Prepare for 1.0.73.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 3f7d48a..16e6b78 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-23 13:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-14 11:00+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-10-04 23:10+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
@@ -855,8 +855,8 @@ msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
-"pomoc polecenia."
-"Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc o poleceniu."
+"pomoc polecenia.Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc o "
+"poleceniu."
 
 #: fish/cmds.c:1190 fish/cmds.c:1202 fish/cmds.c:1215 fish/cmds.c:1229
 #: fish/cmds.c:1243 fish/cmds.c:1258 fish/cmds.c:1273 fish/cmds.c:1286
@@ -1589,8 +1589,8 @@ msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 msgstr ""
-"check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano "
-"0x%x\n"
+"check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
+"x\n"
 
 #: src/guestfs.c:2062 src/guestfs.c:2116
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"