Pull translations from Transifex.
[virt-top.git] / po / te.po
index d8bb9cd..9a38b74 100644 (file)
--- a/po/te.po
+++ b/po/te.po
@@ -1,21 +1,21 @@
-# translation of virt-top.master.virt-top.po to Telugu
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Krishna Babu K <kkrothap@redhat.com>, 2010.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: virt-top.master.virt-top\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"Project-Id-Version: virt-top\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-28 19:47+0530\n"
-"Last-Translator: Krishna Babu K <kkrothap@redhat.com>\n"
-"Language-Team: Telugu <en@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-22 15:29+0000\n"
+"Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Telugu <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Language: te\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
@@ -27,11 +27,14 @@ msgstr "# CSV అవుట్పుట్‌ను నామపు ఫైలు
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
-msgstr "# ఈ ఫైలును దిద్దిరాయుట నుండి రక్షించుటకు, తరువాతి లైను కామెంట్ తీసివేయుము\\n"
+msgstr ""
+"# ఈ ఫైలును దిద్దిరాయుట నుండి రక్షించుటకు, తరువాతి లైను కామెంట్ తీసివేయుము\\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
-msgstr "# డీబగ్ మరియు దోష సందేశాన్ని వొక ఫైలునకు పంపుటకు, తరువాతి వరుస కామెంట్‌ను తీసివేయుము\\n"
+msgstr ""
+"# డీబగ్ మరియు దోష సందేశాన్ని వొక ఫైలునకు పంపుటకు, తరువాతి వరుస కామెంట్‌ను "
+"తీసివేయుము\\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
 msgid "# generated on %s by %s\\n"
@@ -46,8 +49,12 @@ msgid "%MEM"
 msgstr "%MEM"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
-msgid "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d O:%d X:%d"
-msgstr "%d డొమైన్లు, %d క్రియాశీల, %d నడుస్తున్నవి, %d స్లీపింగ్, %d నిలిపివున్నవి, %d క్రియాహీన D:%d O:%d X:%d"
+msgid ""
+"%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
+"O:%d X:%d"
+msgstr ""
+"%d డొమైన్లు, %d క్రియాశీల, %d నడుస్తున్నవి, %d స్లీపింగ్, %d నిలిపివున్నవి, "
+"%d క్రియాహీన D:%d O:%d X:%d"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
 msgid "%s: display should be %s"
@@ -145,8 +152,8 @@ msgstr "డొమైన్ నామము"
 msgid "Domains display"
 msgstr "డొమైన్ ప్రదర్శన"
 
-#: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
+#: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
 msgid "Error"
 msgstr "దోషము"
 
@@ -172,11 +179,16 @@ msgstr "ముఖ్య కీలు"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
-msgstr "virt-top(1) man పేజీ నందు మరింత సహాయం. తిరిగివచ్చుటకు యేదేని కీను వత్తుము."
+msgstr ""
+"virt-top(1) man పేజీ నందు మరింత సహాయం. తిరిగివచ్చుటకు యేదేని కీను వత్తుము."
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
-msgid "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be root"
-msgstr "NB: మీరు స్థానిక Xen హైపర్విజర్‌ను మానిటర్ చేయాలని అనుకొంటే, మీరు సాధారణంగా root అయివుండాలి"
+msgid ""
+"NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
+"root"
+msgstr ""
+"NB: మీరు స్థానిక Xen హైపర్విజర్‌ను మానిటర్ చేయాలని అనుకొంటే, మీరు సాధారణంగా "
+"root అయివుండాలి"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
 msgid "Net RX bytes"
@@ -315,8 +327,20 @@ msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
-msgid "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
-msgstr "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
+msgid ""
+"virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
+"\n"
+"SUMMARY\n"
+"  virt-top [-options]\n"
+"\n"
+"OPTIONS"
+msgstr ""
+"virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
+"\n"
+"SUMMARY\n"
+"  virt-top [-options]\n"
+"\n"
+"OPTIONS"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
@@ -325,4 +349,3 @@ msgstr "CSV ఫైళ్ళకు మద్దతు లేకుండా virt-
 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
 msgstr "తేదీలు మరియు సమయాలకు మద్దతులేకుండా virt-top నిర్వర్తించబడినది"
-