Version 1.13.24.
[libguestfs.git] / po / nl.po
index 68120f3..89757be 100644 (file)
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-20 22:17+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-24 17:16+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-19 15:44+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Dutch (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/nl/)\n"
@@ -3224,18 +3224,26 @@ msgstr "Geen Windows gast, of systeem root kon niet bepaald worden"
 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
 msgstr "geen Windows gast, of CurrentControlSet kon niet bepaald worden"
 
-#: src/inspect.c:556 src/inspect_fs.c:493 src/inspect_fs.c:537
+#: src/inspect.c:522 src/inspect_apps.c:609
+msgid ""
+"inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
+"without the hivex library"
+msgstr ""
+"inspectie API is niet beschikbaar omdat deze versie van libguestfs "
+"gecompileerd werd zonder de hivex bibliotheek"
+
+#: src/inspect.c:737 src/inspect_fs.c:493 src/inspect_fs.c:537
 #: src/inspect_fs_unix.c:198 src/inspect_fs_unix.c:658
 #: src/inspect_fs_unix.c:958
 #, c-format
 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
 msgstr "groote van %s is buitensporig groot (%<PRIi64> bytes)"
 
-#: src/inspect.c:592
+#: src/inspect.c:773
 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
 msgstr "geen inspectie data: roep eerst guestfs_inspect_os aan"
 
-#: src/inspect.c:604
+#: src/inspect.c:785
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
@@ -3244,14 +3252,6 @@ msgstr ""
 "%s: root apparaat niet gevonden: roep deze functie alleen aan met een root "
 "apparaat eerder teruggegeven door guestfs_inspect_os"
 
-#: src/inspect.c:614 src/inspect_apps.c:609
-msgid ""
-"inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
-"without the hivex library"
-msgstr ""
-"inspectie API is niet beschikbaar omdat deze versie van libguestfs "
-"gecompileerd werd zonder de hivex bibliotheek"
-
 #: src/inspect_fs.c:336 src/inspect_fs.c:349
 #, c-format
 msgid "could not parse integer in version number: %s"
@@ -3276,61 +3276,61 @@ msgstr "Kan Windows %%SYSTEMROOT%% niet oplossen"
 msgid "read: %s: unexpected end of file"
 msgstr "lezen: %s: onverwacht einde van bestand"
 
-#: src/launch.c:133
+#: src/launch.c:134
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "commando regel kan niet gewijzigd worden nadat een qemu sub-proces "
 "gelanceerd is"
 
-#: src/launch.c:214
+#: src/launch.c:203
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parameter moet met '-' beginnen"
 
-#: src/launch.c:228
+#: src/launch.c:217
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parameter '%s' is niet toegestaan"
 
-#: src/launch.c:296 src/launch.c:414
+#: src/launch.c:289 src/launch.c:407
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "bestandsnaam kan geen ',' (komma) bevatten"
 
-#: src/launch.c:310 src/launch.c:318
+#: src/launch.c:303 src/launch.c:311
 #, c-format
 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
 msgstr "%s parameter is leeg of bevat niet geoorloofde karakters"
 
-#: src/launch.c:433
+#: src/launch.c:426
 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
 msgstr "de libguestfs hendel is al gelanceerd"
 
-#: src/launch.c:444
+#: src/launch.c:437
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: kan geen tijdelijke map aanmaken"
 
-#: src/launch.c:481
+#: src/launch.c:474
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "je moet guestfs_add_drive aanroepen voor guestfs_launch"
 
-#: src/launch.c:892
+#: src/launch.c:895
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr "guestfs_launch mislukte, bekijk de eerdere fout boodschap"
 
-#: src/launch.c:905
+#: src/launch.c:908
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "qemu gelanceerd en contact opgenomen met daemon, maar toestand != READY"
 
-#: src/launch.c:995
+#: src/launch.c:998
 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
 msgstr "guestfs_launch mislukte, onverwachte initiele boodschap van guestfsd"
 
-#: src/launch.c:1003
+#: src/launch.c:1006
 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
 msgstr "contact gemaakt met guestfsd, maar toestand != READY"
 
-#: src/launch.c:1175
+#: src/launch.c:1178
 #, c-format
 msgid ""
 "command failed: %s\n"
@@ -3339,11 +3339,11 @@ msgid ""
 "environment variable.  There may also be errors printed above."
 msgstr ""
 
-#: src/launch.c:1291
+#: src/launch.c:1318
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "qemu is nog niet gelanceerd"
 
-#: src/launch.c:1302
+#: src/launch.c:1329
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "geen sub-proces om af te schieten"
 
@@ -3625,47 +3625,47 @@ msgstr "virt-list-filesystems: geen image of VM naam opgegeven"
 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-partitions: geen image of VM naam opgegeven"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:291
+#: tools/virt-make-fs.pl:293
 msgid "virt-make-fs input output\n"
 msgstr "virt-make-fs input output\n"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:321
+#: tools/virt-make-fs.pl:323
 msgid "unexpected output from 'du' command"
 msgstr "onverwachte output  van 'du' commando"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
-#: tools/virt-make-fs.pl:458
+#: tools/virt-make-fs.pl:335 tools/virt-make-fs.pl:349
+#: tools/virt-make-fs.pl:476
 #, perl-brace-format
 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
 msgstr "{f}: onbekend invoer formaat: {fmt}\n"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:391
+#: tools/virt-make-fs.pl:393
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
 msgstr "virt-make-fs: kan size parameter niet ontleden: {sz}\n"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:406
+#: tools/virt-make-fs.pl:408
 msgid ""
 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
 msgstr ""
 "qemu-img create: aanmaken schijf image mislukte, zie eerdere fout "
 "boodschappen\n"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:417
+#: tools/virt-make-fs.pl:419
 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
 msgstr ""
 "virt-make-fs: NTFS ondersteuning was uitgezet toen libguestfs gecompileerd "
 "werd\n"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:442
+#: tools/virt-make-fs.pl:460
 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
 msgstr "tar: misluket, zie eerdere boodschappen\n"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:464
+#: tools/virt-make-fs.pl:482
 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
 msgstr "decomprimeer commando mislukte, zie eerdere boodschappen\n"
 
-#: tools/virt-make-fs.pl:499
+#: tools/virt-make-fs.pl:517
 msgid ""
 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"