende virtuele\n"
2123 "machine schijf beschadiging kan veroorzaken.\n"
2124
2125 #: fish/virt.c:104
2126 #, c-format
2127 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2128 msgstr "guestfish: fout bij lezen van libvirt XML informatie over '%s': %s\n"
2129
2130 #: fish/virt.c:114
2131 #, c-format
2132 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2133 msgstr ""
2134 "guestfish: kan XML informatie teruggegeven door libvirt niet ontleden\n"
2135
2136 #: fish/virt.c:120
2137 #, c-format
2138 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2139 msgstr "guestfish: kan nieuwe XPath context niet aanmaken\n"
2140
2141 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
2142 #, c-format
2143 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2144 msgstr "guestfish: kan XPath expressie niet evalueren\n"
2145
2146 #: fish/virt.c:145
2147 #, c-format
2148 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2149 msgstr "guestfish: libvirt domein '%s' heeft geen schijven\n"
2150
2151 #: fuse/guestmount.c:884
2152 #, c-format
2153 msgid ""
2154 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2155 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2156 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2157 "Usage:\n"
2158 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2159 "Options:\n"
2160 "  -a|--add image       Add image\n"
2161 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2162 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2163 "  --help               Display help message and exit\n"
2164 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2165 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2166 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2167 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2168 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2169 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2170 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2171 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2172 msgstr ""
2173 "%s: FUSE module voor libguestfs\n"
2174 "%s laat je een virtuele machine bestandssysteem aankoppelen\n"
2175 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2176 "Gebruik:\n"
2177 "  %s [--opties] [-- [--FUSE-opties]] koppelpunt\n"
2178 "Opties:\n"
2179 "  -a|--add image       Voeg image toe\n"
2180 "  --dir-cache-timeout  Stel readdir cache time-out in (standaard 5 sec)\n"
2181 "  --fuse-help          Laat extra FUSE opties zien\n"
2182 "  --help               Laat hulp boodschap zien en sluit af\n"
2183 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
2184 "  -n|--no-sync         Geen autosync\n"
2185 "  -o|--option opt      Geeft optie door aan FUSE\n"
2186 "  -r|--ro              Alleez-lezen aankoppelen\n"
2187 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
2188 "  --trace              Ga guestfs API aanroepen na (naar stderr)\n"
2189 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
2190 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
2191
2192 #: fuse/guestmount.c:1096
2193 #, c-format
2194 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2195 msgstr "%s: moet tenminste een -a en tenminste een -m optie hebben\n"
2196
2197 #: fuse/guestmount.c:1104
2198 #, c-format
2199 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2200 msgstr ""
2201 "%s: je moet een aankoppel punt in het host bestandssysteem specificeren\n"
2202
2203 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2204 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2205 msgstr "virt-inspector: geen image of VM namen opgegeven"
2206
2207 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2208 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2209 msgstr "--fish output is alleen mogelijk bij een enkel OS\n"
2210
2211 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2212 msgid ""
2213 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2214 msgstr ""
2215 "virt-inspector: geen YAML ondersteuning, probeer perl-YAML of libyaml-perl "
2216 "te installeren\n"
2217
2218 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2219 msgid "  Mountpoints:\n"
2220 msgstr "  Aankoppel punten:\n"
2221
2222 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2223 msgid "  Filesystems:\n"
2224 msgstr "  Bestandssystemen:\n"
2225
2226 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2227 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2228 msgstr "  Modprobe aliassen:\n"
2229
2230 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2231 msgid "  Initrd modules:\n"
2232 msgstr "  Initrd modules:\n"
2233
2234 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2235 msgid "  Applications:\n"
2236 msgstr "  Toepassingen:\n"
2237
2238 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2239 msgid "  Kernels:\n"
2240 msgstr "  Kernels:\n"
2241
2242 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2243 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2244 msgstr "  Windows Registry ingangen:\n"
2245
2246 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2247 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2248 msgstr "open_guest: eerste parameter moet een tekenreeks of een arrayref zijn"
2249
2250 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2251 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2252 msgstr "open_guest: eerste argument bevat niet-gedefinieerde element"
2253
2254 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2255 #, perl-brace-format
2256 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2257 msgstr "gast image {imagename} bestaat niet of is niet leesbaar"
2258
2259 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2260 msgid ""
2261 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2262 "XPath::XMLParser)"
2263 msgstr ""
2264 "open_guest: geen libvirt ondersteuning (installeer Sys::Virt, XML::XPath en "
2265 "XML::XPath::XMLParser)"
2266
2267 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2268 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2269 msgstr "open_guest: teveel domeinen weergegeven op commando regel"
2270
2271 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2272 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2273 msgstr "open_guest: kan niet verbinden met libvirt"
2274
2275 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2276 #, perl-brace-format
2277 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2278 msgstr "{imagename} is niet de naam van een inactief libvirt domein\n"
2279
2280 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2281 #, perl-brace-format
2282 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2283 msgstr "{imagename} is niet de naam van een libvirt domein\n"
2284
2285 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2286 #, perl-brace-format
2287 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2288 msgstr "{imagename} lijkt geen schijf apparaten te hebben\n"
2289
2290 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1074
2291 msgid ""
2292 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2293 "\n"
2294 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2295 "machine\n"
2296 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2297 "\n"
2298 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2299 "information about the disk image as possible.\n"
2300 msgstr ""
2301 "Binnen deze schijf image kon geen besturingssysteem gedetecteerd worden.\n"
2302 "\n"
2303 "Dit kan zijn omdat het bestand geen schijf image is, of het is geen virtuele "
2304 "machine\n"
2305 "image, of omdat het OS type niet begrepen wordt door virt-inspector.\n"
2306 "\n"
2307 "Als je denkt dat dit een fout is, moet je een bug rapport indienen\n"
2308 "met inbegrip van zoveel mogelijk informatie over de schijf image.\n"
2309
2310 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1147
2311 #, perl-brace-format
2312 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2313 msgstr "onbekend bestandssysteem label {label}\n"
2314
2315 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2316 #, perl-brace-format
2317 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2318 msgstr "onbekend bestandssysteem UUID {uuid}\n"
2319
2320 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1180
2321 #, perl-brace-format
2322 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2323 msgstr "onbekend bestandssysteem {fs}\n"
2324
2325 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1364
2326 #, perl-brace-format
2327 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2328 msgstr "Fout bij het draaien van rpm -qa: {error}"
2329
2330 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1390
2331 #, perl-brace-format
2332 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2333 msgstr "Fout bij het draaien van dpkg-query: {error}"
2334
2335 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1455
2336 msgid "Can't find grub on guest"
2337 msgstr "Kan grub niet op de gast vinden"
2338
2339 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1510
2340 #, perl-brace-format
2341 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2342 msgstr "Grub ingang {title} heeft geen kernel"
2343
2344 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1541
2345 #, perl-brace-format
2346 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2347 msgstr "grub refereert naar {path}, welke niet bestaat\n"
2348
2349 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1564
2350 #, perl-brace-format
2351 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2352 msgstr "Grub ingang {title} specificeert geen initrd"
2353
2354 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1635
2355 #, perl-brace-format
2356 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2357 msgstr "Kon modules map {modules} niet vinden voor kernel {path}"
2358
2359 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1643
2360 #, perl-brace-format
2361 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2362 msgstr "Kon kernel versie nummer niet raden uit het pad voor kernel {path}"
2363
2364 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1697
2365 #, perl-brace-format
2366 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2367 msgstr "{path} komt niet overeen met augeas patroon"
2368
2369 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1736
2370 #, perl-brace-format
2371 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2372 msgstr "{filename}: kon initrd formaat niet lezen"
2373
2374 #: src/appliance.c:136
2375 #, c-format
2376 msgid ""
2377 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2378 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2379 msgstr ""
2380 "kon geen geschikte libguestfs supermin of gewoon toestel vinden op "
2381 "LIBGUESTFS_PATH (zoek pad: %s)"
2382
2383 #: src/appliance.c:389
2384 #, fuzzy
2385 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2386 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
2387
2388 #: src/guestfs.c:176
2389 #, c-format
2390 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2391 msgstr "guestfs_close: twee keer dezelfde hendel aangeroepen\n"
2392
2393 #: src/guestfs.c:281
2394 #, c-format
2395 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2396 msgstr "libguestfs: foutr: %s\n"
2397
2398 #: src/inspect.c:939
2399 #, c-format
2400 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2401 msgstr "Kan Windows %%SYSTEMROOT%% niet oplossen"
2402
2403 #: src/inspect.c:1162
2404 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2405 msgstr "geen inspectie data: roep eerst guestfs_inspect_os aan"
2406
2407 #: src/inspect.c:1174
2408 #, c-format
2409 msgid ""
2410 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2411 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2412 msgstr ""
2413 "%s: root apparaat niet gevonden: roep deze functie alleen aan met een root "
2414 "apparaat eerder teruggegeven door guestfs_inspect_os"
2415
2416 #: src/launch.c:93
2417 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2418 msgstr ""
2419 "commando regel kan niet gewijzigd worden nadat een qemu sub-proces "
2420 "gelanceerd is"
2421
2422 #: src/launch.c:107
2423 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2424 msgstr "guestfs_config: parameter moet met '-' beginnen"
2425
2426 #: src/launch.c:121
2427 #, c-format
2428 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2429 msgstr "guestfs_config: parameter '%s' is niet toegestaan"
2430
2431 #: src/launch.c:142 src/launch.c:179 src/launch.c:212
2432 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2433 msgstr "bestandsnaam kan geen ',' (komma) bevatten"
2434
2435 #: src/launch.c:238
2436 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2437 msgstr "je moet guestfs_add_drive aanroepen voor guestfs_launch"
2438
2439 #: src/launch.c:243
2440 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2441 msgstr "de libguestfs hendel is al gelanceerd"
2442
2443 #: src/launch.c:255
2444 #, c-format
2445 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2446 msgstr "%s: kan geen tijdelijke map aanmaken"
2447
2448 #: src/launch.c:603
2449 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2450 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
2451
2452 #: src/launch.c:616
2453 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2454 msgstr ""
2455 "qemu gelanceerd en contact opgenomen met daemon, maar toestand != READY"
2456
2457 #: src/launch.c:756
2458 #, c-format
2459 msgid ""
2460 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2461 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2462 msgstr ""
2463 "%s: commando mislukte: Als qemu zich op een niet standaard pad bevindt, "
2464 "probeer je het instellen van de LIBGUESTFS_QEMU omgevingsvariabele."
2465
2466 #: src/launch.c:848
2467 msgid "qemu has not been launched yet"
2468 msgstr "qemu is nog niet gelanceerd"
2469
2470 #: src/launch.c:859
2471 msgid "no subprocess to kill"
2472 msgstr "geen sub-proces om af te schieten"
2473
2474 #: src/proto.c:143
2475 #, c-format
2476 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2477 msgstr "guestfs_set_busy: aangeroepen in toestand %d != READY"
2478
2479 #: src/proto.c:166
2480 #, c-format
2481 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2482 msgstr "guestfs_end_busy: aangeroepen in toestand %d"
2483
2484 #: src/proto.c:281
2485 #, c-format
2486 msgid ""
2487 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2488 msgstr ""
2489 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: 0x%x gelezen van daemon, verwachte 0x"
2490 "%x\n"
2491
2492 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2493 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2494 msgstr "onverwacht einde van bestand bij het lezen van daemon"
2495
2496 #: src/proto.c:474
2497 #, c-format
2498 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2499 msgstr "magie ondertekening ontvangen van guestfsd, maar de toestand is %d"
2500
2501 #: src/proto.c:491
2502 #, c-format
2503 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2504 msgstr "boodschap lengte (%u) > maximaal mogelijke grootte (%d)"
2505
2506 #: src/proto.c:641
2507 #, c-format
2508 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2509 msgstr "guestfs___send: toestand %d != BUSY"
2510
2511 #: src/proto.c:663
2512 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2513 msgstr "xdr_guestfs_message_header mislukte"
2514
2515 #: src/proto.c:672
2516 msgid "dispatch failed to marshal args"
2517 msgstr "verzending faalde om argumenten te rangschikken"
2518
2519 #: src/proto.c:802
2520 #, c-format
2521 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2522 msgstr "send_file_chunk: toestand %d != READY"
2523
2524 #: src/proto.c:818
2525 #, c-format
2526 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2527 msgstr "xdr_guestfs_chunk mislukted (buf = %p, buflen = %zu)"
2528
2529 #: src/proto.c:941
2530 #, c-format
2531 msgid "%s: error in chunked encoding"
2532 msgstr "%s: fout in chunk codering"
2533
2534 #: src/proto.c:969
2535 msgid "write to daemon socket"
2536 msgstr "schrijven naar daemon socket"
2537
2538 #: src/proto.c:992
2539 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2540 msgstr "receive_file_data: ontleed fout in antwoord callback"
2541
2542 #: src/proto.c:997
2543 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2544 msgstr ""
2545 "receive_file_data: onverwachte vlag ontvangen bij het lezen van bestand "
2546 "chunks"
2547
2548 #: src/proto.c:1005
2549 msgid "failed to parse file chunk"
2550 msgstr "bestand chunk ontleden mislukte"
2551
2552 #: src/proto.c:1014
2553 msgid "file receive cancelled by daemon"
2554 msgstr "bestand ontvangen geannuleerd door daemon"
2555
2556 #: test-tool/test-tool.c:82
2557 #, c-format
2558 msgid ""
2559 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2560 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2561 "Usage:\n"
2562 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2563 "Options:\n"
2564 "  --help         Display usage\n"
2565 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2566 "                 Helper program (default: %s)\n"
2567 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2568 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2569 "  --timeout n\n"
2570 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2571 msgstr ""
2572 "libguestfs-test-tool: interactief test gereedschap\n"
2573 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2574 "Gebruik:\n"
2575 "  libguestfs-test-tool [--opties]\n"
2576 "Opties:\n"
2577 "  --help         Laat gebruik zien\n"
2578 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2579 "                 Hulp programma (standaard: %s)\n"
2580 "  --qemudir dir  Specificeer QEMU bron map\n"
2581 "  --qemu qemu    Specificeer QEMU binair prog\n"
2582 "  --timeout n\n"
2583 "  -t n           Stel lanceer time-out in (standaard: %d seconden)\n"
2584
2585 #: test-tool/test-tool.c:138
2586 #, c-format
2587 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2588 msgstr "libguestfs-test-tool: onbekende lange optie: %s (%d)\n"
2589
2590 #: test-tool/test-tool.c:147
2591 #, c-format
2592 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2593 msgstr "libguestfs-test-tool: ongeldige time-out: %s\n"
2594
2595 #: test-tool/test-tool.c:159
2596 #, c-format
2597 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2598 msgstr "libguestfs-test-tool: onverwachte commando regel optie 0x%x\n"
2599
2600 #: test-tool/test-tool.c:182
2601 #, c-format
2602 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2603 msgstr "libguestfs-test-tool: libguestfs hendel aanmaken mislukte\n"
2604
2605 #: test-tool/test-tool.c:187 test-tool/test-tool.c:193
2606 #, c-format
2607 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2608 msgstr "libguestfs-test-tool: station '%s' toevoegen mislukte\n"
2609
2610 #: test-tool/test-tool.c:201
2611 #, c-format
2612 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2613 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version mislukte\n"
2614
2615 #: test-tool/test-tool.c:223
2616 #, c-format
2617 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2618 msgstr "libguestfs-test-tool: toestel lanceren mislukte\n"
2619
2620 #: test-tool/test-tool.c:235
2621 #, c-format
2622 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2623 msgstr "libguestfs-test-tool: draaien van sfdisk mislukte\n"
2624
2625 #: test-tool/test-tool.c:241
2626 #, c-format
2627 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2628 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 mislukte\n"
2629
2630 #: test-tool/test-tool.c:247
2631 #, c-format
2632 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2633 msgstr "libguestfs-test-tool: aankoppelen van /dev/sda1 op / mislukte\n"
2634
2635 #: test-tool/test-tool.c:253
2636 #, c-format
2637 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2638 msgstr "libguestfs-test-tool: mkdir /iso mislukte\n"
2639
2640 #: test-tool/test-tool.c:259
2641 #, c-format
2642 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2643 msgstr "libguestfs-test-tool: aankoppelen van /dev/sdb op /iso mislukte\n"
2644
2645 #: test-tool/test-tool.c:267
2646 #, c-format
2647 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2648 msgstr ""
2649 "libguestfs-test-tool: kon hulp programma niet draaien, of hulp programma "
2650 "mislukte\n"
2651
2652 #: test-tool/test-tool.c:298
2653 #, c-format
2654 msgid ""
2655 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2656 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2657 msgstr ""
2658 "LIBGUESTFS_QEMU omgevingsvariabele al is ingesteld, dus\n"
2659 "de --qemu/--qemudir opties kunnen niet gebruikt worden.\n"
2660
2661 #: test-tool/test-tool.c:306
2662 #, c-format
2663 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2664 msgstr "Binair programma '%s' bestaat niet of is niet uitvoerbaar\n"
2665
2666 #: test-tool/test-tool.c:320
2667 #, c-format
2668 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2669 msgstr "%s: ziet er niet uit als een qemu bron map\n"
2670
2671 #: test-tool/test-tool.c:369
2672 #, c-format
2673 msgid ""
2674 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2675 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2676 "\n"
2677 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2678 msgstr ""
2679 "Test hulp programma 'libguestfs-test-programma-helper' is niet\n"
2680 "beschikbaar.  Verwacht het te vinden in '%s'\n"
2681 "\n"
2682 "Gebruik de --helper optie om de locatie van dit programma te specificeren.\n"
2683
2684 #: test-tool/test-tool.c:385
2685 #, c-format
2686 msgid "command failed: %s"
2687 msgstr "commando mislukte: %s"
2688
2689 #: test-tool/test-tool.c:393
2690 #, c-format
2691 msgid ""
2692 "Test tool helper program %s\n"
2693 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2694 "was built.\n"
2695 msgstr ""
2696 "Test hulp programma %s\n"
2697 "is niet statisch gelinkt.  Dit is een bouw fout toen dit test\n"
2698 "programma werd gebouwd.\n"
2699
2700 #: test-tool/test-tool.c:427
2701 #, c-format
2702 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2703 msgstr "mkisofs commando mislukte: %s\n"
2704
2705 #: tools/virt-cat.pl:128
2706 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2707 msgstr "virt-cat: geen image, VM namen of bestandsnamen aan cat gegeven"
2708
2709 #: tools/virt-cat.pl:153
2710 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2711 msgstr "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-cat"
2712
2713 #: tools/virt-df.pl:180
2714 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2715 msgstr "virt-df: kan -h en -csv opties niet tezamen gebruiken\n"
2716
2717 #: tools/virt-df.pl:243
2718 #, perl-brace-format
2719 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2720 msgstr "{name} is niet de naam van een libvirt domein\n"
2721
2722 #: tools/virt-df.pl:292
2723 #, perl-brace-format
2724 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: tools/virt-df.pl:454
2728 msgid "Virtual Machine"
2729 msgstr "Virtuele machine"
2730
2731 #: tools/virt-df.pl:454
2732 msgid "Filesystem"
2733 msgstr "Bestandssysteem"
2734
2735 #: tools/virt-df.pl:457
2736 msgid "1K-blocks"
2737 msgstr "1K-blokken"
2738
2739 #: tools/virt-df.pl:459
2740 msgid "Size"
2741 msgstr "Grootte"
2742
2743 #: tools/virt-df.pl:461
2744 msgid "Used"
2745 msgstr "Gebruikt"
2746
2747 #: tools/virt-df.pl:462
2748 msgid "Available"
2749 msgstr "Beschikbaar"
2750
2751 #: tools/virt-df.pl:463
2752 msgid "Use%"
2753 msgstr "Gebruik%"
2754
2755 #: tools/virt-df.pl:465
2756 msgid "Inodes"
2757 msgstr "Inodes"
2758
2759 #: tools/virt-df.pl:466
2760 msgid "IUsed"
2761 msgstr "IUsed"
2762
2763 #: tools/virt-df.pl:467
2764 msgid "IFree"
2765 msgstr "IFree"
2766
2767 #: tools/virt-df.pl:468
2768 msgid "IUse%"
2769 msgstr "IUse%"
2770
2771 #: tools/virt-edit.pl:152
2772 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2773 msgstr ""
2774 "virt-edit: geen afbeelding, VM namen of bestandsnamen gegeven om te bewerken"
2775
2776 #: tools/virt-edit.pl:177
2777 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2778 msgstr ""
2779 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-edit"
2780
2781 #: tools/virt-edit.pl:203
2782 msgid "File not changed.\n"
2783 msgstr "Bestand niet gewijzigd.\n"
2784
2785 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2786 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2787 msgstr "virt-list-filesystems: geen image of VM naam opgegeven"
2788
2789 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2790 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2791 msgstr "virt-list-partitions: geen image of VM naam opgegeven"
2792
2793 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2794 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2795 msgstr "virt-ls: kan -l en -R opties niet combineren\n"
2796
2797 #: tools/virt-ls.pl:161
2798 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2799 msgstr "virt-ls: geen image, VM namen of map opgegeven om te tonen"
2800
2801 #: tools/virt-ls.pl:186
2802 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2803 msgstr ""
2804 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-ls\n"
2805
2806 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2807 msgid "virt-make-fs input output\n"
2808 msgstr "virt-make-fs input output\n"
2809
2810 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2811 msgid "unexpected output from 'du' command"
2812 msgstr "onverwachte output  van 'du' commando"
2813
2814 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2815 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2816 #, perl-brace-format
2817 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2818 msgstr "{f}: onbekend invoer formaat: {fmt}\n"
2819
2820 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2821 #, perl-brace-format
2822 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2823 msgstr "virt-make-fs: kan size parameter niet ontleden: {sz}\n"
2824
2825 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2826 msgid ""
2827 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2828 msgstr ""
2829 "qemu-img create: aanmaken schijf image mislukte, zie eerdere fout "
2830 "boodschappen\n"
2831
2832 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2833 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2834 msgstr ""
2835 "virt-make-fs: NTFS ondersteuning was uitgezet toen libguestfs gecompileerd "
2836 "werd\n"
2837
2838 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2839 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2840 msgstr "tar: misluket, zie eerdere boodschappen\n"
2841
2842 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2843 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2844 msgstr "decomprimeer commando mislukte, zie eerdere boodschappen\n"
2845
2846 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2847 msgid ""
2848 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2849 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2850 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2851 msgstr ""
2852 "virt-make-fs: fout bij het kopiëren van inhoud naar het bestandssysteem\n"
2853 "Een fout hier betekent gewoonlijk dat het programma de grootte van het\n"
2854 "bestandssysteem niet correct bepaald heeft. Lees de BUGS sectie van de man "
2855 "pagina.\n"
2856
2857 #: tools/virt-rescue.pl:195
2858 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2859 msgstr "virt-rescue: geen image of VM namen redding opgegeven"
2860
2861 #: tools/virt-resize.pl:33
2862 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2863 msgstr "virt-resize: sorry, dit programma werkt niet op een 32-bit host\n"
2864
2865 #: tools/virt-resize.pl:528
2866 #, perl-brace-format
2867 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2868 msgstr "virt-resize: {file}: bestaat niet of is niet leesbaar\n"
2869
2870 #: tools/virt-resize.pl:530
2871 #, perl-brace-format
2872 msgid ""
2873 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2874 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2875 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2876 msgstr ""
2877 "virt-formaat: {file}: bestaat niet of is niet beschrijfbaar\n"
2878 "Je moet de bestemming schijf aanmaken voordat je dit programma uitvoert.\n"
2879 "Lees de virt-resize(1) man pagina voor meer informatie.\n"
2880
2881 #: tools/virt-resize.pl:604 tools/virt-resize.pl:607
2882 #, perl-brace-format
2883 msgid ""
2884 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2885 msgstr ""
2886 "virt-resize: {file}: bestand is te klein om een schijf image te zijn ({sz} "
2887 "bytes)\n"
2888
2889 #: tools/virt-resize.pl:623 tools/virt-resize.pl:635
2890 msgid "virt-resize: short read"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: tools/virt-resize.pl:769
2894 #, perl-brace-format
2895 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2896 msgstr "virt-resize: geen logische gevolume aangeroepen {n}\n"
2897
2898 #: tools/virt-resize.pl:789
2899 #, perl-brace-format
2900 msgid ""
2901 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2902 "command line option\n"
2903 msgstr ""
2904 "{p}: partitie niet gevonden on de bron schijf image bij gebruik van de "
2905 "'{opt}' commando-regel optie\n"
2906
2907 #: tools/virt-resize.pl:795
2908 #, perl-brace-format
2909 msgid ""
2910 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2911 msgstr ""
2912 "{p}: partitie genegeerd, je kunt het niet in een ander commando-regel "
2913 "argument gebruiken\n"
2914
2915 #: tools/virt-resize.pl:799
2916 #, perl-brace-format
2917 msgid ""
2918 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2919 msgstr ""
2920 "{p}: partitie verwijderd, je kunt het niet in een ander commando-regel "
2921 "argument gebruiken\n"
2922
2923 #: tools/virt-resize.pl:841
2924 #, perl-brace-format
2925 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2926 msgstr "{p}: deze partitie is al gemarkeerd voor het veranderen in grootte\n"
2927
2928 #: tools/virt-resize.pl:849
2929 #, perl-brace-format
2930 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2931 msgstr "{p}: ontbrekende grootte veld in {o} optie\n"
2932
2933 #: tools/virt-resize.pl:866
2934 #, perl-brace-format
2935 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2936 msgstr "{p}: {f}: kan size veld niet ontleden\n"
2937
2938 #: tools/virt-resize.pl:871
2939 #, perl-brace-format
2940 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2941 msgstr "{p}: nieuwe grootte is nul of negatief\n"
2942
2943 #: tools/virt-resize.pl:894
2944 #, perl-brace-format
2945 msgid ""
2946 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2947 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2948 "size.\n"
2949 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2950 msgstr ""
2951 "{p}: kan deze partitie niet kleiner maken omdat het een bestandssysteem,\n"
2952 "fysieke volume, of andere inhoud bevat die groter is dan de nieuwe grootte.\n"
2953 "Je moet de inhoud eerst in grootte veranderen, bekijk virt-resize(1).\n"
2954
2955 #: tools/virt-resize.pl:910
2956 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2957 msgstr ""
2958 "virt-resize: je kunt de opties --expand en --shrink niet tezamen gebruiken\n"
2959
2960 #: tools/virt-resize.pl:959
2961 #, perl-brace-format
2962 msgid ""
2963 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2964 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2965 msgstr ""
2966 "virt-resize: fout: je kunt --expand niet gebruiken als er geen extra ruimte "
2967 "is\n"
2968 "voor het expanderen.  Je moet de doel schijf tenminste {h} groter maken.\n"
2969
2970 #: tools/virt-resize.pl:974
2971 msgid ""
2972 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2973 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2974 msgstr ""
2975 "virt-resize: fout: kan --shrink niet gebruiken omdat er geen deficit is\n"
2976 "(zie 'deficit' in de virt-resize(1) man pagina)\n"
2977
2978 #: tools/virt-resize.pl:989
2979 msgid "Summary of changes:\n"
2980 msgstr "Samenvatting van de veranderingen:\n"
2981
2982 #: tools/virt-resize.pl:993
2983 #, perl-brace-format
2984 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2985 msgstr "{p}: partitie zal genegeerd worden\n"
2986
2987 #: tools/virt-resize.pl:995
2988 #, perl-brace-format
2989 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2990 msgstr "{p}: partitie zal verwijderd worden\n"
2991
2992 #: tools/virt-resize.pl:997
2993 #, perl-brace-format
2994 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2995 msgstr ""
2996 "{p}: partitie zal in grootte veranderd worden van {oldsize} naar {newsize}\n"
2997
2998 #: tools/virt-resize.pl:1002
2999 #, perl-brace-format
3000 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3001 msgstr "{p}: inhoud zal geëxpandeerd worden met de '{meth}' methode\n"
3002
3003 #: tools/virt-resize.pl:1007
3004 #, perl-brace-format
3005 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3006 msgstr "{p}: partitie zal met rust gelaten worden\n"
3007
3008 #: tools/virt-resize.pl:1012
3009 #, perl-brace-format
3010 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3011 msgstr "{n}: LV zal geëxpandeerd worden tot de maximale grootte\n"
3012
3013 #: tools/virt-resize.pl:1018
3014 #, perl-brace-format
3015 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3016 msgstr "{n}: inhoud zal geëxpandeerd worden met de '{meth}' methode\n"
3017
3018 #: tools/virt-resize.pl:1025
3019 #, perl-brace-format
3020 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3021 msgstr "Er is een overschot van {spl} bytes ({h}).\n"
3022
3023 #: tools/virt-resize.pl:1030
3024 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3025 msgstr "Er zal een extra partitie aangemaakt worden voor het overschot.\n"
3026
3027 #: tools/virt-resize.pl:1032
3028 msgid ""
3029 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3030 "and so it will just be ignored.\n"
3031 msgstr ""
3032 "De overschot ruimte is niet groot genoeg om een extra partitie aan te maken\n"
3033 "en daarom genegeerd worden.\n"
3034
3035 #: tools/virt-resize.pl:1035
3036 msgid ""
3037 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3038 "to partition this extra space if you want.\n"
3039 msgstr ""
3040 "De overtollige ruimte zal genegeerd worden.  Draai een schijf indeling "
3041 "programma in de gast\n"
3042 "om deze extra ruimte te partitioneren als je dat wilt.\n"
3043
3044 #: tools/virt-resize.pl:1038
3045 #, perl-brace-format
3046 msgid ""
3047 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3048 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3049 "or adjust your resizing requests.\n"
3050 msgstr ""
3051 "virt-resize: fout: er is een tekort van {def} bytes ({h}).\n"
3052 "Je moet de doel schijf tenminste deze hoeveelheid groter maken,\n"
3053 "of jouw in grootte verander verzoek aanpassen.\n"
3054
3055 #: tools/virt-resize.pl:1055
3056 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3057 msgstr "virt-resize: bron schijf heeft geen eerste partitie\n"
3058
3059 #: tools/virt-resize.pl:1150
3060 #, fuzzy, perl-brace-format
3061 msgid "Copying {p} ...\n"
3062 msgstr "{p} kopiëren ..."
3063
3064 #: tools/virt-resize.pl:1211 tools/virt-resize.pl:1269
3065 #, perl-brace-format
3066 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3067 msgstr "{p} expanderen met de '{meth}' methode\n"
3068
3069 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
3070 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3071 msgstr ""
3072 "virt-tar: extraheer/upload mode twee keer gespecificeerd op de commando-"
3073 "regel\n"
3074
3075 #: tools/virt-tar.pl:190
3076 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3077 msgstr "virt-tar: geen image, VM namen, map of bestandsnaam opgegeven"
3078
3079 #: tools/virt-tar.pl:193
3080 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3081 msgstr "virt-tar: -x of -u  moet opgegeven worden op de commando-regel\n"
3082
3083 #: tools/virt-tar.pl:204
3084 #, perl-brace-format
3085 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3086 msgstr "virt-tar: {tarball}: bestand niet gevonden\n"
3087
3088 #: tools/virt-tar.pl:207
3089 #, perl-brace-format
3090 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3091 msgstr "virt-tar: {dir}: map naam moet beginnen met het '/' karakter\n"
3092
3093 #: tools/virt-tar.pl:229
3094 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3095 msgstr ""
3096 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-tar\n"
3097
3098 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3099 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3100 msgstr "geen libvirt domein naam of schijf image gegeven\n"
3101
3102 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3103 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3104 msgstr ""
3105 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-win-reg"
3106
3107 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3108 msgid ""
3109 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3110 "export\n"
3111 msgstr ""
3112 "verwacht 1 of 2 extra parameters, subkey pad en optioneel de waarde om te "
3113 "exporteren\n"
3114
3115 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3116 #, perl-brace-format
3117 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3118 msgstr "virt-win-reg: {p}: geen ondersteund Windows Registry pad\n"
3119
3120 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3121 #, perl-brace-format
3122 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3123 msgstr "virt-win-reg: {p}: bestand niet gevonden in gast: {err}\n"
3124
3125 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3126 #, perl-brace-format
3127 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3128 msgstr "virt-win-reg: {p}: kon registry bestand niet downloaden: {err}\n"
3129
3130 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3131 #, perl-brace-format
3132 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3133 msgstr "virt-win-reg: {p}: kon registry bestand niet uploaden: {err}\n"
3134
3135 #~ msgid "allocate an image"
3136 #~ msgstr "wijs een image toe"
3137
3138 #~ msgid "edit a file in the image"
3139 #~ msgstr "bewerk een bestand in de image"
3140
3141 #~ msgid "view a file in the pager"
3142 #~ msgstr "bekijk een bestand in de pager"
3143
3144 #~ msgid ""
3145 #~ "alloc - allocate an image\n"
3146 #~ "     alloc <filename> <size>\n"
3147 #~ "\n"
3148 #~ "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
3149 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
3150 #~ "\n"
3151 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
3152 #~ "\n"
3153 #~ "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
3154 #~ msgstr ""
3155 #~ "alloc - wijs een image toe\n"
3156 #~ "     alloc <bestandsnaam> <grootte>\n"
3157 #~ "\n"
3158 #~ "    Dit creëert een leeg (gevuld met nullen) bestand van de gegeven "
3159 #~ "grootte,\n"
3160 #~ "    en voegt dan toe zodat het verder onderzocht kan worden.\n"
3161 #~ "\n"
3162 #~ "    Voor meer geavanceerd aanmaken van een image, bekijk je het qemu-img "
3163 #~ "programma.\n"
3164 #~ "\n"
3165 #~ "    Grootte kan gespecificeerd worden met de standaard suffix, b.v. "
3166 #~ "'1M'.\n"
3167
3168 #~ msgid ""
3169 #~ "echo - display a line of text\n"
3170 #~ "     echo [<params> ...]\n"
3171 #~ "\n"
3172 #~ "    This echos the parameters to the terminal.\n"
3173 #~ msgstr ""
3174 #~ "echo - laat een regel tekst zien\n"
3175 #~ "     echo [<params> ...]\n"
3176 #~ "\n"
3177 #~ "    Dit echoot de parameters naar de terminal.\n"
3178
3179 #~ msgid ""
3180 #~ "edit - edit a file in the image\n"
3181 #~ "     edit <filename>\n"
3182 #~ "\n"
3183 #~ "    This is used to edit a file.\n"
3184 #~ "\n"
3185 #~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
3186 #~ "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
3187 #~ "\n"
3188 #~ "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
3189 #~ "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
3190 #~ "\n"
3191 #~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
3192 #~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
3193 #~ msgstr ""
3194 #~ "edit - bewerk een bestand in de image\n"
3195 #~ "     edit <bestandsnaam>\n"
3196 #~ "\n"
3197 #~ "    Dit wordt gebruikt om een bestand te bewerken.\n"
3198 #~ "\n"
3199 #~ "    Het is het equivalent van (en wordt geïmplementeerd door)\n"
3200 #~ "    het draaien van \"cat\", lokaal bewerken, en daarna \"write\".\n"
3201 #~ "\n"
3202 #~ "    Normaal gebruikt het $EDITOR, maar je kunt de aliases\n"
3203 #~ "    \"vi\" of \"emacs\" gebruiken om deze te krijgen.\n"
3204 #~ "\n"
3205 #~ "    OPMERKING: Dit zal niet betrouwbaar werken voor grote bestanden\n"
3206 #~ "    (> 2 MB) of binaire bestanden met \\0 bytes.\n"
3207
3208 #~ msgid ""
3209 #~ "lcd - local change directory\n"
3210 #~ "    lcd <directory>\n"
3211 #~ "\n"
3212 #~ "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
3213 #~ "    useful if you want to download files to a particular\n"
3214 #~ "    place.\n"
3215 #~ msgstr ""
3216 #~ "lcd - verander locale map\n"
3217 #~ "    lcd <map>\n"
3218 #~ "\n"
3219 #~ "    Verander de huidoge map van guestfish. Dit commando is\n"
3220 #~ "    nuttig als je bestanden wilt downloaden naar een bepaalde\n"
3221 #~ "    plaats.\n"
3222
3223 #~ msgid ""
3224 #~ "glob - expand wildcards in command\n"
3225 #~ "    glob <command> [<args> ...]\n"
3226 #~ "\n"
3227 #~ "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
3228 #~ "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
3229 #~ "    once for each expanded argument.\n"
3230 #~ msgstr ""
3231 #~ "glob - expandeer wildcards in commando\n"
3232 #~ "    glob <commando> [<args> ...]\n"
3233 #~ "\n"
3234 #~ "    Glob draait <commando> met geëxpandeerde wildcards voor alle\n"
3235 #~ "    commando args.  Merk op dat het commando herhaaldelijk wordt\n"
3236 #~ "    gedraaid, een keer voor ieder geëxpandeerd argument.\n"
3237
3238 #~ msgid ""
3239 #~ "man - read the manual\n"
3240 #~ "    man\n"
3241 #~ "\n"
3242 #~ "    Opens the manual page for guestfish.\n"
3243 #~ msgstr ""
3244 #~ "man - lees de manual\n"
3245 #~ "    man\n"
3246 #~ "\n"
3247 #~ "    Opent de manual pagina voor guestfish.\n"
3248
3249 #~ msgid ""
3250 #~ "more - view a file in the pager\n"
3251 #~ "     more <filename>\n"
3252 #~ "\n"
3253 #~ "    This is used to view a file in the pager.\n"
3254 #~ "\n"
3255 #~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
3256 #~ "    running \"cat\" and using the pager.\n"
3257 #~ "\n"
3258 #~ "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
3259 #~ "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
3260 #~ "\n"
3261 #~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
3262 #~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
3263 #~ msgstr ""
3264 #~ "more - bekijk een bestand in de pager\n"
3265 #~ "     more <bestandsnaam>\n"
3266 #~ "\n"
3267 #~ "    Dit wordt gebruikt om een bestand te bekijken in de pager.\n"
3268 #~ "\n"
3269 #~ "    Het is het equivalent van (en wordt geïmplementeerd door)\n"
3270 #~ "    het draaien van \"cat\" en de pager gebruiken.\n"
3271 #~ "\n"
3272 #~ "    Normaal gebruikt het $PAGER, maar als je de alias\n"
3273 #~ "    \"less\" gebruikt, dan gebruikt het altijd \"less\".\n"
3274 #~ "\n"
3275 #~ "    OPMERKINK: Dit zal niet betrouwbaar werken voor grote bestanden\n"
3276 #~ "    (> 2 MB) of binaire bestanden met \\0 bytes.\n"
3277
3278 #~ msgid ""
3279 #~ "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
3280 #~ "     reopen\n"
3281 #~ "\n"
3282 #~ "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
3283 #~ "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
3284 #~ "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
3285 #~ msgstr ""
3286 #~ "reopen - sluit en open de libguestfs hendel opnieuw\n"
3287 #~ "     reopen\n"
3288 #~ "\n"
3289 #~ "Sluit en open de libguestfs hendel opnieuw.  Het is niet nodig om dit "
3290 #~ "normaal\n"
3291 #~ "te gebruiken, omdat de hendel correct gesloten wordt als guestfish\n"
3292 #~ "afgesloten wordt.  Het is soms echter nuttig voor het testen.\n"
3293
3294 #~ msgid ""
3295 #~ "sparse - allocate a sparse image file\n"
3296 #~ "     sparse <filename> <size>\n"
3297 #~ "\n"
3298 #~ "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
3299 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
3300 #~ "\n"
3301 #~ "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
3302 #~ "    command, except that the image file is allocated\n"
3303 #~ "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
3304 #~ "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
3305 #~ "    only use space when written to, but they are slower\n"
3306 #~ "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
3307 #~ "    space during a write operation.\n"
3308 #~ "\n"
3309 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
3310 #~ "\n"
3311 #~ "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
3312 #~ msgstr ""
3313 #~ "sparse - wijs een sparse image bestand toe\n"
3314 #~ "     sparse <bestandsnaam> <grootte>\n"
3315 #~ "\n"
3316 #~ "    dit creëert een leeg sparse bestand met de gegeven grootte,\n"
3317 #~ "    en voegt het dan toe zodat het verder onderzocht kan worden.\n"
3318 #~ "\n"
3319 #~ "    In alle opzichten werkt dit hetzelfde als het 'alloc'\n"
3320 #~ "    commando, behalve dat het image bestand sparse\n"
3321 #~ "    toegewezen wordt, wat betekent dat schijf blokken niet toegekend "
3322 #~ "worden\n"
3323 #~ "    aan het bestand totdat ze nodig zijn.  Sparse schijf bestanden\n"
3324 #~ "    gebruiken alleen ruimte als er naar geschreven wordt, maar ze zijn\n"
3325 #~ "    langzamer en er is een gevaar dat je te weinig echte schijf\n"
3326 #~ "    ruimte hebt tijdens een schrijf bewerking.\n"
3327 #~ "\n"
3328 #~ "    Voor meer geavanceerd image aanmaken, bekijk je het qemu-img "
3329 #~ "programma.\n"
3330 #~ "\n"
3331 #~ "    Groote kan gespecificeerd worden met standaard suffix, b.v. '1M'.\n"
3332
3333 #~ msgid ""
3334 #~ "supported - list supported groups of commands\n"
3335 #~ "     supported\n"
3336 #~ "\n"
3337 #~ "    This command returns a list of the optional groups\n"
3338 #~ "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
3339 #~ "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
3340 #~ "\n"
3341 #~ "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
3342 #~ msgstr ""
3343 #~ "supported - lijst van ondersteunde groepen commando's\n"
3344 #~ "     supported\n"
3345 #~ "\n"
3346 #~ "    Dit commando geeft een lijst van de optionele groepen\n"
3347 #~ "    bekend aan de daemon terug, and geeft aan welke\n"
3348 #~ "    ondersteund worden door deze versie van libguestfs.\n"
3349 #~ "\n"
3350 #~ "    Zie ook guestfs(3) sectie AVAILABILITY.\n"
3351
3352 #~ msgid ""
3353 #~ "time - measure time taken to run command\n"
3354 #~ "    time <command> [<args> ...]\n"
3355 #~ "\n"
3356 #~ "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
3357 #~ "    time afterwards.\n"
3358 #~ msgstr ""
3359 #~ "time - meet de tijd nodig voor draaien van command0\n"
3360 #~ "    time <commando> [<args> ...]\n"
3361 #~ "\n"
3362 #~ "    Dit draait <commando> zoals gewoonlijk, en geeft daarna\n"
3363 #~ "    de verstreken tijd terug.\n"
3364
3365 #~ msgid "external command failed: %s"
3366 #~ msgstr "extern commando mislukte: %s"
3367
3368 #~ msgid "test if file exists"
3369 #~ msgstr "test of het bestand bestaat"
3370
3371 #~ msgid "done"
3372 #~ msgstr "voltooid"