Update PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index f4fb1d7..8a7b18b 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-16 08:05+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-24 10:33+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-02 20:49+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -1135,8 +1135,6 @@ msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 #: fish/cmds.c:6144 fish/cmds.c:6174 fish/cmds.c:6209 fish/cmds.c:6228
 #: fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6356 fish/cmds.c:6411 fish/cmds.c:6424
 #: fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6593
-#: hivex/hivexsh.c:840 hivex/hivexsh.c:944 hivex/hivexsh.c:968
-#: hivex/hivexsh.c:997
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
@@ -1154,8 +1152,6 @@ msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 #: fish/cmds.c:5824 fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5900 fish/cmds.c:5938
 #: fish/cmds.c:6180 fish/cmds.c:6215 fish/cmds.c:6234 fish/cmds.c:6343
 #: fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6511 fish/cmds.c:6580 fish/cmds.c:6599
-#: hivex/hivexsh.c:845 hivex/hivexsh.c:949 hivex/hivexsh.c:974
-#: hivex/hivexsh.c:1002
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
@@ -1792,150 +1788,6 @@ msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\
 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
-#: hivex/hivexml.c:70
-#, c-format
-msgid "%s: failed to write XML document\n"
-msgstr "%s: zapisanie dokumentu XML nie powiodło się\n"
-
-#: hivex/hivexml.c:101
-#, c-format
-msgid "hivexml: missing name of input file\n"
-msgstr "hivexml: brak nazwy pliku wejściowego\n"
-
-#: hivex/hivexml.c:120
-#, c-format
-msgid "xmlNewTextWriterFilename: failed to create XML writer\n"
-msgstr "xmlNewTextWriterFilename: utworzenie zapisu XML nie powiodło się\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:149
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Welcome to hivexsh, the hivex interactive shell for examining\n"
-"Windows Registry binary hive files.\n"
-"\n"
-"Type: 'help' for help summary\n"
-"      'quit' to quit the shell\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Witaj w hivexsh, interaktywnej powłoce hivex do sprawdzania\n"
-"binarnych plików typu \"hive\" Rejestru systemu Windows.\n"
-"\n"
-"Proszę podać: \"help\", aby uzyskać podsumowanie pomocy\n"
-"              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
-"\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:263
-#, c-format
-msgid "hivexsh: error getting parent of node %zu\n"
-msgstr "hivexsh: błąd podczas uzyskiwania nadrzędnego węzła %zu\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:273
-#, c-format
-msgid "hivexsh: error getting node name of node %zx\n"
-msgstr "hivexsh: błąd podczas uzyskiwania nazwy węzła %zx\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:412
-#, c-format
-msgid "hivexsh: you must load a hive file first using 'load hivefile'\n"
-msgstr ""
-"hivexsh: należy najpierw wczytać plik \"hive\" używając \"load plik_hive\"\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:433
-#, c-format
-msgid "hivexsh: unknown command '%s', use 'help' for help summary\n"
-msgstr ""
-"hivexsh: nieznane polecenie \"%s\", należy użyć \"help\", aby uzyskać "
-"podsumowanie pomocy\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:443
-#, c-format
-msgid "hivexsh: load: no hive file name given to load\n"
-msgstr "hivexsh: load: nie podano nazwy pliku \"hive\" do wczytania\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:459
-#, c-format
-msgid ""
-"hivexsh: failed to open hive file: %s: %m\n"
-"\n"
-"If you think this file is a valid Windows binary hive file (_not_\n"
-"a regedit *.reg file) then please run this command again using the\n"
-"hivexsh option '-d' and attach the complete output _and_ the hive file\n"
-"which fails into a bug report at https://bugzilla.redhat.com/\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"hivexsh: otwarcie pliku \"hive\" nie powiodło się: %s: %m\n"
-"\n"
-"Jeśli ten plik jest binarnym plikiem \"hive\" systemu Windows (a _nie_\n"
-"plikiem *.reg programu regedit), proszę wykonać te polecenie ponownie,\n"
-"używając opcji \"-d\" programu hivexsh i dołączyć pełne wyjście _oraz_ ten\n"
-"plik \"hive\" do zgłoszenia błędu na https://bugzilla.redhat.com/\n"
-"\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:492 hivex/hivexsh.c:601 hivex/hivexsh.c:1062
-#, c-format
-msgid "hivexsh: '%s' command should not be given arguments\n"
-msgstr "hivexsh: polecenie \"%s\" nie przyjmuje parametrów\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:534
-#, c-format
-msgid ""
-"%s: %s: \\ characters in path are doubled - are you escaping the path "
-"parameter correctly?\n"
-msgstr ""
-"%s: %s: znaki \\ w ścieżce są podwójne - czy parametr ścieżki jest poprawnie "
-"poprzedzony znakiem modyfikacji?\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:572
-#, c-format
-msgid "hivexsh: cd: subkey '%s' not found\n"
-msgstr "hivexsh: cd: nie odnaleziono podklucza \"%s\"\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:590
-#, c-format
-msgid ""
-"Navigate through the hive's keys using the 'cd' command, as if it\n"
-"contained a filesystem, and use 'ls' to list the subkeys of the\n"
-"current key.  Full documentation is in the hivexsh(1) manual page.\n"
-msgstr ""
-"Należy nawigować między kluczami \"hive\" używając polecenia \"cd\", jakby\n"
-"zawierały system plików oraz \"ls\" do wyświetlania podkluczy bieżącego\n"
-"klucza. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie podręcznika hivexsh(1).\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:665
-#, c-format
-msgid "%s: %s: key not found\n"
-msgstr "%s: %s: nie odnaleziono klucza\n"
-
-#: hivex/hivexsh.c:867 hivex/hivexsh.c:885
-#, c-format
-msgid "hivexsh: setval: unexpected end of input\n"
-msgstr ""
-
-#: hivex/hivexsh.c:906 hivex/hivexsh.c:925
-#, c-format
-msgid ""
-"hivexsh: string(utf16le): only 7 bit ASCII strings are supported for input\n"
-msgstr ""
-
-#: hivex/hivexsh.c:1032
-#, c-format
-msgid "hivexsh: setval: trailing garbage after hex string\n"
-msgstr ""
-
-#: hivex/hivexsh.c:1039
-#, c-format
-msgid ""
-"hivexsh: setval: cannot parse value string, please refer to the man page "
-"hivexsh(1) for help: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: hivex/hivexsh.c:1068
-#, c-format
-msgid "hivexsh: del: the root node cannot be deleted\n"
-msgstr ""
-
 #: src/guestfs.c:255
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
@@ -2251,3 +2103,93 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: failed to write XML document\n"
+#~ msgstr "%s: zapisanie dokumentu XML nie powiodło się\n"
+
+#~ msgid "hivexml: missing name of input file\n"
+#~ msgstr "hivexml: brak nazwy pliku wejściowego\n"
+
+#~ msgid "xmlNewTextWriterFilename: failed to create XML writer\n"
+#~ msgstr "xmlNewTextWriterFilename: utworzenie zapisu XML nie powiodło się\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Welcome to hivexsh, the hivex interactive shell for examining\n"
+#~ "Windows Registry binary hive files.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Type: 'help' for help summary\n"
+#~ "      'quit' to quit the shell\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Witaj w hivexsh, interaktywnej powłoce hivex do sprawdzania\n"
+#~ "binarnych plików typu \"hive\" Rejestru systemu Windows.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać podsumowanie pomocy\n"
+#~ "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "hivexsh: error getting parent of node %zu\n"
+#~ msgstr "hivexsh: błąd podczas uzyskiwania nadrzędnego węzła %zu\n"
+
+#~ msgid "hivexsh: error getting node name of node %zx\n"
+#~ msgstr "hivexsh: błąd podczas uzyskiwania nazwy węzła %zx\n"
+
+#~ msgid "hivexsh: you must load a hive file first using 'load hivefile'\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "hivexsh: należy najpierw wczytać plik \"hive\" używając \"load plik_hive"
+#~ "\"\n"
+
+#~ msgid "hivexsh: unknown command '%s', use 'help' for help summary\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "hivexsh: nieznane polecenie \"%s\", należy użyć \"help\", aby uzyskać "
+#~ "podsumowanie pomocy\n"
+
+#~ msgid "hivexsh: load: no hive file name given to load\n"
+#~ msgstr "hivexsh: load: nie podano nazwy pliku \"hive\" do wczytania\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "hivexsh: failed to open hive file: %s: %m\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you think this file is a valid Windows binary hive file (_not_\n"
+#~ "a regedit *.reg file) then please run this command again using the\n"
+#~ "hivexsh option '-d' and attach the complete output _and_ the hive file\n"
+#~ "which fails into a bug report at https://bugzilla.redhat.com/\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "hivexsh: otwarcie pliku \"hive\" nie powiodło się: %s: %m\n"
+#~ "\n"
+#~ "Jeśli ten plik jest binarnym plikiem \"hive\" systemu Windows (a _nie_\n"
+#~ "plikiem *.reg programu regedit), proszę wykonać te polecenie ponownie,\n"
+#~ "używając opcji \"-d\" programu hivexsh i dołączyć pełne wyjście _oraz_ "
+#~ "ten\n"
+#~ "plik \"hive\" do zgłoszenia błędu na https://bugzilla.redhat.com/\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "hivexsh: '%s' command should not be given arguments\n"
+#~ msgstr "hivexsh: polecenie \"%s\" nie przyjmuje parametrów\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%s: %s: \\ characters in path are doubled - are you escaping the path "
+#~ "parameter correctly?\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s: %s: znaki \\ w ścieżce są podwójne - czy parametr ścieżki jest "
+#~ "poprawnie poprzedzony znakiem modyfikacji?\n"
+
+#~ msgid "hivexsh: cd: subkey '%s' not found\n"
+#~ msgstr "hivexsh: cd: nie odnaleziono podklucza \"%s\"\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Navigate through the hive's keys using the 'cd' command, as if it\n"
+#~ "contained a filesystem, and use 'ls' to list the subkeys of the\n"
+#~ "current key.  Full documentation is in the hivexsh(1) manual page.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Należy nawigować między kluczami \"hive\" używając polecenia \"cd\", "
+#~ "jakby\n"
+#~ "zawierały system plików oraz \"ls\" do wyświetlania podkluczy bieżącego\n"
+#~ "klucza. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie podręcznika hivexsh"
+#~ "(1).\n"
+
+#~ msgid "%s: %s: key not found\n"
+#~ msgstr "%s: %s: nie odnaleziono klucza\n"