Version 1.13.20.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 9102c41..12c8ef8 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-08 13:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-11 20:58+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
@@ -3232,37 +3232,37 @@ msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
 
-#: src/launch.c:397
+#: src/launch.c:399
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 
-#: src/launch.c:434
+#: src/launch.c:436
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/launch.c:811
+#: src/launch.c:819
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/launch.c:824
+#: src/launch.c:832
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:912
+#: src/launch.c:922
 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
 "demona guestfsd"
 
-#: src/launch.c:920
+#: src/launch.c:930
 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:1092
+#: src/launch.c:1102
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "command failed: %s\n"
@@ -3273,11 +3273,11 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/launch.c:1208
+#: src/launch.c:1218
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/launch.c:1219
+#: src/launch.c:1229
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"