Version 1.5.20.
[libguestfs.git] / po / nl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Geert Warrink <geert.warrink@onsnet.nu>, 2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: libguestfs 1.5.4\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
9 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-26 22:40+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-02 15:28+0200\n"
12 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink@onsnet.nu>\n"
13 "Language-Team: Fedora\n"
14 "Language: nl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
20
21 #: fish/alloc.c:37
22 #, c-format
23 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
24 msgstr "gebruik 'alloc file size' om een image aan te maken\n"
25
26 #: fish/alloc.c:51
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "gebruik 'sparse file size' om een sparse image aan te maken\n"
30
31 #: fish/alloc.c:75
32 #, c-format
33 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
34 msgstr "kan schijven niet toewijzen of toevoegen na het starten\n"
35
36 #: fish/alloc.c:154
37 #, c-format
38 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
39 msgstr "%s: ongeldige integer parameter (%s gaf %d terug)\n"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Command"
43 msgstr "Commando"
44
45 #: fish/cmds.c:41
46 msgid "Description"
47 msgstr "Beschrijving"
48
49 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:471
50 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
51 msgstr "voeg een CD-ROM schijf image toe voor onderzoek"
52
53 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:466
54 msgid "add an image to examine or modify"
55 msgstr "voeg een image toe voor onderzoek of te veranderen"
56
57 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:476
58 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
59 msgstr "voeg een station toe in snapshot mode (alleen-lezen)"
60
61 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:626
62 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr ""
64 "voeg een station alleen-lezen toe met het specificeren van de te gebruiken "
65 "QEMU blok emulatie"
66
67 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:621
68 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
69 msgstr ""
70 "voeg een station toe met het specificeren van de te gebruiken QEMU blok "
71 "emulatie"
72
73 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:386
74 #, fuzzy
75 msgid "allocate and add a disk file"
76 msgstr "wijs een sparse image bestand toe"
77
78 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:1886
79 msgid "clear Augeas path"
80 msgstr "Augeas pad opschonen"
81
82 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:776
83 msgid "close the current Augeas handle"
84 msgstr "sluit de huidige Augeas hendel"
85
86 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:786
87 msgid "define an Augeas node"
88 msgstr "definieer een Augeas node"
89
90 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:781
91 msgid "define an Augeas variable"
92 msgstr "definieer een Augeas variabele"
93
94 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:791
95 msgid "look up the value of an Augeas path"
96 msgstr "zoek de waarde op van een Augeas pad"
97
98 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:771
99 msgid "create a new Augeas handle"
100 msgstr "maak een nieuwe Augeas hendel aan"
101
102 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:801
103 msgid "insert a sibling Augeas node"
104 msgstr "voeg in broer Augeas node in"
105
106 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:826
107 msgid "load files into the tree"
108 msgstr "laad bestanden in de boom"
109
110 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:831
111 msgid "list Augeas nodes under augpath"
112 msgstr "laat Augeas nodes onder augpath zien"
113
114 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:816
115 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
116 msgstr "geef Augeas nodes terug die overeenkomen met augpath"
117
118 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:811
119 msgid "move Augeas node"
120 msgstr "verplaats Augeas node"
121
122 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:806
123 msgid "remove an Augeas path"
124 msgstr "verwijder een Augeas pad"
125
126 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:821
127 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
128 msgstr "schrijf alle wachtende Augeas veranderingen naar schijf"
129
130 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:796
131 msgid "set Augeas path to value"
132 msgstr "stel Augeas pad in op waarde"
133
134 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1771
135 msgid "test availability of some parts of the API"
136 msgstr "testen beschikbaarheid van bepaalde onderdelen van de API"
137
138 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1946
139 msgid "return a list of all optional groups"
140 msgstr "geeft een lijst terug van alle optionele groepen"
141
142 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1901
143 msgid "upload base64-encoded data to file"
144 msgstr "base64-gecodeerde data uploaden naar bestand"
145
146 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:1906
147 msgid "download file and encode as base64"
148 msgstr "download bestand en codeer deze als base64"
149
150 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:1011
151 msgid "flush device buffers"
152 msgstr "maak apparaat buffers leeg"
153
154 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:991
155 msgid "get blocksize of block device"
156 msgstr "verkrijg blok grootte van blok apparaat"
157
158 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:981
159 msgid "is block device set to read-only"
160 msgstr "blok apparaat ingesteld op alleen-lezen"
161
162 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:1006
163 msgid "get total size of device in bytes"
164 msgstr "verkrijgen van totale grootte van apparaat in bytes"
165
166 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:986
167 msgid "get sectorsize of block device"
168 msgstr "verkrijg sector grootte van blok apparaat"
169
170 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1001
171 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
172 msgstr "verkrijg totale grootte van apparaat in 512-byte sectoren"
173
174 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1016
175 msgid "reread partition table"
176 msgstr "herlees partitie tabel"
177
178 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:996
179 msgid "set blocksize of block device"
180 msgstr "stel blok grootte van blok apparaat in"
181
182 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:971
183 msgid "set block device to read-only"
184 msgstr "blok apparaat instellen op alleen-lezen"
185
186 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:976
187 msgid "set block device to read-write"
188 msgstr "blok apparaat instellen op lezen-schrijven"
189
190 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1676
191 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
192 msgstr "geef echte pad terug voor hoofdletter-ongevoelige bestandssystemen"
193
194 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:711
195 msgid "list the contents of a file"
196 msgstr "laat de inhoud van een bestand zien"
197
198 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1031
199 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
200 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van bestand"
201
202 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1876
203 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
204 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van de inhoud van een apparaat"
205
206 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1911
207 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
208 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van bestanden in een map"
209
210 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:861
211 msgid "change file mode"
212 msgstr "verander bestand mode"
213
214 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:866 fish/cmds.c:1706
215 msgid "change file owner and group"
216 msgstr "verander bestand eigenaar en groep"
217
218 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:941
219 msgid "run a command from the guest filesystem"
220 msgstr "voer een commando uit in het gast bestandssysteem"
221
222 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:946
223 msgid "run a command, returning lines"
224 msgstr "voer een opdracht uit, regels worden teruggegeven"
225
226 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:481
227 msgid "add qemu parameters"
228 msgstr "voeg qemu parameters toe"
229
230 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:391
231 #, fuzzy
232 msgid "copy local files or directories into an image"
233 msgstr "laad bestanden in de boom"
234
235 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:396
236 #, fuzzy
237 msgid "copy remote files or directories out of an image"
238 msgstr "laad bestanden in de boom"
239
240 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1826
241 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
242 msgstr "kopieer grootte bits van bron naar bestemming met dd"
243
244 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1126
245 msgid "copy a file"
246 msgstr "kopieer een bestand"
247
248 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1131
249 msgid "copy a file or directory recursively"
250 msgstr "kopieer een bestand of map recursief"
251
252 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1776
253 msgid "copy from source to destination using dd"
254 msgstr "kopieer van bron naar bestemming met dd"
255
256 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1071
257 msgid "debugging and internals"
258 msgstr "debug en interne"
259
260 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1896
261 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
262 msgstr "upload een bestand naar het toestel (alleen voor intern gebruik)"
263
264 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1316
265 msgid "report file system disk space usage"
266 msgstr "rapporteer bestandssysteem schijfruimte gebruik"
267
268 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1321
269 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
270 msgstr "rapporteer bestandssysteem schijfruimte gebruik (leesbaar)"
271
272 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1146
273 msgid "return kernel messages"
274 msgstr "geef kernel boodschappen terug"
275
276 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1026
277 msgid "download a file to the local machine"
278 msgstr "download een bestand naar de lokale machine"
279
280 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:2061
281 #, fuzzy
282 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
283 msgstr "download een bestand naar de lokale machine"
284
285 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1141
286 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
287 msgstr "laag kernel pagina cache, dentries en inodes weg"
288
289 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:1326
290 msgid "estimate file space usage"
291 msgstr "schat bestand ruimte gebruik"
292
293 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1231
294 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
295 msgstr "controleer een ext2/ext3 bestandssysteem"
296
297 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:401
298 msgid "display a line of text"
299 msgstr "laat een regel tekst zien"
300
301 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:1666
302 msgid "echo arguments back to the client"
303 msgstr "echo argumenten terug naar de cliënt"
304
305 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:406
306 #, fuzzy
307 msgid "edit a file"
308 msgstr "lees een bestand"
309
310 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:113
311 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:370 fish/cmds.c:371
312 #: fish/cmds.c:375 fish/cmds.c:376 fish/cmds.c:378 fish/cmds.c:379
313 #: fish/cmds.c:1446 fish/cmds.c:1451 fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1461
314 #: fish/cmds.c:1466 fish/cmds.c:1471 fish/cmds.c:1476 fish/cmds.c:1481
315 #: fish/cmds.c:1486 fish/cmds.c:1491 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1501
316 msgid "return lines matching a pattern"
317 msgstr "geef regels terug die overeenkomen met een patroon"
318
319 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:1156
320 msgid "test if two files have equal contents"
321 msgstr "test of twee bestanden dezelfde inhoud hebben"
322
323 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:871
324 msgid "test if file or directory exists"
325 msgstr "test of bestand of map bestaat"
326
327 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1536 fish/cmds.c:1951
328 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
329 msgstr "pre-allocate een bestand in het gast bestandssysteem "
330
331 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:936
332 msgid "determine file type"
333 msgstr "bepaal bestand type"
334
335 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:631
336 msgid "detect the architecture of a binary file"
337 msgstr "detecteer de architectuur van een binair bestand"
338
339 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1781
340 msgid "return the size of the file in bytes"
341 msgstr "geef de grootte van het bestand terug in bytes"
342
343 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1766
344 msgid "fill a file with octets"
345 msgstr "vul een bestand met octetten"
346
347 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:1916
348 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
349 msgstr "vul een bestand met een herhalend patroon van bytes"
350
351 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:1226
352 msgid "find all files and directories"
353 msgstr "zoek alle bestanden en mappen op"
354
355 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:1671
356 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
357 msgstr ""
358 "zoek alle bestanden en mappen op, geef een door NUL gescheiden lijst terug"
359
360 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:2021
361 msgid "find a filesystem by label"
362 msgstr "zoek een bestandssysteem op volgens label"
363
364 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:2016
365 msgid "find a filesystem by UUID"
366 msgstr "zoek een bestandssysteem op volgens UUID"
367
368 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:1111
369 msgid "run the filesystem checker"
370 msgstr "voer de bestandssysteem checker uit"
371
372 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:511
373 msgid "get the additional kernel options"
374 msgstr "verkrijg de extra kernel opties"
375
376 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:521
377 msgid "get autosync mode"
378 msgstr "verkrijg automatische synchronisatie mode"
379
380 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:606
381 msgid "get direct appliance mode flag"
382 msgstr "verkrijg directe toepassing mode vlag"
383
384 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1096
385 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
386 msgstr "verkrijg het ext2/3/4 bestandssysteem label"
387
388 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1106
389 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
390 msgstr "verkrijg het ext2/3/4 bestandssysteem UUID"
391
392 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:566
393 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
394 msgstr "verkrijg geheugen toegekend aan het qemu sub-proces"
395
396 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:686
397 msgid "get enable network flag"
398 msgstr "verkrijg netwerk aanzetten vlag"
399
400 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:501
401 msgid "get the search path"
402 msgstr "verkrijg het zoek pad"
403
404 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:571
405 msgid "get PID of qemu subprocess"
406 msgstr "verkrijg PID van qemu sub-proces"
407
408 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:491
409 msgid "get the qemu binary"
410 msgstr "verkrijg het qemu binaire bestand"
411
412 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:616
413 msgid "get recovery process enabled flag"
414 msgstr "verkrijg herstel proces aanzetten vlag"
415
416 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:586
417 msgid "get SELinux enabled flag"
418 msgstr "verkrijg SELinux aanzetten vlag"
419
420 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:556
421 msgid "get the current state"
422 msgstr "verkrijg de huidige toestand"
423
424 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:596
425 msgid "get command trace enabled flag"
426 msgstr "verkrijg commando trace aanzetten vlag"
427
428 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:1891
429 msgid "get the current umask"
430 msgstr "verkrijg de huidige umask"
431
432 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:531
433 msgid "get verbose mode"
434 msgstr "verkrijg breedsprakige mode"
435
436 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1621
437 msgid "get SELinux security context"
438 msgstr "verkrijg SELinux beveiliging context"
439
440 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1396 fish/cmds.c:1401
441 msgid "list extended attributes of a file or directory"
442 msgstr "laat uitgebreide attributen zien van een bestand of map"
443
444 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:411
445 msgid "expand wildcards in command"
446 msgstr "expandeer wildcards in commando"
447
448 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1256
449 msgid "expand a wildcard path"
450 msgstr "expandeer een wildcard pad"
451
452 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1121
453 msgid "install GRUB"
454 msgstr "installeer GRUB"
455
456 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1296
457 msgid "return first 10 lines of a file"
458 msgstr "geef de eerste 10 regels van een bestand terug"
459
460 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1301
461 msgid "return first N lines of a file"
462 msgstr "geef de eerste N regels van een bestand terug"
463
464 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1171
465 msgid "dump a file in hexadecimal"
466 msgstr "dump een bestand in hexadecimaal"
467
468 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:416
469 msgid "edit with a hex editor"
470 msgstr ""
471
472 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:1796
473 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
474 msgstr "laat de inhoud van een enkel bestand in een initrd zien"
475
476 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1331
477 msgid "list files in an initrd"
478 msgstr "laat bestanden in een initrd zien"
479
480 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1591
481 msgid "add an inotify watch"
482 msgstr "voeg een inotify bewaker toe"
483
484 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:1611
485 msgid "close the inotify handle"
486 msgstr "sluit de inotify hendel"
487
488 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1606
489 msgid "return list of watched files that had events"
490 msgstr "geef lijst terug van bewaakte bestanden met gebeurtenissen"
491
492 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1586
493 msgid "create an inotify handle"
494 msgstr "maak een inotify hendel aan"
495
496 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:1601
497 msgid "return list of inotify events"
498 msgstr "geef een lijst van inotify gebeurtenissen terug"
499
500 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1596
501 msgid "remove an inotify watch"
502 msgstr "verwijder een inotify bewaker"
503
504 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:646
505 msgid "get architecture of inspected operating system"
506 msgstr "verkrijg architectuur van geïnspecteerd besturingssysteem"
507
508 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:651
509 msgid "get distro of inspected operating system"
510 msgstr "verkrijg distributie van geïnspecteerd besturingssysteem"
511
512 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:676
513 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
514 msgstr ""
515 "verkrijg bestandssystemen geassocieerd met geïnspecteerd besturingssysteem"
516
517 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:656
518 msgid "get major version of inspected operating system"
519 msgstr "verkrijg major versie van geïnspecteerd besturingssysteem"
520
521 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:661
522 msgid "get minor version of inspected operating system"
523 msgstr "verkrijg minor versie van geïnspecteerd besturingssysteem"
524
525 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:671
526 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
527 msgstr "verkrijg aankoppel punten van geïnspecteerd besturingssysteem"
528
529 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:666
530 msgid "get product name of inspected operating system"
531 msgstr "verkrijg prouct naam van geïnspecteerd besturingssysteem"
532
533 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:641
534 msgid "get type of inspected operating system"
535 msgstr "verkrijg type van geïnspecteerd besturingssysteem"
536
537 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:636
538 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
539 msgstr "inspecteer schijf en geef lijst van gevonden besturingssystemen terug"
540
541 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:2031
542 #, fuzzy
543 msgid "test if block device"
544 msgstr "laat de blok apparaten zien"
545
546 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:551
547 msgid "is busy processing a command"
548 msgstr "is bezig met het verwerken van een commando"
549
550 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:2026
551 #, fuzzy
552 msgid "test if character device"
553 msgstr "maak blok, karakter, of FIFO apparaten"
554
555 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:541
556 msgid "is in configuration state"
557 msgstr "is in de configuratie toestand"
558
559 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:881
560 #, fuzzy
561 msgid "test if a directory"
562 msgstr "maak een map aan"
563
564 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:2036
565 #, fuzzy
566 msgid "test if FIFO (named pipe)"
567 msgstr "maak een FIFO (benoemde pipe)"
568
569 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:876
570 msgid "test if a regular file"
571 msgstr ""
572
573 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:546
574 msgid "is launching subprocess"
575 msgstr "lanceert een sub-proces"
576
577 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:2011
578 msgid "test if device is a logical volume"
579 msgstr "test of het apparaat een logische volume is"
580
581 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:536
582 msgid "is ready to accept commands"
583 msgstr "is klaar om commando's te accepteren"
584
585 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:2046
586 #, fuzzy
587 msgid "test if socket"
588 msgstr "schrijven naar daemon socket"
589
590 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:2041
591 #, fuzzy
592 msgid "test if symbolic link"
593 msgstr "maak een symbolische link aan"
594
595 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:461
596 msgid "kill the qemu subprocess"
597 msgstr "schiet de qemu sub-processen af"
598
599 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:456
600 msgid "launch the qemu subprocess"
601 msgstr "lanceer het qemu sub-proces"
602
603 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:421
604 #, fuzzy
605 msgid "change working directory"
606 msgstr "verander locale map"
607
608 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:726
609 msgid "list the block devices"
610 msgstr "laat de blok apparaten zien"
611
612 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:691
613 #, fuzzy
614 msgid "list filesystems"
615 msgstr "  Bestandssystemen:\n"
616
617 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:731
618 msgid "list the partitions"
619 msgstr "laat de partities zien"
620
621 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:716
622 msgid "list the files in a directory (long format)"
623 msgstr "laat de bestanden in een map zien (lang formaat)"
624
625 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1511 fish/cmds.c:1516
626 msgid "create a hard link"
627 msgstr "maak een harde link aan"
628
629 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1526
630 msgid "create a symbolic link"
631 msgstr "maak een symbolische link aan"
632
633 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1416 fish/cmds.c:1421
634 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
635 msgstr "verwijder uitgebreide attribuut van een bestand of map"
636
637 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:721
638 msgid "list the files in a directory"
639 msgstr "laat de bestanden in een map zien"
640
641 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1406 fish/cmds.c:1411
642 msgid "set extended attribute of a file or directory"
643 msgstr "stel uitgebreide attribuut van een bestand of map in"
644
645 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:956
646 msgid "get file information for a symbolic link"
647 msgstr "verkrijg bestand informatie voor een symbolische link"
648
649 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1711
650 msgid "lstat on multiple files"
651 msgstr "lstat op meerdere bestanden"
652
653 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:2001
654 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
655 msgstr "voeg een sleutel toe aan een LUKS versleuteld apparaat"
656
657 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1986
658 msgid "close a LUKS device"
659 msgstr "sluit een LUKS apparaat"
660
661 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1991 fish/cmds.c:1996
662 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
663 msgstr "formatteer een blok apparaat als een LUKS versleuteld apparaat"
664
665 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:2006
666 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
667 msgstr "verwijder een sleutel toe van een LUKS versleuteld apparaat"
668
669 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1976
670 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
671 msgstr "open een LUKS versleuteld blok apparaat"
672
673 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1981
674 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
675 msgstr "open een LUKS versleuteld blok alleen-lezen apparaat"
676
677 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:896
678 msgid "create an LVM logical volume"
679 msgstr "maak een LVM logische volume aan"
680
681 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1971
682 msgid "clear LVM device filter"
683 msgstr "wis LVM apparaat filter"
684
685 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:931
686 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
687 msgstr "verwijder alle LVM LV's, VG's en PV's"
688
689 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1966
690 msgid "set LVM device filter"
691 msgstr "stel LVM apparaat filter in"
692
693 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1076
694 msgid "remove an LVM logical volume"
695 msgstr "verwijder een LVM logische volume"
696
697 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1786
698 msgid "rename an LVM logical volume"
699 msgstr "hernoem een LVM logische volume"
700
701 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1216
702 msgid "resize an LVM logical volume"
703 msgstr "verander grootte van een LVM logische volume"
704
705 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1881
706 msgid "expand an LV to fill free space"
707 msgstr "expandeer een LV om vrije ruimte te vullen"
708
709 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:746 fish/cmds.c:761
710 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
711 msgstr "laat de LVM logische volumes (LV's) zien"
712
713 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1811
714 msgid "get the UUID of a logical volume"
715 msgstr "verkrijg de UUID van een logische volume"
716
717 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1716
718 msgid "lgetxattr on multiple files"
719 msgstr "lgetxattr op meerdere bestanden"
720
721 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:426
722 #, fuzzy
723 msgid "open the manual"
724 msgstr "lees de manual"
725
726 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:851
727 msgid "create a directory"
728 msgstr "maak een map aan"
729
730 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1701
731 msgid "create a directory with a particular mode"
732 msgstr "maak een map aan met een bepaalde mode"
733
734 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:856
735 msgid "create a directory and parents"
736 msgstr "maak en map en ouders aan"
737
738 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1276
739 msgid "create a temporary directory"
740 msgstr "maak een tijdelijke map aan"
741
742 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1646
743 #: fish/cmds.c:1651 fish/cmds.c:1656
744 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
745 msgstr "maak een ext2/3/4 bestandssysteem met extern journaal"
746
747 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1631
748 msgid "make ext2/3/4 external journal"
749 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal"
750
751 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1636
752 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
753 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal met label"
754
755 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1641
756 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
757 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal met UUID"
758
759 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1361
760 msgid "make FIFO (named pipe)"
761 msgstr "maak een FIFO (benoemde pipe)"
762
763 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:901
764 msgid "make a filesystem"
765 msgstr "maak een bestandssysteem"
766
767 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1626
768 msgid "make a filesystem with block size"
769 msgstr "maak een bestandssysteem met blok grootte"
770
771 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1431
772 msgid "create a mountpoint"
773 msgstr "maak een aankoppel punt aan"
774
775 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1356
776 msgid "make block, character or FIFO devices"
777 msgstr "maak blok, karakter, of FIFO apparaten"
778
779 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1366
780 msgid "make block device node"
781 msgstr "maak een blok apparaat node"
782
783 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1371
784 msgid "make char device node"
785 msgstr "maak een karakter apparaat node"
786
787 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1341
788 msgid "create a swap partition"
789 msgstr "maak een swap partitie aan"
790
791 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1346
792 msgid "create a swap partition with a label"
793 msgstr "maak een swap partitie met een label aan"
794
795 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1351
796 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
797 msgstr "maak een swap partitie met een expliciete UUID aan"
798
799 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1581
800 msgid "create a swap file"
801 msgstr "maak een swap bestand aan"
802
803 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1661
804 msgid "load a kernel module"
805 msgstr "laad een kernel module"
806
807 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:431
808 #, fuzzy
809 msgid "view a file"
810 msgstr "verplaats een bestand"
811
812 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:696
813 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
814 msgstr "koppel een gast schijf aan op een plaats in het bestandssysteem"
815
816 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1336
817 msgid "mount a file using the loop device"
818 msgstr "koppel een bestand aan met het loop apparaat"
819
820 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1061
821 msgid "mount a guest disk with mount options"
822 msgstr "koppel een gast schijf aan met aankoppel opties"
823
824 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1056
825 msgid "mount a guest disk, read-only"
826 msgstr "koppel een gast schijf alleen-lezen aan"
827
828 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1066
829 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
830 msgstr "koppel een gast schijf aan met aankoppel opties en vfstype"
831
832 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1426
833 msgid "show mountpoints"
834 msgstr "laat aankoppel punten zien"
835
836 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:921
837 msgid "show mounted filesystems"
838 msgstr "laat aangekoppelde bestandssystemen zien"
839
840 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1136
841 msgid "move a file"
842 msgstr "verplaats een bestand"
843
844 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1241
845 msgid "probe NTFS volume"
846 msgstr "onderzoek NTFS volume"
847
848 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1846
849 msgid "resize an NTFS filesystem"
850 msgstr "verander grootte van een NTFS bestandssysteem"
851
852 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1941
853 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
854 msgstr "verander grootte van een NTFS bestandssysteem (met grootte)"
855
856 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1736
857 msgid "add a partition to the device"
858 msgstr "voeg een partiie toe aan een apparaat"
859
860 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1856
861 msgid "delete a partition"
862 msgstr "verwijder een partitie"
863
864 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1741
865 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
866 msgstr "partitioneer gehele schijf met een enkele primaire partitie"
867
868 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1861
869 msgid "return true if a partition is bootable"
870 msgstr "geef waar terug als een partitie opstartbaar is"
871
872 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1866
873 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
874 msgstr "verkrijg het MBR type byte (ID byte) van een partitie"
875
876 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1761
877 msgid "get the partition table type"
878 msgstr "verkrijg het partitie abel type"
879
880 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1731
881 msgid "create an empty partition table"
882 msgstr "maak een lege partitie tabel aan"
883
884 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1756
885 msgid "list partitions on a device"
886 msgstr "laat partities op een apparaat zien"
887
888 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1746
889 msgid "make a partition bootable"
890 msgstr "maak een partitie opstartbaar"
891
892 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1871
893 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
894 msgstr "stel het MBR type byte (ID byte) van een partitie in"
895
896 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1751
897 msgid "set partition name"
898 msgstr "stel partitie naam in"
899
900 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:2051
901 #, fuzzy
902 msgid "convert partition name to device name"
903 msgstr "maak partities aan op een blok apparaat"
904
905 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1151
906 msgid "ping the guest daemon"
907 msgstr "ping de gast daemon"
908
909 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1726
910 msgid "read part of a file"
911 msgstr "lees deel van een bestand"
912
913 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:886
914 msgid "create an LVM physical volume"
915 msgstr "maak een LVM fysieke volume aan"
916
917 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1086
918 msgid "remove an LVM physical volume"
919 msgstr "verwijder een LVM fysieke volume"
920
921 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1181
922 msgid "resize an LVM physical volume"
923 msgstr "verander grootte van een LVM fysieke volume"
924
925 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1936
926 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
927 msgstr "verander grootte van een LVM fysieke volume (met grootte)"
928
929 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:736 fish/cmds.c:751
930 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
931 msgstr "laat de LVM fysieke (PV's) zien"
932
933 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:1801
934 msgid "get the UUID of a physical volume"
935 msgstr "verkrijg de UUID van een fysieke volume"
936
937 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:1926
938 msgid "write to part of a file"
939 msgstr "schrijf naar deel van een bestand"
940
941 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:2066
942 #, fuzzy
943 msgid "write to part of a device"
944 msgstr "schrijf naar deel van een bestand"
945
946 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1441
947 msgid "read a file"
948 msgstr "lees een bestand"
949
950 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:766
951 msgid "read file as lines"
952 msgstr "lees een bestand als regels"
953
954 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1381
955 msgid "read directories entries"
956 msgstr "lees map ingangen"
957
958 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1531
959 msgid "read the target of a symbolic link"
960 msgstr "lees het doel van een symbolische link"
961
962 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1721
963 msgid "readlink on multiple files"
964 msgstr "readlink op meerdere bestanden"
965
966 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1506
967 msgid "canonicalized absolute pathname"
968 msgstr "gezaghebbende absolute pad naam"
969
970 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:436
971 msgid "close and reopen libguestfs handle"
972 msgstr "sluit en open libguestfs hendel"
973
974 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1221
975 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
976 msgstr "verander grootte van een ext2, ext3 of ext4 bestandssysteem"
977
978 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1931
979 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
980 msgstr ""
981 "verander grootte van een ext2, ext3 of ext4 bestandssysteem (met grootte)"
982
983 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:836
984 msgid "remove a file"
985 msgstr "verwijder een bestand"
986
987 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:846
988 msgid "remove a file or directory recursively"
989 msgstr "verwijder een bestand of map recursief"
990
991 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:841
992 msgid "remove a directory"
993 msgstr "verwijder een map"
994
995 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1436
996 msgid "remove a mountpoint"
997 msgstr "verwijder een aankoppel punt"
998
999 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1261
1000 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1001 msgstr "boen (veilig schoonmaken) een apparaat"
1002
1003 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1266
1004 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1005 msgstr "boen (veilig schoonmaken) een bestand"
1006
1007 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1271
1008 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1009 msgstr "boen (veilig schoonmaken) vrije ruimte"
1010
1011 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:506
1012 msgid "add options to kernel command line"
1013 msgstr "voeg opties toe aan kernel commando regel"
1014
1015 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:516
1016 msgid "set autosync mode"
1017 msgstr "stel autosync mode in"
1018
1019 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:601
1020 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1021 msgstr "zet directe apparaat mode aan of uit"
1022
1023 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:1091
1024 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1025 msgstr "stel het ext2/3/4 bestandssysteem label in"
1026
1027 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1101
1028 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1029 msgstr "stel het ext2/3/4 bestandssysteem UUID in"
1030
1031 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:561
1032 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1033 msgstr "stel geheugen toegekend aan het qemu sub-proces in"
1034
1035 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:681
1036 msgid "set enable network flag"
1037 msgstr "stel netwerk aanzetten vlag in"
1038
1039 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:496
1040 msgid "set the search path"
1041 msgstr "stel het zoek pad in"
1042
1043 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:486
1044 msgid "set the qemu binary"
1045 msgstr "stel het qemu binaire bestand in"
1046
1047 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:611
1048 msgid "enable or disable the recovery process"
1049 msgstr "zet het herstel proces aan of uit"
1050
1051 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:581
1052 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1053 msgstr "zet SELinux aan of uit bij opstarten van het toestel"
1054
1055 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:591
1056 msgid "enable or disable command traces"
1057 msgstr "zet commando traces aan of uit"
1058
1059 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:526
1060 msgid "set verbose mode"
1061 msgstr "stel breedsprakige mode in"
1062
1063 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1616
1064 msgid "set SELinux security context"
1065 msgstr "stel SELinux beveiliging context in"
1066
1067 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:906 fish/cmds.c:1386
1068 msgid "create partitions on a block device"
1069 msgstr "maak partities aan op een blok apparaat"
1070
1071 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1186
1072 msgid "modify a single partition on a block device"
1073 msgstr "verander een enkele partitie op een blok apparaat"
1074
1075 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1201
1076 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1077 msgstr "laat de schijf geometrie van de partitie tabel zien"
1078
1079 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1196
1080 msgid "display the kernel geometry"
1081 msgstr "laat de kernel geometrie zien"
1082
1083 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1191
1084 msgid "display the partition table"
1085 msgstr "laat de partitie tabel zien"
1086
1087 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1246
1088 msgid "run a command via the shell"
1089 msgstr "voer een commando uit via de shell"
1090
1091 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1251
1092 msgid "run a command via the shell returning lines"
1093 msgstr "voer een commando uit via de shell met het teruggeven van regels"
1094
1095 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1236
1096 msgid "sleep for some seconds"
1097 msgstr "slaap gedurende een paar seconden"
1098
1099 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:441
1100 #, fuzzy
1101 msgid "create a sparse disk image and add"
1102 msgstr "wijs een sparse image bestand toe"
1103
1104 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:951
1105 msgid "get file information"
1106 msgstr "verkrijg bestand informatie"
1107
1108 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:961
1109 msgid "get file system statistics"
1110 msgstr "verkrijg bestandssysteem statistieken"
1111
1112 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:1161 fish/cmds.c:1166
1113 msgid "print the printable strings in a file"
1114 msgstr "druk de afdrukbare tekenreeksen ad in een bestand"
1115
1116 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:446
1117 msgid "list supported groups of commands"
1118 msgstr "laat ondersteunde groep commando's zien"
1119
1120 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:1546
1121 msgid "disable swap on device"
1122 msgstr "zet swap op een apparaat uit"
1123
1124 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:1556
1125 msgid "disable swap on file"
1126 msgstr "zet swap op een bestand uit"
1127
1128 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:1566
1129 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1130 msgstr "zet swap op een gelabelde swap partitie uit"
1131
1132 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1576
1133 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1134 msgstr "zet swap op swap partitie volgens UUID uit"
1135
1136 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1541
1137 msgid "enable swap on device"
1138 msgstr "zet swap op een apparaat aan"
1139
1140 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1551
1141 msgid "enable swap on file"
1142 msgstr "zet swap op een bestand aan"
1143
1144 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1561
1145 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1146 msgstr "zet swap op een gelabelde swap partitie aan"
1147
1148 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1571
1149 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1150 msgstr "zet swap op swap partitie volgens UUID aan"
1151
1152 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:701
1153 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1154 msgstr ""
1155 "synchroniseer schijven, schrijven wordt doorgespoeld naar het schijf image"
1156
1157 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1306
1158 msgid "return last 10 lines of a file"
1159 msgstr "geef de laatste 10 regels van een bestand terug"
1160
1161 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1311
1162 msgid "return last N lines of a file"
1163 msgstr "geef de laatste N regels van een bestand terug"
1164
1165 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1036
1166 msgid "unpack tarfile to directory"
1167 msgstr "tar bestand uitpakken naar map"
1168
1169 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1041
1170 msgid "pack directory into tarfile"
1171 msgstr "map inpakken in tar bestand"
1172
1173 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1046 fish/cmds.c:1836
1174 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1175 msgstr "gecomprimeerde tar bal uitpakken naar map"
1176
1177 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1051 fish/cmds.c:1841
1178 msgid "pack directory into compressed tarball"
1179 msgstr "map inpakken in gecomprimeerde tar bal"
1180
1181 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:451
1182 #, fuzzy
1183 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1184 msgstr "meet de tijd nodig voor uitvoeren van commando"
1185
1186 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:706
1187 msgid "update file timestamps or create a new file"
1188 msgstr "vernieuw tijd stempels of maak een nieuw bestand aan"
1189
1190 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:1686
1191 msgid "truncate a file to zero size"
1192 msgstr "kap een bestand af op grootte nul"
1193
1194 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:1691
1195 msgid "truncate a file to a particular size"
1196 msgstr "kap een bestand af op een bepaalde grootte"
1197
1198 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:966
1199 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1200 msgstr "verkrijg ext2/ext3/ext4 super-blok details"
1201
1202 #: fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1376
1203 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1204 msgstr "stel bestande mode aanmaak masker (umask) in"
1205
1206 #: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:916
1207 msgid "unmount a filesystem"
1208 msgstr "koppel een bestandssysteem af"
1209
1210 #: fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:926
1211 msgid "unmount all filesystems"
1212 msgstr "koppel alle bestandssystemen af"
1213
1214 #: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:1021
1215 msgid "upload a file from the local machine"
1216 msgstr "upload een bestand van de lokale machine"
1217
1218 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:2056
1219 #, fuzzy
1220 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1221 msgstr "upload een bestand van de lokale machine"
1222
1223 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:1696
1224 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1225 msgstr "stel tijd stempel van een bestand in met nanoseconde precisie"
1226
1227 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:576
1228 msgid "get the library version number"
1229 msgstr "verkrijg het bibliotheek versie nummer"
1230
1231 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:1956
1232 msgid "get the filesystem label"
1233 msgstr "verkrijg het bestandssysteem label"
1234
1235 #: fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:1681
1236 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1237 msgstr ""
1238 "verkrijg het Linux VFS type dat correspondeert met een aangekoppeld apparaat"
1239
1240 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1961
1241 msgid "get the filesystem UUID"
1242 msgstr "verkrijg het bestandssysteem UUID"
1243
1244 #: fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:1211
1245 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1246 msgstr "activeer of de-activeer sommige volume groepen"
1247
1248 #: fish/cmds.c:355 fish/cmds.c:1206
1249 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1250 msgstr "activeer of de-activeer alle volume groepen"
1251
1252 #: fish/cmds.c:356 fish/cmds.c:891
1253 msgid "create an LVM volume group"
1254 msgstr "maak een LVM volume groep aan"
1255
1256 #: fish/cmds.c:357 fish/cmds.c:1821
1257 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1258 msgstr "verkrijg de LV UUID's van alle LV's in de volume groep"
1259
1260 #: fish/cmds.c:358 fish/cmds.c:1816
1261 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1262 msgstr "verkrijg de PV UUID's die de volume groep bevatten"
1263
1264 #: fish/cmds.c:359 fish/cmds.c:1081
1265 msgid "remove an LVM volume group"
1266 msgstr "verwijder een LVM volume groep"
1267
1268 #: fish/cmds.c:360 fish/cmds.c:1791
1269 msgid "rename an LVM volume group"
1270 msgstr "wijzig de naam van een LVM volume groep"
1271
1272 #: fish/cmds.c:361 fish/cmds.c:362 fish/cmds.c:741 fish/cmds.c:756
1273 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1274 msgstr "laat de LVM volume groepen (VG's) zien"
1275
1276 #: fish/cmds.c:363 fish/cmds.c:1851
1277 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1278 msgstr ""
1279 "opnieuw scannen voor LVM fysiwkw volumes, volume groepen en logische volumes"
1280
1281 #: fish/cmds.c:364 fish/cmds.c:1806
1282 msgid "get the UUID of a volume group"
1283 msgstr "verkrijg de UUID van een volume groep"
1284
1285 #: fish/cmds.c:365 fish/cmds.c:1291
1286 msgid "count characters in a file"
1287 msgstr "tel aantal karakters in een bestand"
1288
1289 #: fish/cmds.c:366 fish/cmds.c:1281
1290 msgid "count lines in a file"
1291 msgstr "tel aantal regels in een bestand"
1292
1293 #: fish/cmds.c:367 fish/cmds.c:1286
1294 msgid "count words in a file"
1295 msgstr "tel aantal woorden in een bestand"
1296
1297 #: fish/cmds.c:368 fish/cmds.c:1921
1298 msgid "create a new file"
1299 msgstr "maak een nieuw bestand aan"
1300
1301 #: fish/cmds.c:369 fish/cmds.c:911
1302 msgid "create a file"
1303 msgstr "maak een bestand aan"
1304
1305 #: fish/cmds.c:372 fish/cmds.c:1116
1306 msgid "write zeroes to the device"
1307 msgstr "schrijf nullen naar het apparaat"
1308
1309 #: fish/cmds.c:373 fish/cmds.c:1831
1310 msgid "write zeroes to an entire device"
1311 msgstr "schrijf nullen naar een heel apparaat"
1312
1313 #: fish/cmds.c:374 fish/cmds.c:1176
1314 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1315 msgstr "nul ongebruikte inodes en schijf blokken op ext2/3 bestandssysteem"
1316
1317 #: fish/cmds.c:377 fish/cmds.c:1391
1318 msgid "determine file type inside a compressed file"
1319 msgstr "bepaal bestand type in een gecomprimeerd bestand"
1320
1321 #: fish/cmds.c:380
1322 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1323 msgstr ""
1324 "Gebruik -h <cmd> / help <cmd> om gedetailleerde hulp voor een commando te "
1325 "tonen."
1326
1327 #: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2386
1328 #: fish/cmds.c:2401 fish/cmds.c:2417 fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2449
1329 #: fish/cmds.c:2464 fish/cmds.c:2479 fish/cmds.c:2494 fish/cmds.c:2509
1330 #: fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2537 fish/cmds.c:2552 fish/cmds.c:2566
1331 #: fish/cmds.c:2580 fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2608 fish/cmds.c:2622
1332 #: fish/cmds.c:2636 fish/cmds.c:2651 fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2697
1333 #: fish/cmds.c:2711 fish/cmds.c:2727 fish/cmds.c:2741 fish/cmds.c:2756
1334 #: fish/cmds.c:2770 fish/cmds.c:2785 fish/cmds.c:2799 fish/cmds.c:2814
1335 #: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2844 fish/cmds.c:2861 fish/cmds.c:2877
1336 #: fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2912 fish/cmds.c:2930 fish/cmds.c:2948
1337 #: fish/cmds.c:2966 fish/cmds.c:2983 fish/cmds.c:3000 fish/cmds.c:3018
1338 #: fish/cmds.c:3036 fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3068 fish/cmds.c:3082
1339 #: fish/cmds.c:3099 fish/cmds.c:3114 fish/cmds.c:3127 fish/cmds.c:3144
1340 #: fish/cmds.c:3164 fish/cmds.c:3184 fish/cmds.c:3203 fish/cmds.c:3218
1341 #: fish/cmds.c:3233 fish/cmds.c:3248 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3278
1342 #: fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3308 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3345
1343 #: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3415 fish/cmds.c:3435
1344 #: fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3472 fish/cmds.c:3489 fish/cmds.c:3507
1345 #: fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3552 fish/cmds.c:3565
1346 #: fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3634
1347 #: fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3707 fish/cmds.c:3762
1348 #: fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3800 fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3835
1349 #: fish/cmds.c:3855 fish/cmds.c:3891 fish/cmds.c:3911 fish/cmds.c:3988
1350 #: fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4039 fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4066
1351 #: fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4139
1352 #: fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4179 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4217
1353 #: fish/cmds.c:4232 fish/cmds.c:4247 fish/cmds.c:4264 fish/cmds.c:4281
1354 #: fish/cmds.c:4299 fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4350 fish/cmds.c:4367
1355 #: fish/cmds.c:4382 fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4440
1356 #: fish/cmds.c:4462 fish/cmds.c:4483 fish/cmds.c:4502 fish/cmds.c:4523
1357 #: fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4562 fish/cmds.c:4582 fish/cmds.c:4601
1358 #: fish/cmds.c:4622 fish/cmds.c:4637 fish/cmds.c:4652 fish/cmds.c:4668
1359 #: fish/cmds.c:4684 fish/cmds.c:4703 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4738
1360 #: fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:4772 fish/cmds.c:4791 fish/cmds.c:4812
1361 #: fish/cmds.c:4833 fish/cmds.c:4853 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4900
1362 #: fish/cmds.c:4914 fish/cmds.c:4936 fish/cmds.c:4957 fish/cmds.c:4978
1363 #: fish/cmds.c:4998 fish/cmds.c:5013 fish/cmds.c:5033 fish/cmds.c:5125
1364 #: fish/cmds.c:5143 fish/cmds.c:5161 fish/cmds.c:5179 fish/cmds.c:5195
1365 #: fish/cmds.c:5214 fish/cmds.c:5248 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5283
1366 #: fish/cmds.c:5298 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5368
1367 #: fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5406 fish/cmds.c:5421 fish/cmds.c:5438
1368 #: fish/cmds.c:5455 fish/cmds.c:5475 fish/cmds.c:5494 fish/cmds.c:5513
1369 #: fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5553 fish/cmds.c:5592 fish/cmds.c:5613
1370 #: fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5682 fish/cmds.c:5701
1371 #: fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5742 fish/cmds.c:5758 fish/cmds.c:5775
1372 #: fish/cmds.c:5794 fish/cmds.c:5869 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5985
1373 #: fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6115 fish/cmds.c:6134
1374 #: fish/cmds.c:6155 fish/cmds.c:6175 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6239
1375 #: fish/cmds.c:6278 fish/cmds.c:6297 fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6330
1376 #: fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6361 fish/cmds.c:6386 fish/cmds.c:6408
1377 #: fish/cmds.c:6430 fish/cmds.c:6452 fish/cmds.c:6474 fish/cmds.c:6496
1378 #: fish/cmds.c:6518 fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:6562 fish/cmds.c:6584
1379 #: fish/cmds.c:6606 fish/cmds.c:6628 fish/cmds.c:6649 fish/cmds.c:6670
1380 #: fish/cmds.c:6689 fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6745
1381 #: fish/cmds.c:6766 fish/cmds.c:6802 fish/cmds.c:6817 fish/cmds.c:6832
1382 #: fish/cmds.c:6849 fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6896
1383 #: fish/cmds.c:6911 fish/cmds.c:6926 fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6977
1384 #: fish/cmds.c:7015 fish/cmds.c:7047 fish/cmds.c:7062 fish/cmds.c:7077
1385 #: fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7104 fish/cmds.c:7122 fish/cmds.c:7158
1386 #: fish/cmds.c:7194 fish/cmds.c:7231 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7308
1387 #: fish/cmds.c:7347 fish/cmds.c:7383 fish/cmds.c:7398 fish/cmds.c:7419
1388 #: fish/cmds.c:7439 fish/cmds.c:7459 fish/cmds.c:7477 fish/cmds.c:7495
1389 #: fish/cmds.c:7529 fish/cmds.c:7599 fish/cmds.c:7637 fish/cmds.c:7693
1390 #: fish/cmds.c:7717 fish/cmds.c:7741 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7824
1391 #: fish/cmds.c:7843 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7904 fish/cmds.c:7941
1392 #: fish/cmds.c:7976 fish/cmds.c:7994 fish/cmds.c:8014 fish/cmds.c:8069
1393 #: fish/cmds.c:8087 fish/cmds.c:8107 fish/cmds.c:8127 fish/cmds.c:8144
1394 #: fish/cmds.c:8162 fish/cmds.c:8187 fish/cmds.c:8205 fish/cmds.c:8223
1395 #: fish/cmds.c:8241 fish/cmds.c:8259 fish/cmds.c:8279 fish/cmds.c:8312
1396 #: fish/cmds.c:8328 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8369 fish/cmds.c:8383
1397 #: fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8469 fish/cmds.c:8507
1398 #: fish/cmds.c:8561 fish/cmds.c:8581 fish/cmds.c:8615 fish/cmds.c:8629
1399 #: fish/cmds.c:8646 fish/cmds.c:8684 fish/cmds.c:8705 fish/cmds.c:8727
1400 #: fish/cmds.c:8750 fish/cmds.c:8789 fish/cmds.c:8812 fish/cmds.c:8848
1401 #: fish/cmds.c:8877 fish/cmds.c:8906 fish/cmds.c:8933 fish/cmds.c:8950
1402 #: fish/cmds.c:8980 fish/cmds.c:8998 fish/cmds.c:9016 fish/cmds.c:9032
1403 #: fish/cmds.c:9047 fish/cmds.c:9068 fish/cmds.c:9087 fish/cmds.c:9104
1404 #: fish/cmds.c:9144 fish/cmds.c:9185 fish/cmds.c:9227 fish/cmds.c:9264
1405 #: fish/cmds.c:9281 fish/cmds.c:9299 fish/cmds.c:9317 fish/cmds.c:9336
1406 #: fish/cmds.c:9355 fish/cmds.c:9374 fish/cmds.c:9393 fish/cmds.c:9412
1407 #: fish/cmds.c:9432 fish/cmds.c:9468 fish/cmds.c:9517
1408 #, c-format
1409 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1410 msgstr "%s moet %d parameter(s) hebben\n"
1411
1412 #: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2387
1413 #: fish/cmds.c:2402 fish/cmds.c:2418 fish/cmds.c:2435 fish/cmds.c:2450
1414 #: fish/cmds.c:2465 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2495 fish/cmds.c:2510
1415 #: fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2538 fish/cmds.c:2553 fish/cmds.c:2567
1416 #: fish/cmds.c:2581 fish/cmds.c:2595 fish/cmds.c:2609 fish/cmds.c:2623
1417 #: fish/cmds.c:2637 fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2698
1418 #: fish/cmds.c:2712 fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:2742 fish/cmds.c:2757
1419 #: fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2800 fish/cmds.c:2815
1420 #: fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:2845 fish/cmds.c:2862 fish/cmds.c:2878
1421 #: fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2913 fish/cmds.c:2931 fish/cmds.c:2949
1422 #: fish/cmds.c:2967 fish/cmds.c:2984 fish/cmds.c:3001 fish/cmds.c:3019
1423 #: fish/cmds.c:3037 fish/cmds.c:3055 fish/cmds.c:3069 fish/cmds.c:3083
1424 #: fish/cmds.c:3100 fish/cmds.c:3115 fish/cmds.c:3128 fish/cmds.c:3145
1425 #: fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3204 fish/cmds.c:3219
1426 #: fish/cmds.c:3234 fish/cmds.c:3249 fish/cmds.c:3264 fish/cmds.c:3279
1427 #: fish/cmds.c:3294 fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3325 fish/cmds.c:3346
1428 #: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3436
1429 #: fish/cmds.c:3455 fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3490 fish/cmds.c:3508
1430 #: fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3541 fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3566
1431 #: fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3635
1432 #: fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3708 fish/cmds.c:3763
1433 #: fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3801 fish/cmds.c:3820 fish/cmds.c:3836
1434 #: fish/cmds.c:3856 fish/cmds.c:3892 fish/cmds.c:3912 fish/cmds.c:3989
1435 #: fish/cmds.c:4026 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4055 fish/cmds.c:4067
1436 #: fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4120 fish/cmds.c:4140
1437 #: fish/cmds.c:4160 fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4200 fish/cmds.c:4218
1438 #: fish/cmds.c:4233 fish/cmds.c:4248 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4282
1439 #: fish/cmds.c:4300 fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4351 fish/cmds.c:4368
1440 #: fish/cmds.c:4383 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4420 fish/cmds.c:4441
1441 #: fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4484 fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4524
1442 #: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4583 fish/cmds.c:4602
1443 #: fish/cmds.c:4623 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4669
1444 #: fish/cmds.c:4685 fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4720 fish/cmds.c:4739
1445 #: fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4773 fish/cmds.c:4792 fish/cmds.c:4813
1446 #: fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4854 fish/cmds.c:4886 fish/cmds.c:4901
1447 #: fish/cmds.c:4915 fish/cmds.c:4937 fish/cmds.c:4958 fish/cmds.c:4979
1448 #: fish/cmds.c:4999 fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5034 fish/cmds.c:5126
1449 #: fish/cmds.c:5144 fish/cmds.c:5162 fish/cmds.c:5180 fish/cmds.c:5196
1450 #: fish/cmds.c:5215 fish/cmds.c:5249 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5284
1451 #: fish/cmds.c:5299 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5369
1452 #: fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5407 fish/cmds.c:5422 fish/cmds.c:5439
1453 #: fish/cmds.c:5456 fish/cmds.c:5476 fish/cmds.c:5495 fish/cmds.c:5514
1454 #: fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5554 fish/cmds.c:5593 fish/cmds.c:5614
1455 #: fish/cmds.c:5652 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5683 fish/cmds.c:5702
1456 #: fish/cmds.c:5723 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5759 fish/cmds.c:5776
1457 #: fish/cmds.c:5795 fish/cmds.c:5870 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5986
1458 #: fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6095 fish/cmds.c:6116 fish/cmds.c:6135
1459 #: fish/cmds.c:6156 fish/cmds.c:6176 fish/cmds.c:6199 fish/cmds.c:6240
1460 #: fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6331
1461 #: fish/cmds.c:6346 fish/cmds.c:6362 fish/cmds.c:6387 fish/cmds.c:6409
1462 #: fish/cmds.c:6431 fish/cmds.c:6453 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6497
1463 #: fish/cmds.c:6519 fish/cmds.c:6541 fish/cmds.c:6563 fish/cmds.c:6585
1464 #: fish/cmds.c:6607 fish/cmds.c:6629 fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6671
1465 #: fish/cmds.c:6690 fish/cmds.c:6709 fish/cmds.c:6728 fish/cmds.c:6746
1466 #: fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6818 fish/cmds.c:6833
1467 #: fish/cmds.c:6850 fish/cmds.c:6867 fish/cmds.c:6882 fish/cmds.c:6897
1468 #: fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6927 fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6978
1469 #: fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7048 fish/cmds.c:7063 fish/cmds.c:7078
1470 #: fish/cmds.c:7091 fish/cmds.c:7105 fish/cmds.c:7123 fish/cmds.c:7159
1471 #: fish/cmds.c:7195 fish/cmds.c:7232 fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7309
1472 #: fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7384 fish/cmds.c:7399 fish/cmds.c:7420
1473 #: fish/cmds.c:7440 fish/cmds.c:7460 fish/cmds.c:7478 fish/cmds.c:7496
1474 #: fish/cmds.c:7530 fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7638 fish/cmds.c:7694
1475 #: fish/cmds.c:7718 fish/cmds.c:7742 fish/cmds.c:7768 fish/cmds.c:7825
1476 #: fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7905 fish/cmds.c:7942
1477 #: fish/cmds.c:7977 fish/cmds.c:7995 fish/cmds.c:8015 fish/cmds.c:8070
1478 #: fish/cmds.c:8088 fish/cmds.c:8108 fish/cmds.c:8128 fish/cmds.c:8145
1479 #: fish/cmds.c:8163 fish/cmds.c:8188 fish/cmds.c:8206 fish/cmds.c:8224
1480 #: fish/cmds.c:8242 fish/cmds.c:8260 fish/cmds.c:8280 fish/cmds.c:8313
1481 #: fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8350 fish/cmds.c:8370 fish/cmds.c:8384
1482 #: fish/cmds.c:8398 fish/cmds.c:8433 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8508
1483 #: fish/cmds.c:8562 fish/cmds.c:8582 fish/cmds.c:8616 fish/cmds.c:8630
1484 #: fish/cmds.c:8647 fish/cmds.c:8685 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8728
1485 #: fish/cmds.c:8751 fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8813 fish/cmds.c:8849
1486 #: fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8907 fish/cmds.c:8934 fish/cmds.c:8951
1487 #: fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:8999 fish/cmds.c:9017 fish/cmds.c:9033
1488 #: fish/cmds.c:9048 fish/cmds.c:9069 fish/cmds.c:9088 fish/cmds.c:9105
1489 #: fish/cmds.c:9145 fish/cmds.c:9186 fish/cmds.c:9228 fish/cmds.c:9265
1490 #: fish/cmds.c:9282 fish/cmds.c:9300 fish/cmds.c:9318 fish/cmds.c:9337
1491 #: fish/cmds.c:9356 fish/cmds.c:9375 fish/cmds.c:9394 fish/cmds.c:9413
1492 #: fish/cmds.c:9433 fish/cmds.c:9469 fish/cmds.c:9518
1493 #, c-format
1494 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1495 msgstr "type 'help %s' voor hulp over %s\n"
1496
1497 #: fish/cmds.c:2663 fish/cmds.c:3359 fish/cmds.c:3681 fish/cmds.c:3719
1498 #: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3869 fish/cmds.c:3924 fish/cmds.c:3943
1499 #: fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4865
1500 #: fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5103
1501 #: fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5565 fish/cmds.c:5625
1502 #: fish/cmds.c:5806 fish/cmds.c:5825 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5881
1503 #: fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5939 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5997
1504 #: fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6212
1505 #: fish/cmds.c:6253 fish/cmds.c:6780 fish/cmds.c:6955 fish/cmds.c:6991
1506 #: fish/cmds.c:7027 fish/cmds.c:7135 fish/cmds.c:7170 fish/cmds.c:7206
1507 #: fish/cmds.c:7243 fish/cmds.c:7282 fish/cmds.c:7321 fish/cmds.c:7360
1508 #: fish/cmds.c:7509 fish/cmds.c:7543 fish/cmds.c:7556 fish/cmds.c:7569
1509 #: fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7613 fish/cmds.c:7649 fish/cmds.c:7668
1510 #: fish/cmds.c:7781 fish/cmds.c:7800 fish/cmds.c:7857 fish/cmds.c:7870
1511 #: fish/cmds.c:7917 fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:8026 fish/cmds.c:8045
1512 #: fish/cmds.c:8295 fish/cmds.c:8410 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8482
1513 #: fish/cmds.c:8520 fish/cmds.c:8539 fish/cmds.c:8594 fish/cmds.c:8661
1514 #: fish/cmds.c:8763 fish/cmds.c:8829 fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8890
1515 #: fish/cmds.c:8919 fish/cmds.c:8964 fish/cmds.c:9119 fish/cmds.c:9159
1516 #: fish/cmds.c:9202 fish/cmds.c:9242 fish/cmds.c:9448 fish/cmds.c:9484
1517 #: fish/cmds.c:9497 fish/cmds.c:9533
1518 #, c-format
1519 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1520 msgstr "%s: %s: ongeldige geheel getal paramter (%s gaf %d terug)\n"
1521
1522 #: fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3687 fish/cmds.c:3725
1523 #: fish/cmds.c:3744 fish/cmds.c:3875 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3949
1524 #: fish/cmds.c:3968 fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4871
1525 #: fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5071 fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5109
1526 #: fish/cmds.c:5233 fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5571 fish/cmds.c:5631
1527 #: fish/cmds.c:5812 fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5850 fish/cmds.c:5887
1528 #: fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5945 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6003
1529 #: fish/cmds.c:6022 fish/cmds.c:6041 fish/cmds.c:6077 fish/cmds.c:6218
1530 #: fish/cmds.c:6259 fish/cmds.c:6786 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6997
1531 #: fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7141 fish/cmds.c:7176 fish/cmds.c:7212
1532 #: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7288 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7366
1533 #: fish/cmds.c:7619 fish/cmds.c:7655 fish/cmds.c:7674 fish/cmds.c:7787
1534 #: fish/cmds.c:7923 fish/cmds.c:7960 fish/cmds.c:8032 fish/cmds.c:8051
1535 #: fish/cmds.c:8416 fish/cmds.c:8451 fish/cmds.c:8488 fish/cmds.c:8526
1536 #: fish/cmds.c:8545 fish/cmds.c:8600 fish/cmds.c:8667 fish/cmds.c:8769
1537 #: fish/cmds.c:9125 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9208 fish/cmds.c:9248
1538 #, c-format
1539 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1540 msgstr "%s: %s: geheel getal ligt buiten de reeks\n"
1541
1542 #: fish/cmds.c:10559
1543 #, c-format
1544 msgid "%s: unknown command\n"
1545 msgstr "%s: onbekend commando\n"
1546
1547 #: fish/copy.c:40
1548 #, c-format
1549 msgid ""
1550 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1556 msgstr "laat de bestanden in een map zien"
1557
1558 #: fish/copy.c:138
1559 #, c-format
1560 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: fish/copy.c:183
1564 #, c-format
1565 msgid ""
1566 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1567 "image\n"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: fish/copy.c:224
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1573 msgstr "kopieer een bestand of map recursief"
1574
1575 #: fish/edit.c:44
1576 #, c-format
1577 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1578 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' om een bestand te bewerken\n"
1579
1580 #: fish/fish.c:113 fuse/guestmount.c:880
1581 #, c-format
1582 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1583 msgstr "Probeer `%s --help' voor meer informatie\n"
1584
1585 #: fish/fish.c:117
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid ""
1588 "%s: guest filesystem shell\n"
1589 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1590 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1591 "Usage:\n"
1592 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1593 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1594 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1595 "or for interactive use:\n"
1596 "  %s\n"
1597 "or from a shell script:\n"
1598 "  %s <<EOF\n"
1599 "  cmd\n"
1600 "  ...\n"
1601 "  EOF\n"
1602 "Options:\n"
1603 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1604 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1605 "  -a|--add image       Add image\n"
1606 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1607 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1608 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1609 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1610 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1611 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1612 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1613 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1614 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1615 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1616 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1617 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1618 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1619 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1620 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1621 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1622 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1623 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1624 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1625 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1626 msgstr ""
1627 "%s: gast bestandssysteem shell\n"
1628 "%s laat je virtuele machine bestandssystemen bewerken\n"
1629 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1630 "Gebruik:\n"
1631 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1632 "  %s -i libvirt-domain\n"
1633 "  %s -i disk-image(s)\n"
1634 "of voor interactief gebruik:\n"
1635 "  %s\n"
1636 "of vanuit een shell script:\n"
1637 "  %s <<EOF\n"
1638 "  cmd\n"
1639 "  ...\n"
1640 "  EOF\n"
1641 "Opties:\n"
1642 "  -h|--cmd-help        Toon beschikbare commando's\n"
1643 "  -h|--cmd-help cmd    Toon gedetailleerde hulp over commando 'cmd'\n"
1644 "  -a|--add image       Voeg image image toe\n"
1645 "  -c|--connect uri     Specificeer libvirt URI voor -d optie\n"
1646 "  -d|--domain guest    voeg schijven toe van libvirt gast\n"
1647 "  -D|--no-dest-paths   Maak paden van gast fs niet compleet met tab\n"
1648 "  -f|--file file       Lees commando's van bestand\n"
1649 "  -i|--inspector       Koppel bestandssystemen automatisch aan\n"
1650 "  --keys-from-stdin    Lees wachtzinnen van stdin\n"
1651 "  --listen             Luister naar commando's op afstand\n"
1652 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
1653 "  -n|--no-sync         Doe geen autosync\n"
1654 "  -N|--new type        Maak voorgekookte schijf aan (test1.img, ...)\n"
1655 "  --remote[=pid]       Stuur commando's naar %s op afstand\n"
1656 "  -r|--ro              Koppel alleen-lezen aan\n"
1657 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
1658 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
1659 "  -x                   Echo elk commando voor het uit te voeren\n"
1660 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
1661 "Voor meer informatie,  bekijk de man pagina %s(1).\n"
1662
1663 #: fish/fish.c:225 fuse/guestmount.c:977
1664 #, c-format
1665 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1666 msgstr "guestfs_create: hendel aanmaken mislukte\n"
1667
1668 #: fish/fish.c:264
1669 #, c-format
1670 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1671 msgstr "%s: --listen=PID: PID was geen getal: %s\n"
1672
1673 #: fish/fish.c:271
1674 #, c-format
1675 msgid ""
1676 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1677 msgstr ""
1678 "%s: remote: $GUESTFISH_PID moet ingesteld worden op de PID van het proces op "
1679 "afstand\n"
1680
1681 #: fish/fish.c:288 fuse/guestmount.c:1022
1682 #, c-format
1683 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1684 msgstr "%s: onbekende lange optie: %s (%d)\n"
1685
1686 #: fish/fish.c:357
1687 #, c-format
1688 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1689 msgstr "%s: er kan slechts een -f parameter opgegeven worden\n"
1690
1691 #: fish/fish.c:497
1692 #, c-format
1693 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1694 msgstr ""
1695 "%s: de --listen en --remote opties kunnen niet tegelijkertijd gebruikt "
1696 "worden\n"
1697
1698 #: fish/fish.c:505
1699 #, c-format
1700 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1701 msgstr "%s: extra parameters op de commando regel met --listen vlag\n"
1702
1703 #: fish/fish.c:511
1704 #, c-format
1705 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1706 msgstr ""
1707 "%s: de --listen en --file opties kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden\n"
1708
1709 #: fish/fish.c:568
1710 #, c-format
1711 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: fish/fish.c:572
1715 #, c-format
1716 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: fish/fish.c:619
1720 #, c-format
1721 msgid "guestfish: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: fish/fish.c:638
1725 #, c-format
1726 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1727 msgstr "guestfish: te veel schijven toegevoegd op de commando regel\n"
1728
1729 #: fish/fish.c:802
1730 #, c-format
1731 msgid ""
1732 "\n"
1733 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1734 "editing virtual machine filesystems.\n"
1735 "\n"
1736 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1737 "      'man' to read the manual\n"
1738 "      'quit' to quit the shell\n"
1739 "\n"
1740 msgstr ""
1741 "\n"
1742 "Welkom bij guestfish, de libguestfs bestandssysteem interactieve shell voor "
1743 "het\n"
1744 "bewerken van virtuele machine bestandssystemen.\n"
1745 "\n"
1746 "Type: 'help' voor een lijst van commando's\n"
1747 "      'man' om de manual te lezen\n"
1748 "      'quit' om de shell te verlaten\n"
1749 "\n"
1750
1751 #: fish/fish.c:889
1752 #, c-format
1753 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1754 msgstr "%s: niet afgesloten dubbel aanhalingsteken\n"
1755
1756 #: fish/fish.c:895 fish/fish.c:912
1757 #, c-format
1758 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1759 msgstr "%s: commando argumenten niet gescheiden door spaties\n"
1760
1761 #: fish/fish.c:906
1762 #, c-format
1763 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1764 msgstr "%s: niet afgesloten enkel aanhalingsteken\n"
1765
1766 #: fish/fish.c:961
1767 #, c-format
1768 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1769 msgstr "%s: interne fout bij ontleden van tekenreeks op '%s'\n"
1770
1771 #: fish/fish.c:978
1772 #, c-format
1773 msgid "%s: too many arguments\n"
1774 msgstr "%s: teveel argumenten\n"
1775
1776 #: fish/fish.c:1007
1777 #, c-format
1778 msgid "%s: empty command on command line\n"
1779 msgstr "%s: leeg commando op commando regel\n"
1780
1781 #: fish/fish.c:1148
1782 msgid "display a list of commands or help on a command"
1783 msgstr "laat een lijst van commando's of hulp over een commando zien"
1784
1785 #: fish/fish.c:1150
1786 msgid "quit guestfish"
1787 msgstr "sluit guestfish af"
1788
1789 #: fish/fish.c:1161
1790 #, c-format
1791 msgid ""
1792 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1793 "     help cmd\n"
1794 "     help\n"
1795 msgstr ""
1796 "help - laat een lijst van commando's of hulp over een commando zien\n"
1797 "     help cmd\n"
1798 "     help\n"
1799
1800 #: fish/fish.c:1169
1801 #, c-format
1802 msgid ""
1803 "quit - quit guestfish\n"
1804 "     quit\n"
1805 msgstr ""
1806 "quit - sluit guestfish af\n"
1807 "     quit\n"
1808
1809 #: fish/fish.c:1174
1810 #, c-format
1811 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1812 msgstr "%s: commando niet bekend, gebruik -h om alle commando's te tonen\n"
1813
1814 #: fish/fish.c:1190
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1818 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1819 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1820 msgstr ""
1821 "Wilde je een schijf image openen?  guestfish -a disk.img\n"
1822 "Voor een lijst commando's:         guestfish -h\n"
1823 "Voor complete documentatie:        man guestfish\n"
1824
1825 #: fish/fish.c:1347
1826 #, c-format
1827 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1828 msgstr "Los aanhalingsteken in tekenreeks \"%s\"\n"
1829
1830 #: fish/fish.c:1683
1831 #, c-format
1832 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1833 msgstr "Vul sleutel of wachtzin in (\"%s\"): "
1834
1835 #: fish/glob.c:52
1836 #, c-format
1837 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1838 msgstr "gebruik 'glob command [args...]'\n"
1839
1840 #: fish/glob.c:72
1841 #, c-format
1842 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1843 msgstr "glob: guestfs_glob_expand aanroep mislukte: %s\n"
1844
1845 #: fish/hexedit.c:41
1846 #, c-format
1847 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: fish/hexedit.c:52
1851 #, c-format
1852 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: fish/hexedit.c:63
1856 #, c-format
1857 msgid ""
1858 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1859 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1860 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: fish/hexedit.c:92
1864 #, c-format
1865 msgid "hexedit: invalid range\n"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: fish/inspect.c:57
1869 #, c-format
1870 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
1871 msgstr "guestfish: er werd geen besturingssysteem op deze schijf gevonden\n"
1872
1873 #: fish/inspect.c:62
1874 #, c-format
1875 msgid ""
1876 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1877 msgstr ""
1878 "guestfish: multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door de -"
1879 "i optie\n"
1880
1881 #: fish/inspect.c:101
1882 #, c-format
1883 msgid "Operating system: %s\n"
1884 msgstr "Besturingssysteem: %s\n"
1885
1886 #: fish/inspect.c:114
1887 #, c-format
1888 msgid "%s mounted on %s\n"
1889 msgstr "%s aangekoppeld op %s\n"
1890
1891 #: fish/lcd.c:34
1892 #, c-format
1893 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1894 msgstr "gebruik 'lcd map' om de locale map te veranderen\n"
1895
1896 #: fish/man.c:34
1897 #, c-format
1898 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1899 msgstr "gebruik 'man' zonder parameters om de manual te openen\n"
1900
1901 #: fish/man.c:53
1902 #, c-format
1903 msgid "the external 'man' program failed\n"
1904 msgstr "het externe 'man' programma mislukte\n"
1905
1906 #: fish/more.c:39
1907 #, c-format
1908 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1909 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' voor het pagen van een bestand\n"
1910
1911 #: fish/prep.c:37
1912 #, c-format
1913 msgid ""
1914 "List of available prepared disk images:\n"
1915 "\n"
1916 msgstr ""
1917 "Lijst van beschikbare aangemaakte schijf images:\n"
1918 "\n"
1919
1920 #: fish/prep.c:40
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid ""
1923 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1924 "\n"
1925 "%s\n"
1926 msgstr ""
1927 "guestfish -N %-16s %s\n"
1928 "\n"
1929 "%s\n"
1930
1931 #: fish/prep.c:48
1932 #, c-format
1933 msgid "  Optional parameters:\n"
1934 msgstr "  Optionele parameters:\n"
1935
1936 #: fish/prep.c:55
1937 #, c-format
1938 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1939 msgstr "<%s> %s (standaard: %s)\n"
1940
1941 #: fish/prep.c:65
1942 #, c-format
1943 msgid ""
1944 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1945 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1946 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1947 msgstr ""
1948 "Aangemaakte schijf images worden geschreven naar bestand \"test1.img\" in de "
1949 "locale\n"
1950 "map.  (\"test2.img\" enz. als -N optie meerdere keren werd gegeven).\n"
1951 "Voor meer informatie bekijk je de guestfish(1) manual.\n"
1952
1953 #: fish/prep.c:96
1954 #, fuzzy, c-format
1955 msgid ""
1956 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1957 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
1958 msgstr ""
1959 "guestfish: -N parameter '%s': zo'n aangemaakte schijf image is niet bekend.\n"
1960 "Gebruik 'guestfish -N list' om mogelijke waarden voor de -N parameter te "
1961 "tonen.\n"
1962
1963 #: fish/prep.c:158
1964 #, c-format
1965 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1966 msgstr ""
1967 "guestfish: fout bij creëren van aangemaakte schijf image '%s' op '%s': "
1968
1969 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
1970 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
1971 msgid "failed to allocate disk"
1972 msgstr "toewijzen van schijf mislukte"
1973
1974 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
1975 msgid "could not parse boot size"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
1979 #, fuzzy, c-format
1980 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
1981 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1982
1983 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
1984 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
1985 #, c-format
1986 msgid "failed to partition disk: %s"
1987 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1988
1989 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
1990 #, fuzzy, c-format
1991 msgid "failed to add boot partition: %s"
1992 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1993
1994 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
1995 #, fuzzy, c-format
1996 msgid "failed to add root partition: %s"
1997 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
1998
1999 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2000 #, fuzzy, c-format
2001 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2002 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2003
2004 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2005 #, fuzzy, c-format
2006 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2007 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2008
2009 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2010 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2011 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2012 msgstr ""
2013
2014 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2017 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2018
2019 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2020 #, fuzzy, c-format
2021 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2022 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2023
2024 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2025 #, fuzzy, c-format
2026 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2027 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2028
2029 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2030 #, fuzzy, c-format
2031 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2032 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2033
2034 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2035 #, c-format
2036 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2037 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2038
2039 #: fish/rc.c:249
2040 #, c-format
2041 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2042 msgstr "guestfish: protocol fout: kon 'hello' boodschap niet lezen\n"
2043
2044 #: fish/rc.c:254
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2048 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2049 msgstr ""
2050 "guestfish: protocol fout: versie komt niet overeen, server versie '%s' komt "
2051 "niet overeen met cliënt versie '%s'. De twee versies moeten exact "
2052 "overeenkomen.\n"
2053
2054 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2055 #, c-format
2056 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2057 msgstr "guestfish: remote: het lijkt erop dat de server niet draait\n"
2058
2059 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2060 #, c-format
2061 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2062 msgstr ""
2063 "guestfish: protocol fout: kon initiële groeten niet naar de server sturen\n"
2064
2065 #: fish/rc.c:380
2066 #, c-format
2067 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2068 msgstr "guestfish: protocol fout: kon antwoord van de server niet decoderen\n"
2069
2070 #: fish/reopen.c:36
2071 #, c-format
2072 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2073 msgstr "'reopen' commando neemt geen parameters\n"
2074
2075 #: fish/reopen.c:46
2076 #, c-format
2077 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2078 msgstr "reopen: guestfs_create: hendel aanmaken mislukte\n"
2079
2080 #: fish/supported.c:66
2081 msgid "yes"
2082 msgstr "ja"
2083
2084 #: fish/supported.c:68
2085 msgid "no"
2086 msgstr "nee"
2087
2088 #: fish/time.c:35
2089 #, c-format
2090 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2091 msgstr "gebruik 'time command [args...]'\n"
2092
2093 #: fish/virt.c:72
2094 #, c-format
2095 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2096 msgstr "guestfish: kon niet verbinden met libvirt (code %d, domein %d): %s\n"
2097
2098 #: fish/virt.c:80
2099 #, c-format
2100 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2101 msgstr "guestfish: geen libvirt domein aangeroepen '%s': %s\n"
2102
2103 #: fish/virt.c:88
2104 #, c-format
2105 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2106 msgstr "guestfish: fout bij verkrijgen van domein info over '%s': %s\n"
2107
2108 #: fish/virt.c:93
2109 #, c-format
2110 msgid ""
2111 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2112 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2113 "cause disk corruption.\n"
2114 msgstr ""
2115 "guestfish: error: '%s' is een live virtuele machine.\n"
2116 "Je moet '--ro' gebruiken omdat schrijf toegang tot een draaiende virtuele\n"
2117 "machine schijf beschadiging kan veroorzaken.\n"
2118
2119 #: fish/virt.c:104
2120 #, c-format
2121 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2122 msgstr "guestfish: fout bij lezen van libvirt XML informatie over '%s': %s\n"
2123
2124 #: fish/virt.c:114
2125 #, c-format
2126 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2127 msgstr ""
2128 "guestfish: kan XML informatie teruggegeven door libvirt niet ontleden\n"
2129
2130 #: fish/virt.c:120
2131 #, c-format
2132 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2133 msgstr "guestfish: kan nieuwe XPath context niet aanmaken\n"
2134
2135 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
2136 #, c-format
2137 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2138 msgstr "guestfish: kan XPath expressie niet evalueren\n"
2139
2140 #: fish/virt.c:145
2141 #, c-format
2142 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2143 msgstr "guestfish: libvirt domein '%s' heeft geen schijven\n"
2144
2145 #: fuse/guestmount.c:884
2146 #, c-format
2147 msgid ""
2148 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2149 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2150 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2151 "Usage:\n"
2152 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2153 "Options:\n"
2154 "  -a|--add image       Add image\n"
2155 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2156 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2157 "  --help               Display help message and exit\n"
2158 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2159 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2160 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2161 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2162 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2163 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2164 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2165 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2166 msgstr ""
2167 "%s: FUSE module voor libguestfs\n"
2168 "%s laat je een virtuele machine bestandssysteem aankoppelen\n"
2169 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2170 "Gebruik:\n"
2171 "  %s [--opties] [-- [--FUSE-opties]] koppelpunt\n"
2172 "Opties:\n"
2173 "  -a|--add image       Voeg image toe\n"
2174 "  --dir-cache-timeout  Stel readdir cache time-out in (standaard 5 sec)\n"
2175 "  --fuse-help          Laat extra FUSE opties zien\n"
2176 "  --help               Laat hulp boodschap zien en sluit af\n"
2177 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
2178 "  -n|--no-sync         Geen autosync\n"
2179 "  -o|--option opt      Geeft optie door aan FUSE\n"
2180 "  -r|--ro              Alleez-lezen aankoppelen\n"
2181 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
2182 "  --trace              Ga guestfs API aanroepen na (naar stderr)\n"
2183 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
2184 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
2185
2186 #: fuse/guestmount.c:1096
2187 #, c-format
2188 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2189 msgstr "%s: moet tenminste een -a en tenminste een -m optie hebben\n"
2190
2191 #: fuse/guestmount.c:1104
2192 #, c-format
2193 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2194 msgstr ""
2195 "%s: je moet een aankoppel punt in het host bestandssysteem specificeren\n"
2196
2197 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2198 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2199 msgstr "virt-inspector: geen image of VM namen opgegeven"
2200
2201 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2202 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2203 msgstr "--fish output is alleen mogelijk bij een enkel OS\n"
2204
2205 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2206 msgid ""
2207 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2208 msgstr ""
2209 "virt-inspector: geen YAML ondersteuning, probeer perl-YAML of libyaml-perl "
2210 "te installeren\n"
2211
2212 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2213 msgid "  Mountpoints:\n"
2214 msgstr "  Aankoppel punten:\n"
2215
2216 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2217 msgid "  Filesystems:\n"
2218 msgstr "  Bestandssystemen:\n"
2219
2220 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2221 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2222 msgstr "  Modprobe aliassen:\n"
2223
2224 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2225 msgid "  Initrd modules:\n"
2226 msgstr "  Initrd modules:\n"
2227
2228 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2229 msgid "  Applications:\n"
2230 msgstr "  Toepassingen:\n"
2231
2232 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2233 msgid "  Kernels:\n"
2234 msgstr "  Kernels:\n"
2235
2236 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2237 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2238 msgstr "  Windows Registry ingangen:\n"
2239
2240 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2241 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2242 msgstr "open_guest: eerste parameter moet een tekenreeks of een arrayref zijn"
2243
2244 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2245 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2246 msgstr "open_guest: eerste argument bevat niet-gedefinieerde element"
2247
2248 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2249 #, perl-brace-format
2250 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2251 msgstr "gast image {imagename} bestaat niet of is niet leesbaar"
2252
2253 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2254 msgid ""
2255 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2256 "XPath::XMLParser)"
2257 msgstr ""
2258 "open_guest: geen libvirt ondersteuning (installeer Sys::Virt, XML::XPath en "
2259 "XML::XPath::XMLParser)"
2260
2261 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2262 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2263 msgstr "open_guest: teveel domeinen weergegeven op commando regel"
2264
2265 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2266 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2267 msgstr "open_guest: kan niet verbinden met libvirt"
2268
2269 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2270 #, perl-brace-format
2271 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2272 msgstr "{imagename} is niet de naam van een inactief libvirt domein\n"
2273
2274 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2275 #, perl-brace-format
2276 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2277 msgstr "{imagename} is niet de naam van een libvirt domein\n"
2278
2279 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2280 #, perl-brace-format
2281 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2282 msgstr "{imagename} lijkt geen schijf apparaten te hebben\n"
2283
2284 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1074
2285 msgid ""
2286 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2287 "\n"
2288 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2289 "machine\n"
2290 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2291 "\n"
2292 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2293 "information about the disk image as possible.\n"
2294 msgstr ""
2295 "Binnen deze schijf image kon geen besturingssysteem gedetecteerd worden.\n"
2296 "\n"
2297 "Dit kan zijn omdat het bestand geen schijf image is, of het is geen virtuele "
2298 "machine\n"
2299 "image, of omdat het OS type niet begrepen wordt door virt-inspector.\n"
2300 "\n"
2301 "Als je denkt dat dit een fout is, moet je een bug rapport indienen\n"
2302 "met inbegrip van zoveel mogelijk informatie over de schijf image.\n"
2303
2304 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1147
2305 #, perl-brace-format
2306 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2307 msgstr "onbekend bestandssysteem label {label}\n"
2308
2309 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2310 #, perl-brace-format
2311 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2312 msgstr "onbekend bestandssysteem UUID {uuid}\n"
2313
2314 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1180
2315 #, perl-brace-format
2316 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2317 msgstr "onbekend bestandssysteem {fs}\n"
2318
2319 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1364
2320 #, perl-brace-format
2321 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2322 msgstr "Fout bij het draaien van rpm -qa: {error}"
2323
2324 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1390
2325 #, perl-brace-format
2326 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2327 msgstr "Fout bij het draaien van dpkg-query: {error}"
2328
2329 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1455
2330 msgid "Can't find grub on guest"
2331 msgstr "Kan grub niet op de gast vinden"
2332
2333 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1510
2334 #, perl-brace-format
2335 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2336 msgstr "Grub ingang {title} heeft geen kernel"
2337
2338 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1541
2339 #, perl-brace-format
2340 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2341 msgstr "grub refereert naar {path}, welke niet bestaat\n"
2342
2343 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1564
2344 #, perl-brace-format
2345 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2346 msgstr "Grub ingang {title} specificeert geen initrd"
2347
2348 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1635
2349 #, perl-brace-format
2350 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2351 msgstr "Kon modules map {modules} niet vinden voor kernel {path}"
2352
2353 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1643
2354 #, perl-brace-format
2355 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2356 msgstr "Kon kernel versie nummer niet raden uit het pad voor kernel {path}"
2357
2358 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1697
2359 #, perl-brace-format
2360 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2361 msgstr "{path} komt niet overeen met augeas patroon"
2362
2363 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1736
2364 #, perl-brace-format
2365 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2366 msgstr "{filename}: kon initrd formaat niet lezen"
2367
2368 #: src/appliance.c:136
2369 #, c-format
2370 msgid ""
2371 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2372 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2373 msgstr ""
2374 "kon geen geschikte libguestfs supermin of gewoon toestel vinden op "
2375 "LIBGUESTFS_PATH (zoek pad: %s)"
2376
2377 #: src/appliance.c:389
2378 #, fuzzy
2379 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2380 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
2381
2382 #: src/guestfs.c:176
2383 #, c-format
2384 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2385 msgstr "guestfs_close: twee keer dezelfde hendel aangeroepen\n"
2386
2387 #: src/guestfs.c:281
2388 #, c-format
2389 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2390 msgstr "libguestfs: foutr: %s\n"
2391
2392 #: src/inspect.c:939
2393 #, c-format
2394 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2395 msgstr "Kan Windows %%SYSTEMROOT%% niet oplossen"
2396
2397 #: src/inspect.c:1162
2398 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2399 msgstr "geen inspectie data: roep eerst guestfs_inspect_os aan"
2400
2401 #: src/inspect.c:1174
2402 #, c-format
2403 msgid ""
2404 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2405 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2406 msgstr ""
2407 "%s: root apparaat niet gevonden: roep deze functie alleen aan met een root "
2408 "apparaat eerder teruggegeven door guestfs_inspect_os"
2409
2410 #: src/launch.c:93
2411 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2412 msgstr ""
2413 "commando regel kan niet gewijzigd worden nadat een qemu sub-proces "
2414 "gelanceerd is"
2415
2416 #: src/launch.c:107
2417 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2418 msgstr "guestfs_config: parameter moet met '-' beginnen"
2419
2420 #: src/launch.c:121
2421 #, c-format
2422 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2423 msgstr "guestfs_config: parameter '%s' is niet toegestaan"
2424
2425 #: src/launch.c:142 src/launch.c:179 src/launch.c:212
2426 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2427 msgstr "bestandsnaam kan geen ',' (komma) bevatten"
2428
2429 #: src/launch.c:238
2430 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2431 msgstr "je moet guestfs_add_drive aanroepen voor guestfs_launch"
2432
2433 #: src/launch.c:243
2434 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2435 msgstr "de libguestfs hendel is al gelanceerd"
2436
2437 #: src/launch.c:255
2438 #, c-format
2439 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2440 msgstr "%s: kan geen tijdelijke map aanmaken"
2441
2442 #: src/launch.c:603
2443 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2444 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
2445
2446 #: src/launch.c:616
2447 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2448 msgstr ""
2449 "qemu gelanceerd en contact opgenomen met daemon, maar toestand != READY"
2450
2451 #: src/launch.c:756
2452 #, c-format
2453 msgid ""
2454 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2455 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2456 msgstr ""
2457 "%s: commando mislukte: Als qemu zich op een niet standaard pad bevindt, "
2458 "probeer je het instellen van de LIBGUESTFS_QEMU omgevingsvariabele."
2459
2460 #: src/launch.c:848
2461 msgid "qemu has not been launched yet"
2462 msgstr "qemu is nog niet gelanceerd"
2463
2464 #: src/launch.c:859
2465 msgid "no subprocess to kill"
2466 msgstr "geen sub-proces om af te schieten"
2467
2468 #: src/proto.c:143
2469 #, c-format
2470 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2471 msgstr "guestfs_set_busy: aangeroepen in toestand %d != READY"
2472
2473 #: src/proto.c:166
2474 #, c-format
2475 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2476 msgstr "guestfs_end_busy: aangeroepen in toestand %d"
2477
2478 #: src/proto.c:281
2479 #, c-format
2480 msgid ""
2481 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2482 msgstr ""
2483 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: 0x%x gelezen van daemon, verwachte 0x"
2484 "%x\n"
2485
2486 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2487 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2488 msgstr "onverwacht einde van bestand bij het lezen van daemon"
2489
2490 #: src/proto.c:474
2491 #, c-format
2492 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2493 msgstr "magie ondertekening ontvangen van guestfsd, maar de toestand is %d"
2494
2495 #: src/proto.c:491
2496 #, c-format
2497 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2498 msgstr "boodschap lengte (%u) > maximaal mogelijke grootte (%d)"
2499
2500 #: src/proto.c:641
2501 #, c-format
2502 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2503 msgstr "guestfs___send: toestand %d != BUSY"
2504
2505 #: src/proto.c:663
2506 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2507 msgstr "xdr_guestfs_message_header mislukte"
2508
2509 #: src/proto.c:672
2510 msgid "dispatch failed to marshal args"
2511 msgstr "verzending faalde om argumenten te rangschikken"
2512
2513 #: src/proto.c:802
2514 #, c-format
2515 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2516 msgstr "send_file_chunk: toestand %d != READY"
2517
2518 #: src/proto.c:818
2519 #, c-format
2520 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2521 msgstr "xdr_guestfs_chunk mislukted (buf = %p, buflen = %zu)"
2522
2523 #: src/proto.c:941
2524 #, c-format
2525 msgid "%s: error in chunked encoding"
2526 msgstr "%s: fout in chunk codering"
2527
2528 #: src/proto.c:969
2529 msgid "write to daemon socket"
2530 msgstr "schrijven naar daemon socket"
2531
2532 #: src/proto.c:992
2533 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2534 msgstr "receive_file_data: ontleed fout in antwoord callback"
2535
2536 #: src/proto.c:997
2537 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2538 msgstr ""
2539 "receive_file_data: onverwachte vlag ontvangen bij het lezen van bestand "
2540 "chunks"
2541
2542 #: src/proto.c:1005
2543 msgid "failed to parse file chunk"
2544 msgstr "bestand chunk ontleden mislukte"
2545
2546 #: src/proto.c:1014
2547 msgid "file receive cancelled by daemon"
2548 msgstr "bestand ontvangen geannuleerd door daemon"
2549
2550 #: test-tool/test-tool.c:82
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2554 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2555 "Usage:\n"
2556 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2557 "Options:\n"
2558 "  --help         Display usage\n"
2559 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2560 "                 Helper program (default: %s)\n"
2561 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2562 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2563 "  --timeout n\n"
2564 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2565 msgstr ""
2566 "libguestfs-test-tool: interactief test gereedschap\n"
2567 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2568 "Gebruik:\n"
2569 "  libguestfs-test-tool [--opties]\n"
2570 "Opties:\n"
2571 "  --help         Laat gebruik zien\n"
2572 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2573 "                 Hulp programma (standaard: %s)\n"
2574 "  --qemudir dir  Specificeer QEMU bron map\n"
2575 "  --qemu qemu    Specificeer QEMU binair prog\n"
2576 "  --timeout n\n"
2577 "  -t n           Stel lanceer time-out in (standaard: %d seconden)\n"
2578
2579 #: test-tool/test-tool.c:138
2580 #, c-format
2581 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2582 msgstr "libguestfs-test-tool: onbekende lange optie: %s (%d)\n"
2583
2584 #: test-tool/test-tool.c:147
2585 #, c-format
2586 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2587 msgstr "libguestfs-test-tool: ongeldige time-out: %s\n"
2588
2589 #: test-tool/test-tool.c:159
2590 #, c-format
2591 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2592 msgstr "libguestfs-test-tool: onverwachte commando regel optie 0x%x\n"
2593
2594 #: test-tool/test-tool.c:182
2595 #, c-format
2596 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2597 msgstr "libguestfs-test-tool: libguestfs hendel aanmaken mislukte\n"
2598
2599 #: test-tool/test-tool.c:187 test-tool/test-tool.c:193
2600 #, c-format
2601 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2602 msgstr "libguestfs-test-tool: station '%s' toevoegen mislukte\n"
2603
2604 #: test-tool/test-tool.c:201
2605 #, c-format
2606 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2607 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version mislukte\n"
2608
2609 #: test-tool/test-tool.c:223
2610 #, c-format
2611 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2612 msgstr "libguestfs-test-tool: toestel lanceren mislukte\n"
2613
2614 #: test-tool/test-tool.c:235
2615 #, c-format
2616 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2617 msgstr "libguestfs-test-tool: draaien van sfdisk mislukte\n"
2618
2619 #: test-tool/test-tool.c:241
2620 #, c-format
2621 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2622 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 mislukte\n"
2623
2624 #: test-tool/test-tool.c:247
2625 #, c-format
2626 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2627 msgstr "libguestfs-test-tool: aankoppelen van /dev/sda1 op / mislukte\n"
2628
2629 #: test-tool/test-tool.c:253
2630 #, c-format
2631 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2632 msgstr "libguestfs-test-tool: mkdir /iso mislukte\n"
2633
2634 #: test-tool/test-tool.c:259
2635 #, c-format
2636 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2637 msgstr "libguestfs-test-tool: aankoppelen van /dev/sdb op /iso mislukte\n"
2638
2639 #: test-tool/test-tool.c:267
2640 #, c-format
2641 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2642 msgstr ""
2643 "libguestfs-test-tool: kon hulp programma niet draaien, of hulp programma "
2644 "mislukte\n"
2645
2646 #: test-tool/test-tool.c:298
2647 #, c-format
2648 msgid ""
2649 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2650 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2651 msgstr ""
2652 "LIBGUESTFS_QEMU omgevingsvariabele al is ingesteld, dus\n"
2653 "de --qemu/--qemudir opties kunnen niet gebruikt worden.\n"
2654
2655 #: test-tool/test-tool.c:306
2656 #, c-format
2657 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2658 msgstr "Binair programma '%s' bestaat niet of is niet uitvoerbaar\n"
2659
2660 #: test-tool/test-tool.c:320
2661 #, c-format
2662 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2663 msgstr "%s: ziet er niet uit als een qemu bron map\n"
2664
2665 #: test-tool/test-tool.c:369
2666 #, c-format
2667 msgid ""
2668 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2669 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2670 "\n"
2671 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2672 msgstr ""
2673 "Test hulp programma 'libguestfs-test-programma-helper' is niet\n"
2674 "beschikbaar.  Verwacht het te vinden in '%s'\n"
2675 "\n"
2676 "Gebruik de --helper optie om de locatie van dit programma te specificeren.\n"
2677
2678 #: test-tool/test-tool.c:385
2679 #, c-format
2680 msgid "command failed: %s"
2681 msgstr "commando mislukte: %s"
2682
2683 #: test-tool/test-tool.c:393
2684 #, c-format
2685 msgid ""
2686 "Test tool helper program %s\n"
2687 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2688 "was built.\n"
2689 msgstr ""
2690 "Test hulp programma %s\n"
2691 "is niet statisch gelinkt.  Dit is een bouw fout toen dit test\n"
2692 "programma werd gebouwd.\n"
2693
2694 #: test-tool/test-tool.c:427
2695 #, c-format
2696 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2697 msgstr "mkisofs commando mislukte: %s\n"
2698
2699 #: tools/virt-cat.pl:128
2700 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2701 msgstr "virt-cat: geen image, VM namen of bestandsnamen aan cat gegeven"
2702
2703 #: tools/virt-cat.pl:153
2704 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2705 msgstr "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-cat"
2706
2707 #: tools/virt-df.pl:180
2708 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2709 msgstr "virt-df: kan -h en -csv opties niet tezamen gebruiken\n"
2710
2711 #: tools/virt-df.pl:243
2712 #, perl-brace-format
2713 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2714 msgstr "{name} is niet de naam van een libvirt domein\n"
2715
2716 #: tools/virt-df.pl:292
2717 #, perl-brace-format
2718 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: tools/virt-df.pl:454
2722 msgid "Virtual Machine"
2723 msgstr "Virtuele machine"
2724
2725 #: tools/virt-df.pl:454
2726 msgid "Filesystem"
2727 msgstr "Bestandssysteem"
2728
2729 #: tools/virt-df.pl:457
2730 msgid "1K-blocks"
2731 msgstr "1K-blokken"
2732
2733 #: tools/virt-df.pl:459
2734 msgid "Size"
2735 msgstr "Grootte"
2736
2737 #: tools/virt-df.pl:461
2738 msgid "Used"
2739 msgstr "Gebruikt"
2740
2741 #: tools/virt-df.pl:462
2742 msgid "Available"
2743 msgstr "Beschikbaar"
2744
2745 #: tools/virt-df.pl:463
2746 msgid "Use%"
2747 msgstr "Gebruik%"
2748
2749 #: tools/virt-df.pl:465
2750 msgid "Inodes"
2751 msgstr "Inodes"
2752
2753 #: tools/virt-df.pl:466
2754 msgid "IUsed"
2755 msgstr "IUsed"
2756
2757 #: tools/virt-df.pl:467
2758 msgid "IFree"
2759 msgstr "IFree"
2760
2761 #: tools/virt-df.pl:468
2762 msgid "IUse%"
2763 msgstr "IUse%"
2764
2765 #: tools/virt-edit.pl:152
2766 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2767 msgstr ""
2768 "virt-edit: geen afbeelding, VM namen of bestandsnamen gegeven om te bewerken"
2769
2770 #: tools/virt-edit.pl:177
2771 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2772 msgstr ""
2773 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-edit"
2774
2775 #: tools/virt-edit.pl:203
2776 msgid "File not changed.\n"
2777 msgstr "Bestand niet gewijzigd.\n"
2778
2779 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2780 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2781 msgstr "virt-list-filesystems: geen image of VM naam opgegeven"
2782
2783 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2784 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2785 msgstr "virt-list-partitions: geen image of VM naam opgegeven"
2786
2787 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2788 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2789 msgstr "virt-ls: kan -l en -R opties niet combineren\n"
2790
2791 #: tools/virt-ls.pl:161
2792 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2793 msgstr "virt-ls: geen image, VM namen of map opgegeven om te tonen"
2794
2795 #: tools/virt-ls.pl:186
2796 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2797 msgstr ""
2798 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-ls\n"
2799
2800 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2801 msgid "virt-make-fs input output\n"
2802 msgstr "virt-make-fs input output\n"
2803
2804 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2805 msgid "unexpected output from 'du' command"
2806 msgstr "onverwachte output  van 'du' commando"
2807
2808 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2809 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2810 #, perl-brace-format
2811 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2812 msgstr "{f}: onbekend invoer formaat: {fmt}\n"
2813
2814 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2815 #, perl-brace-format
2816 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2817 msgstr "virt-make-fs: kan size parameter niet ontleden: {sz}\n"
2818
2819 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2820 msgid ""
2821 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2822 msgstr ""
2823 "qemu-img create: aanmaken schijf image mislukte, zie eerdere fout "
2824 "boodschappen\n"
2825
2826 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2827 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2828 msgstr ""
2829 "virt-make-fs: NTFS ondersteuning was uitgezet toen libguestfs gecompileerd "
2830 "werd\n"
2831
2832 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2833 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2834 msgstr "tar: misluket, zie eerdere boodschappen\n"
2835
2836 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2837 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2838 msgstr "decomprimeer commando mislukte, zie eerdere boodschappen\n"
2839
2840 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2841 msgid ""
2842 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2843 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2844 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2845 msgstr ""
2846 "virt-make-fs: fout bij het kopiëren van inhoud naar het bestandssysteem\n"
2847 "Een fout hier betekent gewoonlijk dat het programma de grootte van het\n"
2848 "bestandssysteem niet correct bepaald heeft. Lees de BUGS sectie van de man "
2849 "pagina.\n"
2850
2851 #: tools/virt-rescue.pl:195
2852 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2853 msgstr "virt-rescue: geen image of VM namen redding opgegeven"
2854
2855 #: tools/virt-resize.pl:33
2856 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2857 msgstr "virt-resize: sorry, dit programma werkt niet op een 32-bit host\n"
2858
2859 #: tools/virt-resize.pl:528
2860 #, perl-brace-format
2861 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2862 msgstr "virt-resize: {file}: bestaat niet of is niet leesbaar\n"
2863
2864 #: tools/virt-resize.pl:530
2865 #, perl-brace-format
2866 msgid ""
2867 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2868 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2869 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2870 msgstr ""
2871 "virt-formaat: {file}: bestaat niet of is niet beschrijfbaar\n"
2872 "Je moet de bestemming schijf aanmaken voordat je dit programma uitvoert.\n"
2873 "Lees de virt-resize(1) man pagina voor meer informatie.\n"
2874
2875 #: tools/virt-resize.pl:555 tools/virt-resize.pl:558
2876 #, perl-brace-format
2877 msgid ""
2878 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2879 msgstr ""
2880 "virt-resize: {file}: bestand is te klein om een schijf image te zijn ({sz} "
2881 "bytes)\n"
2882
2883 #: tools/virt-resize.pl:723
2884 #, perl-brace-format
2885 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2886 msgstr "virt-resize: geen logische gevolume aangeroepen {n}\n"
2887
2888 #: tools/virt-resize.pl:743
2889 #, perl-brace-format
2890 msgid ""
2891 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2892 "command line option\n"
2893 msgstr ""
2894 "{p}: partitie niet gevonden on de bron schijf image bij gebruik van de "
2895 "'{opt}' commando-regel optie\n"
2896
2897 #: tools/virt-resize.pl:749
2898 #, perl-brace-format
2899 msgid ""
2900 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2901 msgstr ""
2902 "{p}: partitie genegeerd, je kunt het niet in een ander commando-regel "
2903 "argument gebruiken\n"
2904
2905 #: tools/virt-resize.pl:753
2906 #, perl-brace-format
2907 msgid ""
2908 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2909 msgstr ""
2910 "{p}: partitie verwijderd, je kunt het niet in een ander commando-regel "
2911 "argument gebruiken\n"
2912
2913 #: tools/virt-resize.pl:795
2914 #, perl-brace-format
2915 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2916 msgstr "{p}: deze partitie is al gemarkeerd voor het veranderen in grootte\n"
2917
2918 #: tools/virt-resize.pl:803
2919 #, perl-brace-format
2920 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2921 msgstr "{p}: ontbrekende grootte veld in {o} optie\n"
2922
2923 #: tools/virt-resize.pl:820
2924 #, perl-brace-format
2925 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2926 msgstr "{p}: {f}: kan size veld niet ontleden\n"
2927
2928 #: tools/virt-resize.pl:825
2929 #, perl-brace-format
2930 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2931 msgstr "{p}: nieuwe grootte is nul of negatief\n"
2932
2933 #: tools/virt-resize.pl:848
2934 #, perl-brace-format
2935 msgid ""
2936 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2937 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2938 "size.\n"
2939 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2940 msgstr ""
2941 "{p}: kan deze partitie niet kleiner maken omdat het een bestandssysteem,\n"
2942 "fysieke volume, of andere inhoud bevat die groter is dan de nieuwe grootte.\n"
2943 "Je moet de inhoud eerst in grootte veranderen, bekijk virt-resize(1).\n"
2944
2945 #: tools/virt-resize.pl:864
2946 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2947 msgstr ""
2948 "virt-resize: je kunt de opties --expand en --shrink niet tezamen gebruiken\n"
2949
2950 #: tools/virt-resize.pl:913
2951 #, perl-brace-format
2952 msgid ""
2953 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2954 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2955 msgstr ""
2956 "virt-resize: fout: je kunt --expand niet gebruiken als er geen extra ruimte "
2957 "is\n"
2958 "voor het expanderen.  Je moet de doel schijf tenminste {h} groter maken.\n"
2959
2960 #: tools/virt-resize.pl:928
2961 msgid ""
2962 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2963 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2964 msgstr ""
2965 "virt-resize: fout: kan --shrink niet gebruiken omdat er geen deficit is\n"
2966 "(zie 'deficit' in de virt-resize(1) man pagina)\n"
2967
2968 #: tools/virt-resize.pl:943
2969 msgid "Summary of changes:\n"
2970 msgstr "Samenvatting van de veranderingen:\n"
2971
2972 #: tools/virt-resize.pl:947
2973 #, perl-brace-format
2974 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2975 msgstr "{p}: partitie zal genegeerd worden\n"
2976
2977 #: tools/virt-resize.pl:949
2978 #, perl-brace-format
2979 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2980 msgstr "{p}: partitie zal verwijderd worden\n"
2981
2982 #: tools/virt-resize.pl:951
2983 #, perl-brace-format
2984 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2985 msgstr ""
2986 "{p}: partitie zal in grootte veranderd worden van {oldsize} naar {newsize}\n"
2987
2988 #: tools/virt-resize.pl:956
2989 #, perl-brace-format
2990 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2991 msgstr "{p}: inhoud zal geëxpandeerd worden met de '{meth}' methode\n"
2992
2993 #: tools/virt-resize.pl:961
2994 #, perl-brace-format
2995 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2996 msgstr "{p}: partitie zal met rust gelaten worden\n"
2997
2998 #: tools/virt-resize.pl:966
2999 #, perl-brace-format
3000 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3001 msgstr "{n}: LV zal geëxpandeerd worden tot de maximale grootte\n"
3002
3003 #: tools/virt-resize.pl:972
3004 #, perl-brace-format
3005 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3006 msgstr "{n}: inhoud zal geëxpandeerd worden met de '{meth}' methode\n"
3007
3008 #: tools/virt-resize.pl:979
3009 #, perl-brace-format
3010 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3011 msgstr "Er is een overschot van {spl} bytes ({h}).\n"
3012
3013 #: tools/virt-resize.pl:984
3014 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3015 msgstr "Er zal een extra partitie aangemaakt worden voor het overschot.\n"
3016
3017 #: tools/virt-resize.pl:986
3018 msgid ""
3019 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3020 "and so it will just be ignored.\n"
3021 msgstr ""
3022 "De overschot ruimte is niet groot genoeg om een extra partitie aan te maken\n"
3023 "en daarom genegeerd worden.\n"
3024
3025 #: tools/virt-resize.pl:989
3026 msgid ""
3027 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3028 "to partition this extra space if you want.\n"
3029 msgstr ""
3030 "De overtollige ruimte zal genegeerd worden.  Draai een schijf indeling "
3031 "programma in de gast\n"
3032 "om deze extra ruimte te partitioneren als je dat wilt.\n"
3033
3034 #: tools/virt-resize.pl:992
3035 #, perl-brace-format
3036 msgid ""
3037 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3038 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3039 "or adjust your resizing requests.\n"
3040 msgstr ""
3041 "virt-resize: fout: er is een tekort van {def} bytes ({h}).\n"
3042 "Je moet de doel schijf tenminste deze hoeveelheid groter maken,\n"
3043 "of jouw in grootte verander verzoek aanpassen.\n"
3044
3045 #: tools/virt-resize.pl:1033
3046 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3047 msgstr "virt-resize: bron schijf heeft geen eerste partitie\n"
3048
3049 #: tools/virt-resize.pl:1128
3050 #, fuzzy, perl-brace-format
3051 msgid "Copying {p} ...\n"
3052 msgstr "{p} kopiëren ..."
3053
3054 #: tools/virt-resize.pl:1189 tools/virt-resize.pl:1247
3055 #, perl-brace-format
3056 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3057 msgstr "{p} expanderen met de '{meth}' methode\n"
3058
3059 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
3060 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3061 msgstr ""
3062 "virt-tar: extraheer/upload mode twee keer gespecificeerd op de commando-"
3063 "regel\n"
3064
3065 #: tools/virt-tar.pl:190
3066 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3067 msgstr "virt-tar: geen image, VM namen, map of bestandsnaam opgegeven"
3068
3069 #: tools/virt-tar.pl:193
3070 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3071 msgstr "virt-tar: -x of -u  moet opgegeven worden op de commando-regel\n"
3072
3073 #: tools/virt-tar.pl:204
3074 #, perl-brace-format
3075 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3076 msgstr "virt-tar: {tarball}: bestand niet gevonden\n"
3077
3078 #: tools/virt-tar.pl:207
3079 #, perl-brace-format
3080 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3081 msgstr "virt-tar: {dir}: map naam moet beginnen met het '/' karakter\n"
3082
3083 #: tools/virt-tar.pl:229
3084 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3085 msgstr ""
3086 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-tar\n"
3087
3088 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3089 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3090 msgstr "geen libvirt domein naam of schijf image gegeven\n"
3091
3092 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3093 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3094 msgstr ""
3095 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-win-reg"
3096
3097 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3098 msgid ""
3099 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3100 "export\n"
3101 msgstr ""
3102 "verwacht 1 of 2 extra parameters, subkey pad en optioneel de waarde om te "
3103 "exporteren\n"
3104
3105 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3106 #, perl-brace-format
3107 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3108 msgstr "virt-win-reg: {p}: geen ondersteund Windows Registry pad\n"
3109
3110 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3111 #, perl-brace-format
3112 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3113 msgstr "virt-win-reg: {p}: bestand niet gevonden in gast: {err}\n"
3114
3115 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3116 #, perl-brace-format
3117 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3118 msgstr "virt-win-reg: {p}: kon registry bestand niet downloaden: {err}\n"
3119
3120 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3121 #, perl-brace-format
3122 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3123 msgstr "virt-win-reg: {p}: kon registry bestand niet uploaden: {err}\n"
3124
3125 #~ msgid "allocate an image"
3126 #~ msgstr "wijs een image toe"
3127
3128 #~ msgid "edit a file in the image"
3129 #~ msgstr "bewerk een bestand in de image"
3130
3131 #~ msgid "view a file in the pager"
3132 #~ msgstr "bekijk een bestand in de pager"
3133
3134 #~ msgid ""
3135 #~ "alloc - allocate an image\n"
3136 #~ "     alloc <filename> <size>\n"
3137 #~ "\n"
3138 #~ "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
3139 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
3140 #~ "\n"
3141 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
3142 #~ "\n"
3143 #~ "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
3144 #~ msgstr ""
3145 #~ "alloc - wijs een image toe\n"
3146 #~ "     alloc <bestandsnaam> <grootte>\n"
3147 #~ "\n"
3148 #~ "    Dit creëert een leeg (gevuld met nullen) bestand van de gegeven "
3149 #~ "grootte,\n"
3150 #~ "    en voegt dan toe zodat het verder onderzocht kan worden.\n"
3151 #~ "\n"
3152 #~ "    Voor meer geavanceerd aanmaken van een image, bekijk je het qemu-img "
3153 #~ "programma.\n"
3154 #~ "\n"
3155 #~ "    Grootte kan gespecificeerd worden met de standaard suffix, b.v. "
3156 #~ "'1M'.\n"
3157
3158 #~ msgid ""
3159 #~ "echo - display a line of text\n"
3160 #~ "     echo [<params> ...]\n"
3161 #~ "\n"
3162 #~ "    This echos the parameters to the terminal.\n"
3163 #~ msgstr ""
3164 #~ "echo - laat een regel tekst zien\n"
3165 #~ "     echo [<params> ...]\n"
3166 #~ "\n"
3167 #~ "    Dit echoot de parameters naar de terminal.\n"
3168
3169 #~ msgid ""
3170 #~ "edit - edit a file in the image\n"
3171 #~ "     edit <filename>\n"
3172 #~ "\n"
3173 #~ "    This is used to edit a file.\n"
3174 #~ "\n"
3175 #~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
3176 #~ "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
3177 #~ "\n"
3178 #~ "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
3179 #~ "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
3180 #~ "\n"
3181 #~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
3182 #~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
3183 #~ msgstr ""
3184 #~ "edit - bewerk een bestand in de image\n"
3185 #~ "     edit <bestandsnaam>\n"
3186 #~ "\n"
3187 #~ "    Dit wordt gebruikt om een bestand te bewerken.\n"
3188 #~ "\n"
3189 #~ "    Het is het equivalent van (en wordt geïmplementeerd door)\n"
3190 #~ "    het draaien van \"cat\", lokaal bewerken, en daarna \"write\".\n"
3191 #~ "\n"
3192 #~ "    Normaal gebruikt het $EDITOR, maar je kunt de aliases\n"
3193 #~ "    \"vi\" of \"emacs\" gebruiken om deze te krijgen.\n"
3194 #~ "\n"
3195 #~ "    OPMERKING: Dit zal niet betrouwbaar werken voor grote bestanden\n"
3196 #~ "    (> 2 MB) of binaire bestanden met \\0 bytes.\n"
3197
3198 #~ msgid ""
3199 #~ "lcd - local change directory\n"
3200 #~ "    lcd <directory>\n"
3201 #~ "\n"
3202 #~ "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
3203 #~ "    useful if you want to download files to a particular\n"
3204 #~ "    place.\n"
3205 #~ msgstr ""
3206 #~ "lcd - verander locale map\n"
3207 #~ "    lcd <map>\n"
3208 #~ "\n"
3209 #~ "    Verander de huidoge map van guestfish. Dit commando is\n"
3210 #~ "    nuttig als je bestanden wilt downloaden naar een bepaalde\n"
3211 #~ "    plaats.\n"
3212
3213 #~ msgid ""
3214 #~ "glob - expand wildcards in command\n"
3215 #~ "    glob <command> [<args> ...]\n"
3216 #~ "\n"
3217 #~ "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
3218 #~ "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
3219 #~ "    once for each expanded argument.\n"
3220 #~ msgstr ""
3221 #~ "glob - expandeer wildcards in commando\n"
3222 #~ "    glob <commando> [<args> ...]\n"
3223 #~ "\n"
3224 #~ "    Glob draait <commando> met geëxpandeerde wildcards voor alle\n"
3225 #~ "    commando args.  Merk op dat het commando herhaaldelijk wordt\n"
3226 #~ "    gedraaid, een keer voor ieder geëxpandeerd argument.\n"
3227
3228 #~ msgid ""
3229 #~ "man - read the manual\n"
3230 #~ "    man\n"
3231 #~ "\n"
3232 #~ "    Opens the manual page for guestfish.\n"
3233 #~ msgstr ""
3234 #~ "man - lees de manual\n"
3235 #~ "    man\n"
3236 #~ "\n"
3237 #~ "    Opent de manual pagina voor guestfish.\n"
3238
3239 #~ msgid ""
3240 #~ "more - view a file in the pager\n"
3241 #~ "     more <filename>\n"
3242 #~ "\n"
3243 #~ "    This is used to view a file in the pager.\n"
3244 #~ "\n"
3245 #~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
3246 #~ "    running \"cat\" and using the pager.\n"
3247 #~ "\n"
3248 #~ "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
3249 #~ "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
3250 #~ "\n"
3251 #~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
3252 #~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
3253 #~ msgstr ""
3254 #~ "more - bekijk een bestand in de pager\n"
3255 #~ "     more <bestandsnaam>\n"
3256 #~ "\n"
3257 #~ "    Dit wordt gebruikt om een bestand te bekijken in de pager.\n"
3258 #~ "\n"
3259 #~ "    Het is het equivalent van (en wordt geïmplementeerd door)\n"
3260 #~ "    het draaien van \"cat\" en de pager gebruiken.\n"
3261 #~ "\n"
3262 #~ "    Normaal gebruikt het $PAGER, maar als je de alias\n"
3263 #~ "    \"less\" gebruikt, dan gebruikt het altijd \"less\".\n"
3264 #~ "\n"
3265 #~ "    OPMERKINK: Dit zal niet betrouwbaar werken voor grote bestanden\n"
3266 #~ "    (> 2 MB) of binaire bestanden met \\0 bytes.\n"
3267
3268 #~ msgid ""
3269 #~ "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
3270 #~ "     reopen\n"
3271 #~ "\n"
3272 #~ "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
3273 #~ "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
3274 #~ "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
3275 #~ msgstr ""
3276 #~ "reopen - sluit en open de libguestfs hendel opnieuw\n"
3277 #~ "     reopen\n"
3278 #~ "\n"
3279 #~ "Sluit en open de libguestfs hendel opnieuw.  Het is niet nodig om dit "
3280 #~ "normaal\n"
3281 #~ "te gebruiken, omdat de hendel correct gesloten wordt als guestfish\n"
3282 #~ "afgesloten wordt.  Het is soms echter nuttig voor het testen.\n"
3283
3284 #~ msgid ""
3285 #~ "sparse - allocate a sparse image file\n"
3286 #~ "     sparse <filename> <size>\n"
3287 #~ "\n"
3288 #~ "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
3289 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
3290 #~ "\n"
3291 #~ "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
3292 #~ "    command, except that the image file is allocated\n"
3293 #~ "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
3294 #~ "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
3295 #~ "    only use space when written to, but they are slower\n"
3296 #~ "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
3297 #~ "    space during a write operation.\n"
3298 #~ "\n"
3299 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
3300 #~ "\n"
3301 #~ "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
3302 #~ msgstr ""
3303 #~ "sparse - wijs een sparse image bestand toe\n"
3304 #~ "     sparse <bestandsnaam> <grootte>\n"
3305 #~ "\n"
3306 #~ "    dit creëert een leeg sparse bestand met de gegeven grootte,\n"
3307 #~ "    en voegt het dan toe zodat het verder onderzocht kan worden.\n"
3308 #~ "\n"
3309 #~ "    In alle opzichten werkt dit hetzelfde als het 'alloc'\n"
3310 #~ "    commando, behalve dat het image bestand sparse\n"
3311 #~ "    toegewezen wordt, wat betekent dat schijf blokken niet toegekend "
3312 #~ "worden\n"
3313 #~ "    aan het bestand totdat ze nodig zijn.  Sparse schijf bestanden\n"
3314 #~ "    gebruiken alleen ruimte als er naar geschreven wordt, maar ze zijn\n"
3315 #~ "    langzamer en er is een gevaar dat je te weinig echte schijf\n"
3316 #~ "    ruimte hebt tijdens een schrijf bewerking.\n"
3317 #~ "\n"
3318 #~ "    Voor meer geavanceerd image aanmaken, bekijk je het qemu-img "
3319 #~ "programma.\n"
3320 #~ "\n"
3321 #~ "    Groote kan gespecificeerd worden met standaard suffix, b.v. '1M'.\n"
3322
3323 #~ msgid ""
3324 #~ "supported - list supported groups of commands\n"
3325 #~ "     supported\n"
3326 #~ "\n"
3327 #~ "    This command returns a list of the optional groups\n"
3328 #~ "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
3329 #~ "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
3330 #~ "\n"
3331 #~ "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
3332 #~ msgstr ""
3333 #~ "supported - lijst van ondersteunde groepen commando's\n"
3334 #~ "     supported\n"
3335 #~ "\n"
3336 #~ "    Dit commando geeft een lijst van de optionele groepen\n"
3337 #~ "    bekend aan de daemon terug, and geeft aan welke\n"
3338 #~ "    ondersteund worden door deze versie van libguestfs.\n"
3339 #~ "\n"
3340 #~ "    Zie ook guestfs(3) sectie AVAILABILITY.\n"
3341
3342 #~ msgid ""
3343 #~ "time - measure time taken to run command\n"
3344 #~ "    time <command> [<args> ...]\n"
3345 #~ "\n"
3346 #~ "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
3347 #~ "    time afterwards.\n"
3348 #~ msgstr ""
3349 #~ "time - meet de tijd nodig voor draaien van command0\n"
3350 #~ "    time <commando> [<args> ...]\n"
3351 #~ "\n"
3352 #~ "    Dit draait <commando> zoals gewoonlijk, en geeft daarna\n"
3353 #~ "    de verstreken tijd terug.\n"
3354
3355 #~ msgid "external command failed: %s"
3356 #~ msgstr "extern commando mislukte: %s"
3357
3358 #~ msgid "test if file exists"
3359 #~ msgstr "test of het bestand bestaat"
3360
3361 #~ msgid "done"
3362 #~ msgstr "voltooid"