Version 1.11.19.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index dabcc07..21344ba 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,22 +1,24 @@
 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# 
+#
 # rjones <rjones@redhat.com>, 2011.
 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 # rjones <rjones@redhat.com>, 2011.
 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-15 17:17+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
+"component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-18 11:32+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
 
 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:99 fuse/guestmount.c:908
 
 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:99 fuse/guestmount.c:908
@@ -433,8 +435,7 @@ msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 #: fish/cmds.c:2650
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 #: fish/cmds.c:2650
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
-"dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku "
-"QEMU"
+"dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 #: fish/cmds.c:2651
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 
 #: fish/cmds.c:2651
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
@@ -2069,8 +2070,7 @@ msgstr ""
 #: fish/copy.c:41
 #, c-format
 msgid ""
 #: fish/copy.c:41
 #, c-format
 msgid ""
-"use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the "
-"image\n"
+"use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
 msgstr ""
 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki do obrazu\n"
 msgstr ""
 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki do obrazu\n"
@@ -2347,12 +2347,15 @@ msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
 #: fish/help.c:38
 #, c-format
 msgid ""
 #: fish/help.c:38
 #, c-format
 msgid ""
-"Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' command.\n"
+"Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
+"command.\n"
 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
 msgstr ""
 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
 msgstr ""
-"Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia \"add\".\n"
-"Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse\".\n"
+"Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
+"\"add\".\n"
+"Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
+"\".\n"
 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
 
 #: fish/help.c:44
 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
 
 #: fish/help.c:44
@@ -2417,7 +2420,8 @@ msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
 #: fish/inspect.c:95
 #, c-format
 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
 #: fish/inspect.c:95
 #, c-format
 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
-msgstr "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
+msgstr ""
+"%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
 
 #: fish/inspect.c:134
 #, c-format
 
 #: fish/inspect.c:134
 #, c-format
@@ -2467,7 +2471,8 @@ msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
 #: fish/options.c:128
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
 #: fish/options.c:128
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
-msgstr "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
+msgstr ""
+"%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
 
 #: fish/prep.c:37
 #, c-format
 
 #: fish/prep.c:37
 #, c-format
@@ -2524,8 +2529,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
 msgstr ""
-"guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na "
-"\"%s\": "
+"guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
+"\": "
 
 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
 
 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
@@ -2743,10 +2748,12 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
-"This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual machine\n"
+"This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
+"machine\n"
 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
 "\n"
 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
 "\n"
-"NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you must\n"
+"NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
+"must\n"
 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
 "\n"
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
 "\n"
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
@@ -2754,13 +2761,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
 "\n"
-"Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
+"maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
 "\n"
 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
 "gości systemu Windows.\n"
 "\n"
 "\n"
 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
 "gości systemu Windows.\n"
 "\n"
-"Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
+"Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
+"informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:288
 #, c-format
 
 #: inspector/virt-inspector.c:288
 #, c-format
@@ -2796,8 +2805,8 @@ msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
 msgid ""
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
 msgid ""
-"open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and "
-"XML::XPath::XMLParser)"
+"open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
+"XPath::XMLParser)"
 msgstr ""
 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
 msgstr ""
 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
@@ -2829,7 +2838,8 @@ msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
 msgid ""
 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
-"This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual machine\n"
+"This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
+"machine\n"
 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
 "\n"
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
 "\n"
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
@@ -2837,9 +2847,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
 "\n"
-"Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
+"maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
 "\n"
 "\n"
-"Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
+"Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
+"informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
 #, perl-brace-format
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
 #, perl-brace-format
@@ -2947,8 +2959,8 @@ msgid ""
 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
 msgstr ""
 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
 msgstr ""
-"nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\""
-" lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
+"nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
+"lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
 
 #: src/appliance.c:331
 #, c-format
 
 #: src/appliance.c:331
 #, c-format
@@ -3174,8 +3186,8 @@ msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 msgstr ""
-"check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano "
-"0x%x\n"
+"check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
+"%x\n"
 
 #: src/proto.c:543
 msgid ""
 
 #: src/proto.c:543
 msgid ""
@@ -3236,8 +3248,7 @@ msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
 #: src/proto.c:1194
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 
 #: src/proto.c:1194
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
-msgstr ""
-"receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
+msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
 #: src/proto.c:1199
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 
 #: src/proto.c:1199
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
@@ -3297,7 +3308,8 @@ msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
 #: src/virt.c:372
 msgid ""
 "error: domain is a live virtual machine.\n"
 #: src/virt.c:372
 msgid ""
 "error: domain is a live virtual machine.\n"
-"Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk corruption.\n"
+"Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
+"corruption.\n"
 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
@@ -3314,8 +3326,10 @@ msgid ""
 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
 msgstr ""
 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
 msgstr ""
-"ten gość nie posiada określenia <channel> biblioteki libvirt dla demona guestfsd\n"
-"Proszę zobaczyć \"ATTACHING TO RUNNING DAEMONS\" w guestfs(3), aby dowiedzieć się więcej."
+"ten gość nie posiada określenia <channel> biblioteki libvirt dla demona "
+"guestfsd\n"
+"Proszę zobaczyć \"ATTACHING TO RUNNING DAEMONS\" w guestfs(3), aby "
+"dowiedzieć się więcej."
 
 #: src/virt.c:517
 msgid ""
 
 #: src/virt.c:517
 msgid ""
@@ -3416,11 +3430,11 @@ msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
 
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
 
-#: tools/virt-list-filesystems.pl:142
+#: tools/virt-list-filesystems.pl:148
 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
-#: tools/virt-list-partitions.pl:152
+#: tools/virt-list-partitions.pl:160
 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
@@ -3458,7 +3472,8 @@ msgstr ""
 
 #: tools/virt-make-fs.pl:442
 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
 
 #: tools/virt-make-fs.pl:442
 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
-msgstr "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
+msgstr ""
+"tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
 
 #: tools/virt-make-fs.pl:464
 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
 
 #: tools/virt-make-fs.pl:464
 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
@@ -3476,57 +3491,61 @@ msgstr ""
 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
 
 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
+#: tools/virt-tar.pl:193 tools/virt-tar.pl:200
 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
 
 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:212
+#: tools/virt-tar.pl:222
 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
 msgstr ""
 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
 "pliku"
 
 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
 msgstr ""
 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
 "pliku"
 
-#: tools/virt-tar.pl:215
+#: tools/virt-tar.pl:225
 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
 
 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:226
+#: tools/virt-tar.pl:236
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:229
+#: tools/virt-tar.pl:239
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:259
+#: tools/virt-tar.pl:253 tools/virt-win-reg.pl:261
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
-"This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual machine\n"
+"This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
+"machine\n"
 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
 "\n"
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "information about the disk image as possible.\n"
 msgstr ""
 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
 "\n"
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "information about the disk image as possible.\n"
 msgstr ""
-"{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
+"{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
+"dysku.\n"
 "\n"
 "\n"
-"Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
+"maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
 "\n"
 "\n"
-"Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
+"Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
+"informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
 
-#: tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:263
+#: tools/virt-tar.pl:257 tools/virt-win-reg.pl:265
 #, perl-brace-format
 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:243
+#: tools/virt-win-reg.pl:245
 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
 
 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:285
+#: tools/virt-win-reg.pl:287
 msgid ""
 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
 "export\n"
 msgid ""
 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
 "export\n"
@@ -3534,30 +3553,28 @@ msgstr ""
 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
 "wartości do wyeksportowania\n"
 
 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
 "wartości do wyeksportowania\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:444
+#: tools/virt-win-reg.pl:446
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
 msgstr ""
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:449
+#: tools/virt-win-reg.pl:451
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
 msgstr ""
 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
 msgstr ""
 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:520 tools/virt-win-reg.pl:542
+#: tools/virt-win-reg.pl:522 tools/virt-win-reg.pl:544
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:527
+#: tools/virt-win-reg.pl:529
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:549
+#: tools/virt-win-reg.pl:551
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
-
-