Version 1.15.7.
[libguestfs.git] / po / nl.po
index 4c2676b..0c3100c 100644 (file)
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-11-24 20:18+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-29 14:22+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-27 09:11+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Dutch (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/nl/)\n"
@@ -2688,12 +2688,12 @@ msgstr "het externe 'man' programma mislukte\n"
 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
 msgstr "gebruik '%s bestandsnaam' voor het pagen van een bestand\n"
 
-#: fish/options.c:36
+#: fish/options.c:38
 #, c-format
 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
 msgstr "%s: te veel apparaten toegevoegd op de commando-regel\n"
 
-#: fish/options.c:128
+#: fish/options.c:152
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
 msgstr "%s: '%s' kon niet aangekoppeld worden.  Bedoelde je een van deze?\n"
@@ -3420,15 +3420,15 @@ msgstr "libguestfs: fout: %s\n"
 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
 msgstr "<afgekort, originele grootte %zu bytes>"
 
-#: src/inspect.c:292
+#: src/inspect.c:293
 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
 msgstr "Geen Windows gast, of systeem root kon niet bepaald worden"
 
-#: src/inspect.c:308
+#: src/inspect.c:309
 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
 msgstr "geen Windows gast, of CurrentControlSet kon niet bepaald worden"
 
-#: src/inspect.c:536 src/inspect_apps.c:609
+#: src/inspect.c:537 src/inspect_apps.c:610
 msgid ""
 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
 "without the hivex library"
@@ -3436,18 +3436,18 @@ msgstr ""
 "inspectie API is niet beschikbaar omdat deze versie van libguestfs "
 "gecompileerd werd zonder de hivex bibliotheek"
 
-#: src/inspect.c:751 src/inspect_fs.c:493 src/inspect_fs.c:537
-#: src/inspect_fs_unix.c:198 src/inspect_fs_unix.c:662
-#: src/inspect_fs_unix.c:961
+#: src/inspect.c:752 src/inspect_fs.c:503 src/inspect_fs.c:547
+#: src/inspect_fs_unix.c:196 src/inspect_fs_unix.c:696
+#: src/inspect_fs_unix.c:993
 #, c-format
 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
 msgstr "groote van %s is buitensporig groot (%<PRIi64> bytes)"
 
-#: src/inspect.c:787
+#: src/inspect.c:788
 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
 msgstr "geen inspectie data: roep eerst guestfs_inspect_os aan"
 
-#: src/inspect.c:799
+#: src/inspect.c:800
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
@@ -3456,17 +3456,17 @@ msgstr ""
 "%s: root apparaat niet gevonden: roep deze functie alleen aan met een root "
 "apparaat eerder teruggegeven door guestfs_inspect_os"
 
-#: src/inspect_fs.c:336 src/inspect_fs.c:349
+#: src/inspect_fs.c:346 src/inspect_fs.c:359
 #, c-format
 msgid "could not parse integer in version number: %s"
 msgstr "kon integer in versie nummer niet ontleden: %s"
 
-#: src/inspect_fs.c:502
+#: src/inspect_fs.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: file is empty"
 msgstr "%s: bestand is leeg"
 
-#: src/inspect_fs_unix.c:695
+#: src/inspect_fs_unix.c:734
 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
 msgstr "kan /etc/fstab niet ontleden of leeg bestand"
 
@@ -3475,7 +3475,7 @@ msgstr "kan /etc/fstab niet ontleden of leeg bestand"
 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
 msgstr "Kan Windows %%SYSTEMROOT%% niet oplossen"
 
-#: src/inspect_icon.c:491
+#: src/inspect_icon.c:492
 #, c-format
 msgid "read: %s: unexpected end of file"
 msgstr "lezen: %s: onverwacht einde van bestand"
@@ -3614,7 +3614,7 @@ msgstr "xdr_guestfs_message_header mislukte"
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "verzending faalde om argumenten te rangschikken"
 
-#: src/proto.c:922 src/proto.c:1217
+#: src/proto.c:922 src/proto.c:1218
 msgid "operation cancelled by user"
 msgstr "bewerking afgebroken door gebruiker"
 
@@ -3628,30 +3628,30 @@ msgstr "send_file_chunk: toestand %d != READY"
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk mislukted (buf = %p, buflen = %zu)"
 
-#: src/proto.c:1144
+#: src/proto.c:1145
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: fout in chunk codering"
 
-#: src/proto.c:1171
+#: src/proto.c:1172
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "schrijven naar daemon socket"
 
-#: src/proto.c:1194
+#: src/proto.c:1195
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: ontleed fout in antwoord callback"
 
-#: src/proto.c:1199
+#: src/proto.c:1200
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr ""
 "receive_file_data: onverwachte vlag ontvangen bij het lezen van bestand "
 "chunks"
 
-#: src/proto.c:1207
+#: src/proto.c:1208
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "bestand chunk ontleden mislukte"
 
-#: src/proto.c:1221
+#: src/proto.c:1222
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "bestand ontvangen geannuleerd door daemon"