682d3cd1b4be16445d415ac11aab060094dc53b6
[libguestfs.git] / po / nl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Geert Warrink <geert.warrink@onsnet.nu>, 2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: libguestfs 1.5.4\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
9 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-11-19 16:11+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-02 15:28+0200\n"
12 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink@onsnet.nu>\n"
13 "Language-Team: Fedora\n"
14 "Language: nl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
20
21 #: cat/virt-cat.c:53 fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841
22 #: inspector/virt-inspector.c:67
23 #, c-format
24 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
25 msgstr "Probeer `%s --help' voor meer informatie\n"
26
27 #: cat/virt-cat.c:57
28 #, fuzzy, c-format
29 msgid ""
30 "%s: display files in a virtual machine\n"
31 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
32 "Usage:\n"
33 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
34 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
35 "Options:\n"
36 "  -a|--add image       Add image\n"
37 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
38 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
39 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
40 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
41 "  --help               Display brief help\n"
42 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
43 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
44 "  -V|--version         Display version and exit\n"
45 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
46 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
47 msgstr ""
48 "%s: FUSE module voor libguestfs\n"
49 "%s laat je een virtuele machine bestandssysteem aankoppelen\n"
50 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
51 "Gebruik:\n"
52 "  %s [--opties] [-- [--FUSE-opties]] koppelpunt\n"
53 "Opties:\n"
54 "  -a|--add image       Voeg image toe\n"
55 "  --dir-cache-timeout  Stel readdir cache time-out in (standaard 5 sec)\n"
56 "  --fuse-help          Laat extra FUSE opties zien\n"
57 "  --help               Laat hulp boodschap zien en sluit af\n"
58 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
59 "  -n|--no-sync         Geen autosync\n"
60 "  -o|--option opt      Geeft optie door aan FUSE\n"
61 "  -r|--ro              Alleez-lezen aankoppelen\n"
62 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
63 "  --trace              Ga guestfs API aanroepen na (naar stderr)\n"
64 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
65 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
66
67 #: cat/virt-cat.c:115 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
68 #: inspector/virt-inspector.c:129
69 #, c-format
70 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
71 msgstr "guestfs_create: hendel aanmaken mislukte\n"
72
73 #: cat/virt-cat.c:137 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
74 #: inspector/virt-inspector.c:151
75 #, c-format
76 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
77 msgstr "%s: onbekende lange optie: %s (%d)\n"
78
79 #: fish/alloc.c:37
80 #, c-format
81 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
82 msgstr "gebruik 'alloc file size' om een image aan te maken\n"
83
84 #: fish/alloc.c:51
85 #, c-format
86 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
87 msgstr "gebruik 'sparse file size' om een sparse image aan te maken\n"
88
89 #: fish/alloc.c:75
90 #, c-format
91 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
92 msgstr "kan schijven niet toewijzen of toevoegen na het starten\n"
93
94 #: fish/alloc.c:156
95 #, c-format
96 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
97 msgstr "%s: ongeldige integer parameter (%s gaf %d terug)\n"
98
99 #: fish/cmds.c:2814
100 msgid "Command"
101 msgstr "Commando"
102
103 #: fish/cmds.c:2814
104 msgid "Description"
105 msgstr "Beschrijving"
106
107 #: fish/cmds.c:2816
108 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
109 msgstr "voeg een CD-ROM schijf image toe voor onderzoek"
110
111 #: fish/cmds.c:2817
112 #, fuzzy
113 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
114 msgstr "{name} is niet de naam van een libvirt domein\n"
115
116 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2819
117 msgid "add an image to examine or modify"
118 msgstr "voeg een image toe voor onderzoek of te veranderen"
119
120 #: fish/cmds.c:2820
121 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
122 msgstr "voeg een station toe in snapshot mode (alleen-lezen)"
123
124 #: fish/cmds.c:2821
125 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
126 msgstr ""
127 "voeg een station alleen-lezen toe met het specificeren van de te gebruiken "
128 "QEMU blok emulatie"
129
130 #: fish/cmds.c:2822
131 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
132 msgstr ""
133 "voeg een station toe met het specificeren van de te gebruiken QEMU blok "
134 "emulatie"
135
136 #: fish/cmds.c:2823
137 #, fuzzy
138 msgid "allocate and add a disk file"
139 msgstr "wijs een sparse image bestand toe"
140
141 #: fish/cmds.c:2824
142 msgid "clear Augeas path"
143 msgstr "Augeas pad opschonen"
144
145 #: fish/cmds.c:2825
146 msgid "close the current Augeas handle"
147 msgstr "sluit de huidige Augeas hendel"
148
149 #: fish/cmds.c:2826
150 msgid "define an Augeas node"
151 msgstr "definieer een Augeas node"
152
153 #: fish/cmds.c:2827
154 msgid "define an Augeas variable"
155 msgstr "definieer een Augeas variabele"
156
157 #: fish/cmds.c:2828
158 msgid "look up the value of an Augeas path"
159 msgstr "zoek de waarde op van een Augeas pad"
160
161 #: fish/cmds.c:2829
162 msgid "create a new Augeas handle"
163 msgstr "maak een nieuwe Augeas hendel aan"
164
165 #: fish/cmds.c:2830
166 msgid "insert a sibling Augeas node"
167 msgstr "voeg in broer Augeas node in"
168
169 #: fish/cmds.c:2831
170 msgid "load files into the tree"
171 msgstr "laad bestanden in de boom"
172
173 #: fish/cmds.c:2832
174 msgid "list Augeas nodes under augpath"
175 msgstr "laat Augeas nodes onder augpath zien"
176
177 #: fish/cmds.c:2833
178 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
179 msgstr "geef Augeas nodes terug die overeenkomen met augpath"
180
181 #: fish/cmds.c:2834
182 msgid "move Augeas node"
183 msgstr "verplaats Augeas node"
184
185 #: fish/cmds.c:2835
186 msgid "remove an Augeas path"
187 msgstr "verwijder een Augeas pad"
188
189 #: fish/cmds.c:2836
190 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
191 msgstr "schrijf alle wachtende Augeas veranderingen naar schijf"
192
193 #: fish/cmds.c:2837
194 msgid "set Augeas path to value"
195 msgstr "stel Augeas pad in op waarde"
196
197 #: fish/cmds.c:2838
198 msgid "test availability of some parts of the API"
199 msgstr "testen beschikbaarheid van bepaalde onderdelen van de API"
200
201 #: fish/cmds.c:2839
202 msgid "return a list of all optional groups"
203 msgstr "geeft een lijst terug van alle optionele groepen"
204
205 #: fish/cmds.c:2840
206 msgid "upload base64-encoded data to file"
207 msgstr "base64-gecodeerde data uploaden naar bestand"
208
209 #: fish/cmds.c:2841
210 msgid "download file and encode as base64"
211 msgstr "download bestand en codeer deze als base64"
212
213 #: fish/cmds.c:2842
214 msgid "flush device buffers"
215 msgstr "maak apparaat buffers leeg"
216
217 #: fish/cmds.c:2843
218 msgid "get blocksize of block device"
219 msgstr "verkrijg blok grootte van blok apparaat"
220
221 #: fish/cmds.c:2844
222 msgid "is block device set to read-only"
223 msgstr "blok apparaat ingesteld op alleen-lezen"
224
225 #: fish/cmds.c:2845
226 msgid "get total size of device in bytes"
227 msgstr "verkrijgen van totale grootte van apparaat in bytes"
228
229 #: fish/cmds.c:2846
230 msgid "get sectorsize of block device"
231 msgstr "verkrijg sector grootte van blok apparaat"
232
233 #: fish/cmds.c:2847
234 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
235 msgstr "verkrijg totale grootte van apparaat in 512-byte sectoren"
236
237 #: fish/cmds.c:2848
238 msgid "reread partition table"
239 msgstr "herlees partitie tabel"
240
241 #: fish/cmds.c:2849
242 msgid "set blocksize of block device"
243 msgstr "stel blok grootte van blok apparaat in"
244
245 #: fish/cmds.c:2850
246 msgid "set block device to read-only"
247 msgstr "blok apparaat instellen op alleen-lezen"
248
249 #: fish/cmds.c:2851
250 msgid "set block device to read-write"
251 msgstr "blok apparaat instellen op lezen-schrijven"
252
253 #: fish/cmds.c:2852
254 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
255 msgstr "geef echte pad terug voor hoofdletter-ongevoelige bestandssystemen"
256
257 #: fish/cmds.c:2853
258 msgid "list the contents of a file"
259 msgstr "laat de inhoud van een bestand zien"
260
261 #: fish/cmds.c:2854
262 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
263 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van bestand"
264
265 #: fish/cmds.c:2855
266 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
267 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van de inhoud van een apparaat"
268
269 #: fish/cmds.c:2856
270 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
271 msgstr "Bereken MD5, SHAx of CRC checksum van bestanden in een map"
272
273 #: fish/cmds.c:2857
274 msgid "change file mode"
275 msgstr "verander bestand mode"
276
277 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2965
278 msgid "change file owner and group"
279 msgstr "verander bestand eigenaar en groep"
280
281 #: fish/cmds.c:2859
282 msgid "run a command from the guest filesystem"
283 msgstr "voer een commando uit in het gast bestandssysteem"
284
285 #: fish/cmds.c:2860
286 msgid "run a command, returning lines"
287 msgstr "voer een opdracht uit, regels worden teruggegeven"
288
289 #: fish/cmds.c:2861
290 msgid "add qemu parameters"
291 msgstr "voeg qemu parameters toe"
292
293 #: fish/cmds.c:2862
294 #, fuzzy
295 msgid "copy local files or directories into an image"
296 msgstr "laad bestanden in de boom"
297
298 #: fish/cmds.c:2863
299 #, fuzzy
300 msgid "copy remote files or directories out of an image"
301 msgstr "laad bestanden in de boom"
302
303 #: fish/cmds.c:2864
304 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
305 msgstr "kopieer grootte bits van bron naar bestemming met dd"
306
307 #: fish/cmds.c:2865
308 msgid "copy a file"
309 msgstr "kopieer een bestand"
310
311 #: fish/cmds.c:2866
312 msgid "copy a file or directory recursively"
313 msgstr "kopieer een bestand of map recursief"
314
315 #: fish/cmds.c:2867
316 msgid "copy from source to destination using dd"
317 msgstr "kopieer van bron naar bestemming met dd"
318
319 #: fish/cmds.c:2868
320 msgid "debugging and internals"
321 msgstr "debug en interne"
322
323 #: fish/cmds.c:2869
324 #, fuzzy
325 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
326 msgstr "upload een bestand naar het toestel (alleen voor intern gebruik)"
327
328 #: fish/cmds.c:2870
329 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
330 msgstr "upload een bestand naar het toestel (alleen voor intern gebruik)"
331
332 #: fish/cmds.c:2871
333 msgid "report file system disk space usage"
334 msgstr "rapporteer bestandssysteem schijfruimte gebruik"
335
336 #: fish/cmds.c:2872
337 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
338 msgstr "rapporteer bestandssysteem schijfruimte gebruik (leesbaar)"
339
340 #: fish/cmds.c:2873
341 msgid "return kernel messages"
342 msgstr "geef kernel boodschappen terug"
343
344 #: fish/cmds.c:2874
345 msgid "download a file to the local machine"
346 msgstr "download een bestand naar de lokale machine"
347
348 #: fish/cmds.c:2875
349 #, fuzzy
350 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
351 msgstr "download een bestand naar de lokale machine"
352
353 #: fish/cmds.c:2876
354 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
355 msgstr "laag kernel pagina cache, dentries en inodes weg"
356
357 #: fish/cmds.c:2877
358 msgid "estimate file space usage"
359 msgstr "schat bestand ruimte gebruik"
360
361 #: fish/cmds.c:2878
362 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
363 msgstr "controleer een ext2/ext3 bestandssysteem"
364
365 #: fish/cmds.c:2879
366 msgid "display a line of text"
367 msgstr "laat een regel tekst zien"
368
369 #: fish/cmds.c:2880
370 msgid "echo arguments back to the client"
371 msgstr "echo argumenten terug naar de cliënt"
372
373 #: fish/cmds.c:2881
374 #, fuzzy
375 msgid "edit a file"
376 msgstr "lees een bestand"
377
378 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2889
379 #: fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:3154 fish/cmds.c:3155
380 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3160 fish/cmds.c:3162 fish/cmds.c:3163
381 msgid "return lines matching a pattern"
382 msgstr "geef regels terug die overeenkomen met een patroon"
383
384 #: fish/cmds.c:2884
385 msgid "test if two files have equal contents"
386 msgstr "test of twee bestanden dezelfde inhoud hebben"
387
388 #: fish/cmds.c:2885
389 msgid "test if file or directory exists"
390 msgstr "test of bestand of map bestaat"
391
392 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2887
393 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
394 msgstr "pre-allocate een bestand in het gast bestandssysteem "
395
396 #: fish/cmds.c:2890
397 msgid "determine file type"
398 msgstr "bepaal bestand type"
399
400 #: fish/cmds.c:2891
401 msgid "detect the architecture of a binary file"
402 msgstr "detecteer de architectuur van een binair bestand"
403
404 #: fish/cmds.c:2892
405 msgid "return the size of the file in bytes"
406 msgstr "geef de grootte van het bestand terug in bytes"
407
408 #: fish/cmds.c:2893
409 msgid "fill a file with octets"
410 msgstr "vul een bestand met octetten"
411
412 #: fish/cmds.c:2894
413 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
414 msgstr "vul een bestand met een herhalend patroon van bytes"
415
416 #: fish/cmds.c:2895
417 msgid "find all files and directories"
418 msgstr "zoek alle bestanden en mappen op"
419
420 #: fish/cmds.c:2896
421 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
422 msgstr ""
423 "zoek alle bestanden en mappen op, geef een door NUL gescheiden lijst terug"
424
425 #: fish/cmds.c:2897
426 msgid "find a filesystem by label"
427 msgstr "zoek een bestandssysteem op volgens label"
428
429 #: fish/cmds.c:2898
430 msgid "find a filesystem by UUID"
431 msgstr "zoek een bestandssysteem op volgens UUID"
432
433 #: fish/cmds.c:2899
434 msgid "run the filesystem checker"
435 msgstr "voer de bestandssysteem checker uit"
436
437 #: fish/cmds.c:2900
438 msgid "get the additional kernel options"
439 msgstr "verkrijg de extra kernel opties"
440
441 #: fish/cmds.c:2901
442 msgid "get autosync mode"
443 msgstr "verkrijg automatische synchronisatie mode"
444
445 #: fish/cmds.c:2902
446 msgid "get direct appliance mode flag"
447 msgstr "verkrijg directe toepassing mode vlag"
448
449 #: fish/cmds.c:2903
450 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
451 msgstr "verkrijg het ext2/3/4 bestandssysteem label"
452
453 #: fish/cmds.c:2904
454 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
455 msgstr "verkrijg het ext2/3/4 bestandssysteem UUID"
456
457 #: fish/cmds.c:2905
458 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
459 msgstr "verkrijg geheugen toegekend aan het qemu sub-proces"
460
461 #: fish/cmds.c:2906
462 msgid "get enable network flag"
463 msgstr "verkrijg netwerk aanzetten vlag"
464
465 #: fish/cmds.c:2907
466 msgid "get the search path"
467 msgstr "verkrijg het zoek pad"
468
469 #: fish/cmds.c:2908
470 msgid "get PID of qemu subprocess"
471 msgstr "verkrijg PID van qemu sub-proces"
472
473 #: fish/cmds.c:2909
474 msgid "get the qemu binary"
475 msgstr "verkrijg het qemu binaire bestand"
476
477 #: fish/cmds.c:2910
478 msgid "get recovery process enabled flag"
479 msgstr "verkrijg herstel proces aanzetten vlag"
480
481 #: fish/cmds.c:2911
482 msgid "get SELinux enabled flag"
483 msgstr "verkrijg SELinux aanzetten vlag"
484
485 #: fish/cmds.c:2912
486 msgid "get the current state"
487 msgstr "verkrijg de huidige toestand"
488
489 #: fish/cmds.c:2913
490 msgid "get command trace enabled flag"
491 msgstr "verkrijg commando trace aanzetten vlag"
492
493 #: fish/cmds.c:2914
494 msgid "get the current umask"
495 msgstr "verkrijg de huidige umask"
496
497 #: fish/cmds.c:2915
498 msgid "get verbose mode"
499 msgstr "verkrijg breedsprakige mode"
500
501 #: fish/cmds.c:2916
502 msgid "get SELinux security context"
503 msgstr "verkrijg SELinux beveiliging context"
504
505 #: fish/cmds.c:2917 fish/cmds.c:2966
506 msgid "list extended attributes of a file or directory"
507 msgstr "laat uitgebreide attributen zien van een bestand of map"
508
509 #: fish/cmds.c:2918
510 msgid "expand wildcards in command"
511 msgstr "expandeer wildcards in commando"
512
513 #: fish/cmds.c:2919
514 msgid "expand a wildcard path"
515 msgstr "expandeer een wildcard pad"
516
517 #: fish/cmds.c:2922
518 msgid "install GRUB"
519 msgstr "installeer GRUB"
520
521 #: fish/cmds.c:2923
522 msgid "return first 10 lines of a file"
523 msgstr "geef de eerste 10 regels van een bestand terug"
524
525 #: fish/cmds.c:2924
526 msgid "return first N lines of a file"
527 msgstr "geef de eerste N regels van een bestand terug"
528
529 #: fish/cmds.c:2925
530 msgid "dump a file in hexadecimal"
531 msgstr "dump een bestand in hexadecimaal"
532
533 #: fish/cmds.c:2926
534 msgid "edit with a hex editor"
535 msgstr ""
536
537 #: fish/cmds.c:2927
538 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
539 msgstr "laat de inhoud van een enkel bestand in een initrd zien"
540
541 #: fish/cmds.c:2928
542 msgid "list files in an initrd"
543 msgstr "laat bestanden in een initrd zien"
544
545 #: fish/cmds.c:2929
546 msgid "add an inotify watch"
547 msgstr "voeg een inotify bewaker toe"
548
549 #: fish/cmds.c:2930
550 msgid "close the inotify handle"
551 msgstr "sluit de inotify hendel"
552
553 #: fish/cmds.c:2931
554 msgid "return list of watched files that had events"
555 msgstr "geef lijst terug van bewaakte bestanden met gebeurtenissen"
556
557 #: fish/cmds.c:2932
558 msgid "create an inotify handle"
559 msgstr "maak een inotify hendel aan"
560
561 #: fish/cmds.c:2933
562 msgid "return list of inotify events"
563 msgstr "geef een lijst van inotify gebeurtenissen terug"
564
565 #: fish/cmds.c:2934
566 msgid "remove an inotify watch"
567 msgstr "verwijder een inotify bewaker"
568
569 #: fish/cmds.c:2935
570 msgid "get architecture of inspected operating system"
571 msgstr "verkrijg architectuur van geïnspecteerd besturingssysteem"
572
573 #: fish/cmds.c:2936
574 msgid "get distro of inspected operating system"
575 msgstr "verkrijg distributie van geïnspecteerd besturingssysteem"
576
577 #: fish/cmds.c:2937
578 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
579 msgstr ""
580 "verkrijg bestandssystemen geassocieerd met geïnspecteerd besturingssysteem"
581
582 #: fish/cmds.c:2938
583 #, fuzzy
584 msgid "get hostname of the operating system"
585 msgstr "verkrijg prouct naam van geïnspecteerd besturingssysteem"
586
587 #: fish/cmds.c:2939
588 msgid "get major version of inspected operating system"
589 msgstr "verkrijg major versie van geïnspecteerd besturingssysteem"
590
591 #: fish/cmds.c:2940
592 msgid "get minor version of inspected operating system"
593 msgstr "verkrijg minor versie van geïnspecteerd besturingssysteem"
594
595 #: fish/cmds.c:2941
596 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
597 msgstr "verkrijg aankoppel punten van geïnspecteerd besturingssysteem"
598
599 #: fish/cmds.c:2942
600 #, fuzzy
601 msgid "get package format used by the operating system"
602 msgstr "verkrijg type van geïnspecteerd besturingssysteem"
603
604 #: fish/cmds.c:2943
605 #, fuzzy
606 msgid "get package management tool used by the operating system"
607 msgstr "verkrijg prouct naam van geïnspecteerd besturingssysteem"
608
609 #: fish/cmds.c:2944
610 msgid "get product name of inspected operating system"
611 msgstr "verkrijg prouct naam van geïnspecteerd besturingssysteem"
612
613 #: fish/cmds.c:2945
614 #, fuzzy
615 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
616 msgstr "inspecteer schijf en geef lijst van gevonden besturingssystemen terug"
617
618 #: fish/cmds.c:2946
619 msgid "get type of inspected operating system"
620 msgstr "verkrijg type van geïnspecteerd besturingssysteem"
621
622 #: fish/cmds.c:2947
623 #, fuzzy
624 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
625 msgstr "verkrijg distributie van geïnspecteerd besturingssysteem"
626
627 #: fish/cmds.c:2948
628 #, fuzzy
629 msgid "get list of applications installed in the operating system"
630 msgstr "verkrijg distributie van geïnspecteerd besturingssysteem"
631
632 #: fish/cmds.c:2949
633 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
634 msgstr "inspecteer schijf en geef lijst van gevonden besturingssystemen terug"
635
636 #: fish/cmds.c:2950
637 #, fuzzy
638 msgid "test if block device"
639 msgstr "laat de blok apparaten zien"
640
641 #: fish/cmds.c:2951
642 msgid "is busy processing a command"
643 msgstr "is bezig met het verwerken van een commando"
644
645 #: fish/cmds.c:2952
646 #, fuzzy
647 msgid "test if character device"
648 msgstr "maak blok, karakter, of FIFO apparaten"
649
650 #: fish/cmds.c:2953
651 msgid "is in configuration state"
652 msgstr "is in de configuratie toestand"
653
654 #: fish/cmds.c:2954
655 #, fuzzy
656 msgid "test if a directory"
657 msgstr "maak een map aan"
658
659 #: fish/cmds.c:2955
660 #, fuzzy
661 msgid "test if FIFO (named pipe)"
662 msgstr "maak een FIFO (benoemde pipe)"
663
664 #: fish/cmds.c:2956
665 msgid "test if a regular file"
666 msgstr ""
667
668 #: fish/cmds.c:2957
669 msgid "is launching subprocess"
670 msgstr "lanceert een sub-proces"
671
672 #: fish/cmds.c:2958
673 msgid "test if device is a logical volume"
674 msgstr "test of het apparaat een logische volume is"
675
676 #: fish/cmds.c:2959
677 msgid "is ready to accept commands"
678 msgstr "is klaar om commando's te accepteren"
679
680 #: fish/cmds.c:2960
681 #, fuzzy
682 msgid "test if socket"
683 msgstr "schrijven naar daemon socket"
684
685 #: fish/cmds.c:2961
686 #, fuzzy
687 msgid "test if symbolic link"
688 msgstr "maak een symbolische link aan"
689
690 #: fish/cmds.c:2962
691 msgid "kill the qemu subprocess"
692 msgstr "schiet de qemu sub-processen af"
693
694 #: fish/cmds.c:2963
695 msgid "launch the qemu subprocess"
696 msgstr "lanceer het qemu sub-proces"
697
698 #: fish/cmds.c:2964
699 #, fuzzy
700 msgid "change working directory"
701 msgstr "verander locale map"
702
703 #: fish/cmds.c:2967
704 msgid "list the block devices"
705 msgstr "laat de blok apparaten zien"
706
707 #: fish/cmds.c:2968
708 #, fuzzy
709 msgid "list filesystems"
710 msgstr "  Bestandssystemen:\n"
711
712 #: fish/cmds.c:2969
713 msgid "list the partitions"
714 msgstr "laat de partities zien"
715
716 #: fish/cmds.c:2970
717 msgid "list the files in a directory (long format)"
718 msgstr "laat de bestanden in een map zien (lang formaat)"
719
720 #: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
721 msgid "create a hard link"
722 msgstr "maak een harde link aan"
723
724 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2974
725 msgid "create a symbolic link"
726 msgstr "maak een symbolische link aan"
727
728 #: fish/cmds.c:2975 fish/cmds.c:3065
729 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
730 msgstr "verwijder uitgebreide attribuut van een bestand of map"
731
732 #: fish/cmds.c:2976
733 msgid "list the files in a directory"
734 msgstr "laat de bestanden in een map zien"
735
736 #: fish/cmds.c:2977 fish/cmds.c:3090
737 msgid "set extended attribute of a file or directory"
738 msgstr "stel uitgebreide attribuut van een bestand of map in"
739
740 #: fish/cmds.c:2978
741 msgid "get file information for a symbolic link"
742 msgstr "verkrijg bestand informatie voor een symbolische link"
743
744 #: fish/cmds.c:2979
745 msgid "lstat on multiple files"
746 msgstr "lstat op meerdere bestanden"
747
748 #: fish/cmds.c:2980
749 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
750 msgstr "voeg een sleutel toe aan een LUKS versleuteld apparaat"
751
752 #: fish/cmds.c:2981
753 msgid "close a LUKS device"
754 msgstr "sluit een LUKS apparaat"
755
756 #: fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2983
757 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
758 msgstr "formatteer een blok apparaat als een LUKS versleuteld apparaat"
759
760 #: fish/cmds.c:2984
761 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
762 msgstr "verwijder een sleutel toe van een LUKS versleuteld apparaat"
763
764 #: fish/cmds.c:2985
765 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
766 msgstr "open een LUKS versleuteld blok apparaat"
767
768 #: fish/cmds.c:2986
769 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
770 msgstr "open een LUKS versleuteld blok alleen-lezen apparaat"
771
772 #: fish/cmds.c:2987
773 msgid "create an LVM logical volume"
774 msgstr "maak een LVM logische volume aan"
775
776 #: fish/cmds.c:2988
777 msgid "get canonical name of an LV"
778 msgstr ""
779
780 #: fish/cmds.c:2989
781 msgid "clear LVM device filter"
782 msgstr "wis LVM apparaat filter"
783
784 #: fish/cmds.c:2990
785 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
786 msgstr "verwijder alle LVM LV's, VG's en PV's"
787
788 #: fish/cmds.c:2991
789 msgid "set LVM device filter"
790 msgstr "stel LVM apparaat filter in"
791
792 #: fish/cmds.c:2992
793 msgid "remove an LVM logical volume"
794 msgstr "verwijder een LVM logische volume"
795
796 #: fish/cmds.c:2993
797 msgid "rename an LVM logical volume"
798 msgstr "hernoem een LVM logische volume"
799
800 #: fish/cmds.c:2994
801 msgid "resize an LVM logical volume"
802 msgstr "verander grootte van een LVM logische volume"
803
804 #: fish/cmds.c:2995
805 msgid "expand an LV to fill free space"
806 msgstr "expandeer een LV om vrije ruimte te vullen"
807
808 #: fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:2997
809 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
810 msgstr "laat de LVM logische volumes (LV's) zien"
811
812 #: fish/cmds.c:2998
813 msgid "get the UUID of a logical volume"
814 msgstr "verkrijg de UUID van een logische volume"
815
816 #: fish/cmds.c:2999
817 msgid "lgetxattr on multiple files"
818 msgstr "lgetxattr op meerdere bestanden"
819
820 #: fish/cmds.c:3000
821 #, fuzzy
822 msgid "open the manual"
823 msgstr "lees de manual"
824
825 #: fish/cmds.c:3001
826 msgid "create a directory"
827 msgstr "maak een map aan"
828
829 #: fish/cmds.c:3002
830 msgid "create a directory with a particular mode"
831 msgstr "maak een map aan met een bepaalde mode"
832
833 #: fish/cmds.c:3003
834 msgid "create a directory and parents"
835 msgstr "maak en map en ouders aan"
836
837 #: fish/cmds.c:3004
838 msgid "create a temporary directory"
839 msgstr "maak een tijdelijke map aan"
840
841 #: fish/cmds.c:3005 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3007
842 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
843 msgstr "maak een ext2/3/4 bestandssysteem met extern journaal"
844
845 #: fish/cmds.c:3008
846 msgid "make ext2/3/4 external journal"
847 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal"
848
849 #: fish/cmds.c:3009
850 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
851 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal met label"
852
853 #: fish/cmds.c:3010
854 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
855 msgstr "maak een ext2/3/4 extern journaal met UUID"
856
857 #: fish/cmds.c:3011
858 msgid "make FIFO (named pipe)"
859 msgstr "maak een FIFO (benoemde pipe)"
860
861 #: fish/cmds.c:3012
862 msgid "make a filesystem"
863 msgstr "maak een bestandssysteem"
864
865 #: fish/cmds.c:3013
866 msgid "make a filesystem with block size"
867 msgstr "maak een bestandssysteem met blok grootte"
868
869 #: fish/cmds.c:3014
870 msgid "create a mountpoint"
871 msgstr "maak een aankoppel punt aan"
872
873 #: fish/cmds.c:3015
874 msgid "make block, character or FIFO devices"
875 msgstr "maak blok, karakter, of FIFO apparaten"
876
877 #: fish/cmds.c:3016
878 msgid "make block device node"
879 msgstr "maak een blok apparaat node"
880
881 #: fish/cmds.c:3017
882 msgid "make char device node"
883 msgstr "maak een karakter apparaat node"
884
885 #: fish/cmds.c:3018
886 msgid "create a swap partition"
887 msgstr "maak een swap partitie aan"
888
889 #: fish/cmds.c:3019
890 msgid "create a swap partition with a label"
891 msgstr "maak een swap partitie met een label aan"
892
893 #: fish/cmds.c:3020
894 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
895 msgstr "maak een swap partitie met een expliciete UUID aan"
896
897 #: fish/cmds.c:3021
898 msgid "create a swap file"
899 msgstr "maak een swap bestand aan"
900
901 #: fish/cmds.c:3022
902 msgid "load a kernel module"
903 msgstr "laad een kernel module"
904
905 #: fish/cmds.c:3023
906 #, fuzzy
907 msgid "view a file"
908 msgstr "verplaats een bestand"
909
910 #: fish/cmds.c:3024
911 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
912 msgstr "koppel een gast schijf aan op een plaats in het bestandssysteem"
913
914 #: fish/cmds.c:3025
915 msgid "mount a file using the loop device"
916 msgstr "koppel een bestand aan met het loop apparaat"
917
918 #: fish/cmds.c:3026
919 msgid "mount a guest disk with mount options"
920 msgstr "koppel een gast schijf aan met aankoppel opties"
921
922 #: fish/cmds.c:3027
923 msgid "mount a guest disk, read-only"
924 msgstr "koppel een gast schijf alleen-lezen aan"
925
926 #: fish/cmds.c:3028
927 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
928 msgstr "koppel een gast schijf aan met aankoppel opties en vfstype"
929
930 #: fish/cmds.c:3029
931 msgid "show mountpoints"
932 msgstr "laat aankoppel punten zien"
933
934 #: fish/cmds.c:3030
935 msgid "show mounted filesystems"
936 msgstr "laat aangekoppelde bestandssystemen zien"
937
938 #: fish/cmds.c:3031
939 msgid "move a file"
940 msgstr "verplaats een bestand"
941
942 #: fish/cmds.c:3032
943 msgid "probe NTFS volume"
944 msgstr "onderzoek NTFS volume"
945
946 #: fish/cmds.c:3033
947 msgid "resize an NTFS filesystem"
948 msgstr "verander grootte van een NTFS bestandssysteem"
949
950 #: fish/cmds.c:3034
951 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
952 msgstr "verander grootte van een NTFS bestandssysteem (met grootte)"
953
954 #: fish/cmds.c:3035
955 msgid "add a partition to the device"
956 msgstr "voeg een partiie toe aan een apparaat"
957
958 #: fish/cmds.c:3036
959 msgid "delete a partition"
960 msgstr "verwijder een partitie"
961
962 #: fish/cmds.c:3037
963 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
964 msgstr "partitioneer gehele schijf met een enkele primaire partitie"
965
966 #: fish/cmds.c:3038
967 msgid "return true if a partition is bootable"
968 msgstr "geef waar terug als een partitie opstartbaar is"
969
970 #: fish/cmds.c:3039
971 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
972 msgstr "verkrijg het MBR type byte (ID byte) van een partitie"
973
974 #: fish/cmds.c:3040
975 msgid "get the partition table type"
976 msgstr "verkrijg het partitie abel type"
977
978 #: fish/cmds.c:3041
979 msgid "create an empty partition table"
980 msgstr "maak een lege partitie tabel aan"
981
982 #: fish/cmds.c:3042
983 msgid "list partitions on a device"
984 msgstr "laat partities op een apparaat zien"
985
986 #: fish/cmds.c:3043
987 msgid "make a partition bootable"
988 msgstr "maak een partitie opstartbaar"
989
990 #: fish/cmds.c:3044
991 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
992 msgstr "stel het MBR type byte (ID byte) van een partitie in"
993
994 #: fish/cmds.c:3045
995 msgid "set partition name"
996 msgstr "stel partitie naam in"
997
998 #: fish/cmds.c:3046
999 #, fuzzy
1000 msgid "convert partition name to device name"
1001 msgstr "maak partities aan op een blok apparaat"
1002
1003 #: fish/cmds.c:3047
1004 msgid "ping the guest daemon"
1005 msgstr "ping de gast daemon"
1006
1007 #: fish/cmds.c:3048
1008 msgid "read part of a file"
1009 msgstr "lees deel van een bestand"
1010
1011 #: fish/cmds.c:3049
1012 #, fuzzy
1013 msgid "read part of a device"
1014 msgstr "lees deel van een bestand"
1015
1016 #: fish/cmds.c:3050
1017 msgid "create an LVM physical volume"
1018 msgstr "maak een LVM fysieke volume aan"
1019
1020 #: fish/cmds.c:3051
1021 msgid "remove an LVM physical volume"
1022 msgstr "verwijder een LVM fysieke volume"
1023
1024 #: fish/cmds.c:3052
1025 msgid "resize an LVM physical volume"
1026 msgstr "verander grootte van een LVM fysieke volume"
1027
1028 #: fish/cmds.c:3053
1029 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1030 msgstr "verander grootte van een LVM fysieke volume (met grootte)"
1031
1032 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3055
1033 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1034 msgstr "laat de LVM fysieke (PV's) zien"
1035
1036 #: fish/cmds.c:3056
1037 msgid "get the UUID of a physical volume"
1038 msgstr "verkrijg de UUID van een fysieke volume"
1039
1040 #: fish/cmds.c:3057
1041 msgid "write to part of a file"
1042 msgstr "schrijf naar deel van een bestand"
1043
1044 #: fish/cmds.c:3058
1045 #, fuzzy
1046 msgid "write to part of a device"
1047 msgstr "schrijf naar deel van een bestand"
1048
1049 #: fish/cmds.c:3059
1050 msgid "read a file"
1051 msgstr "lees een bestand"
1052
1053 #: fish/cmds.c:3060
1054 msgid "read file as lines"
1055 msgstr "lees een bestand als regels"
1056
1057 #: fish/cmds.c:3061
1058 msgid "read directories entries"
1059 msgstr "lees map ingangen"
1060
1061 #: fish/cmds.c:3062
1062 msgid "read the target of a symbolic link"
1063 msgstr "lees het doel van een symbolische link"
1064
1065 #: fish/cmds.c:3063
1066 msgid "readlink on multiple files"
1067 msgstr "readlink op meerdere bestanden"
1068
1069 #: fish/cmds.c:3064
1070 msgid "canonicalized absolute pathname"
1071 msgstr "gezaghebbende absolute pad naam"
1072
1073 #: fish/cmds.c:3066
1074 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1075 msgstr "sluit en open libguestfs hendel"
1076
1077 #: fish/cmds.c:3067
1078 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1079 msgstr "verander grootte van een ext2, ext3 of ext4 bestandssysteem"
1080
1081 #: fish/cmds.c:3068
1082 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1083 msgstr ""
1084 "verander grootte van een ext2, ext3 of ext4 bestandssysteem (met grootte)"
1085
1086 #: fish/cmds.c:3069
1087 msgid "remove a file"
1088 msgstr "verwijder een bestand"
1089
1090 #: fish/cmds.c:3070
1091 msgid "remove a file or directory recursively"
1092 msgstr "verwijder een bestand of map recursief"
1093
1094 #: fish/cmds.c:3071
1095 msgid "remove a directory"
1096 msgstr "verwijder een map"
1097
1098 #: fish/cmds.c:3072
1099 msgid "remove a mountpoint"
1100 msgstr "verwijder een aankoppel punt"
1101
1102 #: fish/cmds.c:3073
1103 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1104 msgstr "boen (veilig schoonmaken) een apparaat"
1105
1106 #: fish/cmds.c:3074
1107 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1108 msgstr "boen (veilig schoonmaken) een bestand"
1109
1110 #: fish/cmds.c:3075
1111 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1112 msgstr "boen (veilig schoonmaken) vrije ruimte"
1113
1114 #: fish/cmds.c:3076
1115 msgid "add options to kernel command line"
1116 msgstr "voeg opties toe aan kernel commando regel"
1117
1118 #: fish/cmds.c:3077
1119 msgid "set autosync mode"
1120 msgstr "stel autosync mode in"
1121
1122 #: fish/cmds.c:3078
1123 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1124 msgstr "zet directe apparaat mode aan of uit"
1125
1126 #: fish/cmds.c:3079
1127 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1128 msgstr "stel het ext2/3/4 bestandssysteem label in"
1129
1130 #: fish/cmds.c:3080
1131 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1132 msgstr "stel het ext2/3/4 bestandssysteem UUID in"
1133
1134 #: fish/cmds.c:3081
1135 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1136 msgstr "stel geheugen toegekend aan het qemu sub-proces in"
1137
1138 #: fish/cmds.c:3082
1139 msgid "set enable network flag"
1140 msgstr "stel netwerk aanzetten vlag in"
1141
1142 #: fish/cmds.c:3083
1143 msgid "set the search path"
1144 msgstr "stel het zoek pad in"
1145
1146 #: fish/cmds.c:3084
1147 msgid "set the qemu binary"
1148 msgstr "stel het qemu binaire bestand in"
1149
1150 #: fish/cmds.c:3085
1151 msgid "enable or disable the recovery process"
1152 msgstr "zet het herstel proces aan of uit"
1153
1154 #: fish/cmds.c:3086
1155 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1156 msgstr "zet SELinux aan of uit bij opstarten van het toestel"
1157
1158 #: fish/cmds.c:3087
1159 msgid "enable or disable command traces"
1160 msgstr "zet commando traces aan of uit"
1161
1162 #: fish/cmds.c:3088
1163 msgid "set verbose mode"
1164 msgstr "stel breedsprakige mode in"
1165
1166 #: fish/cmds.c:3089
1167 msgid "set SELinux security context"
1168 msgstr "stel SELinux beveiliging context in"
1169
1170 #: fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3092
1171 msgid "create partitions on a block device"
1172 msgstr "maak partities aan op een blok apparaat"
1173
1174 #: fish/cmds.c:3093
1175 msgid "modify a single partition on a block device"
1176 msgstr "verander een enkele partitie op een blok apparaat"
1177
1178 #: fish/cmds.c:3094
1179 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1180 msgstr "laat de schijf geometrie van de partitie tabel zien"
1181
1182 #: fish/cmds.c:3095
1183 msgid "display the kernel geometry"
1184 msgstr "laat de kernel geometrie zien"
1185
1186 #: fish/cmds.c:3096
1187 msgid "display the partition table"
1188 msgstr "laat de partitie tabel zien"
1189
1190 #: fish/cmds.c:3097
1191 msgid "run a command via the shell"
1192 msgstr "voer een commando uit via de shell"
1193
1194 #: fish/cmds.c:3098
1195 msgid "run a command via the shell returning lines"
1196 msgstr "voer een commando uit via de shell met het teruggeven van regels"
1197
1198 #: fish/cmds.c:3099
1199 msgid "sleep for some seconds"
1200 msgstr "slaap gedurende een paar seconden"
1201
1202 #: fish/cmds.c:3100
1203 #, fuzzy
1204 msgid "create a sparse disk image and add"
1205 msgstr "wijs een sparse image bestand toe"
1206
1207 #: fish/cmds.c:3101
1208 msgid "get file information"
1209 msgstr "verkrijg bestand informatie"
1210
1211 #: fish/cmds.c:3102
1212 msgid "get file system statistics"
1213 msgstr "verkrijg bestandssysteem statistieken"
1214
1215 #: fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3104
1216 msgid "print the printable strings in a file"
1217 msgstr "druk de afdrukbare tekenreeksen ad in een bestand"
1218
1219 #: fish/cmds.c:3105
1220 msgid "list supported groups of commands"
1221 msgstr "laat ondersteunde groep commando's zien"
1222
1223 #: fish/cmds.c:3106
1224 msgid "disable swap on device"
1225 msgstr "zet swap op een apparaat uit"
1226
1227 #: fish/cmds.c:3107
1228 msgid "disable swap on file"
1229 msgstr "zet swap op een bestand uit"
1230
1231 #: fish/cmds.c:3108
1232 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1233 msgstr "zet swap op een gelabelde swap partitie uit"
1234
1235 #: fish/cmds.c:3109
1236 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1237 msgstr "zet swap op swap partitie volgens UUID uit"
1238
1239 #: fish/cmds.c:3110
1240 msgid "enable swap on device"
1241 msgstr "zet swap op een apparaat aan"
1242
1243 #: fish/cmds.c:3111
1244 msgid "enable swap on file"
1245 msgstr "zet swap op een bestand aan"
1246
1247 #: fish/cmds.c:3112
1248 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1249 msgstr "zet swap op een gelabelde swap partitie aan"
1250
1251 #: fish/cmds.c:3113
1252 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1253 msgstr "zet swap op swap partitie volgens UUID aan"
1254
1255 #: fish/cmds.c:3114
1256 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1257 msgstr ""
1258 "synchroniseer schijven, schrijven wordt doorgespoeld naar het schijf image"
1259
1260 #: fish/cmds.c:3115
1261 msgid "return last 10 lines of a file"
1262 msgstr "geef de laatste 10 regels van een bestand terug"
1263
1264 #: fish/cmds.c:3116
1265 msgid "return last N lines of a file"
1266 msgstr "geef de laatste N regels van een bestand terug"
1267
1268 #: fish/cmds.c:3117
1269 msgid "unpack tarfile to directory"
1270 msgstr "tar bestand uitpakken naar map"
1271
1272 #: fish/cmds.c:3118
1273 msgid "pack directory into tarfile"
1274 msgstr "map inpakken in tar bestand"
1275
1276 #: fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3126
1277 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1278 msgstr "gecomprimeerde tar bal uitpakken naar map"
1279
1280 #: fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3127
1281 msgid "pack directory into compressed tarball"
1282 msgstr "map inpakken in gecomprimeerde tar bal"
1283
1284 #: fish/cmds.c:3121
1285 #, fuzzy
1286 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1287 msgstr "meet de tijd nodig voor uitvoeren van commando"
1288
1289 #: fish/cmds.c:3122
1290 msgid "update file timestamps or create a new file"
1291 msgstr "vernieuw tijd stempels of maak een nieuw bestand aan"
1292
1293 #: fish/cmds.c:3123
1294 msgid "truncate a file to zero size"
1295 msgstr "kap een bestand af op grootte nul"
1296
1297 #: fish/cmds.c:3124
1298 msgid "truncate a file to a particular size"
1299 msgstr "kap een bestand af op een bepaalde grootte"
1300
1301 #: fish/cmds.c:3125
1302 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1303 msgstr "verkrijg ext2/ext3/ext4 super-blok details"
1304
1305 #: fish/cmds.c:3128
1306 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1307 msgstr "stel bestande mode aanmaak masker (umask) in"
1308
1309 #: fish/cmds.c:3129
1310 msgid "unmount a filesystem"
1311 msgstr "koppel een bestandssysteem af"
1312
1313 #: fish/cmds.c:3130
1314 msgid "unmount all filesystems"
1315 msgstr "koppel alle bestandssystemen af"
1316
1317 #: fish/cmds.c:3131
1318 msgid "upload a file from the local machine"
1319 msgstr "upload een bestand van de lokale machine"
1320
1321 #: fish/cmds.c:3132
1322 #, fuzzy
1323 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1324 msgstr "upload een bestand van de lokale machine"
1325
1326 #: fish/cmds.c:3133
1327 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1328 msgstr "stel tijd stempel van een bestand in met nanoseconde precisie"
1329
1330 #: fish/cmds.c:3134
1331 msgid "get the library version number"
1332 msgstr "verkrijg het bibliotheek versie nummer"
1333
1334 #: fish/cmds.c:3135
1335 msgid "get the filesystem label"
1336 msgstr "verkrijg het bestandssysteem label"
1337
1338 #: fish/cmds.c:3136
1339 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1340 msgstr ""
1341 "verkrijg het Linux VFS type dat correspondeert met een aangekoppeld apparaat"
1342
1343 #: fish/cmds.c:3137
1344 msgid "get the filesystem UUID"
1345 msgstr "verkrijg het bestandssysteem UUID"
1346
1347 #: fish/cmds.c:3138
1348 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1349 msgstr "activeer of de-activeer sommige volume groepen"
1350
1351 #: fish/cmds.c:3139
1352 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1353 msgstr "activeer of de-activeer alle volume groepen"
1354
1355 #: fish/cmds.c:3140
1356 msgid "create an LVM volume group"
1357 msgstr "maak een LVM volume groep aan"
1358
1359 #: fish/cmds.c:3141
1360 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1361 msgstr "verkrijg de LV UUID's van alle LV's in de volume groep"
1362
1363 #: fish/cmds.c:3142
1364 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1365 msgstr "verkrijg de PV UUID's die de volume groep bevatten"
1366
1367 #: fish/cmds.c:3143
1368 msgid "remove an LVM volume group"
1369 msgstr "verwijder een LVM volume groep"
1370
1371 #: fish/cmds.c:3144
1372 msgid "rename an LVM volume group"
1373 msgstr "wijzig de naam van een LVM volume groep"
1374
1375 #: fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3146
1376 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1377 msgstr "laat de LVM volume groepen (VG's) zien"
1378
1379 #: fish/cmds.c:3147
1380 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1381 msgstr ""
1382 "opnieuw scannen voor LVM fysiwkw volumes, volume groepen en logische volumes"
1383
1384 #: fish/cmds.c:3148
1385 msgid "get the UUID of a volume group"
1386 msgstr "verkrijg de UUID van een volume groep"
1387
1388 #: fish/cmds.c:3149
1389 msgid "count characters in a file"
1390 msgstr "tel aantal karakters in een bestand"
1391
1392 #: fish/cmds.c:3150
1393 msgid "count lines in a file"
1394 msgstr "tel aantal regels in een bestand"
1395
1396 #: fish/cmds.c:3151
1397 msgid "count words in a file"
1398 msgstr "tel aantal woorden in een bestand"
1399
1400 #: fish/cmds.c:3152
1401 msgid "create a new file"
1402 msgstr "maak een nieuw bestand aan"
1403
1404 #: fish/cmds.c:3153
1405 msgid "create a file"
1406 msgstr "maak een bestand aan"
1407
1408 #: fish/cmds.c:3156
1409 msgid "write zeroes to the device"
1410 msgstr "schrijf nullen naar het apparaat"
1411
1412 #: fish/cmds.c:3157
1413 msgid "write zeroes to an entire device"
1414 msgstr "schrijf nullen naar een heel apparaat"
1415
1416 #: fish/cmds.c:3158
1417 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1418 msgstr "nul ongebruikte inodes en schijf blokken op ext2/3 bestandssysteem"
1419
1420 #: fish/cmds.c:3161
1421 msgid "determine file type inside a compressed file"
1422 msgstr "bepaal bestand type in een gecomprimeerd bestand"
1423
1424 #: fish/cmds.c:3164
1425 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1426 msgstr ""
1427 "Gebruik -h <cmd> / help <cmd> om gedetailleerde hulp voor een commando te "
1428 "tonen."
1429
1430 #: fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3529
1431 #: fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3564 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3599
1432 #: fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
1433 #: fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3732
1434 #: fish/cmds.c:3748 fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3796
1435 #: fish/cmds.c:3812 fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3879
1436 #: fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3947
1437 #: fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3995 fish/cmds.c:4013
1438 #: fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4084
1439 #: fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4163
1440 #: fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4202 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4241
1441 #: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4312
1442 #: fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4493
1443 #: fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4553 fish/cmds.c:4574
1444 #: fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4647
1445 #: fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4723
1446 #: fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4774 fish/cmds.c:4791
1447 #: fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4886
1448 #: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4948 fish/cmds.c:4969
1449 #: fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5046
1450 #: fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5078 fish/cmds.c:5094 fish/cmds.c:5114
1451 #: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5190
1452 #: fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5328
1453 #: fish/cmds.c:5349 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5410
1454 #: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5470 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5588
1455 #: fish/cmds.c:5603 fish/cmds.c:5620 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5650
1456 #: fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5738
1457 #: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:5802 fish/cmds.c:5819
1458 #: fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5855 fish/cmds.c:5874 fish/cmds.c:5894
1459 #: fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:5985
1460 #: fish/cmds.c:6003 fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6073
1461 #: fish/cmds.c:6096 fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6163
1462 #: fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6249
1463 #: fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6283 fish/cmds.c:6301 fish/cmds.c:6319
1464 #: fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6358 fish/cmds.c:6379 fish/cmds.c:6399
1465 #: fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6438 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6484
1466 #: fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6556 fish/cmds.c:6573
1467 #: fish/cmds.c:6597 fish/cmds.c:6620 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6665
1468 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6818
1469 #: fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6876 fish/cmds.c:6897
1470 #: fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6950 fish/cmds.c:6972 fish/cmds.c:6989
1471 #: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7045 fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7085
1472 #: fish/cmds.c:7107 fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7143 fish/cmds.c:7162
1473 #: fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7247
1474 #: fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7334 fish/cmds.c:7373
1475 #: fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7430 fish/cmds.c:7453
1476 #: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7512 fish/cmds.c:7533
1477 #: fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7651 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7806
1478 #: fish/cmds.c:7843 fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7910
1479 #: fish/cmds.c:7932 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8041
1480 #: fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8080 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8116
1481 #: fish/cmds.c:8134 fish/cmds.c:8161 fish/cmds.c:8185 fish/cmds.c:8209
1482 #: fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8281 fish/cmds.c:8305
1483 #: fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8353 fish/cmds.c:8377 fish/cmds.c:8401
1484 #: fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8448 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8492
1485 #: fish/cmds.c:8513 fish/cmds.c:8534 fish/cmds.c:8554 fish/cmds.c:8577
1486 #: fish/cmds.c:8615 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8668
1487 #: fish/cmds.c:8687 fish/cmds.c:8704 fish/cmds.c:8721 fish/cmds.c:8738
1488 #: fish/cmds.c:8755 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8810 fish/cmds.c:8850
1489 #: fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8900 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8933
1490 #: fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8969 fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9045
1491 #: fish/cmds.c:9084 fish/cmds.c:9124 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9206
1492 #: fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9261 fish/cmds.c:9284 fish/cmds.c:9306
1493 #: fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9404
1494 #: fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9516 fish/cmds.c:9574 fish/cmds.c:9600
1495 #: fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9654 fish/cmds.c:9713 fish/cmds.c:9734
1496 #: fish/cmds.c:9779 fish/cmds.c:9799 fish/cmds.c:9838 fish/cmds.c:9875
1497 #: fish/cmds.c:9895 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9974 fish/cmds.c:9994
1498 #: fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10038 fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10077
1499 #: fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10144 fish/cmds.c:10164
1500 #: fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10206 fish/cmds.c:10241 fish/cmds.c:10259
1501 #: fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10319 fish/cmds.c:10336
1502 #: fish/cmds.c:10373 fish/cmds.c:10412 fish/cmds.c:10452 fish/cmds.c:10508
1503 #: fish/cmds.c:10530 fish/cmds.c:10566 fish/cmds.c:10581 fish/cmds.c:10601
1504 #: fish/cmds.c:10641 fish/cmds.c:10664 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10713
1505 #: fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10779 fish/cmds.c:10817 fish/cmds.c:10848
1506 #: fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10907 fish/cmds.c:10927 fish/cmds.c:10959
1507 #: fish/cmds.c:10979 fish/cmds.c:10999 fish/cmds.c:11016 fish/cmds.c:11034
1508 #: fish/cmds.c:11057 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11139
1509 #: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11265 fish/cmds.c:11284
1510 #: fish/cmds.c:11304 fish/cmds.c:11324 fish/cmds.c:11345 fish/cmds.c:11366
1511 #: fish/cmds.c:11387 fish/cmds.c:11408 fish/cmds.c:11429 fish/cmds.c:11451
1512 #: fish/cmds.c:11489 fish/cmds.c:11540 fish/cmds.c:11578 fish/cmds.c:11634
1513 #, c-format
1514 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1515 msgstr "%s moet %d parameter(s) hebben\n"
1516
1517 #: fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3530
1518 #: fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3565 fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3600
1519 #: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3668
1520 #: fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3733
1521 #: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3797
1522 #: fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3880
1523 #: fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3948
1524 #: fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:3996 fish/cmds.c:4014
1525 #: fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4085
1526 #: fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4164
1527 #: fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4222 fish/cmds.c:4242
1528 #: fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4297 fish/cmds.c:4313
1529 #: fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4420
1530 #: fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4534
1531 #: fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4607
1532 #: fish/cmds.c:4626 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4690
1533 #: fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4758
1534 #: fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4792 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4828
1535 #: fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4927
1536 #: fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5009
1537 #: fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5079
1538 #: fish/cmds.c:5095 fish/cmds.c:5115 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5153
1539 #: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5251
1540 #: fish/cmds.c:5308 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5371
1541 #: fish/cmds.c:5389 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5449 fish/cmds.c:5471
1542 #: fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5621
1543 #: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5695
1544 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5783
1545 #: fish/cmds.c:5803 fish/cmds.c:5820 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5856
1546 #: fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5931 fish/cmds.c:5950
1547 #: fish/cmds.c:5969 fish/cmds.c:5986 fish/cmds.c:6004 fish/cmds.c:6027
1548 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6118
1549 #: fish/cmds.c:6141 fish/cmds.c:6164 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6206
1550 #: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6284
1551 #: fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6359
1552 #: fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6400 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6439
1553 #: fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6485 fish/cmds.c:6507 fish/cmds.c:6540
1554 #: fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6621
1555 #: fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6683 fish/cmds.c:6705
1556 #: fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6859
1557 #: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6898 fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6951
1558 #: fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6990 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7046
1559 #: fish/cmds.c:7066 fish/cmds.c:7086 fish/cmds.c:7108 fish/cmds.c:7125
1560 #: fish/cmds.c:7144 fish/cmds.c:7163 fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7206
1561 #: fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7271 fish/cmds.c:7312
1562 #: fish/cmds.c:7335 fish/cmds.c:7374 fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7410
1563 #: fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7476 fish/cmds.c:7494
1564 #: fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7611 fish/cmds.c:7652
1565 #: fish/cmds.c:7731 fish/cmds.c:7807 fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7867
1566 #: fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7958
1567 #: fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8063 fish/cmds.c:8081
1568 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8117 fish/cmds.c:8135 fish/cmds.c:8162
1569 #: fish/cmds.c:8186 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8234 fish/cmds.c:8258
1570 #: fish/cmds.c:8282 fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8330 fish/cmds.c:8354
1571 #: fish/cmds.c:8378 fish/cmds.c:8402 fish/cmds.c:8426 fish/cmds.c:8449
1572 #: fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8535
1573 #: fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8616 fish/cmds.c:8633
1574 #: fish/cmds.c:8650 fish/cmds.c:8669 fish/cmds.c:8688 fish/cmds.c:8705
1575 #: fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8739 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8775
1576 #: fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8851 fish/cmds.c:8884 fish/cmds.c:8901
1577 #: fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8934 fish/cmds.c:8949 fish/cmds.c:8970
1578 #: fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9085 fish/cmds.c:9125
1579 #: fish/cmds.c:9166 fish/cmds.c:9207 fish/cmds.c:9245 fish/cmds.c:9262
1580 #: fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9329 fish/cmds.c:9349
1581 #: fish/cmds.c:9369 fish/cmds.c:9405 fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9517
1582 #: fish/cmds.c:9575 fish/cmds.c:9601 fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9655
1583 #: fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9800
1584 #: fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9876 fish/cmds.c:9896 fish/cmds.c:9918
1585 #: fish/cmds.c:9975 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10017 fish/cmds.c:10039
1586 #: fish/cmds.c:10058 fish/cmds.c:10078 fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10125
1587 #: fish/cmds.c:10145 fish/cmds.c:10165 fish/cmds.c:10185 fish/cmds.c:10207
1588 #: fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10260 fish/cmds.c:10283 fish/cmds.c:10305
1589 #: fish/cmds.c:10320 fish/cmds.c:10337 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10413
1590 #: fish/cmds.c:10453 fish/cmds.c:10509 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10567
1591 #: fish/cmds.c:10582 fish/cmds.c:10602 fish/cmds.c:10642 fish/cmds.c:10665
1592 #: fish/cmds.c:10689 fish/cmds.c:10714 fish/cmds.c:10755 fish/cmds.c:10780
1593 #: fish/cmds.c:10818 fish/cmds.c:10849 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10908
1594 #: fish/cmds.c:10928 fish/cmds.c:10960 fish/cmds.c:10980 fish/cmds.c:11000
1595 #: fish/cmds.c:11017 fish/cmds.c:11035 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11079
1596 #: fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11140 fish/cmds.c:11183 fish/cmds.c:11227
1597 #: fish/cmds.c:11266 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11325
1598 #: fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11367 fish/cmds.c:11388 fish/cmds.c:11409
1599 #: fish/cmds.c:11430 fish/cmds.c:11452 fish/cmds.c:11490 fish/cmds.c:11541
1600 #: fish/cmds.c:11579 fish/cmds.c:11635
1601 #, c-format
1602 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1603 msgstr "type 'help %s' voor hulp over %s\n"
1604
1605 #: fish/cmds.c:3841 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5261
1606 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5501
1607 #: fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:6517
1608 #: fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6735 fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6773
1609 #: fish/cmds.c:6909 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7281 fish/cmds.c:7345
1610 #: fish/cmds.c:7544 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7621
1611 #: fish/cmds.c:7662 fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7741
1612 #: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7779 fish/cmds.c:7817 fish/cmds.c:7970
1613 #: fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8823
1614 #: fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:9018 fish/cmds.c:9056
1615 #: fish/cmds.c:9095 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9218
1616 #: fish/cmds.c:9381 fish/cmds.c:9417 fish/cmds.c:9430 fish/cmds.c:9443
1617 #: fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9527 fish/cmds.c:9546
1618 #: fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686 fish/cmds.c:9747 fish/cmds.c:9760
1619 #: fish/cmds.c:9811 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9928 fish/cmds.c:9947
1620 #: fish/cmds.c:10221 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10424
1621 #: fish/cmds.c:10464 fish/cmds.c:10483 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10615
1622 #: fish/cmds.c:10725 fish/cmds.c:10795 fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10860
1623 #: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10940 fish/cmds.c:11111 fish/cmds.c:11153
1624 #: fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11466 fish/cmds.c:11504
1625 #: fish/cmds.c:11517 fish/cmds.c:11555 fish/cmds.c:11590 fish/cmds.c:11609
1626 #, c-format
1627 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1628 msgstr "%s: %s: ongeldige geheel getal paramter (%s gaf %d terug)\n"
1629
1630 #: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:4869 fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5267
1631 #: fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5507
1632 #: fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:6523
1633 #: fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6779
1634 #: fish/cmds.c:6915 fish/cmds.c:7006 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7351
1635 #: fish/cmds.c:7550 fish/cmds.c:7569 fish/cmds.c:7588 fish/cmds.c:7627
1636 #: fish/cmds.c:7668 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7747
1637 #: fish/cmds.c:7766 fish/cmds.c:7785 fish/cmds.c:7823 fish/cmds.c:7976
1638 #: fish/cmds.c:8019 fish/cmds.c:8596 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8829
1639 #: fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8987 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9062
1640 #: fish/cmds.c:9101 fish/cmds.c:9142 fish/cmds.c:9183 fish/cmds.c:9224
1641 #: fish/cmds.c:9495 fish/cmds.c:9533 fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9673
1642 #: fish/cmds.c:9817 fish/cmds.c:9856 fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9953
1643 #: fish/cmds.c:10354 fish/cmds.c:10391 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10470
1644 #: fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10621 fish/cmds.c:10731
1645 #: fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11159 fish/cmds.c:11204 fish/cmds.c:11246
1646 #: fish/cmds.c:11596
1647 #, c-format
1648 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1649 msgstr "%s: %s: geheel getal ligt buiten de reeks\n"
1650
1651 #: fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4440
1652 #, fuzzy, c-format
1653 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1654 msgstr "%s moet %d parameter(s) hebben\n"
1655
1656 #: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4466
1657 #, fuzzy, c-format
1658 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1659 msgstr "%s: teveel argumenten\n"
1660
1661 #: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4472
1662 #, fuzzy, c-format
1663 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1664 msgstr "%s: teveel argumenten\n"
1665
1666 #: fish/cmds.c:11655
1667 #, c-format
1668 msgid "%s: unknown command\n"
1669 msgstr "%s: onbekend commando\n"
1670
1671 #: fish/copy.c:41
1672 #, c-format
1673 msgid ""
1674 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1678 #, fuzzy, c-format
1679 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1680 msgstr "laat de bestanden in een map zien"
1681
1682 #: fish/copy.c:139
1683 #, c-format
1684 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: fish/copy.c:184
1688 #, c-format
1689 msgid ""
1690 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1691 "image\n"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: fish/copy.c:225
1695 #, fuzzy, c-format
1696 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1697 msgstr "kopieer een bestand of map recursief"
1698
1699 #: fish/edit.c:44
1700 #, c-format
1701 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1702 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' om een bestand te bewerken\n"
1703
1704 #: fish/fish.c:90
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid ""
1707 "%s: guest filesystem shell\n"
1708 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1709 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1710 "Usage:\n"
1711 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1712 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1713 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1714 "or for interactive use:\n"
1715 "  %s\n"
1716 "or from a shell script:\n"
1717 "  %s <<EOF\n"
1718 "  cmd\n"
1719 "  ...\n"
1720 "  EOF\n"
1721 "Options:\n"
1722 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1723 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1724 "  -a|--add image       Add image\n"
1725 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1726 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1727 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1728 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1729 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1730 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1731 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1732 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1733 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1734 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1735 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1736 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1737 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1738 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1739 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1740 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1741 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1742 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1743 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1744 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1745 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1746 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1747 msgstr ""
1748 "%s: gast bestandssysteem shell\n"
1749 "%s laat je virtuele machine bestandssystemen bewerken\n"
1750 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1751 "Gebruik:\n"
1752 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1753 "  %s -i libvirt-domain\n"
1754 "  %s -i disk-image(s)\n"
1755 "of voor interactief gebruik:\n"
1756 "  %s\n"
1757 "of vanuit een shell script:\n"
1758 "  %s <<EOF\n"
1759 "  cmd\n"
1760 "  ...\n"
1761 "  EOF\n"
1762 "Opties:\n"
1763 "  -h|--cmd-help        Toon beschikbare commando's\n"
1764 "  -h|--cmd-help cmd    Toon gedetailleerde hulp over commando 'cmd'\n"
1765 "  -a|--add image       Voeg image image toe\n"
1766 "  -c|--connect uri     Specificeer libvirt URI voor -d optie\n"
1767 "  -d|--domain guest    voeg schijven toe van libvirt gast\n"
1768 "  -D|--no-dest-paths   Maak paden van gast fs niet compleet met tab\n"
1769 "  -f|--file file       Lees commando's van bestand\n"
1770 "  -i|--inspector       Koppel bestandssystemen automatisch aan\n"
1771 "  --keys-from-stdin    Lees wachtzinnen van stdin\n"
1772 "  --listen             Luister naar commando's op afstand\n"
1773 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
1774 "  -n|--no-sync         Doe geen autosync\n"
1775 "  -N|--new type        Maak voorgekookte schijf aan (test1.img, ...)\n"
1776 "  --remote[=pid]       Stuur commando's naar %s op afstand\n"
1777 "  -r|--ro              Koppel alleen-lezen aan\n"
1778 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
1779 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
1780 "  -x                   Echo elk commando voor het uit te voeren\n"
1781 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
1782 "Voor meer informatie,  bekijk de man pagina %s(1).\n"
1783
1784 #: fish/fish.c:241
1785 #, c-format
1786 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1787 msgstr "%s: --listen=PID: PID was geen getal: %s\n"
1788
1789 #: fish/fish.c:248
1790 #, c-format
1791 msgid ""
1792 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1793 msgstr ""
1794 "%s: remote: $GUESTFISH_PID moet ingesteld worden op de PID van het proces op "
1795 "afstand\n"
1796
1797 #: fish/fish.c:296
1798 #, c-format
1799 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1800 msgstr "%s: er kan slechts een -f parameter opgegeven worden\n"
1801
1802 #: fish/fish.c:450
1803 #, c-format
1804 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1805 msgstr ""
1806 "%s: de --listen en --remote opties kunnen niet tegelijkertijd gebruikt "
1807 "worden\n"
1808
1809 #: fish/fish.c:458
1810 #, c-format
1811 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1812 msgstr "%s: extra parameters op de commando regel met --listen vlag\n"
1813
1814 #: fish/fish.c:464
1815 #, c-format
1816 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1817 msgstr ""
1818 "%s: de --listen en --file opties kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden\n"
1819
1820 #: fish/fish.c:521
1821 #, c-format
1822 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: fish/fish.c:525
1826 #, c-format
1827 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: fish/fish.c:634
1831 #, fuzzy, c-format
1832 msgid ""
1833 "\n"
1834 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1835 "editing virtual machine filesystems.\n"
1836 "\n"
1837 "Type: 'help' for help on commands\n"
1838 "      'man' to read the manual\n"
1839 "      'quit' to quit the shell\n"
1840 "\n"
1841 msgstr ""
1842 "\n"
1843 "Welkom bij guestfish, de libguestfs bestandssysteem interactieve shell voor "
1844 "het\n"
1845 "bewerken van virtuele machine bestandssystemen.\n"
1846 "\n"
1847 "Type: 'help' voor een lijst van commando's\n"
1848 "      'man' om de manual te lezen\n"
1849 "      'quit' om de shell te verlaten\n"
1850 "\n"
1851
1852 #: fish/fish.c:721
1853 #, c-format
1854 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1855 msgstr "%s: niet afgesloten dubbel aanhalingsteken\n"
1856
1857 #: fish/fish.c:727 fish/fish.c:744
1858 #, c-format
1859 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1860 msgstr "%s: commando argumenten niet gescheiden door spaties\n"
1861
1862 #: fish/fish.c:738
1863 #, c-format
1864 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1865 msgstr "%s: niet afgesloten enkel aanhalingsteken\n"
1866
1867 #: fish/fish.c:793
1868 #, c-format
1869 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1870 msgstr "%s: interne fout bij ontleden van tekenreeks op '%s'\n"
1871
1872 #: fish/fish.c:810
1873 #, c-format
1874 msgid "%s: too many arguments\n"
1875 msgstr "%s: teveel argumenten\n"
1876
1877 #: fish/fish.c:839
1878 #, c-format
1879 msgid "%s: empty command on command line\n"
1880 msgstr "%s: leeg commando op commando regel\n"
1881
1882 #: fish/fish.c:980
1883 msgid "display a list of commands or help on a command"
1884 msgstr "laat een lijst van commando's of hulp over een commando zien"
1885
1886 #: fish/fish.c:982
1887 msgid "quit guestfish"
1888 msgstr "sluit guestfish af"
1889
1890 #: fish/fish.c:993
1891 #, c-format
1892 msgid ""
1893 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1894 "     help cmd\n"
1895 "     help\n"
1896 msgstr ""
1897 "help - laat een lijst van commando's of hulp over een commando zien\n"
1898 "     help cmd\n"
1899 "     help\n"
1900
1901 #: fish/fish.c:1001
1902 #, c-format
1903 msgid ""
1904 "quit - quit guestfish\n"
1905 "     quit\n"
1906 msgstr ""
1907 "quit - sluit guestfish af\n"
1908 "     quit\n"
1909
1910 #: fish/fish.c:1006
1911 #, c-format
1912 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1913 msgstr "%s: commando niet bekend, gebruik -h om alle commando's te tonen\n"
1914
1915 #: fish/fish.c:1022
1916 #, c-format
1917 msgid ""
1918 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1919 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1920 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1921 msgstr ""
1922 "Wilde je een schijf image openen?  guestfish -a disk.img\n"
1923 "Voor een lijst commando's:         guestfish -h\n"
1924 "Voor complete documentatie:        man guestfish\n"
1925
1926 #: fish/fish.c:1179
1927 #, c-format
1928 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1929 msgstr "Los aanhalingsteken in tekenreeks \"%s\"\n"
1930
1931 #: fish/glob.c:53
1932 #, c-format
1933 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1934 msgstr "gebruik 'glob command [args...]'\n"
1935
1936 #: fish/glob.c:73
1937 #, c-format
1938 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1939 msgstr "glob: guestfs_glob_expand aanroep mislukte: %s\n"
1940
1941 #: fish/help.c:38
1942 #, c-format
1943 msgid ""
1944 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
1945 "command.\n"
1946 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
1947 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: fish/help.c:44
1951 #, c-format
1952 msgid ""
1953 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
1954 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
1955 "'mount-options'.\n"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: fish/help.c:52
1959 #, c-format
1960 msgid ""
1961 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
1962 "\n"
1963 "To read the manual, type 'man'.\n"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: fish/hexedit.c:41
1967 #, c-format
1968 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: fish/hexedit.c:52
1972 #, c-format
1973 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: fish/hexedit.c:63
1977 #, c-format
1978 msgid ""
1979 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1980 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1981 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: fish/hexedit.c:92
1985 #, c-format
1986 msgid "hexedit: invalid range\n"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: fish/inspect.c:83
1990 #, fuzzy, c-format
1991 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1992 msgstr "guestfish: er werd geen besturingssysteem op deze schijf gevonden\n"
1993
1994 #: fish/inspect.c:89
1995 #, fuzzy, c-format
1996 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1997 msgstr ""
1998 "guestfish: multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door de -"
1999 "i optie\n"
2000
2001 #: fish/inspect.c:135
2002 #, c-format
2003 msgid "Operating system: %s\n"
2004 msgstr "Besturingssysteem: %s\n"
2005
2006 #: fish/inspect.c:148
2007 #, c-format
2008 msgid "%s mounted on %s\n"
2009 msgstr "%s aangekoppeld op %s\n"
2010
2011 #: fish/keys.c:52
2012 #, c-format
2013 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2014 msgstr "Vul sleutel of wachtzin in (\"%s\"): "
2015
2016 #: fish/lcd.c:34
2017 #, c-format
2018 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2019 msgstr "gebruik 'lcd map' om de locale map te veranderen\n"
2020
2021 #: fish/man.c:34
2022 #, c-format
2023 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2024 msgstr "gebruik 'man' zonder parameters om de manual te openen\n"
2025
2026 #: fish/man.c:53
2027 #, c-format
2028 msgid "the external 'man' program failed\n"
2029 msgstr "het externe 'man' programma mislukte\n"
2030
2031 #: fish/more.c:39
2032 #, c-format
2033 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2034 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' voor het pagen van een bestand\n"
2035
2036 #: fish/options.c:36
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2039 msgstr "guestfish: te veel schijven toegevoegd op de commando regel\n"
2040
2041 #: fish/options.c:118
2042 #, c-format
2043 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2044 msgstr ""
2045
2046 #: fish/prep.c:37
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "List of available prepared disk images:\n"
2050 "\n"
2051 msgstr ""
2052 "Lijst van beschikbare aangemaakte schijf images:\n"
2053 "\n"
2054
2055 #: fish/prep.c:40
2056 #, fuzzy, c-format
2057 msgid ""
2058 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2059 "\n"
2060 "%s\n"
2061 msgstr ""
2062 "guestfish -N %-16s %s\n"
2063 "\n"
2064 "%s\n"
2065
2066 #: fish/prep.c:48
2067 #, c-format
2068 msgid "  Optional parameters:\n"
2069 msgstr "  Optionele parameters:\n"
2070
2071 #: fish/prep.c:55
2072 #, c-format
2073 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2074 msgstr "<%s> %s (standaard: %s)\n"
2075
2076 #: fish/prep.c:65
2077 #, c-format
2078 msgid ""
2079 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2080 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2081 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2082 msgstr ""
2083 "Aangemaakte schijf images worden geschreven naar bestand \"test1.img\" in de "
2084 "locale\n"
2085 "map.  (\"test2.img\" enz. als -N optie meerdere keren werd gegeven).\n"
2086 "Voor meer informatie bekijk je de guestfish(1) manual.\n"
2087
2088 #: fish/prep.c:96
2089 #, fuzzy, c-format
2090 msgid ""
2091 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2092 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2093 msgstr ""
2094 "guestfish: -N parameter '%s': zo'n aangemaakte schijf image is niet bekend.\n"
2095 "Gebruik 'guestfish -N list' om mogelijke waarden voor de -N parameter te "
2096 "tonen.\n"
2097
2098 #: fish/prep.c:158
2099 #, c-format
2100 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2101 msgstr ""
2102 "guestfish: fout bij creëren van aangemaakte schijf image '%s' op '%s': "
2103
2104 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2105 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2106 msgid "failed to allocate disk"
2107 msgstr "toewijzen van schijf mislukte"
2108
2109 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2110 msgid "could not parse boot size"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2114 #, fuzzy, c-format
2115 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2116 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
2117
2118 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2119 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2120 #, c-format
2121 msgid "failed to partition disk: %s"
2122 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
2123
2124 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2125 #, fuzzy, c-format
2126 msgid "failed to add boot partition: %s"
2127 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
2128
2129 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2130 #, fuzzy, c-format
2131 msgid "failed to add root partition: %s"
2132 msgstr "schijf partitioneren mislukte:  %s"
2133
2134 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2137 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2138
2139 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2142 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2143
2144 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2145 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2146 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2152 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2153
2154 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2157 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2158
2159 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2162 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2163
2164 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2167 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2168
2169 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2170 #, c-format
2171 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2172 msgstr "aanmaken van bestandssysteem (%s) mislukte: %s"
2173
2174 #: fish/rc.c:255
2175 #, c-format
2176 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2177 msgstr "guestfish: protocol fout: kon 'hello' boodschap niet lezen\n"
2178
2179 #: fish/rc.c:260
2180 #, c-format
2181 msgid ""
2182 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2183 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2184 msgstr ""
2185 "guestfish: protocol fout: versie komt niet overeen, server versie '%s' komt "
2186 "niet overeen met cliënt versie '%s'. De twee versies moeten exact "
2187 "overeenkomen.\n"
2188
2189 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2190 #, c-format
2191 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2192 msgstr "guestfish: remote: het lijkt erop dat de server niet draait\n"
2193
2194 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2195 #, c-format
2196 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2197 msgstr ""
2198 "guestfish: protocol fout: kon initiële groeten niet naar de server sturen\n"
2199
2200 #: fish/rc.c:386
2201 #, c-format
2202 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2203 msgstr "guestfish: protocol fout: kon antwoord van de server niet decoderen\n"
2204
2205 #: fish/reopen.c:36
2206 #, c-format
2207 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2208 msgstr "'reopen' commando neemt geen parameters\n"
2209
2210 #: fish/reopen.c:46
2211 #, c-format
2212 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2213 msgstr "reopen: guestfs_create: hendel aanmaken mislukte\n"
2214
2215 #: fish/supported.c:66
2216 msgid "yes"
2217 msgstr "ja"
2218
2219 #: fish/supported.c:68
2220 msgid "no"
2221 msgstr "nee"
2222
2223 #: fish/time.c:36
2224 #, c-format
2225 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2226 msgstr "gebruik 'time command [args...]'\n"
2227
2228 #: fuse/guestmount.c:845
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid ""
2231 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2232 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2233 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2234 "Usage:\n"
2235 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2236 "Options:\n"
2237 "  -a|--add image       Add image\n"
2238 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2239 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2240 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2241 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2242 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2243 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2244 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2245 "  --help               Display help message and exit\n"
2246 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2247 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2248 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2249 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2250 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2251 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2252 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2253 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2254 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2255 msgstr ""
2256 "%s: FUSE module voor libguestfs\n"
2257 "%s laat je een virtuele machine bestandssysteem aankoppelen\n"
2258 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2259 "Gebruik:\n"
2260 "  %s [--opties] [-- [--FUSE-opties]] koppelpunt\n"
2261 "Opties:\n"
2262 "  -a|--add image       Voeg image toe\n"
2263 "  --dir-cache-timeout  Stel readdir cache time-out in (standaard 5 sec)\n"
2264 "  --fuse-help          Laat extra FUSE opties zien\n"
2265 "  --help               Laat hulp boodschap zien en sluit af\n"
2266 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
2267 "  -n|--no-sync         Geen autosync\n"
2268 "  -o|--option opt      Geeft optie door aan FUSE\n"
2269 "  -r|--ro              Alleez-lezen aankoppelen\n"
2270 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
2271 "  --trace              Ga guestfs API aanroepen na (naar stderr)\n"
2272 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
2273 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
2274
2275 #: fuse/guestmount.c:1068
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2278 msgstr "%s: moet tenminste een -a en tenminste een -m optie hebben\n"
2279
2280 #: fuse/guestmount.c:1076
2281 #, c-format
2282 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2283 msgstr ""
2284 "%s: je moet een aankoppel punt in het host bestandssysteem specificeren\n"
2285
2286 #: inspector/virt-inspector.c:71
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid ""
2289 "%s: display information about a virtual machine\n"
2290 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2291 "Usage:\n"
2292 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2293 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2294 "Options:\n"
2295 "  -a|--add image       Add image\n"
2296 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2297 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2298 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2299 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2300 "  --help               Display brief help\n"
2301 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2302 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2303 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2304 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2305 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2306 msgstr ""
2307 "%s: FUSE module voor libguestfs\n"
2308 "%s laat je een virtuele machine bestandssysteem aankoppelen\n"
2309 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2310 "Gebruik:\n"
2311 "  %s [--opties] [-- [--FUSE-opties]] koppelpunt\n"
2312 "Opties:\n"
2313 "  -a|--add image       Voeg image toe\n"
2314 "  --dir-cache-timeout  Stel readdir cache time-out in (standaard 5 sec)\n"
2315 "  --fuse-help          Laat extra FUSE opties zien\n"
2316 "  --help               Laat hulp boodschap zien en sluit af\n"
2317 "  -m|--mount dev[:mnt] Koppel dev aan op mnt (indien weggelaten, /)\n"
2318 "  -n|--no-sync         Geen autosync\n"
2319 "  -o|--option opt      Geeft optie door aan FUSE\n"
2320 "  -r|--ro              Alleez-lezen aankoppelen\n"
2321 "  --selinux            Zet SELinux ondersteuning aan\n"
2322 "  --trace              Ga guestfs API aanroepen na (naar stderr)\n"
2323 "  -v|--verbose         Breedsprakige boodschappen\n"
2324 "  -V|--version         Laat versie zien en sluit af\n"
2325
2326 #: inspector/virt-inspector.c:259
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid ""
2329 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2330 "\n"
2331 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2332 "machine\n"
2333 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2334 "\n"
2335 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2336 "must\n"
2337 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2338 "\n"
2339 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2340 "information about the disk image as possible.\n"
2341 msgstr ""
2342 "Binnen deze schijf image kon geen besturingssysteem gedetecteerd worden.\n"
2343 "\n"
2344 "Dit kan zijn omdat het bestand geen schijf image is, of het is geen virtuele "
2345 "machine\n"
2346 "image, of omdat het OS type niet begrepen wordt door virt-inspector.\n"
2347 "\n"
2348 "Als je denkt dat dit een fout is, moet je een bug rapport indienen\n"
2349 "met inbegrip van zoveel mogelijk informatie over de schijf image.\n"
2350
2351 #: inspector/virt-inspector.c:284
2352 #, c-format
2353 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: inspector/virt-inspector.c:296
2357 #, c-format
2358 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: inspector/virt-inspector.c:304
2362 #, c-format
2363 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2367 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2368 msgstr "open_guest: eerste parameter moet een tekenreeks of een arrayref zijn"
2369
2370 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2371 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2372 msgstr "open_guest: eerste argument bevat niet-gedefinieerde element"
2373
2374 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2375 #, perl-brace-format
2376 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2377 msgstr "gast image {imagename} bestaat niet of is niet leesbaar"
2378
2379 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2380 msgid ""
2381 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2382 "XPath::XMLParser)"
2383 msgstr ""
2384 "open_guest: geen libvirt ondersteuning (installeer Sys::Virt, XML::XPath en "
2385 "XML::XPath::XMLParser)"
2386
2387 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2388 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2389 msgstr "open_guest: teveel domeinen weergegeven op commando regel"
2390
2391 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2392 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2393 msgstr "open_guest: kan niet verbinden met libvirt"
2394
2395 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2396 #, perl-brace-format
2397 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2398 msgstr "{imagename} is niet de naam van een inactief libvirt domein\n"
2399
2400 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2401 #, perl-brace-format
2402 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2403 msgstr "{imagename} is niet de naam van een libvirt domein\n"
2404
2405 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2406 #, perl-brace-format
2407 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2408 msgstr "{imagename} lijkt geen schijf apparaten te hebben\n"
2409
2410 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2411 msgid ""
2412 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2413 "\n"
2414 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2415 "machine\n"
2416 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2417 "\n"
2418 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2419 "information about the disk image as possible.\n"
2420 msgstr ""
2421 "Binnen deze schijf image kon geen besturingssysteem gedetecteerd worden.\n"
2422 "\n"
2423 "Dit kan zijn omdat het bestand geen schijf image is, of het is geen virtuele "
2424 "machine\n"
2425 "image, of omdat het OS type niet begrepen wordt door virt-inspector.\n"
2426 "\n"
2427 "Als je denkt dat dit een fout is, moet je een bug rapport indienen\n"
2428 "met inbegrip van zoveel mogelijk informatie over de schijf image.\n"
2429
2430 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2431 #, perl-brace-format
2432 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2433 msgstr "onbekend bestandssysteem label {label}\n"
2434
2435 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2436 #, perl-brace-format
2437 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2438 msgstr "onbekend bestandssysteem UUID {uuid}\n"
2439
2440 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2441 #, perl-brace-format
2442 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2443 msgstr "onbekend bestandssysteem {fs}\n"
2444
2445 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2446 #, perl-brace-format
2447 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2448 msgstr "Fout bij het draaien van rpm -qa: {error}"
2449
2450 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2451 #, perl-brace-format
2452 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2453 msgstr "Fout bij het draaien van dpkg-query: {error}"
2454
2455 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2456 msgid "Can't find grub on guest"
2457 msgstr "Kan grub niet op de gast vinden"
2458
2459 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2460 #, perl-brace-format
2461 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2462 msgstr "Grub ingang {title} heeft geen kernel"
2463
2464 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2465 #, perl-brace-format
2466 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2467 msgstr "grub refereert naar {path}, welke niet bestaat\n"
2468
2469 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2470 #, perl-brace-format
2471 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2472 msgstr "Grub ingang {title} specificeert geen initrd"
2473
2474 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2475 #, perl-brace-format
2476 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2477 msgstr "Kon modules map {modules} niet vinden voor kernel {path}"
2478
2479 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2480 #, perl-brace-format
2481 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2482 msgstr "Kon kernel versie nummer niet raden uit het pad voor kernel {path}"
2483
2484 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2485 #, perl-brace-format
2486 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2487 msgstr "{path} komt niet overeen met augeas patroon"
2488
2489 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2490 #, perl-brace-format
2491 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2492 msgstr "{filename}: kon initrd formaat niet lezen"
2493
2494 #: src/appliance.c:142
2495 #, c-format
2496 msgid ""
2497 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2498 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2499 msgstr ""
2500 "kon geen geschikte libguestfs supermin of gewoon toestel vinden op "
2501 "LIBGUESTFS_PATH (zoek pad: %s)"
2502
2503 #: src/appliance.c:358
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2506 msgstr "maak een tijdelijke map aan"
2507
2508 #: src/appliance.c:446
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2511 msgstr "maak een tijdelijke map aan"
2512
2513 #: src/appliance.c:522
2514 #, fuzzy
2515 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2516 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
2517
2518 #: src/filearch.c:153
2519 #, c-format
2520 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/filearch.c:266
2524 msgid ""
2525 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2526 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: src/guestfs.c:178
2530 #, c-format
2531 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2532 msgstr "guestfs_close: twee keer dezelfde hendel aangeroepen\n"
2533
2534 #: src/guestfs.c:290
2535 #, c-format
2536 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2537 msgstr "libguestfs: foutr: %s\n"
2538
2539 #: src/guestfs.c:791
2540 #, c-format
2541 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:761 src/inspect.c:2127 src/inspect.c:2170
2545 #: src/inspect.c:2220
2546 #, c-format
2547 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: src/inspect.c:795
2551 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: src/inspect.c:1011
2555 #, c-format
2556 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2557 msgstr "Kan Windows %%SYSTEMROOT%% niet oplossen"
2558
2559 #: src/inspect.c:1291
2560 #, c-format
2561 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: src/inspect.c:1385
2565 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2566 msgstr "geen inspectie data: roep eerst guestfs_inspect_os aan"
2567
2568 #: src/inspect.c:1397
2569 #, c-format
2570 msgid ""
2571 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2572 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2573 msgstr ""
2574 "%s: root apparaat niet gevonden: roep deze functie alleen aan met een root "
2575 "apparaat eerder teruggegeven door guestfs_inspect_os"
2576
2577 #: src/inspect.c:1526
2578 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: src/inspect.c:1761 src/inspect.c:1783 src/inspect.c:1808
2582 #, fuzzy
2583 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2584 msgstr "onverwachte output  van 'du' commando"
2585
2586 #: src/inspect.c:2229
2587 #, c-format
2588 msgid "%s: file is empty"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: src/inspect.c:2246
2592 msgid ""
2593 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2594 "without PCRE or hivex libraries"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: src/launch.c:95
2598 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2599 msgstr ""
2600 "commando regel kan niet gewijzigd worden nadat een qemu sub-proces "
2601 "gelanceerd is"
2602
2603 #: src/launch.c:152
2604 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2605 msgstr "guestfs_config: parameter moet met '-' beginnen"
2606
2607 #: src/launch.c:166
2608 #, c-format
2609 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2610 msgstr "guestfs_config: parameter '%s' is niet toegestaan"
2611
2612 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2613 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2614 msgstr "bestandsnaam kan geen ',' (komma) bevatten"
2615
2616 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2617 #, c-format
2618 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: src/launch.c:361
2622 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2623 msgstr "je moet guestfs_add_drive aanroepen voor guestfs_launch"
2624
2625 #: src/launch.c:366
2626 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2627 msgstr "de libguestfs hendel is al gelanceerd"
2628
2629 #: src/launch.c:378
2630 #, c-format
2631 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2632 msgstr "%s: kan geen tijdelijke map aanmaken"
2633
2634 #: src/launch.c:726
2635 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2636 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
2637
2638 #: src/launch.c:739
2639 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2640 msgstr ""
2641 "qemu gelanceerd en contact opgenomen met daemon, maar toestand != READY"
2642
2643 #: src/launch.c:880
2644 #, c-format
2645 msgid ""
2646 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2647 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2648 msgstr ""
2649 "%s: commando mislukte: Als qemu zich op een niet standaard pad bevindt, "
2650 "probeer je het instellen van de LIBGUESTFS_QEMU omgevingsvariabele."
2651
2652 #: src/launch.c:972
2653 msgid "qemu has not been launched yet"
2654 msgstr "qemu is nog niet gelanceerd"
2655
2656 #: src/launch.c:983
2657 msgid "no subprocess to kill"
2658 msgstr "geen sub-proces om af te schieten"
2659
2660 #: src/proto.c:143
2661 #, c-format
2662 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2663 msgstr "guestfs_set_busy: aangeroepen in toestand %d != READY"
2664
2665 #: src/proto.c:166
2666 #, c-format
2667 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2668 msgstr "guestfs_end_busy: aangeroepen in toestand %d"
2669
2670 #: src/proto.c:281
2671 #, c-format
2672 msgid ""
2673 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2674 msgstr ""
2675 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: 0x%x gelezen van daemon, verwachte 0x"
2676 "%x\n"
2677
2678 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2679 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2680 msgstr "onverwacht einde van bestand bij het lezen van daemon"
2681
2682 #: src/proto.c:474
2683 #, c-format
2684 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2685 msgstr "magie ondertekening ontvangen van guestfsd, maar de toestand is %d"
2686
2687 #: src/proto.c:491
2688 #, c-format
2689 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2690 msgstr "boodschap lengte (%u) > maximaal mogelijke grootte (%d)"
2691
2692 #: src/proto.c:641
2693 #, c-format
2694 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2695 msgstr "guestfs___send: toestand %d != BUSY"
2696
2697 #: src/proto.c:663
2698 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2699 msgstr "xdr_guestfs_message_header mislukte"
2700
2701 #: src/proto.c:672
2702 msgid "dispatch failed to marshal args"
2703 msgstr "verzending faalde om argumenten te rangschikken"
2704
2705 #: src/proto.c:802
2706 #, c-format
2707 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2708 msgstr "send_file_chunk: toestand %d != READY"
2709
2710 #: src/proto.c:818
2711 #, c-format
2712 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2713 msgstr "xdr_guestfs_chunk mislukted (buf = %p, buflen = %zu)"
2714
2715 #: src/proto.c:941
2716 #, c-format
2717 msgid "%s: error in chunked encoding"
2718 msgstr "%s: fout in chunk codering"
2719
2720 #: src/proto.c:969
2721 msgid "write to daemon socket"
2722 msgstr "schrijven naar daemon socket"
2723
2724 #: src/proto.c:992
2725 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2726 msgstr "receive_file_data: ontleed fout in antwoord callback"
2727
2728 #: src/proto.c:997
2729 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2730 msgstr ""
2731 "receive_file_data: onverwachte vlag ontvangen bij het lezen van bestand "
2732 "chunks"
2733
2734 #: src/proto.c:1005
2735 msgid "failed to parse file chunk"
2736 msgstr "bestand chunk ontleden mislukte"
2737
2738 #: src/proto.c:1014
2739 msgid "file receive cancelled by daemon"
2740 msgstr "bestand ontvangen geannuleerd door daemon"
2741
2742 #: src/virt.c:88
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
2745 msgstr "guestfish: kon niet verbinden met libvirt (code %d, domein %d): %s\n"
2746
2747 #: src/virt.c:96
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
2750 msgstr "guestfish: geen libvirt domein aangeroepen '%s': %s\n"
2751
2752 #: src/virt.c:145
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid "error getting domain info: %s"
2755 msgstr "guestfish: fout bij verkrijgen van domein info over '%s': %s\n"
2756
2757 #: src/virt.c:149
2758 #, fuzzy
2759 msgid ""
2760 "error: domain is a live virtual machine.\n"
2761 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
2762 "machine\n"
2763 "can cause disk corruption."
2764 msgstr ""
2765 "guestfish: error: '%s' is een live virtuele machine.\n"
2766 "Je moet '--ro' gebruiken omdat schrijf toegang tot een draaiende virtuele\n"
2767 "machine schijf beschadiging kan veroorzaken.\n"
2768
2769 #: src/virt.c:159
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
2772 msgstr "guestfish: fout bij lezen van libvirt XML informatie over '%s': %s\n"
2773
2774 #: src/virt.c:169
2775 #, fuzzy
2776 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
2777 msgstr ""
2778 "guestfish: kan XML informatie teruggegeven door libvirt niet ontleden\n"
2779
2780 #: src/virt.c:175
2781 #, fuzzy
2782 msgid "unable to create new XPath context"
2783 msgstr "guestfish: kan nieuwe XPath context niet aanmaken\n"
2784
2785 #: src/virt.c:182
2786 #, fuzzy
2787 msgid "unable to evaluate XPath expression"
2788 msgstr "guestfish: kan XPath expressie niet evalueren\n"
2789
2790 #: src/virt.c:289
2791 #, fuzzy
2792 msgid "libvirt domain has no disks"
2793 msgstr "guestfish: libvirt domein '%s' heeft geen schijven\n"
2794
2795 #: src/virt.c:309
2796 msgid ""
2797 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
2798 "without libvirt or libxml2"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: test-tool/test-tool.c:82
2802 #, c-format
2803 msgid ""
2804 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2805 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2806 "Usage:\n"
2807 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2808 "Options:\n"
2809 "  --help         Display usage\n"
2810 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2811 "                 Helper program (default: %s)\n"
2812 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2813 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2814 "  --timeout n\n"
2815 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2816 msgstr ""
2817 "libguestfs-test-tool: interactief test gereedschap\n"
2818 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2819 "Gebruik:\n"
2820 "  libguestfs-test-tool [--opties]\n"
2821 "Opties:\n"
2822 "  --help         Laat gebruik zien\n"
2823 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2824 "                 Hulp programma (standaard: %s)\n"
2825 "  --qemudir dir  Specificeer QEMU bron map\n"
2826 "  --qemu qemu    Specificeer QEMU binair prog\n"
2827 "  --timeout n\n"
2828 "  -t n           Stel lanceer time-out in (standaard: %d seconden)\n"
2829
2830 #: test-tool/test-tool.c:138
2831 #, c-format
2832 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2833 msgstr "libguestfs-test-tool: onbekende lange optie: %s (%d)\n"
2834
2835 #: test-tool/test-tool.c:147
2836 #, c-format
2837 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2838 msgstr "libguestfs-test-tool: ongeldige time-out: %s\n"
2839
2840 #: test-tool/test-tool.c:159
2841 #, c-format
2842 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2843 msgstr "libguestfs-test-tool: onverwachte commando regel optie 0x%x\n"
2844
2845 #: test-tool/test-tool.c:182
2846 #, c-format
2847 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2848 msgstr "libguestfs-test-tool: libguestfs hendel aanmaken mislukte\n"
2849
2850 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2851 #, c-format
2852 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2853 msgstr "libguestfs-test-tool: station '%s' toevoegen mislukte\n"
2854
2855 #: test-tool/test-tool.c:206
2856 #, c-format
2857 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2858 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version mislukte\n"
2859
2860 #: test-tool/test-tool.c:228
2861 #, c-format
2862 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2863 msgstr "libguestfs-test-tool: toestel lanceren mislukte\n"
2864
2865 #: test-tool/test-tool.c:240
2866 #, c-format
2867 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2868 msgstr "libguestfs-test-tool: draaien van sfdisk mislukte\n"
2869
2870 #: test-tool/test-tool.c:246
2871 #, c-format
2872 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2873 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 mislukte\n"
2874
2875 #: test-tool/test-tool.c:252
2876 #, c-format
2877 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2878 msgstr "libguestfs-test-tool: aankoppelen van /dev/sda1 op / mislukte\n"
2879
2880 #: test-tool/test-tool.c:258
2881 #, c-format
2882 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2883 msgstr "libguestfs-test-tool: mkdir /iso mislukte\n"
2884
2885 #: test-tool/test-tool.c:264
2886 #, c-format
2887 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2888 msgstr "libguestfs-test-tool: aankoppelen van /dev/sdb op /iso mislukte\n"
2889
2890 #: test-tool/test-tool.c:272
2891 #, c-format
2892 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2893 msgstr ""
2894 "libguestfs-test-tool: kon hulp programma niet draaien, of hulp programma "
2895 "mislukte\n"
2896
2897 #: test-tool/test-tool.c:303
2898 #, c-format
2899 msgid ""
2900 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2901 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2902 msgstr ""
2903 "LIBGUESTFS_QEMU omgevingsvariabele al is ingesteld, dus\n"
2904 "de --qemu/--qemudir opties kunnen niet gebruikt worden.\n"
2905
2906 #: test-tool/test-tool.c:311
2907 #, c-format
2908 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2909 msgstr "Binair programma '%s' bestaat niet of is niet uitvoerbaar\n"
2910
2911 #: test-tool/test-tool.c:325
2912 #, c-format
2913 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2914 msgstr "%s: ziet er niet uit als een qemu bron map\n"
2915
2916 #: test-tool/test-tool.c:374
2917 #, c-format
2918 msgid ""
2919 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2920 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2921 "\n"
2922 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2923 msgstr ""
2924 "Test hulp programma 'libguestfs-test-programma-helper' is niet\n"
2925 "beschikbaar.  Verwacht het te vinden in '%s'\n"
2926 "\n"
2927 "Gebruik de --helper optie om de locatie van dit programma te specificeren.\n"
2928
2929 #: test-tool/test-tool.c:390
2930 #, c-format
2931 msgid "command failed: %s"
2932 msgstr "commando mislukte: %s"
2933
2934 #: test-tool/test-tool.c:398
2935 #, c-format
2936 msgid ""
2937 "Test tool helper program %s\n"
2938 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2939 "was built.\n"
2940 msgstr ""
2941 "Test hulp programma %s\n"
2942 "is niet statisch gelinkt.  Dit is een bouw fout toen dit test\n"
2943 "programma werd gebouwd.\n"
2944
2945 #: test-tool/test-tool.c:432
2946 #, c-format
2947 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2948 msgstr "mkisofs commando mislukte: %s\n"
2949
2950 #: tools/virt-df.pl:213
2951 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2952 msgstr "virt-df: kan -h en -csv opties niet tezamen gebruiken\n"
2953
2954 #: tools/virt-df.pl:277
2955 #, perl-brace-format
2956 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2957 msgstr "{name} is niet de naam van een libvirt domein\n"
2958
2959 #: tools/virt-df.pl:345
2960 #, perl-brace-format
2961 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: tools/virt-df.pl:521
2965 msgid "Virtual Machine"
2966 msgstr "Virtuele machine"
2967
2968 #: tools/virt-df.pl:521
2969 msgid "Filesystem"
2970 msgstr "Bestandssysteem"
2971
2972 #: tools/virt-df.pl:524
2973 msgid "1K-blocks"
2974 msgstr "1K-blokken"
2975
2976 #: tools/virt-df.pl:526
2977 msgid "Size"
2978 msgstr "Grootte"
2979
2980 #: tools/virt-df.pl:528
2981 msgid "Used"
2982 msgstr "Gebruikt"
2983
2984 #: tools/virt-df.pl:529
2985 msgid "Available"
2986 msgstr "Beschikbaar"
2987
2988 #: tools/virt-df.pl:530
2989 msgid "Use%"
2990 msgstr "Gebruik%"
2991
2992 #: tools/virt-df.pl:532
2993 msgid "Inodes"
2994 msgstr "Inodes"
2995
2996 #: tools/virt-df.pl:533
2997 msgid "IUsed"
2998 msgstr "IUsed"
2999
3000 #: tools/virt-df.pl:534
3001 msgid "IFree"
3002 msgstr "IFree"
3003
3004 #: tools/virt-df.pl:535
3005 msgid "IUse%"
3006 msgstr "IUse%"
3007
3008 #: tools/virt-edit.pl:169
3009 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3010 msgstr ""
3011 "virt-edit: geen afbeelding, VM namen of bestandsnamen gegeven om te bewerken"
3012
3013 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194 tools/virt-tar.pl:238
3014 #: tools/virt-win-reg.pl:292
3015 #, fuzzy, perl-brace-format
3016 msgid ""
3017 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3018 "\n"
3019 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3020 "machine\n"
3021 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3022 "\n"
3023 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3024 "information about the disk image as possible.\n"
3025 msgstr ""
3026 "Binnen deze schijf image kon geen besturingssysteem gedetecteerd worden.\n"
3027 "\n"
3028 "Dit kan zijn omdat het bestand geen schijf image is, of het is geen virtuele "
3029 "machine\n"
3030 "image, of omdat het OS type niet begrepen wordt door virt-inspector.\n"
3031 "\n"
3032 "Als je denkt dat dit een fout is, moet je een bug rapport indienen\n"
3033 "met inbegrip van zoveel mogelijk informatie over de schijf image.\n"
3034
3035 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198 tools/virt-tar.pl:242
3036 #: tools/virt-win-reg.pl:296
3037 #, fuzzy, perl-brace-format
3038 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3039 msgstr ""
3040 "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-ls\n"
3041
3042 #: tools/virt-edit.pl:221
3043 msgid "File not changed.\n"
3044 msgstr "Bestand niet gewijzigd.\n"
3045
3046 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
3047 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3048 msgstr "virt-list-filesystems: geen image of VM naam opgegeven"
3049
3050 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
3051 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3052 msgstr "virt-list-partitions: geen image of VM naam opgegeven"
3053
3054 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
3055 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
3056 msgstr "virt-ls: kan -l en -R opties niet combineren\n"
3057
3058 #: tools/virt-ls.pl:178
3059 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
3060 msgstr "virt-ls: geen image, VM namen of map opgegeven om te tonen"
3061
3062 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3063 msgid "virt-make-fs input output\n"
3064 msgstr "virt-make-fs input output\n"
3065
3066 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3067 msgid "unexpected output from 'du' command"
3068 msgstr "onverwachte output  van 'du' commando"
3069
3070 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3071 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3072 #, perl-brace-format
3073 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3074 msgstr "{f}: onbekend invoer formaat: {fmt}\n"
3075
3076 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3077 #, perl-brace-format
3078 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3079 msgstr "virt-make-fs: kan size parameter niet ontleden: {sz}\n"
3080
3081 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3082 msgid ""
3083 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3084 msgstr ""
3085 "qemu-img create: aanmaken schijf image mislukte, zie eerdere fout "
3086 "boodschappen\n"
3087
3088 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3089 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3090 msgstr ""
3091 "virt-make-fs: NTFS ondersteuning was uitgezet toen libguestfs gecompileerd "
3092 "werd\n"
3093
3094 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3095 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3096 msgstr "tar: misluket, zie eerdere boodschappen\n"
3097
3098 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3099 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3100 msgstr "decomprimeer commando mislukte, zie eerdere boodschappen\n"
3101
3102 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3103 msgid ""
3104 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3105 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3106 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3107 msgstr ""
3108 "virt-make-fs: fout bij het kopiëren van inhoud naar het bestandssysteem\n"
3109 "Een fout hier betekent gewoonlijk dat het programma de grootte van het\n"
3110 "bestandssysteem niet correct bepaald heeft. Lees de BUGS sectie van de man "
3111 "pagina.\n"
3112
3113 #: tools/virt-rescue.pl:222
3114 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3115 msgstr "virt-rescue: geen image of VM namen redding opgegeven"
3116
3117 #: tools/virt-resize.pl:33
3118 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3119 msgstr "virt-resize: sorry, dit programma werkt niet op een 32-bit host\n"
3120
3121 #: tools/virt-resize.pl:584
3122 #, perl-brace-format
3123 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3124 msgstr "virt-resize: {file}: bestaat niet of is niet leesbaar\n"
3125
3126 #: tools/virt-resize.pl:586
3127 #, perl-brace-format
3128 msgid ""
3129 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3130 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3131 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3132 msgstr ""
3133 "virt-formaat: {file}: bestaat niet of is niet beschrijfbaar\n"
3134 "Je moet de bestemming schijf aanmaken voordat je dit programma uitvoert.\n"
3135 "Lees de virt-resize(1) man pagina voor meer informatie.\n"
3136
3137 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
3138 #, perl-brace-format
3139 msgid ""
3140 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3141 msgstr ""
3142 "virt-resize: {file}: bestand is te klein om een schijf image te zijn ({sz} "
3143 "bytes)\n"
3144
3145 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
3146 msgid "virt-resize: short read"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: tools/virt-resize.pl:830
3150 #, perl-brace-format
3151 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3152 msgstr "virt-resize: geen logische gevolume aangeroepen {n}\n"
3153
3154 #: tools/virt-resize.pl:850
3155 #, perl-brace-format
3156 msgid ""
3157 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3158 "command line option\n"
3159 msgstr ""
3160 "{p}: partitie niet gevonden on de bron schijf image bij gebruik van de "
3161 "'{opt}' commando-regel optie\n"
3162
3163 #: tools/virt-resize.pl:856
3164 #, perl-brace-format
3165 msgid ""
3166 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3167 msgstr ""
3168 "{p}: partitie genegeerd, je kunt het niet in een ander commando-regel "
3169 "argument gebruiken\n"
3170
3171 #: tools/virt-resize.pl:860
3172 #, perl-brace-format
3173 msgid ""
3174 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3175 msgstr ""
3176 "{p}: partitie verwijderd, je kunt het niet in een ander commando-regel "
3177 "argument gebruiken\n"
3178
3179 #: tools/virt-resize.pl:902
3180 #, perl-brace-format
3181 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3182 msgstr "{p}: deze partitie is al gemarkeerd voor het veranderen in grootte\n"
3183
3184 #: tools/virt-resize.pl:910
3185 #, perl-brace-format
3186 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3187 msgstr "{p}: ontbrekende grootte veld in {o} optie\n"
3188
3189 #: tools/virt-resize.pl:927
3190 #, perl-brace-format
3191 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3192 msgstr "{p}: {f}: kan size veld niet ontleden\n"
3193
3194 #: tools/virt-resize.pl:932
3195 #, perl-brace-format
3196 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3197 msgstr "{p}: nieuwe grootte is nul of negatief\n"
3198
3199 #: tools/virt-resize.pl:955
3200 #, perl-brace-format
3201 msgid ""
3202 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3203 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3204 "size.\n"
3205 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3206 msgstr ""
3207 "{p}: kan deze partitie niet kleiner maken omdat het een bestandssysteem,\n"
3208 "fysieke volume, of andere inhoud bevat die groter is dan de nieuwe grootte.\n"
3209 "Je moet de inhoud eerst in grootte veranderen, bekijk virt-resize(1).\n"
3210
3211 #: tools/virt-resize.pl:971
3212 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3213 msgstr ""
3214 "virt-resize: je kunt de opties --expand en --shrink niet tezamen gebruiken\n"
3215
3216 #: tools/virt-resize.pl:1020
3217 #, perl-brace-format
3218 msgid ""
3219 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3220 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3221 msgstr ""
3222 "virt-resize: fout: je kunt --expand niet gebruiken als er geen extra ruimte "
3223 "is\n"
3224 "voor het expanderen.  Je moet de doel schijf tenminste {h} groter maken.\n"
3225
3226 #: tools/virt-resize.pl:1035
3227 msgid ""
3228 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3229 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3230 msgstr ""
3231 "virt-resize: fout: kan --shrink niet gebruiken omdat er geen deficit is\n"
3232 "(zie 'deficit' in de virt-resize(1) man pagina)\n"
3233
3234 #: tools/virt-resize.pl:1050
3235 msgid "Summary of changes:\n"
3236 msgstr "Samenvatting van de veranderingen:\n"
3237
3238 #: tools/virt-resize.pl:1054
3239 #, perl-brace-format
3240 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3241 msgstr "{p}: partitie zal genegeerd worden\n"
3242
3243 #: tools/virt-resize.pl:1056
3244 #, perl-brace-format
3245 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3246 msgstr "{p}: partitie zal verwijderd worden\n"
3247
3248 #: tools/virt-resize.pl:1058
3249 #, perl-brace-format
3250 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3251 msgstr ""
3252 "{p}: partitie zal in grootte veranderd worden van {oldsize} naar {newsize}\n"
3253
3254 #: tools/virt-resize.pl:1063
3255 #, perl-brace-format
3256 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3257 msgstr "{p}: inhoud zal geëxpandeerd worden met de '{meth}' methode\n"
3258
3259 #: tools/virt-resize.pl:1068
3260 #, perl-brace-format
3261 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3262 msgstr "{p}: partitie zal met rust gelaten worden\n"
3263
3264 #: tools/virt-resize.pl:1073
3265 #, perl-brace-format
3266 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3267 msgstr "{n}: LV zal geëxpandeerd worden tot de maximale grootte\n"
3268
3269 #: tools/virt-resize.pl:1079
3270 #, perl-brace-format
3271 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3272 msgstr "{n}: inhoud zal geëxpandeerd worden met de '{meth}' methode\n"
3273
3274 #: tools/virt-resize.pl:1086
3275 #, perl-brace-format
3276 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3277 msgstr "Er is een overschot van {spl} bytes ({h}).\n"
3278
3279 #: tools/virt-resize.pl:1091
3280 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3281 msgstr "Er zal een extra partitie aangemaakt worden voor het overschot.\n"
3282
3283 #: tools/virt-resize.pl:1093
3284 msgid ""
3285 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3286 "and so it will just be ignored.\n"
3287 msgstr ""
3288 "De overschot ruimte is niet groot genoeg om een extra partitie aan te maken\n"
3289 "en daarom genegeerd worden.\n"
3290
3291 #: tools/virt-resize.pl:1096
3292 msgid ""
3293 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3294 "to partition this extra space if you want.\n"
3295 msgstr ""
3296 "De overtollige ruimte zal genegeerd worden.  Draai een schijf indeling "
3297 "programma in de gast\n"
3298 "om deze extra ruimte te partitioneren als je dat wilt.\n"
3299
3300 #: tools/virt-resize.pl:1099
3301 #, perl-brace-format
3302 msgid ""
3303 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3304 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3305 "or adjust your resizing requests.\n"
3306 msgstr ""
3307 "virt-resize: fout: er is een tekort van {def} bytes ({h}).\n"
3308 "Je moet de doel schijf tenminste deze hoeveelheid groter maken,\n"
3309 "of jouw in grootte verander verzoek aanpassen.\n"
3310
3311 #: tools/virt-resize.pl:1116
3312 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3313 msgstr "virt-resize: bron schijf heeft geen eerste partitie\n"
3314
3315 #: tools/virt-resize.pl:1211
3316 #, fuzzy, perl-brace-format
3317 msgid "Copying {p} ...\n"
3318 msgstr "{p} kopiëren ..."
3319
3320 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3321 #, perl-brace-format
3322 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3323 msgstr "{p} expanderen met de '{meth}' methode\n"
3324
3325 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3326 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3327 msgstr ""
3328 "virt-tar: extraheer/upload mode twee keer gespecificeerd op de commando-"
3329 "regel\n"
3330
3331 #: tools/virt-tar.pl:207
3332 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3333 msgstr "virt-tar: geen image, VM namen, map of bestandsnaam opgegeven"
3334
3335 #: tools/virt-tar.pl:210
3336 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3337 msgstr "virt-tar: -x of -u  moet opgegeven worden op de commando-regel\n"
3338
3339 #: tools/virt-tar.pl:221
3340 #, perl-brace-format
3341 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3342 msgstr "virt-tar: {tarball}: bestand niet gevonden\n"
3343
3344 #: tools/virt-tar.pl:224
3345 #, perl-brace-format
3346 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3347 msgstr "virt-tar: {dir}: map naam moet beginnen met het '/' karakter\n"
3348
3349 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3350 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3351 msgstr "geen libvirt domein naam of schijf image gegeven\n"
3352
3353 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3354 msgid ""
3355 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3356 "export\n"
3357 msgstr ""
3358 "verwacht 1 of 2 extra parameters, subkey pad en optioneel de waarde om te "
3359 "exporteren\n"
3360
3361 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3362 #, perl-brace-format
3363 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3364 msgstr "virt-win-reg: {p}: geen ondersteund Windows Registry pad\n"
3365
3366 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3367 #, perl-brace-format
3368 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3369 msgstr "virt-win-reg: {p}: bestand niet gevonden in gast: {err}\n"
3370
3371 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3372 #, perl-brace-format
3373 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3374 msgstr "virt-win-reg: {p}: kon registry bestand niet downloaden: {err}\n"
3375
3376 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3377 #, perl-brace-format
3378 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3379 msgstr "virt-win-reg: {p}: kon registry bestand niet uploaden: {err}\n"
3380
3381 #~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
3382 #~ msgstr "virt-inspector: geen image of VM namen opgegeven"
3383
3384 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3385 #~ msgstr "virt-cat: geen image, VM namen of bestandsnamen aan cat gegeven"
3386
3387 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3388 #~ msgstr "--fish output is alleen mogelijk bij een enkel OS\n"
3389
3390 #~ msgid ""
3391 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3392 #~ "perl\n"
3393 #~ msgstr ""
3394 #~ "virt-inspector: geen YAML ondersteuning, probeer perl-YAML of libyaml-"
3395 #~ "perl te installeren\n"
3396
3397 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3398 #~ msgstr "  Aankoppel punten:\n"
3399
3400 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3401 #~ msgstr "  Bestandssystemen:\n"
3402
3403 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3404 #~ msgstr "  Modprobe aliassen:\n"
3405
3406 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3407 #~ msgstr "  Initrd modules:\n"
3408
3409 #~ msgid "  Applications:\n"
3410 #~ msgstr "  Toepassingen:\n"
3411
3412 #~ msgid "  Kernels:\n"
3413 #~ msgstr "  Kernels:\n"
3414
3415 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3416 #~ msgstr "  Windows Registry ingangen:\n"
3417
3418 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3419 #~ msgstr ""
3420 #~ "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-cat"
3421
3422 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3423 #~ msgstr ""
3424 #~ "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-edit"
3425
3426 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3427 #~ msgstr ""
3428 #~ "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-tar\n"
3429
3430 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3431 #~ msgstr ""
3432 #~ "multi-opstart besturingssystemen worden niet ondersteund door virt-win-reg"
3433
3434 #~ msgid "allocate an image"
3435 #~ msgstr "wijs een image toe"
3436
3437 #~ msgid "edit a file in the image"
3438 #~ msgstr "bewerk een bestand in de image"
3439
3440 #~ msgid "view a file in the pager"
3441 #~ msgstr "bekijk een bestand in de pager"
3442
3443 #~ msgid ""
3444 #~ "alloc - allocate an image\n"
3445 #~ "     alloc <filename> <size>\n"
3446 #~ "\n"
3447 #~ "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
3448 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
3449 #~ "\n"
3450 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
3451 #~ "\n"
3452 #~ "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
3453 #~ msgstr ""
3454 #~ "alloc - wijs een image toe\n"
3455 #~ "     alloc <bestandsnaam> <grootte>\n"
3456 #~ "\n"
3457 #~ "    Dit creëert een leeg (gevuld met nullen) bestand van de gegeven "
3458 #~ "grootte,\n"
3459 #~ "    en voegt dan toe zodat het verder onderzocht kan worden.\n"
3460 #~ "\n"
3461 #~ "    Voor meer geavanceerd aanmaken van een image, bekijk je het qemu-img "
3462 #~ "programma.\n"
3463 #~ "\n"
3464 #~ "    Grootte kan gespecificeerd worden met de standaard suffix, b.v. "
3465 #~ "'1M'.\n"
3466
3467 #~ msgid ""
3468 #~ "echo - display a line of text\n"
3469 #~ "     echo [<params> ...]\n"
3470 #~ "\n"
3471 #~ "    This echos the parameters to the terminal.\n"
3472 #~ msgstr ""
3473 #~ "echo - laat een regel tekst zien\n"
3474 #~ "     echo [<params> ...]\n"
3475 #~ "\n"
3476 #~ "    Dit echoot de parameters naar de terminal.\n"
3477
3478 #~ msgid ""
3479 #~ "edit - edit a file in the image\n"
3480 #~ "     edit <filename>\n"
3481 #~ "\n"
3482 #~ "    This is used to edit a file.\n"
3483 #~ "\n"
3484 #~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
3485 #~ "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
3486 #~ "\n"
3487 #~ "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
3488 #~ "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
3489 #~ "\n"
3490 #~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
3491 #~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
3492 #~ msgstr ""
3493 #~ "edit - bewerk een bestand in de image\n"
3494 #~ "     edit <bestandsnaam>\n"
3495 #~ "\n"
3496 #~ "    Dit wordt gebruikt om een bestand te bewerken.\n"
3497 #~ "\n"
3498 #~ "    Het is het equivalent van (en wordt geïmplementeerd door)\n"
3499 #~ "    het draaien van \"cat\", lokaal bewerken, en daarna \"write\".\n"
3500 #~ "\n"
3501 #~ "    Normaal gebruikt het $EDITOR, maar je kunt de aliases\n"
3502 #~ "    \"vi\" of \"emacs\" gebruiken om deze te krijgen.\n"
3503 #~ "\n"
3504 #~ "    OPMERKING: Dit zal niet betrouwbaar werken voor grote bestanden\n"
3505 #~ "    (> 2 MB) of binaire bestanden met \\0 bytes.\n"
3506
3507 #~ msgid ""
3508 #~ "lcd - local change directory\n"
3509 #~ "    lcd <directory>\n"
3510 #~ "\n"
3511 #~ "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
3512 #~ "    useful if you want to download files to a particular\n"
3513 #~ "    place.\n"
3514 #~ msgstr ""
3515 #~ "lcd - verander locale map\n"
3516 #~ "    lcd <map>\n"
3517 #~ "\n"
3518 #~ "    Verander de huidoge map van guestfish. Dit commando is\n"
3519 #~ "    nuttig als je bestanden wilt downloaden naar een bepaalde\n"
3520 #~ "    plaats.\n"
3521
3522 #~ msgid ""
3523 #~ "glob - expand wildcards in command\n"
3524 #~ "    glob <command> [<args> ...]\n"
3525 #~ "\n"
3526 #~ "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
3527 #~ "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
3528 #~ "    once for each expanded argument.\n"
3529 #~ msgstr ""
3530 #~ "glob - expandeer wildcards in commando\n"
3531 #~ "    glob <commando> [<args> ...]\n"
3532 #~ "\n"
3533 #~ "    Glob draait <commando> met geëxpandeerde wildcards voor alle\n"
3534 #~ "    commando args.  Merk op dat het commando herhaaldelijk wordt\n"
3535 #~ "    gedraaid, een keer voor ieder geëxpandeerd argument.\n"
3536
3537 #~ msgid ""
3538 #~ "man - read the manual\n"
3539 #~ "    man\n"
3540 #~ "\n"
3541 #~ "    Opens the manual page for guestfish.\n"
3542 #~ msgstr ""
3543 #~ "man - lees de manual\n"
3544 #~ "    man\n"
3545 #~ "\n"
3546 #~ "    Opent de manual pagina voor guestfish.\n"
3547
3548 #~ msgid ""
3549 #~ "more - view a file in the pager\n"
3550 #~ "     more <filename>\n"
3551 #~ "\n"
3552 #~ "    This is used to view a file in the pager.\n"
3553 #~ "\n"
3554 #~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
3555 #~ "    running \"cat\" and using the pager.\n"
3556 #~ "\n"
3557 #~ "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
3558 #~ "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
3559 #~ "\n"
3560 #~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
3561 #~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
3562 #~ msgstr ""
3563 #~ "more - bekijk een bestand in de pager\n"
3564 #~ "     more <bestandsnaam>\n"
3565 #~ "\n"
3566 #~ "    Dit wordt gebruikt om een bestand te bekijken in de pager.\n"
3567 #~ "\n"
3568 #~ "    Het is het equivalent van (en wordt geïmplementeerd door)\n"
3569 #~ "    het draaien van \"cat\" en de pager gebruiken.\n"
3570 #~ "\n"
3571 #~ "    Normaal gebruikt het $PAGER, maar als je de alias\n"
3572 #~ "    \"less\" gebruikt, dan gebruikt het altijd \"less\".\n"
3573 #~ "\n"
3574 #~ "    OPMERKINK: Dit zal niet betrouwbaar werken voor grote bestanden\n"
3575 #~ "    (> 2 MB) of binaire bestanden met \\0 bytes.\n"
3576
3577 #~ msgid ""
3578 #~ "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
3579 #~ "     reopen\n"
3580 #~ "\n"
3581 #~ "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
3582 #~ "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
3583 #~ "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
3584 #~ msgstr ""
3585 #~ "reopen - sluit en open de libguestfs hendel opnieuw\n"
3586 #~ "     reopen\n"
3587 #~ "\n"
3588 #~ "Sluit en open de libguestfs hendel opnieuw.  Het is niet nodig om dit "
3589 #~ "normaal\n"
3590 #~ "te gebruiken, omdat de hendel correct gesloten wordt als guestfish\n"
3591 #~ "afgesloten wordt.  Het is soms echter nuttig voor het testen.\n"
3592
3593 #~ msgid ""
3594 #~ "sparse - allocate a sparse image file\n"
3595 #~ "     sparse <filename> <size>\n"
3596 #~ "\n"
3597 #~ "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
3598 #~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
3599 #~ "\n"
3600 #~ "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
3601 #~ "    command, except that the image file is allocated\n"
3602 #~ "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
3603 #~ "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
3604 #~ "    only use space when written to, but they are slower\n"
3605 #~ "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
3606 #~ "    space during a write operation.\n"
3607 #~ "\n"
3608 #~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
3609 #~ "\n"
3610 #~ "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
3611 #~ msgstr ""
3612 #~ "sparse - wijs een sparse image bestand toe\n"
3613 #~ "     sparse <bestandsnaam> <grootte>\n"
3614 #~ "\n"
3615 #~ "    dit creëert een leeg sparse bestand met de gegeven grootte,\n"
3616 #~ "    en voegt het dan toe zodat het verder onderzocht kan worden.\n"
3617 #~ "\n"
3618 #~ "    In alle opzichten werkt dit hetzelfde als het 'alloc'\n"
3619 #~ "    commando, behalve dat het image bestand sparse\n"
3620 #~ "    toegewezen wordt, wat betekent dat schijf blokken niet toegekend "
3621 #~ "worden\n"
3622 #~ "    aan het bestand totdat ze nodig zijn.  Sparse schijf bestanden\n"
3623 #~ "    gebruiken alleen ruimte als er naar geschreven wordt, maar ze zijn\n"
3624 #~ "    langzamer en er is een gevaar dat je te weinig echte schijf\n"
3625 #~ "    ruimte hebt tijdens een schrijf bewerking.\n"
3626 #~ "\n"
3627 #~ "    Voor meer geavanceerd image aanmaken, bekijk je het qemu-img "
3628 #~ "programma.\n"
3629 #~ "\n"
3630 #~ "    Groote kan gespecificeerd worden met standaard suffix, b.v. '1M'.\n"
3631
3632 #~ msgid ""
3633 #~ "supported - list supported groups of commands\n"
3634 #~ "     supported\n"
3635 #~ "\n"
3636 #~ "    This command returns a list of the optional groups\n"
3637 #~ "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
3638 #~ "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
3639 #~ "\n"
3640 #~ "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
3641 #~ msgstr ""
3642 #~ "supported - lijst van ondersteunde groepen commando's\n"
3643 #~ "     supported\n"
3644 #~ "\n"
3645 #~ "    Dit commando geeft een lijst van de optionele groepen\n"
3646 #~ "    bekend aan de daemon terug, and geeft aan welke\n"
3647 #~ "    ondersteund worden door deze versie van libguestfs.\n"
3648 #~ "\n"
3649 #~ "    Zie ook guestfs(3) sectie AVAILABILITY.\n"
3650
3651 #~ msgid ""
3652 #~ "time - measure time taken to run command\n"
3653 #~ "    time <command> [<args> ...]\n"
3654 #~ "\n"
3655 #~ "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
3656 #~ "    time afterwards.\n"
3657 #~ msgstr ""
3658 #~ "time - meet de tijd nodig voor draaien van command0\n"
3659 #~ "    time <commando> [<args> ...]\n"
3660 #~ "\n"
3661 #~ "    Dit draait <commando> zoals gewoonlijk, en geeft daarna\n"
3662 #~ "    de verstreken tijd terug.\n"
3663
3664 #~ msgid "external command failed: %s"
3665 #~ msgstr "extern commando mislukte: %s"
3666
3667 #~ msgid "test if file exists"
3668 #~ msgstr "test of het bestand bestaat"
3669
3670 #~ msgid "done"
3671 #~ msgstr "voltooid"