Version 1.5.19.
[libguestfs.git] / po / nl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Geert Warrink <geert.warrink@onsnet.nu>, 2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: libguestfs 1.5.4\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
9 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-22 21:43+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-02 15:28+0200\n"
12 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink@onsnet.nu>\n"
13 "Language-Team: Fedora\n"
14 "Language: nl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
20
21 #: fish/alloc.c:37
22 #, c-format
23 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
24 msgstr "gebruik 'alloc file size' om een image aan te maken\n"
25
26 #: fish/alloc.c:51
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "gebruik 'sparse file size' om een sparse image aan te maken\n"
30
31 #: fish/alloc.c:75
32 #, c-format
33 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
34 msgstr "kan schijven niet toewijzen of toevoegen na het starten\n"
35
36 #: fish/alloc.c:154
37 #, c-format
38 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
39 msgstr "%s: ongeldige integer parameter (%s gaf %d terug)\n"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Command"
43 msgstr "Commando"
44
45 #: fish/cmds.c:41
46 msgid "Description"
47 msgstr "Beschrijving"
48
49 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:470
50 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
51 msgstr "voeg een CD-ROM schijf image toe voor onderzoek"
52
53 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:465
54 msgid "add an image to examine or modify"
55 msgstr "voeg een image toe voor onderzoek of te veranderen"
56
57 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:475
58 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
59 msgstr "voeg een station toe in snapshot mode (alleen-lezen)"
60
61 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:625
62 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr ""
64 "voeg een station alleen-lezen toe met het specificeren van de te gebruiken "
65 "QEMU blok emulatie"
66
67 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:620
68 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
69 msgstr ""
70 "voeg een station toe met het specificeren van de te gebruiken QEMU blok "
71 "emulatie"
72
73 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:385
74 #, fuzzy
75 msgid "allocate and add a disk file"
76 msgstr "wijs een sparse image bestand toe"
77
78 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:1885
79 msgid "clear Augeas path"
80 msgstr "Augeas pad opschonen"
81
82 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:775
83 msgid "close the current Augeas handle"
84 msgstr "sluit de huidige Augeas hendel"
85
86 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:785
87 msgid "define an Augeas node"
88 msgstr "definieer een Augeas node"
89
90 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:780
91 msgid "define an Augeas variable"
92 msgstr "definieer een Augeas variabele"
93
94 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:790
95 msgid "look up the value of an Augeas path"
96 msgstr "zoek de waarde op van een Augeas pad"
97
98 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:770
99 msgid "create a new Augeas handle"
100 msgstr "maak een nieuwe Augeas hendel aan"
101
102 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:800
103 msgid "insert a sibling Augeas node"
104 msgstr "voeg in broer Augeas node in"
105
106 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:825
107 msgid "load files into the tree"
108 msgstr "laad bestanden in de boom"
109
110 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:830
111 msgid "list Augeas nodes under augpath"
112 msgstr "laat Augeas nodes onder augpath zien"
113
114 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:815
115 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
116 msgstr "geef Augeas nodes terug die overeenkomen met augpath"
117
118 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:810
119 msgid "move Augeas node"
120 msgstr "verplaats Augeas node"
121
122 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:805
123 msgid "remove an Augeas path"
124 msgstr "verwijder een Augeas pad"
125
126 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:820
127 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
128 msgstr "schrijf alle wachtende Augeas veranderingen naar schijf"
129
130 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:795
131 msgid "set Augeas path to value"
132 msgstr "stel Augeas pad in op waarde"
133
134 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1770
135 msgid "test availability of some parts of the API"
136 msgstr "testen beschikbaarheid van bepaalde onderdelen van de API"
137
138 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1945
139 msgid "return a list of all optional groups"
140 msgstr "geeft een lijst terug van alle optionele groepen"
141
142 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1900
143 msgid "upload base64-encoded data to file"
144 msgstr "base64-gecodeerde data uploaden naar bestand"
145
146 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:1905
147 msgid "download file and encode as base64"
148 msgstr "download bestand en codeer deze als base64"
149
150 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:1010
151 msgid "flush device buffers"
152 msgstr "maak apparaat buffers leeg"
153
154 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:990
155 msgid "get blocksize of block device"
156 msgstr "verkrijg blok grootte van blok apparaat"
157
158 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:980
159 msgid "is block device set to read-only"
160 msgstr "blok apparaat ingesteld op alleen-lezen"
161
162 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:1005
163 msgid "get total size of device in bytes"
164 msgstr "verkrijgen van totale grootte van apparaat in bytes"
165
166 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:985
167 msgid "get sectorsize of block device"
168 msgstr "verkrijg sector grootte van blok apparaat"
169
170 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1000
171 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
172 msgstr "verkrijg totale grootte van apparaat in 512-byte sectoren"
173
174 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1015
175 msgid "reread partition table"
176 msgstr "herlees partitie tabel"
177
178 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:995
179 msgid "set blocksize of block device"
180 msgstr "stel blok grootte van blok apparaat in"
181
182 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:970
183 msgid "set block device to read-only"
184 msgstr "blok apparaat instellen op alleen-lezen"
185
186 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:975
187 msgid "set block device to read-write"
188 msgstr "blok apparaat instellen op lezen-schrijven"
189
190 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1675
191 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
192 msgstr "geef echte pad terug voor hoofdletter-ongevoelige bestandssystemen"
193
194 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:710
195 msgid "list the contents of a file"
196 msgstr "laat de inhoud van een bestand zien"
197
198 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1030
199 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
200 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van bestand"
201
202 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1875
203 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
204 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van de inhoud van een apparaat"
205
206 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1910
207 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
208 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van bestanden in een map"
209
210 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:860
211 msgid "change file mode"
212 msgstr "verander bestand mode"
213
214 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:865 fish/cmds.c:1705
215 msgid "change file owner and group"
216 msgstr "verander bestand eigenaar en groep"
217
218 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:940
219 msgid "run a command from the guest filesystem"
220 msgstr "voer een commando uit in het gast bestandssysteem"
221
222 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:945
223 msgid "run a command, returning lines"
224 msgstr "voer een opdracht uit, regels worden teruggegeven"
225
226 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:480
227 msgid "add qemu parameters"
228 msgstr "voeg qemu parameters toe"
229
230 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:390
231 #, fuzzy
232 msgid "copy local files or directories into an image"
233 msgstr "laad bestanden in de boom"
234
235 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:395
236 #, fuzzy
237 msgid "copy remote files or directories out of an image"
238 msgstr "laad bestanden in de boom"
239
240 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1825
241 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
242 msgstr "kopieer grootte bits van bron naar bestemming met dd"
243
244 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1125
245 msgid "copy a file"
246 msgstr "kopieer een bestand"
247
248 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1130
249 msgid "copy a file or directory recursively"
250 msgstr "kopieer een bestand of map recursief"
251
252 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1775
253 msgid "copy from source to destination using dd"
254 msgstr "kopieer van bron naar bestemming met dd"
255
256 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1070
257 msgid "debugging and internals"
258 msgstr "debug en interne"
259
260 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1895
261 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
262 msgstr "upload een bestand naar het toestel (alleen voor intern gebruik)"
263
264 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1315
265 msgid "report file system disk space usage"
266 msgstr "rapporteer bestandssysteem schijfruimte gebruik"
267
268 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1320
269 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
270 msgstr "rapporteer bestandssysteem schijfruimte gebruik (leesbaar)"
271
272 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1145
273 msgid "return kernel messages"
274 msgstr "geef kernel boodschappen terug"
275
276 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1025
277 msgid "download a file to the local machine"
278 msgstr "download een bestand naar de lokale machine"
279
280 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:2060
281 #, fuzzy
282 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
283 msgstr "download een bestand naar de lokale machine"
284
285 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1140
286 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
287 msgstr "laag kernel pagina cache, dentries en inodes weg"
288
289 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:1325
290 msgid "estimate file space usage"
291 msgstr "schat bestand ruimte gebruik"
292
293 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1230
294 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
295 msgstr "controleer een ext2/ext3 bestandssysteem"
296
297 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:400
298 msgid "display a line of text"
299 msgstr "laat een regel tekst zien"
300
301 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:1665
302 msgid "echo arguments back to the client"
303 msgstr "echo argumenten terug naar de cliënt"
304
305 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:405
306 #, fuzzy
307 msgid "edit a file"
308 msgstr "lees een bestand"
309
310 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:113
311 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:369 fish/cmds.c:370
312 #: fish/cmds.c:374 fish/cmds.c:375 fish/cmds.c:377 fish/cmds.c:378
313 #: fish/cmds.c:1445 fish/cmds.c:1450 fish/cmds.c:1455 fish/cmds.c:1460
314 #: fish/cmds.c:1465 fish/cmds.c:1470 fish/cmds.c:1475 fish/cmds.c:1480
315 #: fish/cmds.c:1485 fish/cmds.c:1490 fish/cmds.c:1495 fish/cmds.c:1500
316 msgid "return lines matching a pattern"
317 msgstr "geef regels terug die overeenkomen met een patroon"
318
319 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:1155
320 msgid "test if two files have equal contents"
321 msgstr "test of twee bestanden dezelfde inhoud hebben"
322
323 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:870
324 msgid "test if file or directory exists"
325 msgstr "test of bestand of map bestaat"
326
327 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1535 fish/cmds.c:1950
328 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
329 msgstr "pre-allocate een bestand in het gast bestandssysteem "
330
331 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:935
332 msgid "determine file type"
333 msgstr "bepaal bestand type"
334
335 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:630
336 msgid "detect the architecture of a binary file"
337 msgstr "detecteer de architectuur van een binair bestand"
338
339 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1780
340 msgid "return the size of the file in bytes"
341 msgstr "geef de grootte van het bestand terug in bytes"
342
343 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1765
344 msgid "fill a file with octets"
345 msgstr "vul een bestand met octetten"
346
347 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:1915
348 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
349 msgstr "vul een bestand met een herhalend patroon van bytes"
350
351 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:1225
352 msgid "find all files and directories"
353 msgstr "zoek alle bestanden en mappen op"
354
355 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:1670
356 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
357 msgstr ""
358 "zoek alle bestanden en mappen op, geef een door NUL gescheiden lijst terug"
359
360 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:2020
361 msgid "find a filesystem by label"
362 msgstr "zoek een bestandssysteem op volgens label"
363
364 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:2015
365 msgid "find a filesystem by UUID"
366 msgstr "zoek een bestandssysteem op volgens UUID"
367
368 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:1110
369 msgid "run the filesystem checker"
370 msgstr "voer de bestandssysteem checker uit"
371
372 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:510
373 msgid "get the additional kernel options"
374 msgstr "verkrijg de extra kernel opties"
375
376 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:520
377 msgid "get autosync mode"
378 msgstr "verkrijg automatische synchronisatie mode"
379
380 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:605
381 msgid "get direct appliance mode flag"
382 msgstr "verkrijg directe toepassing mode vlag"
383
384 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1095
385 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
386 msgstr "verkrijg het ext2/3/4 bestandssysteem label"
387
388 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1105
389 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
390 msgstr "verkrijg het ext2/3/4 bestandssysteem UUID"
391
392 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:565
393 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
394 msgstr "verkrijg geheugen toegekend aan het qemu sub-proces"
395
396 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:685
397 msgid "get enable network flag"
398 msgstr "verkrijg netwerk aanzetten vlag"
399
400 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:500
401 msgid "get the search path"
402 msgstr "verkrijg het zoek pad"
403
404 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:570
405 msgid "get PID of qemu subprocess"
406 msgstr "verkrijg PID van qemu sub-proces"
407
408 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:490
409 msgid "get the qemu binary"
410 msgstr "verkrijg het qemu binaire bestand"
411
412 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:615
413 msgid "get recovery process enabled flag"
414 msgstr "verkrijg herstel proces aanzetten vlag"
415
416 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:585
417 msgid "get SELinux enabled flag"
418 msgstr "verkrijg SELinux aanzetten vlag"
419
420 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:555
421 msgid "get the current state"
422 msgstr "verkrijg de huidige toestand"
423
424 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:595
425 msgid "get command trace enabled flag"
426 msgstr "verkrijg commando trace aanzetten vlag"
427
428 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:1890
429 msgid "get the current umask"
430 msgstr "verkrijg de huidige umask"
431
432 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:530
433 msgid "get verbose mode"
434 msgstr "verkrijg breedsprakige mode"
435
436 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1620
437 msgid "get SELinux security context"
438 msgstr "verkrijg SELinux beveiliging context"
439
440 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1395 fish/cmds.c:1400
441 msgid "list extended attributes of a file or directory"
442 msgstr "laat uitgebreide attributen zien van een bestand of map"
443
444 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:410
445 msgid "expand wildcards in command"
446 msgstr "expandeer wildcards in commando"
447
448 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1255
449 msgid "expand a wildcard path"
450 msgstr "expandeer een wildcard pad"
451
452 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1120
453 msgid "install GRUB"
454 msgstr "installeer GRUB"
455
456 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1295
457 msgid "return first 10 lines of a file"
458 msgstr "geef de eerste 10 regels van een bestand terug"
459
460 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1300
461 msgid "return first N lines of a file"
462 msgstr "geef de eerste N regels van een bestand terug"
463
464 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1170
465 msgid "dump a file in hexadecimal"
466 msgstr "dump een bestand in hexadecimaal"
467
468 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:415
469 msgid "edit with a hex editor"
470 msgstr ""
471
472 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:1795
473 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
474 msgstr "laat de inhoud van een enkel bestand in een initrd zien"
475
476 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1330
477 msgid "list files in an initrd"
478 msgstr "laat bestanden in een initrd zien"
479
480 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1590
481 msgid "add an inotify watch"
482 msgstr "voeg een inotify bewaker toe"
483
484 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:1610
485 msgid "close the inotify handle"
486 msgstr "sluit de inotify hendel"
487
488 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1605
489 msgid "return list of watched files that had events"
490 msgstr "geef lijst terug van bewaakte bestanden met gebeurtenissen"
491
492 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1585
493 msgid "create an inotify handle"
494 msgstr "maak een inotify hendel aan"
495
496 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:1600
497 msgid "return list of inotify events"
498 msgstr "geef een lijst van inotify gebeurtenissen terug"
499
500 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1595
501 msgid "remove an inotify watch"
502 msgstr "verwijder een inotify bewaker"
503
504 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:645
505 msgid "get architecture of inspected operating system"
506 msgstr "verkrijg architectuur van geïnspecteerd besturingssysteem"
507
508 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:650
509 msgid "get distro of inspected operating system"
510 msgstr "verkrijg distributie van geïnspecteerd besturingssysteem"
511
512 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:675
513 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
514 msgstr ""
515 "verkrijg bestandssystemen geassocieerd met geïnspecteerd besturingssysteem"
516
517 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:655
518 msgid "get major version of inspected operating system"
519 msgstr "verkrijg major versie van geïnspecteerd besturingssysteem"
520
521 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:660
522 msgid "get minor version of inspected operating system"
523 msgstr "verkrijg minor versie van geïnspecteerd besturingssysteem"
524
525 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:670
526 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
527 msgstr "verkrijg aankoppel punten van geïnspecteerd besturingssysteem"
528
529 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:665
530 msgid "get product name of inspected operating system"
531 msgstr "verkrijg prouct naam van geïnspecteerd besturingssysteem"
532
533 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:640
534 msgid "get type of inspected operating system"
535 msgstr "verkrijg type van geïnspecteerd besturingssysteem"
536
537 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:635
538 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
539 msgstr "inspecteer schijf en geef lijst van gevonden besturingssystemen terug"
540
541 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:2030
542 #, fuzzy
543 msgid "test if block device"
544 msgstr "laat de blok apparaten zien"
545
546 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:550
547 msgid "is busy processing a command"
548 msgstr "is bezig met het verwerken van een commando"
549
550 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:2025
551 #, fuzzy
552 msgid "test if character device"
553 msgstr "maak blok, karakter, of FIFO apparaten"
554
555 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:540
556 msgid "is in configuration state"
557 msgstr "is in de configuratie toestand"
558
559 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:880
560 #, fuzzy
561 msgid "test if a directory"
562 msgstr "maak een map aan"
563
564 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:2035
565 #, fuzzy
566 msgid "test if FIFO (named pipe)"
567 msgstr "maak een FIFO (benoemde pipe)"
568
569 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:875
570 msgid "test if a regular file"
571 msgstr ""
572
573 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:545
574 msgid "is launching subprocess"
575 msgstr "lanceert een sub-proces"
576
577 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:2010
578 msgid "test if device is a logical volume"
579 msgstr "test of het apparaat een logische volume is"
580
581 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:535
582 msgid "is ready to accept commands"
583 msgstr "is klaar om commando's te accepteren"
584
585 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:2045
586 #, fuzzy
587 msgid "test if socket"
588 msgstr "schrijven naar daemon socket"
589
590 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:2040
591 #, fuzzy
592 msgid "test if symbolic link"
593 msgstr "maak een symbolische link aan"
594
595 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:460
596 msgid "kill the qemu subprocess"
597 msgstr "schiet de qemu sub-processen af"
598
599 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:455
600 msgid "launch the qemu subprocess"
601 msgstr "lanceer het qemu sub-proces"
602
603 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:420
604 #, fuzzy
605 msgid "change working directory"
606 msgstr "verander locale map"
607
608 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:725
609 msgid "list the block devices"
610 msgstr "laat de blok apparaten zien"
611
612 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:690
613 #, fuzzy
614 msgid "list filesystems"
615 msgstr "  Bestandssystemen:\n"
616
617 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:730
618 msgid "list the partitions"
619 msgstr "laat de partities zien"
620
621 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:715
622 msgid "list the files in a directory (long format)"
623 msgstr "laat de bestanden in een map zien (lang formaat)"
624
625 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1510 fish/cmds.c:1515
626 msgid "create a hard link"
627 msgstr "maak een harde link aan"
628
629 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1525
630 msgid "create a symbolic link"
631 msgstr "maak een symbolische link aan"
632
633 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1415 fish/cmds.c:1420
634 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
635 msgstr "verwijder uitgebreide attribuut van een bestand of map"
636
637 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:720
638 msgid "list the files in a directory"
639 msgstr "laat de bestanden in een map zien"
640
641 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1405 fish/cmds.c:1410
642 msgid "set extended attribute of a file or directory"
643 msgstr "stel uitgebreide attribuut van een bestand of map in"
644
645 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:955
646 msgid "get file information for a symbolic link"
647 msgstr "verkrijg bestand informatie voor een symbolische link"
648
649 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1710
650 msgid "lstat on multiple files"
651 msgstr "lstat op meerdere bestanden"
652
653 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:2000
654 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
655 msgstr "voeg een sleutel toe aan een LUKS versleuteld apparaat"
656
657 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1985
658 msgid "close a LUKS device"
659 msgstr "sluit een LUKS apparaat"
660
661 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1990 fish/cmds.c:1995
662 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
663 msgstr "formatteer een blok apparaat als een LUKS versleuteld apparaat"
664
665 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:2005
666 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
667 msgstr "verwijder een sleutel toe van een LUKS versleuteld apparaat"
668
669 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1975
670 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
671 msgstr "open een LUKS versleuteld blok apparaat"
672
673 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1980
674 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
675 msgstr "open een LUKS versleuteld blok alleen-lezen apparaat"
676
677 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:895
678 msgid "create an LVM logical volume"
679 msgstr "maak een LVM logische volume aan"
680
681 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1970
682 msgid "clear LVM device filter"
683 msgstr "wis LVM apparaat filter"
684
685 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:930
686 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
687 msgstr "verwijder alle LVM LV's, VG's en PV's"
688
689 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1965
690 msgid "set LVM device filter"
691 msgstr "stel LVM apparaat filter in"
692
693 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1075
694 msgid "remove an LVM logical volume"
695 msgstr "verwijder een LVM logische volume"
696
697 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1785
698 msgid "rename an LVM logical volume"
699 msgstr "hernoem een LVM logische volume"
700
701 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1215
702 msgid "resize an LVM logical volume"
703 msgstr "verander grootte van een LVM logische volume"
704
705 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1880
706 msgid "expand an LV to fill free space"
707 msgstr "expandeer een LV om vrije ruimte te vullen"
708
709 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:745 fish/cmds.c:760
710 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
711 msgstr "laat de LVM logische volumes (LV's) zien"
712
713 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1810
714 msgid "get the UUID of a logical volume"
715 msgstr "verkrijg de UUID van een logische volume"
716
717 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1715
718 msgid "lgetxattr on multiple files"
719 msgstr "lgetxattr op meerdere bestanden"
720
721 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:425
722 #, fuzzy
723 msgid "open the manual"
724 msgstr "lees de manual"
725
726 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:850
727 msgid "create a directory"
728 msgstr "maak een map aan"
729
730 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1700
731 msgid "create a directory with a particular mode"
732 msgstr "maak een map aan met een bepaalde mode"
733
734 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:855
735 msgid "create a directory and parents"
736 msgstr "maak en map en ouders aan"
737
738 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1275
739 msgid "create a temporary directory"
740 msgstr "maak een tijdelijke map aan"
741
742 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1645
743 #: fish/cmds.c:1650 fish/cmds.c:1655
744 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
745 msgstr "maak een ext2/3/4 bestandssysteem met extern journaal"
746
747 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1630
748 msgid "make ext2/3/4 external journal"
749 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal"
750
751 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1635
752 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
753 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal met label"
754
755 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1640
756 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
757 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal met UUID"
758
759 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1360
760 msgid "make FIFO (named pipe)"
761 msgstr "maak een FIFO (benoemde pipe)"
762
763 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:900
764 msgid "make a filesystem"
765 msgstr "maak een bestandssysteem"
766
767 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1625
768 msgid "make a filesystem with block size"
769 msgstr "maak een bestandssysteem met blok grootte"
770
771 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1430
772 msgid "create a mountpoint"
773 msgstr "maak een aankoppel punt aan"
774
775 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1355
776 msgid "make block, character or FIFO devices"
777 msgstr "maak blok, karakter, of FIFO apparaten"
778
779 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1365
780 msgid "make block device node"
781 msgstr "maak een blok apparaat node"
782
783 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1370
784 msgid "make char device node"
785 msgstr "maak een karakter apparaat node"
786
787 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1340
788 msgid "create a swap partition"
789 msgstr "maak een swap partitie aan"
790
791 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1345
792 msgid "create a swap partition with a label"
793 msgstr "maak een swap partitie met een label aan"
794
795 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1350
796 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
797 msgstr "maak een swap partitie met een expliciete UUID aan"
798
799 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1580
800 msgid "create a swap file"
801 msgstr "maak een swap bestand aan"
802
803 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1660
804 msgid "load a kernel module"
805 msgstr "laad een kernel module"
806
807 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:430
808 #, fuzzy
809 msgid "view a file"
810 msgstr "verplaats een bestand"
811
812 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:695
813 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
814 msgstr "koppel een gast schijf aan op een plaats in het bestandssysteem"
815
816 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1335
817 msgid "mount a file using the loop device"
818 msgstr "koppel een bestand aan met het loop apparaat"
819
820 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1060
821 msgid "mount a guest disk with mount options"
822 msgstr "koppel een gast schijf aan met aankoppel opties"
823
824 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1055
825 msgid "mount a guest disk, read-only"
826 msgstr "koppel een gast schijf alleen-lezen aan"
827
828 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1065
829 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
830 msgstr "koppel een gast schijf aan met aankoppel opties en vfstype"
831
832 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1425
833 msgid "show mountpoints"
834 msgstr "laat aankoppel punten zien"
835
836 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:920
837 msgid "show mounted filesystems"
838 msgstr "laat aangekoppelde bestandssystemen zien"
839
840 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1135
841 msgid "move a file"
842 msgstr "verplaats een bestand"
843
844 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1240
845 msgid "probe NTFS volume"
846 msgstr "onderzoek NTFS volume"
847
848 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1845
849 msgid "resize an NTFS filesystem"
850 msgstr "verander grootte van een NTFS bestandssysteem"
851
852 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1940
853 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
854 msgstr "verander grootte van een NTFS bestandssysteem (met grootte)"
855
856 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1735
857 msgid "add a partition to the device"
858 msgstr "voeg een partiie toe aan een apparaat"
859
860 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1855
861 msgid "delete a partition"
862 msgstr "verwijder een partitie"
863
864 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1740
865 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
866 msgstr "partitioneer gehele schijf met een enkele primaire partitie"
867
868 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1860
869 msgid "return true if a partition is bootable"
870 msgstr "geef waar terug als een partitie opstartbaar is"
871
872 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1865
873 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
874 msgstr "verkrijg het MBR type byte (ID byte) van een partitie"
875
876 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1760
877 msgid "get the partition table type"
878 msgstr "verkrijg het partitie abel type"
879
880 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1730
881 msgid "create an empty partition table"
882 msgstr "maak een lege partitie tabel aan"
883
884 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1755
885 msgid "list partitions on a device"
886 msgstr "laat partities op een apparaat zien"
887
888 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1745
889 msgid "make a partition bootable"
890 msgstr "maak een partitie opstartbaar"
891
892 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1870
893 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
894 msgstr "stel het MBR type byte (ID byte) van een partitie in"
895
896 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1750
897 msgid "set partition name"
898 msgstr "stel partitie naam in"
899
900 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:2050
901 #, fuzzy
902 msgid "convert partition name to device name"
903 msgstr "maak partities aan op een blok apparaat"
904
905 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1150
906 msgid "ping the guest daemon"
907 msgstr "ping de gast daemon"
908
909 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1725
910 msgid "read part of a file"
911 msgstr "lees deel van een bestand"
912
913 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:885
914 msgid "create an LVM physical volume"
915 msgstr "maak een LVM fysieke volume aan"
916
917 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1085
918 msgid "remove an LVM physical volume"
919 msgstr "verwijder een LVM fysieke volume"
920
921 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1180
922 msgid "resize an LVM physical volume"
923 msgstr "verander grootte van een LVM fysieke volume"
924
925 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1935
926 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
927 msgstr "verander grootte van een LVM fysieke volume (met grootte)"
928
929 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:735 fish/cmds.c:750
930 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
931 msgstr "laat de LVM fysieke (PV's) zien"
932
933 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:1800
934 msgid "get the UUID of a physical volume"
935 msgstr "verkrijg de UUID van een fysieke volume"
936
937 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:1925
938 msgid "write to part of a file"
939 msgstr "schrijf naar deel van een bestand"
940
941 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:1440
942 msgid "read a file"
943 msgstr "lees een bestand"
944
945 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:765
946 msgid "read file as lines"
947 msgstr "lees een bestand als regels"
948
949 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1380
950 msgid "read directories entries"
951 msgstr "lees map ingangen"
952
953 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1530
954 msgid "read the target of a symbolic link"
955 msgstr "lees het doel van een symbolische link"
956
957 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1720
958 msgid "readlink on multiple files"
959 msgstr "readlink op meerdere bestanden"
960
961 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1505
962 msgid "canonicalized absolute pathname"
963 msgstr "gezaghebbende absolute pad naam"
964
965 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:435
966 msgid "close and reopen libguestfs handle"
967 msgstr "sluit en open libguestfs hendel"
968
969 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1220
970 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
971 msgstr "verander grootte van een ext2, ext3 of ext4 bestandssysteem"
972
973 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1930
974 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
975 msgstr ""
976 "verander grootte van een ext2, ext3 of ext4 bestandssysteem (met grootte)"
977
978 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:835
979 msgid "remove a file"
980 msgstr "verwijder een bestand"
981
982 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:845
983 msgid "remove a file or directory recursively"
984 msgstr "verwijder een bestand of map recursief"
985
986 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:840
987 msgid "remove a directory"
988 msgstr "verwijder een map"
989
990 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1435
991 msgid "remove a mountpoint"
992 msgstr "verwijder een aankoppel punt"
993
994 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1260
995 msgid "scrub (securely wipe) a device"
996 msgstr "boen (veilig schoonmaken) een apparaat"
997
998 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1265
999 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1000 msgstr "boen (veilig schoonmaken) een bestand"
1001
1002 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1270
1003 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1004 msgstr "boen (veilig schoonmaken) vrije ruimte"
1005
1006 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:505
1007 msgid "add options to kernel command line"
1008 msgstr "voeg opties toe aan kernel commando regel"
1009
1010 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:515
1011 msgid "set autosync mode"
1012 msgstr "stel autosync mode in"
1013
1014 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:600
1015 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1016 msgstr "zet directe apparaat mode aan of uit"
1017
1018 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1090
1019 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1020 msgstr "stel het ext2/3/4 bestandssysteem label in"
1021
1022 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:1100
1023 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1024 msgstr "stel het ext2/3/4 bestandssysteem UUID in"
1025
1026 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:560
1027 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1028 msgstr "stel geheugen toegekend aan het qemu sub-proces in"
1029
1030 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:680
1031 msgid "set enable network flag"
1032 msgstr "stel netwerk aanzetten vlag in"
1033
1034 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:495
1035 msgid "set the search path"
1036 msgstr "stel het zoek pad in"
1037
1038 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:485
1039 msgid "set the qemu binary"
1040 msgstr "stel het qemu binaire bestand in"
1041
1042 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:610
1043 msgid "enable or disable the recovery process"
1044 msgstr "zet het herstel proces aan of uit"
1045
1046 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:580
1047 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1048 msgstr "zet SELinux aan of uit bij opstarten van het toestel"
1049
1050 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:590
1051 msgid "enable or disable command traces"
1052 msgstr "zet commando traces aan of uit"
1053
1054 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:525
1055 msgid "set verbose mode"
1056 msgstr "stel breedsprakige mode in"
1057
1058 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1615
1059 msgid "set SELinux security context"
1060 msgstr "stel SELinux beveiliging context in"
1061
1062 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:905 fish/cmds.c:1385
1063 msgid "create partitions on a block device"
1064 msgstr "maak partities aan op een blok apparaat"
1065
1066 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1185
1067 msgid "modify a single partition on a block device"
1068 msgstr "verander een enkele partitie op een blok apparaat"
1069
1070 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1200
1071 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1072 msgstr "laat de schijf geometrie van de partitie tabel zien"
1073
1074 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1195
1075 msgid "display the kernel geometry"
1076 msgstr "laat de kernel geometrie zien"
1077
1078 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1190
1079 msgid "display the partition table"
1080 msgstr "laat de partitie tabel zien"
1081
1082 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1245
1083 msgid "run a command via the shell"
1084 msgstr "voer een commando uit via de shell"
1085
1086 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1250
1087 msgid "run a command via the shell returning lines"
1088 msgstr "voer een commando uit via de shell met het teruggeven van regels"
1089
1090 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1235
1091 msgid "sleep for some seconds"
1092 msgstr "slaap gedurende een paar seconden"
1093
1094 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:440
1095 #, fuzzy
1096 msgid "create a sparse disk image and add"
1097 msgstr "wijs een sparse image bestand toe"
1098
1099 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:950
1100 msgid "get file information"
1101 msgstr "verkrijg bestand informatie"
1102
1103 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:960
1104 msgid "get file system statistics"
1105 msgstr "verkrijg bestandssysteem statistieken"
1106
1107 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:1160 fish/cmds.c:1165
1108 msgid "print the printable strings in a file"
1109 msgstr "druk de afdrukbare tekenreeksen ad in een bestand"
1110
1111 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:445
1112 msgid "list supported groups of commands"
1113 msgstr "laat ondersteunde groep commando's zien"
1114
1115 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1545
1116 msgid "disable swap on device"
1117 msgstr "zet swap op een apparaat uit"
1118
1119 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:1555
1120 msgid "disable swap on file"
1121 msgstr "zet swap op een bestand uit"
1122
1123 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:1565
1124 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1125 msgstr "zet swap op een gelabelde swap partitie uit"
1126
1127 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:1575
1128 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1129 msgstr "zet swap op swap partitie volgens UUID uit"
1130
1131 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1540
1132 msgid "enable swap on device"
1133 msgstr "zet swap op een apparaat aan"
1134
1135 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1550
1136 msgid "enable swap on file"
1137 msgstr "zet swap op een bestand aan"
1138
1139 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1560
1140 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1141 msgstr "zet swap op een gelabelde swap partitie aan"
1142
1143 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1570
1144 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1145 msgstr "zet swap op swap partitie volgens UUID aan"
1146
1147 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:700
1148 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1149 msgstr ""
1150 "synchroniseer schijven, schrijven wordt doorgespoeld naar het schijf image"
1151
1152 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1305
1153 msgid "return last 10 lines of a file"
1154 msgstr "geef de laatste 10 regels van een bestand terug"
1155
1156 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1310
1157 msgid "return last N lines of a file"
1158 msgstr "geef de laatste N regels van een bestand terug"
1159
1160 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1035
1161 msgid "unpack tarfile to directory"
1162 msgstr "tar bestand uitpakken naar map"
1163
1164 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1040
1165 msgid "pack directory into tarfile"
1166 msgstr "map inpakken in tar bestand"
1167
1168 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1045 fish/cmds.c:1835
1169 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1170 msgstr "gecomprimeerde tar bal uitpakken naar map"
1171
1172 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1050 fish/cmds.c:1840
1173 msgid "pack directory into compressed tarball"
1174 msgstr "map inpakken in gecomprimeerde tar bal"
1175
1176 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:450
1177 #, fuzzy
1178 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1179 msgstr "meet de tijd nodig voor uitvoeren van commando"
1180
1181 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:705
1182 msgid "update file timestamps or create a new file"
1183 msgstr "vernieuw tijd stempels of maak een nieuw bestand aan"
1184
1185 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:1685
1186 msgid "truncate a file to zero size"
1187 msgstr "kap een bestand af op grootte nul"
1188
1189 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:1690
1190 msgid "truncate a file to a particular size"
1191 msgstr "kap een bestand af op een bepaalde grootte"
1192
1193 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:965
1194 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1195 msgstr "verkrijg ext2/ext3/ext4 super-blok details"
1196
1197 #: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1375
1198 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1199 msgstr "stel bestande mode aanmaak masker (umask) in"
1200
1201 #: fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:915
1202 msgid "unmount a filesystem"
1203 msgstr "koppel een bestandssysteem af"
1204
1205 #: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:925
1206 msgid "unmount all filesystems"
1207 msgstr "koppel alle bestandssystemen af"
1208
1209 #: fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:1020
1210 msgid "upload a file from the local machine"
1211 msgstr "upload een bestand van de lokale machine"
1212
1213 #: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:2055
1214 #, fuzzy
1215 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1216 msgstr "upload een bestand van de lokale machine"
1217
1218 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1695
1219 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1220 msgstr "stel tijd stempel van een bestand in met nanoseconde precisie"
1221
1222 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:575
1223 msgid "get the library version number"
1224 msgstr "verkrijg het bibliotheek versie nummer"
1225
1226 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:1955
1227 msgid "get the filesystem label"
1228 msgstr "verkrijg het bestandssysteem label"
1229
1230 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:1680
1231 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1232 msgstr ""
1233 "verkrijg het Linux VFS type dat correspondeert met een aangekoppeld apparaat"
1234
1235 #: fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:1960
1236 msgid "get the filesystem UUID"
1237 msgstr "verkrijg het bestandssysteem UUID"
1238
1239 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1210
1240 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1241 msgstr "activeer of de-activeer sommige volume groepen"
1242
1243 #: fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:1205
1244 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1245 msgstr "activeer of de-activeer alle volume groepen"
1246
1247 #: fish/cmds.c:355 fish/cmds.c:890
1248 msgid "create an LVM volume group"
1249 msgstr "maak een LVM volume groep aan"
1250
1251 #: fish/cmds.c:356 fish/cmds.c:1820
1252 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1253 msgstr "verkrijg de LV UUID's van alle LV's in de volume groep"
1254
1255 #: fish/cmds.c:357 fish/cmds.c:1815
1256 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1257 msgstr "verkrijg de PV UUID's die de volume groep bevatten"
1258
1259 #: fish/cmds.c:358 fish/cmds.c:1080
1260 msgid "remove an LVM volume group"
1261 msgstr "verwijder een LVM volume groep"
1262
1263 #: fish/cmds.c:359 fish/cmds.c:1790
1264 msgid "rename an LVM volume group"
1265 msgstr "wijzig de naam van een LVM volume groep"
1266
1267 #: fish/cmds.c:360 fish/cmds.c:361 fish/cmds.c:740 fish/cmds.c:755
1268 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1269 msgstr "laat de LVM volume groepen (VG's) zien"
1270
1271 #: fish/cmds.c:362 fish/cmds.c:1850
1272 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1273 msgstr ""
1274 "opnieuw scannen voor LVM fysiwkw volumes, volume groepen en logische volumes"
1275
1276 #: fish/cmds.c:363 fish/cmds.c:1805
1277 msgid "get the UUID of a volume group"
1278 msgstr "verkrijg de UUID van een volume groep"
1279
1280 #: fish/cmds.c:364 fish/cmds.c:1290
1281 msgid "count characters in a file"
1282 msgstr "tel aantal karakters in een bestand"
1283
1284 #: fish/cmds.c:365 fish/cmds.c:1280
1285 msgid "count lines in a file"
1286 msgstr "tel aantal regels in een bestand"
1287
1288 #: fish/cmds.c:366 fish/cmds.c:1285
1289 msgid "count words in a file"
1290 msgstr "tel aantal woorden in een bestand"
1291
1292 #: fish/cmds.c:367 fish/cmds.c:1920
1293 msgid "create a new file"
1294 msgstr "maak een nieuw bestand aan"
1295
1296 #: fish/cmds.c:368 fish/cmds.c:910
1297 msgid "create a file"
1298 msgstr "maak een bestand aan"
1299
1300 #: fish/cmds.c:371 fish/cmds.c:1115
1301 msgid "write zeroes to the device"
1302 msgstr "schrijf nullen naar het apparaat"
1303
1304 #: fish/cmds.c:372 fish/cmds.c:1830
1305 msgid "write zeroes to an entire device"
1306 msgstr "schrijf nullen naar een heel apparaat"
1307
1308 #: fish/cmds.c:373 fish/cmds.c:1175
1309 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1310 msgstr "nul ongebruikte inodes en schijf blokken op ext2/3 bestandssysteem"
1311
1312 #: fish/cmds.c:376 fish/cmds.c:1390
1313 msgid "determine file type inside a compressed file"
1314 msgstr "bepaal bestand type in een gecomprimeerd bestand"
1315
1316 #: fish/cmds.c:379
1317 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1318 msgstr ""
1319 "Gebruik -h <cmd> / help <cmd> om gedetailleerde hulp voor een commando te "
1320 "tonen."
1321
1322 #: fish/cmds.c:2340 fish/cmds.c:2352 fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2380
1323 #: fish/cmds.c:2395 fish/cmds.c:2411 fish/cmds.c:2428 fish/cmds.c:2443
1324 #: fish/cmds.c:2458 fish/cmds.c:2473 fish/cmds.c:2488 fish/cmds.c:2503
1325 #: fish/cmds.c:2517 fish/cmds.c:2531 fish/cmds.c:2546 fish/cmds.c:2560
1326 #: fish/cmds.c:2574 fish/cmds.c:2588 fish/cmds.c:2602 fish/cmds.c:2616
1327 #: fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2645 fish/cmds.c:2677 fish/cmds.c:2691
1328 #: fish/cmds.c:2705 fish/cmds.c:2721 fish/cmds.c:2735 fish/cmds.c:2750
1329 #: fish/cmds.c:2764 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2793 fish/cmds.c:2808
1330 #: fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2871
1331 #: fish/cmds.c:2890 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2942
1332 #: fish/cmds.c:2960 fish/cmds.c:2977 fish/cmds.c:2994 fish/cmds.c:3012
1333 #: fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3048 fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3076
1334 #: fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3138
1335 #: fish/cmds.c:3158 fish/cmds.c:3178 fish/cmds.c:3197 fish/cmds.c:3212
1336 #: fish/cmds.c:3227 fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3257 fish/cmds.c:3272
1337 #: fish/cmds.c:3287 fish/cmds.c:3302 fish/cmds.c:3318 fish/cmds.c:3339
1338 #: fish/cmds.c:3374 fish/cmds.c:3388 fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3429
1339 #: fish/cmds.c:3448 fish/cmds.c:3466 fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3501
1340 #: fish/cmds.c:3517 fish/cmds.c:3534 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3559
1341 #: fish/cmds.c:3577 fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3611 fish/cmds.c:3628
1342 #: fish/cmds.c:3645 fish/cmds.c:3663 fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3756
1343 #: fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3794 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3829
1344 #: fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3885 fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3982
1345 #: fish/cmds.c:4019 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4060
1346 #: fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4113 fish/cmds.c:4133
1347 #: fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4193 fish/cmds.c:4211
1348 #: fish/cmds.c:4226 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4275
1349 #: fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4327 fish/cmds.c:4344 fish/cmds.c:4361
1350 #: fish/cmds.c:4376 fish/cmds.c:4392 fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4434
1351 #: fish/cmds.c:4456 fish/cmds.c:4477 fish/cmds.c:4496 fish/cmds.c:4517
1352 #: fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4556 fish/cmds.c:4576 fish/cmds.c:4595
1353 #: fish/cmds.c:4616 fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4662
1354 #: fish/cmds.c:4678 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4713 fish/cmds.c:4732
1355 #: fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4785 fish/cmds.c:4806
1356 #: fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4847 fish/cmds.c:4879 fish/cmds.c:4894
1357 #: fish/cmds.c:4908 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4951 fish/cmds.c:4972
1358 #: fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5007 fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5119
1359 #: fish/cmds.c:5137 fish/cmds.c:5155 fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5189
1360 #: fish/cmds.c:5208 fish/cmds.c:5242 fish/cmds.c:5257 fish/cmds.c:5277
1361 #: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5326 fish/cmds.c:5344 fish/cmds.c:5362
1362 #: fish/cmds.c:5380 fish/cmds.c:5400 fish/cmds.c:5415 fish/cmds.c:5432
1363 #: fish/cmds.c:5449 fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5507
1364 #: fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5586 fish/cmds.c:5607
1365 #: fish/cmds.c:5645 fish/cmds.c:5660 fish/cmds.c:5676 fish/cmds.c:5695
1366 #: fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5736 fish/cmds.c:5752 fish/cmds.c:5769
1367 #: fish/cmds.c:5788 fish/cmds.c:5863 fish/cmds.c:5902 fish/cmds.c:5979
1368 #: fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6088 fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6128
1369 #: fish/cmds.c:6149 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6192 fish/cmds.c:6233
1370 #: fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6291 fish/cmds.c:6308 fish/cmds.c:6324
1371 #: fish/cmds.c:6339 fish/cmds.c:6355 fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6402
1372 #: fish/cmds.c:6424 fish/cmds.c:6446 fish/cmds.c:6468 fish/cmds.c:6490
1373 #: fish/cmds.c:6512 fish/cmds.c:6534 fish/cmds.c:6556 fish/cmds.c:6578
1374 #: fish/cmds.c:6600 fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6664
1375 #: fish/cmds.c:6683 fish/cmds.c:6702 fish/cmds.c:6721 fish/cmds.c:6739
1376 #: fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6811 fish/cmds.c:6826
1377 #: fish/cmds.c:6843 fish/cmds.c:6860 fish/cmds.c:6875 fish/cmds.c:6890
1378 #: fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6920 fish/cmds.c:6937 fish/cmds.c:6971
1379 #: fish/cmds.c:7009 fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7056 fish/cmds.c:7071
1380 #: fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7098 fish/cmds.c:7116 fish/cmds.c:7152
1381 #: fish/cmds.c:7188 fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7263 fish/cmds.c:7302
1382 #: fish/cmds.c:7341 fish/cmds.c:7377 fish/cmds.c:7392 fish/cmds.c:7413
1383 #: fish/cmds.c:7433 fish/cmds.c:7453 fish/cmds.c:7471 fish/cmds.c:7489
1384 #: fish/cmds.c:7523 fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7631 fish/cmds.c:7687
1385 #: fish/cmds.c:7711 fish/cmds.c:7735 fish/cmds.c:7761 fish/cmds.c:7818
1386 #: fish/cmds.c:7837 fish/cmds.c:7880 fish/cmds.c:7898 fish/cmds.c:7935
1387 #: fish/cmds.c:7970 fish/cmds.c:7988 fish/cmds.c:8008 fish/cmds.c:8063
1388 #: fish/cmds.c:8081 fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8121 fish/cmds.c:8138
1389 #: fish/cmds.c:8156 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8199 fish/cmds.c:8217
1390 #: fish/cmds.c:8235 fish/cmds.c:8253 fish/cmds.c:8273 fish/cmds.c:8306
1391 #: fish/cmds.c:8322 fish/cmds.c:8343 fish/cmds.c:8363 fish/cmds.c:8377
1392 #: fish/cmds.c:8391 fish/cmds.c:8426 fish/cmds.c:8463 fish/cmds.c:8501
1393 #: fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8575 fish/cmds.c:8609 fish/cmds.c:8623
1394 #: fish/cmds.c:8640 fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8699 fish/cmds.c:8721
1395 #: fish/cmds.c:8744 fish/cmds.c:8783 fish/cmds.c:8806 fish/cmds.c:8842
1396 #: fish/cmds.c:8871 fish/cmds.c:8900 fish/cmds.c:8927 fish/cmds.c:8944
1397 #: fish/cmds.c:8974 fish/cmds.c:8992 fish/cmds.c:9010 fish/cmds.c:9026
1398 #: fish/cmds.c:9041 fish/cmds.c:9062 fish/cmds.c:9081 fish/cmds.c:9098
1399 #: fish/cmds.c:9138 fish/cmds.c:9179 fish/cmds.c:9221 fish/cmds.c:9258
1400 #: fish/cmds.c:9275 fish/cmds.c:9293 fish/cmds.c:9311 fish/cmds.c:9330
1401 #: fish/cmds.c:9349 fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9387 fish/cmds.c:9406
1402 #: fish/cmds.c:9426 fish/cmds.c:9462
1403 #, c-format
1404 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1405 msgstr "%s moet %d parameter(s) hebben\n"
1406
1407 #: fish/cmds.c:2341 fish/cmds.c:2353 fish/cmds.c:2366 fish/cmds.c:2381
1408 #: fish/cmds.c:2396 fish/cmds.c:2412 fish/cmds.c:2429 fish/cmds.c:2444
1409 #: fish/cmds.c:2459 fish/cmds.c:2474 fish/cmds.c:2489 fish/cmds.c:2504
1410 #: fish/cmds.c:2518 fish/cmds.c:2532 fish/cmds.c:2547 fish/cmds.c:2561
1411 #: fish/cmds.c:2575 fish/cmds.c:2589 fish/cmds.c:2603 fish/cmds.c:2617
1412 #: fish/cmds.c:2631 fish/cmds.c:2646 fish/cmds.c:2678 fish/cmds.c:2692
1413 #: fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2736 fish/cmds.c:2751
1414 #: fish/cmds.c:2765 fish/cmds.c:2780 fish/cmds.c:2794 fish/cmds.c:2809
1415 #: fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2839 fish/cmds.c:2856 fish/cmds.c:2872
1416 #: fish/cmds.c:2891 fish/cmds.c:2907 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2943
1417 #: fish/cmds.c:2961 fish/cmds.c:2978 fish/cmds.c:2995 fish/cmds.c:3013
1418 #: fish/cmds.c:3031 fish/cmds.c:3049 fish/cmds.c:3063 fish/cmds.c:3077
1419 #: fish/cmds.c:3094 fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3122 fish/cmds.c:3139
1420 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3179 fish/cmds.c:3198 fish/cmds.c:3213
1421 #: fish/cmds.c:3228 fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3273
1422 #: fish/cmds.c:3288 fish/cmds.c:3303 fish/cmds.c:3319 fish/cmds.c:3340
1423 #: fish/cmds.c:3375 fish/cmds.c:3389 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3430
1424 #: fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3467 fish/cmds.c:3484 fish/cmds.c:3502
1425 #: fish/cmds.c:3518 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3560
1426 #: fish/cmds.c:3578 fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3612 fish/cmds.c:3629
1427 #: fish/cmds.c:3646 fish/cmds.c:3664 fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3757
1428 #: fish/cmds.c:3776 fish/cmds.c:3795 fish/cmds.c:3814 fish/cmds.c:3830
1429 #: fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3886 fish/cmds.c:3906 fish/cmds.c:3983
1430 #: fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4034 fish/cmds.c:4049 fish/cmds.c:4061
1431 #: fish/cmds.c:4074 fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4114 fish/cmds.c:4134
1432 #: fish/cmds.c:4154 fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4194 fish/cmds.c:4212
1433 #: fish/cmds.c:4227 fish/cmds.c:4242 fish/cmds.c:4259 fish/cmds.c:4276
1434 #: fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4328 fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4362
1435 #: fish/cmds.c:4377 fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4414 fish/cmds.c:4435
1436 #: fish/cmds.c:4457 fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4518
1437 #: fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4557 fish/cmds.c:4577 fish/cmds.c:4596
1438 #: fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4663
1439 #: fish/cmds.c:4679 fish/cmds.c:4698 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4733
1440 #: fish/cmds.c:4751 fish/cmds.c:4767 fish/cmds.c:4786 fish/cmds.c:4807
1441 #: fish/cmds.c:4828 fish/cmds.c:4848 fish/cmds.c:4880 fish/cmds.c:4895
1442 #: fish/cmds.c:4909 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4952 fish/cmds.c:4973
1443 #: fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5120
1444 #: fish/cmds.c:5138 fish/cmds.c:5156 fish/cmds.c:5174 fish/cmds.c:5190
1445 #: fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5243 fish/cmds.c:5258 fish/cmds.c:5278
1446 #: fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5327 fish/cmds.c:5345 fish/cmds.c:5363
1447 #: fish/cmds.c:5381 fish/cmds.c:5401 fish/cmds.c:5416 fish/cmds.c:5433
1448 #: fish/cmds.c:5450 fish/cmds.c:5470 fish/cmds.c:5489 fish/cmds.c:5508
1449 #: fish/cmds.c:5527 fish/cmds.c:5548 fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5608
1450 #: fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5661 fish/cmds.c:5677 fish/cmds.c:5696
1451 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5737 fish/cmds.c:5753 fish/cmds.c:5770
1452 #: fish/cmds.c:5789 fish/cmds.c:5864 fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5980
1453 #: fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6110 fish/cmds.c:6129
1454 #: fish/cmds.c:6150 fish/cmds.c:6170 fish/cmds.c:6193 fish/cmds.c:6234
1455 #: fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6292 fish/cmds.c:6309 fish/cmds.c:6325
1456 #: fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6356 fish/cmds.c:6381 fish/cmds.c:6403
1457 #: fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6447 fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6491
1458 #: fish/cmds.c:6513 fish/cmds.c:6535 fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6579
1459 #: fish/cmds.c:6601 fish/cmds.c:6623 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6665
1460 #: fish/cmds.c:6684 fish/cmds.c:6703 fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6740
1461 #: fish/cmds.c:6761 fish/cmds.c:6797 fish/cmds.c:6812 fish/cmds.c:6827
1462 #: fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6876 fish/cmds.c:6891
1463 #: fish/cmds.c:6906 fish/cmds.c:6921 fish/cmds.c:6938 fish/cmds.c:6972
1464 #: fish/cmds.c:7010 fish/cmds.c:7042 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7072
1465 #: fish/cmds.c:7085 fish/cmds.c:7099 fish/cmds.c:7117 fish/cmds.c:7153
1466 #: fish/cmds.c:7189 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7303
1467 #: fish/cmds.c:7342 fish/cmds.c:7378 fish/cmds.c:7393 fish/cmds.c:7414
1468 #: fish/cmds.c:7434 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7472 fish/cmds.c:7490
1469 #: fish/cmds.c:7524 fish/cmds.c:7594 fish/cmds.c:7632 fish/cmds.c:7688
1470 #: fish/cmds.c:7712 fish/cmds.c:7736 fish/cmds.c:7762 fish/cmds.c:7819
1471 #: fish/cmds.c:7838 fish/cmds.c:7881 fish/cmds.c:7899 fish/cmds.c:7936
1472 #: fish/cmds.c:7971 fish/cmds.c:7989 fish/cmds.c:8009 fish/cmds.c:8064
1473 #: fish/cmds.c:8082 fish/cmds.c:8102 fish/cmds.c:8122 fish/cmds.c:8139
1474 #: fish/cmds.c:8157 fish/cmds.c:8182 fish/cmds.c:8200 fish/cmds.c:8218
1475 #: fish/cmds.c:8236 fish/cmds.c:8254 fish/cmds.c:8274 fish/cmds.c:8307
1476 #: fish/cmds.c:8323 fish/cmds.c:8344 fish/cmds.c:8364 fish/cmds.c:8378
1477 #: fish/cmds.c:8392 fish/cmds.c:8427 fish/cmds.c:8464 fish/cmds.c:8502
1478 #: fish/cmds.c:8556 fish/cmds.c:8576 fish/cmds.c:8610 fish/cmds.c:8624
1479 #: fish/cmds.c:8641 fish/cmds.c:8679 fish/cmds.c:8700 fish/cmds.c:8722
1480 #: fish/cmds.c:8745 fish/cmds.c:8784 fish/cmds.c:8807 fish/cmds.c:8843
1481 #: fish/cmds.c:8872 fish/cmds.c:8901 fish/cmds.c:8928 fish/cmds.c:8945
1482 #: fish/cmds.c:8975 fish/cmds.c:8993 fish/cmds.c:9011 fish/cmds.c:9027
1483 #: fish/cmds.c:9042 fish/cmds.c:9063 fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9099
1484 #: fish/cmds.c:9139 fish/cmds.c:9180 fish/cmds.c:9222 fish/cmds.c:9259
1485 #: fish/cmds.c:9276 fish/cmds.c:9294 fish/cmds.c:9312 fish/cmds.c:9331
1486 #: fish/cmds.c:9350 fish/cmds.c:9369 fish/cmds.c:9388 fish/cmds.c:9407
1487 #: fish/cmds.c:9427 fish/cmds.c:9463
1488 #, c-format
1489 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1490 msgstr "type 'help %s' voor hulp over %s\n"
1491
1492 #: fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3713
1493 #: fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3937
1494 #: fish/cmds.c:3956 fish/cmds.c:3997 fish/cmds.c:4306 fish/cmds.c:4859
1495 #: fish/cmds.c:5040 fish/cmds.c:5059 fish/cmds.c:5078 fish/cmds.c:5097
1496 #: fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5619
1497 #: fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5838 fish/cmds.c:5875
1498 #: fish/cmds.c:5914 fish/cmds.c:5933 fish/cmds.c:5952 fish/cmds.c:5991
1499 #: fish/cmds.c:6010 fish/cmds.c:6029 fish/cmds.c:6065 fish/cmds.c:6206
1500 #: fish/cmds.c:6247 fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6949 fish/cmds.c:6985
1501 #: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7164 fish/cmds.c:7200
1502 #: fish/cmds.c:7237 fish/cmds.c:7276 fish/cmds.c:7315 fish/cmds.c:7354
1503 #: fish/cmds.c:7503 fish/cmds.c:7537 fish/cmds.c:7550 fish/cmds.c:7563
1504 #: fish/cmds.c:7576 fish/cmds.c:7607 fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7662
1505 #: fish/cmds.c:7775 fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7851 fish/cmds.c:7864
1506 #: fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7948 fish/cmds.c:8020 fish/cmds.c:8039
1507 #: fish/cmds.c:8289 fish/cmds.c:8404 fish/cmds.c:8439 fish/cmds.c:8476
1508 #: fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8533 fish/cmds.c:8588 fish/cmds.c:8655
1509 #: fish/cmds.c:8757 fish/cmds.c:8823 fish/cmds.c:8855 fish/cmds.c:8884
1510 #: fish/cmds.c:8913 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:9113 fish/cmds.c:9153
1511 #: fish/cmds.c:9196 fish/cmds.c:9236 fish/cmds.c:9442 fish/cmds.c:9478
1512 #: fish/cmds.c:9491
1513 #, c-format
1514 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1515 msgstr "%s: %s: ongeldige geheel getal paramter (%s gaf %d terug)\n"
1516
1517 #: fish/cmds.c:2663 fish/cmds.c:3359 fish/cmds.c:3681 fish/cmds.c:3719
1518 #: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3869 fish/cmds.c:3924 fish/cmds.c:3943
1519 #: fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4865
1520 #: fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5103
1521 #: fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5565 fish/cmds.c:5625
1522 #: fish/cmds.c:5806 fish/cmds.c:5825 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5881
1523 #: fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5939 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5997
1524 #: fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6212
1525 #: fish/cmds.c:6253 fish/cmds.c:6780 fish/cmds.c:6955 fish/cmds.c:6991
1526 #: fish/cmds.c:7027 fish/cmds.c:7135 fish/cmds.c:7170 fish/cmds.c:7206
1527 #: fish/cmds.c:7243 fish/cmds.c:7282 fish/cmds.c:7321 fish/cmds.c:7360
1528 #: fish/cmds.c:7613 fish/cmds.c:7649 fish/cmds.c:7668 fish/cmds.c:7781
1529 #: fish/cmds.c:7917 fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:8026 fish/cmds.c:8045
1530 #: fish/cmds.c:8410 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8482 fish/cmds.c:8520
1531 #: fish/cmds.c:8539 fish/cmds.c:8594 fish/cmds.c:8661 fish/cmds.c:8763
1532 #: fish/cmds.c:9119 fish/cmds.c:9159 fish/cmds.c:9202 fish/cmds.c:9242
1533 #, c-format
1534 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1535 msgstr "%s: %s: geheel getal ligt buiten de reeks\n"
1536
1537 #: fish/cmds.c:10514
1538 #, c-format
1539 msgid "%s: unknown command\n"
1540 msgstr "%s: onbekend commando\n"
1541
1542 #: fish/copy.c:40
1543 #, c-format
1544 msgid ""
1545 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1551 msgstr "laat de bestanden in een map zien"
1552
1553 #: fish/copy.c:138
1554 #, c-format
1555 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1556 msgstr ""
1557
1558 #: fish/copy.c:183
1559 #, c-format
1560 msgid ""
1561 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1562 "image\n"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: fish/copy.c:224
1566 #, fuzzy, c-format
1567 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1568 msgstr "kopieer een bestand of map recursief"
1569
1570 #: fish/edit.c:44
1571 #, c-format
1572 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1573 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' om een bestand te bewerken\n"
1574
1575 #: fish/fish.c:113 fuse/guestmount.c:880
1576 #, c-format
1577 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1578 msgstr "Probeer `%s --help' voor meer informatie\n"
1579
1580 #: fish/fish.c:117
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid ""
1583 "%s: guest filesystem shell\n"
1584 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1585 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1586 "Usage:\n"
1587 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1588 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1589 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1590 "or for interactive use:\n"
1591 "  %s\n"
1592 "or from a shell script:\n"
1593 "  %s <<EOF\n"
1594 "  cmd\n"
1595 "  ...\n"
1596 "  EOF\n"
1597 "Options:\n"
1598 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1599 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1600 "  -a|--add image       Add image\n"
1601 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1602 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1603 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1604 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1605 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1606 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1607 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1608 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1609 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1610 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1611 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1612 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1613 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1614 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1615 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1616 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1617 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1618 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1619 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1620 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1621 msgstr ""
1622 "%s: gast bestandssysteem shell\n"
1623 "%s laat je virtuele machine bestandssystemen bewerken\n"
1624 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1625 "Gebruik:\n"
1626 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1627 "  %s -i libvirt-domain\n"
1628 "  %s -i disk-image(s)\n"
1629 "of voor interactief gebruik:\n"
1630 "  %s\n"
1631 "of vanuit een shell script:\n"
1632 "  %s <<EOF\n"
1633 "  cmd\n"
1634 "  ...\n"
1635 "  EOF\n"
1636 "Opties:\n"
1637 "  -h|--cmd-help        Toon beschikbare commando's\n"
1638 "  -h|--cmd-help cmd    Toon gedetailleerde hulp over commando 'cmd'\n"
1639 "  -a|--add image       Voeg image image toe\n"
1640 "  -c|--connect uri     Specificeer libvirt URI voor -d optie\n"
1641 "  -d|--domain guest    voeg schijven toe van libvirt gast\n"
1642 "  -D|--no-dest-paths   Maak paden van gast fs niet compleet met tab\n"
1643 "  -f|--file file       Lees commando's van bestand\n"
1644 "  -i|--inspector       Koppel bestandssystemen automatisch aan\n"
1645 "  --keys-from-stdin    Lees wachtzinnen van stdin\n"
1646 "  --listen             Luister naar commando's op afstand\n"
1647 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
1648 "  -n|--no-sync         Doe geen autosync\n"
1649 "  -N|--new type        Maak voorgekookte schijf aan (test1.img, ...)\n"
1650 "  --remote[=pid]       Stuur commando's naar %s op afstand\n"
1651 "  -r|--ro              Koppel alleen-lezen aan\n"
1652 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
1653 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
1654 "  -x                   Echo elk commando voor het uit te voeren\n"
1655 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
1656 "Voor meer informatie,  bekijk de man pagina %s(1).\n"
1657
1658 #: fish/fish.c:225 fuse/guestmount.c:977
1659 #, c-format
1660 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1661 msgstr "guestfs_create: hendel aanmaken mislukte\n"
1662
1663 #: fish/fish.c:264
1664 #, c-format
1665 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1666 msgstr "%s: --listen=PID: PID was geen getal: %s\n"
1667
1668 #: fish/fish.c:271
1669 #, c-format
1670 msgid ""
1671 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1672 msgstr ""
1673 "%s: remote: $GUESTFISH_PID moet ingesteld worden op de PID van het proces op "
1674 "afstand\n"
1675
1676 #: fish/fish.c:288 fuse/guestmount.c:1022
1677 #, c-format
1678 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1679 msgstr "%s: onbekende lange optie: %s (%d)\n"
1680
1681 #: fish/fish.c:357
1682 #, c-format
1683 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1684 msgstr "%s: er kan slechts een -f parameter opgegeven worden\n"
1685
1686 #: fish/fish.c:497
1687 #, c-format
1688 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1689 msgstr ""
1690 "%s: de --listen en --remote opties kunnen niet tegelijkertijd gebruikt "
1691 "worden\n"
1692
1693 #: fish/fish.c:505
1694 #, c-format
1695 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1696 msgstr "%s: extra parameters op de commando regel met --listen vlag\n"
1697
1698 #: fish/fish.c:511
1699 #, c-format
1700 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1701 msgstr ""
1702 "%s: de --listen en --file opties kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden\n"
1703
1704 #: fish/fish.c:568
1705 #, c-format
1706 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1707 msgstr ""
1708
1709 #: fish/fish.c:572
1710 #, c-format
1711 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: fish/fish.c:619
1715 #, c-format
1716 msgid "guestfish: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: fish/fish.c:638
1720 #, c-format
1721 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1722 msgstr "guestfish: te veel schijven toegevoegd op de commando regel\n"
1723
1724 #: fish/fish.c:802
1725 #, c-format
1726 msgid ""
1727 "\n"
1728 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1729 "editing virtual machine filesystems.\n"
1730 "\n"
1731 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1732 "      'man' to read the manual\n"
1733 "      'quit' to quit the shell\n"
1734 "\n"
1735 msgstr ""
1736 "\n"
1737 "Welkom bij guestfish, de libguestfs bestandssysteem interactieve shell voor "
1738 "het\n"
1739 "bewerken van virtuele machine bestandssystemen.\n"
1740 "\n"
1741 "Type: 'help' voor een lijst van commando's\n"
1742 "      'man' om de manual te lezen\n"
1743 "      'quit' om de shell te verlaten\n"
1744 "\n"
1745
1746 #: fish/fish.c:889
1747 #, c-format
1748 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1749 msgstr "%s: niet afgesloten dubbel aanhalingsteken\n"
1750
1751 #: fish/fish.c:895 fish/fish.c:912
1752 #, c-format
1753 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1754 msgstr "%s: commando argumenten niet gescheiden door spaties\n"
1755
1756 #: fish/fish.c:906
1757 #, c-format
1758 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1759 msgstr "%s: niet afgesloten enkel aanhalingsteken\n"
1760
1761 #: fish/fish.c:961
1762 #, c-format
1763 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1764 msgstr "%s: interne fout bij ontleden van tekenreeks op '%s'\n"
1765
1766 #: fish/fish.c:978
1767 #, c-format
1768 msgid "%s: too many arguments\n"
1769 msgstr "%s: teveel argumenten\n"
1770
1771 #: fish/fish.c:1007
1772 #, c-format
1773 msgid "%s: empty command on command line\n"
1774 msgstr "%s: leeg commando op commando regel\n"
1775
1776 #: fish/fish.c:1148
1777 msgid "display a list of commands or help on a command"
1778 msgstr "laat een lijst van commando's of hulp over een commando zien"
1779
1780 #: fish/fish.c:1150
1781 msgid "quit guestfish"
1782 msgstr "sluit guestfish af"
1783
1784 #: fish/fish.c:1161
1785 #, c-format
1786 msgid ""
1787 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1788 "     help cmd\n"
1789 "     help\n"
1790 msgstr ""
1791 "help - laat een lijst van commando's of hulp over een commando zien\n"
1792 "     help cmd\n"
1793 "     help\n"
1794
1795 #: fish/fish.c:1169
1796 #, c-format
1797 msgid ""
1798 "quit - quit guestfish\n"
1799 "     quit\n"
1800 msgstr ""
1801 "quit - sluit guestfish af\n"
1802 "     quit\n"
1803
1804 #: fish/fish.c:1174
1805 #, c-format
1806 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1807 msgstr "%s: commando niet bekend, gebruik -h om alle commando's te tonen\n"
1808
1809 #: fish/fish.c:1190
1810 #, c-format
1811 msgid ""
1812 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1813 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1814 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1815 msgstr ""
1816 "Wilde je een schijf image openen?  guestfish -a disk.img\n"
1817 "Voor een lijst commando's:         guestfish -h\n"
1818 "Voor complete documentatie:        man guestfish\n"
1819
1820 #: fish/fish.c:1347
1821 #, c-format
1822 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1823 msgstr "Los aanhalingsteken in tekenreeks \"%s\"\n"
1824
1825 #: fish/fish.c:1683
1826 #, c-format
1827 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1828 msgstr "Vul sleutel of wachtzin in (\"%s\"): "
1829
1830 #: fish/glob.c:52
1831 #, c-format
1832 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1833 msgstr "gebruik 'glob command [args...]'\n"
1834
1835 #: fish/glob.c:72
1836 #, c-format
1837 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1838 msgstr "glob: guestfs_glob_expand aanroep mislukte: %s\n"
1839
1840 #: fish/hexedit.c:41
1841 #, c-format
1842 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: fish/hexedit.c:52
1846 #, c-format
1847 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: fish/hexedit.c:63
1851 #, c-format
1852 msgid ""
1853 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1854 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1855 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: fish/hexedit.c:92
1859 #, c-format
1860 msgid "hexedit: invalid range\n"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: fish/inspect.c:57
1864 #, c-format
1865 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
1866 msgstr "guestfish: er werd geen besturingssysteem op deze schijf gevonden\n"
1867
1868 #: fish/inspect.c:62
1869 #, c-format
1870 msgid ""
1871 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1872 msgstr ""
1873 "guestfish: multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door de -"
1874 "i optie\n"
1875
1876 #: fish/inspect.c:101
1877 #, c-format
1878 msgid "Operating system: %s\n"
1879 msgstr "Besturingssysteem: %s\n"
1880
1881 #: fish/inspect.c:114
1882 #, c-format
1883 msgid "%s mounted on %s\n"
1884 msgstr "%s aangekoppeld op %s\n"
1885
1886 #: fish/lcd.c:34
1887 #, c-format
1888 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1889 msgstr "gebruik 'lcd map' om de locale map te veranderen\n"
1890
1891 #: fish/man.c:34
1892 #, c-format
1893 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1894 msgstr "gebruik 'man' zonder parameters om de manual te openen\n"
1895
1896 #: fish/man.c:53
1897 #, c-format
1898 msgid "the external 'man' program failed\n"
1899 msgstr "het externe 'man' programma mislukte\n"
1900
1901 #: fish/more.c:39
1902 #, c-format
1903 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1904 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' voor het pagen van een bestand\n"
1905
1906 #: fish/prep.c:37
1907 #, c-format
1908 msgid ""
1909 "List of available prepared disk images:\n"
1910 "\n"
1911 msgstr ""
1912 "Lijst van beschikbare aangemaakte schijf images:\n"
1913 "\n"
1914
1915 #: fish/prep.c:40
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid ""
1918 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1919 "\n"
1920 "%s\n"
1921 msgstr ""
1922 "guestfish -N %-16s %s\n"
1923 "\n"
1924 "%s\n"
1925
1926 #: fish/prep.c:48
1927 #, c-format
1928 msgid "  Optional parameters:\n"
1929 msgstr "  Optionele parameters:\n"
1930
1931 #: fish/prep.c:55
1932 #, c-format
1933 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1934 msgstr "<%s> %s (standaard: %s)\n"
1935
1936 #: fish/prep.c:65
1937 #, c-format
1938 msgid ""
1939 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1940 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1941 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1942 msgstr ""
1943 "Aangemaakte schijf images worden geschreven naar bestand \"test1.img\" in de "
1944 "locale\n"
1945 "map.  (\"test2.img\" enz. als -N optie meerdere keren werd gegeven).\n"
1946 "Voor meer informatie bekijk je de guestfish(1) manual.\n"
1947
1948 #: fish/prep.c:96
1949 #, fuzzy, c-format
1950 msgid ""
1951 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1952 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
1953 msgstr ""
1954 "guestfish: -N parameter '%s': zo'n aangemaakte schijf image is niet bekend.\n"
1955 "Gebruik 'guestfish -N list' om mogelijke waarden voor de -N parameter te "
1956 "tonen.\n"
1957
1958 #: fish/prep.c:158
1959 #, c-format
1960 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1961 msgstr ""
1962 "guestfish: fout bij creëren van aangemaakte schijf image '%s' op '%s': "
1963
1964 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
1965 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
1966 msgid "failed to allocate disk"
1967 msgstr "toewijzen van schijf mislukte"
1968
1969 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
1970 msgid "could not parse boot size"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
1974 #, fuzzy, c-format
1975 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
1976 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1977
1978 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
1979 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
1980 #, c-format
1981 msgid "failed to partition disk: %s"
1982 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1983
1984 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
1985 #, fuzzy, c-format
1986 msgid "failed to add boot partition: %s"
1987 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1988
1989 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
1990 #, fuzzy, c-format
1991 msgid "failed to add root partition: %s"
1992 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1993
1994 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
1995 #, fuzzy, c-format
1996 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
1997 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
1998
1999 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2000 #, fuzzy, c-format
2001 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2002 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2003
2004 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2005 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2006 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2010 #, fuzzy, c-format
2011 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2012 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2013
2014 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2017 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2018
2019 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2020 #, fuzzy, c-format
2021 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2022 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2023
2024 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2025 #, fuzzy, c-format
2026 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2027 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2028
2029 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2030 #, c-format
2031 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2032 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2033
2034 #: fish/rc.c:249
2035 #, c-format
2036 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2037 msgstr "guestfish: protocol fout: kon 'hello' boodschap niet lezen\n"
2038
2039 #: fish/rc.c:254
2040 #, c-format
2041 msgid ""
2042 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2043 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2044 msgstr ""
2045 "guestfish: protocol fout: versie komt niet overeen, server versie '%s' komt "
2046 "niet overeen met cliënt versie '%s'. De twee versies moeten exact "
2047 "overeenkomen.\n"
2048
2049 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2050 #, c-format
2051 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2052 msgstr "guestfish: remote: het lijkt erop dat de server niet draait\n"
2053
2054 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2055 #, c-format
2056 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2057 msgstr ""
2058 "guestfish: protocol fout: kon initiële groeten niet naar de server sturen\n"
2059
2060 #: fish/rc.c:380
2061 #, c-format
2062 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2063 msgstr "guestfish: protocol fout: kon antwoord van de server niet decoderen\n"
2064
2065 #: fish/reopen.c:36
2066 #, c-format
2067 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2068 msgstr "'reopen' commando neemt geen parameters\n"
2069
2070 #: fish/reopen.c:46
2071 #, c-format
2072 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2073 msgstr "reopen: guestfs_create: hendel aanmaken mislukte\n"
2074
2075 #: fish/supported.c:66
2076 msgid "yes"
2077 msgstr "ja"
2078
2079 #: fish/supported.c:68
2080 msgid "no"
2081 msgstr "nee"
2082
2083 #: fish/time.c:35
2084 #, c-format
2085 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2086 msgstr "gebruik 'time command [args...]'\n"
2087
2088 #: fish/virt.c:72
2089 #, c-format
2090 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2091 msgstr "guestfish: kon niet verbinden met libvirt (code %d, domein %d): %s\n"
2092
2093 #: fish/virt.c:80
2094 #, c-format
2095 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2096 msgstr "guestfish: geen libvirt domein aangeroepen '%s': %s\n"
2097
2098 #: fish/virt.c:88
2099 #, c-format
2100 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2101 msgstr "guestfish: fout bij verkrijgen van domein info over '%s': %s\n"
2102
2103 #: fish/virt.c:93
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2107 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2108 "cause disk corruption.\n"
2109 msgstr ""
2110 "guestfish: error: '%s' is een live virtuele machine.\n"
2111 "Je moet '--ro' gebruiken omdat schrijf toegang tot een draaiende virtuele\n"
2112 "machine schijf beschadiging kan veroorzaken.\n"
2113
2114 #: fish/virt.c:104
2115 #, c-format
2116 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2117 msgstr "guestfish: fout bij lezen van libvirt XML informatie over '%s': %s\n"
2118
2119 #: fish/virt.c:114
2120 #, c-format
2121 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2122 msgstr ""
2123 "guestfish: kan XML informatie teruggegeven door libvirt niet ontleden\n"
2124
2125 #: fish/virt.c:120
2126 #, c-format
2127 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2128 msgstr "guestfish: kan nieuwe XPath context niet aanmaken\n"
2129
2130 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
2131 #, c-format
2132 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2133 msgstr "guestfish: kan XPath expressie niet evalueren\n"
2134
2135 #: fish/virt.c:145
2136 #, c-format
2137 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2138 msgstr "guestfish: libvirt domein '%s' heeft geen schijven\n"
2139
2140 #: fuse/guestmount.c:884
2141 #, c-format
2142 msgid ""
2143 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2144 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2145 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2146 "Usage:\n"
2147 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2148 "Options:\n"
2149 "  -a|--add image       Add image\n"
2150 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2151 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2152 "  --help               Display help message and exit\n"
2153 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2154 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2155 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2156 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2157 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2158 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2159 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2160 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2161 msgstr ""
2162 "%s: FUSE module voor libguestfs\n"
2163 "%s laat je een virtuele machine bestandssysteem aankoppelen\n"
2164 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2165 "Gebruik:\n"
2166 "  %s [--opties] [-- [--FUSE-opties]] koppelpunt\n"
2167 "Opties:\n"
2168 "  -a|--add image       Voeg image toe\n"
2169 "  --dir-cache-timeout  Stel readdir cache time-out in (standaard 5 sec)\n"
2170 "  --fuse-help          Laat extra FUSE opties zien\n"
2171 "  --help               Laat hulp boodschap zien en sluit af\n"
2172 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
2173 "  -n|--no-sync         Geen autosync\n"
2174 "  -o|--option opt      Geeft optie door aan FUSE\n"
2175 "  -r|--ro              Alleez-lezen aankoppelen\n"
2176 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
2177 "  --trace              Ga guestfs API aanroepen na (naar stderr)\n"
2178 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
2179 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
2180
2181 #: fuse/guestmount.c:1096
2182 #, c-format
2183 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2184 msgstr "%s: moet tenminste een -a en tenminste een -m optie hebben\n"
2185
2186 #: fuse/guestmount.c:1104
2187 #, c-format
2188 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2189 msgstr ""
2190 "%s: je moet een aankoppel punt in het host bestandssysteem specificeren\n"
2191
2192 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2193 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2194 msgstr "virt-inspector: geen image of VM namen opgegeven"
2195
2196 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2197 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2198 msgstr "--fish output is alleen mogelijk bij een enkel OS\n"
2199
2200 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2201 msgid ""
2202 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2203 msgstr ""
2204 "virt-inspector: geen YAML ondersteuning, probeer perl-YAML of libyaml-perl "
2205 "te installeren\n"
2206
2207 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2208 msgid "  Mountpoints:\n"
2209 msgstr "  Aankoppel punten:\n"
2210
2211 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2212 msgid "  Filesystems:\n"
2213 msgstr "  Bestandssystemen:\n"
2214
2215 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2216 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2217 msgstr "  Modprobe aliassen:\n"
2218
2219 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2220 msgid "  Initrd modules:\n"
2221 msgstr "  Initrd modules:\n"
2222
2223 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2224 msgid "  Applications:\n"
2225 msgstr "  Toepassingen:\n"
2226
2227 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2228 msgid "  Kernels:\n"
2229 msgstr "  Kernels:\n"
2230
2231 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2232 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2233 msgstr "  Windows Registry ingangen:\n"
2234
2235 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2236 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2237 msgstr "open_guest: eerste parameter moet een tekenreeks of een arrayref zijn"
2238
2239 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2240 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2241 msgstr "open_guest: eerste argument bevat niet-gedefinieerde element"
2242
2243 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2244 #, perl-brace-format
2245 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2246 msgstr "gast image {imagename} bestaat niet of is niet leesbaar"
2247
2248 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2249 msgid ""
2250 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2251 "XPath::XMLParser)"
2252 msgstr ""
2253 "open_guest: geen libvirt ondersteuning (installeer Sys::Virt, XML::XPath en "
2254 "XML::XPath::XMLParser)"
2255
2256 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2257 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2258 msgstr "open_guest: teveel domeinen weergegeven op commando regel"
2259
2260 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2261 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2262 msgstr "open_guest: kan niet verbinden met libvirt"
2263
2264 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2265 #, perl-brace-format
2266 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2267 msgstr "{imagename} is niet de naam van een inactief libvirt domein\n"
2268
2269 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2270 #, perl-brace-format
2271 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2272 msgstr "{imagename} is niet de naam van een libvirt domein\n"
2273
2274 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2275 #, perl-brace-format
2276 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2277 msgstr "{imagename} lijkt geen schijf apparaten te hebben\n"
2278
2279 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1074
2280 msgid ""
2281 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2282 "\n"
2283 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2284 "machine\n"
2285 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2286 "\n"
2287 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2288 "information about the disk image as possible.\n"
2289 msgstr ""
2290 "Binnen deze schijf image kon geen besturingssysteem gedetecteerd worden.\n"
2291 "\n"
2292 "Dit kan zijn omdat het bestand geen schijf image is, of het is geen virtuele "
2293 "machine\n"
2294 "image, of omdat het OS type niet begrepen wordt door virt-inspector.\n"
2295 "\n"
2296 "Als je denkt dat dit een fout is, moet je een bug rapport indienen\n"
2297 "met inbegrip van zoveel mogelijk informatie over de schijf image.\n"
2298
2299 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1147
2300 #, perl-brace-format
2301 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2302 msgstr "onbekend bestandssysteem label {label}\n"
2303
2304 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2305 #, perl-brace-format
2306 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2307 msgstr "onbekend bestandssysteem UUID {uuid}\n"
2308
2309 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1180
2310 #, perl-brace-format
2311 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2312 msgstr "onbekend bestandssysteem {fs}\n"
2313
2314 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1364
2315 #, perl-brace-format
2316 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2317 msgstr "Fout bij het draaien van rpm -qa: {error}"
2318
2319 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1390
2320 #, perl-brace-format
2321 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2322 msgstr "Fout bij het draaien van dpkg-query: {error}"
2323
2324 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1455
2325 msgid "Can't find grub on guest"
2326 msgstr "Kan grub niet op de gast vinden"
2327
2328 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1510
2329 #, perl-brace-format
2330 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2331 msgstr "Grub ingang {title} heeft geen kernel"
2332
2333 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1541
2334 #, perl-brace-format
2335 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2336 msgstr "grub refereert naar {path}, welke niet bestaat\n"
2337
2338 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1564
2339 #, perl-brace-format
2340 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2341 msgstr "Grub ingang {title} specificeert geen initrd"
2342
2343 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1635
2344 #, perl-brace-format
2345 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2346 msgstr "Kon modules map {modules} niet vinden voor kernel {path}"
2347
2348 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1643
2349 #, perl-brace-format
2350 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2351 msgstr "Kon kernel versie nummer niet raden uit het pad voor kernel {path}"
2352
2353 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1697
2354 #, perl-brace-format
2355 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2356 msgstr "{path} komt niet overeen met augeas patroon"
2357
2358 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1736
2359 #, perl-brace-format
2360 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2361 msgstr "{filename}: kon initrd formaat niet lezen"
2362
2363 #: src/appliance.c:136
2364 #, c-format
2365 msgid ""
2366 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2367 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2368 msgstr ""
2369 "kon geen geschikte libguestfs supermin of gewoon toestel vinden op "
2370 "LIBGUESTFS_PATH (zoek pad: %s)"
2371
2372 #: src/appliance.c:389
2373 #, fuzzy
2374 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2375 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
2376
2377 #: src/guestfs.c:176
2378 #, c-format
2379 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2380 msgstr "guestfs_close: twee keer dezelfde hendel aangeroepen\n"
2381
2382 #: src/guestfs.c:281
2383 #, c-format
2384 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2385 msgstr "libguestfs: foutr: %s\n"
2386
2387 #: src/inspect.c:932
2388 #, c-format
2389 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2390 msgstr "Kan Windows %%SYSTEMROOT%% niet oplossen"
2391
2392 #: src/inspect.c:1150
2393 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2394 msgstr "geen inspectie data: roep eerst guestfs_inspect_os aan"
2395
2396 #: src/inspect.c:1162
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2400 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2401 msgstr ""
2402 "%s: root apparaat niet gevonden: roep deze functie alleen aan met een root "
2403 "apparaat eerder teruggegeven door guestfs_inspect_os"
2404
2405 #: src/launch.c:93
2406 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2407 msgstr ""
2408 "commando regel kan niet gewijzigd worden nadat een qemu sub-proces "
2409 "gelanceerd is"
2410
2411 #: src/launch.c:107
2412 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2413 msgstr "guestfs_config: parameter moet met '-' beginnen"
2414
2415 #: src/launch.c:121
2416 #, c-format
2417 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2418 msgstr "guestfs_config: parameter '%s' is niet toegestaan"
2419
2420 #: src/launch.c:142 src/launch.c:179 src/launch.c:212
2421 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2422 msgstr "bestandsnaam kan geen ',' (komma) bevatten"
2423
2424 #: src/launch.c:238
2425 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2426 msgstr "je moet guestfs_add_drive aanroepen voor guestfs_launch"
2427
2428 #: src/launch.c:243
2429 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2430 msgstr "de libguestfs hendel is al gelanceerd"
2431
2432 #: src/launch.c:258
2433 #, c-format
2434 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2435 msgstr "%s: kan geen tijdelijke map aanmaken"
2436
2437 #: src/launch.c:606
2438 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2439 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
2440
2441 #: src/launch.c:619
2442 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2443 msgstr ""
2444 "qemu gelanceerd en contact opgenomen met daemon, maar toestand != READY"
2445
2446 #: src/launch.c:756
2447 #, c-format
2448 msgid ""
2449 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2450 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2451 msgstr ""
2452 "%s: commando mislukte: Als qemu zich op een niet standaard pad bevindt, "
2453 "probeer je het instellen van de LIBGUESTFS_QEMU omgevingsvariabele."
2454
2455 #: src/launch.c:848
2456 msgid "qemu has not been launched yet"
2457 msgstr "qemu is nog niet gelanceerd"
2458
2459 #: src/launch.c:859
2460 msgid "no subprocess to kill"
2461 msgstr "geen sub-proces om af te schieten"
2462
2463 #: src/proto.c:143
2464 #, c-format
2465 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2466 msgstr "guestfs_set_busy: aangeroepen in toestand %d != READY"
2467
2468 #: src/proto.c:166
2469 #, c-format
2470 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2471 msgstr "guestfs_end_busy: aangeroepen in toestand %d"
2472
2473 #: src/proto.c:281
2474 #, c-format
2475 msgid ""
2476 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2477 msgstr ""
2478 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: 0x%x gelezen van daemon, verwachte 0x"
2479 "%x\n"
2480
2481 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2482 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2483 msgstr "onverwacht einde van bestand bij het lezen van daemon"
2484
2485 #: src/proto.c:474
2486 #, c-format
2487 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2488 msgstr "magie ondertekening ontvangen van guestfsd, maar de toestand is %d"
2489
2490 #: src/proto.c:491
2491 #, c-format
2492 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2493 msgstr "boodschap lengte (%u) > maximaal mogelijke grootte (%d)"
2494
2495 #: src/proto.c:641
2496 #, c-format
2497 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2498 msgstr "guestfs___send: toestand %d != BUSY"
2499
2500 #: src/proto.c:663
2501 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2502 msgstr "xdr_guestfs_message_header mislukte"
2503
2504 #: src/proto.c:672
2505 msgid "dispatch failed to marshal args"
2506 msgstr "verzending faalde om argumenten te rangschikken"
2507
2508 #: src/proto.c:802
2509 #, c-format
2510 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2511 msgstr "send_file_chunk: toestand %d != READY"
2512
2513 #: src/proto.c:818
2514 #, c-format
2515 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2516 msgstr "xdr_guestfs_chunk mislukted (buf = %p, buflen = %zu)"
2517
2518 #: src/proto.c:941
2519 #, c-format
2520 msgid "%s: error in chunked encoding"
2521 msgstr "%s: fout in chunk codering"
2522
2523 #: src/proto.c:969
2524 msgid "write to daemon socket"
2525 msgstr "schrijven naar daemon socket"
2526
2527 #: src/proto.c:992
2528 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2529 msgstr "receive_file_data: ontleed fout in antwoord callback"
2530
2531 #: src/proto.c:997
2532 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2533 msgstr ""
2534 "receive_file_data: onverwachte vlag ontvangen bij het lezen van bestand "
2535 "chunks"
2536
2537 #: src/proto.c:1005
2538 msgid "failed to parse file chunk"
2539 msgstr "bestand chunk ontleden mislukte"
2540
2541 #: src/proto.c:1014
2542 msgid "file receive cancelled by daemon"
2543 msgstr "bestand ontvangen geannuleerd door daemon"
2544
2545 #: test-tool/test-tool.c:78
2546 #, c-format
2547 msgid ""
2548 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2549 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2550 "Usage:\n"
2551 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2552 "Options:\n"
2553 "  --help         Display usage\n"
2554 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2555 "                 Helper program (default: %s)\n"
2556 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2557 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2558 "  --timeout n\n"
2559 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2560 msgstr ""
2561 "libguestfs-test-tool: interactief test gereedschap\n"
2562 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2563 "Gebruik:\n"
2564 "  libguestfs-test-tool [--opties]\n"
2565 "Opties:\n"
2566 "  --help         Laat gebruik zien\n"
2567 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2568 "                 Hulp programma (standaard: %s)\n"
2569 "  --qemudir dir  Specificeer QEMU bron map\n"
2570 "  --qemu qemu    Specificeer QEMU binair prog\n"
2571 "  --timeout n\n"
2572 "  -t n           Stel lanceer time-out in (standaard: %d seconden)\n"
2573
2574 #: test-tool/test-tool.c:134
2575 #, c-format
2576 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2577 msgstr "libguestfs-test-tool: onbekende lange optie: %s (%d)\n"
2578
2579 #: test-tool/test-tool.c:143
2580 #, c-format
2581 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2582 msgstr "libguestfs-test-tool: ongeldige time-out: %s\n"
2583
2584 #: test-tool/test-tool.c:155
2585 #, c-format
2586 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2587 msgstr "libguestfs-test-tool: onverwachte commando regel optie 0x%x\n"
2588
2589 #: test-tool/test-tool.c:178
2590 #, c-format
2591 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2592 msgstr "libguestfs-test-tool: libguestfs hendel aanmaken mislukte\n"
2593
2594 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2595 #, c-format
2596 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2597 msgstr "libguestfs-test-tool: station '%s' toevoegen mislukte\n"
2598
2599 #: test-tool/test-tool.c:197
2600 #, c-format
2601 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2602 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version mislukte\n"
2603
2604 #: test-tool/test-tool.c:219
2605 #, c-format
2606 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2607 msgstr "libguestfs-test-tool: toestel lanceren mislukte\n"
2608
2609 #: test-tool/test-tool.c:231
2610 #, c-format
2611 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2612 msgstr "libguestfs-test-tool: draaien van sfdisk mislukte\n"
2613
2614 #: test-tool/test-tool.c:237
2615 #, c-format
2616 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2617 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 mislukte\n"
2618
2619 #: test-tool/test-tool.c:243
2620 #, c-format
2621 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2622 msgstr "libguestfs-test-tool: aankoppelen van /dev/sda1 op / mislukte\n"
2623
2624 #: test-tool/test-tool.c:249
2625 #, c-format
2626 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2627 msgstr "libguestfs-test-tool: mkdir /iso mislukte\n"
2628
2629 #: test-tool/test-tool.c:255
2630 #, c-format
2631 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2632 msgstr "libguestfs-test-tool: aankoppelen van /dev/sdb op /iso mislukte\n"
2633
2634 #: test-tool/test-tool.c:263
2635 #, c-format
2636 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2637 msgstr ""
2638 "libguestfs-test-tool: kon hulp programma niet draaien, of hulp programma "
2639 "mislukte\n"
2640
2641 #: test-tool/test-tool.c:294
2642 #, c-format
2643 msgid ""
2644 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2645 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2646 msgstr ""
2647 "LIBGUESTFS_QEMU omgevingsvariabele al is ingesteld, dus\n"
2648 "de --qemu/--qemudir opties kunnen niet gebruikt worden.\n"
2649
2650 #: test-tool/test-tool.c:302
2651 #, c-format
2652 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2653 msgstr "Binair programma '%s' bestaat niet of is niet uitvoerbaar\n"
2654
2655 #: test-tool/test-tool.c:316
2656 #, c-format
2657 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2658 msgstr "%s: ziet er niet uit als een qemu bron map\n"
2659
2660 #: test-tool/test-tool.c:365
2661 #, c-format
2662 msgid ""
2663 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2664 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2665 "\n"
2666 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2667 msgstr ""
2668 "Test hulp programma 'libguestfs-test-programma-helper' is niet\n"
2669 "beschikbaar.  Verwacht het te vinden in '%s'\n"
2670 "\n"
2671 "Gebruik de --helper optie om de locatie van dit programma te specificeren.\n"
2672
2673 #: test-tool/test-tool.c:381
2674 #, c-format
2675 msgid "command failed: %s"
2676 msgstr "commando mislukte: %s"
2677
2678 #: test-tool/test-tool.c:389
2679 #, c-format
2680 msgid ""
2681 "Test tool helper program %s\n"
2682 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2683 "was built.\n"
2684 msgstr ""
2685 "Test hulp programma %s\n"
2686 "is niet statisch gelinkt.  Dit is een bouw fout toen dit test\n"
2687 "programma werd gebouwd.\n"
2688
2689 #: test-tool/test-tool.c:423
2690 #, c-format
2691 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2692 msgstr "mkisofs commando mislukte: %s\n"
2693
2694 #: tools/virt-cat.pl:128
2695 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2696 msgstr "virt-cat: geen image, VM namen of bestandsnamen aan cat gegeven"
2697
2698 #: tools/virt-cat.pl:153
2699 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2700 msgstr "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-cat"
2701
2702 #: tools/virt-df.pl:180
2703 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2704 msgstr "virt-df: kan -h en -csv opties niet tezamen gebruiken\n"
2705
2706 #: tools/virt-df.pl:243
2707 #, perl-brace-format
2708 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2709 msgstr "{name} is niet de naam van een libvirt domein\n"
2710
2711 #: tools/virt-df.pl:292
2712 #, perl-brace-format
2713 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: tools/virt-df.pl:454
2717 msgid "Virtual Machine"
2718 msgstr "Virtuele machine"
2719
2720 #: tools/virt-df.pl:454
2721 msgid "Filesystem"
2722 msgstr "Bestandssysteem"
2723
2724 #: tools/virt-df.pl:457
2725 msgid "1K-blocks"
2726 msgstr "1K-blokken"
2727
2728 #: tools/virt-df.pl:459
2729 msgid "Size"
2730 msgstr "Grootte"
2731
2732 #: tools/virt-df.pl:461
2733 msgid "Used"
2734 msgstr "Gebruikt"
2735
2736 #: tools/virt-df.pl:462
2737 msgid "Available"
2738 msgstr "Beschikbaar"
2739
2740 #: tools/virt-df.pl:463
2741 msgid "Use%"
2742 msgstr "Gebruik%"
2743
2744 #: tools/virt-df.pl:465
2745 msgid "Inodes"
2746 msgstr "Inodes"
2747
2748 #: tools/virt-df.pl:466
2749 msgid "IUsed"
2750 msgstr "IUsed"
2751
2752 #: tools/virt-df.pl:467
2753 msgid "IFree"
2754 msgstr "IFree"
2755
2756 #: tools/virt-df.pl:468
2757 msgid "IUse%"
2758 msgstr "IUse%"
2759
2760 #: tools/virt-edit.pl:152
2761 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2762 msgstr ""
2763 "virt-edit: geen afbeelding, VM namen of bestandsnamen gegeven om te bewerken"
2764
2765 #: tools/virt-edit.pl:177
2766 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2767 msgstr ""
2768 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-edit"
2769
2770 #: tools/virt-edit.pl:203
2771 msgid "File not changed.\n"
2772 msgstr "Bestand niet gewijzigd.\n"
2773
2774 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2775 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2776 msgstr "virt-list-filesystems: geen image of VM naam opgegeven"
2777
2778 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2779 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2780 msgstr "virt-list-partitions: geen image of VM naam opgegeven"
2781
2782 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2783 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2784 msgstr "virt-ls: kan -l en -R opties niet combineren\n"
2785
2786 #: tools/virt-ls.pl:161
2787 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2788 msgstr "virt-ls: geen image, VM namen of map opgegeven om te tonen"
2789
2790 #: tools/virt-ls.pl:186
2791 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2792 msgstr ""
2793 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-ls\n"
2794
2795 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2796 msgid "virt-make-fs input output\n"
2797 msgstr "virt-make-fs input output\n"
2798
2799 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2800 msgid "unexpected output from 'du' command"
2801 msgstr "onverwachte output  van 'du' commando"
2802
2803 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2804 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2805 #, perl-brace-format
2806 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2807 msgstr "{f}: onbekend invoer formaat: {fmt}\n"
2808
2809 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2810 #, perl-brace-format
2811 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2812 msgstr "virt-make-fs: kan size parameter niet ontleden: {sz}\n"
2813
2814 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2815 msgid ""
2816 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2817 msgstr ""
2818 "qemu-img create: aanmaken schijf image mislukte, zie eerdere fout "
2819 "boodschappen\n"
2820
2821 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2822 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2823 msgstr ""
2824 "virt-make-fs: NTFS ondersteuning was uitgezet toen libguestfs gecompileerd "
2825 "werd\n"
2826
2827 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2828 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2829 msgstr "tar: misluket, zie eerdere boodschappen\n"
2830
2831 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2832 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2833 msgstr "decomprimeer commando mislukte, zie eerdere boodschappen\n"
2834
2835 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2836 msgid ""
2837 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2838 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2839 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2840 msgstr ""
2841 "virt-make-fs: fout bij het kopiëren van inhoud naar het bestandssysteem\n"
2842 "Een fout hier betekent gewoonlijk dat het programma de grootte van het\n"
2843 "bestandssysteem niet correct bepaald heeft. Lees de BUGS sectie van de man "
2844 "pagina.\n"
2845
2846 #: tools/virt-rescue.pl:195
2847 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2848 msgstr "virt-rescue: geen image of VM namen redding opgegeven"
2849
2850 #: tools/virt-resize.pl:33
2851 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2852 msgstr "virt-resize: sorry, dit programma werkt niet op een 32-bit host\n"
2853
2854 #: tools/virt-resize.pl:528
2855 #, perl-brace-format
2856 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2857 msgstr "virt-resize: {file}: bestaat niet of is niet leesbaar\n"
2858
2859 #: tools/virt-resize.pl:530
2860 #, perl-brace-format
2861 msgid ""
2862 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2863 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2864 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2865 msgstr ""
2866 "virt-formaat: {file}: bestaat niet of is niet beschrijfbaar\n"
2867 "Je moet de bestemming schijf aanmaken voordat je dit programma uitvoert.\n"
2868 "Lees de virt-resize(1) man pagina voor meer informatie.\n"
2869
2870 #: tools/virt-resize.pl:555 tools/virt-resize.pl:558
2871 #, perl-brace-format
2872 msgid ""
2873 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2874 msgstr ""
2875 "virt-resize: {file}: bestand is te klein om een schijf image te zijn ({sz} "
2876 "bytes)\n"
2877
2878 #: tools/virt-resize.pl:723
2879 #, perl-brace-format
2880 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2881 msgstr "virt-resize: geen logische gevolume aangeroepen {n}\n"
2882
2883 #: tools/virt-resize.pl:743
2884 #, perl-brace-format
2885 msgid ""
2886 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2887 "command line option\n"
2888 msgstr ""
2889 "{p}: partitie niet gevonden on de bron schijf image bij gebruik van de "
2890 "'{opt}' commando-regel optie\n"
2891
2892 #: tools/virt-resize.pl:749
2893 #, perl-brace-format
2894 msgid ""
2895 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2896 msgstr ""
2897 "{p}: partitie genegeerd, je kunt het niet in een ander commando-regel "
2898 "argument gebruiken\n"
2899
2900 #: tools/virt-resize.pl:753
2901 #, perl-brace-format
2902 msgid ""
2903 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2904 msgstr ""
2905 "{p}: partitie verwijderd, je kunt het niet in een ander commando-regel "
2906 "argument gebruiken\n"
2907
2908 #: tools/virt-resize.pl:795
2909 #, perl-brace-format
2910 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2911 msgstr "{p}: deze partitie is al gemarkeerd voor het veranderen in grootte\n"
2912
2913 #: tools/virt-resize.pl:803
2914 #, perl-brace-format
2915 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2916 msgstr "{p}: ontbrekende grootte veld in {o} optie\n"
2917
2918 #: tools/virt-resize.pl:820
2919 #, perl-brace-format
2920 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2921 msgstr "{p}: {f}: kan size veld niet ontleden\n"
2922
2923 #: tools/virt-resize.pl:825
2924 #, perl-brace-format
2925 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2926 msgstr "{p}: nieuwe grootte is nul of negatief\n"
2927
2928 #: tools/virt-resize.pl:848
2929 #, perl-brace-format
2930 msgid ""
2931 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2932 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2933 "size.\n"
2934 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2935 msgstr ""
2936 "{p}: kan deze partitie niet kleiner maken omdat het een bestandssysteem,\n"
2937 "fysieke volume, of andere inhoud bevat die groter is dan de nieuwe grootte.\n"
2938 "Je moet de inhoud eerst in grootte veranderen, bekijk virt-resize(1).\n"
2939
2940 #: tools/virt-resize.pl:864
2941 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2942 msgstr ""
2943 "virt-resize: je kunt de opties --expand en --shrink niet tezamen gebruiken\n"
2944
2945 #: tools/virt-resize.pl:913
2946 #, perl-brace-format
2947 msgid ""
2948 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2949 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2950 msgstr ""
2951 "virt-resize: fout: je kunt --expand niet gebruiken als er geen extra ruimte "
2952 "is\n"
2953 "voor het expanderen.  Je moet de doel schijf tenminste {h} groter maken.\n"
2954
2955 #: tools/virt-resize.pl:928
2956 msgid ""
2957 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2958 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2959 msgstr ""
2960 "virt-resize: fout: kan --shrink niet gebruiken omdat er geen deficit is\n"
2961 "(zie 'deficit' in de virt-resize(1) man pagina)\n"
2962
2963 #: tools/virt-resize.pl:943
2964 msgid "Summary of changes:\n"
2965 msgstr "Samenvatting van de veranderingen:\n"
2966
2967 #: tools/virt-resize.pl:947
2968 #, perl-brace-format
2969 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2970 msgstr "{p}: partitie zal genegeerd worden\n"
2971
2972 #: tools/virt-resize.pl:949
2973 #, perl-brace-format
2974 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2975 msgstr "{p}: partitie zal verwijderd worden\n"
2976
2977 #: tools/virt-resize.pl:951
2978 #, perl-brace-format
2979 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2980 msgstr ""
2981 "{p}: partitie zal in grootte veranderd worden van {oldsize} naar {newsize}\n"
2982
2983 #: tools/virt-resize.pl:956
2984 #, perl-brace-format
2985 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2986 msgstr "{p}: inhoud zal geëxpandeerd worden met de '{meth}' methode\n"
2987
2988 #: tools/virt-resize.pl:961
2989 #, perl-brace-format
2990 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2991 msgstr "{p}: partitie zal met rust gelaten worden\n"
2992
2993 #: tools/virt-resize.pl:966
2994 #, perl-brace-format
2995 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2996 msgstr "{n}: LV zal geëxpandeerd worden tot de maximale grootte\n"
2997
2998 #: tools/virt-resize.pl:972
2999 #, perl-brace-format
3000 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3001 msgstr "{n}: inhoud zal geëxpandeerd worden met de '{meth}' methode\n"
3002
3003 #: tools/virt-resize.pl:979
3004 #, perl-brace-format
3005 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3006 msgstr "Er is een overschot van {spl} bytes ({h}).\n"
3007
3008 #: tools/virt-resize.pl:984
3009 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3010 msgstr "Er zal een extra partitie aangemaakt worden voor het overschot.\n"
3011
3012 #: tools/virt-resize.pl:986
3013 msgid ""
3014 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3015 "and so it will just be ignored.\n"
3016 msgstr ""
3017 "De overschot ruimte is niet groot genoeg om een extra partitie aan te maken\n"
3018 "en daarom genegeerd worden.\n"
3019
3020 #: tools/virt-resize.pl:989
3021 msgid ""
3022 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3023 "to partition this extra space if you want.\n"
3024 msgstr ""
3025 "De overtollige ruimte zal genegeerd worden.  Draai een schijf indeling "
3026 "programma in de gast\n"
3027 "om deze extra ruimte te partitioneren als je dat wilt.\n"
3028
3029 #: tools/virt-resize.pl:992
3030 #, perl-brace-format
3031 msgid ""
3032 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3033 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3034 "or adjust your resizing requests.\n"
3035 msgstr ""
3036 "virt-resize: fout: er is een tekort van {def} bytes ({h}).\n"
3037 "Je moet de doel schijf tenminste deze hoeveelheid groter maken,\n"
3038 "of jouw in grootte verander verzoek aanpassen.\n"
3039
3040 #: tools/virt-resize.pl:1033
3041 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3042 msgstr "virt-resize: bron schijf heeft geen eerste partitie\n"
3043
3044 #: tools/virt-resize.pl:1128
3045 #, fuzzy, perl-brace-format
3046 msgid "Copying {p} ...\n"
3047 msgstr "{p} kopiëren ..."
3048
3049 #: tools/virt-resize.pl:1189 tools/virt-resize.pl:1247
3050 #, perl-brace-format
3051 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3052 msgstr "{p} expanderen met de '{meth}' methode\n"
3053
3054 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
3055 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3056 msgstr ""
3057 "virt-tar: extraheer/upload mode twee keer gespecificeerd op de commando-"
3058 "regel\n"
3059
3060 #: tools/virt-tar.pl:190
3061 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3062 msgstr "virt-tar: geen image, VM namen, map of bestandsnaam opgegeven"
3063
3064 #: tools/virt-tar.pl:193
3065 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3066 msgstr "virt-tar: -x of -u  moet opgegeven worden op de commando-regel\n"
3067
3068 #: tools/virt-tar.pl:204
3069 #, perl-brace-format
3070 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3071 msgstr "virt-tar: {tarball}: bestand niet gevonden\n"
3072
3073 #: tools/virt-tar.pl:207
3074 #, perl-brace-format
3075 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3076 msgstr "virt-tar: {dir}: map naam moet beginnen met het '/' karakter\n"
3077
3078 #: tools/virt-tar.pl:229
3079 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3080 msgstr ""
3081 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-tar\n"
3082
3083 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3084 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3085 msgstr "geen libvirt domein naam of schijf image gegeven\n"
3086
3087 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3088 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3089 msgstr ""
3090 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-win-reg"
3091
3092 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3093 msgid ""
3094 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3095 "export\n"
3096 msgstr ""
3097 "verwacht 1 of 2 extra parameters, subkey pad en optioneel de waarde om te "
3098 "exporteren\n"
3099
3100 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3101 #, perl-brace-format
3102 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3103 msgstr "virt-win-reg: {p}: geen ondersteund Windows Registry pad\n"
3104
3105 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3106 #, perl-brace-format
3107 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3108 msgstr "virt-win-reg: {p}: bestand niet gevonden in gast: {err}\n"
3109
3110 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3111 #, perl-brace-format
3112 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3113 msgstr "virt-win-reg: {p}: kon registry bestand niet downloaden: {err}\n"
3114
3115 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3116 #, perl-brace-format
3117 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3118 msgstr "virt-win-reg: {p}: kon registry bestand niet uploaden: {err}\n"
3119
3120 #~ msgid "allocate an image"
3121 #~ msgstr "wijs een image toe"
3122
3123 #~ msgid "edit a file in the image"
3124 #~ msgstr "bewerk een bestand in de image"
3125
3126 #~ msgid "view a file in the pager"
3127 #~ msgstr "bekijk een bestand in de pager"
3128
3129 #~ msgid ""
3130 #~ "alloc - allocate an image\n"
3131 #~ "     alloc <filename> <size>\n"
3132 #~ "\n"
3133 #~ "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
3134 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
3135 #~ "\n"
3136 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
3137 #~ "\n"
3138 #~ "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
3139 #~ msgstr ""
3140 #~ "alloc - wijs een image toe\n"
3141 #~ "     alloc <bestandsnaam> <grootte>\n"
3142 #~ "\n"
3143 #~ "    Dit creëert een leeg (gevuld met nullen) bestand van de gegeven "
3144 #~ "grootte,\n"
3145 #~ "    en voegt dan toe zodat het verder onderzocht kan worden.\n"
3146 #~ "\n"
3147 #~ "    Voor meer geavanceerd aanmaken van een image, bekijk je het qemu-img "
3148 #~ "programma.\n"
3149 #~ "\n"
3150 #~ "    Grootte kan gespecificeerd worden met de standaard suffix, b.v. "
3151 #~ "'1M'.\n"
3152
3153 #~ msgid ""
3154 #~ "echo - display a line of text\n"
3155 #~ "     echo [<params> ...]\n"
3156 #~ "\n"
3157 #~ "    This echos the parameters to the terminal.\n"
3158 #~ msgstr ""
3159 #~ "echo - laat een regel tekst zien\n"
3160 #~ "     echo [<params> ...]\n"
3161 #~ "\n"
3162 #~ "    Dit echoot de parameters naar de terminal.\n"
3163
3164 #~ msgid ""
3165 #~ "edit - edit a file in the image\n"
3166 #~ "     edit <filename>\n"
3167 #~ "\n"
3168 #~ "    This is used to edit a file.\n"
3169 #~ "\n"
3170 #~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
3171 #~ "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
3172 #~ "\n"
3173 #~ "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
3174 #~ "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
3175 #~ "\n"
3176 #~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
3177 #~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
3178 #~ msgstr ""
3179 #~ "edit - bewerk een bestand in de image\n"
3180 #~ "     edit <bestandsnaam>\n"
3181 #~ "\n"
3182 #~ "    Dit wordt gebruikt om een bestand te bewerken.\n"
3183 #~ "\n"
3184 #~ "    Het is het equivalent van (en wordt geïmplementeerd door)\n"
3185 #~ "    het draaien van \"cat\", lokaal bewerken, en daarna \"write\".\n"
3186 #~ "\n"
3187 #~ "    Normaal gebruikt het $EDITOR, maar je kunt de aliases\n"
3188 #~ "    \"vi\" of \"emacs\" gebruiken om deze te krijgen.\n"
3189 #~ "\n"
3190 #~ "    OPMERKING: Dit zal niet betrouwbaar werken voor grote bestanden\n"
3191 #~ "    (> 2 MB) of binaire bestanden met \\0 bytes.\n"
3192
3193 #~ msgid ""
3194 #~ "lcd - local change directory\n"
3195 #~ "    lcd <directory>\n"
3196 #~ "\n"
3197 #~ "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
3198 #~ "    useful if you want to download files to a particular\n"
3199 #~ "    place.\n"
3200 #~ msgstr ""
3201 #~ "lcd - verander locale map\n"
3202 #~ "    lcd <map>\n"
3203 #~ "\n"
3204 #~ "    Verander de huidoge map van guestfish. Dit commando is\n"
3205 #~ "    nuttig als je bestanden wilt downloaden naar een bepaalde\n"
3206 #~ "    plaats.\n"
3207
3208 #~ msgid ""
3209 #~ "glob - expand wildcards in command\n"
3210 #~ "    glob <command> [<args> ...]\n"
3211 #~ "\n"
3212 #~ "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
3213 #~ "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
3214 #~ "    once for each expanded argument.\n"
3215 #~ msgstr ""
3216 #~ "glob - expandeer wildcards in commando\n"
3217 #~ "    glob <commando> [<args> ...]\n"
3218 #~ "\n"
3219 #~ "    Glob draait <commando> met geëxpandeerde wildcards voor alle\n"
3220 #~ "    commando args.  Merk op dat het commando herhaaldelijk wordt\n"
3221 #~ "    gedraaid, een keer voor ieder geëxpandeerd argument.\n"
3222
3223 #~ msgid ""
3224 #~ "man - read the manual\n"
3225 #~ "    man\n"
3226 #~ "\n"
3227 #~ "    Opens the manual page for guestfish.\n"
3228 #~ msgstr ""
3229 #~ "man - lees de manual\n"
3230 #~ "    man\n"
3231 #~ "\n"
3232 #~ "    Opent de manual pagina voor guestfish.\n"
3233
3234 #~ msgid ""
3235 #~ "more - view a file in the pager\n"
3236 #~ "     more <filename>\n"
3237 #~ "\n"
3238 #~ "    This is used to view a file in the pager.\n"
3239 #~ "\n"
3240 #~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
3241 #~ "    running \"cat\" and using the pager.\n"
3242 #~ "\n"
3243 #~ "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
3244 #~ "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
3245 #~ "\n"
3246 #~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
3247 #~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
3248 #~ msgstr ""
3249 #~ "more - bekijk een bestand in de pager\n"
3250 #~ "     more <bestandsnaam>\n"
3251 #~ "\n"
3252 #~ "    Dit wordt gebruikt om een bestand te bekijken in de pager.\n"
3253 #~ "\n"
3254 #~ "    Het is het equivalent van (en wordt geïmplementeerd door)\n"
3255 #~ "    het draaien van \"cat\" en de pager gebruiken.\n"
3256 #~ "\n"
3257 #~ "    Normaal gebruikt het $PAGER, maar als je de alias\n"
3258 #~ "    \"less\" gebruikt, dan gebruikt het altijd \"less\".\n"
3259 #~ "\n"
3260 #~ "    OPMERKINK: Dit zal niet betrouwbaar werken voor grote bestanden\n"
3261 #~ "    (> 2 MB) of binaire bestanden met \\0 bytes.\n"
3262
3263 #~ msgid ""
3264 #~ "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
3265 #~ "     reopen\n"
3266 #~ "\n"
3267 #~ "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
3268 #~ "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
3269 #~ "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
3270 #~ msgstr ""
3271 #~ "reopen - sluit en open de libguestfs hendel opnieuw\n"
3272 #~ "     reopen\n"
3273 #~ "\n"
3274 #~ "Sluit en open de libguestfs hendel opnieuw.  Het is niet nodig om dit "
3275 #~ "normaal\n"
3276 #~ "te gebruiken, omdat de hendel correct gesloten wordt als guestfish\n"
3277 #~ "afgesloten wordt.  Het is soms echter nuttig voor het testen.\n"
3278
3279 #~ msgid ""
3280 #~ "sparse - allocate a sparse image file\n"
3281 #~ "     sparse <filename> <size>\n"
3282 #~ "\n"
3283 #~ "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
3284 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
3285 #~ "\n"
3286 #~ "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
3287 #~ "    command, except that the image file is allocated\n"
3288 #~ "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
3289 #~ "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
3290 #~ "    only use space when written to, but they are slower\n"
3291 #~ "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
3292 #~ "    space during a write operation.\n"
3293 #~ "\n"
3294 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
3295 #~ "\n"
3296 #~ "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
3297 #~ msgstr ""
3298 #~ "sparse - wijs een sparse image bestand toe\n"
3299 #~ "     sparse <bestandsnaam> <grootte>\n"
3300 #~ "\n"
3301 #~ "    dit creëert een leeg sparse bestand met de gegeven grootte,\n"
3302 #~ "    en voegt het dan toe zodat het verder onderzocht kan worden.\n"
3303 #~ "\n"
3304 #~ "    In alle opzichten werkt dit hetzelfde als het 'alloc'\n"
3305 #~ "    commando, behalve dat het image bestand sparse\n"
3306 #~ "    toegewezen wordt, wat betekent dat schijf blokken niet toegekend "
3307 #~ "worden\n"
3308 #~ "    aan het bestand totdat ze nodig zijn.  Sparse schijf bestanden\n"
3309 #~ "    gebruiken alleen ruimte als er naar geschreven wordt, maar ze zijn\n"
3310 #~ "    langzamer en er is een gevaar dat je te weinig echte schijf\n"
3311 #~ "    ruimte hebt tijdens een schrijf bewerking.\n"
3312 #~ "\n"
3313 #~ "    Voor meer geavanceerd image aanmaken, bekijk je het qemu-img "
3314 #~ "programma.\n"
3315 #~ "\n"
3316 #~ "    Groote kan gespecificeerd worden met standaard suffix, b.v. '1M'.\n"
3317
3318 #~ msgid ""
3319 #~ "supported - list supported groups of commands\n"
3320 #~ "     supported\n"
3321 #~ "\n"
3322 #~ "    This command returns a list of the optional groups\n"
3323 #~ "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
3324 #~ "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
3325 #~ "\n"
3326 #~ "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
3327 #~ msgstr ""
3328 #~ "supported - lijst van ondersteunde groepen commando's\n"
3329 #~ "     supported\n"
3330 #~ "\n"
3331 #~ "    Dit commando geeft een lijst van de optionele groepen\n"
3332 #~ "    bekend aan de daemon terug, and geeft aan welke\n"
3333 #~ "    ondersteund worden door deze versie van libguestfs.\n"
3334 #~ "\n"
3335 #~ "    Zie ook guestfs(3) sectie AVAILABILITY.\n"
3336
3337 #~ msgid ""
3338 #~ "time - measure time taken to run command\n"
3339 #~ "    time <command> [<args> ...]\n"
3340 #~ "\n"
3341 #~ "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
3342 #~ "    time afterwards.\n"
3343 #~ msgstr ""
3344 #~ "time - meet de tijd nodig voor draaien van command0\n"
3345 #~ "    time <commando> [<args> ...]\n"
3346 #~ "\n"
3347 #~ "    Dit draait <commando> zoals gewoonlijk, en geeft daarna\n"
3348 #~ "    de verstreken tijd terug.\n"
3349
3350 #~ msgid "external command failed: %s"
3351 #~ msgstr "extern commando mislukte: %s"
3352
3353 #~ msgid "test if file exists"
3354 #~ msgstr "test of het bestand bestaat"
3355
3356 #~ msgid "done"
3357 #~ msgstr "voltooid"