Version 1.11.7.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index e7c946f..d104f03 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-12 14:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-17 17:29+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -415,1610 +415,1610 @@ msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:2557
+#: fish/cmds.c:2560
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:2557
+#: fish/cmds.c:2560
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:2559
+#: fish/cmds.c:2562
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2560
+#: fish/cmds.c:2563
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
-#: fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2562
+#: fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2565
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:2563
+#: fish/cmds.c:2566
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:2564
+#: fish/cmds.c:2567
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2565
+#: fish/cmds.c:2568
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2566
+#: fish/cmds.c:2569
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2567
+#: fish/cmds.c:2570
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2568
+#: fish/cmds.c:2571
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2569
+#: fish/cmds.c:2572
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2570
+#: fish/cmds.c:2573
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2571
+#: fish/cmds.c:2574
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2572
+#: fish/cmds.c:2575
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2573
+#: fish/cmds.c:2576
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2574
+#: fish/cmds.c:2577
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:2575
+#: fish/cmds.c:2578
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2576
+#: fish/cmds.c:2579
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2577
+#: fish/cmds.c:2580
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2578
+#: fish/cmds.c:2581
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2579
+#: fish/cmds.c:2582
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2580
+#: fish/cmds.c:2583
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:2581
+#: fish/cmds.c:2584
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:2582
+#: fish/cmds.c:2585
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
-#: fish/cmds.c:2583
+#: fish/cmds.c:2586
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2584
+#: fish/cmds.c:2587
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
-#: fish/cmds.c:2585
+#: fish/cmds.c:2588
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2586
+#: fish/cmds.c:2589
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2587
+#: fish/cmds.c:2590
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2588
+#: fish/cmds.c:2591
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2589
+#: fish/cmds.c:2592
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2590
+#: fish/cmds.c:2593
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:2591
+#: fish/cmds.c:2594
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2592
+#: fish/cmds.c:2595
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2593
+#: fish/cmds.c:2596
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2594
+#: fish/cmds.c:2597
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:2595
+#: fish/cmds.c:2598
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:2596
+#: fish/cmds.c:2599
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2597
+#: fish/cmds.c:2600
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2598
+#: fish/cmds.c:2601
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2599
+#: fish/cmds.c:2602
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2600
+#: fish/cmds.c:2603
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2601 fish/cmds.c:2717
+#: fish/cmds.c:2604 fish/cmds.c:2720
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:2602
+#: fish/cmds.c:2605
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2603
+#: fish/cmds.c:2606
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2604
+#: fish/cmds.c:2607
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2605
+#: fish/cmds.c:2608
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2606
+#: fish/cmds.c:2609
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2607
+#: fish/cmds.c:2610
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2608
+#: fish/cmds.c:2611
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2609
+#: fish/cmds.c:2612
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2610
+#: fish/cmds.c:2613
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2611
+#: fish/cmds.c:2614
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:2612
+#: fish/cmds.c:2615
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2613
+#: fish/cmds.c:2616
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2614
+#: fish/cmds.c:2617
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2615
+#: fish/cmds.c:2618
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:2616
+#: fish/cmds.c:2619
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2617
+#: fish/cmds.c:2620
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2618
+#: fish/cmds.c:2621
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
-#: fish/cmds.c:2619
+#: fish/cmds.c:2622
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:2620
+#: fish/cmds.c:2623
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:2621
+#: fish/cmds.c:2624
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:2622
+#: fish/cmds.c:2625
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/cmds.c:2623
+#: fish/cmds.c:2626
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:2624
+#: fish/cmds.c:2627
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2631 fish/cmds.c:2632
-#: fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2666 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2911
-#: fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2916 fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919
+#: fish/cmds.c:2628 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2634 fish/cmds.c:2635
+#: fish/cmds.c:2668 fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:2913 fish/cmds.c:2914
+#: fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2922
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:2627
+#: fish/cmds.c:2630
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:2628
+#: fish/cmds.c:2631
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2630
+#: fish/cmds.c:2632 fish/cmds.c:2633
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2633
+#: fish/cmds.c:2636
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2634
+#: fish/cmds.c:2637
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
-#: fish/cmds.c:2635
+#: fish/cmds.c:2638
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2636
+#: fish/cmds.c:2639
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:2637
+#: fish/cmds.c:2640
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
-#: fish/cmds.c:2638
+#: fish/cmds.c:2641
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:2639
+#: fish/cmds.c:2642
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:2640
+#: fish/cmds.c:2643
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2641
+#: fish/cmds.c:2644
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2642
+#: fish/cmds.c:2645
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2643
+#: fish/cmds.c:2646
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2644
+#: fish/cmds.c:2647
 #, fuzzy
 msgid "get the attach method"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
 #, fuzzy
 msgid "get the attach method"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2645
+#: fish/cmds.c:2648
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2646
+#: fish/cmds.c:2649
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2647
+#: fish/cmds.c:2650
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2648
+#: fish/cmds.c:2651
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2649
+#: fish/cmds.c:2652
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2650
+#: fish/cmds.c:2653
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2651
+#: fish/cmds.c:2654
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2652
+#: fish/cmds.c:2655
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2653
+#: fish/cmds.c:2656
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2654
+#: fish/cmds.c:2657
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2655
+#: fish/cmds.c:2658
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2656
+#: fish/cmds.c:2659
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:2657
+#: fish/cmds.c:2660
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2658
+#: fish/cmds.c:2661
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
-#: fish/cmds.c:2659
+#: fish/cmds.c:2662
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2660
+#: fish/cmds.c:2663
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2718
+#: fish/cmds.c:2664 fish/cmds.c:2721
 msgid "get a single extended attribute"
 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
 msgid "get a single extended attribute"
 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
-#: fish/cmds.c:2662 fish/cmds.c:2719
+#: fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2722
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2663
+#: fish/cmds.c:2666
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/cmds.c:2664
+#: fish/cmds.c:2667
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:2667
+#: fish/cmds.c:2670
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:2668
+#: fish/cmds.c:2671
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2669
+#: fish/cmds.c:2672
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2670
+#: fish/cmds.c:2673
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:2671
+#: fish/cmds.c:2674
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
-#: fish/cmds.c:2672
+#: fish/cmds.c:2675
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2673
+#: fish/cmds.c:2676
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2674
+#: fish/cmds.c:2677
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2675
+#: fish/cmds.c:2678
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2676
+#: fish/cmds.c:2679
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2677
+#: fish/cmds.c:2680
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2678
+#: fish/cmds.c:2681
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2679
+#: fish/cmds.c:2682
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2680
+#: fish/cmds.c:2683
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2681
+#: fish/cmds.c:2684
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2682
+#: fish/cmds.c:2685
 msgid "get drive letter mappings"
 msgstr ""
 
 msgid "get drive letter mappings"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2683
+#: fish/cmds.c:2686
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2684
+#: fish/cmds.c:2687
 #, fuzzy
 msgid "get format of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
 #, fuzzy
 msgid "get format of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2685
+#: fish/cmds.c:2688
 msgid "get hostname of the operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
 msgid "get hostname of the operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2686
+#: fish/cmds.c:2689
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2687
+#: fish/cmds.c:2690
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2688
+#: fish/cmds.c:2691
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2689
+#: fish/cmds.c:2692
 msgid "get package format used by the operating system"
 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
 msgid "get package format used by the operating system"
 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2690
+#: fish/cmds.c:2693
 msgid "get package management tool used by the operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
 msgid "get package management tool used by the operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2691
+#: fish/cmds.c:2694
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2692
+#: fish/cmds.c:2695
 #, fuzzy
 msgid "get product variant of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
 #, fuzzy
 msgid "get product variant of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2693
+#: fish/cmds.c:2696
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
 msgstr ""
 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
 msgstr ""
 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
-#: fish/cmds.c:2694
+#: fish/cmds.c:2697
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2695
+#: fish/cmds.c:2698
 #, fuzzy
 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
 #, fuzzy
 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2696
+#: fish/cmds.c:2699
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2697
+#: fish/cmds.c:2700
 msgid "get live flag for install disk"
 msgstr ""
 
 msgid "get live flag for install disk"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2698
+#: fish/cmds.c:2701
 msgid "get multipart flag for install disk"
 msgstr ""
 
 msgid "get multipart flag for install disk"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2699
+#: fish/cmds.c:2702
 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
 msgstr ""
 
 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2700
+#: fish/cmds.c:2703
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2701
+#: fish/cmds.c:2704
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
-#: fish/cmds.c:2702
+#: fish/cmds.c:2705
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2703
+#: fish/cmds.c:2706
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2704
+#: fish/cmds.c:2707
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
-#: fish/cmds.c:2705
+#: fish/cmds.c:2708
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:2706
+#: fish/cmds.c:2709
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
-#: fish/cmds.c:2707
+#: fish/cmds.c:2710
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
-#: fish/cmds.c:2708
+#: fish/cmds.c:2711
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
-#: fish/cmds.c:2709
+#: fish/cmds.c:2712
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:2710
+#: fish/cmds.c:2713
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2711
+#: fish/cmds.c:2714
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2712
+#: fish/cmds.c:2715
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
-#: fish/cmds.c:2713
+#: fish/cmds.c:2716
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2714
+#: fish/cmds.c:2717
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2715
+#: fish/cmds.c:2718
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2716
+#: fish/cmds.c:2719
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
-#: fish/cmds.c:2720
+#: fish/cmds.c:2723
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:2721
+#: fish/cmds.c:2724
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
-#: fish/cmds.c:2722
+#: fish/cmds.c:2725
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2723
+#: fish/cmds.c:2726
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:2724 fish/cmds.c:2725
+#: fish/cmds.c:2727 fish/cmds.c:2728
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:2726 fish/cmds.c:2727
+#: fish/cmds.c:2729 fish/cmds.c:2730
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:2819
+#: fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2822
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2729
+#: fish/cmds.c:2732
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2846
+#: fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2849
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2731
+#: fish/cmds.c:2734
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2732
+#: fish/cmds.c:2735
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2733
+#: fish/cmds.c:2736
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2734
+#: fish/cmds.c:2737
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2735 fish/cmds.c:2736
+#: fish/cmds.c:2738 fish/cmds.c:2739
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2737
+#: fish/cmds.c:2740
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2738
+#: fish/cmds.c:2741
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2742
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2740
+#: fish/cmds.c:2743
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2741
+#: fish/cmds.c:2744
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2742
+#: fish/cmds.c:2745
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2743
+#: fish/cmds.c:2746
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2744
+#: fish/cmds.c:2747
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2745
+#: fish/cmds.c:2748
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2746
+#: fish/cmds.c:2749
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2747
+#: fish/cmds.c:2750
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2748
+#: fish/cmds.c:2751
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2749 fish/cmds.c:2750
+#: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2753
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2751
+#: fish/cmds.c:2754
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2752
+#: fish/cmds.c:2755
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2753
+#: fish/cmds.c:2756
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
-#: fish/cmds.c:2754
+#: fish/cmds.c:2757
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2755
+#: fish/cmds.c:2758
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:2756
+#: fish/cmds.c:2759
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:2757
+#: fish/cmds.c:2760
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2759 fish/cmds.c:2760
+#: fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2762 fish/cmds.c:2763
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:2761
+#: fish/cmds.c:2764
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2762
+#: fish/cmds.c:2765
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2763
+#: fish/cmds.c:2766
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2764
+#: fish/cmds.c:2767
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:2765 fish/cmds.c:2767
+#: fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2770
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2766
+#: fish/cmds.c:2769
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:2768
+#: fish/cmds.c:2771
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2769
+#: fish/cmds.c:2772
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:2770
+#: fish/cmds.c:2773
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2771
+#: fish/cmds.c:2774
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:2772
+#: fish/cmds.c:2775
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2773
+#: fish/cmds.c:2776
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2774
+#: fish/cmds.c:2777
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2775
+#: fish/cmds.c:2778
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2776
+#: fish/cmds.c:2779
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2777
+#: fish/cmds.c:2780
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
-#: fish/cmds.c:2778
+#: fish/cmds.c:2781
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:2779
+#: fish/cmds.c:2782
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:2780
+#: fish/cmds.c:2783
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2781
+#: fish/cmds.c:2784
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2782
+#: fish/cmds.c:2785
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:2783
+#: fish/cmds.c:2786
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2784
+#: fish/cmds.c:2787
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2785
+#: fish/cmds.c:2788
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:2786
+#: fish/cmds.c:2789
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2787
+#: fish/cmds.c:2790
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2788
+#: fish/cmds.c:2791
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2789
+#: fish/cmds.c:2792
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2790
+#: fish/cmds.c:2793
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
-#: fish/cmds.c:2791
+#: fish/cmds.c:2794
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:2792
+#: fish/cmds.c:2795
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
-#: fish/cmds.c:2793
+#: fish/cmds.c:2796
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2794
+#: fish/cmds.c:2797
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2795
+#: fish/cmds.c:2798
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2796
+#: fish/cmds.c:2799
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2797
+#: fish/cmds.c:2800
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:2798
+#: fish/cmds.c:2801
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2799
+#: fish/cmds.c:2802
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2800
+#: fish/cmds.c:2803
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2801
+#: fish/cmds.c:2804
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2802
+#: fish/cmds.c:2805
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2803
+#: fish/cmds.c:2806
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2804
+#: fish/cmds.c:2807
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2805
+#: fish/cmds.c:2808
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2806
+#: fish/cmds.c:2809
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2807
+#: fish/cmds.c:2810
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:2809
+#: fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2812
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2810
+#: fish/cmds.c:2813
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
-#: fish/cmds.c:2811
+#: fish/cmds.c:2814
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2812
+#: fish/cmds.c:2815
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2813
+#: fish/cmds.c:2816
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2817
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2818
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:2816
+#: fish/cmds.c:2819
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2817
+#: fish/cmds.c:2820
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2818
+#: fish/cmds.c:2821
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:2820
+#: fish/cmds.c:2823
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/cmds.c:2821
+#: fish/cmds.c:2824
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2822
+#: fish/cmds.c:2825
 #, fuzzy
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
 #, fuzzy
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2823
+#: fish/cmds.c:2826
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2824
+#: fish/cmds.c:2827
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2825
+#: fish/cmds.c:2828
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2826
+#: fish/cmds.c:2829
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2827
+#: fish/cmds.c:2830
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2828
+#: fish/cmds.c:2831
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2829
+#: fish/cmds.c:2832
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2830
+#: fish/cmds.c:2833
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2831
+#: fish/cmds.c:2834
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2832
+#: fish/cmds.c:2835
 #, fuzzy
 msgid "set the attach method"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
 #, fuzzy
 msgid "set the attach method"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2833
+#: fish/cmds.c:2836
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2834
+#: fish/cmds.c:2837
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2835
+#: fish/cmds.c:2838
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2836
+#: fish/cmds.c:2839
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2837
+#: fish/cmds.c:2840
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2838
+#: fish/cmds.c:2841
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2839
+#: fish/cmds.c:2842
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2840
+#: fish/cmds.c:2843
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2841
+#: fish/cmds.c:2844
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2842
+#: fish/cmds.c:2845
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2843
+#: fish/cmds.c:2846
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2844
+#: fish/cmds.c:2847
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2845
+#: fish/cmds.c:2848
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2848
+#: fish/cmds.c:2850 fish/cmds.c:2851
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2849
+#: fish/cmds.c:2852
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2850
+#: fish/cmds.c:2853
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2851
+#: fish/cmds.c:2854
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2852
+#: fish/cmds.c:2855
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2853
+#: fish/cmds.c:2856
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:2854
+#: fish/cmds.c:2857
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2855
+#: fish/cmds.c:2858
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:2856
+#: fish/cmds.c:2859
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
-#: fish/cmds.c:2857
+#: fish/cmds.c:2860
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2858
+#: fish/cmds.c:2861
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2860
+#: fish/cmds.c:2862 fish/cmds.c:2863
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2861
+#: fish/cmds.c:2864
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2862
+#: fish/cmds.c:2865
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2863
+#: fish/cmds.c:2866
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2864
+#: fish/cmds.c:2867
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2865
+#: fish/cmds.c:2868
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2866
+#: fish/cmds.c:2869
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2867
+#: fish/cmds.c:2870
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2871
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2869
+#: fish/cmds.c:2872
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2870
+#: fish/cmds.c:2873
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2871
+#: fish/cmds.c:2874
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2872
+#: fish/cmds.c:2875
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2873
+#: fish/cmds.c:2876
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2874
+#: fish/cmds.c:2877
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:2875 fish/cmds.c:2882
+#: fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2885
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2876 fish/cmds.c:2883
+#: fish/cmds.c:2879 fish/cmds.c:2886
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:2877
+#: fish/cmds.c:2880
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2878
+#: fish/cmds.c:2881
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2879
+#: fish/cmds.c:2882
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2880
+#: fish/cmds.c:2883
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2881
+#: fish/cmds.c:2884
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2884
+#: fish/cmds.c:2887
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:2885
+#: fish/cmds.c:2888
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2886
+#: fish/cmds.c:2889
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2887
+#: fish/cmds.c:2890
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2888
+#: fish/cmds.c:2891
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
-#: fish/cmds.c:2889
+#: fish/cmds.c:2892
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:2890
+#: fish/cmds.c:2893
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:2891
+#: fish/cmds.c:2894
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2892
+#: fish/cmds.c:2895
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2893
+#: fish/cmds.c:2896
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2894
+#: fish/cmds.c:2897
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2895
+#: fish/cmds.c:2898
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2896
+#: fish/cmds.c:2899
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2897
+#: fish/cmds.c:2900
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2898
+#: fish/cmds.c:2901
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2899
+#: fish/cmds.c:2902
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2900
+#: fish/cmds.c:2903
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2901 fish/cmds.c:2902
+#: fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2905
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2903
+#: fish/cmds.c:2906
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2904
+#: fish/cmds.c:2907
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2905
+#: fish/cmds.c:2908
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2906
+#: fish/cmds.c:2909
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2907
+#: fish/cmds.c:2910
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2908
+#: fish/cmds.c:2911
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2909
+#: fish/cmds.c:2912
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2912
+#: fish/cmds.c:2915
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2913
+#: fish/cmds.c:2916
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2914
+#: fish/cmds.c:2917
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:2917
+#: fish/cmds.c:2920
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2920
+#: fish/cmds.c:2923
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:3238 fish/cmds.c:3252 fish/cmds.c:3268 fish/cmds.c:3285
-#: fish/cmds.c:3302 fish/cmds.c:3320 fish/cmds.c:3339 fish/cmds.c:3355
-#: fish/cmds.c:3373 fish/cmds.c:3389 fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3423
-#: fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3455 fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3488
-#: fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3552
-#: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3635
-#: fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3703
-#: fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3751 fish/cmds.c:3769
-#: fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3822 fish/cmds.c:3840
-#: fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3919
-#: fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3997
-#: fish/cmds.c:4017 fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4052 fish/cmds.c:4068
-#: fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4175 fish/cmds.c:4259
-#: fish/cmds.c:4279 fish/cmds.c:4299 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4339
-#: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4378 fish/cmds.c:4397 fish/cmds.c:4416
-#: fish/cmds.c:4431 fish/cmds.c:4450 fish/cmds.c:4470 fish/cmds.c:4490
-#: fish/cmds.c:4511 fish/cmds.c:4527 fish/cmds.c:4543 fish/cmds.c:4562
-#: fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4626 fish/cmds.c:4643
-#: fish/cmds.c:4660 fish/cmds.c:4677 fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4711
-#: fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4787
-#: fish/cmds.c:4823 fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4885
-#: fish/cmds.c:4906 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4965
-#: fish/cmds.c:4983 fish/cmds.c:5001 fish/cmds.c:5015 fish/cmds.c:5031
-#: fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5070 fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5108
-#: fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5147 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5244
-#: fish/cmds.c:5265 fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5325
-#: fish/cmds.c:5347 fish/cmds.c:5385 fish/cmds.c:5407 fish/cmds.c:5486
-#: fish/cmds.c:5525 fish/cmds.c:5540 fish/cmds.c:5557 fish/cmds.c:5571
-#: fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5609 fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5653
-#: fish/cmds.c:5675 fish/cmds.c:5697 fish/cmds.c:5719 fish/cmds.c:5739
-#: fish/cmds.c:5756 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:5811
-#: fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5867 fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5905
-#: fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5940 fish/cmds.c:5963 fish/cmds.c:5986
-#: fish/cmds.c:6010 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6077
-#: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6120 fish/cmds.c:6142 fish/cmds.c:6163
-#: fish/cmds.c:6186 fish/cmds.c:6203 fish/cmds.c:6220 fish/cmds.c:6238
-#: fish/cmds.c:6256 fish/cmds.c:6277 fish/cmds.c:6295 fish/cmds.c:6316
-#: fish/cmds.c:6336 fish/cmds.c:6354 fish/cmds.c:6375 fish/cmds.c:6398
-#: fish/cmds.c:6421 fish/cmds.c:6443 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6493
-#: fish/cmds.c:6510 fish/cmds.c:6534 fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6580
-#: fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6619 fish/cmds.c:6641 fish/cmds.c:6735
-#: fish/cmds.c:6755 fish/cmds.c:6775 fish/cmds.c:6795 fish/cmds.c:6813
-#: fish/cmds.c:6834 fish/cmds.c:6870 fish/cmds.c:6887 fish/cmds.c:6909
-#: fish/cmds.c:6926 fish/cmds.c:6962 fish/cmds.c:6982 fish/cmds.c:7002
-#: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7044 fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7080
-#: fish/cmds.c:7099 fish/cmds.c:7121 fish/cmds.c:7142 fish/cmds.c:7163
-#: fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7207 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7271
-#: fish/cmds.c:7310 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7346 fish/cmds.c:7367
-#: fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7412 fish/cmds.c:7430 fish/cmds.c:7449
-#: fish/cmds.c:7470 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7588 fish/cmds.c:7667
-#: fish/cmds.c:7743 fish/cmds.c:7780 fish/cmds.c:7803 fish/cmds.c:7824
-#: fish/cmds.c:7847 fish/cmds.c:7869 fish/cmds.c:7894 fish/cmds.c:7937
-#: fish/cmds.c:7978 fish/cmds.c:7999 fish/cmds.c:8017 fish/cmds.c:8036
-#: fish/cmds.c:8053 fish/cmds.c:8071 fish/cmds.c:8098 fish/cmds.c:8122
-#: fish/cmds.c:8146 fish/cmds.c:8170 fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8218
-#: fish/cmds.c:8242 fish/cmds.c:8266 fish/cmds.c:8290 fish/cmds.c:8314
-#: fish/cmds.c:8338 fish/cmds.c:8362 fish/cmds.c:8385 fish/cmds.c:8408
-#: fish/cmds.c:8429 fish/cmds.c:8450 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8491
-#: fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8569 fish/cmds.c:8586
-#: fish/cmds.c:8605 fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8641 fish/cmds.c:8658
-#: fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8692 fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8747
-#: fish/cmds.c:8787 fish/cmds.c:8820 fish/cmds.c:8837 fish/cmds.c:8854
-#: fish/cmds.c:8870 fish/cmds.c:8885 fish/cmds.c:8906 fish/cmds.c:8944
-#: fish/cmds.c:8982 fish/cmds.c:9021 fish/cmds.c:9061 fish/cmds.c:9102
-#: fish/cmds.c:9143 fish/cmds.c:9181 fish/cmds.c:9198 fish/cmds.c:9221
-#: fish/cmds.c:9243 fish/cmds.c:9265 fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9305
-#: fish/cmds.c:9341 fish/cmds.c:9413 fish/cmds.c:9453 fish/cmds.c:9511
-#: fish/cmds.c:9537 fish/cmds.c:9563 fish/cmds.c:9591 fish/cmds.c:9650
-#: fish/cmds.c:9671 fish/cmds.c:9716 fish/cmds.c:9736 fish/cmds.c:9775
-#: fish/cmds.c:9812 fish/cmds.c:9832 fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9911
-#: fish/cmds.c:9931 fish/cmds.c:9953 fish/cmds.c:9975 fish/cmds.c:9994
-#: fish/cmds.c:10014 fish/cmds.c:10041 fish/cmds.c:10061 fish/cmds.c:10081
-#: fish/cmds.c:10101 fish/cmds.c:10121 fish/cmds.c:10143 fish/cmds.c:10178
-#: fish/cmds.c:10196 fish/cmds.c:10219 fish/cmds.c:10241 fish/cmds.c:10256
-#: fish/cmds.c:10273 fish/cmds.c:10310 fish/cmds.c:10349 fish/cmds.c:10389
-#: fish/cmds.c:10445 fish/cmds.c:10467 fish/cmds.c:10503 fish/cmds.c:10518
-#: fish/cmds.c:10538 fish/cmds.c:10578 fish/cmds.c:10601 fish/cmds.c:10625
-#: fish/cmds.c:10650 fish/cmds.c:10691 fish/cmds.c:10716 fish/cmds.c:10754
-#: fish/cmds.c:10785 fish/cmds.c:10816 fish/cmds.c:10844 fish/cmds.c:10864
-#: fish/cmds.c:10896 fish/cmds.c:10916 fish/cmds.c:10936 fish/cmds.c:10953
-#: fish/cmds.c:10971 fish/cmds.c:10994 fish/cmds.c:11015 fish/cmds.c:11034
-#: fish/cmds.c:11076 fish/cmds.c:11119 fish/cmds.c:11163 fish/cmds.c:11202
-#: fish/cmds.c:11221 fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11261 fish/cmds.c:11282
-#: fish/cmds.c:11303 fish/cmds.c:11324 fish/cmds.c:11345 fish/cmds.c:11366
-#: fish/cmds.c:11388 fish/cmds.c:11426 fish/cmds.c:11477 fish/cmds.c:11515
-#: fish/cmds.c:11571 fish/cmds.c:11661 fish/cmds.c:11690 fish/cmds.c:11717
+#: fish/cmds.c:3241 fish/cmds.c:3255 fish/cmds.c:3271 fish/cmds.c:3288
+#: fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3323 fish/cmds.c:3342 fish/cmds.c:3358
+#: fish/cmds.c:3376 fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3426
+#: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3491
+#: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3555
+#: fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3622 fish/cmds.c:3638
+#: fish/cmds.c:3654 fish/cmds.c:3673 fish/cmds.c:3688 fish/cmds.c:3706
+#: fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3754 fish/cmds.c:3772
+#: fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3843
+#: fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3902 fish/cmds.c:3922
+#: fish/cmds.c:3942 fish/cmds.c:3961 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:4000
+#: fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4055 fish/cmds.c:4071
+#: fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4161 fish/cmds.c:4178 fish/cmds.c:4262
+#: fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4302 fish/cmds.c:4322 fish/cmds.c:4342
+#: fish/cmds.c:4362 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4400 fish/cmds.c:4419
+#: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4493
+#: fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4530 fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4565
+#: fish/cmds.c:4587 fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4629 fish/cmds.c:4646
+#: fish/cmds.c:4663 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4714
+#: fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4767 fish/cmds.c:4790
+#: fish/cmds.c:4826 fish/cmds.c:4843 fish/cmds.c:4866 fish/cmds.c:4888
+#: fish/cmds.c:4909 fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4948 fish/cmds.c:4968
+#: fish/cmds.c:4986 fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5018 fish/cmds.c:5034
+#: fish/cmds.c:5054 fish/cmds.c:5073 fish/cmds.c:5092 fish/cmds.c:5111
+#: fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5190 fish/cmds.c:5247
+#: fish/cmds.c:5268 fish/cmds.c:5289 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5328
+#: fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5410 fish/cmds.c:5489
+#: fish/cmds.c:5528 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5574
+#: fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5656
+#: fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5700 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5742
+#: fish/cmds.c:5759 fish/cmds.c:5776 fish/cmds.c:5795 fish/cmds.c:5814
+#: fish/cmds.c:5834 fish/cmds.c:5870 fish/cmds.c:5889 fish/cmds.c:5908
+#: fish/cmds.c:5925 fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5966 fish/cmds.c:5989
+#: fish/cmds.c:6013 fish/cmds.c:6036 fish/cmds.c:6057 fish/cmds.c:6080
+#: fish/cmds.c:6103 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6145 fish/cmds.c:6166
+#: fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6206 fish/cmds.c:6223 fish/cmds.c:6241
+#: fish/cmds.c:6259 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6319
+#: fish/cmds.c:6339 fish/cmds.c:6357 fish/cmds.c:6378 fish/cmds.c:6401
+#: fish/cmds.c:6424 fish/cmds.c:6446 fish/cmds.c:6479 fish/cmds.c:6496
+#: fish/cmds.c:6513 fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6560 fish/cmds.c:6583
+#: fish/cmds.c:6605 fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6738
+#: fish/cmds.c:6758 fish/cmds.c:6778 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6816
+#: fish/cmds.c:6837 fish/cmds.c:6873 fish/cmds.c:6890 fish/cmds.c:6912
+#: fish/cmds.c:6929 fish/cmds.c:6965 fish/cmds.c:6985 fish/cmds.c:7005
+#: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7047 fish/cmds.c:7064 fish/cmds.c:7083
+#: fish/cmds.c:7102 fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7145 fish/cmds.c:7166
+#: fish/cmds.c:7187 fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7251 fish/cmds.c:7274
+#: fish/cmds.c:7313 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7349 fish/cmds.c:7370
+#: fish/cmds.c:7393 fish/cmds.c:7415 fish/cmds.c:7433 fish/cmds.c:7452
+#: fish/cmds.c:7473 fish/cmds.c:7550 fish/cmds.c:7591 fish/cmds.c:7670
+#: fish/cmds.c:7746 fish/cmds.c:7783 fish/cmds.c:7806 fish/cmds.c:7827
+#: fish/cmds.c:7850 fish/cmds.c:7872 fish/cmds.c:7897 fish/cmds.c:7940
+#: fish/cmds.c:7981 fish/cmds.c:8002 fish/cmds.c:8020 fish/cmds.c:8039
+#: fish/cmds.c:8056 fish/cmds.c:8074 fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8125
+#: fish/cmds.c:8149 fish/cmds.c:8173 fish/cmds.c:8197 fish/cmds.c:8221
+#: fish/cmds.c:8245 fish/cmds.c:8269 fish/cmds.c:8293 fish/cmds.c:8317
+#: fish/cmds.c:8341 fish/cmds.c:8365 fish/cmds.c:8388 fish/cmds.c:8411
+#: fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8453 fish/cmds.c:8474 fish/cmds.c:8494
+#: fish/cmds.c:8517 fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8572 fish/cmds.c:8589
+#: fish/cmds.c:8608 fish/cmds.c:8627 fish/cmds.c:8644 fish/cmds.c:8661
+#: fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8714 fish/cmds.c:8750
+#: fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8823 fish/cmds.c:8840 fish/cmds.c:8857
+#: fish/cmds.c:8873 fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8947
+#: fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9064 fish/cmds.c:9105
+#: fish/cmds.c:9146 fish/cmds.c:9184 fish/cmds.c:9201 fish/cmds.c:9224
+#: fish/cmds.c:9246 fish/cmds.c:9268 fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9308
+#: fish/cmds.c:9344 fish/cmds.c:9416 fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9514
+#: fish/cmds.c:9540 fish/cmds.c:9566 fish/cmds.c:9594 fish/cmds.c:9653
+#: fish/cmds.c:9674 fish/cmds.c:9719 fish/cmds.c:9739 fish/cmds.c:9778
+#: fish/cmds.c:9815 fish/cmds.c:9835 fish/cmds.c:9857 fish/cmds.c:9914
+#: fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9956 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:9997
+#: fish/cmds.c:10017 fish/cmds.c:10044 fish/cmds.c:10064 fish/cmds.c:10084
+#: fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10146 fish/cmds.c:10181
+#: fish/cmds.c:10199 fish/cmds.c:10222 fish/cmds.c:10244 fish/cmds.c:10259
+#: fish/cmds.c:10276 fish/cmds.c:10313 fish/cmds.c:10352 fish/cmds.c:10392
+#: fish/cmds.c:10448 fish/cmds.c:10470 fish/cmds.c:10506 fish/cmds.c:10521
+#: fish/cmds.c:10541 fish/cmds.c:10581 fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10628
+#: fish/cmds.c:10653 fish/cmds.c:10694 fish/cmds.c:10719 fish/cmds.c:10757
+#: fish/cmds.c:10788 fish/cmds.c:10819 fish/cmds.c:10847 fish/cmds.c:10867
+#: fish/cmds.c:10899 fish/cmds.c:10919 fish/cmds.c:10939 fish/cmds.c:10956
+#: fish/cmds.c:10974 fish/cmds.c:10997 fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11037
+#: fish/cmds.c:11079 fish/cmds.c:11122 fish/cmds.c:11166 fish/cmds.c:11205
+#: fish/cmds.c:11224 fish/cmds.c:11244 fish/cmds.c:11264 fish/cmds.c:11285
+#: fish/cmds.c:11306 fish/cmds.c:11327 fish/cmds.c:11348 fish/cmds.c:11369
+#: fish/cmds.c:11391 fish/cmds.c:11429 fish/cmds.c:11480 fish/cmds.c:11518
+#: fish/cmds.c:11574 fish/cmds.c:11664 fish/cmds.c:11693 fish/cmds.c:11720
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:3239 fish/cmds.c:3253 fish/cmds.c:3269 fish/cmds.c:3286
-#: fish/cmds.c:3303 fish/cmds.c:3321 fish/cmds.c:3340 fish/cmds.c:3356
-#: fish/cmds.c:3374 fish/cmds.c:3390 fish/cmds.c:3408 fish/cmds.c:3424
-#: fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3489
-#: fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3537 fish/cmds.c:3553
-#: fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3636
-#: fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3704
-#: fish/cmds.c:3719 fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3770
-#: fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3823 fish/cmds.c:3841
-#: fish/cmds.c:3861 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3920
-#: fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3998
-#: fish/cmds.c:4018 fish/cmds.c:4038 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4069
-#: fish/cmds.c:4090 fish/cmds.c:4141 fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4176
-#: fish/cmds.c:4197 fish/cmds.c:4260 fish/cmds.c:4280 fish/cmds.c:4300
-#: fish/cmds.c:4320 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4379
-#: fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4432 fish/cmds.c:4451
-#: fish/cmds.c:4471 fish/cmds.c:4491 fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4528
-#: fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4607
-#: fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4661 fish/cmds.c:4678
-#: fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4746
-#: fish/cmds.c:4765 fish/cmds.c:4788 fish/cmds.c:4824 fish/cmds.c:4841
-#: fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4886 fish/cmds.c:4907 fish/cmds.c:4927
-#: fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:4966 fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5002
-#: fish/cmds.c:5016 fish/cmds.c:5032 fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5071
-#: fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5128 fish/cmds.c:5148
-#: fish/cmds.c:5188 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5266 fish/cmds.c:5287
-#: fish/cmds.c:5308 fish/cmds.c:5326 fish/cmds.c:5348 fish/cmds.c:5386
-#: fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5541
-#: fish/cmds.c:5558 fish/cmds.c:5572 fish/cmds.c:5588 fish/cmds.c:5610
-#: fish/cmds.c:5632 fish/cmds.c:5654 fish/cmds.c:5676 fish/cmds.c:5698
-#: fish/cmds.c:5720 fish/cmds.c:5740 fish/cmds.c:5757 fish/cmds.c:5774
-#: fish/cmds.c:5793 fish/cmds.c:5812 fish/cmds.c:5832 fish/cmds.c:5868
-#: fish/cmds.c:5887 fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:5923 fish/cmds.c:5941
-#: fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:5987 fish/cmds.c:6011 fish/cmds.c:6034
-#: fish/cmds.c:6055 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6101 fish/cmds.c:6121
-#: fish/cmds.c:6143 fish/cmds.c:6164 fish/cmds.c:6187 fish/cmds.c:6204
-#: fish/cmds.c:6221 fish/cmds.c:6239 fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6278
-#: fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6355
-#: fish/cmds.c:6376 fish/cmds.c:6399 fish/cmds.c:6422 fish/cmds.c:6444
-#: fish/cmds.c:6477 fish/cmds.c:6494 fish/cmds.c:6511 fish/cmds.c:6535
-#: fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6581 fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6620
-#: fish/cmds.c:6642 fish/cmds.c:6736 fish/cmds.c:6756 fish/cmds.c:6776
-#: fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6814 fish/cmds.c:6835 fish/cmds.c:6871
-#: fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6910 fish/cmds.c:6927 fish/cmds.c:6963
-#: fish/cmds.c:6983 fish/cmds.c:7003 fish/cmds.c:7023 fish/cmds.c:7045
-#: fish/cmds.c:7062 fish/cmds.c:7081 fish/cmds.c:7100 fish/cmds.c:7122
-#: fish/cmds.c:7143 fish/cmds.c:7164 fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7208
-#: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7272 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7328
-#: fish/cmds.c:7347 fish/cmds.c:7368 fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7413
-#: fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7471 fish/cmds.c:7548
-#: fish/cmds.c:7589 fish/cmds.c:7668 fish/cmds.c:7744 fish/cmds.c:7781
-#: fish/cmds.c:7804 fish/cmds.c:7825 fish/cmds.c:7848 fish/cmds.c:7870
-#: fish/cmds.c:7895 fish/cmds.c:7938 fish/cmds.c:7979 fish/cmds.c:8000
-#: fish/cmds.c:8018 fish/cmds.c:8037 fish/cmds.c:8054 fish/cmds.c:8072
-#: fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8123 fish/cmds.c:8147 fish/cmds.c:8171
-#: fish/cmds.c:8195 fish/cmds.c:8219 fish/cmds.c:8243 fish/cmds.c:8267
-#: fish/cmds.c:8291 fish/cmds.c:8315 fish/cmds.c:8339 fish/cmds.c:8363
-#: fish/cmds.c:8386 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8430 fish/cmds.c:8451
-#: fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8492 fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8553
-#: fish/cmds.c:8570 fish/cmds.c:8587 fish/cmds.c:8606 fish/cmds.c:8625
-#: fish/cmds.c:8642 fish/cmds.c:8659 fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8693
-#: fish/cmds.c:8712 fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8788 fish/cmds.c:8821
-#: fish/cmds.c:8838 fish/cmds.c:8855 fish/cmds.c:8871 fish/cmds.c:8886
-#: fish/cmds.c:8907 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8983 fish/cmds.c:9022
-#: fish/cmds.c:9062 fish/cmds.c:9103 fish/cmds.c:9144 fish/cmds.c:9182
-#: fish/cmds.c:9199 fish/cmds.c:9222 fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9266
-#: fish/cmds.c:9286 fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9342 fish/cmds.c:9414
-#: fish/cmds.c:9454 fish/cmds.c:9512 fish/cmds.c:9538 fish/cmds.c:9564
-#: fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9651 fish/cmds.c:9672 fish/cmds.c:9717
-#: fish/cmds.c:9737 fish/cmds.c:9776 fish/cmds.c:9813 fish/cmds.c:9833
-#: fish/cmds.c:9855 fish/cmds.c:9912 fish/cmds.c:9932 fish/cmds.c:9954
-#: fish/cmds.c:9976 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10015 fish/cmds.c:10042
-#: fish/cmds.c:10062 fish/cmds.c:10082 fish/cmds.c:10102 fish/cmds.c:10122
-#: fish/cmds.c:10144 fish/cmds.c:10179 fish/cmds.c:10197 fish/cmds.c:10220
-#: fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10257 fish/cmds.c:10274 fish/cmds.c:10311
-#: fish/cmds.c:10350 fish/cmds.c:10390 fish/cmds.c:10446 fish/cmds.c:10468
-#: fish/cmds.c:10504 fish/cmds.c:10519 fish/cmds.c:10539 fish/cmds.c:10579
-#: fish/cmds.c:10602 fish/cmds.c:10626 fish/cmds.c:10651 fish/cmds.c:10692
-#: fish/cmds.c:10717 fish/cmds.c:10755 fish/cmds.c:10786 fish/cmds.c:10817
-#: fish/cmds.c:10845 fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10897 fish/cmds.c:10917
-#: fish/cmds.c:10937 fish/cmds.c:10954 fish/cmds.c:10972 fish/cmds.c:10995
-#: fish/cmds.c:11016 fish/cmds.c:11035 fish/cmds.c:11077 fish/cmds.c:11120
-#: fish/cmds.c:11164 fish/cmds.c:11203 fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11242
-#: fish/cmds.c:11262 fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11304 fish/cmds.c:11325
-#: fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11367 fish/cmds.c:11389 fish/cmds.c:11427
-#: fish/cmds.c:11478 fish/cmds.c:11516 fish/cmds.c:11572 fish/cmds.c:11595
-#: fish/cmds.c:11662 fish/cmds.c:11691 fish/cmds.c:11718
+#: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3256 fish/cmds.c:3272 fish/cmds.c:3289
+#: fish/cmds.c:3306 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3343 fish/cmds.c:3359
+#: fish/cmds.c:3377 fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3411 fish/cmds.c:3427
+#: fish/cmds.c:3444 fish/cmds.c:3459 fish/cmds.c:3477 fish/cmds.c:3492
+#: fish/cmds.c:3508 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3556
+#: fish/cmds.c:3572 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3623 fish/cmds.c:3639
+#: fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3689 fish/cmds.c:3707
+#: fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3755 fish/cmds.c:3773
+#: fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3844
+#: fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3903 fish/cmds.c:3923
+#: fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:4001
+#: fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4056 fish/cmds.c:4072
+#: fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4162 fish/cmds.c:4179
+#: fish/cmds.c:4200 fish/cmds.c:4263 fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4303
+#: fish/cmds.c:4323 fish/cmds.c:4343 fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4382
+#: fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4420 fish/cmds.c:4435 fish/cmds.c:4454
+#: fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4531
+#: fish/cmds.c:4547 fish/cmds.c:4566 fish/cmds.c:4588 fish/cmds.c:4610
+#: fish/cmds.c:4630 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4664 fish/cmds.c:4681
+#: fish/cmds.c:4698 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4732 fish/cmds.c:4749
+#: fish/cmds.c:4768 fish/cmds.c:4791 fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4844
+#: fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4889 fish/cmds.c:4910 fish/cmds.c:4930
+#: fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4969 fish/cmds.c:4987 fish/cmds.c:5005
+#: fish/cmds.c:5019 fish/cmds.c:5035 fish/cmds.c:5055 fish/cmds.c:5074
+#: fish/cmds.c:5093 fish/cmds.c:5112 fish/cmds.c:5131 fish/cmds.c:5151
+#: fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5248 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5290
+#: fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5389
+#: fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5544
+#: fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5613
+#: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5657 fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:5701
+#: fish/cmds.c:5723 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5777
+#: fish/cmds.c:5796 fish/cmds.c:5815 fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5871
+#: fish/cmds.c:5890 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5944
+#: fish/cmds.c:5967 fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6037
+#: fish/cmds.c:6058 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6104 fish/cmds.c:6124
+#: fish/cmds.c:6146 fish/cmds.c:6167 fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6207
+#: fish/cmds.c:6224 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6260 fish/cmds.c:6281
+#: fish/cmds.c:6299 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6358
+#: fish/cmds.c:6379 fish/cmds.c:6402 fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6447
+#: fish/cmds.c:6480 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6514 fish/cmds.c:6538
+#: fish/cmds.c:6561 fish/cmds.c:6584 fish/cmds.c:6606 fish/cmds.c:6623
+#: fish/cmds.c:6645 fish/cmds.c:6739 fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6779
+#: fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6817 fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6874
+#: fish/cmds.c:6891 fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6930 fish/cmds.c:6966
+#: fish/cmds.c:6986 fish/cmds.c:7006 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7048
+#: fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7103 fish/cmds.c:7125
+#: fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7188 fish/cmds.c:7211
+#: fish/cmds.c:7252 fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7314 fish/cmds.c:7331
+#: fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7371 fish/cmds.c:7394 fish/cmds.c:7416
+#: fish/cmds.c:7434 fish/cmds.c:7453 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7551
+#: fish/cmds.c:7592 fish/cmds.c:7671 fish/cmds.c:7747 fish/cmds.c:7784
+#: fish/cmds.c:7807 fish/cmds.c:7828 fish/cmds.c:7851 fish/cmds.c:7873
+#: fish/cmds.c:7898 fish/cmds.c:7941 fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8003
+#: fish/cmds.c:8021 fish/cmds.c:8040 fish/cmds.c:8057 fish/cmds.c:8075
+#: fish/cmds.c:8102 fish/cmds.c:8126 fish/cmds.c:8150 fish/cmds.c:8174
+#: fish/cmds.c:8198 fish/cmds.c:8222 fish/cmds.c:8246 fish/cmds.c:8270
+#: fish/cmds.c:8294 fish/cmds.c:8318 fish/cmds.c:8342 fish/cmds.c:8366
+#: fish/cmds.c:8389 fish/cmds.c:8412 fish/cmds.c:8433 fish/cmds.c:8454
+#: fish/cmds.c:8475 fish/cmds.c:8495 fish/cmds.c:8518 fish/cmds.c:8556
+#: fish/cmds.c:8573 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8609 fish/cmds.c:8628
+#: fish/cmds.c:8645 fish/cmds.c:8662 fish/cmds.c:8679 fish/cmds.c:8696
+#: fish/cmds.c:8715 fish/cmds.c:8751 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8824
+#: fish/cmds.c:8841 fish/cmds.c:8858 fish/cmds.c:8874 fish/cmds.c:8889
+#: fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8986 fish/cmds.c:9025
+#: fish/cmds.c:9065 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9147 fish/cmds.c:9185
+#: fish/cmds.c:9202 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9247 fish/cmds.c:9269
+#: fish/cmds.c:9289 fish/cmds.c:9309 fish/cmds.c:9345 fish/cmds.c:9417
+#: fish/cmds.c:9457 fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9541 fish/cmds.c:9567
+#: fish/cmds.c:9595 fish/cmds.c:9654 fish/cmds.c:9675 fish/cmds.c:9720
+#: fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9779 fish/cmds.c:9816 fish/cmds.c:9836
+#: fish/cmds.c:9858 fish/cmds.c:9915 fish/cmds.c:9935 fish/cmds.c:9957
+#: fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:9998 fish/cmds.c:10018 fish/cmds.c:10045
+#: fish/cmds.c:10065 fish/cmds.c:10085 fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10125
+#: fish/cmds.c:10147 fish/cmds.c:10182 fish/cmds.c:10200 fish/cmds.c:10223
+#: fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10260 fish/cmds.c:10277 fish/cmds.c:10314
+#: fish/cmds.c:10353 fish/cmds.c:10393 fish/cmds.c:10449 fish/cmds.c:10471
+#: fish/cmds.c:10507 fish/cmds.c:10522 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10582
+#: fish/cmds.c:10605 fish/cmds.c:10629 fish/cmds.c:10654 fish/cmds.c:10695
+#: fish/cmds.c:10720 fish/cmds.c:10758 fish/cmds.c:10789 fish/cmds.c:10820
+#: fish/cmds.c:10848 fish/cmds.c:10868 fish/cmds.c:10900 fish/cmds.c:10920
+#: fish/cmds.c:10940 fish/cmds.c:10957 fish/cmds.c:10975 fish/cmds.c:10998
+#: fish/cmds.c:11019 fish/cmds.c:11038 fish/cmds.c:11080 fish/cmds.c:11123
+#: fish/cmds.c:11167 fish/cmds.c:11206 fish/cmds.c:11225 fish/cmds.c:11245
+#: fish/cmds.c:11265 fish/cmds.c:11286 fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11328
+#: fish/cmds.c:11349 fish/cmds.c:11370 fish/cmds.c:11392 fish/cmds.c:11430
+#: fish/cmds.c:11481 fish/cmds.c:11519 fish/cmds.c:11575 fish/cmds.c:11598
+#: fish/cmds.c:11665 fish/cmds.c:11694 fish/cmds.c:11721
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:4800 fish/cmds.c:5158 fish/cmds.c:5198
-#: fish/cmds.c:5217 fish/cmds.c:5360 fish/cmds.c:5419 fish/cmds.c:5438
-#: fish/cmds.c:5457 fish/cmds.c:5500 fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:6454
-#: fish/cmds.c:6653 fish/cmds.c:6672 fish/cmds.c:6691 fish/cmds.c:6710
-#: fish/cmds.c:6846 fish/cmds.c:6937 fish/cmds.c:7218 fish/cmds.c:7282
-#: fish/cmds.c:7481 fish/cmds.c:7500 fish/cmds.c:7519 fish/cmds.c:7558
-#: fish/cmds.c:7599 fish/cmds.c:7618 fish/cmds.c:7637 fish/cmds.c:7678
-#: fish/cmds.c:7697 fish/cmds.c:7716 fish/cmds.c:7754 fish/cmds.c:7907
-#: fish/cmds.c:7950 fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8760
-#: fish/cmds.c:8798 fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8955 fish/cmds.c:8993
-#: fish/cmds.c:9032 fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9114 fish/cmds.c:9155
-#: fish/cmds.c:9318 fish/cmds.c:9354 fish/cmds.c:9367 fish/cmds.c:9380
-#: fish/cmds.c:9393 fish/cmds.c:9426 fish/cmds.c:9464 fish/cmds.c:9483
-#: fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9623 fish/cmds.c:9684 fish/cmds.c:9697
-#: fish/cmds.c:9748 fish/cmds.c:9787 fish/cmds.c:9865 fish/cmds.c:9884
-#: fish/cmds.c:10158 fish/cmds.c:10285 fish/cmds.c:10322 fish/cmds.c:10361
-#: fish/cmds.c:10401 fish/cmds.c:10420 fish/cmds.c:10479 fish/cmds.c:10552
-#: fish/cmds.c:10662 fish/cmds.c:10732 fish/cmds.c:10766 fish/cmds.c:10797
-#: fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10877 fish/cmds.c:11048 fish/cmds.c:11090
-#: fish/cmds.c:11135 fish/cmds.c:11177 fish/cmds.c:11403 fish/cmds.c:11441
-#: fish/cmds.c:11454 fish/cmds.c:11492 fish/cmds.c:11527 fish/cmds.c:11546
-#: fish/cmds.c:11613
+#: fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:4803 fish/cmds.c:5161 fish/cmds.c:5201
+#: fish/cmds.c:5220 fish/cmds.c:5363 fish/cmds.c:5422 fish/cmds.c:5441
+#: fish/cmds.c:5460 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5846 fish/cmds.c:6457
+#: fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6675 fish/cmds.c:6694 fish/cmds.c:6713
+#: fish/cmds.c:6849 fish/cmds.c:6940 fish/cmds.c:7221 fish/cmds.c:7285
+#: fish/cmds.c:7484 fish/cmds.c:7503 fish/cmds.c:7522 fish/cmds.c:7561
+#: fish/cmds.c:7602 fish/cmds.c:7621 fish/cmds.c:7640 fish/cmds.c:7681
+#: fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7719 fish/cmds.c:7757 fish/cmds.c:7910
+#: fish/cmds.c:7953 fish/cmds.c:8530 fish/cmds.c:8725 fish/cmds.c:8763
+#: fish/cmds.c:8801 fish/cmds.c:8921 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:8996
+#: fish/cmds.c:9035 fish/cmds.c:9076 fish/cmds.c:9117 fish/cmds.c:9158
+#: fish/cmds.c:9321 fish/cmds.c:9357 fish/cmds.c:9370 fish/cmds.c:9383
+#: fish/cmds.c:9396 fish/cmds.c:9429 fish/cmds.c:9467 fish/cmds.c:9486
+#: fish/cmds.c:9607 fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9687 fish/cmds.c:9700
+#: fish/cmds.c:9751 fish/cmds.c:9790 fish/cmds.c:9868 fish/cmds.c:9887
+#: fish/cmds.c:10161 fish/cmds.c:10288 fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10364
+#: fish/cmds.c:10404 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10555
+#: fish/cmds.c:10665 fish/cmds.c:10735 fish/cmds.c:10769 fish/cmds.c:10800
+#: fish/cmds.c:10831 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:11051 fish/cmds.c:11093
+#: fish/cmds.c:11138 fish/cmds.c:11180 fish/cmds.c:11406 fish/cmds.c:11444
+#: fish/cmds.c:11457 fish/cmds.c:11495 fish/cmds.c:11530 fish/cmds.c:11549
+#: fish/cmds.c:11616
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:5164 fish/cmds.c:5204
-#: fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5366 fish/cmds.c:5425 fish/cmds.c:5444
-#: fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5506 fish/cmds.c:5849 fish/cmds.c:6460
-#: fish/cmds.c:6659 fish/cmds.c:6678 fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6716
-#: fish/cmds.c:6852 fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7288
-#: fish/cmds.c:7487 fish/cmds.c:7506 fish/cmds.c:7525 fish/cmds.c:7564
-#: fish/cmds.c:7605 fish/cmds.c:7624 fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7684
-#: fish/cmds.c:7703 fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7913
-#: fish/cmds.c:7956 fish/cmds.c:8533 fish/cmds.c:8728 fish/cmds.c:8766
-#: fish/cmds.c:8804 fish/cmds.c:8924 fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8999
-#: fish/cmds.c:9038 fish/cmds.c:9079 fish/cmds.c:9120 fish/cmds.c:9161
-#: fish/cmds.c:9432 fish/cmds.c:9470 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9610
-#: fish/cmds.c:9754 fish/cmds.c:9793 fish/cmds.c:9871 fish/cmds.c:9890
-#: fish/cmds.c:10291 fish/cmds.c:10328 fish/cmds.c:10367 fish/cmds.c:10407
-#: fish/cmds.c:10426 fish/cmds.c:10485 fish/cmds.c:10558 fish/cmds.c:10668
-#: fish/cmds.c:11054 fish/cmds.c:11096 fish/cmds.c:11141 fish/cmds.c:11183
-#: fish/cmds.c:11533 fish/cmds.c:11619
+#: fish/cmds.c:3606 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5207
+#: fish/cmds.c:5226 fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5428 fish/cmds.c:5447
+#: fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5852 fish/cmds.c:6463
+#: fish/cmds.c:6662 fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6700 fish/cmds.c:6719
+#: fish/cmds.c:6855 fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7291
+#: fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7509 fish/cmds.c:7528 fish/cmds.c:7567
+#: fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7627 fish/cmds.c:7646 fish/cmds.c:7687
+#: fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7725 fish/cmds.c:7763 fish/cmds.c:7916
+#: fish/cmds.c:7959 fish/cmds.c:8536 fish/cmds.c:8731 fish/cmds.c:8769
+#: fish/cmds.c:8807 fish/cmds.c:8927 fish/cmds.c:8964 fish/cmds.c:9002
+#: fish/cmds.c:9041 fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9123 fish/cmds.c:9164
+#: fish/cmds.c:9435 fish/cmds.c:9473 fish/cmds.c:9492 fish/cmds.c:9613
+#: fish/cmds.c:9757 fish/cmds.c:9796 fish/cmds.c:9874 fish/cmds.c:9893
+#: fish/cmds.c:10294 fish/cmds.c:10331 fish/cmds.c:10370 fish/cmds.c:10410
+#: fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10488 fish/cmds.c:10561 fish/cmds.c:10671
+#: fish/cmds.c:11057 fish/cmds.c:11099 fish/cmds.c:11144 fish/cmds.c:11186
+#: fish/cmds.c:11536 fish/cmds.c:11622
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4196 fish/cmds.c:11594
+#: fish/cmds.c:4092 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:11597
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4232 fish/cmds.c:11634
+#: fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:11637
 #, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
-#: fish/cmds.c:4121 fish/cmds.c:4238 fish/cmds.c:11640
+#: fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:11643
 #, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
-#: fish/cmds.c:11735
+#: fish/cmds.c:11738
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
@@ -3179,31 +3179,31 @@ msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/launch.c:750
+#: src/launch.c:759
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/launch.c:763
+#: src/launch.c:772
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:851
+#: src/launch.c:860
 #, fuzzy
 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
 #, fuzzy
 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/launch.c:859
+#: src/launch.c:868
 #, fuzzy
 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
 #, fuzzy
 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:1038
+#: src/launch.c:1047
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
@@ -3212,11 +3212,11 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/launch.c:1129
+#: src/launch.c:1138
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/launch.c:1140
+#: src/launch.c:1149
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
@@ -3556,7 +3556,7 @@ msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
 
 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:217
+#: tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:259
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
@@ -3577,16 +3577,16 @@ msgstr ""
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:221
+#: tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:263
 #, perl-brace-format
 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:201
+#: tools/virt-win-reg.pl:243
 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
 
 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:240
+#: tools/virt-win-reg.pl:285
 msgid ""
 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
 "export\n"
 msgid ""
 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
 "export\n"
@@ -3594,23 +3594,28 @@ msgstr ""
 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
 "wartości do wyeksportowania\n"
 
 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
 "wartości do wyeksportowania\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:351
+#: tools/virt-win-reg.pl:444
+#, fuzzy, perl-brace-format
+msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
+msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
+
+#: tools/virt-win-reg.pl:449
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
 msgstr ""
 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
 msgstr ""
 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:368 tools/virt-win-reg.pl:390
+#: tools/virt-win-reg.pl:519 tools/virt-win-reg.pl:541
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:375
+#: tools/virt-win-reg.pl:526
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:397
+#: tools/virt-win-reg.pl:548
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"