Version 1.3.11.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 39fa5f2..6aef080 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-07 16:14+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-08 20:12+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -1285,12 +1285,12 @@ msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
-#: fish/fish.c:97 fuse/guestmount.c:869
+#: fish/fish.c:85 fuse/guestmount.c:869
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
 
-#: fish/fish.c:101
+#: fish/fish.c:89
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
@@ -1361,67 +1361,67 @@ msgstr ""
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: fish/fish.c:197 fuse/guestmount.c:966
+#: fish/fish.c:185 fuse/guestmount.c:966
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: fish/fish.c:236
+#: fish/fish.c:224
 #, c-format
 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
-#: fish/fish.c:243
+#: fish/fish.c:231
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr ""
 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
 
-#: fish/fish.c:252 fuse/guestmount.c:1011
+#: fish/fish.c:240 fuse/guestmount.c:1011
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
-#: fish/fish.c:309
+#: fish/fish.c:297
 #, c-format
 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
-#: fish/fish.c:382
+#: fish/fish.c:370
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
 msgstr ""
 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
 
-#: fish/fish.c:389
+#: fish/fish.c:377
 #, c-format
 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
 
-#: fish/fish.c:399
+#: fish/fish.c:387
 #, c-format
 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr ""
 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
 
-#: fish/fish.c:448
+#: fish/fish.c:436
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:456
+#: fish/fish.c:444
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
-#: fish/fish.c:462
+#: fish/fish.c:450
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:621
+#: fish/fish.c:619
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1441,85 +1441,85 @@ msgstr ""
 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:702
+#: fish/fish.c:700
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:708 fish/fish.c:725
+#: fish/fish.c:706 fish/fish.c:723
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:719
+#: fish/fish.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:774
+#: fish/fish.c:772
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:791
+#: fish/fish.c:789
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:820
+#: fish/fish.c:818
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:991
+#: fish/fish.c:982
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:993
+#: fish/fish.c:984
 msgid "read the manual"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:995
+#: fish/fish.c:986
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
 
-#: fish/fish.c:998
+#: fish/fish.c:989
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
-#: fish/fish.c:1000
+#: fish/fish.c:991
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/fish.c:1002
+#: fish/fish.c:993
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
-#: fish/fish.c:1004
+#: fish/fish.c:995
 msgid "local change directory"
 msgstr "zmienia lokalny katalog"
 
-#: fish/fish.c:1006
+#: fish/fish.c:997
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/fish.c:1008
+#: fish/fish.c:999
 msgid "view a file in the pager"
 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
 
-#: fish/fish.c:1010
+#: fish/fish.c:1001
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/fish.c:1012
+#: fish/fish.c:1003
 msgid "allocate a sparse image file"
 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
 
-#: fish/fish.c:1014
+#: fish/fish.c:1005
 msgid "measure time taken to run command"
 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/fish.c:1026
+#: fish/fish.c:1017
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
@@ -1561,7 +1561,7 @@ msgstr ""
 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:1045
+#: fish/fish.c:1036
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
@@ -1574,7 +1574,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
-#: fish/fish.c:1052
+#: fish/fish.c:1043
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
@@ -1606,7 +1606,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:1066
+#: fish/fish.c:1057
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
@@ -1622,7 +1622,7 @@ msgstr ""
 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
 
-#: fish/fish.c:1073
+#: fish/fish.c:1064
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
@@ -1640,7 +1640,7 @@ msgstr ""
 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
-#: fish/fish.c:1081
+#: fish/fish.c:1072
 #, c-format
 msgid ""
 "man - read the manual\n"
@@ -1649,7 +1649,7 @@ msgid ""
 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:1086
+#: fish/fish.c:1077
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -1660,7 +1660,7 @@ msgstr ""
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:1091
+#: fish/fish.c:1082
 #, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
@@ -1691,7 +1691,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:1107
+#: fish/fish.c:1098
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
@@ -1700,7 +1700,7 @@ msgstr ""
 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:1110
+#: fish/fish.c:1101
 #, c-format
 msgid ""
 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
@@ -1718,7 +1718,7 @@ msgstr ""
 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
 "przydatne do testowania.\n"
 
-#: fish/fish.c:1117
+#: fish/fish.c:1108
 #, c-format
 msgid ""
 "sparse - allocate a sparse image file\n"
@@ -1776,7 +1776,7 @@ msgstr ""
 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:1144
+#: fish/fish.c:1135
 #, c-format
 msgid ""
 "time - measure time taken to run command\n"
@@ -1790,14 +1790,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
 
-#: fish/fish.c:1150
+#: fish/fish.c:1141
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
 "poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:1164
+#: fish/fish.c:1155
 #, c-format
 msgid ""
 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
@@ -1805,7 +1805,7 @@ msgid ""
 "For complete documentation:         man guestfish\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:1321
+#: fish/fish.c:1312
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
@@ -1873,34 +1873,29 @@ msgid ""
 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/prep.c:160
-#, c-format
-msgid "guestfish: file '%s' exists and the '-N' option will not overwrite it\n"
-msgstr ""
-
-#: fish/prep.c:183
+#: fish/prep.c:177
 #, c-format
 msgid ""
 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/prep.c:245
+#: fish/prep.c:239
 #, c-format
 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
 msgstr ""
 
-#: fish/prep.c:262 fish/prep.c:269 fish/prep.c:284
+#: fish/prep.c:256 fish/prep.c:263 fish/prep.c:278
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocate disk"
 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: fish/prep.c:276 fish/prep.c:291
+#: fish/prep.c:270 fish/prep.c:285
 #, c-format
 msgid "failed to partition disk: %s"
 msgstr ""
 
-#: fish/prep.c:301
+#: fish/prep.c:295
 #, c-format
 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
 msgstr ""
@@ -2034,12 +2029,13 @@ msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
-#: src/guestfs.c:965
+#: src/guestfs.c:953
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/guestfs.c:970
-msgid "qemu has already been launched"
+#: src/guestfs.c:958
+#, fuzzy
+msgid "the libguestfs handle has already been launched"
 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
 
 #: src/guestfs.c:978
@@ -2099,7 +2095,7 @@ msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:2117
+#: src/guestfs.c:2124
 #, c-format
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
@@ -2107,67 +2103,67 @@ msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
 "x\n"
 
-#: src/guestfs.c:2275 src/guestfs.c:2329
+#: src/guestfs.c:2282 src/guestfs.c:2336
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
 
-#: src/guestfs.c:2291
+#: src/guestfs.c:2298
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:2306
+#: src/guestfs.c:2313
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
-#: src/guestfs.c:2436
+#: src/guestfs.c:2443
 #, c-format
 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:2458
+#: src/guestfs.c:2465
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2467
+#: src/guestfs.c:2474
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2597
+#: src/guestfs.c:2604
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:2613
+#: src/guestfs.c:2620
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
-#: src/guestfs.c:2736
+#: src/guestfs.c:2743
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
-#: src/guestfs.c:2764
+#: src/guestfs.c:2771
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
-#: src/guestfs.c:2787
+#: src/guestfs.c:2794
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
-#: src/guestfs.c:2792
+#: src/guestfs.c:2799
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr ""
 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
 "fragmentów pliku"
 
-#: src/guestfs.c:2800
+#: src/guestfs.c:2807
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2809
+#: src/guestfs.c:2816
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"