Prepare for new development branch, starting at 1.5.0.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 9cbf0d3..0976198 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-16 16:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-08 12:52+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -1437,22 +1437,22 @@ msgstr ""
 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
 
-#: fish/fish.c:487
+#: fish/fish.c:498
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:495
+#: fish/fish.c:506
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
-#: fish/fish.c:501
+#: fish/fish.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:670
+#: fish/fish.c:681
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1473,90 +1473,90 @@ msgstr ""
 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:751
+#: fish/fish.c:762
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:757 fish/fish.c:774
+#: fish/fish.c:768 fish/fish.c:785
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:768
+#: fish/fish.c:779
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:823
+#: fish/fish.c:834
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:840
+#: fish/fish.c:851
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:869
+#: fish/fish.c:880
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:1035
+#: fish/fish.c:1046
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:1037
+#: fish/fish.c:1048
 msgid "read the manual"
 msgstr "wyświetla podręcznik"
 
-#: fish/fish.c:1039
+#: fish/fish.c:1050
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
 
-#: fish/fish.c:1042
+#: fish/fish.c:1053
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
-#: fish/fish.c:1044
+#: fish/fish.c:1055
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/fish.c:1046
+#: fish/fish.c:1057
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
-#: fish/fish.c:1048
+#: fish/fish.c:1059
 msgid "local change directory"
 msgstr "zmienia lokalny katalog"
 
-#: fish/fish.c:1050
+#: fish/fish.c:1061
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/fish.c:1052
+#: fish/fish.c:1063
 msgid "view a file in the pager"
 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
 
-#: fish/fish.c:1054
+#: fish/fish.c:1065
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/fish.c:1056
+#: fish/fish.c:1067
 msgid "allocate a sparse image file"
 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
 
-#: fish/fish.c:1058
+#: fish/fish.c:1069
 #, fuzzy
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/fish.c:1060
+#: fish/fish.c:1071
 msgid "measure time taken to run command"
 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/fish.c:1072
+#: fish/fish.c:1083
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
@@ -1581,7 +1581,7 @@ msgstr ""
 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
 
-#: fish/fish.c:1085
+#: fish/fish.c:1096
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
@@ -1594,7 +1594,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
-#: fish/fish.c:1094
+#: fish/fish.c:1105
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
@@ -1626,7 +1626,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:1110
+#: fish/fish.c:1121
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
@@ -1642,7 +1642,7 @@ msgstr ""
 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
 
-#: fish/fish.c:1119
+#: fish/fish.c:1130
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
@@ -1660,7 +1660,7 @@ msgstr ""
 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
-#: fish/fish.c:1129
+#: fish/fish.c:1140
 #, c-format
 msgid ""
 "man - read the manual\n"
@@ -1673,7 +1673,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
 
-#: fish/fish.c:1136
+#: fish/fish.c:1147
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -1684,7 +1684,7 @@ msgstr ""
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:1143
+#: fish/fish.c:1154
 #, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
@@ -1715,7 +1715,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:1161
+#: fish/fish.c:1172
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
@@ -1724,7 +1724,7 @@ msgstr ""
 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:1166
+#: fish/fish.c:1177
 #, c-format
 msgid ""
 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
@@ -1742,7 +1742,7 @@ msgstr ""
 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
 "przydatne do testowania.\n"
 
-#: fish/fish.c:1175
+#: fish/fish.c:1186
 #, c-format
 msgid ""
 "sparse - allocate a sparse image file\n"
@@ -1783,7 +1783,7 @@ msgstr ""
 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
 
-#: fish/fish.c:1196
+#: fish/fish.c:1207
 #, c-format
 msgid ""
 "supported - list supported groups of commands\n"
@@ -1796,7 +1796,7 @@ msgid ""
 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:1208
+#: fish/fish.c:1219
 #, c-format
 msgid ""
 "time - measure time taken to run command\n"
@@ -1810,14 +1810,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
 
-#: fish/fish.c:1216
+#: fish/fish.c:1227
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
 "poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:1232
+#: fish/fish.c:1243
 #, c-format
 msgid ""
 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
@@ -1828,7 +1828,7 @@ msgstr ""
 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
 
-#: fish/fish.c:1389
+#: fish/fish.c:1400
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
@@ -2053,7 +2053,9 @@ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:324
-msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
+#, fuzzy
+msgid ""
+"virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:363