Pull translations from Transifex.
[virt-top.git] / po / ml.po
index 8e3469e..9796d43 100644 (file)
--- a/po/ml.po
+++ b/po/ml.po
@@ -1,17 +1,21 @@
-#, fuzzy
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: virt-top.tip.ml\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-03 12:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-21 21:13+0530\n"
-"Last-Translator: Ani Peter <apeter@redhat.com>\n"
-"Language-Team:  Swathantra Malayalam Computing|സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് <smc-discuss@googlegroups.com>\n"
+"Project-Id-Version: virt-top\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-22 15:29+0000\n"
+"Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Malayalam <discuss@lists.smc.org.in>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: ml\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
@@ -24,14 +28,14 @@ msgstr "# പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫയലിലേക്
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
 msgstr ""
-"# ഈ ഫയലിന്റെ മുകളിലേക്ക് എഴുതാതിരിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍, അടുത്ത വരി അണ്‍കമെന്റ് ചെയ്യുക (കമെന്റ് "
-"മാറ്റുക) \\n"
+"# ഈ ഫയലിന്റെ മുകളിലേക്ക് എഴുതാതിരിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍, അടുത്ത വരി "
+"à´\85à´£àµ\8dâ\80\8dà´\95à´®àµ\86à´¨àµ\8dà´±àµ\8d à´\9aàµ\86à´¯àµ\8dà´¯àµ\81à´\95 (à´\95à´®àµ\86à´¨àµ\8dà´±àµ\8d à´®à´¾à´±àµ\8dà´±àµ\81à´\95) \\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
 msgstr ""
-"# പിശകു്‌, ഡീബഗ് സന്ദേശങ്ങള്‍ ഒരു ഫയലിലേക്ക് അയക്കുവാന്‍, അടുത്ത വരി അണ്‍കമെന്റ് ചെയ്യുക (കമെന്റ് "
-"മാറ്റുക) \\n"
+"# പിശകു്‌, ഡീബഗ് സന്ദേശങ്ങള്‍ ഒരു ഫയലിലേക്ക് അയക്കുവാന്‍, അടുത്ത വരി "
+"à´\85à´£àµ\8dâ\80\8dà´\95à´®àµ\86à´¨àµ\8dà´±àµ\8d à´\9aàµ\86à´¯àµ\8dà´¯àµ\81à´\95 (à´\95à´®àµ\86à´¨àµ\8dà´±àµ\8d à´®à´¾à´±àµ\8dà´±àµ\81à´\95) \\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
 msgid "# generated on %s by %s\\n"
@@ -50,8 +54,8 @@ msgid ""
 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
 "O:%d X:%d"
 msgstr ""
-"%d ഡൊമേനുകള്‍, %d സജീവം, %d പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു, %d ഉറങ്ങുന്നു, %d താല്‍കാലികമായി "
-"നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു, %d നിര്‍ജ്ജീവം  D:%d O:%d X:%d"
+"%d ഡൊമേനുകള്‍, %d സജീവം, %d പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു, %d ഉറങ്ങുന്നു, %d "
+"താലàµ\8dâ\80\8dà´\95ാലിà´\95മായി à´¨à´¿à´°àµ\8dâ\80\8dà´¤àµ\8dതിയിരിà´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´¨àµ\8dà´¨àµ\81, %d à´¨à´¿à´°àµ\8dâ\80\8dà´\9càµ\8dà´\9càµ\80à´µà´\82  D:%d O:%d X:%d"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
 msgid "%s: display should be %s"
@@ -115,7 +119,8 @@ msgstr "ഡിലേ (കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയം
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
-msgstr "ഡിലേ (കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയം) : %.1f secs; ബാച്ച്: %s; സുരക്ഷിതം: %s;ക്രമം: %s"
+msgstr ""
+"ഡിലേ (കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയം) : %.1f secs; ബാച്ച്: %s; സുരക്ഷിതം: %s;ക്രമം: %s"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
 msgid "Disable CPU stats in CSV"
@@ -149,8 +154,8 @@ msgstr "ഡൊമേന്‍ പേരു്‌"
 msgid "Domains display"
 msgstr "ഡൊമേന്‍സ് ഡിസ്പ്ലേ"
 
-#: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
+#: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
 msgid "Error"
 msgstr "പിശക്"
 
@@ -176,13 +181,17 @@ msgstr "പ്രധാന കീകള്‍"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
-msgstr "virt-top(1) man താളില്‍ കൂടുതല്‍ സഹായം. തിരികെ പോകുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും കീ അമര്‍ത്തുക."
+msgstr ""
+"virt-top(1) man താളില്‍ കൂടുതല്‍ സഹായം. തിരികെ പോകുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും കീ "
+"അമര്‍ത്തുക."
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
 msgid ""
 "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
 "root"
-msgstr "കുറിപ്പു്: ഒരു ലോക്കല്‍ ക്സെന്‍ ഹൈപ്പര്‍വൈസര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനു്, ഒരു റൂട്ടായി പാടുള്ളൂ."
+msgstr ""
+"കുറിപ്പു്: ഒരു ലോക്കല്‍ ക്സെന്‍ ഹൈപ്പര്‍വൈസര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനു്, ഒരു "
+"റൂട്ടായി പാടുള്ളൂ."
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
 msgid "Net RX bytes"
@@ -294,7 +303,9 @@ msgstr "ഫിസിക്കല്‍ സിപിയുകള്‍ ടൊഗ
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
-msgstr "കീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കില്‍ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള കര്‍സര്‍ കീകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക"
+msgstr ""
+"കീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കില്‍ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള കര്‍സര്‍ കീകള്‍ "
+"ഉപയോഗിക്കുക"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
@@ -338,9 +349,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
-msgstr "CSV ഫയലുകള്‍ക്കുള്ള പിന്തുണ ലഭ്യമല്ലാതെ virt-top കംപൈല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു"
+msgstr ""
+"CSV ഫയലുകള്‍ക്കുള്ള പിന്തുണ ലഭ്യമല്ലാതെ virt-top കംപൈല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
-msgstr "തീയതികള്‍ക്കും സമയങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള പിന്തുണ ലഭ്യമല്ലാതെ virt-top കംപൈല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു"
-
+msgstr ""
+"തീയതികള്‍ക്കും സമയങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള പിന്തുണ ലഭ്യമല്ലാതെ virt-top കംപൈല്‍ "
+"ചെയ്തിരിക്കുന്നു"