Version 1.9.7.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 392a9d0..722fecc 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-11 17:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-30 23:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -15,15 +15,15 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:86 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
-#: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:804 inspector/virt-inspector.c:67
+#: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:95 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
+#: fish/fish.c:95 fuse/guestmount.c:862 inspector/virt-inspector.c:67
 #: rescue/virt-rescue.c:55
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
 
 #: cat/virt-cat.c:57
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: display files in a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -43,45 +43,41 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: cat/virt-cat.c:113 cat/virt-filesystems.c:189 cat/virt-ls.c:119
-#: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:915
+#: cat/virt-cat.c:113 cat/virt-filesystems.c:198 cat/virt-ls.c:119
+#: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:213 fuse/guestmount.c:973
 #: inspector/virt-inspector.c:127 rescue/virt-rescue.c:125
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: cat/virt-cat.c:135 cat/virt-filesystems.c:243 cat/virt-ls.c:141
-#: df/main.c:156 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:963
+#: cat/virt-cat.c:135 cat/virt-filesystems.c:252 cat/virt-ls.c:141
+#: df/main.c:156 fish/fish.c:281 fuse/guestmount.c:1021
 #: inspector/virt-inspector.c:149 rescue/virt-rescue.c:149
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
-#: cat/virt-filesystems.c:90
-#, fuzzy, c-format
+#: cat/virt-filesystems.c:99
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -118,36 +114,51 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
+"w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  --all                Wyświetla wszystko\n"
+"  --blkdevs|--block-devices\n"
+"                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
+"  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
+"  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
+"                       w wyjściu opcji --long\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -l|--long            Długie wyjście\n"
+"  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
+"                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
+"  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
+"  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
+"  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
+"                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
+"  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
+"                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: cat/virt-filesystems.c:304 df/main.c:250
-#, fuzzy, c-format
+#: cat/virt-filesystems.c:313 df/main.c:250
+#, c-format
 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
-msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
+msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
 
 #: cat/virt-ls.c:58
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: list files in a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -169,71 +180,64 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -l|--long            Długie listy\n"
+"  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: df/domains.c:115
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:124
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:134
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:145
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:155
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:281
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
-msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
+msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
 
 #: df/main.c:70
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -256,36 +260,35 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
+"  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
+"                       w wyjściu opcji --long\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
+"  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
+"  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: df/main.c:262
 #, c-format
 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
 
 #: df/output.c:49
-#, fuzzy
 msgid "VirtualMachine"
 msgstr "Maszyna wirtualna"
 
@@ -349,1559 +352,1584 @@ msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:2473
+#: fish/cmds.c:2522
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:2473
+#: fish/cmds.c:2522
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:2475
+#: fish/cmds.c:2524
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2476
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:2525
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
-msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
+msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
-#: fish/cmds.c:2477 fish/cmds.c:2478
+#: fish/cmds.c:2526 fish/cmds.c:2527
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:2479
+#: fish/cmds.c:2528
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:2480
+#: fish/cmds.c:2529
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2481
+#: fish/cmds.c:2530
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2482
+#: fish/cmds.c:2531
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2483
+#: fish/cmds.c:2532
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2484
+#: fish/cmds.c:2533
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2485
+#: fish/cmds.c:2534
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2486
+#: fish/cmds.c:2535
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2487
+#: fish/cmds.c:2536
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2488
+#: fish/cmds.c:2537
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2489
+#: fish/cmds.c:2538
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2490
+#: fish/cmds.c:2539
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:2491
+#: fish/cmds.c:2540
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2492
+#: fish/cmds.c:2541
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2493
+#: fish/cmds.c:2542
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2494
+#: fish/cmds.c:2543
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2495
+#: fish/cmds.c:2544
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2496
+#: fish/cmds.c:2545
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:2497
+#: fish/cmds.c:2546
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:2498
+#: fish/cmds.c:2547
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
-#: fish/cmds.c:2499
+#: fish/cmds.c:2548
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2500
+#: fish/cmds.c:2549
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
-#: fish/cmds.c:2501
+#: fish/cmds.c:2550
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2502
+#: fish/cmds.c:2551
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2503
+#: fish/cmds.c:2552
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2504
+#: fish/cmds.c:2553
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2505
+#: fish/cmds.c:2554
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2506
+#: fish/cmds.c:2555
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:2507
+#: fish/cmds.c:2556
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2508
+#: fish/cmds.c:2557
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2509
+#: fish/cmds.c:2558
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2510
+#: fish/cmds.c:2559
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:2511
+#: fish/cmds.c:2560
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:2512
+#: fish/cmds.c:2561
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2513
+#: fish/cmds.c:2562
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2514
+#: fish/cmds.c:2563
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2515
+#: fish/cmds.c:2564
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2516
+#: fish/cmds.c:2565
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2517 fish/cmds.c:2624
+#: fish/cmds.c:2566 fish/cmds.c:2678
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:2518
+#: fish/cmds.c:2567
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2519
+#: fish/cmds.c:2568
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2520
+#: fish/cmds.c:2569
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2521
+#: fish/cmds.c:2570
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2522
+#: fish/cmds.c:2571
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2523
+#: fish/cmds.c:2572
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2524
+#: fish/cmds.c:2573
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2525
+#: fish/cmds.c:2574
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2526
+#: fish/cmds.c:2575
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2527
+#: fish/cmds.c:2576
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:2528
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:2577
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
-msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
+msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2529
+#: fish/cmds.c:2578
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2530
+#: fish/cmds.c:2579
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2531
+#: fish/cmds.c:2580
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:2532
+#: fish/cmds.c:2581
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2533
+#: fish/cmds.c:2582
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2534
+#: fish/cmds.c:2583
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
-#: fish/cmds.c:2535
+#: fish/cmds.c:2584
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:2536
+#: fish/cmds.c:2585
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:2537
+#: fish/cmds.c:2586
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:2538
+#: fish/cmds.c:2587
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/cmds.c:2539
+#: fish/cmds.c:2588
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:2540
+#: fish/cmds.c:2589
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2541 fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2547 fish/cmds.c:2548
-#: fish/cmds.c:2579 fish/cmds.c:2580 fish/cmds.c:2814 fish/cmds.c:2815
-#: fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2820 fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2823
+#: fish/cmds.c:2590 fish/cmds.c:2591 fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2597
+#: fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2871
+#: fish/cmds.c:2875 fish/cmds.c:2876 fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2879
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:2543
+#: fish/cmds.c:2592
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:2544
+#: fish/cmds.c:2593
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:2545 fish/cmds.c:2546
+#: fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2595
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2549
+#: fish/cmds.c:2598
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2550
+#: fish/cmds.c:2599
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
-#: fish/cmds.c:2551
+#: fish/cmds.c:2600
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2552
+#: fish/cmds.c:2601
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:2553
+#: fish/cmds.c:2602
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
-#: fish/cmds.c:2554
+#: fish/cmds.c:2603
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:2555
+#: fish/cmds.c:2604
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:2556
+#: fish/cmds.c:2605
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2557
+#: fish/cmds.c:2606
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2558
+#: fish/cmds.c:2607
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2559
+#: fish/cmds.c:2608
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2560
+#: fish/cmds.c:2609
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2561
+#: fish/cmds.c:2610
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2562
+#: fish/cmds.c:2611
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2563
+#: fish/cmds.c:2612
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2564
+#: fish/cmds.c:2613
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2565
+#: fish/cmds.c:2614
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2566
+#: fish/cmds.c:2615
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2567
+#: fish/cmds.c:2616
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2568
+#: fish/cmds.c:2617
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2569
+#: fish/cmds.c:2618
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2570
+#: fish/cmds.c:2619
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2571
+#: fish/cmds.c:2620
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:2572
+#: fish/cmds.c:2621
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2573
+#: fish/cmds.c:2622
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
-#: fish/cmds.c:2574
+#: fish/cmds.c:2623
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2575
+#: fish/cmds.c:2624
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2576 fish/cmds.c:2625
+#: fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2679
+msgid "get a single extended attribute"
+msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
+
+#: fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2680
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2577
+#: fish/cmds.c:2627
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/cmds.c:2578
+#: fish/cmds.c:2628
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:2581
+#: fish/cmds.c:2631
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:2582
+#: fish/cmds.c:2632
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2583
+#: fish/cmds.c:2633
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2584
+#: fish/cmds.c:2634
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:2585
+#: fish/cmds.c:2635
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
-#: fish/cmds.c:2586
+#: fish/cmds.c:2636
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2587
+#: fish/cmds.c:2637
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2588
+#: fish/cmds.c:2638
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2589
+#: fish/cmds.c:2639
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2590
+#: fish/cmds.c:2640
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2591
+#: fish/cmds.c:2641
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2592
+#: fish/cmds.c:2642
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2593
+#: fish/cmds.c:2643
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2594
+#: fish/cmds.c:2644
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2595
+#: fish/cmds.c:2645
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2596
+#: fish/cmds.c:2646
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2597
+#: fish/cmds.c:2647
 #, fuzzy
+msgid "get format of inspected operating system"
+msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
+
+#: fish/cmds.c:2648
 msgid "get hostname of the operating system"
-msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2598
+#: fish/cmds.c:2649
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2599
+#: fish/cmds.c:2650
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2600
+#: fish/cmds.c:2651
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2601
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:2652
 msgid "get package format used by the operating system"
-msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2602
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:2653
 msgid "get package management tool used by the operating system"
-msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
+msgstr ""
+"uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2603
+#: fish/cmds.c:2654
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2604
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:2655
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
-msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
+msgstr ""
+"zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
-#: fish/cmds.c:2605
+#: fish/cmds.c:2656
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2606
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:2657
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
-msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2607
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:2658
+msgid "get live flag for install disk"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2659
+msgid "get multipart flag for install disk"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2660
+msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2661
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
-msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2608
+#: fish/cmds.c:2662
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
-#: fish/cmds.c:2609
+#: fish/cmds.c:2663
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2610
+#: fish/cmds.c:2664
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2611
+#: fish/cmds.c:2665
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
-#: fish/cmds.c:2612
+#: fish/cmds.c:2666
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:2613
+#: fish/cmds.c:2667
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
-#: fish/cmds.c:2614
+#: fish/cmds.c:2668
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
-#: fish/cmds.c:2615
+#: fish/cmds.c:2669
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
-#: fish/cmds.c:2616
+#: fish/cmds.c:2670
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:2617
+#: fish/cmds.c:2671
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2618
+#: fish/cmds.c:2672
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2619
+#: fish/cmds.c:2673
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
-#: fish/cmds.c:2620
+#: fish/cmds.c:2674
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2621
+#: fish/cmds.c:2675
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2622
+#: fish/cmds.c:2676
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2623
+#: fish/cmds.c:2677
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
-#: fish/cmds.c:2626
+#: fish/cmds.c:2681
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:2627
+#: fish/cmds.c:2682
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
-#: fish/cmds.c:2628
+#: fish/cmds.c:2683
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2629
+#: fish/cmds.c:2684
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2631
+#: fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2686
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:2632 fish/cmds.c:2633
+#: fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2688
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:2634 fish/cmds.c:2725
+#: fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2780
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2635
+#: fish/cmds.c:2690
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2636 fish/cmds.c:2750
+#: fish/cmds.c:2691 fish/cmds.c:2806
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2637
+#: fish/cmds.c:2692
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2638
+#: fish/cmds.c:2693
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2639
+#: fish/cmds.c:2694
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2640
+#: fish/cmds.c:2695
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2641 fish/cmds.c:2642
+#: fish/cmds.c:2696 fish/cmds.c:2697
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2643
+#: fish/cmds.c:2698
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2644
+#: fish/cmds.c:2699
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2645
+#: fish/cmds.c:2700
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2646
+#: fish/cmds.c:2701
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2647
+#: fish/cmds.c:2702
 msgid "get canonical name of an LV"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2648
+#: fish/cmds.c:2703
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2649
+#: fish/cmds.c:2704
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2650
+#: fish/cmds.c:2705
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2651
+#: fish/cmds.c:2706
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2652
+#: fish/cmds.c:2707
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2653
+#: fish/cmds.c:2708
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2654
+#: fish/cmds.c:2709
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2655 fish/cmds.c:2656
+#: fish/cmds.c:2710 fish/cmds.c:2711
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2657
+#: fish/cmds.c:2712
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2658
+#: fish/cmds.c:2713
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2659
+#: fish/cmds.c:2714
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
-#: fish/cmds.c:2660
+#: fish/cmds.c:2715
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2661
+#: fish/cmds.c:2716
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:2662
+#: fish/cmds.c:2717
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:2663
+#: fish/cmds.c:2718
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:2664 fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2666
+#: fish/cmds.c:2719 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2721
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:2667
+#: fish/cmds.c:2722
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2668
+#: fish/cmds.c:2723
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2669
+#: fish/cmds.c:2724
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2670
+#: fish/cmds.c:2725
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2673
+#: fish/cmds.c:2726 fish/cmds.c:2728
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2672
+#: fish/cmds.c:2727
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:2674
+#: fish/cmds.c:2729
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2675
+#: fish/cmds.c:2730
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:2676
+#: fish/cmds.c:2731
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2677
+#: fish/cmds.c:2732
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:2678
+#: fish/cmds.c:2733
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2679
+#: fish/cmds.c:2734
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2680
+#: fish/cmds.c:2735
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2681
+#: fish/cmds.c:2736
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2682
+#: fish/cmds.c:2737
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2683
+#: fish/cmds.c:2738
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
-#: fish/cmds.c:2684
+#: fish/cmds.c:2739
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:2685
+#: fish/cmds.c:2740
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:2686
+#: fish/cmds.c:2741
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2687
+#: fish/cmds.c:2742
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2688
+#: fish/cmds.c:2743
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:2689
+#: fish/cmds.c:2744
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2690
+#: fish/cmds.c:2745
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2691
+#: fish/cmds.c:2746
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:2692
+#: fish/cmds.c:2747
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2693
+#: fish/cmds.c:2748
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2694
+#: fish/cmds.c:2749
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2695
+#: fish/cmds.c:2750
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2696
+#: fish/cmds.c:2751
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
-#: fish/cmds.c:2697
+#: fish/cmds.c:2752
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:2698
+#: fish/cmds.c:2753
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
-#: fish/cmds.c:2699
+#: fish/cmds.c:2754
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2700
+#: fish/cmds.c:2755
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2701
+#: fish/cmds.c:2756
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2702
+#: fish/cmds.c:2757
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2703
+#: fish/cmds.c:2758
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:2704
+#: fish/cmds.c:2759
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2705
+#: fish/cmds.c:2760
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2706
+#: fish/cmds.c:2761
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2707
+#: fish/cmds.c:2762
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2708
+#: fish/cmds.c:2763
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2709
+#: fish/cmds.c:2764
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2710
+#: fish/cmds.c:2765
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2711
+#: fish/cmds.c:2766
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2712
+#: fish/cmds.c:2767
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2713
+#: fish/cmds.c:2768
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2715
+#: fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2770
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2716
+#: fish/cmds.c:2771
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
-#: fish/cmds.c:2717
+#: fish/cmds.c:2772
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2718
+#: fish/cmds.c:2773
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2719
+#: fish/cmds.c:2774
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2720
+#: fish/cmds.c:2775
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2721
+#: fish/cmds.c:2776
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:2722
+#: fish/cmds.c:2777
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2723
+#: fish/cmds.c:2778
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2724
+#: fish/cmds.c:2779
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:2726
+#: fish/cmds.c:2781
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/cmds.c:2727
+#: fish/cmds.c:2782
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2728
+#: fish/cmds.c:2783
+#, fuzzy
+msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
+msgstr ""
+"zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
+
+#: fish/cmds.c:2784
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2729
+#: fish/cmds.c:2785
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2730
+#: fish/cmds.c:2786
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2731
+#: fish/cmds.c:2787
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2732
+#: fish/cmds.c:2788
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2733
+#: fish/cmds.c:2789
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2734
+#: fish/cmds.c:2790
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2735
+#: fish/cmds.c:2791
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2736
+#: fish/cmds.c:2792
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2737
+#: fish/cmds.c:2793
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2738
+#: fish/cmds.c:2794
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2795
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2740
+#: fish/cmds.c:2796
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2741
+#: fish/cmds.c:2797
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2742
+#: fish/cmds.c:2798
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2743
+#: fish/cmds.c:2799
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2744
+#: fish/cmds.c:2800
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2745
+#: fish/cmds.c:2801
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2746
+#: fish/cmds.c:2802
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2747
+#: fish/cmds.c:2803
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2748
+#: fish/cmds.c:2804
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2749
+#: fish/cmds.c:2805
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2751 fish/cmds.c:2752
+#: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2808
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2753
+#: fish/cmds.c:2809
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2754
+#: fish/cmds.c:2810
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2755
+#: fish/cmds.c:2811
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2756
+#: fish/cmds.c:2812
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2757
+#: fish/cmds.c:2813
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:2758
+#: fish/cmds.c:2814
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2759
+#: fish/cmds.c:2815
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:2760
+#: fish/cmds.c:2816
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
-#: fish/cmds.c:2761
+#: fish/cmds.c:2817
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2762
+#: fish/cmds.c:2818
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2763 fish/cmds.c:2764
+#: fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2820
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2765
+#: fish/cmds.c:2821
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2766
+#: fish/cmds.c:2822
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2767
+#: fish/cmds.c:2823
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2768
+#: fish/cmds.c:2824
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2769
+#: fish/cmds.c:2825
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2770
+#: fish/cmds.c:2826
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2771
+#: fish/cmds.c:2827
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2772
+#: fish/cmds.c:2828
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2773
+#: fish/cmds.c:2829
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2774
+#: fish/cmds.c:2830
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2775
+#: fish/cmds.c:2831
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2776
+#: fish/cmds.c:2832
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2777
+#: fish/cmds.c:2833
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2778
+#: fish/cmds.c:2834
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2786
+#: fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2842
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2780 fish/cmds.c:2787
+#: fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2843
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:2781
+#: fish/cmds.c:2837
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2782
+#: fish/cmds.c:2838
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2783
+#: fish/cmds.c:2839
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2784
+#: fish/cmds.c:2840
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2785
+#: fish/cmds.c:2841
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2788
+#: fish/cmds.c:2844
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:2789
+#: fish/cmds.c:2845
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2790
+#: fish/cmds.c:2846
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2791
+#: fish/cmds.c:2847
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2792
+#: fish/cmds.c:2848
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
-#: fish/cmds.c:2793
+#: fish/cmds.c:2849
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:2794
+#: fish/cmds.c:2850
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:2795
+#: fish/cmds.c:2851
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2796
+#: fish/cmds.c:2852
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2797
+#: fish/cmds.c:2853
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2798
+#: fish/cmds.c:2854
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2799
+#: fish/cmds.c:2855
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2800
+#: fish/cmds.c:2856
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2801
+#: fish/cmds.c:2857
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2802
+#: fish/cmds.c:2858
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2803
+#: fish/cmds.c:2859
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2804
+#: fish/cmds.c:2860
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2805 fish/cmds.c:2806
+#: fish/cmds.c:2861 fish/cmds.c:2862
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2807
+#: fish/cmds.c:2863
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2808
+#: fish/cmds.c:2864
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2809
+#: fish/cmds.c:2865
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2810
+#: fish/cmds.c:2866
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2811
+#: fish/cmds.c:2867
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2812
+#: fish/cmds.c:2868
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2813
+#: fish/cmds.c:2869
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2816
+#: fish/cmds.c:2872
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2817
+#: fish/cmds.c:2873
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2818
+#: fish/cmds.c:2874
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:2821
+#: fish/cmds.c:2877
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2824
+#: fish/cmds.c:2880
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:3142 fish/cmds.c:3156 fish/cmds.c:3172 fish/cmds.c:3189
-#: fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3224 fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3259
-#: fish/cmds.c:3277 fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3311 fish/cmds.c:3327
-#: fish/cmds.c:3344 fish/cmds.c:3359 fish/cmds.c:3377 fish/cmds.c:3392
-#: fish/cmds.c:3408 fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3456
-#: fish/cmds.c:3472 fish/cmds.c:3490 fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3539
-#: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3574 fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3607
-#: fish/cmds.c:3622 fish/cmds.c:3640 fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3673
-#: fish/cmds.c:3688 fish/cmds.c:3707 fish/cmds.c:3726 fish/cmds.c:3744
-#: fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3823
-#: fish/cmds.c:3843 fish/cmds.c:3862 fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3901
-#: fish/cmds.c:3921 fish/cmds.c:3941 fish/cmds.c:3956 fish/cmds.c:3972
-#: fish/cmds.c:4044 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4153
-#: fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4193 fish/cmds.c:4213 fish/cmds.c:4234
-#: fish/cmds.c:4250 fish/cmds.c:4266 fish/cmds.c:4285 fish/cmds.c:4307
-#: fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4349 fish/cmds.c:4366 fish/cmds.c:4383
-#: fish/cmds.c:4400 fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4451
-#: fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4487 fish/cmds.c:4510 fish/cmds.c:4546
-#: fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4586 fish/cmds.c:4608 fish/cmds.c:4629
-#: fish/cmds.c:4649 fish/cmds.c:4668 fish/cmds.c:4688 fish/cmds.c:4706
-#: fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4738 fish/cmds.c:4754 fish/cmds.c:4774
-#: fish/cmds.c:4793 fish/cmds.c:4812 fish/cmds.c:4831 fish/cmds.c:4850
-#: fish/cmds.c:4870 fish/cmds.c:4910 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4988
-#: fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5030 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5070
-#: fish/cmds.c:5108 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5248
-#: fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5310
-#: fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5354 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5398
-#: fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5479
-#: fish/cmds.c:5496 fish/cmds.c:5515 fish/cmds.c:5534 fish/cmds.c:5554
-#: fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5609 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5645
-#: fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5686 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5733
-#: fish/cmds.c:5756 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5823
-#: fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5865 fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5909
-#: fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5961 fish/cmds.c:5979
-#: fish/cmds.c:6000 fish/cmds.c:6018 fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6059
-#: fish/cmds.c:6077 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6121 fish/cmds.c:6144
-#: fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6199 fish/cmds.c:6216 fish/cmds.c:6233
-#: fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6325
-#: fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6458 fish/cmds.c:6478
-#: fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6518 fish/cmds.c:6536 fish/cmds.c:6557
-#: fish/cmds.c:6593 fish/cmds.c:6610 fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6649
-#: fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6705 fish/cmds.c:6725 fish/cmds.c:6745
-#: fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6822
-#: fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6886 fish/cmds.c:6907
-#: fish/cmds.c:6930 fish/cmds.c:6971 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7033
-#: fish/cmds.c:7050 fish/cmds.c:7069 fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7113
-#: fish/cmds.c:7135 fish/cmds.c:7153 fish/cmds.c:7172 fish/cmds.c:7193
-#: fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7466
-#: fish/cmds.c:7503 fish/cmds.c:7526 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7570
-#: fish/cmds.c:7592 fish/cmds.c:7617 fish/cmds.c:7660 fish/cmds.c:7701
-#: fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7740 fish/cmds.c:7759 fish/cmds.c:7776
-#: fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7821 fish/cmds.c:7845 fish/cmds.c:7869
-#: fish/cmds.c:7893 fish/cmds.c:7917 fish/cmds.c:7941 fish/cmds.c:7965
-#: fish/cmds.c:7989 fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8037 fish/cmds.c:8061
-#: fish/cmds.c:8085 fish/cmds.c:8108 fish/cmds.c:8131 fish/cmds.c:8152
-#: fish/cmds.c:8173 fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8214 fish/cmds.c:8237
-#: fish/cmds.c:8275 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8309 fish/cmds.c:8328
-#: fish/cmds.c:8347 fish/cmds.c:8364 fish/cmds.c:8381 fish/cmds.c:8398
-#: fish/cmds.c:8415 fish/cmds.c:8434 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8510
-#: fish/cmds.c:8543 fish/cmds.c:8560 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8593
-#: fish/cmds.c:8608 fish/cmds.c:8629 fish/cmds.c:8667 fish/cmds.c:8705
-#: fish/cmds.c:8744 fish/cmds.c:8784 fish/cmds.c:8825 fish/cmds.c:8866
-#: fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:8921 fish/cmds.c:8944 fish/cmds.c:8966
-#: fish/cmds.c:8988 fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9028 fish/cmds.c:9064
-#: fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9176 fish/cmds.c:9234 fish/cmds.c:9260
-#: fish/cmds.c:9286 fish/cmds.c:9314 fish/cmds.c:9373 fish/cmds.c:9394
-#: fish/cmds.c:9439 fish/cmds.c:9459 fish/cmds.c:9498 fish/cmds.c:9535
-#: fish/cmds.c:9555 fish/cmds.c:9577 fish/cmds.c:9634 fish/cmds.c:9654
-#: fish/cmds.c:9676 fish/cmds.c:9698 fish/cmds.c:9717 fish/cmds.c:9737
-#: fish/cmds.c:9764 fish/cmds.c:9784 fish/cmds.c:9804 fish/cmds.c:9824
-#: fish/cmds.c:9844 fish/cmds.c:9866 fish/cmds.c:9901 fish/cmds.c:9919
-#: fish/cmds.c:9942 fish/cmds.c:9964 fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:9996
-#: fish/cmds.c:10033 fish/cmds.c:10072 fish/cmds.c:10112 fish/cmds.c:10168
-#: fish/cmds.c:10190 fish/cmds.c:10226 fish/cmds.c:10241 fish/cmds.c:10261
-#: fish/cmds.c:10301 fish/cmds.c:10324 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10373
-#: fish/cmds.c:10414 fish/cmds.c:10439 fish/cmds.c:10477 fish/cmds.c:10508
-#: fish/cmds.c:10539 fish/cmds.c:10567 fish/cmds.c:10587 fish/cmds.c:10619
-#: fish/cmds.c:10639 fish/cmds.c:10659 fish/cmds.c:10676 fish/cmds.c:10694
-#: fish/cmds.c:10717 fish/cmds.c:10738 fish/cmds.c:10757 fish/cmds.c:10799
-#: fish/cmds.c:10842 fish/cmds.c:10886 fish/cmds.c:10925 fish/cmds.c:10944
-#: fish/cmds.c:10964 fish/cmds.c:10984 fish/cmds.c:11005 fish/cmds.c:11026
-#: fish/cmds.c:11047 fish/cmds.c:11068 fish/cmds.c:11089 fish/cmds.c:11111
-#: fish/cmds.c:11149 fish/cmds.c:11200 fish/cmds.c:11238 fish/cmds.c:11294
+#: fish/cmds.c:3198 fish/cmds.c:3212 fish/cmds.c:3228 fish/cmds.c:3245
+#: fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3280 fish/cmds.c:3299 fish/cmds.c:3315
+#: fish/cmds.c:3333 fish/cmds.c:3349 fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3383
+#: fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3415 fish/cmds.c:3433 fish/cmds.c:3448
+#: fish/cmds.c:3464 fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512
+#: fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3595
+#: fish/cmds.c:3611 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3645 fish/cmds.c:3663
+#: fish/cmds.c:3678 fish/cmds.c:3696 fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:3729
+#: fish/cmds.c:3744 fish/cmds.c:3763 fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3800
+#: fish/cmds.c:3820 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3879
+#: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3957
+#: fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3997 fish/cmds.c:4012 fish/cmds.c:4028
+#: fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4135 fish/cmds.c:4209
+#: fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4289
+#: fish/cmds.c:4309 fish/cmds.c:4328 fish/cmds.c:4347 fish/cmds.c:4367
+#: fish/cmds.c:4383 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4418 fish/cmds.c:4440
+#: fish/cmds.c:4462 fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4516
+#: fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4550 fish/cmds.c:4567 fish/cmds.c:4584
+#: fish/cmds.c:4601 fish/cmds.c:4620 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4679
+#: fish/cmds.c:4696 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4762
+#: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4839
+#: fish/cmds.c:4857 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4907
+#: fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4983
+#: fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5043 fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5121
+#: fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5163 fish/cmds.c:5181 fish/cmds.c:5203
+#: fish/cmds.c:5241 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5342 fish/cmds.c:5381
+#: fish/cmds.c:5396 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5443
+#: fish/cmds.c:5465 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5531
+#: fish/cmds.c:5553 fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5595 fish/cmds.c:5612
+#: fish/cmds.c:5629 fish/cmds.c:5648 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5687
+#: fish/cmds.c:5723 fish/cmds.c:5742 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5778
+#: fish/cmds.c:5796 fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5866
+#: fish/cmds.c:5889 fish/cmds.c:5910 fish/cmds.c:5933 fish/cmds.c:5956
+#: fish/cmds.c:5976 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6042
+#: fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6076 fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6112
+#: fish/cmds.c:6133 fish/cmds.c:6151 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6192
+#: fish/cmds.c:6210 fish/cmds.c:6231 fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6277
+#: fish/cmds.c:6299 fish/cmds.c:6332 fish/cmds.c:6349 fish/cmds.c:6366
+#: fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6413 fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6458
+#: fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6611
+#: fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6651 fish/cmds.c:6669 fish/cmds.c:6690
+#: fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6743 fish/cmds.c:6765 fish/cmds.c:6782
+#: fish/cmds.c:6818 fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6878
+#: fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6936 fish/cmds.c:6955
+#: fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7019 fish/cmds.c:7040
+#: fish/cmds.c:7063 fish/cmds.c:7104 fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7166
+#: fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7202 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7246
+#: fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7326
+#: fish/cmds.c:7403 fish/cmds.c:7444 fish/cmds.c:7523 fish/cmds.c:7599
+#: fish/cmds.c:7636 fish/cmds.c:7659 fish/cmds.c:7680 fish/cmds.c:7703
+#: fish/cmds.c:7725 fish/cmds.c:7750 fish/cmds.c:7793 fish/cmds.c:7834
+#: fish/cmds.c:7855 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7892 fish/cmds.c:7909
+#: fish/cmds.c:7927 fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:7978 fish/cmds.c:8002
+#: fish/cmds.c:8026 fish/cmds.c:8050 fish/cmds.c:8074 fish/cmds.c:8098
+#: fish/cmds.c:8122 fish/cmds.c:8146 fish/cmds.c:8170 fish/cmds.c:8194
+#: fish/cmds.c:8218 fish/cmds.c:8241 fish/cmds.c:8264 fish/cmds.c:8285
+#: fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8327 fish/cmds.c:8347 fish/cmds.c:8370
+#: fish/cmds.c:8408 fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8442 fish/cmds.c:8461
+#: fish/cmds.c:8480 fish/cmds.c:8497 fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8531
+#: fish/cmds.c:8548 fish/cmds.c:8567 fish/cmds.c:8603 fish/cmds.c:8643
+#: fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8693 fish/cmds.c:8710 fish/cmds.c:8726
+#: fish/cmds.c:8741 fish/cmds.c:8762 fish/cmds.c:8800 fish/cmds.c:8838
+#: fish/cmds.c:8877 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:8999
+#: fish/cmds.c:9037 fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9077 fish/cmds.c:9099
+#: fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9141 fish/cmds.c:9161 fish/cmds.c:9197
+#: fish/cmds.c:9269 fish/cmds.c:9309 fish/cmds.c:9367 fish/cmds.c:9393
+#: fish/cmds.c:9419 fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9506 fish/cmds.c:9527
+#: fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9631 fish/cmds.c:9668
+#: fish/cmds.c:9688 fish/cmds.c:9710 fish/cmds.c:9767 fish/cmds.c:9787
+#: fish/cmds.c:9809 fish/cmds.c:9831 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9870
+#: fish/cmds.c:9897 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9937 fish/cmds.c:9957
+#: fish/cmds.c:9977 fish/cmds.c:9999 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10052
+#: fish/cmds.c:10075 fish/cmds.c:10097 fish/cmds.c:10112 fish/cmds.c:10129
+#: fish/cmds.c:10166 fish/cmds.c:10205 fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10301
+#: fish/cmds.c:10323 fish/cmds.c:10359 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10394
+#: fish/cmds.c:10434 fish/cmds.c:10457 fish/cmds.c:10481 fish/cmds.c:10506
+#: fish/cmds.c:10547 fish/cmds.c:10572 fish/cmds.c:10610 fish/cmds.c:10641
+#: fish/cmds.c:10672 fish/cmds.c:10700 fish/cmds.c:10720 fish/cmds.c:10752
+#: fish/cmds.c:10772 fish/cmds.c:10792 fish/cmds.c:10809 fish/cmds.c:10827
+#: fish/cmds.c:10850 fish/cmds.c:10871 fish/cmds.c:10890 fish/cmds.c:10932
+#: fish/cmds.c:10975 fish/cmds.c:11019 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11077
+#: fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11138 fish/cmds.c:11159
+#: fish/cmds.c:11180 fish/cmds.c:11201 fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11244
+#: fish/cmds.c:11282 fish/cmds.c:11333 fish/cmds.c:11371 fish/cmds.c:11427
+#: fish/cmds.c:11517 fish/cmds.c:11546 fish/cmds.c:11573
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:3143 fish/cmds.c:3157 fish/cmds.c:3173 fish/cmds.c:3190
-#: fish/cmds.c:3207 fish/cmds.c:3225 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3260
-#: fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3294 fish/cmds.c:3312 fish/cmds.c:3328
-#: fish/cmds.c:3345 fish/cmds.c:3360 fish/cmds.c:3378 fish/cmds.c:3393
-#: fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3457
-#: fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3540
-#: fish/cmds.c:3556 fish/cmds.c:3575 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3608
-#: fish/cmds.c:3623 fish/cmds.c:3641 fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3674
-#: fish/cmds.c:3689 fish/cmds.c:3708 fish/cmds.c:3727 fish/cmds.c:3745
-#: fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3824
-#: fish/cmds.c:3844 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3902
-#: fish/cmds.c:3922 fish/cmds.c:3942 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3973
-#: fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4080
-#: fish/cmds.c:4101 fish/cmds.c:4154 fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4194
-#: fish/cmds.c:4214 fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4267
-#: fish/cmds.c:4286 fish/cmds.c:4308 fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4350
-#: fish/cmds.c:4367 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4418
-#: fish/cmds.c:4435 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4488
-#: fish/cmds.c:4511 fish/cmds.c:4547 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4587
-#: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4630 fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4669
-#: fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4725 fish/cmds.c:4739
-#: fish/cmds.c:4755 fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4813
-#: fish/cmds.c:4832 fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4911
-#: fish/cmds.c:4968 fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5010 fish/cmds.c:5031
-#: fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5071 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5131
-#: fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5249 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5281
-#: fish/cmds.c:5295 fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5355
-#: fish/cmds.c:5377 fish/cmds.c:5399 fish/cmds.c:5421 fish/cmds.c:5443
-#: fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5497 fish/cmds.c:5516
-#: fish/cmds.c:5535 fish/cmds.c:5555 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5610
-#: fish/cmds.c:5629 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5664 fish/cmds.c:5687
-#: fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5734 fish/cmds.c:5757 fish/cmds.c:5778
-#: fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5824 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5866
-#: fish/cmds.c:5887 fish/cmds.c:5910 fish/cmds.c:5927 fish/cmds.c:5944
-#: fish/cmds.c:5962 fish/cmds.c:5980 fish/cmds.c:6001 fish/cmds.c:6019
-#: fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6099
-#: fish/cmds.c:6122 fish/cmds.c:6145 fish/cmds.c:6167 fish/cmds.c:6200
-#: fish/cmds.c:6217 fish/cmds.c:6234 fish/cmds.c:6258 fish/cmds.c:6281
-#: fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6326 fish/cmds.c:6343 fish/cmds.c:6365
-#: fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6479 fish/cmds.c:6499 fish/cmds.c:6519
-#: fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6594 fish/cmds.c:6611
-#: fish/cmds.c:6633 fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6706
-#: fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6746 fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6785
-#: fish/cmds.c:6804 fish/cmds.c:6823 fish/cmds.c:6845 fish/cmds.c:6866
-#: fish/cmds.c:6887 fish/cmds.c:6908 fish/cmds.c:6931 fish/cmds.c:6972
-#: fish/cmds.c:6995 fish/cmds.c:7034 fish/cmds.c:7051 fish/cmds.c:7070
-#: fish/cmds.c:7091 fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7136 fish/cmds.c:7154
-#: fish/cmds.c:7173 fish/cmds.c:7194 fish/cmds.c:7271 fish/cmds.c:7312
-#: fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7467 fish/cmds.c:7504 fish/cmds.c:7527
-#: fish/cmds.c:7548 fish/cmds.c:7571 fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7618
-#: fish/cmds.c:7661 fish/cmds.c:7702 fish/cmds.c:7723 fish/cmds.c:7741
-#: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7777 fish/cmds.c:7795 fish/cmds.c:7822
-#: fish/cmds.c:7846 fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7894 fish/cmds.c:7918
-#: fish/cmds.c:7942 fish/cmds.c:7966 fish/cmds.c:7990 fish/cmds.c:8014
-#: fish/cmds.c:8038 fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8086 fish/cmds.c:8109
-#: fish/cmds.c:8132 fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8174 fish/cmds.c:8195
-#: fish/cmds.c:8215 fish/cmds.c:8238 fish/cmds.c:8276 fish/cmds.c:8293
-#: fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8365
-#: fish/cmds.c:8382 fish/cmds.c:8399 fish/cmds.c:8416 fish/cmds.c:8435
-#: fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8511 fish/cmds.c:8544 fish/cmds.c:8561
-#: fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8594 fish/cmds.c:8609 fish/cmds.c:8630
-#: fish/cmds.c:8668 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8745 fish/cmds.c:8785
-#: fish/cmds.c:8826 fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8905 fish/cmds.c:8922
-#: fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8967 fish/cmds.c:8989 fish/cmds.c:9009
-#: fish/cmds.c:9029 fish/cmds.c:9065 fish/cmds.c:9137 fish/cmds.c:9177
-#: fish/cmds.c:9235 fish/cmds.c:9261 fish/cmds.c:9287 fish/cmds.c:9315
-#: fish/cmds.c:9374 fish/cmds.c:9395 fish/cmds.c:9440 fish/cmds.c:9460
-#: fish/cmds.c:9499 fish/cmds.c:9536 fish/cmds.c:9556 fish/cmds.c:9578
-#: fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9655 fish/cmds.c:9677 fish/cmds.c:9699
-#: fish/cmds.c:9718 fish/cmds.c:9738 fish/cmds.c:9765 fish/cmds.c:9785
-#: fish/cmds.c:9805 fish/cmds.c:9825 fish/cmds.c:9845 fish/cmds.c:9867
-#: fish/cmds.c:9902 fish/cmds.c:9920 fish/cmds.c:9943 fish/cmds.c:9965
-#: fish/cmds.c:9980 fish/cmds.c:9997 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10073
-#: fish/cmds.c:10113 fish/cmds.c:10169 fish/cmds.c:10191 fish/cmds.c:10227
-#: fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10262 fish/cmds.c:10302 fish/cmds.c:10325
-#: fish/cmds.c:10349 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10415 fish/cmds.c:10440
-#: fish/cmds.c:10478 fish/cmds.c:10509 fish/cmds.c:10540 fish/cmds.c:10568
-#: fish/cmds.c:10588 fish/cmds.c:10620 fish/cmds.c:10640 fish/cmds.c:10660
-#: fish/cmds.c:10677 fish/cmds.c:10695 fish/cmds.c:10718 fish/cmds.c:10739
-#: fish/cmds.c:10758 fish/cmds.c:10800 fish/cmds.c:10843 fish/cmds.c:10887
-#: fish/cmds.c:10926 fish/cmds.c:10945 fish/cmds.c:10965 fish/cmds.c:10985
-#: fish/cmds.c:11006 fish/cmds.c:11027 fish/cmds.c:11048 fish/cmds.c:11069
-#: fish/cmds.c:11090 fish/cmds.c:11112 fish/cmds.c:11150 fish/cmds.c:11201
-#: fish/cmds.c:11239 fish/cmds.c:11295 fish/cmds.c:11318
+#: fish/cmds.c:3199 fish/cmds.c:3213 fish/cmds.c:3229 fish/cmds.c:3246
+#: fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3281 fish/cmds.c:3300 fish/cmds.c:3316
+#: fish/cmds.c:3334 fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3368 fish/cmds.c:3384
+#: fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3449
+#: fish/cmds.c:3465 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513
+#: fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3580 fish/cmds.c:3596
+#: fish/cmds.c:3612 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3646 fish/cmds.c:3664
+#: fish/cmds.c:3679 fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3712 fish/cmds.c:3730
+#: fish/cmds.c:3745 fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3801
+#: fish/cmds.c:3821 fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3880
+#: fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3958
+#: fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4029
+#: fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4101 fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4136
+#: fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4210 fish/cmds.c:4230 fish/cmds.c:4250
+#: fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4329
+#: fish/cmds.c:4348 fish/cmds.c:4368 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4400
+#: fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4483
+#: fish/cmds.c:4500 fish/cmds.c:4517 fish/cmds.c:4534 fish/cmds.c:4551
+#: fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4602 fish/cmds.c:4621
+#: fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4720
+#: fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4802
+#: fish/cmds.c:4822 fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4872
+#: fish/cmds.c:4888 fish/cmds.c:4908 fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4946
+#: fish/cmds.c:4965 fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5044
+#: fish/cmds.c:5101 fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5143 fish/cmds.c:5164
+#: fish/cmds.c:5182 fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5242 fish/cmds.c:5264
+#: fish/cmds.c:5343 fish/cmds.c:5382 fish/cmds.c:5397 fish/cmds.c:5414
+#: fish/cmds.c:5428 fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5488
+#: fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5554 fish/cmds.c:5576
+#: fish/cmds.c:5596 fish/cmds.c:5613 fish/cmds.c:5630 fish/cmds.c:5649
+#: fish/cmds.c:5668 fish/cmds.c:5688 fish/cmds.c:5724 fish/cmds.c:5743
+#: fish/cmds.c:5762 fish/cmds.c:5779 fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5820
+#: fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5867 fish/cmds.c:5890 fish/cmds.c:5911
+#: fish/cmds.c:5934 fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5999
+#: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6043 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6077
+#: fish/cmds.c:6095 fish/cmds.c:6113 fish/cmds.c:6134 fish/cmds.c:6152
+#: fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6193 fish/cmds.c:6211 fish/cmds.c:6232
+#: fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6278 fish/cmds.c:6300 fish/cmds.c:6333
+#: fish/cmds.c:6350 fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6391 fish/cmds.c:6414
+#: fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6498
+#: fish/cmds.c:6592 fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6652
+#: fish/cmds.c:6670 fish/cmds.c:6691 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6744
+#: fish/cmds.c:6766 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6839
+#: fish/cmds.c:6859 fish/cmds.c:6879 fish/cmds.c:6901 fish/cmds.c:6918
+#: fish/cmds.c:6937 fish/cmds.c:6956 fish/cmds.c:6978 fish/cmds.c:6999
+#: fish/cmds.c:7020 fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7064 fish/cmds.c:7105
+#: fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7203
+#: fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7247 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7287
+#: fish/cmds.c:7306 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7404 fish/cmds.c:7445
+#: fish/cmds.c:7524 fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7637 fish/cmds.c:7660
+#: fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7704 fish/cmds.c:7726 fish/cmds.c:7751
+#: fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7835 fish/cmds.c:7856 fish/cmds.c:7874
+#: fish/cmds.c:7893 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7928 fish/cmds.c:7955
+#: fish/cmds.c:7979 fish/cmds.c:8003 fish/cmds.c:8027 fish/cmds.c:8051
+#: fish/cmds.c:8075 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8123 fish/cmds.c:8147
+#: fish/cmds.c:8171 fish/cmds.c:8195 fish/cmds.c:8219 fish/cmds.c:8242
+#: fish/cmds.c:8265 fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8307 fish/cmds.c:8328
+#: fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8371 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8426
+#: fish/cmds.c:8443 fish/cmds.c:8462 fish/cmds.c:8481 fish/cmds.c:8498
+#: fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8532 fish/cmds.c:8549 fish/cmds.c:8568
+#: fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8644 fish/cmds.c:8677 fish/cmds.c:8694
+#: fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8727 fish/cmds.c:8742 fish/cmds.c:8763
+#: fish/cmds.c:8801 fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8918
+#: fish/cmds.c:8959 fish/cmds.c:9000 fish/cmds.c:9038 fish/cmds.c:9055
+#: fish/cmds.c:9078 fish/cmds.c:9100 fish/cmds.c:9122 fish/cmds.c:9142
+#: fish/cmds.c:9162 fish/cmds.c:9198 fish/cmds.c:9270 fish/cmds.c:9310
+#: fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9394 fish/cmds.c:9420 fish/cmds.c:9448
+#: fish/cmds.c:9507 fish/cmds.c:9528 fish/cmds.c:9573 fish/cmds.c:9593
+#: fish/cmds.c:9632 fish/cmds.c:9669 fish/cmds.c:9689 fish/cmds.c:9711
+#: fish/cmds.c:9768 fish/cmds.c:9788 fish/cmds.c:9810 fish/cmds.c:9832
+#: fish/cmds.c:9851 fish/cmds.c:9871 fish/cmds.c:9898 fish/cmds.c:9918
+#: fish/cmds.c:9938 fish/cmds.c:9958 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:10000
+#: fish/cmds.c:10035 fish/cmds.c:10053 fish/cmds.c:10076 fish/cmds.c:10098
+#: fish/cmds.c:10113 fish/cmds.c:10130 fish/cmds.c:10167 fish/cmds.c:10206
+#: fish/cmds.c:10246 fish/cmds.c:10302 fish/cmds.c:10324 fish/cmds.c:10360
+#: fish/cmds.c:10375 fish/cmds.c:10395 fish/cmds.c:10435 fish/cmds.c:10458
+#: fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10507 fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10573
+#: fish/cmds.c:10611 fish/cmds.c:10642 fish/cmds.c:10673 fish/cmds.c:10701
+#: fish/cmds.c:10721 fish/cmds.c:10753 fish/cmds.c:10773 fish/cmds.c:10793
+#: fish/cmds.c:10810 fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10851 fish/cmds.c:10872
+#: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10933 fish/cmds.c:10976 fish/cmds.c:11020
+#: fish/cmds.c:11059 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11118
+#: fish/cmds.c:11139 fish/cmds.c:11160 fish/cmds.c:11181 fish/cmds.c:11202
+#: fish/cmds.c:11223 fish/cmds.c:11245 fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11334
+#: fish/cmds.c:11372 fish/cmds.c:11428 fish/cmds.c:11451 fish/cmds.c:11518
+#: fish/cmds.c:11547 fish/cmds.c:11574
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:3501 fish/cmds.c:4523 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4921
-#: fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5161
-#: fish/cmds.c:5180 fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5566 fish/cmds.c:6177
-#: fish/cmds.c:6376 fish/cmds.c:6395 fish/cmds.c:6414 fish/cmds.c:6433
-#: fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6660 fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:7005
-#: fish/cmds.c:7204 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7242 fish/cmds.c:7281
-#: fish/cmds.c:7322 fish/cmds.c:7341 fish/cmds.c:7360 fish/cmds.c:7401
-#: fish/cmds.c:7420 fish/cmds.c:7439 fish/cmds.c:7477 fish/cmds.c:7630
-#: fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:8250 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8483
-#: fish/cmds.c:8521 fish/cmds.c:8641 fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8716
-#: fish/cmds.c:8755 fish/cmds.c:8796 fish/cmds.c:8837 fish/cmds.c:8878
-#: fish/cmds.c:9041 fish/cmds.c:9077 fish/cmds.c:9090 fish/cmds.c:9103
-#: fish/cmds.c:9116 fish/cmds.c:9149 fish/cmds.c:9187 fish/cmds.c:9206
-#: fish/cmds.c:9327 fish/cmds.c:9346 fish/cmds.c:9407 fish/cmds.c:9420
-#: fish/cmds.c:9471 fish/cmds.c:9510 fish/cmds.c:9588 fish/cmds.c:9607
-#: fish/cmds.c:9881 fish/cmds.c:10008 fish/cmds.c:10045 fish/cmds.c:10084
-#: fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10143 fish/cmds.c:10202 fish/cmds.c:10275
-#: fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10520
-#: fish/cmds.c:10551 fish/cmds.c:10600 fish/cmds.c:10771 fish/cmds.c:10813
-#: fish/cmds.c:10858 fish/cmds.c:10900 fish/cmds.c:11126 fish/cmds.c:11164
-#: fish/cmds.c:11177 fish/cmds.c:11215 fish/cmds.c:11250 fish/cmds.c:11269
-#: fish/cmds.c:11336
+#: fish/cmds.c:3557 fish/cmds.c:4656 fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5054
+#: fish/cmds.c:5073 fish/cmds.c:5216 fish/cmds.c:5275 fish/cmds.c:5294
+#: fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5699 fish/cmds.c:6310
+#: fish/cmds.c:6509 fish/cmds.c:6528 fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6566
+#: fish/cmds.c:6702 fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7138
+#: fish/cmds.c:7337 fish/cmds.c:7356 fish/cmds.c:7375 fish/cmds.c:7414
+#: fish/cmds.c:7455 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7534
+#: fish/cmds.c:7553 fish/cmds.c:7572 fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7763
+#: fish/cmds.c:7806 fish/cmds.c:8383 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8616
+#: fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8849
+#: fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:8929 fish/cmds.c:8970 fish/cmds.c:9011
+#: fish/cmds.c:9174 fish/cmds.c:9210 fish/cmds.c:9223 fish/cmds.c:9236
+#: fish/cmds.c:9249 fish/cmds.c:9282 fish/cmds.c:9320 fish/cmds.c:9339
+#: fish/cmds.c:9460 fish/cmds.c:9479 fish/cmds.c:9540 fish/cmds.c:9553
+#: fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9643 fish/cmds.c:9721 fish/cmds.c:9740
+#: fish/cmds.c:10014 fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10178 fish/cmds.c:10217
+#: fish/cmds.c:10257 fish/cmds.c:10276 fish/cmds.c:10335 fish/cmds.c:10408
+#: fish/cmds.c:10518 fish/cmds.c:10588 fish/cmds.c:10622 fish/cmds.c:10653
+#: fish/cmds.c:10684 fish/cmds.c:10733 fish/cmds.c:10904 fish/cmds.c:10946
+#: fish/cmds.c:10991 fish/cmds.c:11033 fish/cmds.c:11259 fish/cmds.c:11297
+#: fish/cmds.c:11310 fish/cmds.c:11348 fish/cmds.c:11383 fish/cmds.c:11402
+#: fish/cmds.c:11469
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:4529 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4927
-#: fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5148 fish/cmds.c:5167
-#: fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5572 fish/cmds.c:6183
-#: fish/cmds.c:6382 fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6420 fish/cmds.c:6439
-#: fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6947 fish/cmds.c:7011
-#: fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7229 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7287
-#: fish/cmds.c:7328 fish/cmds.c:7347 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7407
-#: fish/cmds.c:7426 fish/cmds.c:7445 fish/cmds.c:7483 fish/cmds.c:7636
-#: fish/cmds.c:7679 fish/cmds.c:8256 fish/cmds.c:8451 fish/cmds.c:8489
-#: fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8647 fish/cmds.c:8684 fish/cmds.c:8722
-#: fish/cmds.c:8761 fish/cmds.c:8802 fish/cmds.c:8843 fish/cmds.c:8884
-#: fish/cmds.c:9155 fish/cmds.c:9193 fish/cmds.c:9212 fish/cmds.c:9333
-#: fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9516 fish/cmds.c:9594 fish/cmds.c:9613
-#: fish/cmds.c:10014 fish/cmds.c:10051 fish/cmds.c:10090 fish/cmds.c:10130
-#: fish/cmds.c:10149 fish/cmds.c:10208 fish/cmds.c:10281 fish/cmds.c:10391
-#: fish/cmds.c:10777 fish/cmds.c:10819 fish/cmds.c:10864 fish/cmds.c:10906
-#: fish/cmds.c:11256 fish/cmds.c:11342
+#: fish/cmds.c:3563 fish/cmds.c:4662 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5060
+#: fish/cmds.c:5079 fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5281 fish/cmds.c:5300
+#: fish/cmds.c:5319 fish/cmds.c:5362 fish/cmds.c:5705 fish/cmds.c:6316
+#: fish/cmds.c:6515 fish/cmds.c:6534 fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6572
+#: fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:7080 fish/cmds.c:7144
+#: fish/cmds.c:7343 fish/cmds.c:7362 fish/cmds.c:7381 fish/cmds.c:7420
+#: fish/cmds.c:7461 fish/cmds.c:7480 fish/cmds.c:7499 fish/cmds.c:7540
+#: fish/cmds.c:7559 fish/cmds.c:7578 fish/cmds.c:7616 fish/cmds.c:7769
+#: fish/cmds.c:7812 fish/cmds.c:8389 fish/cmds.c:8584 fish/cmds.c:8622
+#: fish/cmds.c:8660 fish/cmds.c:8780 fish/cmds.c:8817 fish/cmds.c:8855
+#: fish/cmds.c:8894 fish/cmds.c:8935 fish/cmds.c:8976 fish/cmds.c:9017
+#: fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9326 fish/cmds.c:9345 fish/cmds.c:9466
+#: fish/cmds.c:9610 fish/cmds.c:9649 fish/cmds.c:9727 fish/cmds.c:9746
+#: fish/cmds.c:10147 fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10223 fish/cmds.c:10263
+#: fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10341 fish/cmds.c:10414 fish/cmds.c:10524
+#: fish/cmds.c:10910 fish/cmds.c:10952 fish/cmds.c:10997 fish/cmds.c:11039
+#: fish/cmds.c:11389 fish/cmds.c:11475
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:11317
+#: fish/cmds.c:4049 fish/cmds.c:4156 fish/cmds.c:11450
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:4019 fish/cmds.c:4126 fish/cmds.c:11352
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/cmds.c:4075 fish/cmds.c:4182 fish/cmds.c:11490
+#, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
-msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
+msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
-#: fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:11358
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/cmds.c:4081 fish/cmds.c:4188 fish/cmds.c:11496
+#, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
-msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
+msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
-#: fish/cmds.c:11378
+#: fish/cmds.c:11591
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
@@ -1914,7 +1942,7 @@ msgstr ""
 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki do obrazu\n"
 
-#: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
+#: fish/copy.c:54
 #, c-format
 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
@@ -1934,6 +1962,11 @@ msgstr ""
 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki z obrazu\n"
 
+#: fish/copy.c:195
+#, fuzzy, c-format
+msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
+msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
+
 #: fish/copy.c:225
 #, c-format
 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
@@ -1944,8 +1977,8 @@ msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
-#: fish/fish.c:90
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/fish.c:99
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
@@ -2007,10 +2040,11 @@ msgstr ""
 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
+"  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
-"  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
@@ -2025,57 +2059,57 @@ msgstr ""
 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
 "                       wykonaniem\n"
-"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
-"Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: fish/fish.c:241
+#: fish/fish.c:250
 #, c-format
 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
-#: fish/fish.c:248
+#: fish/fish.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr ""
 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
 
-#: fish/fish.c:296
+#: fish/fish.c:305
 #, c-format
 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
-#: fish/fish.c:451
+#: fish/fish.c:460
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:459
+#: fish/fish.c:468
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
-#: fish/fish.c:465
+#: fish/fish.c:474
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:522
+#: fish/fish.c:531
 #, c-format
 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
 msgstr ""
 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
 
-#: fish/fish.c:526
+#: fish/fish.c:535
 #, c-format
 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
 
-#: fish/fish.c:617
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/fish.c:623
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
@@ -2087,53 +2121,53 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
-"modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
+"Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
+"libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
 "\n"
 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:704
+#: fish/fish.c:767
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:710 fish/fish.c:727
+#: fish/fish.c:773 fish/fish.c:790
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:721
+#: fish/fish.c:784
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:776
+#: fish/fish.c:814
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:793
+#: fish/fish.c:831
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:822
+#: fish/fish.c:899
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:963
+#: fish/fish.c:1045
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:965
+#: fish/fish.c:1047
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
 
-#: fish/fish.c:976
+#: fish/fish.c:1058
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -2144,7 +2178,7 @@ msgstr ""
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:984
+#: fish/fish.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
@@ -2153,14 +2187,14 @@ msgstr ""
 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:989
+#: fish/fish.c:1071
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
 "poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:1005
+#: fish/fish.c:1087
 #, c-format
 msgid ""
 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
@@ -2171,7 +2205,7 @@ msgstr ""
 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
 
-#: fish/fish.c:1162
+#: fish/fish.c:1244
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
@@ -2194,6 +2228,11 @@ msgid ""
 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
 msgstr ""
+"Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
+"\"add\".\n"
+"Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
+"\".\n"
+"Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
 
 #: fish/help.c:44
 #, c-format
@@ -2202,6 +2241,9 @@ msgid ""
 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
 "'mount-options'.\n"
 msgstr ""
+"Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
+"następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
+"\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
 
 #: fish/help.c:52
 #, c-format
@@ -2210,6 +2252,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "To read the manual, type 'man'.\n"
 msgstr ""
+"Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
+"\n"
+"Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
 
 #: fish/hexedit.c:41
 #, c-format
@@ -2239,23 +2284,27 @@ msgid "hexedit: invalid range\n"
 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
 
 #: fish/inspect.c:83
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
-msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
+msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
 
 #: fish/inspect.c:89
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
 msgstr ""
-"guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
-"i\n"
+"%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
+
+#: fish/inspect.c:128
+#, c-format
+msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
+msgstr ""
 
-#: fish/inspect.c:135
+#: fish/inspect.c:140
 #, c-format
 msgid "Operating system: %s\n"
 msgstr "System operacyjny: %s\n"
 
-#: fish/inspect.c:148
+#: fish/inspect.c:153
 #, c-format
 msgid "%s mounted on %s\n"
 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
@@ -2286,16 +2335,15 @@ msgid "use '%s filename' to page a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
 
 #: fish/options.c:36
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
-msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
+msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
 
 #: fish/options.c:121
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
-"tych?\n"
+"%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
 
 #: fish/prep.c:37
 #, c-format
@@ -2484,8 +2532,8 @@ msgstr "nie"
 msgid "use 'time command [args...]'\n"
 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
 
-#: fuse/guestmount.c:808
-#, fuzzy, c-format
+#: fuse/guestmount.c:866
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
@@ -2514,39 +2562,44 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
 "Opcje:\n"
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
+"  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
 
-#: fuse/guestmount.c:1031
-#, fuzzy, c-format
+#: fuse/guestmount.c:1090
+#, c-format
 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
-msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
+msgstr ""
+"%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
 
-#: fuse/guestmount.c:1039
+#: fuse/guestmount.c:1098
 #, c-format
 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:71
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: display information about a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -2566,31 +2619,27 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:257
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
@@ -2605,10 +2654,14 @@ msgid ""
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "information about the disk image as possible.\n"
 msgstr ""
-"Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
+"%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
 "\n"
 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
-"maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"\n"
+"UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
+"zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
+"gości systemu Windows.\n"
 "\n"
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
@@ -2616,17 +2669,21 @@ msgstr ""
 #: inspector/virt-inspector.c:282
 #, c-format
 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:294
 #, c-format
 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
 msgstr ""
+"%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
+"się\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:302
 #, c-format
 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
 msgstr ""
+"%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
+"się\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
@@ -2691,72 +2748,72 @@ msgstr ""
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:936
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1014
 #, perl-brace-format
 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1040
 #, perl-brace-format
 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1105
 msgid "Can't find grub on guest"
 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1160
 #, perl-brace-format
 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1191
 #, perl-brace-format
 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1214
 #, perl-brace-format
 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1283
 #, perl-brace-format
 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
 #, perl-brace-format
 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1345
 #, perl-brace-format
 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1384
 #, perl-brace-format
 msgid "{filename}: could not read initrd format"
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:59
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -2779,38 +2836,37 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
+"  --network            Włącza sieć\n"
+"  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
+"  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:172
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
-msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
+msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:406
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
-msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
+msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
 
 #: src/appliance.c:181
 #, c-format
@@ -2821,22 +2877,27 @@ msgstr ""
 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
 
-#: src/appliance.c:332
+#: src/appliance.c:331
 #, c-format
-msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d\n"
+msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
 msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
 
-#: src/appliance.c:337
+#: src/appliance.c:336
 #, c-format
-msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)\n"
+msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
 msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
+"%o)"
 
-#: src/appliance.c:342
+#: src/appliance.c:341
 #, c-format
-msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)\n"
+msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
 msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
+"grupę lub innych (tryb %o)"
 
-#: src/appliance.c:649
+#: src/appliance.c:655
 msgid "external command failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
@@ -2845,55 +2906,56 @@ msgstr ""
 #: src/filearch.c:153
 #, c-format
 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
 
 #: src/filearch.c:266
 msgid ""
 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
 msgstr ""
+"API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
+"libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
 
 #: src/guestfs.c:178
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:290
+#: src/guestfs.c:288
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:791
+#: src/guestfs.c:789
 #, c-format
 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
-msgstr ""
+msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
 
-#: src/inspect.c:421 src/inspect.c:757 src/inspect.c:2129 src/inspect.c:2172
-#: src/inspect.c:2222
+#: src/inspect.c:478 src/inspect.c:1163 src/inspect.c:2603 src/inspect.c:2646
+#: src/inspect.c:2696 src/inspect.c:2740
 #, c-format
 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
 
-#: src/inspect.c:791
-#, fuzzy
+#: src/inspect.c:1197
 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
-msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
+msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
 
-#: src/inspect.c:1007
+#: src/inspect.c:1413
 #, c-format
 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
 
-#: src/inspect.c:1287
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inspect.c:1694 src/inspect.c:1707
+#, c-format
 msgid "could not parse integer in version number: %s"
-msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
+msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
 
-#: src/inspect.c:1381
+#: src/inspect.c:1801
 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
 
-#: src/inspect.c:1393
+#: src/inspect.c:1813
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
@@ -2902,25 +2964,26 @@ msgstr ""
 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
 
-#: src/inspect.c:1522
+#: src/inspect.c:1942
 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
-msgstr ""
+msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
 
-#: src/inspect.c:1762 src/inspect.c:1784 src/inspect.c:1809
-#, fuzzy
+#: src/inspect.c:2234 src/inspect.c:2256 src/inspect.c:2281
 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
-msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
+msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
 
-#: src/inspect.c:2231
+#: src/inspect.c:2705
 #, c-format
 msgid "%s: file is empty"
-msgstr ""
+msgstr "%s: plik jest pusty"
 
-#: src/inspect.c:2248
+#: src/inspect.c:2768
 msgid ""
 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
 "without PCRE or hivex libraries"
 msgstr ""
+"API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
+"została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
 
 #: src/launch.c:95
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
@@ -2969,7 +3032,7 @@ msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:879
+#: src/launch.c:897
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
@@ -2978,11 +3041,11 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/launch.c:971
+#: src/launch.c:989
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/launch.c:982
+#: src/launch.c:1000
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
@@ -3069,68 +3132,60 @@ msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
 #: src/virt.c:90
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
-msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: src/virt.c:98
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
-msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
+msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
 
 #: src/virt.c:149
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
-msgstr ""
-"guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
-"\": %s\n"
+msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
 
 #: src/virt.c:159
-#, fuzzy
 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
-"libvirt\n"
+"nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
 
 #: src/virt.c:165
-#, fuzzy
 msgid "unable to create new XPath context"
-msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
+msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
 
 #: src/virt.c:172
-#, fuzzy
 msgid "unable to evaluate XPath expression"
-msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
+msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
 
 #: src/virt.c:269
-#, fuzzy
 msgid "libvirt domain has no disks"
-msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
+msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
 
 #: src/virt.c:322
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting domain info: %s"
-msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
+msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
 
 #: src/virt.c:326
-#, fuzzy
 msgid ""
 "error: domain is a live virtual machine.\n"
 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
 "machine\n"
 "can cause disk corruption."
 msgstr ""
-"guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
-"Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
-"wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
+"błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
+"Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
+"uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."
 
 #: src/virt.c:352
 msgid ""
 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
 "without libvirt or libxml2"
 msgstr ""
+"API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
+"libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
 
 #: test-tool/test-tool.c:82
 #, c-format
@@ -3289,8 +3344,8 @@ msgstr ""
 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
 "polecenia edit"
 
-#: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:217
-#, fuzzy, perl-brace-format
+#: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:217
+#, perl-brace-format
 msgid ""
 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
@@ -3301,19 +3356,19 @@ msgid ""
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "information about the disk image as possible.\n"
 msgstr ""
-"Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
+"{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
+"dysku.\n"
 "\n"
 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
-"maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
 "\n"
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
-#: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:221
-#, fuzzy, perl-brace-format
+#: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:221
+#, perl-brace-format
 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
-msgstr ""
-"systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
+msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
 
 #: tools/virt-edit.pl:221
 msgid "File not changed.\n"
@@ -3587,26 +3642,26 @@ msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
+#: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:207
+#: tools/virt-tar.pl:212
 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
 msgstr ""
 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
 "pliku"
 
-#: tools/virt-tar.pl:210
+#: tools/virt-tar.pl:215
 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:221
+#: tools/virt-tar.pl:226
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:224
+#: tools/virt-tar.pl:229
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
@@ -3643,90 +3698,3 @@ msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
-#~ msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
-#~ msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
-
-#~ msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
-#~ "rescue"
-
-#~ msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
-#~ msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
-
-#~ msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
-#~ msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
-
-#~ msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
-#~ msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
-
-#~ msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
-#~ "wyświetlenia"
-
-#~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
-#~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
-
-#~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
-#~ "polecenia cat"
-
-#~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
-#~ "perl\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
-#~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
-
-#~ msgid "  Mountpoints:\n"
-#~ msgstr " Punkty montowania:\n"
-
-#~ msgid "  Filesystems:\n"
-#~ msgstr "  Systemy plików:\n"
-
-#~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
-#~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
-
-#~ msgid "  Initrd modules:\n"
-#~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
-
-#~ msgid "  Applications:\n"
-#~ msgstr "  Aplikacje:\n"
-
-#~ msgid "  Kernels:\n"
-#~ msgstr "  Jądra:\n"
-
-#~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
-#~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
-#~ "cat"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
-#~ "edit"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
-#~ "tar\n"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
-#~ "win-reg"