Version 1.13.25.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index b7b8225..3445329 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-24 17:16+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-26 14:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-19 15:44+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-19 15:44+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
 
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
 
-#: align/scan.c:68 cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99
+#: align/scan.c:68 cat/virt-cat.c:61 cat/virt-filesystems.c:100
 #: cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70 edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:101
 #: fuse/guestmount.c:908 inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:60
 #, c-format
 #: cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70 edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:101
 #: fuse/guestmount.c:908 inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:60
 #, c-format
@@ -49,7 +49,7 @@ msgid ""
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
 
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
 
-#: align/scan.c:127 cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202
+#: align/scan.c:127 cat/virt-cat.c:121 cat/virt-filesystems.c:203
 #: cat/virt-ls.c:192 df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141
 #: fish/fish.c:222 fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
 #: rescue/virt-rescue.c:137
 #: cat/virt-ls.c:192 df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141
 #: fish/fish.c:222 fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
 #: rescue/virt-rescue.c:137
@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr ""
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: align/scan.c:145 cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256
+#: align/scan.c:145 cat/virt-cat.c:143 cat/virt-filesystems.c:257
 #: cat/virt-ls.c:242 df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279
 #: fuse/guestmount.c:1061 inspector/virt-inspector.c:154
 #: rescue/virt-rescue.c:172
 #: cat/virt-ls.c:242 df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279
 #: fuse/guestmount.c:1061 inspector/virt-inspector.c:154
 #: rescue/virt-rescue.c:172
@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr ""
 msgid "alignment < 64K"
 msgstr ""
 
 msgid "alignment < 64K"
 msgstr ""
 
-#: cat/virt-cat.c:61
+#: cat/virt-cat.c:65
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: display files in a virtual machine\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: display files in a virtual machine\n"
@@ -112,7 +112,18 @@ msgstr ""
 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: cat/virt-filesystems.c:103
+#: cat/virt-cat.c:359 edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1556
+#, c-format
+msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
+msgstr ""
+"%s: musi być gościem systemu Windows, aby użyć liter dysków systemu Windows\n"
+
+#: cat/virt-cat.c:373 edit/virt-edit.c:599
+#, c-format
+msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
+msgstr "%s: nie odnaleziono napędu \"%c:\".\n"
+
+#: cat/virt-filesystems.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
@@ -187,7 +198,7 @@ msgstr ""
 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
+#: cat/virt-filesystems.c:319 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
 #, c-format
 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
@@ -456,17 +467,6 @@ msgstr "%s: opcję -b podano wiele razy\n"
 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
 msgstr "%s: opcję -e podano wiele razy\n"
 
 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
 msgstr "%s: opcję -e podano wiele razy\n"
 
-#: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1556
-#, c-format
-msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
-msgstr ""
-"%s: musi być gościem systemu Windows, aby użyć liter dysków systemu Windows\n"
-
-#: edit/virt-edit.c:599
-#, c-format
-msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
-msgstr "%s: nie odnaleziono napędu \"%c:\".\n"
-
 #: fish/alloc.c:37
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
 #: fish/alloc.c:37
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
@@ -487,1692 +487,1724 @@ msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:2692
+#: fish/cmds.c:2727
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:2692
+#: fish/cmds.c:2727
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:2694
+#: fish/cmds.c:2729
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2695
+#: fish/cmds.c:2730
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
-#: fish/cmds.c:2696 fish/cmds.c:2697
+#: fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2732
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:2698
+#: fish/cmds.c:2733
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:2699
+#: fish/cmds.c:2734
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2700
+#: fish/cmds.c:2735
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2701
+#: fish/cmds.c:2736
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2702
+#: fish/cmds.c:2737
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2703
+#: fish/cmds.c:2738
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2704
+#: fish/cmds.c:2739
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2705
+#: fish/cmds.c:2740
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2706
+#: fish/cmds.c:2741
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2707
+#: fish/cmds.c:2742
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2708
+#: fish/cmds.c:2743
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2709
+#: fish/cmds.c:2744
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:2710
+#: fish/cmds.c:2745
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2711
+#: fish/cmds.c:2746
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2712
+#: fish/cmds.c:2747
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2713
+#: fish/cmds.c:2748
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2714
+#: fish/cmds.c:2749
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2715
+#: fish/cmds.c:2750
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:2716
+#: fish/cmds.c:2751
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:2717
+#: fish/cmds.c:2752
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
-#: fish/cmds.c:2718
+#: fish/cmds.c:2753
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2719
+#: fish/cmds.c:2754
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
-#: fish/cmds.c:2720
+#: fish/cmds.c:2755
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2721
+#: fish/cmds.c:2756
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2722
+#: fish/cmds.c:2757
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2723
+#: fish/cmds.c:2758
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2724
+#: fish/cmds.c:2759
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2725
+#: fish/cmds.c:2760
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:2726
+#: fish/cmds.c:2761
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2727
+#: fish/cmds.c:2762
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2728
+#: fish/cmds.c:2763
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2729
+#: fish/cmds.c:2764
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:2730
+#: fish/cmds.c:2765
 msgid "resize a btrfs filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików btrfs"
 
 msgid "resize a btrfs filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików btrfs"
 
-#: fish/cmds.c:2731
+#: fish/cmds.c:2766
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:2732
+#: fish/cmds.c:2767
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2733
+#: fish/cmds.c:2768
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2734
+#: fish/cmds.c:2769
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2735
+#: fish/cmds.c:2770
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2736
+#: fish/cmds.c:2771
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2737 fish/cmds.c:2862
+#: fish/cmds.c:2772 fish/cmds.c:2901
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:2738
+#: fish/cmds.c:2773
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2774
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2740
+#: fish/cmds.c:2775
 msgid "output compressed device"
 msgstr ""
 
 msgid "output compressed device"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2741
+#: fish/cmds.c:2776
 msgid "output compressed file"
 msgstr ""
 
 msgid "output compressed file"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2742
+#: fish/cmds.c:2777
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2743
+#: fish/cmds.c:2778
+#, fuzzy
+msgid "copy from source device to destination device"
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
+
+#: fish/cmds.c:2779
+#, fuzzy
+msgid "copy from source device to destination file"
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
+
+#: fish/cmds.c:2780
+#, fuzzy
+msgid "copy from source file to destination device"
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
+
+#: fish/cmds.c:2781
+#, fuzzy
+msgid "copy from source file to destination file"
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
+
+#: fish/cmds.c:2782
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2744
+#: fish/cmds.c:2783
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2745
+#: fish/cmds.c:2784
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2746
+#: fish/cmds.c:2785
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2747
+#: fish/cmds.c:2786
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2748
+#: fish/cmds.c:2787
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2749
+#: fish/cmds.c:2788
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:2750
+#: fish/cmds.c:2789
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2751
+#: fish/cmds.c:2790
 #, fuzzy
 msgid "debug the drives (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 #, fuzzy
 msgid "debug the drives (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2752
+#: fish/cmds.c:2791
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2753
+#: fish/cmds.c:2792
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2754
+#: fish/cmds.c:2793
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:2755
+#: fish/cmds.c:2794
 msgid "display an image"
 msgstr "wyświetla obraz"
 
 msgid "display an image"
 msgstr "wyświetla obraz"
 
-#: fish/cmds.c:2756
+#: fish/cmds.c:2795
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2757
+#: fish/cmds.c:2796
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2758
+#: fish/cmds.c:2797
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
-#: fish/cmds.c:2759
+#: fish/cmds.c:2798
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:2760
+#: fish/cmds.c:2799
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:2761
+#: fish/cmds.c:2800
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:2762
+#: fish/cmds.c:2801
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/cmds.c:2763
+#: fish/cmds.c:2802
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:2764
+#: fish/cmds.c:2803
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2765 fish/cmds.c:2766 fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2772
-#: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:3064 fish/cmds.c:3065
-#: fish/cmds.c:3069 fish/cmds.c:3070 fish/cmds.c:3072 fish/cmds.c:3073
+#: fish/cmds.c:2804 fish/cmds.c:2805 fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2811
+#: fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:3104 fish/cmds.c:3105
+#: fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3110 fish/cmds.c:3112 fish/cmds.c:3113
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:2767
+#: fish/cmds.c:2806
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:2768
+#: fish/cmds.c:2807
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2770
+#: fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:2809
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2773
+#: fish/cmds.c:2812
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2774
+#: fish/cmds.c:2813
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
-#: fish/cmds.c:2775
+#: fish/cmds.c:2814
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2776
+#: fish/cmds.c:2815
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:2777
+#: fish/cmds.c:2816
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
-#: fish/cmds.c:2778
+#: fish/cmds.c:2817
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:2779
+#: fish/cmds.c:2818
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:2780
+#: fish/cmds.c:2819
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2781
+#: fish/cmds.c:2820
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2782
+#: fish/cmds.c:2821
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2783
+#: fish/cmds.c:2822
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2784
+#: fish/cmds.c:2823
 msgid "get the attach method"
 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
 
 msgid "get the attach method"
 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
 
-#: fish/cmds.c:2785
+#: fish/cmds.c:2824
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2786
+#: fish/cmds.c:2825
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2787
+#: fish/cmds.c:2826
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2788
+#: fish/cmds.c:2827
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2789
+#: fish/cmds.c:2828
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2790
+#: fish/cmds.c:2829
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2791
+#: fish/cmds.c:2830
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2792
+#: fish/cmds.c:2831
 msgid "get process group flag"
 msgstr "uzyskuje flagę grupy procesów"
 
 msgid "get process group flag"
 msgstr "uzyskuje flagę grupy procesów"
 
-#: fish/cmds.c:2793
+#: fish/cmds.c:2832
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2794
+#: fish/cmds.c:2833
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2795
+#: fish/cmds.c:2834
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2796
+#: fish/cmds.c:2835
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2797
+#: fish/cmds.c:2836
 msgid "get number of virtual CPUs in appliance"
 msgstr ""
 
 msgid "get number of virtual CPUs in appliance"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2798
+#: fish/cmds.c:2837
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:2799
+#: fish/cmds.c:2838
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2800
+#: fish/cmds.c:2839
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
-#: fish/cmds.c:2801
+#: fish/cmds.c:2840
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2802
+#: fish/cmds.c:2841
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2803 fish/cmds.c:2863
+#: fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2902
 msgid "get a single extended attribute"
 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
 msgid "get a single extended attribute"
 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
-#: fish/cmds.c:2804 fish/cmds.c:2864
+#: fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2903
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2805
+#: fish/cmds.c:2844
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/cmds.c:2806
+#: fish/cmds.c:2845
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:2809
+#: fish/cmds.c:2848
 msgid "install GRUB 1"
 msgstr ""
 
 msgid "install GRUB 1"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2810
+#: fish/cmds.c:2849
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2811
+#: fish/cmds.c:2850
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2812
+#: fish/cmds.c:2851
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:2813
+#: fish/cmds.c:2852
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
-#: fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2853
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2854
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2816
+#: fish/cmds.c:2855
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2817
+#: fish/cmds.c:2856
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2818
+#: fish/cmds.c:2857
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2819
+#: fish/cmds.c:2858
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2820
+#: fish/cmds.c:2859
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2821
+#: fish/cmds.c:2860
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2822
+#: fish/cmds.c:2861
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2823
+#: fish/cmds.c:2862
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2824
+#: fish/cmds.c:2863
 msgid "get drive letter mappings"
 msgstr "uzyskuje mapowanie liter do dysków"
 
 msgid "get drive letter mappings"
 msgstr "uzyskuje mapowanie liter do dysków"
 
-#: fish/cmds.c:2825
+#: fish/cmds.c:2864
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2826
+#: fish/cmds.c:2865
 msgid "get format of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get format of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2827
+#: fish/cmds.c:2866
 msgid "get hostname of the operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
 msgid "get hostname of the operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2828
+#: fish/cmds.c:2867
 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
 msgstr "uzyskuje ikonę odpowiednią dla tego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
 msgstr "uzyskuje ikonę odpowiednią dla tego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2829
+#: fish/cmds.c:2868
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2830
+#: fish/cmds.c:2869
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2831
+#: fish/cmds.c:2870
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2832
+#: fish/cmds.c:2871
 msgid "get package format used by the operating system"
 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
 msgid "get package format used by the operating system"
 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2833
+#: fish/cmds.c:2872
 msgid "get package management tool used by the operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
 msgid "get package management tool used by the operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2834
+#: fish/cmds.c:2873
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2835
+#: fish/cmds.c:2874
 msgid "get product variant of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje wariant produktu badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get product variant of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje wariant produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2836
+#: fish/cmds.c:2875
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
 msgstr ""
 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
 msgstr ""
 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
-#: fish/cmds.c:2837
+#: fish/cmds.c:2876
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2838
+#: fish/cmds.c:2877
 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje wartość CurrentControlSet badanego systemu operacyjnego Windows"
 
 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje wartość CurrentControlSet badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2839
+#: fish/cmds.c:2878
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2840
+#: fish/cmds.c:2879
 msgid "get live flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
 
 msgid "get live flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2841
+#: fish/cmds.c:2880
 msgid "get multipart flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
 
 msgid "get multipart flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2842
+#: fish/cmds.c:2881
 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
 
 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2843
+#: fish/cmds.c:2882
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2844
+#: fish/cmds.c:2883
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
-#: fish/cmds.c:2845
+#: fish/cmds.c:2884
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2846
+#: fish/cmds.c:2885
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2847
+#: fish/cmds.c:2886
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
-#: fish/cmds.c:2848
+#: fish/cmds.c:2887
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:2849
+#: fish/cmds.c:2888
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
-#: fish/cmds.c:2850
+#: fish/cmds.c:2889
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
-#: fish/cmds.c:2851
+#: fish/cmds.c:2890
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
-#: fish/cmds.c:2852
+#: fish/cmds.c:2891
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:2853
+#: fish/cmds.c:2892
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2854
+#: fish/cmds.c:2893
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2855
+#: fish/cmds.c:2894
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
-#: fish/cmds.c:2856
+#: fish/cmds.c:2895
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2857
+#: fish/cmds.c:2896
 msgid "test if a file contains all zero bytes"
 msgstr "testuje, czy plik zawiera same zerowe bajty"
 
 msgid "test if a file contains all zero bytes"
 msgstr "testuje, czy plik zawiera same zerowe bajty"
 
-#: fish/cmds.c:2858
+#: fish/cmds.c:2897
 msgid "test if a device contains all zero bytes"
 msgstr "testuje, czy urządzenie zawiera same zerowe bajty"
 
 msgid "test if a device contains all zero bytes"
 msgstr "testuje, czy urządzenie zawiera same zerowe bajty"
 
-#: fish/cmds.c:2859
+#: fish/cmds.c:2898
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2860
+#: fish/cmds.c:2899
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2861
+#: fish/cmds.c:2900
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
-#: fish/cmds.c:2865
+#: fish/cmds.c:2904
 msgid "list 9p filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików 9p"
 
 msgid "list 9p filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików 9p"
 
-#: fish/cmds.c:2866
+#: fish/cmds.c:2905
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:2867
+#: fish/cmds.c:2906
 msgid "list device mapper devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń mapera urządzeń"
 
 msgid "list device mapper devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń mapera urządzeń"
 
-#: fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2907
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
-#: fish/cmds.c:2869
+#: fish/cmds.c:2908
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2870
+#: fish/cmds.c:2909
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:2871 fish/cmds.c:2872
+#: fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2911
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:2873 fish/cmds.c:2874
+#: fish/cmds.c:2912 fish/cmds.c:2913
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:2875 fish/cmds.c:2968
+#: fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:3008
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2876
+#: fish/cmds.c:2915
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2877 fish/cmds.c:2998
+#: fish/cmds.c:2916 fish/cmds.c:3038
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2878
+#: fish/cmds.c:2917
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2879
+#: fish/cmds.c:2918
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2880
+#: fish/cmds.c:2919
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2881
+#: fish/cmds.c:2920
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2883
+#: fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2922
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2884
+#: fish/cmds.c:2923
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2885
+#: fish/cmds.c:2924
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2886
+#: fish/cmds.c:2925
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2887
+#: fish/cmds.c:2926
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2888
+#: fish/cmds.c:2927
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2889
+#: fish/cmds.c:2928
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2890
+#: fish/cmds.c:2929
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2891
+#: fish/cmds.c:2930
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2892
+#: fish/cmds.c:2931
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2893
+#: fish/cmds.c:2932
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2894
+#: fish/cmds.c:2933
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2895
+#: fish/cmds.c:2934
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2897
+#: fish/cmds.c:2935 fish/cmds.c:2936
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2898
+#: fish/cmds.c:2937
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2899
+#: fish/cmds.c:2938
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2900
+#: fish/cmds.c:2939
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
-#: fish/cmds.c:2901
+#: fish/cmds.c:2940
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2902
+#: fish/cmds.c:2941
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:2903
+#: fish/cmds.c:2942
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:2904
+#: fish/cmds.c:2943
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2907
+#: fish/cmds.c:2944 fish/cmds.c:2945 fish/cmds.c:2946
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:2908
+#: fish/cmds.c:2947
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2909
+#: fish/cmds.c:2948
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2910
+#: fish/cmds.c:2949
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2911
+#: fish/cmds.c:2950
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:2912 fish/cmds.c:2914
+#: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2953
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2913
+#: fish/cmds.c:2952
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:2915
+#: fish/cmds.c:2954
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2916
+#: fish/cmds.c:2955
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:2917
+#: fish/cmds.c:2956
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2918
+#: fish/cmds.c:2957
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:2919
+#: fish/cmds.c:2958
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2920
+#: fish/cmds.c:2959
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2921
+#: fish/cmds.c:2960
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2922
+#: fish/cmds.c:2961
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2923
+#: fish/cmds.c:2962
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2924
+#: fish/cmds.c:2963
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
-#: fish/cmds.c:2925
+#: fish/cmds.c:2964
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:2926
+#: fish/cmds.c:2965
 msgid "mount 9p filesystem"
 msgstr "montuje system plików 9p"
 
 msgid "mount 9p filesystem"
 msgstr "montuje system plików 9p"
 
-#: fish/cmds.c:2927
+#: fish/cmds.c:2966
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:2928
+#: fish/cmds.c:2967
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2929
+#: fish/cmds.c:2968
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2930
+#: fish/cmds.c:2969
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:2931
+#: fish/cmds.c:2970
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2932
+#: fish/cmds.c:2971
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2933
+#: fish/cmds.c:2972
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:2934
+#: fish/cmds.c:2973
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2935 fish/cmds.c:2936
+#: fish/cmds.c:2974 fish/cmds.c:2975
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2937
+#: fish/cmds.c:2976
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2938
+#: fish/cmds.c:2977
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2939
+#: fish/cmds.c:2978
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
-#: fish/cmds.c:2940
+#: fish/cmds.c:2979
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:2941
+#: fish/cmds.c:2980
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
-#: fish/cmds.c:2942
+#: fish/cmds.c:2981
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2943
+#: fish/cmds.c:2982
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2983
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2945
+#: fish/cmds.c:2984
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2946
+#: fish/cmds.c:2985
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:2947
+#: fish/cmds.c:2986
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2948
+#: fish/cmds.c:2987
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2949
+#: fish/cmds.c:2988
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2950
+#: fish/cmds.c:2989
+#, fuzzy
+msgid "convert partition name to partition number"
+msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
+
+#: fish/cmds.c:2990
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2951
+#: fish/cmds.c:2991
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2952
+#: fish/cmds.c:2992
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2953
+#: fish/cmds.c:2993
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2954
+#: fish/cmds.c:2994
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2955
+#: fish/cmds.c:2995
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2956
+#: fish/cmds.c:2996
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2957 fish/cmds.c:2958
+#: fish/cmds.c:2997 fish/cmds.c:2998
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2959
+#: fish/cmds.c:2999
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
-#: fish/cmds.c:2960
+#: fish/cmds.c:3000
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2961
+#: fish/cmds.c:3001
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2962
+#: fish/cmds.c:3002
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2963
+#: fish/cmds.c:3003
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2964
+#: fish/cmds.c:3004
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:2965
+#: fish/cmds.c:3005
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2966
+#: fish/cmds.c:3006
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2967
+#: fish/cmds.c:3007
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:2969
+#: fish/cmds.c:3009
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/cmds.c:2970
+#: fish/cmds.c:3010
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2971
+#: fish/cmds.c:3011
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
 
-#: fish/cmds.c:2972
+#: fish/cmds.c:3012
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2973
+#: fish/cmds.c:3013
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2974
+#: fish/cmds.c:3014
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2975
+#: fish/cmds.c:3015
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2976
+#: fish/cmds.c:3016
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2977
+#: fish/cmds.c:3017
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2978
+#: fish/cmds.c:3018
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2979
+#: fish/cmds.c:3019
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2980
+#: fish/cmds.c:3020
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2981
+#: fish/cmds.c:3021
 msgid "set the attach method"
 msgstr "ustawia metodę podłączania"
 
 msgid "set the attach method"
 msgstr "ustawia metodę podłączania"
 
-#: fish/cmds.c:2982
+#: fish/cmds.c:3022
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2983
+#: fish/cmds.c:3023
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2984
+#: fish/cmds.c:3024
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2985
+#: fish/cmds.c:3025
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2986
+#: fish/cmds.c:3026
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2987
+#: fish/cmds.c:3027
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2988
+#: fish/cmds.c:3028
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2989
+#: fish/cmds.c:3029
 msgid "set process group flag"
 msgstr "ustawia flagę grupy procesów"
 
 msgid "set process group flag"
 msgstr "ustawia flagę grupy procesów"
 
-#: fish/cmds.c:2990
+#: fish/cmds.c:3030
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2991
+#: fish/cmds.c:3031
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2992
+#: fish/cmds.c:3032
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2993
+#: fish/cmds.c:3033
 msgid "set number of virtual CPUs in appliance"
 msgstr ""
 
 msgid "set number of virtual CPUs in appliance"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2994
+#: fish/cmds.c:3034
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2995
+#: fish/cmds.c:3035
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2996
+#: fish/cmds.c:3036
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2997
+#: fish/cmds.c:3037
 msgid "set an environment variable"
 msgstr ""
 
 msgid "set an environment variable"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3000
+#: fish/cmds.c:3039 fish/cmds.c:3040
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:3001
+#: fish/cmds.c:3041
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:3002
+#: fish/cmds.c:3042
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:3003
+#: fish/cmds.c:3043
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:3004
+#: fish/cmds.c:3044
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:3005
+#: fish/cmds.c:3045
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:3006
+#: fish/cmds.c:3046
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:3007
+#: fish/cmds.c:3047
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:3008
+#: fish/cmds.c:3048
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
-#: fish/cmds.c:3009
+#: fish/cmds.c:3049
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3010
+#: fish/cmds.c:3050
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3011 fish/cmds.c:3012
+#: fish/cmds.c:3051 fish/cmds.c:3052
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3013
+#: fish/cmds.c:3053
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:3014
+#: fish/cmds.c:3054
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3015
+#: fish/cmds.c:3055
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3016
+#: fish/cmds.c:3056
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:3017
+#: fish/cmds.c:3057
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:3018
+#: fish/cmds.c:3058
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3019
+#: fish/cmds.c:3059
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3020
+#: fish/cmds.c:3060
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:3021
+#: fish/cmds.c:3061
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:3022
+#: fish/cmds.c:3062
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:3023
+#: fish/cmds.c:3063
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3024
+#: fish/cmds.c:3064
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3025
+#: fish/cmds.c:3065
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:3026
+#: fish/cmds.c:3066
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3034
+#: fish/cmds.c:3067 fish/cmds.c:3074
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:3028 fish/cmds.c:3035
+#: fish/cmds.c:3068 fish/cmds.c:3075
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:3029
+#: fish/cmds.c:3069
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:3030
+#: fish/cmds.c:3070
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3031
+#: fish/cmds.c:3071
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:3032
+#: fish/cmds.c:3072
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:3033
+#: fish/cmds.c:3073
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:3036
+#: fish/cmds.c:3076
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:3037
+#: fish/cmds.c:3077
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:3038
+#: fish/cmds.c:3078
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:3039
+#: fish/cmds.c:3079
 msgid "unset an environment variable"
 msgstr ""
 
 msgid "unset an environment variable"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:3040
+#: fish/cmds.c:3080
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:3041
+#: fish/cmds.c:3081
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
-#: fish/cmds.c:3042
+#: fish/cmds.c:3082
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:3043
+#: fish/cmds.c:3083
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:3044
+#: fish/cmds.c:3084
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3045
+#: fish/cmds.c:3085
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3046
+#: fish/cmds.c:3086
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3047
+#: fish/cmds.c:3087
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3048
+#: fish/cmds.c:3088
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3049
+#: fish/cmds.c:3089
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3050
+#: fish/cmds.c:3090
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3051
+#: fish/cmds.c:3091
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3052
+#: fish/cmds.c:3092
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3053
+#: fish/cmds.c:3093
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3055
+#: fish/cmds.c:3094 fish/cmds.c:3095
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3056
+#: fish/cmds.c:3096
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3057
+#: fish/cmds.c:3097
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3058
+#: fish/cmds.c:3098
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3059
+#: fish/cmds.c:3099
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3060
+#: fish/cmds.c:3100
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3061
+#: fish/cmds.c:3101
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3062
+#: fish/cmds.c:3102
 msgid "append content to end of file"
 msgstr "dołącza zawartość do końca pliku"
 
 msgid "append content to end of file"
 msgstr "dołącza zawartość do końca pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3063
+#: fish/cmds.c:3103
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3066
+#: fish/cmds.c:3106
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3067
+#: fish/cmds.c:3107
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3068
+#: fish/cmds.c:3108
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:3071
+#: fish/cmds.c:3111
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3074
+#: fish/cmds.c:3114
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3439
-#: fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3493 fish/cmds.c:3509
-#: fish/cmds.c:3527 fish/cmds.c:3543 fish/cmds.c:3561 fish/cmds.c:3577
-#: fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3609 fish/cmds.c:3627 fish/cmds.c:3642
-#: fish/cmds.c:3658 fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3706
-#: fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3789
-#: fish/cmds.c:3805 fish/cmds.c:3824 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3857
-#: fish/cmds.c:3872 fish/cmds.c:3890 fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3923
-#: fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3976 fish/cmds.c:3994
-#: fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4073
-#: fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4112 fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4151
-#: fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4222
-#: fish/cmds.c:4299 fish/cmds.c:4317 fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4351
-#: fish/cmds.c:4435 fish/cmds.c:4455 fish/cmds.c:4475 fish/cmds.c:4495
-#: fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4573
-#: fish/cmds.c:4592 fish/cmds.c:4607 fish/cmds.c:4626 fish/cmds.c:4646
-#: fish/cmds.c:4666 fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4775
-#: fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4843 fish/cmds.c:4859
-#: fish/cmds.c:4878 fish/cmds.c:4900 fish/cmds.c:4922 fish/cmds.c:4942
-#: fish/cmds.c:4959 fish/cmds.c:4976 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5010
-#: fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5044 fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5080
-#: fish/cmds.c:5103 fish/cmds.c:5139 fish/cmds.c:5156 fish/cmds.c:5179
-#: fish/cmds.c:5201 fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5242 fish/cmds.c:5261
-#: fish/cmds.c:5281 fish/cmds.c:5299 fish/cmds.c:5317 fish/cmds.c:5331
-#: fish/cmds.c:5347 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5405
-#: fish/cmds.c:5424 fish/cmds.c:5443 fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5503
-#: fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5581 fish/cmds.c:5602 fish/cmds.c:5623
-#: fish/cmds.c:5641 fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5701 fish/cmds.c:5723
-#: fish/cmds.c:5802 fish/cmds.c:5841 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5873
-#: fish/cmds.c:5887 fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5925 fish/cmds.c:5947
-#: fish/cmds.c:5969 fish/cmds.c:5991 fish/cmds.c:6013 fish/cmds.c:6035
-#: fish/cmds.c:6055 fish/cmds.c:6072 fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6108
-#: fish/cmds.c:6127 fish/cmds.c:6147 fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6202
-#: fish/cmds.c:6221 fish/cmds.c:6238 fish/cmds.c:6256 fish/cmds.c:6279
-#: fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6326 fish/cmds.c:6349 fish/cmds.c:6370
-#: fish/cmds.c:6393 fish/cmds.c:6416 fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6458
-#: fish/cmds.c:6479 fish/cmds.c:6502 fish/cmds.c:6519 fish/cmds.c:6536
-#: fish/cmds.c:6554 fish/cmds.c:6572 fish/cmds.c:6593 fish/cmds.c:6611
-#: fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6652 fish/cmds.c:6670 fish/cmds.c:6691
-#: fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6792
-#: fish/cmds.c:6809 fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6850 fish/cmds.c:6873
-#: fish/cmds.c:6896 fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6935 fish/cmds.c:6957
-#: fish/cmds.c:7051 fish/cmds.c:7071 fish/cmds.c:7091 fish/cmds.c:7111
-#: fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7186 fish/cmds.c:7203
-#: fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7242 fish/cmds.c:7278 fish/cmds.c:7298
-#: fish/cmds.c:7318 fish/cmds.c:7338 fish/cmds.c:7360 fish/cmds.c:7377
-#: fish/cmds.c:7396 fish/cmds.c:7415 fish/cmds.c:7437 fish/cmds.c:7458
-#: fish/cmds.c:7479 fish/cmds.c:7500 fish/cmds.c:7523 fish/cmds.c:7564
-#: fish/cmds.c:7587 fish/cmds.c:7626 fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7662
-#: fish/cmds.c:7683 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7746
-#: fish/cmds.c:7765 fish/cmds.c:7786 fish/cmds.c:7863 fish/cmds.c:7904
-#: fish/cmds.c:7983 fish/cmds.c:8059 fish/cmds.c:8096 fish/cmds.c:8119
-#: fish/cmds.c:8140 fish/cmds.c:8163 fish/cmds.c:8185 fish/cmds.c:8210
-#: fish/cmds.c:8253 fish/cmds.c:8294 fish/cmds.c:8315 fish/cmds.c:8333
-#: fish/cmds.c:8352 fish/cmds.c:8369 fish/cmds.c:8387 fish/cmds.c:8414
-#: fish/cmds.c:8438 fish/cmds.c:8462 fish/cmds.c:8486 fish/cmds.c:8510
-#: fish/cmds.c:8534 fish/cmds.c:8558 fish/cmds.c:8582 fish/cmds.c:8606
-#: fish/cmds.c:8630 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8701
-#: fish/cmds.c:8724 fish/cmds.c:8745 fish/cmds.c:8766 fish/cmds.c:8787
-#: fish/cmds.c:8807 fish/cmds.c:8830 fish/cmds.c:8868 fish/cmds.c:8885
-#: fish/cmds.c:8902 fish/cmds.c:8921 fish/cmds.c:8940 fish/cmds.c:8957
-#: fish/cmds.c:8974 fish/cmds.c:8991 fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9027
-#: fish/cmds.c:9063 fish/cmds.c:9103 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9153
-#: fish/cmds.c:9170 fish/cmds.c:9186 fish/cmds.c:9201 fish/cmds.c:9222
-#: fish/cmds.c:9260 fish/cmds.c:9298 fish/cmds.c:9337 fish/cmds.c:9377
-#: fish/cmds.c:9418 fish/cmds.c:9459 fish/cmds.c:9497 fish/cmds.c:9514
-#: fish/cmds.c:9537 fish/cmds.c:9559 fish/cmds.c:9581 fish/cmds.c:9601
-#: fish/cmds.c:9621 fish/cmds.c:9657 fish/cmds.c:9729 fish/cmds.c:9769
-#: fish/cmds.c:9827 fish/cmds.c:9853 fish/cmds.c:9879 fish/cmds.c:9907
-#: fish/cmds.c:9966 fish/cmds.c:9987 fish/cmds.c:10032 fish/cmds.c:10052
-#: fish/cmds.c:10091 fish/cmds.c:10128 fish/cmds.c:10148 fish/cmds.c:10170
-#: fish/cmds.c:10227 fish/cmds.c:10247 fish/cmds.c:10269 fish/cmds.c:10291
-#: fish/cmds.c:10310 fish/cmds.c:10330 fish/cmds.c:10357 fish/cmds.c:10377
-#: fish/cmds.c:10397 fish/cmds.c:10417 fish/cmds.c:10437 fish/cmds.c:10459
-#: fish/cmds.c:10494 fish/cmds.c:10512 fish/cmds.c:10535 fish/cmds.c:10557
-#: fish/cmds.c:10572 fish/cmds.c:10589 fish/cmds.c:10626 fish/cmds.c:10665
-#: fish/cmds.c:10705 fish/cmds.c:10761 fish/cmds.c:10783 fish/cmds.c:10819
-#: fish/cmds.c:10834 fish/cmds.c:10854 fish/cmds.c:10894 fish/cmds.c:10917
-#: fish/cmds.c:10941 fish/cmds.c:10966 fish/cmds.c:11007 fish/cmds.c:11032
-#: fish/cmds.c:11070 fish/cmds.c:11101 fish/cmds.c:11132 fish/cmds.c:11160
-#: fish/cmds.c:11180 fish/cmds.c:11212 fish/cmds.c:11232 fish/cmds.c:11252
-#: fish/cmds.c:11269 fish/cmds.c:11287 fish/cmds.c:11312 fish/cmds.c:11335
-#: fish/cmds.c:11354 fish/cmds.c:11398 fish/cmds.c:11443 fish/cmds.c:11491
-#: fish/cmds.c:11532 fish/cmds.c:11551 fish/cmds.c:11571 fish/cmds.c:11591
-#: fish/cmds.c:11612 fish/cmds.c:11633 fish/cmds.c:11654 fish/cmds.c:11675
-#: fish/cmds.c:11696 fish/cmds.c:11718 fish/cmds.c:11756 fish/cmds.c:11807
-#: fish/cmds.c:11845 fish/cmds.c:11901 fish/cmds.c:12037 fish/cmds.c:12066
-#: fish/cmds.c:12093 fish/cmds.c:12110 fish/cmds.c:12131 fish/cmds.c:12148
-#: fish/cmds.c:12210 fish/cmds.c:12348
+#: fish/cmds.c:3432 fish/cmds.c:3446 fish/cmds.c:3462 fish/cmds.c:3479
+#: fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3514 fish/cmds.c:3533 fish/cmds.c:3549
+#: fish/cmds.c:3567 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3617
+#: fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3649 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3682
+#: fish/cmds.c:3698 fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3730 fish/cmds.c:3746
+#: fish/cmds.c:3762 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3829
+#: fish/cmds.c:3845 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3897
+#: fish/cmds.c:3912 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3945 fish/cmds.c:3963
+#: fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3997 fish/cmds.c:4016 fish/cmds.c:4034
+#: fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4113
+#: fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4191
+#: fish/cmds.c:4211 fish/cmds.c:4231 fish/cmds.c:4246 fish/cmds.c:4262
+#: fish/cmds.c:4339 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4391
+#: fish/cmds.c:4475 fish/cmds.c:4495 fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4535
+#: fish/cmds.c:4555 fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4594 fish/cmds.c:4613
+#: fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4666 fish/cmds.c:4686
+#: fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4815
+#: fish/cmds.c:4848 fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4883 fish/cmds.c:4899
+#: fish/cmds.c:4918 fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:4982
+#: fish/cmds.c:4999 fish/cmds.c:5016 fish/cmds.c:5033 fish/cmds.c:5050
+#: fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5101 fish/cmds.c:5120
+#: fish/cmds.c:5143 fish/cmds.c:5179 fish/cmds.c:5196 fish/cmds.c:5219
+#: fish/cmds.c:5241 fish/cmds.c:5262 fish/cmds.c:5282 fish/cmds.c:5301
+#: fish/cmds.c:5321 fish/cmds.c:5339 fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5371
+#: fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5407 fish/cmds.c:5426 fish/cmds.c:5445
+#: fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5483 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5543
+#: fish/cmds.c:5600 fish/cmds.c:5621 fish/cmds.c:5642 fish/cmds.c:5663
+#: fish/cmds.c:5681 fish/cmds.c:5703 fish/cmds.c:5741 fish/cmds.c:5763
+#: fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5896 fish/cmds.c:5913
+#: fish/cmds.c:5927 fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5965 fish/cmds.c:5987
+#: fish/cmds.c:6009 fish/cmds.c:6031 fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6075
+#: fish/cmds.c:6095 fish/cmds.c:6112 fish/cmds.c:6129 fish/cmds.c:6148
+#: fish/cmds.c:6167 fish/cmds.c:6187 fish/cmds.c:6223 fish/cmds.c:6242
+#: fish/cmds.c:6261 fish/cmds.c:6278 fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6319
+#: fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6366 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6410
+#: fish/cmds.c:6433 fish/cmds.c:6456 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6498
+#: fish/cmds.c:6519 fish/cmds.c:6542 fish/cmds.c:6559 fish/cmds.c:6576
+#: fish/cmds.c:6594 fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6633 fish/cmds.c:6651
+#: fish/cmds.c:6672 fish/cmds.c:6692 fish/cmds.c:6710 fish/cmds.c:6731
+#: fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6777 fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6832
+#: fish/cmds.c:6849 fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6890 fish/cmds.c:6913
+#: fish/cmds.c:6936 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6975 fish/cmds.c:6997
+#: fish/cmds.c:7091 fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7131 fish/cmds.c:7151
+#: fish/cmds.c:7169 fish/cmds.c:7190 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7243
+#: fish/cmds.c:7265 fish/cmds.c:7282 fish/cmds.c:7318 fish/cmds.c:7338
+#: fish/cmds.c:7358 fish/cmds.c:7378 fish/cmds.c:7400 fish/cmds.c:7417
+#: fish/cmds.c:7436 fish/cmds.c:7455 fish/cmds.c:7477 fish/cmds.c:7498
+#: fish/cmds.c:7519 fish/cmds.c:7540 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7604
+#: fish/cmds.c:7627 fish/cmds.c:7666 fish/cmds.c:7683 fish/cmds.c:7702
+#: fish/cmds.c:7723 fish/cmds.c:7746 fish/cmds.c:7768 fish/cmds.c:7786
+#: fish/cmds.c:7805 fish/cmds.c:7826 fish/cmds.c:7903 fish/cmds.c:7944
+#: fish/cmds.c:8023 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8136 fish/cmds.c:8159
+#: fish/cmds.c:8180 fish/cmds.c:8203 fish/cmds.c:8225 fish/cmds.c:8250
+#: fish/cmds.c:8293 fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8355 fish/cmds.c:8373
+#: fish/cmds.c:8392 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8427 fish/cmds.c:8454
+#: fish/cmds.c:8478 fish/cmds.c:8502 fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8550
+#: fish/cmds.c:8574 fish/cmds.c:8598 fish/cmds.c:8622 fish/cmds.c:8646
+#: fish/cmds.c:8670 fish/cmds.c:8694 fish/cmds.c:8718 fish/cmds.c:8741
+#: fish/cmds.c:8764 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8806 fish/cmds.c:8827
+#: fish/cmds.c:8847 fish/cmds.c:8870 fish/cmds.c:8908 fish/cmds.c:8925
+#: fish/cmds.c:8942 fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8980 fish/cmds.c:8997
+#: fish/cmds.c:9014 fish/cmds.c:9031 fish/cmds.c:9048 fish/cmds.c:9067
+#: fish/cmds.c:9103 fish/cmds.c:9143 fish/cmds.c:9176 fish/cmds.c:9193
+#: fish/cmds.c:9210 fish/cmds.c:9226 fish/cmds.c:9241 fish/cmds.c:9262
+#: fish/cmds.c:9300 fish/cmds.c:9338 fish/cmds.c:9377 fish/cmds.c:9417
+#: fish/cmds.c:9458 fish/cmds.c:9499 fish/cmds.c:9537 fish/cmds.c:9554
+#: fish/cmds.c:9577 fish/cmds.c:9599 fish/cmds.c:9621 fish/cmds.c:9641
+#: fish/cmds.c:9661 fish/cmds.c:9697 fish/cmds.c:9769 fish/cmds.c:9809
+#: fish/cmds.c:9867 fish/cmds.c:9893 fish/cmds.c:9919 fish/cmds.c:9947
+#: fish/cmds.c:10006 fish/cmds.c:10027 fish/cmds.c:10072 fish/cmds.c:10092
+#: fish/cmds.c:10131 fish/cmds.c:10168 fish/cmds.c:10188 fish/cmds.c:10210
+#: fish/cmds.c:10267 fish/cmds.c:10287 fish/cmds.c:10309 fish/cmds.c:10331
+#: fish/cmds.c:10350 fish/cmds.c:10370 fish/cmds.c:10397 fish/cmds.c:10417
+#: fish/cmds.c:10437 fish/cmds.c:10457 fish/cmds.c:10477 fish/cmds.c:10499
+#: fish/cmds.c:10534 fish/cmds.c:10552 fish/cmds.c:10575 fish/cmds.c:10597
+#: fish/cmds.c:10612 fish/cmds.c:10629 fish/cmds.c:10666 fish/cmds.c:10705
+#: fish/cmds.c:10745 fish/cmds.c:10801 fish/cmds.c:10823 fish/cmds.c:10859
+#: fish/cmds.c:10874 fish/cmds.c:10894 fish/cmds.c:10934 fish/cmds.c:10957
+#: fish/cmds.c:10981 fish/cmds.c:11006 fish/cmds.c:11047 fish/cmds.c:11072
+#: fish/cmds.c:11110 fish/cmds.c:11141 fish/cmds.c:11172 fish/cmds.c:11200
+#: fish/cmds.c:11220 fish/cmds.c:11252 fish/cmds.c:11272 fish/cmds.c:11292
+#: fish/cmds.c:11309 fish/cmds.c:11327 fish/cmds.c:11352 fish/cmds.c:11375
+#: fish/cmds.c:11394 fish/cmds.c:11438 fish/cmds.c:11483 fish/cmds.c:11531
+#: fish/cmds.c:11572 fish/cmds.c:11591 fish/cmds.c:11611 fish/cmds.c:11631
+#: fish/cmds.c:11652 fish/cmds.c:11673 fish/cmds.c:11694 fish/cmds.c:11715
+#: fish/cmds.c:11736 fish/cmds.c:11758 fish/cmds.c:11796 fish/cmds.c:11847
+#: fish/cmds.c:11885 fish/cmds.c:11941 fish/cmds.c:12077 fish/cmds.c:12106
+#: fish/cmds.c:12133 fish/cmds.c:12150 fish/cmds.c:12171 fish/cmds.c:12188
+#: fish/cmds.c:12250 fish/cmds.c:12388 fish/cmds.c:12546
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3423 fish/cmds.c:3440
-#: fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3494 fish/cmds.c:3510
-#: fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3544 fish/cmds.c:3562 fish/cmds.c:3578
-#: fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3610 fish/cmds.c:3628 fish/cmds.c:3643
-#: fish/cmds.c:3659 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3707
-#: fish/cmds.c:3723 fish/cmds.c:3741 fish/cmds.c:3774 fish/cmds.c:3790
-#: fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3858
-#: fish/cmds.c:3873 fish/cmds.c:3891 fish/cmds.c:3906 fish/cmds.c:3924
-#: fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3995
-#: fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4034 fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4074
-#: fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4113 fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4152
-#: fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:4192 fish/cmds.c:4207 fish/cmds.c:4223
-#: fish/cmds.c:4244 fish/cmds.c:4300 fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4335
-#: fish/cmds.c:4352 fish/cmds.c:4373 fish/cmds.c:4436 fish/cmds.c:4456
-#: fish/cmds.c:4476 fish/cmds.c:4496 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4536
-#: fish/cmds.c:4555 fish/cmds.c:4574 fish/cmds.c:4593 fish/cmds.c:4608
-#: fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4667 fish/cmds.c:4690
-#: fish/cmds.c:4743 fish/cmds.c:4758 fish/cmds.c:4776 fish/cmds.c:4809
-#: fish/cmds.c:4828 fish/cmds.c:4844 fish/cmds.c:4860 fish/cmds.c:4879
-#: fish/cmds.c:4901 fish/cmds.c:4923 fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4960
-#: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4994 fish/cmds.c:5011 fish/cmds.c:5028
-#: fish/cmds.c:5045 fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5081 fish/cmds.c:5104
-#: fish/cmds.c:5140 fish/cmds.c:5157 fish/cmds.c:5180 fish/cmds.c:5202
-#: fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5243 fish/cmds.c:5262 fish/cmds.c:5282
-#: fish/cmds.c:5300 fish/cmds.c:5318 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5348
-#: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5406 fish/cmds.c:5425
-#: fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5504 fish/cmds.c:5561
-#: fish/cmds.c:5582 fish/cmds.c:5603 fish/cmds.c:5624 fish/cmds.c:5642
-#: fish/cmds.c:5664 fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5724 fish/cmds.c:5803
-#: fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5874 fish/cmds.c:5888
-#: fish/cmds.c:5904 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5948 fish/cmds.c:5970
-#: fish/cmds.c:5992 fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6036 fish/cmds.c:6056
-#: fish/cmds.c:6073 fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6128
-#: fish/cmds.c:6148 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6203 fish/cmds.c:6222
-#: fish/cmds.c:6239 fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6303
-#: fish/cmds.c:6327 fish/cmds.c:6350 fish/cmds.c:6371 fish/cmds.c:6394
-#: fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6480
-#: fish/cmds.c:6503 fish/cmds.c:6520 fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6555
-#: fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6594 fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6633
-#: fish/cmds.c:6653 fish/cmds.c:6671 fish/cmds.c:6692 fish/cmds.c:6715
-#: fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:6810
-#: fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6851 fish/cmds.c:6874 fish/cmds.c:6897
-#: fish/cmds.c:6919 fish/cmds.c:6936 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:7052
-#: fish/cmds.c:7072 fish/cmds.c:7092 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7130
-#: fish/cmds.c:7151 fish/cmds.c:7187 fish/cmds.c:7204 fish/cmds.c:7226
-#: fish/cmds.c:7243 fish/cmds.c:7279 fish/cmds.c:7299 fish/cmds.c:7319
-#: fish/cmds.c:7339 fish/cmds.c:7361 fish/cmds.c:7378 fish/cmds.c:7397
-#: fish/cmds.c:7416 fish/cmds.c:7438 fish/cmds.c:7459 fish/cmds.c:7480
-#: fish/cmds.c:7501 fish/cmds.c:7524 fish/cmds.c:7565 fish/cmds.c:7588
-#: fish/cmds.c:7627 fish/cmds.c:7644 fish/cmds.c:7663 fish/cmds.c:7684
-#: fish/cmds.c:7707 fish/cmds.c:7729 fish/cmds.c:7747 fish/cmds.c:7766
-#: fish/cmds.c:7787 fish/cmds.c:7864 fish/cmds.c:7905 fish/cmds.c:7984
-#: fish/cmds.c:8060 fish/cmds.c:8097 fish/cmds.c:8120 fish/cmds.c:8141
-#: fish/cmds.c:8164 fish/cmds.c:8186 fish/cmds.c:8211 fish/cmds.c:8254
-#: fish/cmds.c:8295 fish/cmds.c:8316 fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8353
-#: fish/cmds.c:8370 fish/cmds.c:8388 fish/cmds.c:8415 fish/cmds.c:8439
-#: fish/cmds.c:8463 fish/cmds.c:8487 fish/cmds.c:8511 fish/cmds.c:8535
-#: fish/cmds.c:8559 fish/cmds.c:8583 fish/cmds.c:8607 fish/cmds.c:8631
-#: fish/cmds.c:8655 fish/cmds.c:8679 fish/cmds.c:8702 fish/cmds.c:8725
-#: fish/cmds.c:8746 fish/cmds.c:8767 fish/cmds.c:8788 fish/cmds.c:8808
-#: fish/cmds.c:8831 fish/cmds.c:8869 fish/cmds.c:8886 fish/cmds.c:8903
-#: fish/cmds.c:8922 fish/cmds.c:8941 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:8975
-#: fish/cmds.c:8992 fish/cmds.c:9009 fish/cmds.c:9028 fish/cmds.c:9064
-#: fish/cmds.c:9104 fish/cmds.c:9137 fish/cmds.c:9154 fish/cmds.c:9171
-#: fish/cmds.c:9187 fish/cmds.c:9202 fish/cmds.c:9223 fish/cmds.c:9261
-#: fish/cmds.c:9299 fish/cmds.c:9338 fish/cmds.c:9378 fish/cmds.c:9419
-#: fish/cmds.c:9460 fish/cmds.c:9498 fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9538
-#: fish/cmds.c:9560 fish/cmds.c:9582 fish/cmds.c:9602 fish/cmds.c:9622
-#: fish/cmds.c:9658 fish/cmds.c:9730 fish/cmds.c:9770 fish/cmds.c:9828
-#: fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9880 fish/cmds.c:9908 fish/cmds.c:9967
-#: fish/cmds.c:9988 fish/cmds.c:10033 fish/cmds.c:10053 fish/cmds.c:10092
-#: fish/cmds.c:10129 fish/cmds.c:10149 fish/cmds.c:10171 fish/cmds.c:10228
-#: fish/cmds.c:10248 fish/cmds.c:10270 fish/cmds.c:10292 fish/cmds.c:10311
-#: fish/cmds.c:10331 fish/cmds.c:10358 fish/cmds.c:10378 fish/cmds.c:10398
-#: fish/cmds.c:10418 fish/cmds.c:10438 fish/cmds.c:10460 fish/cmds.c:10495
-#: fish/cmds.c:10513 fish/cmds.c:10536 fish/cmds.c:10558 fish/cmds.c:10573
-#: fish/cmds.c:10590 fish/cmds.c:10627 fish/cmds.c:10666 fish/cmds.c:10706
-#: fish/cmds.c:10762 fish/cmds.c:10784 fish/cmds.c:10820 fish/cmds.c:10835
-#: fish/cmds.c:10855 fish/cmds.c:10895 fish/cmds.c:10918 fish/cmds.c:10942
-#: fish/cmds.c:10967 fish/cmds.c:11008 fish/cmds.c:11033 fish/cmds.c:11071
-#: fish/cmds.c:11102 fish/cmds.c:11133 fish/cmds.c:11161 fish/cmds.c:11181
-#: fish/cmds.c:11213 fish/cmds.c:11233 fish/cmds.c:11253 fish/cmds.c:11270
-#: fish/cmds.c:11288 fish/cmds.c:11313 fish/cmds.c:11336 fish/cmds.c:11355
-#: fish/cmds.c:11399 fish/cmds.c:11444 fish/cmds.c:11492 fish/cmds.c:11533
-#: fish/cmds.c:11552 fish/cmds.c:11572 fish/cmds.c:11592 fish/cmds.c:11613
-#: fish/cmds.c:11634 fish/cmds.c:11655 fish/cmds.c:11676 fish/cmds.c:11697
-#: fish/cmds.c:11719 fish/cmds.c:11757 fish/cmds.c:11808 fish/cmds.c:11846
-#: fish/cmds.c:11902 fish/cmds.c:11925 fish/cmds.c:12038 fish/cmds.c:12067
-#: fish/cmds.c:12094 fish/cmds.c:12111 fish/cmds.c:12132 fish/cmds.c:12149
-#: fish/cmds.c:12171 fish/cmds.c:12211 fish/cmds.c:12232 fish/cmds.c:12292
-#: fish/cmds.c:12349 fish/cmds.c:12375 fish/cmds.c:12444
+#: fish/cmds.c:3433 fish/cmds.c:3447 fish/cmds.c:3463 fish/cmds.c:3480
+#: fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3515 fish/cmds.c:3534 fish/cmds.c:3550
+#: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3618
+#: fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3668 fish/cmds.c:3683
+#: fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3715 fish/cmds.c:3731 fish/cmds.c:3747
+#: fish/cmds.c:3763 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3814 fish/cmds.c:3830
+#: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3898
+#: fish/cmds.c:3913 fish/cmds.c:3931 fish/cmds.c:3946 fish/cmds.c:3964
+#: fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4017 fish/cmds.c:4035
+#: fish/cmds.c:4055 fish/cmds.c:4074 fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4114
+#: fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:4192
+#: fish/cmds.c:4212 fish/cmds.c:4232 fish/cmds.c:4247 fish/cmds.c:4263
+#: fish/cmds.c:4284 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4358 fish/cmds.c:4375
+#: fish/cmds.c:4392 fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4476 fish/cmds.c:4496
+#: fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4536 fish/cmds.c:4556 fish/cmds.c:4576
+#: fish/cmds.c:4595 fish/cmds.c:4614 fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4648
+#: fish/cmds.c:4667 fish/cmds.c:4687 fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4730
+#: fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4816 fish/cmds.c:4849
+#: fish/cmds.c:4868 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4900 fish/cmds.c:4919
+#: fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4963 fish/cmds.c:4983 fish/cmds.c:5000
+#: fish/cmds.c:5017 fish/cmds.c:5034 fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5068
+#: fish/cmds.c:5085 fish/cmds.c:5102 fish/cmds.c:5121 fish/cmds.c:5144
+#: fish/cmds.c:5180 fish/cmds.c:5197 fish/cmds.c:5220 fish/cmds.c:5242
+#: fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5283 fish/cmds.c:5302 fish/cmds.c:5322
+#: fish/cmds.c:5340 fish/cmds.c:5358 fish/cmds.c:5372 fish/cmds.c:5388
+#: fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5446 fish/cmds.c:5465
+#: fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5504 fish/cmds.c:5544 fish/cmds.c:5601
+#: fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5643 fish/cmds.c:5664 fish/cmds.c:5682
+#: fish/cmds.c:5704 fish/cmds.c:5742 fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5843
+#: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5897 fish/cmds.c:5914 fish/cmds.c:5928
+#: fish/cmds.c:5944 fish/cmds.c:5966 fish/cmds.c:5988 fish/cmds.c:6010
+#: fish/cmds.c:6032 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6076 fish/cmds.c:6096
+#: fish/cmds.c:6113 fish/cmds.c:6130 fish/cmds.c:6149 fish/cmds.c:6168
+#: fish/cmds.c:6188 fish/cmds.c:6224 fish/cmds.c:6243 fish/cmds.c:6262
+#: fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6297 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6343
+#: fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6411 fish/cmds.c:6434
+#: fish/cmds.c:6457 fish/cmds.c:6477 fish/cmds.c:6499 fish/cmds.c:6520
+#: fish/cmds.c:6543 fish/cmds.c:6560 fish/cmds.c:6577 fish/cmds.c:6595
+#: fish/cmds.c:6613 fish/cmds.c:6634 fish/cmds.c:6652 fish/cmds.c:6673
+#: fish/cmds.c:6693 fish/cmds.c:6711 fish/cmds.c:6732 fish/cmds.c:6755
+#: fish/cmds.c:6778 fish/cmds.c:6800 fish/cmds.c:6833 fish/cmds.c:6850
+#: fish/cmds.c:6867 fish/cmds.c:6891 fish/cmds.c:6914 fish/cmds.c:6937
+#: fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7092
+#: fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7132 fish/cmds.c:7152 fish/cmds.c:7170
+#: fish/cmds.c:7191 fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7244 fish/cmds.c:7266
+#: fish/cmds.c:7283 fish/cmds.c:7319 fish/cmds.c:7339 fish/cmds.c:7359
+#: fish/cmds.c:7379 fish/cmds.c:7401 fish/cmds.c:7418 fish/cmds.c:7437
+#: fish/cmds.c:7456 fish/cmds.c:7478 fish/cmds.c:7499 fish/cmds.c:7520
+#: fish/cmds.c:7541 fish/cmds.c:7564 fish/cmds.c:7605 fish/cmds.c:7628
+#: fish/cmds.c:7667 fish/cmds.c:7684 fish/cmds.c:7703 fish/cmds.c:7724
+#: fish/cmds.c:7747 fish/cmds.c:7769 fish/cmds.c:7787 fish/cmds.c:7806
+#: fish/cmds.c:7827 fish/cmds.c:7904 fish/cmds.c:7945 fish/cmds.c:8024
+#: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8137 fish/cmds.c:8160 fish/cmds.c:8181
+#: fish/cmds.c:8204 fish/cmds.c:8226 fish/cmds.c:8251 fish/cmds.c:8294
+#: fish/cmds.c:8335 fish/cmds.c:8356 fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8393
+#: fish/cmds.c:8410 fish/cmds.c:8428 fish/cmds.c:8455 fish/cmds.c:8479
+#: fish/cmds.c:8503 fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8575
+#: fish/cmds.c:8599 fish/cmds.c:8623 fish/cmds.c:8647 fish/cmds.c:8671
+#: fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8719 fish/cmds.c:8742 fish/cmds.c:8765
+#: fish/cmds.c:8786 fish/cmds.c:8807 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8848
+#: fish/cmds.c:8871 fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8926 fish/cmds.c:8943
+#: fish/cmds.c:8962 fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:8998 fish/cmds.c:9015
+#: fish/cmds.c:9032 fish/cmds.c:9049 fish/cmds.c:9068 fish/cmds.c:9104
+#: fish/cmds.c:9144 fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9194 fish/cmds.c:9211
+#: fish/cmds.c:9227 fish/cmds.c:9242 fish/cmds.c:9263 fish/cmds.c:9301
+#: fish/cmds.c:9339 fish/cmds.c:9378 fish/cmds.c:9418 fish/cmds.c:9459
+#: fish/cmds.c:9500 fish/cmds.c:9538 fish/cmds.c:9555 fish/cmds.c:9578
+#: fish/cmds.c:9600 fish/cmds.c:9622 fish/cmds.c:9642 fish/cmds.c:9662
+#: fish/cmds.c:9698 fish/cmds.c:9770 fish/cmds.c:9810 fish/cmds.c:9868
+#: fish/cmds.c:9894 fish/cmds.c:9920 fish/cmds.c:9948 fish/cmds.c:10007
+#: fish/cmds.c:10028 fish/cmds.c:10073 fish/cmds.c:10093 fish/cmds.c:10132
+#: fish/cmds.c:10169 fish/cmds.c:10189 fish/cmds.c:10211 fish/cmds.c:10268
+#: fish/cmds.c:10288 fish/cmds.c:10310 fish/cmds.c:10332 fish/cmds.c:10351
+#: fish/cmds.c:10371 fish/cmds.c:10398 fish/cmds.c:10418 fish/cmds.c:10438
+#: fish/cmds.c:10458 fish/cmds.c:10478 fish/cmds.c:10500 fish/cmds.c:10535
+#: fish/cmds.c:10553 fish/cmds.c:10576 fish/cmds.c:10598 fish/cmds.c:10613
+#: fish/cmds.c:10630 fish/cmds.c:10667 fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10746
+#: fish/cmds.c:10802 fish/cmds.c:10824 fish/cmds.c:10860 fish/cmds.c:10875
+#: fish/cmds.c:10895 fish/cmds.c:10935 fish/cmds.c:10958 fish/cmds.c:10982
+#: fish/cmds.c:11007 fish/cmds.c:11048 fish/cmds.c:11073 fish/cmds.c:11111
+#: fish/cmds.c:11142 fish/cmds.c:11173 fish/cmds.c:11201 fish/cmds.c:11221
+#: fish/cmds.c:11253 fish/cmds.c:11273 fish/cmds.c:11293 fish/cmds.c:11310
+#: fish/cmds.c:11328 fish/cmds.c:11353 fish/cmds.c:11376 fish/cmds.c:11395
+#: fish/cmds.c:11439 fish/cmds.c:11484 fish/cmds.c:11532 fish/cmds.c:11573
+#: fish/cmds.c:11592 fish/cmds.c:11612 fish/cmds.c:11632 fish/cmds.c:11653
+#: fish/cmds.c:11674 fish/cmds.c:11695 fish/cmds.c:11716 fish/cmds.c:11737
+#: fish/cmds.c:11759 fish/cmds.c:11797 fish/cmds.c:11848 fish/cmds.c:11886
+#: fish/cmds.c:11942 fish/cmds.c:11965 fish/cmds.c:12078 fish/cmds.c:12107
+#: fish/cmds.c:12134 fish/cmds.c:12151 fish/cmds.c:12172 fish/cmds.c:12189
+#: fish/cmds.c:12211 fish/cmds.c:12251 fish/cmds.c:12272 fish/cmds.c:12332
+#: fish/cmds.c:12389 fish/cmds.c:12415 fish/cmds.c:12484 fish/cmds.c:12547
+#: fish/cmds.c:12569 fish/cmds.c:12660 fish/cmds.c:12753 fish/cmds.c:12846
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:3751 fish/cmds.c:4786 fish/cmds.c:5116 fish/cmds.c:5474
-#: fish/cmds.c:5514 fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5676 fish/cmds.c:5735
-#: fish/cmds.c:5754 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:6159
-#: fish/cmds.c:6770 fish/cmds.c:6969 fish/cmds.c:6988 fish/cmds.c:7007
-#: fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7162 fish/cmds.c:7253 fish/cmds.c:7534
-#: fish/cmds.c:7598 fish/cmds.c:7797 fish/cmds.c:7816 fish/cmds.c:7835
-#: fish/cmds.c:7874 fish/cmds.c:7915 fish/cmds.c:7934 fish/cmds.c:7953
-#: fish/cmds.c:7994 fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8032 fish/cmds.c:8070
-#: fish/cmds.c:8223 fish/cmds.c:8266 fish/cmds.c:8843 fish/cmds.c:9038
-#: fish/cmds.c:9076 fish/cmds.c:9114 fish/cmds.c:9234 fish/cmds.c:9271
-#: fish/cmds.c:9309 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9389 fish/cmds.c:9430
-#: fish/cmds.c:9471 fish/cmds.c:9634 fish/cmds.c:9670 fish/cmds.c:9683
-#: fish/cmds.c:9696 fish/cmds.c:9709 fish/cmds.c:9742 fish/cmds.c:9780
-#: fish/cmds.c:9799 fish/cmds.c:9920 fish/cmds.c:9939 fish/cmds.c:10000
-#: fish/cmds.c:10013 fish/cmds.c:10064 fish/cmds.c:10103 fish/cmds.c:10181
-#: fish/cmds.c:10200 fish/cmds.c:10474 fish/cmds.c:10601 fish/cmds.c:10638
-#: fish/cmds.c:10677 fish/cmds.c:10717 fish/cmds.c:10736 fish/cmds.c:10795
-#: fish/cmds.c:10868 fish/cmds.c:10978 fish/cmds.c:11048 fish/cmds.c:11082
-#: fish/cmds.c:11113 fish/cmds.c:11144 fish/cmds.c:11193 fish/cmds.c:11370
-#: fish/cmds.c:11414 fish/cmds.c:11463 fish/cmds.c:11507 fish/cmds.c:11733
-#: fish/cmds.c:11771 fish/cmds.c:11784 fish/cmds.c:11822 fish/cmds.c:11857
-#: fish/cmds.c:11876 fish/cmds.c:11943 fish/cmds.c:11971 fish/cmds.c:11994
-#: fish/cmds.c:12249 fish/cmds.c:12310 fish/cmds.c:12396 fish/cmds.c:12464
+#: fish/cmds.c:3791 fish/cmds.c:4826 fish/cmds.c:5156 fish/cmds.c:5514
+#: fish/cmds.c:5554 fish/cmds.c:5573 fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5775
+#: fish/cmds.c:5794 fish/cmds.c:5813 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:6199
+#: fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:7009 fish/cmds.c:7028 fish/cmds.c:7047
+#: fish/cmds.c:7066 fish/cmds.c:7202 fish/cmds.c:7293 fish/cmds.c:7574
+#: fish/cmds.c:7638 fish/cmds.c:7837 fish/cmds.c:7856 fish/cmds.c:7875
+#: fish/cmds.c:7914 fish/cmds.c:7955 fish/cmds.c:7974 fish/cmds.c:7993
+#: fish/cmds.c:8034 fish/cmds.c:8053 fish/cmds.c:8072 fish/cmds.c:8110
+#: fish/cmds.c:8263 fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:9078
+#: fish/cmds.c:9116 fish/cmds.c:9154 fish/cmds.c:9274 fish/cmds.c:9311
+#: fish/cmds.c:9349 fish/cmds.c:9388 fish/cmds.c:9429 fish/cmds.c:9470
+#: fish/cmds.c:9511 fish/cmds.c:9674 fish/cmds.c:9710 fish/cmds.c:9723
+#: fish/cmds.c:9736 fish/cmds.c:9749 fish/cmds.c:9782 fish/cmds.c:9820
+#: fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9960 fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:10040
+#: fish/cmds.c:10053 fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10143 fish/cmds.c:10221
+#: fish/cmds.c:10240 fish/cmds.c:10514 fish/cmds.c:10641 fish/cmds.c:10678
+#: fish/cmds.c:10717 fish/cmds.c:10757 fish/cmds.c:10776 fish/cmds.c:10835
+#: fish/cmds.c:10908 fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11088 fish/cmds.c:11122
+#: fish/cmds.c:11153 fish/cmds.c:11184 fish/cmds.c:11233 fish/cmds.c:11410
+#: fish/cmds.c:11454 fish/cmds.c:11503 fish/cmds.c:11547 fish/cmds.c:11773
+#: fish/cmds.c:11811 fish/cmds.c:11824 fish/cmds.c:11862 fish/cmds.c:11897
+#: fish/cmds.c:11916 fish/cmds.c:11983 fish/cmds.c:12011 fish/cmds.c:12034
+#: fish/cmds.c:12289 fish/cmds.c:12350 fish/cmds.c:12436 fish/cmds.c:12504
+#: fish/cmds.c:12587 fish/cmds.c:12604 fish/cmds.c:12621 fish/cmds.c:12679
+#: fish/cmds.c:12696 fish/cmds.c:12713 fish/cmds.c:12772 fish/cmds.c:12789
+#: fish/cmds.c:12806 fish/cmds.c:12866 fish/cmds.c:12883 fish/cmds.c:12900
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:4792 fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5480
-#: fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5539 fish/cmds.c:5682 fish/cmds.c:5741
-#: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5779 fish/cmds.c:5822 fish/cmds.c:6165
-#: fish/cmds.c:6776 fish/cmds.c:6975 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7013
-#: fish/cmds.c:7032 fish/cmds.c:7168 fish/cmds.c:7259 fish/cmds.c:7540
-#: fish/cmds.c:7604 fish/cmds.c:7803 fish/cmds.c:7822 fish/cmds.c:7841
-#: fish/cmds.c:7880 fish/cmds.c:7921 fish/cmds.c:7940 fish/cmds.c:7959
-#: fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8019 fish/cmds.c:8038 fish/cmds.c:8076
-#: fish/cmds.c:8229 fish/cmds.c:8272 fish/cmds.c:8849 fish/cmds.c:9044
-#: fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9120 fish/cmds.c:9240 fish/cmds.c:9277
-#: fish/cmds.c:9315 fish/cmds.c:9354 fish/cmds.c:9395 fish/cmds.c:9436
-#: fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9748 fish/cmds.c:9786 fish/cmds.c:9805
-#: fish/cmds.c:9926 fish/cmds.c:10070 fish/cmds.c:10109 fish/cmds.c:10187
-#: fish/cmds.c:10206 fish/cmds.c:10607 fish/cmds.c:10644 fish/cmds.c:10683
-#: fish/cmds.c:10723 fish/cmds.c:10742 fish/cmds.c:10801 fish/cmds.c:10874
-#: fish/cmds.c:10984 fish/cmds.c:11376 fish/cmds.c:11420 fish/cmds.c:11469
-#: fish/cmds.c:11513 fish/cmds.c:11863 fish/cmds.c:11949 fish/cmds.c:11977
-#: fish/cmds.c:12000 fish/cmds.c:12402 fish/cmds.c:12470
+#: fish/cmds.c:3797 fish/cmds.c:4832 fish/cmds.c:5162 fish/cmds.c:5520
+#: fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5579 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5781
+#: fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:6205
+#: fish/cmds.c:6816 fish/cmds.c:7015 fish/cmds.c:7034 fish/cmds.c:7053
+#: fish/cmds.c:7072 fish/cmds.c:7208 fish/cmds.c:7299 fish/cmds.c:7580
+#: fish/cmds.c:7644 fish/cmds.c:7843 fish/cmds.c:7862 fish/cmds.c:7881
+#: fish/cmds.c:7920 fish/cmds.c:7961 fish/cmds.c:7980 fish/cmds.c:7999
+#: fish/cmds.c:8040 fish/cmds.c:8059 fish/cmds.c:8078 fish/cmds.c:8116
+#: fish/cmds.c:8269 fish/cmds.c:8312 fish/cmds.c:8889 fish/cmds.c:9084
+#: fish/cmds.c:9122 fish/cmds.c:9160 fish/cmds.c:9280 fish/cmds.c:9317
+#: fish/cmds.c:9355 fish/cmds.c:9394 fish/cmds.c:9435 fish/cmds.c:9476
+#: fish/cmds.c:9517 fish/cmds.c:9788 fish/cmds.c:9826 fish/cmds.c:9845
+#: fish/cmds.c:9966 fish/cmds.c:10110 fish/cmds.c:10149 fish/cmds.c:10227
+#: fish/cmds.c:10246 fish/cmds.c:10647 fish/cmds.c:10684 fish/cmds.c:10723
+#: fish/cmds.c:10763 fish/cmds.c:10782 fish/cmds.c:10841 fish/cmds.c:10914
+#: fish/cmds.c:11024 fish/cmds.c:11416 fish/cmds.c:11460 fish/cmds.c:11509
+#: fish/cmds.c:11553 fish/cmds.c:11903 fish/cmds.c:11989 fish/cmds.c:12017
+#: fish/cmds.c:12040 fish/cmds.c:12442 fish/cmds.c:12510
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:4243 fish/cmds.c:4372 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:11924
-#: fish/cmds.c:12170 fish/cmds.c:12231 fish/cmds.c:12291 fish/cmds.c:12374
-#: fish/cmds.c:12443
+#: fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4412 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:11964
+#: fish/cmds.c:12210 fish/cmds.c:12271 fish/cmds.c:12331 fish/cmds.c:12414
+#: fish/cmds.c:12483 fish/cmds.c:12568 fish/cmds.c:12659 fish/cmds.c:12752
+#: fish/cmds.c:12845
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:4274 fish/cmds.c:4408 fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:12010
-#: fish/cmds.c:12187 fish/cmds.c:12264 fish/cmds.c:12320 fish/cmds.c:12412
-#: fish/cmds.c:12480
+#: fish/cmds.c:4314 fish/cmds.c:4448 fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:12050
+#: fish/cmds.c:12227 fish/cmds.c:12304 fish/cmds.c:12360 fish/cmds.c:12452
+#: fish/cmds.c:12520 fish/cmds.c:12631 fish/cmds.c:12723 fish/cmds.c:12816
+#: fish/cmds.c:12910
 #, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
-#: fish/cmds.c:4280 fish/cmds.c:4414 fish/cmds.c:4716 fish/cmds.c:12016
-#: fish/cmds.c:12193 fish/cmds.c:12270 fish/cmds.c:12326 fish/cmds.c:12418
-#: fish/cmds.c:12486
+#: fish/cmds.c:4320 fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:12056
+#: fish/cmds.c:12233 fish/cmds.c:12310 fish/cmds.c:12366 fish/cmds.c:12458
+#: fish/cmds.c:12526 fish/cmds.c:12637 fish/cmds.c:12729 fish/cmds.c:12822
+#: fish/cmds.c:12916
 #, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
-#: fish/cmds.c:12507
+#: fish/cmds.c:12938
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"