Version 1.15.2.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 4a75c54..ee6b419 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-11-01 14:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-03 14:10+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-27 09:11+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 
 #: align/scan.c:68 cat/virt-cat.c:61 cat/virt-filesystems.c:100
 #: cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70 edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:101
-#: fuse/guestmount.c:908 inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:62
+#: fuse/guestmount.c:908 inspector/virt-inspector.c:78 rescue/virt-rescue.c:62
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr ""
 
 #: align/scan.c:127 cat/virt-cat.c:121 cat/virt-filesystems.c:203
 #: cat/virt-ls.c:192 df/domains.c:429 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141
-#: fish/fish.c:222 fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
+#: fish/fish.c:222 fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:140
 #: rescue/virt-rescue.c:142
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
@@ -75,7 +75,7 @@ msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #: align/scan.c:145 cat/virt-cat.c:143 cat/virt-filesystems.c:257
 #: cat/virt-ls.c:242 df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279
-#: fuse/guestmount.c:1061 inspector/virt-inspector.c:154
+#: fuse/guestmount.c:1061 inspector/virt-inspector.c:164
 #: rescue/virt-rescue.c:179
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
@@ -2967,8 +2967,8 @@ msgstr ""
 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
-#: inspector/virt-inspector.c:76
-#, c-format
+#: inspector/virt-inspector.c:82
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s: display information about a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -2986,6 +2986,7 @@ msgid ""
 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
 "  -V|--version         Display version and exit\n"
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"  --xpath query        Perform an XPath query\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
@@ -3006,7 +3007,12 @@ msgstr ""
 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: inspector/virt-inspector.c:263
+#: inspector/virt-inspector.c:255
+#, c-format
+msgid "%s: cannot use --xpath together with other options.\n"
+msgstr ""
+
+#: inspector/virt-inspector.c:288
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
@@ -3034,25 +3040,61 @@ msgstr ""
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
-#: inspector/virt-inspector.c:288
+#: inspector/virt-inspector.c:313
 #, c-format
 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
 
-#: inspector/virt-inspector.c:300
+#: inspector/virt-inspector.c:325
 #, c-format
 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
 msgstr ""
 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
 "się\n"
 
-#: inspector/virt-inspector.c:308
+#: inspector/virt-inspector.c:333
 #, c-format
 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
 msgstr ""
 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
 "się\n"
 
+#: inspector/virt-inspector.c:827
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: unable to parse XML from stdin\n"
+msgstr ""
+"nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
+
+#: inspector/virt-inspector.c:833
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: unable to create new XPath context\n"
+msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
+
+#: inspector/virt-inspector.c:840
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: unable to evaluate XPath expression\n"
+msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
+
+#: inspector/virt-inspector.c:851
+#, c-format
+msgid "%s: xmlSaveToFd failed\n"
+msgstr ""
+
+#: inspector/virt-inspector.c:858
+#, c-format
+msgid "%s: xmlNewDoc failed\n"
+msgstr ""
+
+#: inspector/virt-inspector.c:863
+#, c-format
+msgid "%s: xmlCopyNode failed\n"
+msgstr ""
+
+#: inspector/virt-inspector.c:870
+#, c-format
+msgid "%s: xmlSaveDoc failed\n"
+msgstr ""
+
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""